Izvješće o provedenom savjetovanju - Godišnji plan upravljanja državnom imovinom za 2020. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski planinarski savez MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE Prema godišnjem planu upravljanja državnom imovinom, a i u Zakonu o državnoj imovini, upravljanje nekretninama svodi se uglavnom na popisivanje nekretnina, evidentiranje stanja i sklapanje ugovora sa zakupoprimcima i korisnicima. Pritom iz Godišnjeg plana upravljanja nije jasno planiraju li se kroz rad Ministarstva osigurati i realizirati neka investicijska ulaganja u izgradnju, obnovu ili povećanje vrijednosti državne imovine. Kako i kod svake druge fizičke ili pravne osobe koja je vlasnik nekretnine ili dijela neke nekretnine, godišnji plan upravljanja imovinom trebao bi obuhvatiti i planirane investicije vlasnika (Republike Hrvatske) u svoju imovinu. Nije prihvaćen Pojam upravljanja državnom imovinom, propisan odredbom članka 9. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, broj: 52/18), jasno podrazumijeva sve sustavne i koordinirane aktivnosti i dobre prakse kojima, između ostalog, država izvršava sve vlasničke ovlasti i preuzima sve vlasničke obveze te poduzima sve radnje u svezi s državnom imovinom s pažnjom dobrog gospodara, a što obuhvaća kontinuiranu brigu i poduzimanje radnji izgradnje ili obnove državne imovine gdje je potrebno, zbog čega isto nije potrebno navoditi kao posebnu aktivnost.