Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o Državnom sudbenom vijeću, s Končanim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ZORAN SAMBOL PRIJEDLOGZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU, II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI "mrežni identifikator". Molim točno odredite što predstavlja "mrežni identifikator" kojim se može utvrditi identitet pojedinca. Postoje različite mreže i na višeslojnim mrežnim ISO OSI (Open System for Interconnection) različiti identifikatori (po različitim vrstama podataka/paketa/kanala) se koriste kako u fiksnim tako i u bežičnim sustavima, po različitim kanalima i aplikacijama. Nije prihvaćen Zakon o Državnom sudbenom vijeću ne koristi ovaj termin i iz tog ga razloga nema potrebe u njemu razrađivati. U nenormativnom dijelu ovog zakonskog prijedloga samo se upućuje na definicije iz Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, Službeni list Europske unije L 119/1 od 4. svibnja 2016.) u kojima se spominje i "mrežni identifikator".
2 ZORAN SAMBOL VI. TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, Članak 88.a Rečenica stavka (1) Izvješće o imovini suca podnosi se u elektroničkom obliku mijenja se u rečenicu: "Izvješće o imovini suca podnosi se u eletronički strojno čitljivom obliku." Nije prihvaćen Razrada načina podnošenja ovih izvješća nije predmet ovog Zakona, već posebnih pravila koja donosi Vijeće.