Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju radničkih tražbina

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Savez samostalnih sindikata Hrvatske PRILOG 1.OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Predlažemo propisati rok u kojem stečajni upravitelj mora ispuniti obvezu otvaranja posebnog namjenskog računa za prihvat uplate osiguranih tražbina radnika, te obračunati i uplatiti obvezni doprinos, porez i prirez, u slučaju kada se otvoreni stečajni postupak neće provoditi. Člankom 37. i 38. važećeg Zakona propisani su prekršaji poslodavca i stečajnog upravitelja za koje je zapriječena novčana kazna, pa SSSH predlaže propisati prekršaj stečajnog upravitelja i zaprijetiti novčanom kaznom ako ne otvori posebni namjenski račun za prihvat uplate osiguranih tražbina radnika, te ne obračuna i uplati obvezne doprinose, porez i prirez, u slučaju kada se otvoreni stečajni postupak neće provoditi i/ili isti ne otvori u propisanom roku. Također, predlaže se dopuniti sada važeći članak 39. Zakona na način da se prošire ovlasti Agencije (tužitelj u prekršajnom postupku) i na ovaj prekršaj. Prihvaćen Navedeni prijedlozi ugradit će se u Nacrt prijedloga zakona.
2 Savez samostalnih sindikata Hrvatske PRILOG 1.OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA SSSH predlaže da se proširi obuhvat radnika na način da se omogući pristup zaštiti radnicima kojima je radni odnos prestao DVENAEST (12) mjeseci prije otvaranja postupka i da se zaštićeno razdoblje produlji s tri na ŠEST (6) mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka. Obrazloženje: Praksa pokazuje da je razdoblje od podnošenje prijedloga za otvaranje stečaja do donošenja rješenja o otvaranju stečaja vrlo dugo, ponekad i 12 i više mjeseci i to zbog opterećenosti sudova; ponekad potrebe da se i nakon više od pola godine prijedlozi sa otvaranje stečaja (stečajni sudski predmeti), temeljem odluke Visokog trgovačkog suda, ustupaju sa nadležnog suda drugim trgovačkim sudovima u RH na kojima se ponovno čeka početak postupka; ali i zbog raspolaganja stranaka posebno stečajnih dužnika koji npr. podnose zahtjeve odgode zakazanih ročišta za utvrđivanje uvjeta za otvaranje stečaja, dolazi do pristupanja dugu i tsl. čime se zloupotrebljavaju odredbe ovog Zakona ali i Stečajnog zakona. Posebno treba istaknuti zloupotrebe predstečajnih postupaka kao npr. podnošenje prijedloga za pokretanje predstečajnih postupaka iako postoje uvjeti za otvaranje stečaja u kojem slučaju se eventualni prijedlozi za otvaranje stečajnih postupaka odbacuju do okončanja predstečajnih postupaka; u slučaju obustave predstečajnog postupka ponovno se čeka ispunjenje razloga odnosno protek razdoblja propisan člankom 6. Stečajnog zakona. Budući da ovaj Zakon osigurava zaštitu materijalnih prava radnika, a da su ona gore opisanim postupanjima ugrožena, smatramo ovaj prijedlog opravdanim. Primljeno na znanje Za razmatranje konkretnog prijedloga, potrebno je prikupiti dodatne podatke koji se odnose na broj radnika kojima radni odnos prestao 12 mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka, kao i financijsku podlogu.
3 palamida PRILOG 1.OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Radničke tražbine trbaju biti prioritet u naplati iz potrživanja ili stečajne mase.Nakon toga država, pa vjerovnici.Upravni,poslovodni i ostali odbori, savjetnici i ostali trebali bi biti posljednji u naplati bilokakvih potraživanja. Nije prihvaćen Navedeno je predmet uređenja Stečajnog zakona, a ne Zakona o osiguranju radničkih tražbina.