Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Programskim smjernicama za suzbijanje i sprječavanje tuberkuloze

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski Crveni križ PROGRAMSKE SMJERNICE ZA SUZBIJANJE I SPRJEČAVANJE TUBERKULOZE, 3. USTROJSTVO PROTUTUBERKULOZNE DJELATNOSTI Paragraf 3.1.2 Nositelji programa na prvoj razini Umjesto izraza aktivisti Crvenog križa napisati društva Crvenog križa. Prihvaćen Prihvaćen.
2 Hrvatski Crveni križ PROGRAMSKE SMJERNICE ZA SUZBIJANJE I SPRJEČAVANJE TUBERKULOZE, 13. ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE U paragrafu koji se odnosi na treću razinu umjesto izraza volontera Crvenog križa napisati volontera društava Crvenog križa. Prihvaćen Prihvaćen.