Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Primorsko-goranska županija PRAVILNIK, Članak 2. Važeći Pravilnik predviđa u čl.8. upis poljoprivrednog zemljišta u AKORD uz dokaz o vlasništvu ili posjedu zemljišta, a poljoprivrednik koji ima upisano zemljište bez tog dokaza isti mora dostaviti do 31.12.2019.g. u protivnom će te parcele biti brisane iz AKORD sustava. Sada se predlaže samo prolongacija tog roka. Svjesni činjenice da se na ovaj način želi urediti sustav uporabe poljoprivrednog zemljišta, spriječiti moguće zloupotrebe u ostvarivanju prava na poticaje, ipak se želi ukazati i na određene specifičnosti i objektivne okolnosti s kojima se suočavaju poljoprivredni proizvođači u Primorsko-goranskoj županiji. Područje Primorsko-goranske županije karakterizira brdsko-planinsko i otočno područje svaki sa svojim specifičnostima u poljoprivrednoj proizvodnji. U brdsko-planinskom području veliki dio zemljišta obuhvaćen je šumsko-gospodarskim planovima Hrvatskih šuma koja su predviđena za pašarenje, no iste se ne daju u dugotrajniji zakup, što za poljoprivrednike predstavlja neizvjesnost i nemogućnost ozbiljnijeg bavljenja stočarstvom. Gotovo svi poljoprivrednici su pored vlastitog zemljišta i zemljišta u zakupu obrađivali i poljoprivredno zemljište drugih vlasnika temeljem suglasnosti ili usmene dozvole, održavajući ih time u funkciji te doprinosili ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji, a na otocima dodatno sprečavali širenje makije i opasnosti od požara. Poljoprivredni proizvođači izrazili su svoju zabrinutost da neće biti u mogućnosti dostaviti odgovarajuće dokaze u traženom roku iz Pravilnika. Radi se o iznimno kompleksnoj problematici, prije svega neriješenim imovinsko – pravnim odnosima na brojnim, usitnjenim zemljišnim česticama, te općenito pravnoj nesigurnosti i nepovjerenju pojedinih zakupodavaca, čak i tamo gdje je vlasništvo jasno. Naglašavamo da korištenje privatnog i državnog poljoprivrednog zemljišta ni na koji način se ne dovodi u pitanje imovinsko pravne odnose već se jedino omogućava uporaba poljoprivrednog zemljišta za onu funkciju za koju je isto i namijenjeno. Posljedično, ukoliko ne dostave odgovarajuće dokaze za navedene površine gubi se pravo na poticaj, plavi dizel i razna druga prava. Također, dolazi do potencijalnog problema sa projektima u tijeku, a koji se, između ostalog, zasnivaju i na stvarno obrađivanim površinama od strane pojedinog korisnika. Smatramo kako je zbog svega navedenog potrebno izvršiti izmjenu predmetnog Pravilnika u odnosu na poljoprivrednike s brdsko – planinskih područja i otoka, gdje su spomenuti problemi posebno izraženi. Na navedene poljoprivrednike ne bi se trebale primjenjivati odredbe čl. 8. st. 1. i 3., odnosno predlažemo da se za njih predvidi mogućnost upisa zemljišta u AKORD i na temelju odgovarajuće izjave. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u mogućnosti je vršiti provjeru korištenja svih poljoprivredni čestica Zanemarivanje navedenih primjedbi i objektivnih problema, na koje pojedini poljoprivrednik ne može utjecati, rezultirati će daljnjim odustajanjem od bavljenja poljoprivrednom djelatnošću, daljnjim demografskim i gospodarskim propadanjem ruralnih krajeva, posebno najugroženijih, brdsko – planinskih i otoka na području Primorsko-goranske županije. Primljeno na znanje Prijedlogom izmjena i dopuna Pravilnika kao najvažnija novela predlaže se produljenje roka za dostavu dokaza o vlasništvu ili posjedu poljoprivrednog zemljišta upisanog u ARKOD za još godinu dana. Predloženo produljenje do 31. prosinca 2020. godine korespondira s početkom novog programskog razdoblja ZPP-a 2021.-2027. Ministarstvo je svjesno problema vezanih uz poljoprivredno zemljište s kojima se susreću naši poljoprivrednici na terenu, zbog nesređenih vlasničkih odnosa, stanja u katastru i dugotrajnih sudskih postupaka, stoga je omogućeno da se prilikom upisivanja poljoprivrednog zemljišta u ARKOD uzimaju u obzir i drugi dokumenti iz kojih je vidljivo da je u tijeku sudski postupak dokazivanja vlasništva putem pojedinačnih ispravnih postupaka, tužbi, dosjelosti i sl. Cilj odredbe nije brisanje postojećih površina koje su evidentirane u ARKOD već zaštita prava vlasništva i pravno reguliranje prava korištenja privatnog poljoprivrednog zemljišta, što treba biti u obostranom interesu i vlasnika i korisnika poljoprivrednog zemljišta. Vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji se ne bave poljoprivredom moraju biti svjesni svoje obveze održavanja i očuvanja poljoprivrednog zemljišta u stanju pogodnom za poljoprivrednu proizvodnju koja proizlazi iz odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu. (poglavlje II. Održavanje, zaštita i korištenje poljoprivrednog zemljišta). Svako postupanje koje je suprotno tim odredbama podliježe kaznenim odredbama koje su propisane u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Poljoprivredno zemljište je dobro od posebnog interesa i zaštite Republike Hrvatske, s obzirom da se radi o ograničenom osnovnom resursu za proizvodnju hrane, stoga je pravno uređenje odnosa između vlasnika i stvarnih korisnika poljoprivrednog zemljišta iznimno važno i mora se početi rješavati.
2 Željko Skolan PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani dosadašnji zakon o upisu zemljišta u arkod bez potrebe predočenja službenog ovjerenog ugovora o zakupu kod javnog bilježnika je bio jedina prava i konkretna mjera pomoći malim i srednjim poljoprivrednim gospodarstvima koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom na područjima bez državnog zemljišta. To spadaju sve regije u državi osim Slavonije gdje je zemljište okrupnjeno za potrebe bivših kombinata koji više ne postoje. Osim ovog zakona država nije provela niti jednu efektivnu mjeru za razvoj poljoprivrede na područjima sa usitnjenim zemljištem. Od osamostaljenja Republike Hrvatske nije provedena niti jedna komasacija nisu mijenjani prostorni planovi da bi poljoprivredna gospodarstva mogla lakše ishoditi građevinske dozvole za farme,silose, hale i druge objekte potrene za obavljanje poljoprivredne proizvodnje. Do sada nije bilo niti jednog pokušaja da se zapušteno poljoprivredno zemljište stavi u funkciju. Pored sveg tog nečinjenja sada država želi ukinuti jedinu uredbu koja je pomagala malim i srednjim gospodarstvima da se nastave baviti poljoprivrednom proizvodnjom na područjima gdje je poljoprivreda devastirana lošim zakonima koji su omogućili dijeljenje i usitnjavanje parcela na veličine koje nisu ekonomski opravdane za obrađivanje. U Hrvatskoj je 70% obradivog zemljišta u privatnom vlasništvu i svo to zemljište je neisplativo za obrađivanje bez potpora. Za godinu dana se kaos u katastru neće riješiti niti za dvije niti tri godine. Vlasnici zbog sitnih parcela i malo zemlje u vlasništvu se ne žele upuštati u skupe i dugotrajne postupke brisanja davno umrlih vlasnika ili suvlasnika sa svoje imovine. Jako puno vlasnika je u inozemstvu, brojni stariji ljudi ne žele potpisivati nikakve ugovore,papire i dokumente jer se boje da se radi o prevari i da će ostati bez vlasništva nad zemljom no dozvoljavaju obradu svog zemljišta usmenim dogovorom. U svim tim slučajevima ovaj dosadašnji pravilnik je bio odlično riješenje. Ukoliko se on ukine to će značiti ukidanje velikog broja gospodarstava koja nisu konkurenta zbog niskih otkupnih cijena, svake godine sve lošijih klimatskih uvjeta zbog globalnog zatopljenja i prije svega zbog usitnjenog poljoprivrednog zemljišta. Ovakvim novim pravilnikom država će dodatno smanjiti poljoprivrednu proizvodnju prije svega mlijeka, svinjskog i junećeg mesa i drugih proizvoda. Ovim zakonom se pogoduje samo uvoznom lobiju koji će imati još više mjesta na tržištu za uvoz loših proizvoda po dumpinškim cijenama i veleposjednicima koji su dobili ogromne količine državnog poljoprivrednog zemljišta u Slavoniji po cijenama zakupa ispod tržišnih. Zar je ovoj državi cilj da se pod poljoprivrednu proizvodnju prijavljuje samo ugar i livade koje se malčiraju radi dobivanja subvencija. Zašto se ne uvjetuje da OPG koji prijavljuje livade mora imati životinje koje jedu sijeno ili predočene račune o prodaji sijena? Navodite da će u protivnom parcele biti brisane iz ARKOD sustava a kako Vi mislite dokazati da pojedini opg ne obrađuje zemljište za koje traži potporu ako ima valjane knjigovotstvene dokaze o obavljanju poljoprivredne proizvodnje i npr. račune za kupljeno sijem,gorivo,gnojivo,zaštitna sredstva,plaćanje usluga žetve , baliranja i slično. Po vama ispada da svi koji nemaju ugovore o zakupu ne obrađuju zemljište za koje traže subvenciju no kao što sam naveo to je vrlo lako dokazati suprotno i bez ugovora. Ako ova uredba stupi na snagu to će značiti kraj za brojna obiteljska poljoprivredna gospodarstva i daljne iseljavanje iz ruralnih krajeva u inozemstvo. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Prijedlogom izmjena i dopuna Pravilnika kao najvažnija novela predlaže se produljenje roka za dostavu dokaza o vlasništvu ili posjedu poljoprivrednog zemljišta upisanog u ARKOD za još godinu dana. Predloženo produljenje do 31. prosinca 2020. godine korespondira s početkom novog programskog razdoblja ZPP-a 2021.-2027. Ministarstvo je svjesno problema vezanih uz poljoprivredno zemljište s kojima se susreću naši poljoprivrednici na terenu, zbog nesređenih vlasničkih odnosa, stanja u katastru i dugotrajnih sudskih postupaka, stoga je omogućeno da se prilikom upisivanja poljoprivrednog zemljišta u ARKOD uzimaju u obzir i drugi dokumenti iz kojih je vidljivo da je u tijeku sudski postupak dokazivanja vlasništva putem pojedinačnih ispravnih postupaka, tužbi, dosjelosti i sl. Cilj odredbe nije brisanje postojećih površina koje su evidentirane u ARKOD već zaštita prava vlasništva i pravno reguliranje prava korištenja privatnog poljoprivrednog zemljišta, što treba biti u obostranom interesu i vlasnika i korisnika poljoprivrednog zemljišta. Vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji se ne bave poljoprivredom moraju biti svjesni svoje obveze održavanja i očuvanja poljoprivrednog zemljišta u stanju pogodnom za poljoprivrednu proizvodnju koja proizlazi iz odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu. (poglavlje II. Održavanje, zaštita i korištenje poljoprivrednog zemljišta). Svako postupanje koje je suprotno tim odredbama podliježe kaznenim odredbama koje su propisane u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Poljoprivredno zemljište je dobro od posebnog interesa i zaštite Republike Hrvatske, s obzirom da se radi o ograničenom osnovnom resursu za proizvodnju hrane, stoga je pravno uređenje odnosa između vlasnika i stvarnih korisnika poljoprivrednog zemljišta iznimno važno i mora se početi rješavati.
3 Željko Horvatinčić PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani krojači naše poljoprivredne sudbine, Drago mi je da ste uvidjeli da nije moguće sakupiti ugovore za poljoprivredno zemljište u najmu pa ste nam produžili rok za još jednu godinu. Ali zar mislite da se bude nešto promjenilo u jednoj godini? Ja odgovorno tvrdim da neće! Problem su neriješeni imovinsko pravni odnosi, problem su staračka domaćinstva koji se ne razumiju u ugovore i boje se da im se zemlja ne otme, te su problem vlasnici zemljišta koji su u inozemstvu i nisu u mogućnosti doći samo zbog ugovora koji je za njih nebitan. Što se tiće imovinsko pravnih odnosa mislim da to nije moguće riješiti u jednoj godini, to je dugotrajan i skup proces, te će nam trebati puno godina i pomoć od države! Ukoliko dođe do brisanja arkod parcela zbog nemogućnosti prikupljnja ugovora bit će problema sa korisnicima mjera ruralnog razvoja. Naime, znate da smo se svi korisnici mjera ruralnog razvoja obavezali da nećemo smanjivati poljoprivrednu proizvodnju. Brisanjem arkod parcela smanjiva se ekonomska vrijednost gospodarstva i na temelju toga zar ćemo svi morati vratiti dobivena sredstva iz mjera ruralnog razvoja? Što je sa zakonom da svako poljoprivredno gospodarstvo mora imati ukupno poljoprivredno zemljište (koje gosodarstvo obrađuje) upisano u Arkod sustavu? Zar se taj zakon ne kosi s novim zakonom o brisanju arkod parcela? Zbog svega navedenog molim Vas da se potpuno ukine članak koji nalaže evedenciju poljoprivrednog zemljišta uz ugovore, jer brisanjem Arkod parcela bez ugovora brišete i poljoprivredna gospodarstva. Ostavite upis zemljišta pomoću geotagirane fotografije i ako je potrebno pojačajte nadzor pravilnog korištenja poljoprivrednog zemljišta. U nadi pozitivnog odgovara i s poštovanjem Vaš poljoprivrednik: Željko Horvatinčić Primljeno na znanje Prijedlogom izmjena i dopuna Pravilnika kao najvažnija novela predlaže se produljenje roka za dostavu dokaza o vlasništvu ili posjedu poljoprivrednog zemljišta upisanog u ARKOD za još godinu dana. Predloženo produljenje do 31. prosinca 2020. godine korespondira s početkom novog programskog razdoblja ZPP-a 2021.-2027. Ministarstvo je svjesno problema vezanih uz poljoprivredno zemljište s kojima se susreću naši poljoprivrednici na terenu, zbog nesređenih vlasničkih odnosa, stanja u katastru i dugotrajnih sudskih postupaka, stoga je omogućeno da se prilikom upisivanja poljoprivrednog zemljišta u ARKOD uzimaju u obzir i drugi dokumenti iz kojih je vidljivo da je u tijeku sudski postupak dokazivanja vlasništva putem pojedinačnih ispravnih postupaka, tužbi, dosjelosti i sl. Cilj odredbe nije brisanje postojećih površina koje su evidentirane u ARKOD već zaštita prava vlasništva i pravno reguliranje prava korištenja privatnog poljoprivrednog zemljišta, što treba biti u obostranom interesu i vlasnika i korisnika poljoprivrednog zemljišta. Vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji se ne bave poljoprivredom moraju biti svjesni svoje obveze održavanja i očuvanja poljoprivrednog zemljišta u stanju pogodnom za poljoprivrednu proizvodnju koja proizlazi iz odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu. (poglavlje II. Održavanje, zaštita i korištenje poljoprivrednog zemljišta). Svako postupanje koje je suprotno tim odredbama podliježe kaznenim odredbama koje su propisane u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Poljoprivredno zemljište je dobro od posebnog interesa i zaštite Republike Hrvatske, s obzirom da se radi o ograničenom osnovnom resursu za proizvodnju hrane, stoga je pravno uređenje odnosa između vlasnika i stvarnih korisnika poljoprivrednog zemljišta iznimno važno i mora se početi rješavati.
4 Krešimir Babić PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani dolazim iz Krapinsko Zagorske županije i bavimo se uzgojem mliječnih krava , i proizvodnjom mlijeka, imamo 40 grla i svu hranu sami prizvedemo. Ne slazem se sa ovom izmjenom jer naša županija nema riješene imovinsko pravne odnose, a uz to ima vrlo male parcele , primjerice mi obrađujemo oko 140 parcela, od kojih najveća ima 2,5 ha a u njoj ima čak 18 vlasnika , tako da je dokaz o vlasništvu nemoguće dobiti budući da je dio vlasnika otišao van Hrvatske a neki su i umrli ,ukoliko ipak donesete tu izmjenu ,morat čemo ugasiti opg jer cijena mlijeka ionako nije nikakva, a ovo če biti kap koja je prelila času. lp Primljeno na znanje Prijedlogom izmjena i dopuna Pravilnika kao najvažnija novela predlaže se produljenje roka za dostavu dokaza o vlasništvu ili posjedu poljoprivrednog zemljišta upisanog u ARKOD za još godinu dana. Predloženo produljenje do 31. prosinca 2020. godine korespondira s početkom novog programskog razdoblja ZPP-a 2021.-2027. Ministarstvo je svjesno problema vezanih uz poljoprivredno zemljište s kojima se susreću naši poljoprivrednici na terenu, zbog nesređenih vlasničkih odnosa, stanja u katastru i dugotrajnih sudskih postupaka, stoga je omogućeno da se prilikom upisivanja poljoprivrednog zemljišta u ARKOD uzimaju u obzir i drugi dokumenti iz kojih je vidljivo da je u tijeku sudski postupak dokazivanja vlasništva putem pojedinačnih ispravnih postupaka, tužbi, dosjelosti i sl. Cilj odredbe nije brisanje postojećih površina koje su evidentirane u ARKOD već zaštita prava vlasništva i pravno reguliranje prava korištenja privatnog poljoprivrednog zemljišta, što treba biti u obostranom interesu i vlasnika i korisnika poljoprivrednog zemljišta. Vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji se ne bave poljoprivredom moraju biti svjesni svoje obveze održavanja i očuvanja poljoprivrednog zemljišta u stanju pogodnom za poljoprivrednu proizvodnju koja proizlazi iz odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu. (poglavlje II. Održavanje, zaštita i korištenje poljoprivrednog zemljišta). Svako postupanje koje je suprotno tim odredbama podliježe kaznenim odredbama koje su propisane u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Poljoprivredno zemljište je dobro od posebnog interesa i zaštite Republike Hrvatske, s obzirom da se radi o ograničenom osnovnom resursu za proizvodnju hrane, stoga je pravno uređenje odnosa između vlasnika i stvarnih korisnika poljoprivrednog zemljišta iznimno važno i mora se početi rješavati.
5 Hrvoje Hopek PRAVILNIK, Članak 2. Poštovanje! Dolazim iz Krapinsko zagorske županije te smatram da će promjena pravilnika u našoj županiji stvoriti velike probleme u poljoprivredi. Parcele su male i jako rascjepkane s puno vlasnika, te je sve to teško uskladiti i napraviti ugovore jer puno ljudi već nije živo, a mnogo se ih i odselilo. Smatram da će promjenom pravilnika mnoge parcele u Kzž zarasti u korov i grmlje, a takvih već i sad ima više nego dovoljno. Lijep pozdrav! Prihvaćen Prijedlogom izmjena i dopuna Pravilnika kao najvažnija novela predlaže se produljenje roka za dostavu dokaza o vlasništvu ili posjedu poljoprivrednog zemljišta upisanog u ARKOD za još godinu dana. Predloženo produljenje do 31. prosinca 2020. godine korespondira s početkom novog programskog razdoblja ZPP-a 2021.-2027. Ministarstvo je svjesno problema vezanih uz poljoprivredno zemljište s kojima se susreću naši poljoprivrednici na terenu, zbog nesređenih vlasničkih odnosa, stanja u katastru i dugotrajnih sudskih postupaka, stoga je omogućeno da se prilikom upisivanja poljoprivrednog zemljišta u ARKOD uzimaju u obzir i drugi dokumenti iz kojih je vidljivo da je u tijeku sudski postupak dokazivanja vlasništva putem pojedinačnih ispravnih postupaka, tužbi, dosjelosti i sl. Cilj odredbe nije brisanje postojećih površina koje su evidentirane u ARKOD već zaštita prava vlasništva i pravno reguliranje prava korištenja privatnog poljoprivrednog zemljišta, što treba biti u obostranom interesu i vlasnika i korisnika poljoprivrednog zemljišta. Vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji se ne bave poljoprivredom moraju biti svjesni svoje obveze održavanja i očuvanja poljoprivrednog zemljišta u stanju pogodnom za poljoprivrednu proizvodnju koja proizlazi iz odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu. (poglavlje II. Održavanje, zaštita i korištenje poljoprivrednog zemljišta). Svako postupanje koje je suprotno tim odredbama podliježe kaznenim odredbama koje su propisane u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Poljoprivredno zemljište je dobro od posebnog interesa i zaštite Republike Hrvatske, s obzirom da se radi o ograničenom osnovnom resursu za proizvodnju hrane, stoga je pravno uređenje odnosa između vlasnika i stvarnih korisnika poljoprivrednog zemljišta iznimno važno i mora se početi rješavati.
6 Andrija Škrlec PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, kao mladi poljoprivrednik i budući nositelj OPG-a, te kao osoba koja se već devetu godinu školuje u poljoprivrednom smjeru, molio bi Vas da odgodite ili ukinete proveddbu i promjenu u članku 8. stavak. 3. Zašto? Ako dođe do provedbe ovog zakona jednostavno nećemo moći funkcionirati i morat ćemo staviti ključ u bravu. Dolazim iz Krapinsko-zagorske županije gdje su parcele male i u velikoj većini nisu riješeni imovinsko pravni odnosi za iste što će stvarati velike poteškoće u onome što Vi zahtjevate sa ovime od nas. Velika većina ljudi u Zagorju neće dati svoju zemlju na ugovor, jer će misliti da ju im tako možemo oduzeti ili im se jednostavno neće dati baviti sa time. Ako nećemo moći prjjaviti parcele koje obrađujemo, ostajemo bez poticaja, što nas naravno dovodi do totalne neisplativosti proizvodnje i samu propast. Mladi smo OPG i još trebamo puno ulagati i širiti proizvodnju da bi se izdigli na razinu koja bi omogućavala normalno funkcioniranje OPG-a. Sam nedostatak poticaja dovest će nas kako sam već prije naveo do neisplativosti i do primoranog stavljanja ključa u bravu. Stoga Vas molim da pokažete razumijevanje prema ljudima koji se bave ili bi se željeli baviti poljoprivrednom djelatnošću i odgodite ili ukinete provedbu ovog zakona. Ukoliko će doći do provedbe ovog zakona, na Zagorje kao proizvođača hrane, možete zaboraviti. Mnogi kolege poljoprivrednici su već najavili zatvaranje svojih gospodarstava i odlazak iz tzv. lijepe naše. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Prijedlogom izmjena i dopuna Pravilnika kao najvažnija novela predlaže se produljenje roka za dostavu dokaza o vlasništvu ili posjedu poljoprivrednog zemljišta upisanog u ARKOD za još godinu dana. Predloženo produljenje do 31. prosinca 2020. godine korespondira s početkom novog programskog razdoblja ZPP-a 2021.-2027. Ministarstvo je svjesno problema vezanih uz poljoprivredno zemljište s kojima se susreću naši poljoprivrednici na terenu, zbog nesređenih vlasničkih odnosa, stanja u katastru i dugotrajnih sudskih postupaka, stoga je omogućeno da se prilikom upisivanja poljoprivrednog zemljišta u ARKOD uzimaju u obzir i drugi dokumenti iz kojih je vidljivo da je u tijeku sudski postupak dokazivanja vlasništva putem pojedinačnih ispravnih postupaka, tužbi, dosjelosti i sl. Cilj odredbe nije brisanje postojećih površina koje su evidentirane u ARKOD već zaštita prava vlasništva i pravno reguliranje prava korištenja privatnog poljoprivrednog zemljišta, što treba biti u obostranom interesu i vlasnika i korisnika poljoprivrednog zemljišta. Vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji se ne bave poljoprivredom moraju biti svjesni svoje obveze održavanja i očuvanja poljoprivrednog zemljišta u stanju pogodnom za poljoprivrednu proizvodnju koja proizlazi iz odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu. (poglavlje II. Održavanje, zaštita i korištenje poljoprivrednog zemljišta). Svako postupanje koje je suprotno tim odredbama podliježe kaznenim odredbama koje su propisane u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Poljoprivredno zemljište je dobro od posebnog interesa i zaštite Republike Hrvatske, s obzirom da se radi o ograničenom osnovnom resursu za proizvodnju hrane, stoga je pravno uređenje odnosa između vlasnika i stvarnih korisnika poljoprivrednog zemljišta iznimno važno i mora se početi rješavati.
7 OPG Borovčak Karlo PRAVILNIK, Članak 2. Ako ovaj pravilnik stupi na snagu moj opg je ugašen stavljam ključ u bravu i odlazim IZ Hrvatske. Zašto Naime moj opg se bavi stočarstvom i ratarstvom poljoprivreda mi je glavna djelatnost mladi sam poljoprivrednik imam 22 godine. Obrađujem 80 hektara zemlje od toga 15 vlastite i 65 je u u najmu . od 65 hektara zemlje koja je u najmu je 50 pod poticajem 15 hektara obrađujem bez prava na poticaj jer sam se tako dogovorio s vlasnicima. na ovih 50 hektara i 15 hektara vlastite dobivam poticaj i tako za sada mogu funkcionirati. ako ovaj pravilnik stupi na snagu neće biti dobro jer bez poticaja nevidim zaradu . problem je sljedeći na 50 hektara zemlje ima vjerovatno 200 vlasnika još i više to je preko 200 ugovara koje ja trebam napraviti a da negovorim o nedostupnosti vlasnika jer nisu rješeni imovinsko pravni odnosi. Možda bi sa 30 vlasnika mogao napraviti ugovore a ostali neće čuti za to jer misle da im se bude na taj način zemlja oduzela . Eto to je veliki problem kod nas U Hrv. zagorju rasjepkanost parcela i nedostupnost vlasnika . I ako taj pravilnik stupi na snagu kao što sam na početku napisao moj OPG će biti zatvoren. Jer bez poticaja nevidim zaradu a isto tako misle i ostali poljporivrednici u mojem kraju što manji što veći . A kad propadne selo nema više domaće hrane već samo uvoz pa se malo zapitajte što po tom pitanju napraviti . Predlažem da se ovaj zakon u potpunosti ukine ili se ostavi kao do sada da se zemlja može upisati u poticaj preko geotagiranih fotografija kao što je i do sada bilo. Primljeno na znanje Prijedlogom izmjena i dopuna Pravilnika kao najvažnija novela predlaže se produljenje roka za dostavu dokaza o vlasništvu ili posjedu poljoprivrednog zemljišta upisanog u ARKOD za još godinu dana. Predloženo produljenje do 31. prosinca 2020. godine korespondira s početkom novog programskog razdoblja ZPP-a 2021.-2027. Ministarstvo je svjesno problema vezanih uz poljoprivredno zemljište s kojima se susreću naši poljoprivrednici na terenu, zbog nesređenih vlasničkih odnosa, stanja u katastru i dugotrajnih sudskih postupaka, stoga je omogućeno da se prilikom upisivanja poljoprivrednog zemljišta u ARKOD uzimaju u obzir i drugi dokumenti iz kojih je vidljivo da je u tijeku sudski postupak dokazivanja vlasništva putem pojedinačnih ispravnih postupaka, tužbi, dosjelosti i sl. Cilj odredbe nije brisanje postojećih površina koje su evidentirane u ARKOD već zaštita prava vlasništva i pravno reguliranje prava korištenja privatnog poljoprivrednog zemljišta, što treba biti u obostranom interesu i vlasnika i korisnika poljoprivrednog zemljišta. Vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji se ne bave poljoprivredom moraju biti svjesni svoje obveze održavanja i očuvanja poljoprivrednog zemljišta u stanju pogodnom za poljoprivrednu proizvodnju koja proizlazi iz odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu. (poglavlje II. Održavanje, zaštita i korištenje poljoprivrednog zemljišta). Svako postupanje koje je suprotno tim odredbama podliježe kaznenim odredbama koje su propisane u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Poljoprivredno zemljište je dobro od posebnog interesa i zaštite Republike Hrvatske, s obzirom da se radi o ograničenom osnovnom resursu za proizvodnju hrane, stoga je pravno uređenje odnosa između vlasnika i stvarnih korisnika poljoprivrednog zemljišta iznimno važno i mora se početi rješavati.
8 Mario Mladić PRAVILNIK, Članak 2. Dobar dan, ovaj članak če biti jako veliki problem ako se ne promjeni za mnoge poljoprivrednike: Članak 2. -U članku 8. stavak 3. mijenja se i glasi: „(3) Poljoprivrednik koji ima upisano zemljište u ARKOD bez dokaza o vlasništvu ili posjedu dužan je dostaviti dokaze iz stavka 2. ovoga članka do 31. prosinca 2020. godine, u protivnom će parcele biti brisane iz ARKOD sustava.“ Moj OPG se nalazi u Krapinsko Zagorskoj županiji, gdje nije uobičajeno raditi ugovore za zemlju. Imamo 70 krava i ako se ovo provede, jedino što će mi preostati poslati krave u klaonicu. Potpore koje dobivamo su jedino što nas jos drži u proizvodnji mlijeka. Ovo je nemoguča misija kod nas. Mnogi OPG-ovi če propasti ako se ovo provede. Tražim da se ovo odgodi trajno ili za najmanje 20 godina. Kod nas su parcele presitne da bi mogli to raditi preko ugovora. Mnogi ljudi nemaju imovinsko pravno rjesene papire za zemlju. Mnogi ljudi nezele potpisati ugovore. S mnogo ljudi se nemoze stupiti u kontakt da bi se napravili ugovori. Moj opg zbog svega navedenog moze skupiti maksimalno 10% ugovora za trenutno obradivu površinu zemljišta. Ako se to provede biti će to početak kraja Zagorske poljoprivrede, koja je ionako loša zbog prirodnih ograničenja- brdovitog terena i zbog sitnih parcela. Razgovarao sam s mnogim poljoprivrednicima u kraju i svima je to veliki problem. Tražimo da se ukine taj rok u potpunosti, ili produlji za 20 godina i da se omoguči da se nove arkod parcele mogu upisivati preko geotagiranih fotografija. Arkod mora biti i ostati evidencija uporabe zemljišta, a vi iz agencije kontrolirajte da se stvarno upotrebljava tako kao što je prijavljeno. Ovo nije problem samo Krapinsko zagorske županije, nego je pola županija u tome problemu. U sloveniji ugovori nisu uopče potrebni. Hvala lp Primljeno na znanje Prijedlogom izmjena i dopuna Pravilnika kao najvažnija novela predlaže se produljenje roka za dostavu dokaza o vlasništvu ili posjedu poljoprivrednog zemljišta upisanog u ARKOD za još godinu dana. Predloženo produljenje do 31. prosinca 2020. godine korespondira s početkom novog programskog razdoblja ZPP-a 2021.-2027. Ministarstvo je svjesno problema vezanih uz poljoprivredno zemljište s kojima se susreću naši poljoprivrednici na terenu, zbog nesređenih vlasničkih odnosa, stanja u katastru i dugotrajnih sudskih postupaka, stoga je omogućeno da se prilikom upisivanja poljoprivrednog zemljišta u ARKOD uzimaju u obzir i drugi dokumenti iz kojih je vidljivo da je u tijeku sudski postupak dokazivanja vlasništva putem pojedinačnih ispravnih postupaka, tužbi, dosjelosti i sl. Cilj odredbe nije brisanje postojećih površina koje su evidentirane u ARKOD već zaštita prava vlasništva i pravno reguliranje prava korištenja privatnog poljoprivrednog zemljišta, što treba biti u obostranom interesu i vlasnika i korisnika poljoprivrednog zemljišta. Vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji se ne bave poljoprivredom moraju biti svjesni svoje obveze održavanja i očuvanja poljoprivrednog zemljišta u stanju pogodnom za poljoprivrednu proizvodnju koja proizlazi iz odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu. (poglavlje II. Održavanje, zaštita i korištenje poljoprivrednog zemljišta). Svako postupanje koje je suprotno tim odredbama podliježe kaznenim odredbama koje su propisane u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Poljoprivredno zemljište je dobro od posebnog interesa i zaštite Republike Hrvatske, s obzirom da se radi o ograničenom osnovnom resursu za proizvodnju hrane, stoga je pravno uređenje odnosa između vlasnika i stvarnih korisnika poljoprivrednog zemljišta iznimno važno i mora se početi rješavati.
9 OPG Špoljar PRAVILNIK, Članak 2. Kao po običaju i ovom izmjenom pravilnika će najviše biti pogođeni mali i srednji poljoprivrednici koji svoju proizvodnju baziraju uglavnom na privatnom poljoprivrednom zemljištu, vlastitom ili u zakupu, koji iako već ovako rade u inferiornim uvjetima, će neminovno ostati bez većeg ili manjeg dijela poticaja za zemljište koje godinama obrađuju, a ovakav način evidencije posjeda je zbog nesređenih imovinsko pravnih odnosa nemoguć, dok veliki subjekti koji za "kikiriki" rade velike količine okrupnjenog državnog zemljišta neće niti primjetiti ove izmjene... tako da pozdravljamo donošenje ovih izmjena kao i drugih pravilnika i zakona koji će pridonositi daljnjoj depopulaciji i osiromašenju ruralnih proistora, stvaranju tržišnih nejednakosti, nepotrebnom birokratiziranju poljoprivredne djelatnosti, direktnom utjecaju na povećanje troškova proizvodnje, i sl... razmotriti dodatne liberalnije načine upisa zemljišta u arkod, koje će omogućiti zadržavanje spornog djela parcela u arkod sustavu, omogućiti na njima proizvodnju (koja je bez potpora nerentabilna) i stvaranje dodane vrijednosti, i koristi i za državu i za društvo, uz nekakve dokaze o posjedu i obradi istih, tipa izjave, fotografija, ili slično, naravno za parcele za koje ne postoji "preklapanje" odnosno spor više korisnika već određenom korisniku treba samo omogućiti nastavak proizvodnje, smatramo potpuno nepotrebnim... cijene svih poljoprivrednih proizvoda u otkupu su niske, i činjenica je da su poljoprivrednici ovisni o državnim potporama koje im osiguravaju egzistenciju, i žalosno je dok druge države muku muče kako bi zakamuflirale potpore i dodatno ih povećale, jer se one indirektno vraćaju u proračun, kako bi svog poljoprivrednika uzdigli na ljestvici konkurentnosti, i zadržali na selu, dok naša donosi zakone i pravilnike na štetu svojih poljoprivrednika, i to još onih najugroženijih... u biti ta naša europska poljoprivreda je čisti socijalizam, gdje država siše novac poreznim obveznicima, filtrira poljoprivrednike kroz filtere poput ovog pravilnika, te na osnovu toga novac razdjeljuje direktno se svojim mjerama upličući u konkurentnost sudionika na tržištu, često potičući više onog nekonkurentnog, od onog koji ima realne uvjete za opstanak na tržištu, pa nije niti čudo što nakon 20 godina takve prakse propadamo.... suvišno je još i reći da bi ukidanje svih potpora ali na području cijele EU imalo blagotvorniji učinak na poljoprivredu nego što ima ovaj sistem, došlo bi do formiranja realnih tržišnih cijena, pa tko je konkurentniji će opstati, a tko nije propasti.... Primljeno na znanje Prijedlogom izmjena i dopuna Pravilnika kao najvažnija novela predlaže se produljenje roka za dostavu dokaza o vlasništvu ili posjedu poljoprivrednog zemljišta upisanog u ARKOD za još godinu dana. Predloženo produljenje do 31. prosinca 2020. godine korespondira s početkom novog programskog razdoblja ZPP-a 2021.-2027. Ministarstvo je svjesno problema vezanih uz poljoprivredno zemljište s kojima se susreću naši poljoprivrednici na terenu, zbog nesređenih vlasničkih odnosa, stanja u katastru i dugotrajnih sudskih postupaka, stoga je omogućeno da se prilikom upisivanja poljoprivrednog zemljišta u ARKOD uzimaju u obzir i drugi dokumenti iz kojih je vidljivo da je u tijeku sudski postupak dokazivanja vlasništva putem pojedinačnih ispravnih postupaka, tužbi, dosjelosti i sl. Cilj odredbe nije brisanje postojećih površina koje su evidentirane u ARKOD već zaštita prava vlasništva i pravno reguliranje prava korištenja privatnog poljoprivrednog zemljišta, što treba biti u obostranom interesu i vlasnika i korisnika poljoprivrednog zemljišta. Vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji se ne bave poljoprivredom moraju biti svjesni svoje obveze održavanja i očuvanja poljoprivrednog zemljišta u stanju pogodnom za poljoprivrednu proizvodnju koja proizlazi iz odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu. (poglavlje II. Održavanje, zaštita i korištenje poljoprivrednog zemljišta). Svako postupanje koje je suprotno tim odredbama podliježe kaznenim odredbama koje su propisane u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Poljoprivredno zemljište je dobro od posebnog interesa i zaštite Republike Hrvatske, s obzirom da se radi o ograničenom osnovnom resursu za proizvodnju hrane, stoga je pravno uređenje odnosa između vlasnika i stvarnih korisnika poljoprivrednog zemljišta iznimno važno i mora se početi rješavati.
10 OPG TRNINIĆ PRAVILNIK, Članak 2. Ovo znači da ja kao VLASNIK 1/48 dijela mogu u ARKOD upisati samo tu 1/48 dio parcele? Dragi donositelji zakona i pravilnika, KAD i AKO se riješe obaveze usklađivanja zemljišnih knjiga tek onda vam dajem za pravo za ovako neke poteze. Do tad, sretno Vam bilo s provedbom ovog pravilnika, ima da oremo po Irskoj i Njemačkoj i da pjevamo iz sveg glasa a ovu neriješenu zemlju neće raditi nitko i za par godina će se kod nas snimati novi nastavak JURRASIC PARKA kakve će to divna prašuma biti... Živjeli! Primljeno na znanje Prijedlogom izmjena i dopuna Pravilnika kao najvažnija novela predlaže se produljenje roka za dostavu dokaza o vlasništvu ili posjedu poljoprivrednog zemljišta upisanog u ARKOD za još godinu dana. Predloženo produljenje do 31. prosinca 2020. godine korespondira s početkom novog programskog razdoblja ZPP-a 2021.-2027. Ministarstvo je svjesno problema vezanih uz poljoprivredno zemljište s kojima se susreću naši poljoprivrednici na terenu, zbog nesređenih vlasničkih odnosa, stanja u katastru i dugotrajnih sudskih postupaka, stoga je omogućeno da se prilikom upisivanja poljoprivrednog zemljišta u ARKOD uzimaju u obzir i drugi dokumenti iz kojih je vidljivo da je u tijeku sudski postupak dokazivanja vlasništva putem pojedinačnih ispravnih postupaka, tužbi, dosjelosti i sl. Cilj odredbe nije brisanje postojećih površina koje su evidentirane u ARKOD već zaštita prava vlasništva i pravno reguliranje prava korištenja privatnog poljoprivrednog zemljišta, što treba biti u obostranom interesu i vlasnika i korisnika poljoprivrednog zemljišta. Vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji se ne bave poljoprivredom moraju biti svjesni svoje obveze održavanja i očuvanja poljoprivrednog zemljišta u stanju pogodnom za poljoprivrednu proizvodnju koja proizlazi iz odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu. (poglavlje II. Održavanje, zaštita i korištenje poljoprivrednog zemljišta). Svako postupanje koje je suprotno tim odredbama podliježe kaznenim odredbama koje su propisane u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Poljoprivredno zemljište je dobro od posebnog interesa i zaštite Republike Hrvatske, s obzirom da se radi o ograničenom osnovnom resursu za proizvodnju hrane, stoga je pravno uređenje odnosa između vlasnika i stvarnih korisnika poljoprivrednog zemljišta iznimno važno i mora se početi rješavati.
11 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' PRAVILNIK, Članak 2. Predlažemo dodati sljedeće u članku 8. stavak 3.: Iznimno se može priložiti izjava o višegodišnjem korištenju voćnjaka, uz fotografije i pisanu suglasnost susjednih korisnika, posjednika ili vlasnika zemljišta koje isto dokazuju. Primljeno na znanje Prijedlogom izmjena i dopuna Pravilnika kao najvažnija novela predlaže se produljenje roka za dostavu dokaza o vlasništvu ili posjedu poljoprivrednog zemljišta upisanog u ARKOD za još godinu dana. Predloženo produljenje do 31. prosinca 2020. godine korespondira s početkom novog programskog razdoblja ZPP-a 2021.-2027. Ministarstvo je svjesno problema vezanih uz poljoprivredno zemljište s kojima se susreću naši poljoprivrednici na terenu, zbog nesređenih vlasničkih odnosa, stanja u katastru i dugotrajnih sudskih postupaka, stoga je omogućeno da se prilikom upisivanja poljoprivrednog zemljišta u ARKOD uzimaju u obzir i drugi dokumenti iz kojih je vidljivo da je u tijeku sudski postupak dokazivanja vlasništva putem pojedinačnih ispravnih postupaka, tužbi, dosjelosti i sl. Cilj odredbe nije brisanje postojećih površina koje su evidentirane u ARKOD već zaštita prava vlasništva i pravno reguliranje prava korištenja privatnog poljoprivrednog zemljišta, što treba biti u obostranom interesu i vlasnika i korisnika poljoprivrednog zemljišta. Vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji se ne bave poljoprivredom moraju biti svjesni svoje obveze održavanja i očuvanja poljoprivrednog zemljišta u stanju pogodnom za poljoprivrednu proizvodnju koja proizlazi iz odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu. (poglavlje II. Održavanje, zaštita i korištenje poljoprivrednog zemljišta). Svako postupanje koje je suprotno tim odredbama podliježe kaznenim odredbama koje su propisane u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Poljoprivredno zemljište je dobro od posebnog interesa i zaštite Republike Hrvatske, s obzirom da se radi o ograničenom osnovnom resursu za proizvodnju hrane, stoga je pravno uređenje odnosa između vlasnika i stvarnih korisnika poljoprivrednog zemljišta iznimno važno i mora se početi rješavati.