Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 WWF Adria PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM - SRDELAROM, Članak 1. U pozivu na savjetovanje stoji, citiramo : "Opis savjetovanja: Dodatnom analizom podataka o ulovu zapaženo je da je trenutni ukupni ulov manji u usporedbi s ulovom u jednakom razdoblju prošle godine te je prepoznat prostor za povećanje mjesečnog ograničenja ulova po plovilu tijekom studenog i prosinca za dodatnih 10 tona." Smatramo da nije opravdano povećanje dozvoljenog ulova s obzirom da se odluke o dozvoljenim količinama za izlov, trebaju donositi na temelju znanstvenih procjena biomase populacija ("stock assesment") a ne usporedba s povijesnim količinama ulova. Manji ulovi mogu biti indikator prelova resursa te se ne smiju koristiti kao argument za povećanje ulova. Sve znanstvene institucije koje se bave procjenom stanja ribljih populacija u Jadranu, ističu da je ribolovni napor na srdelu i inćuna previsok te se dodatno može pogoršati stanje i inćuna koji je u stanju prelova odnosno srdele koja je prelovljena (SAC, WGSASP, 2019). Povećanje ulova će se negativno odraziti i na ekosustav ali i dugoročno i na samo ribarstvo i socio ekonomski status ribara. Nije prihvaćen Sukladno GFCM Preporuci GFCM/42/2018/8 o daljnjim hitnim mjerama u 2019.-2021. za stokove male plave ribe u Jadranu (geografska područja 17 i 18), u 2019., 2020. i 2021. godini ulov male plave treba progresivno umanjiti za 5 % u odnosu na ulov iz 2014. godine. Radi ispunjavanja ove obveze RH je do listopada ograničila ulov po plovilu na 100 t. Uz navedeno mjesečno ograničenje ulova po plovilu, već dugi niz godina štiti se riba u mrijestu kroz provođenje redovite i privremene zabrane ribolova koja je ove godine provedena u siječnju i veljači radi zaštite srdele (46 dana) i u svibnju radi zaštite inćuna (30 dana). Sve ove mjere doprinijele su ukupnom smanjenju ulova što nam je dalo prostora da ciljamo ribu bolje pecature, a time i bolje tržišne vrijednosti koja se pojavljuje krajem godine. Valja istaknuti da je ulov u studenom radi loših vremenskih uvjeta bio ispod očekivane vrijednosti što je također pridonijelo otvaranju dodatnog prostora da se ulov poveća za 10 tona u odnosu na količinu definiranu izmjenom Pravilnika (NN br. 101/19), odnosno za 20 tona u odnosu na inicijalnu količinu, a da se ne ugrozi ciljana vrijednost ukupne količine ulova na kraju godine.