Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga PRAVILNIK O TROŠKOVIMA KOJI SE MOGU PLAĆATI IZ IMOVINE DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG FONDA TE NAČINU I SADRŽAJU IZRAČUNA POKAZATELJA UKUPNIH TROŠKOVA DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG FONDA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Irena Dubravec Troškovi vanjskih suradnika, Članak 3. Visina troškova vanjskih suradnika mora biti postotno određena zavisno od ulaganja (ne višeg postotka nego što je bio kod pokretanja rada mirovinskog fonda) i u visini samih troškova mirovinskog fonda. Ovi troškovi trebaju biti što manji ili se može smatrati da su zaposleni u mirovinskom fondu nekvalitetni kadar i nesposobni ako često i u velikim iznosima trebaju pomoć vanjskih suradnika. Ovi troškovi samo se mogu koristiti iznimno i uz posebno odobrenje nadležnog tijela s obrazloženjem. Primljeno na znanje Navedeni troškovi plaćaju se na teret društva, a ne fonda, a zapošljavanje stručnog kadra unutar MD-a osigurava se obvezama iz članka 59. st. 2.-3. ZDMF-a.