Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnih proizvoda

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja Republike Hrvatske - CROCPA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 528/2012 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA U VEZI SA STAVLJANJEM NA RASPOLAGANJE NA TRŽIŠTU I UPORABI BIOCIDNIH PROIZVODA, Članak 5. Komentar uz članak 5: "Ovim se člankom mijenjaju odredbe o obavijesti o biocidnom proizvodu te se uvodi novina navođenja broja odobrenja iz Registra biocidnih proizvoda Europske unije, kao i navođenje klasifikacijske oznake odobrenja na samoj obavijesti o proizvodu za biocidne proizvode odobrene prema nacionalnom postupku odobravanja.“Ovim člankom se nameće dodatno birokratsko opterećenje i potpuno je administrativne prirode. Stoga predlažemo da se, za biocide stavljene na tržište prije stupanja na snagu ovog Zakona, traži da mogu ostati na tržištu do isteka roka uporabe te da se na njih ovaj članak ne odnosi. U protivnom se stvara nepotreban potencijalni dodatni trošak etiketiranja i opterećenja industrije. Nije prihvaćen Člankom 69. Uredbe (EU) br. 528/2012 propisana je obveza navođenja broja odobenja na deklaraciji. Obveza je postojala i do sada, a ovim zakonskim prijedlogom omogućava se industriji navođenje ili nacionalog broja odobrenja (KLASA rješenja) ili broj odobrenja iz europskog Registra biocidnih proizvoda (“asset” broj) što će nositeljima odobrenja omogućiti veću fleksibilnost prilikom izrade deklaracija.