Izvješće o provedenom savjetovanju - SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska komora primalja PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA Ovim izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija nije omogućeno postupanje nadležnih tijela (Komora u zdravstvu) u slučajevima priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija iz trećih zemalja kada podnositelji zahtjeva imaju zadovoljene formalne uvjete što se tiče obrazovanja koje je stečeno u trećem zemljama ali stvarno znanje ne posjeduju i nametanjem obveze priznavanja takvih inozemnih stručnih kvalifikacija postoji opasnost za zdravlje državljana RH budući da se nakon priznavanja otvara mogućnost da te osobe mogu raditi u zdravstvenom sustavu RH ali i na području EU. Nije prihvaćen Pitanje nije predmet ovih izmjena. Ovom izmjenom Zakona prenosi se u hrvatsko zakonodavstvo Direktiva (EU) 2018/958 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. lipnja 2018. o ispitivanju proporcionalnosti prije donošenja novih propisa kojima se reguliraju profesije. Sukladno članku 84. stavku 2. trenutno važećeg Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (“Narodne novine” broj 82/15,70/19) propisana je iznimka kojom nadležno tijelo u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije može tražiti provjeru kompetentnosti bez prethodne usporedbe programa obrazovanja ustanove na kojoj je kandidat stekao svoje obrazovne kvalifikacije u trećoj zemlji i programa obrazovanja koje se pohađa za istu profesiju na istoj razini obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Na ovaj način je omogućena provjera kompetencija bez prethodne usporedbe obrazovnog programa.
2 Petar Prpić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA Predlažem autorima zakona da pronađu riješenje i uvrste ga u prijedlog zakona za izdane (lažne) diplome iz BiH. Jednostavno treba u zakon uvesti uredbu u kojoj određeno tijelo za svaku diplomu mora napraviti detaljnu provjeru (ili naći drugo realno i moguće riješenje navedenog problema). Očito je da su određene srednje škole i ustanove za obrazovanje odraslih u BiH iskoristili pravo za usklađenje nastavnih planova i programa sa Hrvatskim, ali ih ne provode jer veći dio vlasnika diploma nikada nije ni pohađao školovanje. Posebno je to rizično u zanimanjima kao što su vozači, medicinske sestre i vatrogasci... prema trenutnim uredbama sve institucije su tu ne moćne.... Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Zakona. Vjerodostojnost diploma nije u nadležnosti rješavanja ovoga Zakona.
3 Hrvatska komora primalja PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA, Članak 5. U članku 17. dodaje se novi stavak 12. kojim se propisuje se da se zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije može podnijeti i elektroničkim putem. Nije jasno propisano na koji način se zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija može podnijeti elektroničkim putem i da li osoba koja ga podnosi mora ili može imati elektronički potpis, na koji način se dostavlja dokaz o uplati upravnih pristojba. Stoga HKP predlaže da se taj članak jasnije definira. Primljeno na znanje Tijekom 2020. godine, sukladno UREDBI (EU) br. 910/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ, planira se reorganizacija internetske stranice Jedinstvene kontaktne točke za usluge na način da se omogući lakša navigacija odnosno dostupnost svih potrebnih informacija. Također sva nadležna tijela, uključujući i strukovne komore za pojedine profesije, su se obvezala u okviru svojega djelokruga, započeti razvoj prekogranično dostupnih e-procedura za pristup svim uslužnim djelatnostima i priznavanje stručnih kvalifikacija, sukladno EU pravnim obvezama. E-procedure će se integrirati u sustav državne informacijske infrastrukture tj. sustav e-Građani, a poveznice na e-procedure bit će dostupne kroz Jedinstvenu kontaktnu točku za usluge. Za sve tehničke informacije može se kontaktirati e-Hrvatska e-Hrvatska@uprava.hr