Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o državnim etalonima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 MARKO KATIĆ I. OSNOVNE ODREDBE, Članak 1. Budući da se na temelju Pravilnika definiraju ugovori nacionalnim umjernim laboratorijima, a koji će nužno sadržavati i definiranje troškova, potrebno je u ovaj članak dodati i tekst "te uvjeti sufinanciranja državnog etalona". Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Zakonom o mjeriteljstvu, člankom 17. stavkom 5. propisano je što ravnatelj ovim pravilnikom propisuje: "uvjete za proglašenje referentnog etalona državnim etalonom, način proglašenja državnog etalona, razloge za ukidanje odluke o proglašenju državnog etalona, obvezu održavanja i uporabe državnog etalona". Hrvatski sabor kao zakonodavac je u formi ovoga Zakona odredio što ravnatelj Zavoda propisuje pravilnikom.
2 Maja Vojnić Kortmiš I. OSNOVNE ODREDBE, Članak 1. uvjeti umjesto u vjeti Prihvaćen Prihvaća se.
3 MARKO KATIĆ II. UVJETI I NAČIN PROGLAŠENJA DRŽAVNOG ETALONA, Članak 4. Predlaže se dodavanje sljedećeg teksta u stavak 2: ", ili potvrđen sustav kvalitete od strane EURAMET-ovog odbora za kvalitetu (EURAMET TC-Q).", s ciljem fleksibilnijeg održavanja adekvatne razine kvalitete rada u slučaj promjene uvjeta poslovanja u budućnosti. Prihvaćen Prihvaćen i ugrađen u točku 2. stavka 1. članka 4.
4 Maja Vojnić Kortmiš II. UVJETI I NAČIN PROGLAŠENJA DRŽAVNOG ETALONA, Članak 4. 4. ako ima stalno zaposlenog najmanje jednog djelatnika sa znanstvenim, stručnim ili ekvivalentnim znanstveno-nastavnim zvanjem i 8 godina radnog iskustva te dodatno najmanje dvoje djelatnika s diplomom sveučilišnog studija (završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij) ili specijalističkog diplomskog stručnog studija, i 5 godina radnog iskustva (dalje u tekstu: ključno osoblje), Prihvaćen Prihvaćen u obliku: ako ima stalno zaposlenog najmanje jednog djelatnika sa znanstvenim, stručnim ili ekvivalentnim znanstveno-nastavnim zvanjem i 8 godina radnog iskustva te dodatno najmanje dvoje djelatnika sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskmi sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem, i 5 godina radnog iskustva (dalje u tekstu: ključno osoblje),
5 Maja Vojnić Kortmiš II. UVJETI I NAČIN PROGLAŠENJA DRŽAVNOG ETALONA, Članak 4. 6. ako je obavljao poslove mjeriteljstva najmanje pet (5) godina prije podnošenja zahtjeva za proglašenje referentnog etalona državnim etalonom. Prihvaćen Prihvaćen u obliku: ako je obavljao poslove u području mjeriteljstva najmanje pet (5) godina prije podnošenja zahtjeva za proglašenje referentnog etalona državnim etalonom
6 Maja Vojnić Kortmiš II. UVJETI I NAČIN PROGLAŠENJA DRŽAVNOG ETALONA, Članak 6. Da li se rješenje o proglašenju državnog etalona za razdoblje od 5 godina odnosi i na rješenja o državnim etalonima donesena prije ovoga pravilnika? Primljeno na znanje Ovo je pitanje, a ne komentar. Odgovor je: "NE".
7 MARKO KATIĆ IV. OBVEZA ODRŽAVANJA I UPORABE DRŽAVNOG ETALONA, Članak 12. Predlaže se dodavanje sljedećeg teksta u stavku 2, a u vezi s prethodnim prijedlogom vezanim uz Čl. 1: "- način i uvjete sufinanciranja osiguranja sljedivosti (umjeravanja) državnih etalona, članarina u međunarodnim mjeriteljskim organizacijama, sudjelovanja u međunarodnim stručnim tehničkim odborima i međulaboratorijskim usporedbama, te ostalih troškova povezanih s razvojem, održavanjem i uporabom državnog etalona." Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Sufinanciranje državnih etalona propisano je člankom 46. Zakona o mjeriteljstvu: "Sufinanciranje državnih etalona" - Članak 46. Zavod u skladu sa svojim godišnjim planom financiranja, godišnjim planom uporabe državnog etalona i godišnjim ugovorom s nacionalnim umjernim laboratorijem sufinancira održavanje sljedivosti državnog etalona, sudjelovanje nacionalnoga umjernog laboratorija s državnim etalonom u nacionalnim ili međunarodnim usporedbenim mjerenjima te održavanje propisanih uvjeta za proglašenje državnog etalona, kao i plaće za rad djelatnika koji obavljaju ove poslove.“ Prema odluci zakonodavca, temelj financiranja i sufinanciranja je proračun DZM-a odnosno jednogodišnji ugovor koji se sklapa u skladu s Proračunom DZM-a.
8 MARKO KATIĆ IV. OBVEZA ODRŽAVANJA I UPORABE DRŽAVNOG ETALONA, Članak 12. Ugovor umjesto Ugovorom Prihvaćen Prihvaća se.
9 Maja Vojnić Kortmiš V. NADZOR OBAVLJANJA POSLOVA U SVEZI S DRŽAVNIM ETALONIM, Članak 14. Ako Zavod, nadzorom ili na neki drugi način, utvrdi da nacionalni umjerni laboratorij ne pohranjuje, čuva, upotrebljava i razvija državni etalon i opremu Zavoda koja mu je stavljena na raspolaganje u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu, ovim Pravilnikom i ugovorom, jednostrano će raskinuti ugovor o državnom etalonu . Nije prihvaćen Nije prihvaćen – nadzor se podrazumijeva odnosno proizlazi iz samog naziva Glave V: NADZOR OBAVLJANJA POSLOVA U VEZI S DRŽAVNIM ETALONIMA.