Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Pravilnika o registru prostornih jedinica

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Mladen Kolarek SUSTAV IDENTIFIKATORA PROSTORNIH JEDINICA, Članak 34. Vezano na stavak 7. jedinstveni identifikator zgrade u RPJ određuje se unutar naselja preuzimajući matični broj naselja i dodajući redni broj zgrade u naselju. Prema Pravilniku o registru zgrada jedinstveni identifikator zgrade se određuje unutar katastarske općine preuzimajući matični broj katastarske općine i dodajući redni broj zgrade u katastarskoj općini. S obzirom da se radi o istom entitetu čiji su podaci u nastanku predlažem da se ustroji jedinstveni registar zgrada s jedinstvenim identifikatorom koji je primjenjiv u više namjena. Praksa uspostave dvostrukog registra istog entiteta s različitim jedinstvenim identifikatorom, koji se međusobno povezuju (stavak 9.), samo komplicira sustav, unosi redundanciju podataka koju je potrebno posebno održavati i općenito se pokazala kao lošom. Nije prihvaćen Odredba ostaje nepromijenjena. Redni broj zgrade kako je propisan čl. 34. st. 7. nacrta Pravilnika vodi se na isti način u okviru evidencije Registra prostornih jedinica te nema potrebe da se mijenja uspostavljeno pravilo. Dostavljeni prijedlog će se uzeti u razmatranje prilikom uspostave registra zgrada.