Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu Poslovnika državnog odvjetništva

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Anamarija Šubat Ivanac d) Dodjela u rad hitnih predmeta, Članak 258. st. 5. "rješavate lja"... "rješavatelja" Primljeno na znanje Provjerom je utvrđeno da u izvornom tekstu Prijedloga Poslovnika nema greške u pisanju na koju se u primjedbi ukazuje.
2 ZORAN SAMBOL a) Opće odredbe, Članak 232. Nikako scan spremati u PDF format! Postoje prikladniji grafički formati (JPEG; PNG) koji zauzimaju manje mjesta u pohrani od PDF formata. Ni jedan ni drugi nisu strojno čitljivi formati. Tehničke pretpostavke moraju osigurati da se sva dolazna pismena skeniraju i sa sustavom OCR (optical character recognition) pretvore u strojno čitljiv format. Objašnjenje: PDF format nije strojno čitljiv format i njegov naziv u stručnim krugovima je "ubojica podataka". Time što je nekakav dokument čitljiv čovjeku na zaslonu računalnog uređaja, ne znači kako je riječ o elektronički čitljivom dokumentu. Stoga je potebno osigurati potpunu računalnu (strojnu) čitljivost elektroničkih podnesaka na način da su isti pohranjeni u strojno čitljivim formatima: txt, csv... Portal otvorenih podataka Republike Hrvatske. https://data.gov.hr/sites/default/files/library/2015-3-26-Radionica%20o%20portalu%20otvorenih%20podataka.pdf (Direktiva 2013/37/EU od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ). – Strojno čitljiv oblik i otvoreni format - format datoteke koji je strukturiran na takav način na koji ga (otvorena ili zatvorena) softverska aplikacija može lako identificirati, prepoznati i izvući iz njega potrebne podatke. (Moguće je koristiti formate kao što su RDF, XML, HTML, CSV, TSV, SDMX-ML, JSON, ODF i sl., a nikako PDF, XLS, DOC i sl.) Nije prihvaćen Dokumenti na koje se ovaj format odnosi namijenjeni su prvenstveno za razmjenu podataka i međusobno komuniciranje unutar i između sustava, a ne za javnu dostupnost i lakše pretraživanje, pa se u tom smislu pdf format smatra odgovarajućim i prikladnim.
3 Anamarija Šubat Ivanac Prijamni štambilj, Članak 223. U nekim slučajevima rok u primljenom pismenu nije izražen u danima već u satima (propisano i čl. 90. ZKP-a), radi čega smatram da bi bilo neophodno da se st. 1. doda "Ako primljeno pismeno sadrži rok koji se računa u satima, pored datuma primitka naznačuje se i sat primitka pismena." Djelomično prihvaćen Povodom iznesene primjedbe dopunjen je tekst članka 225.
4 Anamarija Šubat Ivanac Primitak pošte, Članak 214. "p ošte" - "pošte" Primljeno na znanje Provjerom je utvrđeno da u izvornom tekstu Prijedloga Poslovnika nema greške u pisanju na koju se u primjedbi ukazuje.
5 Anamarija Šubat Ivanac 3. POTPISIVANJE, Članak 98. "i zvješća" u "izvješća" Primljeno na znanje Provjerom je utvrđeno da u izvornom tekstu Prijedloga Poslovnika nema greške u pisanju na koju se u primjedbi ukazuje.
6 Anamarija Šubat Ivanac Zaglavlje pismena, Članak 95. lapsus "Times N ew R oman" - "Times New Roman" Primljeno na znanje Provjerom je utvrđeno da u izvornom tekstu Prijedloga Poslovnika nema greške u pisanju na koju se u primjedbi ukazuje.
7 Anamarija Šubat Ivanac 3. GODIŠNJI ODMORI, Članak 67. lapsus....iza "u pravilu, ijekom mjeseca" treba stajati "u pravilu, tijekom mjeseca" Primljeno na znanje Provjerom je utvrđeno da u izvornom tekstu Prijedloga Poslovnika nema greške u pisanju na koju se u primjedbi ukazuje.
8 ZORAN SAMBOL Značenje pojedinih izraza, Članak 4. Točka 11. 11. Elektronički podnesak je pismeno stranaka, njihovih punomoćnika, zastupnika i drugih sudionika postupka dostavljeno državnom odvjetništvu, u pdf obliku i potpisano kvalificiranim elektroničkim potpisom. se mjenja: 11. Elektronički podnesak je pismeno stranaka, njihovih punomoćnika, zastupnika i drugih sudionika postupka dostavljeno državnom odvjetništvu, u dokumentu u strojno čitljivom obliku i potpisano kvalificiranim elektroničkim potpisom. Objašnjenje: PDF format nije strojno čitljiv format i njegov naziv u stručnim krugovima je "ubojica podataka". Time što je nekakav dokument čitljiv čovjeku na zaslonu računalnog uređaja, ne znači kako je riječ o elektronički čitljivom dokumentu. Stoga je potebno osigurati potpunu računalnu (strojnu) čitljivost elektroničkih podnesaka na način da su isti pohranjeni u strojno čitljivim formatima: txt, csv... Portal otvorenih podataka Republike Hrvatske. https://data.gov.hr/sites/default/files/library/2015-3-26-Radionica%20o%20portalu%20otvorenih%20podataka.pdf (Direktiva 2013/37/EU od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ). – Strojno čitljiv oblik i otvoreni format - format datoteke koji je strukturiran na takav način na koji ga (otvorena ili zatvorena) softverska aplikacija može lako identificirati, prepoznati i izvući iz njega potrebne podatke. (Moguće je koristiti formate kao što su RDF, XML, HTML, CSV, TSV, SDMX-ML, JSON, ODF i sl., a nikako PDF, XLS, DOC i sl.) http://publikacije.imamopravoznati.org/glossary/hr/ Nije prihvaćen Dokumenti na koje se ovaj format odnosi namijenjeni su prvenstveno za razmjenu podataka i međusobno komuniciranje unutar i između sustava, a ne za javnu dostupnost i lakše pretraživanje, pa se u tom smislu pdf format smatra odgovarajućim i prikladnim.
9 ZORAN SAMBOL Značenje pojedinih izraza, Članak 4. Točka 9. 9.Elektroničko pismeno državnog odvjetništva je svako pismeno u pdf obliku, potpisano kvalificiranim elektroničkim potpisom državnog odvjetnika ili drugog rješavatelja i predstavlja izvornik te sadrži odgovarajući barkod odnosno QR kod, kontrolni broj i internetsku stranicu kojima se provjerava vjerodostojnost pismena. Kvalificirani elektronički potpis ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis i otisak pečata. Mjenja se u: 9.Elektroničko pismeno državnog odvjetništva je svako pismeno u elektronički strojno čitljivom obliku (nikako pdf jer on nije strojno čitljiv), potpisano kvalificiranim elektroničkim potpisom državnog odvjetnika ili drugog rješavatelja i predstavlja izvornik te sadrži odgovarajući barkod odnosno QR kod, kontrolni broj i internetsku stranicu kojima se provjerava vjerodostojnost pismena. Kvalificirani elektronički potpis ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis i otisak pečata. Elektroničko pismeno ne smije biti otisnuto na papiru. Objašnjenje: PDF format nije strojno čitljiv format i njegov naziv u stručnim krugovima je "ubojica podataka". Time što je nekakav dokument čitljiv čovjeku na zaslonu računalnog uređaja, ne znači kako je riječ o elektronički čitljivom dokumentu. Stoga je potebno osigurati potpunu računalnu (strojnu) čitljivost elektroničkih podnesaka na način da su isti pohranjeni u strojno čitljivim formatima: txt, csv... Portal otvorenih podataka Republike Hrvatske. https://data.gov.hr/sites/default/files/library/2015-3-26-Radionica%20o%20portalu%20otvorenih%20podataka.pdf (Direktiva 2013/37/EU od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ). – Strojno čitljiv oblik i otvoreni format - format datoteke koji je strukturiran na takav način na koji ga (otvorena ili zatvorena) softverska aplikacija može lako identificirati, prepoznati i izvući iz njega potrebne podatke. (Moguće je koristiti formate kao što su RDF, XML, HTML, CSV, TSV, SDMX-ML, JSON, ODF i sl., a nikako PDF, XLS, DOC i sl.) Nije prihvaćen Dokumenti na koje se ovaj format odnosi namijenjeni su prvenstveno za razmjenu podataka i međusobno komuniciranje unutar i između sustava, a ne za javnu dostupnost i lakše pretraživanje, pa se u tom smislu pdf format smatra odgovarajućim i prikladnim.
10 ZORAN SAMBOL POSLOVNIK DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA Za cijeli Poslovnik državnog odvjetništva: PDF format nije strojno čitljiv format i njegov naziv u stručnim krugovima je "ubojica podataka". Time što je nekakav dokument čitljiv čovjeku na zaslonu računalnog uređaja, ne znači kako je riječ o elektronički čitljivom dokumentu. Stoga je potebno osigurati potpunu računalnu (strojnu) čitljivost elektroničkih podnesaka na način da su isti pohranjeni u strojno čitljivim formatima: txt, csv... Portal otvorenih podataka Republike Hrvatske. https://data.gov.hr/sites/default/files/library/2015-3-26-Radionica%20o%20portalu%20otvorenih%20podataka.pdf (Direktiva 2013/37/EU od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ). – Strojno čitljiv oblik i otvoreni format - format datoteke koji je strukturiran na takav način na koji ga (otvorena ili zatvorena) softverska aplikacija može lako identificirati, prepoznati i izvući iz njega potrebne podatke. (Moguće je koristiti formate kao što su RDF, XML, HTML, CSV, TSV, SDMX-ML, JSON, ODF i sl., a nikako PDF, XLS, DOC i sl.) Nije prihvaćen Dokumenti na koje se ovaj format odnosi namijenjeni su prvenstveno za razmjenu podataka i međusobno komuniciranje unutar i između sustava, a ne za javnu dostupnost i lakše pretraživanje, pa se u tom smislu pdf format smatra odgovarajućim i prikladnim.