Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje - Uputa za prijavitelje "PODRŠKA RAZVOJU MSP U TURIZMU POVEĆANJEM KVALITETE I DODATNE PONUDE HOTELA"

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Primorsko-goranska županija UPUTE ZA PRIJAVITELJE Ovim putem dostavljamo mišljenje i komentare kako slijedi: 1) Točka 6.6. Vrste, iznos i intenzitet potpora: • prosječnom prihvatljivom prijavitelju nije nedvosmisleno jasno koliki je maksimalni postotak sufinanciranja ukupnih prihvatljivih troškova te se predlaže isto pojasniti na hipotetskom primjeru. • postavlja se pitanje da li je omjer između regionalnih potpora, potpora za savjetodavne usluge, potpora za sajmove i potpora za sajmove definiran u Pozivu optimalan za potencijalne prijavitelje. 2) Predlaže se osigurati dovoljan broj i kapacitet informativnih radionica koje će biti održane od strane kompetentnih službenika resornog Ministarstva po svim županijama uz pravovremenu obavijest putem masovnih medija i strukovnih organizacija odmah po objavi Poziva. 3) Maksimalan indikativni rok za donošenje Odluke o sufinanciranju prijave iznosi predugačkih 160 dana. 4) Svako pitanje u sklopu kvalitativne procjene vrednovat će se sukladno kriterijima odabira i bodovat će ga barem dva procjenitelja. Predlaže se bodovanje od strane najmanje tri procjenitelja. 5) Kriteriji temeljem kojih se ocjenjuje vrijednost svake projektne prijave su: Kriteriji odabira Max broj bodova 1. Vrijednost za novac koju projekt nudi 33 2. Održivost projekta 25 3. Provedbeni kapaciteti 18 4. Dizajn i zrelost projekta 15 5. Horizontalna pitanja (promicanje jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti/promicanje održivog razvoja) 4 6. Doprinos projekta rješavanju specifičnih razvojih problema na određenom teritoriju 5 UKUPNO (minimalni ukupni zbroj od 70 bodova) 100 Od ukupno 100 bodova, najviše bodova nosi kriterij Vrijednost za novac (33) koja je potpuno nejasna i subjektivna, dok kriterij Dizajn i zrelost projekta nosi tek 18 bodova. Vrijednost kriterija Održivost projekta i Dizajn i zrelost projekta bi trebala biti na razini 25 bodova. 6) U priloženim uputama za prijavitelje nedostaju prilozi s kontrolnim listama za zaprimanje i registraciju, administrativnu provjeru, provjeru prihvatljivosti prijavitelja, projekta i aktivnosti, ocjenjivanje kvalitete te provjeru prihvatljivosti troškova koji bi bili od velike pomoći prijaviteljima. Djelomično prihvaćen S obzirom na veći broj primjedaba postavljenih u komentaru odgovaramo za svaku pojedinačno kako slijedi: 1) Odbija se. Omjeri su pojašnjeni u Uputama i sukladni su pravilima kojima se reguliraju državne potpore. Minimalne i maksimalne vrijednosti potpore određene su na temelju iskustva u provedbi poziva i sufinanciranja projekata kako sredstvima nacionalnog proračuna tako i sredstvima EU fondova u prethodnom razdoblju. 2) Prihvaća se. 3) Odbija se. Rokovi za donošenje odluka o sufinanciranju utvđeni su Zajedničkim nacionalnim pravilima. 4) Odbija se. Postupak procjene propisan je Zajedničkim nacionalnim pravilima. 5) Razmotrit će se. Metodologija odabira biti će objašnjena detaljno u Prilogu 3 te usklađena s kriterijima za odabir operacija koje odobri Odbor za praćenje. 6) Odbija se. Prateći obrasci i prilozi nisu predmet javne rasprave, no dio su natječajne dokumentacije koja će biti objavljena u trenutku objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga.
2 Nikolina Modrovčić 1 TEMELJI I OPĆE ODREDBE,  1.2  Zakonodavni i strateški okvir "Putem Programa Programa dodjele državnih potpora za podršku razvoju malih i srednjih poduzetnika u turizmu..." - da li se ovdje radi o "Programu dodjele državnih potpora za razvoj MSPa" koji je donesen/stupio na snagu/primjenjuje se od 19.02.2015. godine te je objavljen na web stranici MINPOa pod "Strategije, programi i zakonski akti"? Ili postoji isti takav Program specifičan samo za turizam kao industriju? Možda bi bio koristan link na predmetni Program ... Prihvaćen Radi se o novom programu državnih potpora koji će nakon stupanja na snagu biti objavljen na web stranici Ministarstva poduzetništva i obrta te po potrebi ostalim relevantnim web stranicama. Bit će dopunjeno.
3 Antonio Erceg 1 TEMELJI I OPĆE ODREDBE,  1.3  Predmet, namjena i cilj Poziva Postoji li mogućnost uključivanja investicija u privatne vile i/ili apartmane u prihvatljive investicije? Nije prihvaćen Prihvatljiva ulaganja u objekte u turizmu definirana su u suradnji s Ministarstvom turizma prema kategorijama sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine „hoteli“ (NN 88/07 58/08 62/09 63/13 33/14 i 92/14), te provedenoj analizi o potrebama u sektoru i sukladno Strategiji razvoja hrvatskog turizma do 2020. godine.
4 Bitoraj 1 TEMELJI I OPĆE ODREDBE,  1.3  Predmet, namjena i cilj Poziva Predlažemo da se umjesto ulaganje u projekte koji se odnose samo na ulaganje u hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel, minimalne kategorije 3, 4 ili 5 zvjezdica, dopusti kandidiranje za; hostele, pansione odnosno sve kategorije koje nude turističko ugostiteljske usluge (smještaj i prehrana). Neki ruralni krajevi nisu toliko bogati sa poduzetnicima koji mogu uložiti u visokokategorizirane objekte. Pa primjerice kada skijate ili planinarite u europskim destinacijama susrećemo niz privatnih pansiona , hostela i dr. koji nude kompletnu, kvalitetnu i nešto jeftiniju uslugu. Smatramo da je u redu da se na otocima i obali teži što većoj kategorizaciji ugostiteljskih i turističkih objekata koji zasigurno nedostaju. Međutim primjerice u Gorskom kotaru gdje na nekim lokacijama kronično nedostaje običan restoran, pansion a da ne govorim o hostelima ili aparthotelima koji imaju svoje dodirne točke i koje bi trebalo jednako gledati. Pa tako kao primjer navesti ćemo popularno skijalište Čelimbaša u Mrkoplju gdje na području cijele Općine ne radi niti jedan ugostiteljsko turisički objekt i zašto ne dozvoliti tim ljudima tamo koji odlično rade svoj posao da netko od njih otvori npr. hostel ili pansion. Njihovo lokalno komunalno društvo koje upravlja sa skijalištem prema mojim saznanjima želi nekadašnji napušteni objekt urediti i registrirati kao hostel. Koju to poruku šaljemo tim vrijednim ljudima da im nećemo izaći u susret radi toga što ne grade hotel sa 3 ili 4 zvjezdice kada on tamo ne može niti biti. Također prema mojim saznanjima u Begovom Razdolju je zatvoren hotel Jastreb s time da u istom mjestu u podnožju skijališta investitor ima namjeru graditi hostel za kojeg već ima i građevinsku dozvolu. To će biti idealana situacija ako netko kupi hotel , a u neposrednoj blizini ima i hostel , što znači imamo ponudu za bogatiju i nešto siromašniju klijentelu. Danas zbog loše financijske situacije masa obitelji odlaze u hostele sa svojom djecom upravo radi jeftinijeg smještaja i ugodnog druženja sa ljudima koji odsjedaju u hostelima. Na ovaj način omogućiti ćemo i našoj mladeži te djeci školske i predškolske dobi da ljetuju blizu npr. tog skijališta u Mrkoplju ili Begovom Razdolju jer im roditelji nisu financijski sposobni platiti skijanje ili boravak u prirodi izvan Hrvatske. Nije prihvaćen Prihvatljiva ulaganja u objekte u turizmu definirana su u suradnji s Ministarstvom turizma prema kategorijama sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine „hoteli“ (NN 88/07 58/08 62/09 63/13 33/14 i 92/14), te provedenoj analizi o potrebama u sektoru, sukladno Strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine.
5 Andro Internacional d.o.o. 1 TEMELJI I OPĆE ODREDBE, 1.4 Pokazatelji Molimo da se pobliže definira pokazatelj "Produljenje turističke sezone" kao i "prosječni vremenski period poslovanja". Konkretno: Što se događa u slučaju objekata (tvrtki) koji već posluju cijelu godinu? Dali se gleda postotno povećanje radnih dana objekata (tvrtki)? Što ako postojeći hotel (tvrtka) radi cijelu godinu? Dali će se u tom slučaju kažnjavati tvrtke koje su do sada bile uspješne i poslovale tijekom cijele godine na način da im se neće dodjeliti bodovi u ovoj kategoriji ili će za njih postojati posebna odredba? Prihvaćen U obrascima Poziva na dostavu projektnih prijava bit će specificirano kako se navedeni pokazatelj računa.
6 Apsolon 1 TEMELJI I OPĆE ODREDBE, 1.4 Pokazatelji Predlažemo dodatno objašnjenje na koji način se mjeri produljenje turističke sezone ako je riječ o izgradnji novog hotela koji prethodno nije poslovao? Gleda li se prosjek na razini županije, JLS, ili se pokazatelj odnosi isključivo na poslovanje prijavitelja? Prihvaćen U obrascima Poziva na dostavu projektnih prijava bit će specificirano kako se navedeni pokazatelj računa.
7 ITEMA d.o.o. 1 TEMELJI I OPĆE ODREDBE,  1.6  Vrste, iznos i intenziteti potpora Točka 1.6. A) regionalne potpore Bruto ekvivalent potpore je izrazito nizak s obzirom da je cilj programa podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela. Naime, potiče se izgradnja novih smještajnih jedinica i broj zaposlenih što je pretpostavka za razvoj turističkog sektora RH i doprinos EU u jačanju ove grane djelatnosti a za projekte koji su financijski puno zahtjevniji ovo je izrazito niska potpora u nominalnom iznosu. Slijedom prethodnoga smatramo da bi neusporedivo pravednije te istovremeno, u pogledu povećanja multiplikativnog utjecaja na razvoj turističkog sektora RH, u značajnoj mjeri učinkovitije bilo ukinuti maksimalni apsolutni iznos potpore odn. ostaviti samo postojeći %-tni iznos potpore u odnosu ukupni volumen vrijednosti investicije. Naime, nije ni približno jednako zahtjevno graditi hotel 3* - sa 10-tak soba ili hotel 4* - sa više od 100 soba te bi stoga i visina potpore trebala biti srazmjerna volumenu vrijednosti investicije i zahtjevnosti cijelokupnog projekta. Navedeno tim više ako je riječ o integriranim projektima, sastavni dio kojih su u Domovinskom ratu potpuno razoreni-do danas neobnavljani objekti zaštičene kulturno-povijesne i prirodne baštine RH (kao npr. objekti Kursalon-a i Wandelbahn-a te zaštičenog perivoja-parka u okviru Projekta TERME LIPIK ) i čija obnova čini do. 50% sveukupnog volumena investicije / budući moraju biti obnavljani prema strogim restauratorsko-konzervatorskim zahtjevima-, a institucije RH nadležne za zaštitu g.n. kulturne i dr. baštine ne dozvoljavaju povećanje hotelskog kapaciteta izgradnjom dodatnih etaža-povećanjem broja smještajnih jedinica/soba (jer hotel svojim gabaritima “ne smije” dominirati nad g.n. objektima zaštič. kulturno-povijesne baštine, izgrađenim 1893. god.) te time-zbog nepovoljnog odnosa komercijalnog (hotel) prema veličini javnog prostora (kulturna baština) dovode u pitanje održivost cjelokupnog integriranog projekta. Druga poticajna mogućnost bila bi ostaviti visinu potpore na razini iz prošlogodišnjeg natječaja, tako da potpora za financijski i arhitektonski zahtjevne hotelske projekte iznosi maks. 26,0 mil. HRK. B) potpore za savjetodavne usluge su samo 1.000.000 kuna što je neravnomjerno u odnosu na troškove za sajmove koji iznose 500.000 kuna. Troškovi posjeta sajmova nisu tako veliki kao što je predviđena mogućnost te molimo da se smanji iznos na poziciji ulaganje za sudjelovanje na sajmovima a da se realocira na poziciju savjetodavne usluge koje su puno značajnije u strukturi troškova projekta. Nije prihvaćen Intenziteti potpora su definirani relevantnom uredbom, a vrijednost ukupne državne potpore određena analizom koju su provele relevantne radne skupine, na temelju podataka iz predhodnih natječaja te provedenih analiza potreba.
8 HGK 1 TEMELJI I OPĆE ODREDBE,  1.6  Vrste, iznos i intenziteti potpora Pod A) Regionalne potpore predlažemo povećanje maksimalnog iznosa potpore koji se može dodijeliti na iznos od 15.000.000 kuna te bi novi tekst u točki 3 glasio: "Bruto ekvivalent potpore (maksimalni iznos potpore) iz stavka 1. ne može prijeći prag od 15.000.000 kuna." Nije prihvaćen Intenziteti potpora su definirani relevantnom uredbom, a vrijednost ukupne državne potpore određena analizom koju su provele relevantne radne skupine, na temelju podataka iz predhodnih natječaja te provedenih analiza potreba.
9 Westgate Tower d.o.o. 1 TEMELJI I OPĆE ODREDBE,  1.6  Vrste, iznos i intenziteti potpora 3. Bruto ekvivalent potpore (maksimalni iznos potpore) iz stavka 1. ne može prijeći prag od 26.000.000 kuna. Nije prihvaćen Intenziteti potpora su definirani relevantnom uredbom, a vrijednost ukupne državne potpore određena analizom koju su provele relevantne radne skupine, na temelju podataka iz predhodnih natječaja te provedenih analiza potreba.
10 Westgate Tower d.o.o. 1 TEMELJI I OPĆE ODREDBE,  1.6  Vrste, iznos i intenziteti potpora U natječaju za korištenje sredstava EU Fondova „POVEĆANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI I KONKURENTNOSTI MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA“ koji je otvoren u 2/2014 maksimalna potpora iznosila je 26.000.000,00 kuna, natječaju koji je u najavi maksimalna predložena potpora je 10.000.000,00 kuna. Smatramo da visine poptore moraju biti jednake kao u prethodnom natječaju, uvažavajući načelo jednakosti i nediskriminacije, nelogično je da se smanjuje iznos potpore za istu privrednu granu jer svrha provedenog natječaja i natječaja koji je u najavi je u suštinski jednaka. Predlažemo da maksimalni iznos potpre po pojedinom projektu bude 26.000.000,00 Kuna kao i u prethodnom natječaju. Nije prihvaćen Vrijednost ukupne državne potpore, kao i pojedinačnih potpora, određena je analizom koju su provele relevantne radne skupine, na temelju podataka iz predhodnih natječaja te provedenih analiza potreba.
11 Tanja Rodin 1 TEMELJI I OPĆE ODREDBE,  1.6  Vrste, iznos i intenziteti potpora Molim pojašnjenje namjere dodjele regionalne potpore u početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti ako je djelatnost u koju se ulaže u ovom natječaju NKD 55.10 Hoteli i sličan smještaj, a pod prihvatljivost prijavitelja isti se može prijaviti samo ukoliko je najmanje godinu dana registriran za djelatnosti oznaka NACE 55, 56 i 79. Navedeno smatramo ograničavajućim za sve koji tek ulaze u sektor turizma. Primljeno na znanje Razmotriti će se.
12 Bitoraj 1 TEMELJI I OPĆE ODREDBE,  1.6  Vrste, iznos i intenziteti potpora B) Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova 1. Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-a mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje regionalna potpora. Molim vas dodatno pojašnjenje što konkretno znači regionalna potpora ? Dali to znači da mora biti u strategiji Županije i da Županija mora financijski podržati projekt koji se aplicira. Primljeno na znanje Regionalna potpora odnosi se na regionalnu potporu za ulaganje kako je definirana u Uredbi Komisije br. 651/2014 od 17. lipnja 2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora
13 Apsolon 1 TEMELJI I OPĆE ODREDBE,  1.7  Zbrajanje potpora Predlažemo dodatno pojašnjenje načina kumulacija potpora s obzirom na vrstu potpore. Tvrtka sufinancira svoj udjel u projektu komercijalnim kreditom za koji je dobila garanciju HAMAG-a. Budući da se navedena garancija dobila za ukupni iznos kredita te se smatra potporom, oduzima li se iznos od ukupni iznos potpore (regionalne ili državne) koji je tvrtka zatražila temeljem ovog natječaja? Isto vrijedi i za subvencionirane kredite i druge izvore potpora. Prihvaćen Državne potpore dodijeljene temeljem Programa mogu se za iste prihvatljive troškove zbrajati s drugim državnim ili potporama male vrijednosti, ali samo do maksimalnog intenziteta, odnosno iznosa, određenih Uredbom 651/2014. Postojeći tekst bit će dodatno razrađen u Uputama za prijavitelje. Jamstva koja nisu izdana po tržišnim uvjetima mogu sadržavati elemente državne potpore, o čemu je izdavatelj jamstva (HAMAG-BICRO) korisniku dužan izdati potvrdu.
14 natzielin UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 2  UVJETI ZA PRIJAVITELJE Mogu li se prijaviti i iznajmljivači apartmana ako su registrirani kao trgovačko društvo za ugostiteljstvo ? Primljeno na znanje Prihvatljivi objekti u turizmu kako je naedeno u točki 1.3 Predmet namjena i cilj Poziva definirani su prema kategorijama sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine „hoteli“ (NN 88/07 58/08 62/09 63/13 33/14 i 92/14), te provedenoj analizi o potrebama u sektoru.
15 N.E.K. j.d.o.o. 2  UVJETI ZA PRIJAVITELJE,  2.1  Prihvatljivost prijavitelja: Tko može sudjelovati? S obzirom da se radi o sufinanciranju početnih ulaganja za mikro, mala i srednja poduzeća apeliramo na mogućnost financiranja poduzetnika početnika, točnije registriranih 2015. godine, sa ozbiljnim projektima i projektnim idejama te održivim financijskim pokazateljima na područjima posebne državne skrbi i brdsko planinskim područjima, da bi se u konačnici i takvim investitorima omogućila aplikacija za dobivanje nepovratnih sredstava. Sufinanciranjem početnih ulaganja omogućit će poduzetnicima početnicima sa područja posebne državne skrbi i brdsko-planinskih područja lakše pokretanje poslovanja tvrtke, ostvarivanje prihoda i time doprinijeti razvoju ekonomski ugroženih zajednica što je i opći cilj svakog natječaja ovakve prirode. Nije prihvaćen Zbog složenosti uvjeta koje ovakav tip investicije zahtjeva, poduzetnici koji ne ispunjavaju zadane uvijete Uputa za prijavitelje pod točkom 2.1, 2.2 i 2.3 nisu prihvatljivi prijavitelji. Ipak, MINPO kreira druge operacije koje će biti namijenjene isključivo poduzetnicima početnicima, u okviru kojih je realno očekivati da će oni moći zadovoljiti uvjete natječaja te realizirati svoj projekt.
16 Vedran Pirling 2  UVJETI ZA PRIJAVITELJE,  2.1  Prihvatljivost prijavitelja: Tko može sudjelovati? Zanima me što je sa poduzetnicima početnicima? Da li su i oni prihvatljivi? Primljeno na znanje Zbog složenosti uvjeta koje ovakav tip investicije zahtjeva, poduzetnici koji ne ispunjavaju zadane uvjete Uputa za prijavitelje pod točkom 2.1, 2.2 i 2.3 nisu navedeni kao prihvatljivi prijavitelji.
17 Apsolon 2  UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2  Prihvatljivost prijavitelja: Tko ne može sudjelovati? Smatramo da je kriterij neprihvatljivosti prijavitelja koji prema godišnjem financijskom izvješću u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektne prijave ima koeficijent opće likvidnosti manji od 1 prestrog budući da za hrvatsko poduzetništvo pa tako i za hotelijersko turističku djelatnost nije neuobičajeno nadasve uspješno poslovanje i sa pokazateljem likvidnosti koji su na razini nižoj od 1. A također u ovom slučaju zbog prirode djelatnosti i sezonalnosti navedeni pokazatelj je najčešće lošiji na dan financijskih izvještaja, dok je u ljetnim mjesecima odnosno za vrijeme intenzivnijeg poslovanja i pokazatelj likvidnosti daleko viši, ali navedeno neće biti vidljivo u financijskim izvještajima koji su prikazani na 31.12. odnosno van sezone. Primljeno na znanje Razmotrit će se mogućnost da se pokazatelj likvidnosti procjenjuje kroz fazu ocjenjivanja kvalitete projektnih prijava.
18 ITEMA d.o.o. 2  UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2  Prihvatljivost prijavitelja: Tko ne može sudjelovati? Točka 2.2. Prihvatljivost prijavitelja stavak 21. vezano uz registraciju prijvaitelja. Mi smo investitori koji će uložiti značajna sredstva za izgradnju hotela i cijeli život smo bili u drugim poslovima te je neshvatljivo da nam se onemogućava da se prijavimo jer nismo registrirani najmanje godinu dana. Sama registracija ne znači ništa i molimo da se ovaj kriterij makne jer registracija ne znači da se netko i bavio tim poslom godinu dana. Primljeno na znanje Razmotriti će se.
19 HGK 2  UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2  Prihvatljivost prijavitelja: Tko ne može sudjelovati? U točki 24 stoji da se potpora ne može dodijeliti prijavitelju koji nema minimalni udio kapitala i rezervi u pasivi 15% prema godišnjem financijskom izvješću u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektne prijave. Prijedlog je smanjiti udio kapitala i rezervi u pasivi na 10%. Nije prihvaćen Odbijen. Vrijednost pokazatelja određena je nakon provedene analize i konzultacija s relevantnom radnom skupinom.
20 HGK 2  UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2  Prihvatljivost prijavitelja: Tko ne može sudjelovati? Točka 26 kaže da se potpora ne može dodijeliti prijavitelju koji prema godišnjem financijskom izvješću u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektne prijave ima koeficijent opće likvidnosti manji od 1. Smatramo kako faktor opće likvidnosti ne smije biti eliminacijski već ga eventualno treba koristiti kao bodovni kriterij. Primljeno na znanje Razmotrit će se mogućnost da se pokazatelj likvidnosti procjenjuje kroz fazu ocjenjivanja kvalitete projektnih prijava.
21 Westgate Tower d.o.o. 2  UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2  Prihvatljivost prijavitelja: Tko ne može sudjelovati? Kod financijskog strukturiranja većih projekata banke koje financiraju određeni projekt u pravilu zahtjevaju da se osnuje posebno projektno društvo (SPV), tako da do početka gradnje ili završetka projekta tvrtka u pravilu nema zaposlenih djelatnika. U tom smislu predlažemo da se u točki 22. navede da tvrtka mora imat najmanje jednog zaposlenika na temelju sati rada, najmanje 30 dana prije predaje projektne prijave. Nije prihvaćen Uvjet 22. Uputa za prijavitelje, točke 2.2 postavljen je u skladu s provedenim analizama, temeljem iskustva u provedbi poziva i sufinanciranja projekata kako sredstvima nacionalnog proračuna tako i sredstvima EU fondova u prethodnom razdoblju te zaključcima radne skupine.
22 Westgate Tower d.o.o. 2  UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2  Prihvatljivost prijavitelja: Tko ne može sudjelovati? 22. prijavitelju koji nema niti jednog zaposlenog na temelju sati rada najmanje 30 dana prije predaje projektne pripreme Nije prihvaćen Uvjet 22. Uputa za prijavitelje, točke 2.2 postavljen je u skladu s provedenim analizama, temeljem iskustva u provedbi poziva i sufinanciranja projekata kako sredstvima nacionalnog proračuna tako i sredstvima EU fondova u prethodnom razdoblju te zaključcima radne skupine.
23 Westgate Tower d.o.o. 2  UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2  Prihvatljivost prijavitelja: Tko ne može sudjelovati? 21. prijavitelju koji nije registriran najmanje 7 dana prije dana predaje projektne prijave za obavljanje gospodarske djelatnosti prema klasifikaciji NACE Rev. 2 : • oznaka NACE 55: Smještaj; • oznaka NACE 56: Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića; • oznaka NACE 79: Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima. Primljeno na znanje Razmotriti će se.
24 Westgate Tower d.o.o. 2  UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2  Prihvatljivost prijavitelja: Tko ne može sudjelovati? Točka 21. predlažemo da budu prihvatljivi i oni koji u trenutku prijave imaju registriranu djelatnost (sukladno Točki 21.) U konkretnom slučaju pripremamo projekt Hotela sa 4****, sa zatvorenom financijskom konstrukcijom, koji će generirat 100 novih radnih mjesta, koji ima sve potrebne dozvole, koji će poslovat pod jednim od najvećih svjetskih hotelskih lanaca, koji prvi put ulazi na Hrvatsko tržište... registrirani smo između stalog i za djelatnost turizma, a ne isključivo kako nalaže točka 21., prema tom kriteriju mi ne možemo sudjelovati na natječaju, što smatramo da je diskriminirajuće kako za ostala trgovačka društva koji planiraju aplicirati po ovom programu tako i za naše društvo. Pažljivo gledajući ostale komentare na nacrt natječaja, najviše primjedbi je dano upravo na točku 21., stoga molimo da uvažite primjedbe koje su logične i osnovane. Primljeno na znanje Razmotriti će se.
25 Sasa Cikovic 2  UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2  Prihvatljivost prijavitelja: Tko ne može sudjelovati? Predlažemo da se kriterij za isključenje pod točkom 26. - koeficijent opće likvidnosti manji od 1 ukloni iz kriterija za isključenje i dopiše u Kriterije odabira: Provedbeni kapaciteti, Financijski kapaciteti prijavitelja, te da se za opću likvidnost poduzeća odrede razredi prema kojima će se bodovati ovaj pokazatelj. Primljeno na znanje Razmotrit će se mogućnost da se pokazatelj likvidnosti procjenjuje kroz fazu ocjenjivanja kvalitete projektnih prijava.
26 Sasa Cikovic 2  UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2  Prihvatljivost prijavitelja: Tko ne može sudjelovati? Smatramo da je kriterij za isključenje pod točkom 21. prijavitelj koji nije registriran najmanje godinu dana prije predaje projektne prijave za obavljanje gosp. djelatnosti prema klasifikacije NACE Rev. 2 pod oznakom 55, 56 i 79 potrebno ublaziti na način da glasi `poduzetnicima koji nisu registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje godinu dana prije dana predaje projektne prijave` bez da se uvjet odnosi na registraciju pojedinačnih djelatnosti. Sama registracija za navedene djelatnosti ne znači nužno da se prijavitelj ikada bavio jednom od navedenih djelatnosti niti da posjeduje potrebno iskustvo u turističkom sektoru. Kroz evaluaciju projektne prijave kriterij Provebeni kapaciteti - Iskustvo prijavitelja u provedbi projekata odgovarajuće vrijednosti te Metodologija uspostave projektnog tima biti će dovoljan kriterij da se razgraniče kvalitetni projekti od onih manje kvalitetnih. Još jedan argument koji ide u prilog prethodno pojašnjenom jest taj da je definicija početnog ulaganja - `Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice`, a u samom Pozivu je navedeno da se regionalne potpore dodjeljuju za početno ulaganje ili početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti. Primljeno na znanje Razmotriti će se.
27 SKY BEACH APARTMENTS d.o.o. 2  UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2  Prihvatljivost prijavitelja: Tko ne može sudjelovati? [Pitanje/prijedlog za 21., 22., 23. ...]: Naš zajednički interes je pokrenuti business u hrvatskoj i ostvariti nova radna mjesta i to što brze. Puno ulagača (tko na primjer ja) bi volili uložiti veliki kapital. Kažite mi, šta da naprave mikro/male poduzetnike ako su otvorili firmu 02.01.2015 godine i žele izgraditi Aparthotel 4* ALI po ovome pravilniku neće uspjeti ga izgraditi do ljeta 2016 nego tek 2017 godine - jer moramo čekati dokle prođe godinu dana da bi imali godišnji financijski izvještaj - zaposliti osobu na sati rada za posao koji još nema i - iskazati pozitivan EBITDA šta će biti vrlo teško za novu firmu koja ima više izdatke NORMALNO nego prihoda Mogučnost br. 1: Kupiti drugu firmu, pa preko nje --> To vama i meni nije u interesu Mogučnost br. 2: U interesu pokrenuti business, stvoriti radna mjesta to za nove firme ukloniti pošto smatran da sa time nove ulagače/investitori su u nepovoljnom položaju prema postojećem (starim) sta ne bi trebalo biti za natječaj EU fondova. Naravno da moramo podržati naše stare firme i ima u tome smisla, ali pogotovo i nove!!! Danas bi ovo za mene izgledalo: 2.1.2016 zadovoljiti točke 21.,22.,... Predati vama projekt možda 31.01.2016 ... čekati riješenje do 180 dana i onda bi smio tek krenuti raditi, valjda poslije ljetne radne pauze 01.10.2017 --> A moga bi već ove godine krenuti. Pokušajmo naći zajedničko riješenje. Hvala van puno, Toni Katić Primljeno na znanje Radi se o trajno otvorenom pozivu, do iskorištenja sredstava odnosno najkasnije do 31.12.2020. godine.
28 SKY BEACH APARTMENTS d.o.o. 2  UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2  Prihvatljivost prijavitelja: Tko ne može sudjelovati? [Pitanje za 21.] Moja današnja djelatnost je 5520 (Odmarališta i slični objekt za kraći odmor). Dali to zadovoljava ili moram to promjeniti?. Hvala van puno, Toni Katic Nije prihvaćen Prihvatljivost prijavitelja definirana je u točki 2.2. Uputa za prijavitelje. Pitanje o prihvatljivosti pojedinog prijavitelja nije predmet ove rasprave.
29 iVIZIJA d.o.o. 2  UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2  Prihvatljivost prijavitelja: Tko ne može sudjelovati? Smatramo da kvaliteta projekta mora biti glavni faktor odabira, a ocjena sposobnosti provedbe projekta ne smije biti na nekim eliminacijskim faktorima nego na kombinaciji koja uključuje odluku o podupiranju projekta od strane Banke – koja mora i prije same prijave dati pismo namjere da je odobrila financijsku konstrukciju projekta te samim time da prijavitelj (poduzetnik) zadovoljava sve financijske parametre koje one traže kroz svoj postupak odobrenja te ocjeni kroz evaluaciju – koja mora biti kombinacija i ocjene iskustva, dosadašnjih rezultata, ali i postojećih financijskih rezultata. Konkretno još jedanput naglašvamo da slijedeća dva nužna faktora bi trebala biti isključivo ocjenjivačka: 1) Udjel kapitala u pasivi – Bankama i HBORu je prihvatljivo 10%. U prethodna dva natječaja u jednom je postojao taj uvjet - „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP“, ali u drugom - „Izgradnja proizvodnjih kapaciteta MSP i Ulaganje u opremu“ – taj faktor ne postoji! Turističke investicije su bliže tvrtkama koje također ulažu u izgradnju proizvodnih kapaciteta po svojim bilancama. 2) Faktor opće likvidnosti – nije postojao u niti jednom prethodnom natječaju, vrlo je diskutabilan jer zbog različitih računovodstvenih politika,ali i „pumpanja“ bilanci može dati krivu sliku. Primljeno na znanje Komentar po rednim brojem 1) - Odbijen. Vrijednost pokazatelja određena je nakon provedene analize i konzultacija s relevantnom radnom skupinom. Komentar pod rednim brojem 2) - Primljeno na znanje. Razmotrit će se mogućnost da se pokazatelj likvidnosti procjenjuje kroz fazu ocjenjivanja kvalitete projektnih prijava.
30 SPECULUM D.O.O. 2  UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2  Prihvatljivost prijavitelja: Tko ne može sudjelovati? Ovim putem htjeli bismo ukazati na promjenu i/ili ublažavanje kriterija ne/prihvatljivosti prijavitelja, Poglavlje 2.2., točka 21. Iz njega proizlazi da prijavitelj nije prihvatljiv u slučaju da: "Prijavitelj koji nije registriran najmanje godinu dana prije predaje projektne prijave za obavljanje gospodarske djelatnosti prema klasifikaciji NACE rev.2.". Smatramo da su tim kriterijem diskriminirani poduzetnici koji su registrirani za obavljanje nove djelatnosti (na koju bi se odnosio projektni prijedlog), ali u ovom trenutku manje od godinu dana. U konačnici, prema nacrtu poziva, regionalne potpore dodjeljuju se za početno ulaganje ili početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti, što je kontradiktorno sa uvjetom prihvatljivosti, poglavlje 2.2., točka 21. Iz istog razloga molimo da uvažite komentar za navedeni uvjet kako bi se mogle realizirati planirane milijunske investicije u što skorijem roku. Primljeno na znanje Razmotriti će se.
31 Epilog d.o.o. 2  UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2  Prihvatljivost prijavitelja: Tko ne može sudjelovati? Ovim putem podnosimo komentar na „Upute za prijavitelje“ dio 2.2. „Prihvatljivost prijavitelja: Tko ne može sudjelovati?“ stavka 26. „Prijavitelju koji prema godišnjem financijskom izvješću u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektne prijave ima koeficijent opće likvidnosti manji od 1. Smatramo da pokazatelj opće likvidnosti nikako ne može biti predmet isključenja potencijalnih prijavitelja iz natječaja, već da isti treba promatrati samo prilikom bodovanja projektnog prijedloga i to promatrajući ga u odnosu na industriju. Naime, analiza provedena putem portala Poslovna.hr na temelju svih tvrtki u djelatnosti hotela i restorana, jasno pokazuje da je likvidnost u djelatnosti hotela i restorana prosjek opće likvidnosti ispod 0,5. Navedeno dokazuje kako je neutemeljeno zahtijevati od prijavitelja na natječaj „Podrška u razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela“ koeficijent likvidnosti veći od 1, budući da je u turističkoj djelatnosti slučaj da većina tvrtki uspješno posluje s koeficijentom likvidnosti daleko ispod 1, zbog čega zahtijevanje takvog pokazatelja nije korelirano sa stvarnim stanjem u industriji. Dodatno, analizom koeficijenta opće likvidnosti za 2014. godinu iz javno dostupnih podataka za subjekte kojima je odobrena potpora na prošlogodišnjem natječaju „Jačanje konkurentnosti turizma“ dolazi se do podatka da 33% istih u 2014. nema koeficijent likvidnost veći od 1. Navedeno bi u konačnici, ukoliko Ministarstvo bezuvjetno promatra koeficijent likvidnosti kao uvjet za uspješno poslovanje i provođenje projekta, značilo da 33% odobrenih projekata u 2014. godini ne posluju uspješno niti su u stanju provesti odobreni projekt. Također, smatramo da pokazatelj likvidnosti ne može i ne smije biti promatran izvan konteksta industrije, poslovanja poduzeća i drugih financijskih pokazatelja poslovanja. Koeficijent opće likvidnosti iznad 1 u praksi znači da tvrtka raspolaže pozitivnim neto radnim kapitalom. Kako je u ovoj industriji mahom riječ o tvrtkama koje posluju sezonalno, odnosno nemaju cjelogodišnje poslovanje, što se između ostalog želi i postići predmetnim projektima, sasvim je uobičajeno da je na 31.12. statički pokazatelj neto radnog kapitala negativan. Kada bi se navedeni pokazatelj mjerio u periodu aktivnog poslovanja, isti bi zasigurno za većinu tvrtki iz ove industrije bio pozitivan. U RH nije prisutna praksa prilagođavanja poslovne godine stvarnoj aktivnosti tvrtke, već je ona uglavnom izjednačena s kalendarskom godinom, dok se u drugim državama često događa da godina završava npr 31.03. ili 30.06. S obzirom na to da ovaj koeficijent, dakle, ukazuje isključivo na trenutno stanje koncem godine, te da likvidnost nije ključan pokazatelj turizma, već su to povrat na kapital, efikasnost poslovanja, solventnost i sl., smatramo da je potrebno isključiti ovaj koeficijent kao kriterij prijave projekta. Nadalje, a sukladno globalno priznatim tumačenjima pojedinih pokazatelja, niske vrijednosti likvidnosti, posebice u djelatnostima poput turizma često su manje štetne za poslovanje poduzeća od visokih vrijednosti. Naime, visoke vrijednosti koeficijenta opće likvidnosti upućuju na neefikasnost i nelikvidnost same kratkotrajne imovine i/ili neefikasno korištenje kratkoročnih izvora financiranja. S druge strane, niže razine likvidnosti (naravno ukoliko su ostali pokazatelji poslovanja stabilni – npr. dobit, EBITDA, rast prihoda, omjer kapitala i imovine, solventnost i sl.) upućuju na efikasno upravljanje tvrtkom i njenom imovinom. Dodatno, tvrtke koje imaju znatno veće dane dospijeća obveza od dana naplate potraživanja (što je slučaj kod gotovo svih tvrtki u turističkoj djelatnosti zbog prirode poslovanja – rokovi plaćanja prema dobavljačima su između 30 i 60 dana dok su dani naplate potraživanja od 0 dana do 30 dana, ovisno naplaćuje li se preko agencija i posrednika ili direktno od gosta) gotovo uvijek imaju koeficijent likvidnosti manji od 1, istovremeno uspješno poslujući i ostvarujući visoke dobiti bez ugrožavanja novčanog tijeka u niti jednom trenutku. Temeljem navedenih argumenata, kao i činjenice da u prošlogodišnjem natječaju „Jačanje konkurentnosti turizma“ kao i na ovogodišnjim natječajima namijenjenih proizvodnji iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ opća likvidnost nije bila uvjet prihvatljivosti, predlažemo da se stavka 26. „Prijavitelju koji prema godišnjem financijskom izvješću u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektne prijave ima koeficijent opće likvidnosti manji od 1.“, isključi iz dijela 2.2. „Prihvatljivost prijavitelja: Tko ne može sudjelovati?“, odnosno na se koeficijent likvidnosti ne promatra kao isključujući uvjet za prijavu na natječaj. Primljeno na znanje Razmotrit će se mogućnost da se pokazatelj likvidnosti procjenjuje kroz fazu ocjenjivanja kvalitete projektnih prijava.
32 Zobnica d.o.o. 2  UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2  Prihvatljivost prijavitelja: Tko ne može sudjelovati? Komentar na članke 24,26 i 27. Kako bi se regulirala slijedeća situacija: u slučaju da je prijavitelj obrt koji je trenutno obveznik plaćanja poreza na dohodak, ali će zbog prihvatljivosti na ovaj natječaj prijeći na oporezivanje dobiti. Naime, u sustav oporezivanja dobiti se može prijeći krajem godine odnosno do 15. siječnja. Prijavitelj u tom trenutku zadovoljava kriterij definiran u članku 27. da "je u sustavu poreza na dobit" međutim, nije jasno kako bi se tretirao po kriteriju udjela kapitala i rezervi u pasivi (članak 24)? Naime, kod prelaska na oporezivanje dobiti se sastavlja početna bilanca podzetnika na dan 1.1.2016. godine. Nije jasno da li će se ta bilanca na dan 1.1. 2016. smatrati relevantnim "izviješćem za fiskalnu godinu koja prethodi godini predaje projektne prijave" na temelju koje se računa likvidnost i udio kapitala i rezervi, ako je godina prijave 2016? Primljeno na znanje Prijavitelj je obvezan zadovoljiti sve uvjete navedene u točkama 2.2 Prihvatljivost prijavitelja.
33 ljubomir jelić 2  UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2  Prihvatljivost prijavitelja: Tko ne može sudjelovati? Poglavlje 2.2. točka 26. definira da će se isključiti svi prijavitelji koji prema godišnjem financijskom izvješću u fisklanoj godini koja prethodi godini predaje projektne prijave ima koeficijent opće likvidnosti manji od 1. u Uredbi niti bilo kojem drugom dokumentu nije definirana i smatramo da će ovako postavljeni kreiterij bitno ugroziti mnoge prijavitelje koji imaju namjeru širiti se ili izgraditi nove smještajne jedinice iz razloga što nemaju kratkoročna potraživanja veća od kratkoročnih obveza. veliki broj turističkih subjekata vodi pod kratkoročnim obvezama i obveze po kreditima koje su dugoročnog karaktera a što u konačnici stvara prividnu sliku u financijskim izvještajima jer malo turističkih subjekata vode pod kratkoročnim obvezama samo obveze koje su u dospijeću u tekućoj godini već cjelokupne obveze po kreditima vode na kratkoročnim obvezama. Smatramo da je prihvatljivije definirati kriterij bodovanja kao što je bilo u prethodnom natječaju te će se ovisno o koeficijentu opće likvidnosti dodijeljivati bodovi što ne stavlja u neravnopravan položaj i sve druge prijavitelje te će oni sa boljim koeficijentom ostvariti i veći broj bodova. Koeficijent opće likvidnosti dokazuje financijsku sposobnost prijavitelja a nikako ne može biti eliminacijski faktor. Prijedlog je da se staviti bodovni prag na ovaj koeficijent. Primljeno na znanje Razmotrit će se mogućnost da se pokazatelj likvidnosti procjenjuje kroz fazu ocjenjivanja kvalitete projektnih prijava.
34 ljubomir jelić 2  UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2  Prihvatljivost prijavitelja: Tko ne može sudjelovati? Temeljem Uredbe 651/2014 u članku 49. Početno ulaganje se definira kao a) ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice; sa prijedlogom iz poglavlja 2.2. Prihvatljivost prijavitelja točka 21. da prijavitelj se ne može aplicirati ukoliko nije registriran najmanje godinu dana prije dana predaje projektne prijave za obavljanje gospodarske djelatnosti prema klasifikaciji NACE Rev-2. nije usklađena. Smatramo da je diskriminirajuće da se stavlja u položaj prihvatljivih samo one koji su se registrirali godinu dana prije. Naime, sama prijava nužno ne znači da je gospodarski subjekt obavljao djelatnost za koju se prijavio te da će u ovom slučaju biti oštećeni svi oni koji su se odlučili ulagati pored svoje osnovne djelatnosti u djelatnost turizma i bilo bi prihvatljivo da se ovaj kriterij ublaži te da se u trenutku prijave podnositelji moraju biti registrirani za obavljanje navedenih djelatnosti kao što je to prisutno i u drugim natječajima.U točki 1.3. Namjena jasno je defnirano da se potiču investicije u počtena ulaganja povezana sa izgradnjom novih, proširenjem kapaciteta i/ili povećanjem kvalitete postojećih hotela a Uredba 651//2014 nigdje ne navodi da je uvijet minimalno godinu dana da subjekti budu registrirani. Molimo da razmotrite prijedlog da budu prihvatljivi i oni koji u trenutku prijave imaju registriranu djelatnost. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Početno ulaganje ne znači da investitior treba biti poduzetnik početnik. Upravo zbog veličine i složenosti investicije, a nakon provedene analize, zaključeno je kako je navedeni uvjet nužan.
35 Zobnica d.o.o. 2  UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2  Prihvatljivost prijavitelja: Tko ne može sudjelovati? Komentar na točku 21: mislim da bi, ukoliko je to bila namjera, trebalo staviti: "najmanje za jednu od navedenih djelatnosti" ili je namjera bila ta da Prijavitelj mora biti registriran za sve tri djelatnosti? Primljeno na znanje U konačnoj verziji uputa isto će biti dodatno razrađeno.
36 iVIZIJA d.o.o. 2  UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2  Prihvatljivost prijavitelja: Tko ne može sudjelovati? Pod nužnim uvjetima za prijavitelje navedena su dva delikatna uvjeta. Isključuju se: 24. prijavitelju koji nema minimalni udio kapitala i rezervi u pasivi 15% prema godišnjem financijskom izvješću u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektne prijave; 26. prijavitelju koji prema godišnjem financijskom izvješću u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektne prijave ima koeficijent opće likvidnosti manji od 1; Smatramo da navedena dva nužna uvjeta će isključiti mnoge kvalitetne projekte, zbog realne situacije u hotelijerstvu, ali i zbog neobjektivnosti navedenih parametara zbog različitih pristupa prikazivanju određenih financijskih stavki u bilanci. Navedeni uvjeti bi trebali biti dopunski te ne bi smjeli isključivati projekt od nastavka evaluacije. Ovim uvjetima se isključuju tvrtke koje već dugi niz godina posluju u hotelijerstvu, imaju etablirane proizvode, spremni su za nove investicije koje će stvoriti dodanu vrijednost, zaposliti nove ljude, ali i njima popraviti kvalitetu poslovanja i financijske rezultate. S druge strane tvrtke koje nemaju kreditnu zaduženost, praktični niti ne posluju (uvjet samo 1 zaposlen), imaju temeljni kapital 20.000 kn mogu lakše zadovoljiti navedene uvjete. - Ako je cilj natječaja stvarno produljenje turističke sezone, podizanje konkurentnosti MSP u turizmu i turističke destinacije kroz povećanje kvalitete i dodatne ponude hotela, onda bi najveću težinu trebala imati kvaliteta projekta i sposobnost prijavitelja da ga provede (prvo dokazuje razrađenost i priprema projekta, usklađenost sa ciljevima,... drugo pa zatvorena fin. konstrukcija). Kvalitetu projekta treba (objektivno) procijeniti, a financijsku konstrukciju zatvoriti prije potpisa ugovora o potpori (što i je uvjet). Odmah je jasno, da navedeni parametri nemaju veze sa kvalitetom projekta i ne sa sposobnošću prijavitelja da ga provede. Osim toga ta dva pokazatelja bi više trebala zanimati banke, koje za dana sredstva (kredite) očekuju da se vrate, dok bespovratna sredstva ne treba vratiti. Time su banke u projektu u "nepovoljnijem" položaju, pa ako su one prijaviteljima dale sredstva (kredite) uz pokazatelje koji su slabiji od ovih koji su u natječaju, onda zaista nema smisla da ugovaračko tijelo uvjetuje prijavu tim pokazateljima. Na kraju krajeva čak i ako bi bespovratna sredstva bila dodijeljena (kvalitetnom) projektu odnosno vlasniku projekta, koji bi kasnije završio u stečaju, sam projekt se time ne gubi, već zbog svoje kvalitete (stvar objektivne procjene kojom i ugovaračko tijelo preuzima dio odgovornosti za projekt) i prirode (turistička infrastruktura) s novim vlasnikom radi dalje i ostvaruje ciljeve poziva. - Većina poduzetnika koji spadaju u kategoriju malih i srednjih hotelijera i već posluju dugi niz godina su svoje investicije, kako početne tako i tijekom poslovanja ostvarili većinom korištenjem kredita. To se vidi i kroz njihove bilance gdje su vidljive i Dugoročne obveze i Kratkoročne obveze. Pod Dugoročne obveze uglavnom se nalaze krediti prema financijskim institucijama, ali su česte i zajmovi prema povezanim poduzećima te samim vlasnicima (pozajmice vlasnika). Među navedenim stavkama pod kategorijom 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama bi se trebala nalaziti sve glavnice koje dospijevaju u budućoj godini – neke tvrtke to tu ne iskazuju, odnosno sve im se nalazi pod „Dugoročne obveze“. Samim time ukoliko je tvrtka kreditno zadužena, sve svoje obveze prema državi i banci podmiruje u rokovima dospijeća i nema dugovanja (likvidna je), ali nema iznos Kratkotrajne imovine (koji se sastoji od Zaliha + Novca u blagajni + Potraživanja) veći ili jednak zbroju Ukupnih kratkoročnih obveza (znači praktički sve glavnice koje dospijevaju u budućoj godini + sva potraživanja prema dobavljačima + eventualne kratkoročne pozajmice), neće postići parametar 1,00 koji je naveden pod uvjetom 26. Smatramo da navedeni uvjet ne smije biti nužan, nego dodatni. - Nadalje, većina tih navedenih tvrtki koje imaju dugoročne obveze, vraćaju uredno svoje postojeće kreditne plasmane i ispunjavaju sve obveze prema državi i zaposlenicima i iako imaju minimalne dobiti s čijom akumulacijom u kapital i rezerve neće postići nužni uvjet od 15% udjela kapitala i rezervi u Ukupnoj Pasivi (Ukupnim obvezama). Tvrtke koriste pravo na „Amortizaciju“ kojom se umanje iznos „Dobiti“ te time „Kapital i rezerve“ ne rastu iz godine u godinu dovoljno da bi postigao razinu nužnu za prijavu. Smatramo da navedeni uvjet također ne smije biti nužan, nego dodatni, ili korigiran na 10%. Primljeno na znanje Komentar vezan za uvjet 24. pod točkom 2.2. Uputa za prijavitelje - Odbijen. Vrijednost pokazatelja određena je nakon provedene analize i konzultacija s relevantnom radnom skupinom. Komentar vezan za uvjet 26. pod točkom 2.2. Uputa za prijavitelje - Primljeno na znanje. Razmotrit će se mogućnost da se pokazatelj likvidnosti procjenjuje kroz fazu ocjenjivanja kvalitete projektnih prijava
37 Bitoraj 2  UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 2.2  Prihvatljivost prijavitelja: Tko ne može sudjelovati? 11. poduzetniku u teškoćama kako je definirano u članku 4. stavku 1, točki 12. Programa; Imamo primjer trgovačkog društva koje isplaćuje dohotke i niti jednog dan nije bilo u blokadi, sve obaveze spram države plaća na vrijeme kao za za svojih 5 djealtnika, međutim u bilanci stanja ima iskazan gubitak već drugu godinu za redom. Prema ovom stavku gore to društvo ne može aplicirati svoj projekt kojim bi podigao razinu svog poslovanja , dodatno zaposlio nove djelatnike i čime bi osim toga zadržao i postojeće zaposlenike. Umjesto da ovako trgovačko podržimo i nagradimo što je u ovim godinama recesije uspjelo se uopće održati , dok su drugi išli u predstečajne nagodbe i u kojekakvim rabotama dobili oprost od Ministarstva financija. Stoga vam predlažemo da pronađete modus za takva trgovačka društva ili obrte koji rade sa poteškoćama i da im nekako pomognete da se i oni na kraju ne ugase. Nije prihvaćen Definicija poduzetnika u teškoćama, na koju se poziva članak 4. u stavku 1, točki 12., navedena je u poglavlju Definicije, te se odnosi na tri slučaja u kojima se za poduzetnika smatra da je u teškoćama.
38 Apsolon 3  UVJETI ZA PROJEKTE,  3.1  Prihvatljivost projekta Predlažemo dodatno objašnjenje što znači doprinos od 25% oslobođen od bilo kakve državne potpore. Npr. tvrtka se želi prijaviti na natječaj, a svoj će dio sufinancirati kreditom banke. Banka traži garanciju HAMAG-a na kredit. Budući da se garancija HAMAG-a smatra potporom te pokriva 50% ukupne vrijednosti kredita, kako tumačiti ovu situaciju u odnosu na obveznih 25% udjela financiranja prijavitelja koji mora biti oslobođena svake državne potpore? Tumačimo li da je 50% kredita oslobođeno državne potpore ili državna potpora u potpunosti „prekriva“ cijeli kredit, premda u vrlo malom omjeru? Ako je ovo zadnje točno, znači li to da poduzetnik mora podići dva kredita, od kojeg bi jedan bio u iznosu od potrebnih 25% isključivo po komercijalnim uvjetima – dakle, bez garancije HAMAG-a ili bilo kakve subvencije – odnosno, morao bi imati 25% vlastitih sredstava? Primljeno na znanje Navedeno znači da korisnik mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25% prihvatljivih troškova iz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem, u obliku oslobođenom od bilo kakve državne potpore, tj. ti izvori ne smiju sadržavati pomoć financiranu iz lokalnih, regionalnih ili nacionalnih izvora, kao niti izvora Zajednice. Navedeno će biti dodatno pojašnjeno u konačoj verziji Uputa za prijavitelje.
39 Westgate Tower d.o.o. 3  UVJETI ZA PROJEKTE,  3.1  Prihvatljivost projekta Smatramo da odredba (provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektne prijave MINPO-u) je previše ristriktivna. U konkretnom slučaju morali smo započet za pripremnim radnjama, iskopom i zaštitom građevinske jame za naš projekt hotela, budući da se na susjednom zemljištu gradi poslovni objekt, te smo zbog stabilnosti građevine i tehnologije građenja morali početi sa radovima (iskop i zaštita jame). Predlažemo da se ova točka izbaci ili modificira na način da se može podnjeti projektna prijava i u slučaju kad su započeli građevinski radovi. Nije prihvaćen U regulativi o državnim potporama (čl. 6 Uredbe 651/2014), postavljen je zahtjev o učinku potpore, odnosno poticajnom karakteru potpore, kojem odgovara u Uputama naveden zahtjev da prijava mora biti podnesena prije početka projekta.
40 Tanja Rodin 3  UVJETI ZA PROJEKTE,  3.1  Prihvatljivost projekta Molim pojašnjenje što se sve smatra početkom provedbe projekta. Da li se isto odnosi na unos zemljišta s postojećom građevinom u privatnom vlasništvu vlasnika tvrtke u imovinu tvrtke na kojoj će se provoditi novi projekt? Nije prihvaćen Početak provedbe projekta definiran je u Uputama za prijavitelje.
41 SKY BEACH APARTMENTS d.o.o. 3  UVJETI ZA PROJEKTE,  3.1  Prihvatljivost projekta [Please potvrdite] Čin se preda zahtjev, se smije početi graditi. Ako se zahtjev mora "popraviti i opet predati" da se zadovolje uvjete, nastale troškove od prve predaje će se uzeti isto u obzir u slučaju konačnog odobrenja sredstava. Nije prihvaćen Provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektne prijave MINPO-u. Ukoliko je prijava odbijena, zahtjev se može ponovno predati, ali u tom slučaju troškovi koji su nastali prije ponovljene predaje prijave nisu prihvatljivi. Međutim, potrebno je voditi računa da kod ponovljene prijave projekt još uvijek nije započeo. Definicija početka provedbe navedena je u poglavlju Pojmovnik.
42 Apsolon 3  UVJETI ZA PROJEKTE,  3.2  Prihvatljivost aktivnosti Predlažemo dodatno objašnjenje pojmova što se smatra „energetskom infrastrukturom“, a što su „ulaganja u mjere energetske učinkovitosti, povezana sa svrhom projekta“. Npr. tvrtka planira na krovište hotela ugraditi foto-naponske ćelije čija će se proizvedena energija koristiti isključivo za vlastite potrebe i na taj način jednim dijelom umanjiti troškove energije. U ovom slučaju ugrađenu smatra li se solarna elektrana „energetskom infrastrukturom“, u kontekstu članka 48. Uredbe 651/2014 ili „ulaganjem u mjere energetske učinkovitosti, povezana sa svrhom projekta“? Primljeno na znanje Navedeno će biti detaljnije objašnjeno u konačnoj verziji Uputa za prijavitelje.
43 Apsolon 3  UVJETI ZA PROJEKTE,  3.2  Prihvatljivost aktivnosti S obzirom da su troškovi vidljivosti dio ugovorne obveze, predlažemo da se uvrste u prihvatljive troškove. Primljeno na znanje Razmotriti će se.
44 Kraljević hoteli doo 3  UVJETI ZA PROJEKTE,  3.2  Prihvatljivost aktivnosti Pod neprihvatljivim troškovima navodi se sitni inventar. Ako se pod time podrazumijeva sitni ugostiteljski inventar kao što su pribor za jelo, čaše, kuhinjski pribor i posuđe, oprema za posluživanje, plahte, jastučnice, ručnici i sl. predlažemo da ih uvrstite u prihvatljive troškove. Predmeti koje koristimo u procesu posluživanja gosta i pružanju usluge izrazito su bitni za zadovoljstvo gosta jednako kao i prihvatljivi troškovi namještaja, TV i sl. Nije prihvaćen Navedeno ne spada u ulaganja u dugotrajnu imovinu koja su prihvatljiva temeljem Uredbe 651/2014.
45 Tanja Rodin 3  UVJETI ZA PROJEKTE,  3.2  Prihvatljivost aktivnosti Da li je prihvatljiv trošak nabave plovila u svrhu proširenja i obogaćivanja ponude hotela, isključivo za vlastite goste i uz profesionalnu posadu? Nije prihvaćen Prihvatljivi troškovi su definirani u Uputama za prijavitelje.
46 SKY BEACH APARTMENTS d.o.o. 3  UVJETI ZA PROJEKTE,  3.2  Prihvatljivost aktivnosti [nabava vozila i plovila za prijevoz putnika uz naknadu]: Ako se u izgradnju Hotela misli brodove kupiti da bi se moglo nuditi "povećanje atraktivnosti i konkurentnost", "razvoj usluga", "Povećanje zaposlenosti" (npr. Skipera, Diving School,...,) po današnjem stanju se neće moči brod subvencionirati? Auta, okay, ali pogotovo brodove i usluge za naše more bi trebalo uzeti u obzir za prihvatljivi troškovi. Hvala PS: kako se to slaže i sa ovom točkom: "Ostali neprihvatljivi troškovi 8. Investicije namijenjene kupnji ili poboljšanju plovila namijenjenih zabavi, jahti i brodova bez profesionalne posade i/ili ponude dnevnih ili dužih krstarenja" --> Ako imam skipera ili nudim dnevnih krstarenja se more prihvatiti? Nije prihvaćen Prihvatljivi troškovi su definirani u Uputama za prijavitelje
47 Tanja Rodin 4  ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE,  4.1  Cjelovitost projektne prijave Da li je Obrazac 3. Studija izvodljivosti ili Investicijska studija kako je to u ostalim natječajima istog Operativnog programa? Primljeno na znanje Sukladno Uputama za prijavitelje, cjelovitost projektne prijave sačinjava Obrazac 3. Studija izvodljivosti.
48 ljubomir jelić 4  ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE,  4.1  Cjelovitost projektne prijave Kojim dokumentom će aplikanti dokazivati da su registrirani za obavljanje djelatnosti iz sektora turizma najmanje godinu dana? Naime, Izvod sa trg.suda na određeni dan pokazuje za koje sve djelatnosti je trg.društvo registrirano a ne vidi se datum upisa ili će se tražiti određeni dokument koji je ovjeren kod javnog bilježnika? Primljeno na znanje U konačnoj verziji Uputa za prijavitelje, uz Izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta prijavitelja dodat će se sljedeće: uključujući rješenje o upisu i priloge uz rješenje.
49 ljubomir jelić 5   POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA,  5.1   Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Potrebno je prikazati koju metodologiju će evaluatori primjenjivati kod kriterija doprino projekta rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom teritoriju kada znamo da je Hrvatska podijeljena na nekoliko regija te da li će bodovi se dodjeljivati s obzirom na index razvijenosti koji je trenutno na snazi ili će se ovaj kriterij primjenjivati na novu kartu razvijenosti po područjima koja se vode kao potpomognuta i ostala područja? Primljeno na znanje Postupak dodjele bespovratnih sredstava s kriterijima za sve faze postupka i pripadajućim obrascima bit će objavljeni kao prilog Poziva na dostavu projektnih prijava.
50 Apsolon 6  UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA,  6.1  Preduvjeti za potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Predlažemo da se dodatno objasni na koji način se zatvara financijska konstrukcija ako prijavitelj započinje s investicijom prije Odluke o financiranju? Je li moguće (i prihvatljivo) da prijavitelj, koji udio privatnog sufinanciranja podmiruje kreditom banke, prilikom predaje projektne prijave umjesto obvezujućeg pisma namjere banke dostavi Ugovor o kreditu sklopljen s bankom, i to na viši iznos nego što je predviđen izračunom za obvezujuće pismo namjere (ukupna vrijednost projekta – tražena bespovratna sredstva – povrativ PDV)? U slučaju vlastitog financiranja, vlastita deponirana sredstva moraju biti oročena do sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Znači li to da Prijavitelji koji nemaju još nekih dodatnih vlastitih sredstava ne mogu započeti s provedbom projekta prije Odluke o financiranju, odnosno prije sklapanja Ugovora? Primljeno na znanje Zatvaranje financijske konstrukcije projekta opisano je u Uputama za prijavitelje.
51 ljubomir jelić 6  UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA,  6.1  Preduvjeti za potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Nelogično je da investitori moraju osigurati vlastita sredstva namjenskim depozitom kojeg ne mogu koristiti do sklapanja Ugovora a istovremeno se dozvoljava da ulaganje započne sa trenutkom prijave projekta. Naime, u ovom slučaju investitorima su zablokirana sredstva sve do trenutka sklapanja ugovora što znači da Banka koristi ista z poslovne svrhe dok Bankama isti kreiterij nije primjenjen jer one su obvezne dati samo obvezujuće pismo namjere. Ovo tjera investitore da se idu kreditno zaduživati kako bi oslobodili svoja sredstva za realizaciju aktivnosti na projektu odmah po priajvi projekta. Smatramo da bi Investitor trebao dostaviti dokaz prije samog potpisa ugovora a ne po prijavi projekta jer bi se time oslobodilo one koji će započeti sa investicijskim ciklusom po prijavi projekta jer uvjeti Banke nužno ne znače da će ostati isti ukoliko projekt ne bude prihvaćen za sufinanciranje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
52 Maja Filipović 7  ODREDBE POVEZANE S PROVEDBOM PROJEKTA,  7.2  Postupci nabave Da li će se na web stranici, zadanoj prilogom koji definira postupke javne nabave za osobe koji nisu obveznici javne nabave, objavljivati samo obavijesti o nabavi (kratki sažetak) ili će se na istoj stranici postaviti cjelokupna natječajna dokumentacija? Da li je obvezno postupak nabave sa popratnom dokumentacijom objavljivati i na web stranici investitora? Smatramo da ukoliko se svi postupci javne nabave obavezno javno objavljuju na zadanoj web stranice, investitor će se naći u situacijama gdje će za manje vrijednosti nabava potencijalno dobiti veliki broj ponuda raznih ponuđača, što će svakako utjecati na vrijeme i opseg posla u ocjeni velikog broja ponuda, a što se značajno ubrzava provedbom jednostavnijih postupaka nabave gdje se poziva ograničeni broj ponuđača na dostavu ponuda. Ukoliko neće biti vrijednosno zadani pragovi (od do određenog iznosa) i prema njima postupak nabave koji je potrebno provesti, koje pragove koristiti (prema Zakonu o javnoj nabavi ili temeljem kojeg drugog dokumenta)? Smatramo da su upute za postupke javne nabave koje se temelje samo na načelima javne nabave, vrlo općenite, te da je u prilogu koji definira postupke javne nabave za osobe koje nisu obveznici javne nabave potrebno specificirati vrijednosne pragove i postupke koji se sukladno određenom pragu moraju provesti. Primljeno na znanje Postupci javne nabave za subjekte koji nisu obveznici javne nabave provode se sukladno procedurama koje su propisane Zajedničkim nacionalnim pravilima te sačinjavaju sastavni dio Poziva na dostavu projektnih prijava.
53 ljubomir jelić 7  ODREDBE POVEZANE S PROVEDBOM PROJEKTA,  7.2  Postupci nabave Da li ovo znači da će sve vrste nabava biti javno objavljivane i da se neće postupati po pragovima koji su definirani visinom nabave? Primljeno na znanje Postupci javne nabave za subjekte koji nisu obveznici javne nabave provode se sukladno procedurama koje su propisane Zajedničkim nacionalnim pravilima te sačinjavaju sastavni dio Poziva na dostavu projektnih prijava.