Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt ključnih elemenata Poziva Nabavka postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 VESNA PETROVIĆ Nacrt ključnih elemenata Poziva, Uvod Da li su prihvatljivi prijavitelji poduzeća u javnom vlasništvu? Prihvaćen Poduzeća u javnom vlasništvu su prihvatljivi prijavitelji.
2 VESNA PETROVIĆ Nacrt ključnih elemenata Poziva, Uvod Potrebno je izmjeniti odredbu da MSP treba biti registriran za gospodarenje građevnim i/ili glomaznim otpadom. Nepotrebno birokratiziranje. Tvrtke koje se već bave ovim poslom registrirane su općenito za gospodarenje otpadom. Prihvaćen Sukladno konačnoj verziji Uputa za prijavitelje ovaj uvjet više nije važeći te prilikom ocjenjivanja neće se provjeravati uvidom u sudski registar.
3 GKP PRE-KOM d.o.o. Nacrt ključnih elemenata Poziva, Uvod Smatramo da u uvodu treba promjeniti definiciju "registrirana za obavljanje djelatnosti gospodarenja građevnim i/ili krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom" jer na primjer GKP PRE-KOM d.o.o. je u sudskom registru registriran za sve vrste neopasnog otpada pa i građevinskog i glomaznog. Sa time što imamo i dozvolu za gospodarenje otpadom za obradu glomaznog otpada, imamo građevinsku dozvolu za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad. Izvadak iz našeg sudskog registra: -Skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, recikliranje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnosti gospodarenja posebnim kategorijama otpada -Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada -Skupljanje neopasnog otpada -Skladištenje neopasnog otpada -Posredovanje u gospodarenju otpadom -Trgovina otpadom Prihvaćen Sukladno konačnoj verziji Uputa za prijavitelje ovaj uvjet više nije važeći te prilikom ocjenjivanja neće se provjeravati uvidom u sudski registar.
4 VESNA PETROVIĆ Nacrt ključnih elemenata Poziva, Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti Trebalo bi formulirati kao prihvatljive aktivnosti ulaganje ne samo u postrojenja već i u drugu neophodnu opremu kao što je primjerice mosna vaga. Prihvaćen Popis prihvatljivih aktivnosti u konačnoj verziji Uputa za prijavitelje definiran je načelno, bez detaljnog navođenja pojedine opreme za ugradnju, jer nije moguće predvidjeti potrebe svih potencijalnih prijavitelja. Prijavitelj u svojoj prijavi mora jasno naznačiti zašto mu je potrebna pojedina oprema, a što će biti predmet provjere prihvatljivosti izdataka koju provodi Posredničko tijelo razine 2.
5 KOMUNALNI SERVIS d.o.o. Nacrt ključnih elemenata Poziva, Indikativna prihvatljiva lokacija projekta Predlaže se podrobnije definirati indikativni popis prihvatljivih aktivnosti vezanih uz nabavu. Da li će se pod prihvatljivom aktivnosti smatrati nabava stroja za drobljenje odnosno obradu (usitnjavanje ) krupnog glomaznog otpada KB 200307 i KB 200201, koji bi bio smješten na lokaciji prostora za gospodarenje otpadom? Djelomično prihvaćen Sukladno konačnoj verziji Uputa za prijavitelje, troškovi pripreme dokumentacije o nadmetanju i provedba postupka javne nabave su prihvatljivi troškovi. Međutim, Prijavitelj u svojoj prijavi mora jasno naznačiti zašto nabavlja konkretnu opremu, a što će biti predmet provjere prihvatljivosti izdataka koju provodi Posredničko tijelo razine 2.
6 palamida Nacrt ključnih elemenata Poziva, Indikativna prihvatljiva lokacija projekta Reciklažu građevinskog otpada (šuta) mogu raditi cementare zaprimanjem u svojim rudnicima-tupinolomima. otpadno drvo,iverica,drvna sječka, i ostala drvna masa se može koristiti kao gorivo dok se ne nađe primjerenije iskorištenje. Na ta alternativna goriva i krupni građevni otpad cementare nebi trebale plaćati nikakvih naknada ni poreza. Nije prihvaćen Komentar nije vezan uz predmet i svrhu planiranog Poziva.
7 VESNA PETROVIĆ Nacrt ključnih elemenata Poziva, Indikativni popis prihvatljivih (neprihvatljivih) izdataka Nije navedeno jesu li troškovi pripreme projektne dokumentacije i upravljanja projektom prihvatljivi ili neprihvatljivi izdaci. Prihvaćen Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije, kao i aktivnosti upravljanja projektom i administracije, prihvatljivi su troškovi.