Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o lovačkim trofejima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ŽELJKO MARMAN PRAVILNIK O TROFEJIMA DIVLJAČI, Članak 4. Izmjena prve rečenice članka 4.: Prijedlog: "Uz uvjet da su mjerljivi svi elementi CIC-ovom formulom, mora se ocijeniti i izdati trofejni list za trofej grla starosti tri i više godina: Ovo je potrebno ovako preciznije definirati, jer "s navršene dvije" je rastezljiv pojam, a poznavajući neka dosadašnja tumačenja zakonskih i podzakonskih odredbi lovoovlaštenici bi se mogli naći u problemima! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru koji ćemo razmotriti kod izrade konačnog prijedloga Pravilnika.
2 Vjeran Stilinović PRAVILNIK O TROFEJIMA DIVLJAČI, Članak 2. Prethodni, sada nevažeći Zakon o lovstvu (NN 140/05, 75/09, 153/09 i 14/14) u članku 70. precizirao je da: (5) Trofeje divljači stečene u ostalim lovištima ocjenjuje komisija sastavljena od ovlaštenih ocjenjivača koji imaju položen ispit za ocjenjivača trofeja, a koju imenuje nadležno upravno tijelo čije je nadležno tijelo ustanovilo lovište. Obzirom da takva odredba više ne postoji u važećem Zakonu o o lovstvu, a nije predviđena niti ovim Pravilnikom, znači li to da više ne postoji nikakva nadležnost upravnih tijela oko imenovanja ocjenjivača trofeja za područje svoje nadležnosti? Drugim riječima, je li točno da je dovoljno položiti ispit za ocjenjivača trofeja i odmah sudjelovati u radu komisije za ocjenjivanje trofeja u zajedničkim lovištima? Smatram da bi neki registar i neka ovlaštenja ipak morala postojati te da bi o tome moralo voditi brigu ono tijelo koje je ustanovilo lovište. U tom smislu predlažem da se ovaj članak Pravilnika (ili Zakon o lovstvu) dopuni stavkom koji kaže: "Ovlaštene ocjenjivače imenuje nadležno upravno tijelo čije je nadležno tijelo ustanovilo lovište." Nije prihvaćen Odredbom članka 71. Zakona o lovstvu (NN 99/18 i 32/19) propisano je da trofeje divljači stečene u lovištu ocjenjuje komisija lovoovlaštenika sastavljena od ovlaštenih ocjenjivača koji imaju položen ispit za ocjenjivača trofeja, stoga ovim Pravilnikom nije moguće propisivati prava i obveze koje su u suprotnosti sa Zakonom.