Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 MC ČIŠĆENJE d.o.o. I. PREDMET PROPISIVANJA, Članak 2. Članak 2., točka 5. - uz navedene struke bilo bi dobro dodati metaluršku i eko inženjersku struku, koje imaju poveznicu sa predmetnom djelatnošću. Prihvaćen Izmijenjena je točka 5. članka 2. Predložene struke obuhvaćene su znanstvenim područjem tehničkih znanosti.
2 MC ČIŠĆENJE d.o.o. III. POSTUPAK UTVRĐIVANJA POSEBNIH UVJETA , Članak 6. Članak 6., stavak (1), točka 10. - bilo bi bolje termin “odgovarajućeg otpada” zamijeniti s terminom "opasnog i neopasnog otpada". Nije prihvaćen Izričaji su usuglašeni s propisima koji uređuju gospodarenje otpadom.
3 MC ČIŠĆENJE d.o.o. III. POSTUPAK UTVRĐIVANJA POSEBNIH UVJETA , Članak 6. Članak 6., stavak (1) - trebalo bi uz ostale dokumente dodati i izvadak iz sudskog registra / obrtnica. Nije prihvaćen Jedna od mjera za administrativno rasterećenje gospodarstva sukladno Akcijskom planu za administrativno rasterećenje gospodarstva 2019. je ukidanje dostavljanja izvatka iz sudskog registra.