Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o ažuriranom Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Savez samostalnih sindikata Hrvatske AŽURIRANI PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI ZA 2020. GODINU, MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA Vezano uz Zakon o nacionalnoj mirovini, a sukladno usmeno iznesenom stajalištu SSSH na dva dosad održana sastanka Radne skupine te sukladno pisanom očitovanju SSSH od 6. studenoga 2019. još jednom tražimo da se ovaj institut (što znači niti zakon) ne zove „nacionalna mirovina“ te da tijelo državne uprave nadležno za izradu prijedloga i provedbu ne bude Ministarstvo rada i mirovinskog sustava (MRMS) već Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (MDOMSP). OBRAZLOŽENJE: Prvo, riječ je o socijalnoj sigurnosti u starosti za osobe starije od 65 godina koje nisu stekle uvjete za mirovinu te bi propis trebao urediti njihovo pravo na stalnu socijalnu pomoć (a ne „nacionalnu mirovinu“). Drugo, MDOMSP već raspolaže i ekspertizom i mehanizmom nadzora provedbe s obzirom da već posjeduje registar primatelja zajamčene minimalne naknade (kao i kriterije, nadzor i dr.) s gotovo 9.000 osoba. Dodatno, ovisno o usvojenim kriterijima, za očekivati je da će dio ZMN-a biti zamijenjen stalnom državnom potporom za starost (a ne „nacionalnom mirovinom“). Treće, ovaj institut niti po namjeni, niti po načinu stjecanja prava, niti po izvoru financiranja i dr., ne pripada mirovinskom sustavu i svako daljnje inzistiranje da ga se smjesti u mirovinski sustav nameće pitanje – zašto je Vladi RH u interesu i dalje pridonositi netransparentnosti mirovinskog sustava i to nakon što su građani jasno rekli što o tome misle. Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na predmet e-savjetovanja.