Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HOK Definicije, Članak 4. Predlažemo izmjenu članka 4. stavak 1. na način: "Brodica jest plovni objekt namijenjen za plovidbu morem koji je ovlašten prevoziti najviše 12 putnika, izuzev u području plovidbe IIIc, u kojem je ovlašten prevoziti najviše 18 putnika, čija je duljina trupa veća od 2.5 metra, a manja ili jednaka 15 metara, ili ukupne snage porivnih uređaja veća od 5 kW." Obrazloženje: Zbog specifičnosti posla prijevoza putnika na relaciji Hvar - Pakleni otoci, ali i na sličnim područjima gdje: - zbog pličine nekih uvala nije moguće pristajati s brodovima većim od 9 metara. Pojedini veći brodovi kada dolaze u uvale nisu u mogućnosti iskrcati putnike na obalu, već se putnici prebacuju s manjim brodicama do obale. Stoga sa sigurnošću možemo ustvrditi da se prijevoz ne može obavljati s brodovima većim od postojećih brodica, tj. s brodovima koji su pod registrom (HRB). - zbog prekapacitiranosti hvarske luke nije moguće ni povećati broj brodica. S obzirom da se radi o kratkim relacijama, 5 do 15 minuta vožnje na zatvorenom području između Hvara i Paklenih otoka, smatramo da se povećanjem najvećeg dozvoljenog broja putnika ne bi grozila sigurnost plovidbe, dok bi se luka Hvar rasteretila zbog manjeg broja uplovljavanja i isplovljavanja. - sve brodice zadovoljavaju uvjete stabiliteta i kapaciteta te su prije nego je Zakonom ograničen broj putnika na 12, bile ovlaštene prevoziti od 19 do 25 putnika. S obzirom da se radi o tradicionalnom prijevozu putnika (Udruge Hvarski Barkarijol) koji se obavlja već više od 70 godina i nisu zabilježene nikakve pomorske nesreće, ne vidimo nikakvu prepreku za povećanje broja putnika s 12 na 18 u području plovidbe IIIc. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Ne prihvaća se iz razloga što se Pomorskim zakonikom ( NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19) u članku 5. stavku 1. točki 7. brodica definira kao plovni objekt namijenjen za plovidbu morem koji je ovlašten prevoziti najviše 12 putnika, čija je duljina trupa veća od 2,5 metra, a manja ili jednaka 15 metara, ili ukupne snage porivnih uređaja veća od 5kW. Sukladno načelu zakonitosti, pravilnik kao pravni akt niže pravne snage ne smije biti u suprotnosti sa zakonikom koji predstavlja pravni akt više pravne snage, pa stoga ne možemo prihvatiti takav prijedlog definicije brodice.
2 Vlado Bubaš Definicije, Članak 4. Molim da se u članku 4. jasno odredi razlika između pojmova "čamac" i "brodica". Sadašnje tumačenje navedenih pojmova je nejasno i otvara mogućnost proizvoljnim interpretacijama pojedinaca. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Ne prihvaća se iz razloga što smatramo da je dovoljno jasna distinkcija između navedena dva pojma, i to iz razloga što se u definiciji pojma čamca navodi da je čamac plovilo isključivo namijenjeno za plovidbu unutarnjim vodama a unutarnje vode su definirane Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda ( NN 109/07, 132/07, 51/13, 152/14, 118/18 ) člankom 4. stavkom 1. točkom 1.: unutarnje vode su rijeke, kanali i jezera, osim rijeka jadranskog sliva u dijelu toka kojim se obavlja pomorska plovidba. Suprotno tome, u definiciji brodice navodi se da je brodica plovni objekt namijenjen za plovidbu morem.