Izvješće o provedenom savjetovanju - PRIJEDLOG UREDBE O KUPOPRODAJI POSLOVNOG PROSTORA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Davor Medved UREDBU O KUPOPRODAJI POSLOVNOGA PROSTORA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE Poštovani, želim Vam se obratiti nakon ne mogučnosti pročitati ikakav komentar o ovoj temi Zakona Tema je kamp u vlasništvu Države Republike Hrvatske, vojni kamp (kako se uvijek zvao a i povlašteno koštao) gdje nestaje naziv VOJNI, gdje se na natječaju koji je 38 godina trajao na (1) jednu godinu, a zadnji zakupac bez problema dobiva na (5) pet godina, gdje je za natječaj dobivanja Koncesije jedan naziv a odmah po prolasku natječaja mjenja se naziv u civilni kamp određenog drugačijeg naziva, gdje su u kampu dugi niz, 39 godina, vojnici i branitelji RH, stradalnici Domovinskog rata, udovice i djeca poginulih Branitelja - gdje kamp prešutno nestaje kao VOJNI i za tu skupinu građana RH kao DRUGI DOM, jer su kamp i dugi niz godina vodile i upravljale Braniteljske udruge, i nije nikad bilo problema. Ministarstvo branitelja je i o tome informirano ali bez mogučnosti ikakvog utjecanja. Cijena usluga novog koncesionara samo za raspravu odmah raste, gdje je Ministarstvo državne imovine dogovorilo da cijena neče rasti a ona raste, da će kamp ostati u svrsishodnom značenju kao i do sada a ono se drastično promjeni i to ova Uredba o kupoprodaji ne može kontrolirati ili ne želi tj mora se prodati??? Savjetovanjem se prešutno nešto događa? Prijedlogom Uredbe se omogučava kupovina nečega s čim država nikada nije imala problema. Za opasku Ministarstvu državne imovine su upučena neka od pitanja i uruđbeno i e-mailom a odgovora nema. sve ovo navodi na sumnju i nemogučnosti bilo kakve borbe "malog" Građanina RH koji se za RH borio. Hvala na saslušanju opaske koja je ovako "nabacano" napisana a i spremni smo sve objasniti usmeno, pisanje bi stvarno predugo trajalo. lp i ugodan dan Nije prihvaćen Pravna osnova za donošenje ove Uredbe je Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“, br. 125/11,64/15 i 112/18). Člankom 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora propisano je da se poslovnim prostorom u smislu toga Zakona smatraju: 1. poslovna zgrada, 2. poslovna prostorija, 3. garaža, i 4. garažno mjesto. Članak 2. Zakona nadalje propisuje: 1. da se poslovnom zgradom smatra zgrada namijenjena obavljanju poslovne djelatnosti ako se pretežitim dijelom i koristi u tu svrhu, 2. da se poslovnom prostorijom smatra jedna ili više prostorija u poslovnoj ili stambenoj zgradi namijenjena obavljanju poslovne djelatnosti koja, u pravilu, čini samostalnu uporabnu cjelinu i ima zaseban glavni ulaz 3. da je garaža je prostor za smještaj vozila,a 4. da je garažno mjesto je prostor za smještaj vozila u garaži. Kako se ova Uredba ne odnosi na kampove, već isključivo na poslovne prostore, komentar se ne može prihvatiti.
2 Tomislav Dvorski UREDBU O KUPOPRODAJI POSLOVNOGA PROSTORA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 6. U skladu s načelom "samo jednom" (Once-Only Policy) iz Akcijskog plana EU-a za e-upravu 2016.-2020. (COM(2016), 179 final, Bruxelles, 19. travnja 2016.), priloge zahtjevu definirane člankom 6. st. 2, konkretno potvrdu Porezne uprave i dokaz da je podmirena zakupnina, trebalo bi Ministarstvo pribavljati po službenoj dužnosti. Prihvaćen U članku 6. stavku 2. podstavku 1. dodane su na kraju podstavka riječi: „ili suglasnost podnosioca zahtjeva da Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavi ove podatke od Ministarstva financija, Porezne uprave.“ Na navedeni način omogućen je izbor podnositelju zahtijeva da sam dostavi potvrdu Porezne uprave o nepostojanju poreznog duga ili da da suglasnost Ministarstvu države imovine da potvrdu pribavi službenim putem. U članku 6. stavku 2. podstavku 2. brisane su na početku podstavka riječi: „dokaz da je podmirena zakupnina i“, a dodan je novi stavak 3. koji glasi: „Ministarstvo će po službenoj dužnosti pribaviti podatak ispunjava li zakupnik uredno sve obveze iz ugovora o zakupu.“ Na navedeni način propisano je da podatak ispunjava li zakupnik uredno sve obveze iz ugovora o zakupu Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti jer ga ima samo Ministarstvo ili Državne nekretnine d.o.o., te ga podnositelj zahtijeva ne mora dokazivati i dokaz prilagati uz sam zahtjev.