Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, s Konačnim prijedlogom Zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski zavod za javno zdravstvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 4. U stavku 1. riječi "...osim osoba koje su zaposlene kod subjekta u poslovanju s hranom koji obavlja djelatnost proizvodnje originalno zapakirane hrane, a isti ima više od 50 zaposlenih i uspostavljen sustav samokontrole primjenom svih načela sukladno odredbama posebnih propisa." treba brisati. Objašnjenje: edukacija za zaposlenike ovih subjekata propisana je posebnim propisima o hrani odnosno EU higijenskim paketom te je sastavni dio sustava samokontrole. Ne slažemo se s predloženom dinamikom obnavljanja potrebnih znanja svakih 6 godina u stavcima 2. i 5., te smatramo neophodnim obnavljanje potrebnih znanja svake 4 godine u oba stavka. Mišljenja smo da se zakon nepotrebno opterećuje navođenjem provedbenih detalja te da je u Zakonu potrebno izostaviti navođenje dinamike i sadržaja edukacije jer se navedeno treba navesti u provedbenom Pravilniku. S tim u vezi predlažemo da se stavak 4. nadopuni tako da glasi: Pravilnik o načinu, dinamici i programu stjecanja potrebnog znanja osoba iz stavka 1. ovoga članka te izvještavanju o izvršenju ove preventivne mjere donosi ministar. Također predlažemo da se stavak 6. nadopuni tako da glasi: Pravilnik o načinu, dinamici i programu stjecanja potrebnog znanja osoba iz stavka 5. ovoga članka te izvještavanju o izvršenju ove preventivne mjere donosi ministar. Primljeno na znanje Prima se na znanje prijedlog.
2 Hrvatski zavod za javno zdravstvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 2. Ne podržavamo smanjenje učestalosti povremenih zdravstvenih pregleda tijekom radnog odnosa kako je to predloženo te predlažemo da tekst članak 28. ostane nepromijenjen. Dosadašnja učestalost utvrđena je temeljem dugogodišnjeg iskustva u efikasnom suzbijanju i prevenciji zaraznih bolesti. Predložena dinamika nije utemeljena na znanstvenim dokazima te za posljedicu može imati smanjenje učinkovitosti mjera prevencije zaraznih bolesti i narušavanje povoljne epidemiološke situacije. Ujedno mišljenja smo da povremenim zdravstvenim pregledima moraju pristupati i osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu. S obzirom da smo turistička zemlja to je od neprocjenjive važnosti u smislu osiguranja zdravlja turista koji koriste takve usluge. Predlažemo u članak 26. važećeg Zakona među obveznike koji moraju proći zdravstveni pregled dodati tekst: Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu. Mišljenja smo da se zakon nepotrebno opterećuje navođenjem provedbenih detalja te da je u Zakonu potrebno izostaviti navođenje dinamike preventivnih zdravstvenih pregleda jer se navedeno treba navesti u provedbenom Pravilniku. S tim u vezi predlažemo da se članak 36. važećeg Zakona nadopuni tako da glasi: Pravilnik o učestalosti i načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom te izvještavanju o provedbi ove preventivne mjere donosi ministar. Primljeno na znanje Zakonskim se prijedlogom provode mjere sadržane u Programu koje su usmjerene na smanjenje troškova poslovanja poduzetnika kroz smanjivanje parafiskalnih nameta čime će se osloboditi mogućnost reinvestiranja sredstava i potaknuti rast i razvoj privatnog sektora te se zakonskim prijedlogom u cijelosti osigurava provedba Odluke Vlade Republike Hrvatske o smanjenju parafiskalnih nameta u 2015. godini i ciljevima smanjenja u 2016. godini i osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe smanjenja parafiskalnih nameta. Prijedlog je pšrihvaćen u dijelu dopune članka 26. vezano za pružanje usluga u domaćinstvima te će biti ugrađen u zakonski prijedlog
3 Tomislav Marjanović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Zakon treba promijeniti u cilju poštivanja prava svakog čovjeka na informirani pristanak za bilo koji medicinski zahvat, što naravno uključuje cijepljenje. Hitnom izmjenom zakona se samo želi skratiti rasprava i spriječiti sve strane da iznesu argumente. Tako nešto može biti u interesu samo nekome tko je svjestan da mu argumenti nisu jača strana, pa radije zaobilazi javne rasprave i regularne procedure, kako se o tom problemu i sukobu zakona s ustavnim i ljudskim pravima ne bi polemiziralo. Problem ostaje i nakon ovih kozmetičkih izmjena i neće se moći zaobići. Primljeno na znanje Prima se na znanje komentar i prijedlog. Komentar i prijedlog nije sadržajno u vezi s zakonskim prijedlogom, jer se odnosi na usklađivanje sa propisima koji uređuju zaštitu prava pacijenata. Člankom 1. stavkom 2. Poslovnika o dopuni Poslovnika Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 61/15) propisana je iznimka na način da se omogućava predlaganje Vladi Republike Hrvatske donošenje zakona po hitnom postupku, između ostaloga, i zbog provedbe Nacionalnog programa reformi za tekuću godinu, a o čemu je u slučaju ovog zakonskog prijedloga riječ.
4 Kristina Pliško NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Ova hitnoća izgleda sumljivo. Ovo je prevažno pitanje da se zakon mijenja usred ljeta po hitnoj proceduri!! Posebno me muči pitanje obvezne imunizacije, za koje bi se trebala otvoriti javna rasprava jer su nju zainteresirani mnogi roditelji , a i zdravsteni radnici koji uviđaju da to nije tako bezazleni postupak kako se to do sada prezentiralo. Primljeno na znanje Prima se na znanje komentar i prijedlog. Komentar i prijedlog nije sadržajno u vezi s zakonskim prijedlogom, jer se odnosi na usklađivanje sa propisima koji uređuju zaštitu prava pacijenata. Člankom 1. stavkom 2. Poslovnika o dopuni Poslovnika Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 61/15) propisana je iznimka na način da se omogućava predlaganje Vladi Republike Hrvatske donošenje zakona po hitnom postupku, između ostaloga, i zbog provedbe Nacionalnog programa reformi za tekuću godinu, a o čemu je u slučaju ovog zakonskog prijedloga riječ.
5 Krapinsko-zagorska županija NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Smatramo da su ovakve izmjene Zakona u čijem pisanju prema našem saznanju nisu sudjelovali predstavnici zavoda za javno zdravstvo, a koje neposredno pogađaju upravo zavode, neprihvatljive, prvenstveno jer je upitan efekt navedenih mjera na poboljšanje gospodarstva, dok je sasvim jasan efekt predloženih izmjena zakona na pozitivno poslovanje zavoda za javno zdravstvo koji su jedni od rijetkih ustanova u zdravstvenom sustavu koje uglavnom pozitivno posluju. Neprihvatljivo je proglašavanje zdravstvenih pregleda osoba koje dolaze u dodir s hranom i vodom i zdravstvenog odgoja tih osoba parafiskalnim nametom te paušalno određIvanje smanjenja navedenih usluga – tzv. „nameta“ za 50%, a što se sad nastoji i sadržajno uobličiti predloženim Zakonom. Primljeno na znanje Zakonskim se prijedlogom provode mjere sadržane u Programu koje su usmjerene na smanjenje troškova poslovanja poduzetnika kroz smanjivanje parafiskalnih nameta čime će se osloboditi mogućnost reinvestiranja sredstava i potaknuti rast i razvoj privatnog sektora te se zakonskim prijedlogom u cijelosti osigurava provedba Odluke Vlade Republike Hrvatske o smanjenju parafiskalnih nameta u 2015. godini i ciljevima smanjenja u 2016. godini i osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe smanjenja parafiskalnih nameta.
6 Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU Ravnatelji svih Zavoda za javno zdravstvo RH izrazili su neslaganje s Odlukom Vlade RH da se zdravstveni pregledi osoblja koje radi u dodiru s hranom kao i njihova edukacija svrstavaju u Registar "parafiskalnih nameta". Dopis ministru zdravlja uputila je u ime svih županijskih zavoda ravnateljica HZJZ dr.sc. Tamara Poljičanin. Tražimo da Vlada RH promjeni dio svoje Odluke o smanjenju parafiskalnih nameta u 2015/16 a koji se odnosi na zdravstvene preglede i edukaciju osoba koji rade s hranom te da iste izbriše iz Registra parafiskalnih nameta. Primljeno na znanje Zakonskim se prijedlogom provode mjere sadržane u Programu koje su usmjerene na smanjenje troškova poslovanja poduzetnika kroz smanjivanje parafiskalnih nameta čime će se osloboditi mogućnost reinvestiranja sredstava i potaknuti rast i razvoj privatnog sektora te se zakonskim prijedlogom u cijelosti osigurava provedba Odluke Vlade Republike Hrvatske o smanjenju parafiskalnih nameta u 2015. godini i ciljevima smanjenja u 2016. godini i osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe smanjenja parafiskalnih nameta.
7 Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Ovaj prijedlog Zakona nije u skladu s Uredbom (EZ) br 852/2004. Europskog parlamenta i vijeća od 29.4.2004. a koja se odnosi na higijenu hrane. Poglavlje 8 str.58 stavak 2 jasno određuje obvezu nadzora nad osobljem koje rukuje s hranom a poglavlje 12 govori o izobrazbi istih. Izmjene ovog zakona nisu u skladu s stavom i mišljenjem Hrvatskog epidemiološkog društva niti je ovo verzija Zakona koje je izradilo Povjerenstvo Ministarstva zdravlja u čijem sastavu su bili i predstavnici HZJZ. Primljeno na znanje Zakonskim se prijedlogom provode mjere sadržane u Programu koje su usmjerene na smanjenje troškova poslovanja poduzetnika kroz smanjivanje parafiskalnih nameta čime će se osloboditi mogućnost reinvestiranja sredstava i potaknuti rast i razvoj privatnog sektora te se zakonskim prijedlogom u cijelosti osigurava provedba Odluke Vlade Republike Hrvatske o smanjenju parafiskalnih nameta u 2015. godini i ciljevima smanjenja u 2016. godini i osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe smanjenja parafiskalnih nameta.
8 Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 10. Mišljenja smo da kriteriji prilikom ovlašćivanja ustanova i drugih pravnih osoba moraju biti dogovoreni s HZJZ i Hrvatskim epidemiološkim društvom. Pri tome treba imati na umu da je zdravstvena edukacija osoblja koje rukuje s hranom i vodom prvenstveno zadaća Zavoda za javno zdravstvo. Mora se izbjeći situacija koja se dogodila sa edukacijom djelatnika koji rade na poslovima DDD za čiju edukaciju ovlaštenje od Ministra ima samo jedna, i to privatna firma, koja opet ima ugovore s vanjskim suradnicima o provođenju tečaja i nerijetko su to djelatnici Zavoda za javno zdravstvo koji su ujedno i obvezni i pohađati taj tečaj. To su apsurdi u koje nitko godinama ne dira.... Primljeno na znanje Primljen na znanje prijedlog zainteresirane javnosti vezano uz provedbu predloženog normativnog rješenja iz zakonskog prijedloga
9 Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 6. Podržavamo ali cijena mora biti realna i adekvatna pruženoj usluzi. Predlažemo određivanje maksimalne cijene uz mogućnost da svaki županijski zavod može odrediti i nižu cijenu sukladno gospodarskoj situaciji na području svoje županije i naravno da važi samo na njenom području. Primljeno na znanje Primljeno na znanje pozitivno mišljenje i prijedlog zainteresirane javnosti na predloženo normativno rješenje iz zakonskog prijedloga
10 Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 4. Članak 37. Zakona koji je sada na snazi ne treba mijenjati jer će samo stvoriti zbrku tko je obvezan a tko nije. Osobito je sporan stavak 3 ovog članka jer po toj logici ni doktori koji završe Medicinski fakultet više ne bi trebali ništa ponovno polagati ni učiti. A znamo svi da moraju svakih 6 godina obnoviti svoje licence ili ponovno polagati stručni ispit upravo zato jer se stječu nova saznanja koja je nužno pratiti. Primljeno na znanje Zakonskim se prijedlogom redefinira dinamika obveze vezane uz stjecanje znanja o higijeni osoblja koje rade u neposrednom kontaktu s hranom , tj. smanjuje se učestalost same obveze, a samim tim i financijsko opterećenje poslovanja poduzetnika. Dodatno financijsko rasterećenje postići će se ujednačavanjem iznosa naknade za provedbu stjecanja znanja o higijeni osoblja koje rade u neposrednom kontaktu s hranom za cijelu Republiku Hrvatsku,a koji će utvrditi ministar zdravlja jedinstvenom odlukom. Također, primljeno je na znanje pozitivno mišljenje zainteresirane javnosti na predloženo normativno rješenje iz zakonskog prijedloga kojim se zdravstvenom edukacijom obuhvaća i osobe koje obavljaju poslove u proizvodnji i prometu sredstava za održavanje osobne higijene te fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost pružanja usluga njege ili uljepšavanja lica i tijela kao i osobe koje obavljaju poslove unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice.
11 Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 3. Podržavam da se odredi jedinstvena cijena zdravstvenog pregleda ali isto tako ona mora biti realno određena vodeći računa da su to dva specijalistička pregleda ( epidemiološki i mikrobiološki) zajedno s realnim materijalnim troškovima. Predlažem da to bude jasno određeno Zakonom, u postotku od cijene po cijeniku Liječničke komore. Puna cijena prema LK je 525,00 kn i 60% te cijene je realna cijena za tržišne uvjete.Isto tako Zakon bi trebao definirati NAJVIŠu cijenu ali i ostaviti mogućnost da svaki Zavod na svom području, za subjekte za koje procijeni da ima mogućnosti, dodatno spusti cijenu ovisno o broju zaposlenika, gospodarskom stanju na svom području i slično. Naravno da te cijene ne bi smjeli nuditi na područjima izvan svoje županijske nadležnosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje pozitivno mišljenje i prijedlog zainteresirane javnosti na predloženo normativno rješenje iz zakonskog prijedloga.
12 Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Donošenje ovog Zakona po hitnoj proceduri,s obrazloženjem da je to usklađivanje s Odlukom Vlade RH o smanjenju ili ukidanju parafiskalnih nameta, imati će nesagledive posljedice. Sama je Vlada RH dala definiciju što su to"parafiskalni nameti" ( nameti iza kojih ne stoji davanje usluga ili dobra ili pak stoji relativno mala usluga za cijenu koju obveznik plaća). To svakako nisu zdravstveni pregledi osoblja koje radi u dodiru s hranom kao što nije ni njihova edukacija. Iza cijene zdravstvenog pregleda na kliconoštvo stoji klinički pregled liječnika specijaliste epidemiologa kao i pregled uzorka stolice na 4 najčešća uzročnika trovanja hranom od strane liječnika specijaliste mikrobiologa. Prema cijeniku Liječničke komore to je iznos od 525 kuna. Zdravstveni odgoj provode visokoobrazovani djelatnici kroz četverodnevnu edukaciju i uključuje još polaganje ispita na kraju. Kako netko može reći da je to u rangu članstva u turističkoj zajednici ili članstva u komori ili pak da je to poput vodnog doprinosa. ??? Ovo je elementarno nepoznavanje sadržaja i smisla ovih usluga koju provode županijski zavodi za javno zdravstvo a čijim ukidanjem se pogoduje određenim kategorijama gospodarstvenika, ne vodeći pri tome računa koje su moguće posljedice. Svakako ostaje nejasno tko je i zbog čega u proceduru stavio prijedlog Zakona koji nije izrađen od strane Povjerenstva niti je ispregovaran sa stručnim službama???!!! Ovaj prijedlog zakona NIJE verzija koju je izradilo Povjerenstvo Ministarstva zdravlja a čiji su članovi bili predstavnici HZJZ. Povjerenstvo je izradilo prijedlog Zakona koji je uvažavao potrebu izmjene Zakona na način da se smanji broj obveznika i na taj način se olakša gospodarstvu ali se ipak poštivala potreba održavanja sigurnost higijenskoepidemiološke situacije u našoj zemlji , na temelju stava i mišljenja Hrvatskog epidemiološkog društva. Da li je ministar upoznat s tim i da li je suglasan??? Tražimo da se: 1. Iz procedure povuče ovaj prijedlog zakona 2. Da se od Vladi RH zatraži brisanje zdravstvenih pregleda osoba koje rade s hranom i vodom kao i njihova edukacija iz Registra parafiskalnih nameta 3. Da se u proceduru stavi Prijedlog Zakona koje je izradilo Povjerenstvo MZ a koje je usklađeno sa stručnim epidemiološkim stavovima. Ove zaključke podržali su i vijećnici SDŽ na sjednici koja je održana 23.06.2015. Primljeno na znanje Zakonskim se prijedlogom provode mjere sadržane u Programu koje su usmjerene na smanjenje troškova poslovanja poduzetnika kroz smanjivanje parafiskalnih nameta čime će se osloboditi mogućnost reinvestiranja sredstava i potaknuti rast i razvoj privatnog sektora te se zakonskim prijedlogom u cijelosti osigurava provedba Odluke Vlade Republike Hrvatske o smanjenju parafiskalnih nameta u 2015. godini i ciljevima smanjenja u 2016. godini i osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe smanjenja parafiskalnih nameta.
13 BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA SAVJET ZA ZDRAVLJE NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA "Postojeći Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ne treba mijenjati kako je predloženo Izmjenama i dopunama jer je provedbom važećeg Zakona kvalitetno organizirana i provedena zaštita pučanstva od zaraznih bolesti. Smanjenjem učestalosti provedbe zdravstvenih pregleda povećava se rizik od pojave zaraznih bolesti jer u tim poduzećima često rade radnici koji nisu educirani za rad sa hranom i vodom. HACCAP kao zamjena nije dovoljno razvijen da bi bio zamjena zdravstvenim pregledima. Zdravstveni pregledi nisu parafiskalni namet. Smatramo da ne postoji opravdan stručni razlog da se tzv. tečajevi "higijenskog minimuma" povjeravaju drugim nositeljima , već da su Zavodi za javno zdravstvo uspješno provodili obveze propisane važećim Zakonom." Primljeno na znanje Zakonskim se prijedlogom provode mjere sadržane u Programu koje su usmjerene na smanjenje troškova poslovanja poduzetnika kroz smanjivanje parafiskalnih nameta čime će se osloboditi mogućnost reinvestiranja sredstava i potaknuti rast i razvoj privatnog sektora te se zakonskim prijedlogom u cijelosti osigurava provedba Odluke Vlade Republike Hrvatske o smanjenju parafiskalnih nameta u 2015. godini i ciljevima smanjenja u 2016. godini i osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe smanjenja parafiskalnih nameta.
14 Nikolina Lokner NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Ne razunijem zašto se Zakon mjenja po hitnom postupku. Smatram da svi građani RH koji koriste usluge Zdravstvenog osiguranja i koji plaćaju zdravstveno osiguranje imaju pravo biti upoznati sa promjenama i uopće sa činjenicom da se Zakon mjenja jer većina ih za to ni ne zna. Također svi trebaju imati pravo dati svoje mišljenje, a na ovaj način većina ih ne može dati. Tražim da se Zakon uskladi sa temeljnim ljudskim pravima, pravima na izbor određenog medicinskog postupka, koji uključuje i pravo na izbor cijepiti ili ne. Također zahtjevam da doktori napokon počnu obaviještavati svoje pacijente o nuspojavama cijepiva i ljekova, umjesto da govore kako nuspojava nema. U svim državam svijeta postoje nuspojave na ljekove i cijepiva samo RH zaobilaze te iste nuspojave. Zahtjeva potpunu obaviještenost pacijenata o svim rizicima određenih medicinskih postupaka, pravo na priziv savjesti kao i na odštetu zbog pretrpljenih neželjenih posljedica tog preventivnog zahvata. Ovo je demokratska i s tom činjenicom treba uskladiti i ovaj Zakon. Primljeno na znanje Prima se na znanje komentar i prijedlog. Komentar i prijedlog nije sadržajno u vezi s zakonskim prijedlogom, jer se odnosi na usklađivanje sa propisima koji uređuju zaštitu prava pacijenata. Člankom 1. stavkom 2. Poslovnika o dopuni Poslovnika Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 61/15) propisana je iznimka na način da se omogućava predlaganje Vladi Republike Hrvatske donošenje zakona po hitnom postupku, između ostaloga, i zbog provedbe Nacionalnog programa reformi za tekuću godinu, a o čemu je u slučaju ovog zakonskog prijedloga riječ.
15 Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Uvrstiti zdravstveni odgoj među parafiskalne namete je elementarno nepoznavanje problematike nastanka i širenja zaraznih bolesti uopće, jer se ne radi o naknadi (kako piše u spomenutoj Odluci), već o određenoj cijeni za provedbu vrlo značajne usluge osobama koje su u kontaktu s hranom, a čime se sprječava i/ili smanjuje mogućnost nastanka i širenja zaraznih bolesti te epidemija u RH, koju se između ostaloga, smatra turističkom zemljom iz čijeg prihoda se značajno puni državni proračun. Uvrstiti „Zdravstvene preglede na kliconoštvo osoba koje trebaju biti pod zdravstvenim nadzorom“ u istu kategoriju parafiskalnih nameta sa npr. „prihodom od spomeničke rente“ ili članarinama HGK-u i HOK-u je elementarno nepoznavanje i ignoriranje zdravstvene struke koja se bavi preventivnim javno zdravstvenim radom, te svojim aktivnostima indirektno doprinosi punjenju državnog proračuna sprječavanjem nastanka neželjenih incidenata u smislu pojava trovanja hranom, odnosno nastanka epidemija. Posebno je značajno napomenuti da se ovim postupkom ugrožava poslovanje cijelog sustava županijskih zavoda za javno zdravstvo kojima su ove dvije javno zdravstvene (medicinske) usluge značajan izvor prihoda, te se ovim postupkom zavode za javno zdravstvo kao rijetke do sada zdravstvene ustanove koje su poslovale pozitivno, dovodi u poziciju „gubitaša“ (puno značajnije bi bilo povlačiti poteze koji će ostale institucije u sustavu zdravstva dovesti u sadašnju poziciju zavoda koji posluju pozitivno, a ne uništavati sustav koji je dobar). Temeljni cilj uspostave Registra parafiskalnih nameta označava se kao namjera utvrđivanja parafiskalnih nameta koji opterećuju poslovanje poduzetnika, kako bi se njihovim smanjenjem ili ukidanjem „rasteretilo poslovanje poduzetnika, intenzivirala investicijska aktivnost i poboljšalo poslovno okruženje“. Uvrštenjem javno zdravstvenih usluga u parafiskalne namete neće biti ostvaren gore navedeni cilj. Sjetimo se samo promjene doprinosa za zdravstvo s 15 na 13%, pa opet vraćanje na 15%. I tada je cilj bio isti, pa poduzetnici nisu „intenzivirali investicijsku aktivnost“ niti „poboljšali poslovno okruženje“, a sustav zdravstva je ostao bez značajnog dijela prihoda. Ono što će se sigurno dogoditi je to da će zavodi ostati bez vitalnog izvora sredstava. Sustav javnog zdravstva kroz županijske zavode za javno zdravstvo je kontinuirano potplaćen za obvezne aktivnosti koje provodi sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, a koje uspijevaju u potpunosti provesti upravo „reinvestiranjem“ od prihoda navedenih dviju usluga (ne parafiskalnih nameta! poput članarina, naknada i doprinosa), posebice za financiranje djelatnosti promicanja zdravlja i edukacije radnika. Time će se izrazito otežati, a vjerojatno i onemogućiti izvršavanje temeljnih funkcija županijskih zavoda za javno zdravstvo, dakle upravo obrnuto od onoga što je u ovoj Odluci navedeno kao temeljni cilj uspostave Registra („da istovremeno ne utječe na izvršavanje temeljnih funkcija države, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima, trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države koji se financiraju iz tih nameta“). Čak i kada uzmemo u obzir „pomoć gospodarstvu“ od jedva 50 milijuna kuna podijeljeno na više desetaka tisuća subjekata, zar je to vrijedno uništavanja 21 zavoda za javno zdravstvo? Tražimo hitno izuzeće dviju naknada („Naknada za edukacije o higijeni osoblja koje rade u neposrednom kontaktu s hranom“ i „Zdravstveni pregledi na kliconoštvo osoba koje trebaju biti pod zdrav. nadzorom“) iz Odluke Vlade, te posljedično odustajanje od nacrta prijedloga Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti u predloženom obliku. Primljeno na znanje Zakonskim se prijedlogom provode mjere sadržane u Programu koje su usmjerene na smanjenje troškova poslovanja poduzetnika kroz smanjivanje parafiskalnih nameta čime će se osloboditi mogućnost reinvestiranja sredstava i potaknuti rast i razvoj privatnog sektora te se zakonskim prijedlogom u cijelosti osigurava provedba Odluke Vlade Republike Hrvatske o smanjenju parafiskalnih nameta u 2015. godini i ciljevima smanjenja u 2016. godini i osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe smanjenja parafiskalnih nameta.
16 Zeljka Pletes NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Poštovani, Već 2007. Zakon o pučanstva od zaraznih bolesti donesen je po hitnom postupku, a sada se isto želi postupiti i sa Zakonom o izmjenama tog zakona. Očito je da se, unatoč tvrdnjama o demokraciji, transparentnosti i poticanju građana na sudjelovanje u kreiranju politike, građane zapravo želi zaobići. Tim više što je jako dobro poznato da je e-savjetovanje dostupno ipak samo informatički pismenom dijelu građanstva. Ne slažem se nikako s donošenjem ovako važnog zakona navrat-nanos, bez dvije rasprave kako nalažu pravila saborskog poslovnika. Zakon o izmjenama ZZPZB-a trebao bi uzeti u obzir primjedbe i prijedloge koje su dale određene udruge, među njima i Hrvatska udruga za zaštitu prava pacijenata, no prema ovom prijedlogu koji je dostupan na e-savjetovanje, očito je da to nije učinjeno. Osobno smatram potpuno neprihvatljivim da se naši zakoni vezani za zdravstvo, pa tako i Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti donose brzinski, a da se pritom niti ne poštuju temeljna ljudska prava, već se isključivo prihvaća stav jednog dijela službene struke koja je isprepletena konfliktom interesa o kojima sad neću detaljno jer nije predmet ovog komentara. Ovo se posebno odnosi na obvezu imunizacije. Čitav je niz međunarodnih konvencija i povelja koje treba uvažiti pri donošenju zakona, a koja se u postojećem ZZPZB, kao i u Zakonu o prijedlogu izmjena, ne uvažavaju. Tako npr. unatoč sve većem osvješćivanju ljudi, pogotovo mladih i visoko obrazovanih, koji su informirani o svojim pravima, ignorira se činjenica da postoji npr. Konvencija o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskih bića glede primjene biologije i medicine: Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini Europskog vijeća u kojoj se navodi:“ Interesi i dobrobit ljudskog bića imaju prevagu nad samim interesom društva i znanosti“. Također se navodi da se „zahvat koji se odnosi na zdravlje može...izvršiti samo nakon što je osoba koje se zahvat tiče dala slobodan pristanak i pristanak na temelju poznavanja činjenica za njega. Toj se osobi prethodno daju odgovarajuće informacije o svrsi i prirodi zahvata, kao i o njegovim posljedicama i rizicima. Osoba može slobodno i u bilo koje vrijeme povući svoj pristanak“. Tražim da se u Zakon unesu promjene kojima će se ljudima omogućiti pravo na potpunu informaciju o cjepivima, uključujući i nepristrane informacije o neželjenim posljedicama, da se bezuvjetno uvede institut informiranog pristanka, a ne da se računa na pretpostavljeni pristanak, ili još gore, da nas se kao stoku na bilo kakav zahvat prisiljava kaznama i diskriminacijom naše djece. Minimalna izmjena koju bi trebalo uvesti je mogućnost izuzeća od cijepljenja na temelju znanstvenih, vjerskih ili osobnih uvjerenja, osim medicinskih izuzeća koja su ionako teško ostvariva zbog prejakog farmaceutskog lobija koji testiranja cjepiva radi na zdravoj djeci, a onda primjenu istih bez razlike zahtijeva na svakom, čak i na imunokompromitiranom djetetu. Primljeno na znanje Prima se na znanje komentar i prijedlog. Komentar i prijedlog nije sadržajno u vezi s zakonskim prijedlogom, jer se odnosi na usklađivanje sa propisima koji uređuju zaštitu prava pacijenata. Člankom 1. stavkom 2. Poslovnika o dopuni Poslovnika Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 61/15) propisana je iznimka na način da se omogućava predlaganje Vladi Republike Hrvatske donošenje zakona po hitnom postupku, između ostaloga, i zbog provedbe Nacionalnog programa reformi za tekuću godinu, a o čemu je u slučaju ovog zakonskog prijedloga riječ.
17 Klaudija Cvetko NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti donesen je 2007. po hitnom postupku. Danas se to isto pokušava „ugurati“ i napraviti sa Zakonom o izmjenama ZZPZB. Snažno protestiram protiv takvog postupka jer se time umanjuje mogućnost sudjelovanja građana, a prijedlog će proći samo jedno čitanje u Saboru. Time se otvarajuću mogućnosti provlačenja odredbi zakona koji su na štetu hrvatskih građana. E-savjetovanje još uvijek nije dostupno mnogim našim građanima jer mnogi mu nisu niti dorasli, pogotovo starija populacija, a time se radi daljnja destrukcija aktivnog sudjelovanja građana u kreiranju zdravstvene i bilo koje druge politike. Izmjene koje se predlažu staju na 39. Članku, a dalje se ne predlažu nikakve izmjene iako je sve više liječnika, etičara i pacijenata koji ističu kršenje ljudskih prava pri zakonskom prisiljavanju na cijepljenje. Tražim da se ZZPZB uskladi sa Zakonom o pravima pacijenata tj. da se poštuje pravo na informirani pristanak. Svaki pojedinac ima pravo odbiti bilo koji zahvat na svome tijelu, inače se onda radi o prisilnom medicinskom postupku. Tražim da se u Zakonu o ZPZB ukine obveza, a uvede snažna preporuka za cijepljenje prema programu kako bi roditelji mogli samostalno, na temelju valjanih informacija o prednostima i nedostacima cijepljenja kao preventivnog medicinskog zahvata, odlučiti o cijepljenjuu svog djeteta. Povelja o pravima pacijenata EU jasno kaže da pacijent prije bilo kojeg medicinskog zahvata mora dobiti sve relevantne informacije i dati svoj informirani pristanak. Želimo li da Hrvatska zaista bude demokratska zemlja, onda morate dozvoliti da se čuje i glas građana kojih se ti zakoni tiču. Primljeno na znanje Prima se na znanje komentar i prijedlog. Komentar i prijedlog nije sadržajno u vezi s zakonskim prijedlogom, jer se odnosi na usklađivanje sa propisima koji uređuju zaštitu prava pacijenata. Člankom 1. stavkom 2. Poslovnika o dopuni Poslovnika Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 61/15) propisana je iznimka na način da se omogućava predlaganje Vladi Republike Hrvatske donošenje zakona po hitnom postupku, između ostaloga, i zbog provedbe Nacionalnog programa reformi za tekuću godinu, a o čemu je u slučaju ovog zakonskog prijedloga riječ.
18 Zlata Šintić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Prosvjedujem protiv žurne procedure donošenja Zakona o izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti jer je suprotno pravilima saborskog poslovnika. Tražim da se Zakon uskladi sa Zakonom o pravima pacijenata, ali i Poveljom o pravima pacijenata EU, odnosno da se poštuje pravo na informirani pristanak, obaviještenost o svim bitnim učincima cijepljenja, a to mora uključivati i objektivno informiranje o nus-pojavama. Kao i ostali građani Europske unije, građani Hrvatske moraju imati pravo na priziv savjesti i pravo na nekažnjeno odbijanje cijepljenja. Naša trenutna legislativa krši niz Ustavnih odredbi i međunarodnih konvencija kojih je potpisnica i Hrvatska zato treba legislativu koja se odnosi na javno zdravlje i preventivnu mjeru cijepljenja uskladiti s Europskom unijom. Tražim da se poštuju ljudska prava naših građana, a ne da se na njima pod pritiskom provode medicinski eksperimenti. Pojašnjenje: Factsheet 31. kojeg je izdala Svjetska zdravstvena organizacija zajedno s Komisijom za ljudska prava Ujedinjenih nacija razjašnjava najčešće pogrešne interpretacije „prava na zdravlje“. Taj dokument jasno kaže da je pravo na zdravlje pravo na informacije o zdravstvenoj skrbi i pravo na najbolju dostupnu zdravstvenu skrb i sve druge uvjete (voda, zdrak, hrana, stanovanje) koji doprinose očuvanju zdravlja, uz uvjet poštivanja ljudskih prava, poput prava na tjelesni integritet. Država je nužna to OSIGURATI, ali ne i nametati određene medicinske zahvate, bez obzira koliko struka, ili dio nje, smatrali tu mjeru sigurnom i učinkovitom. Primljeno na znanje Prima se na znanje komentar i prijedlog. Komentar i prijedlog nije sadržajno u vezi s zakonskim prijedlogom, jer se odnosi na usklađivanje sa propisima koji uređuju zaštitu prava pacijenata. Člankom 1. stavkom 2. Poslovnika o dopuni Poslovnika Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 61/15) propisana je iznimka na način da se omogućava predlaganje Vladi Republike Hrvatske donošenje zakona po hitnom postupku, između ostaloga, i zbog provedbe Nacionalnog programa reformi za tekuću godinu, a o čemu je u slučaju ovog zakonskog prijedloga riječ.
19 Anamarija Firm NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, Protestiram protiv žurne procedure. Zašto žurno, čemu tolika panika? i to ljeti? promjene koje su od velikog značaja za sve građane Hrvatske ne donose se žurno. Smatram da za izmjene svih zakona koji se tiču zdravstvene problematike u Hrvatskoj trebaju svakako dvije rasprave i ozbiljno promišljanje. Dio koji se odnosi na "imunizaciju" odnosno cijepljenje treba i kvalitetnu stručnu raspravu u kojoj bi sudjelovali stručnjaci koju zastupaju različita stajališta vezana za cijepljenje, te bioetičari i medicinski etičari, jer se pitanje obveznog cijepljenja dotiče temeljnih ljudskih prava Zakon ne poštujete prava pacijenata niti je u skladu s mnogim našim Zakonima, a niti je u skladu s Europskom poveljom o zaštiti prava pacijenata koja kaže: „ Svatko polaže pravo na sve informacije koje mogu omogućiti aktivno sudjelovanje u odlukama o vlastitom zdravlju; ove informacije su preduvjet za svaki postupak i zahvat u svrhu liječenja, uključujući i sudjelovanje u znanstvenim istraživanjima (4 -Pravo na pristanak)(11). Također: „Svatko polaže, na temelju odgovarajućih informacija, pravo na slobodan izbor između različitih postupaka i zahvata, te pružatelja/osiguravatelja zdravstvenih usluga (5 – Pravo na slobodan izbor) (12)“; „Svatko polaže pravo na sigurnost od štete prouzročene slabom organizacijom zdravstvenih usluga, stručnim nemarom i greškom, kao i pravo na dostupnost zdravstvenih usluga i zahvata visokih sigurnosnih standarda (9 – Pravo na sigurnost)“ (13). Molim Vas da uskladite zakon sa poveljom o zaštiti prava pacijenata. Želim imati pravo dobiti potpune i nepristrane informacije o SVIM učincima cijepljenja, uključujući i neželjene posljedice, te na temelju tih informacija odlučiti o imunizaciji sebe ili djeteta. U skladu s praksom u ostatku Europske unije, treba postojati obrazac u koji će svatko tko se cijepi ili njegov punoljetni zastupnik upisati svoj informirani pristanak. Neka cijepljenje bude preporuka, a ljudima koji se odluče za cijepljenje neka se da potpuna informacija koju prvo MORAJU znati naši doktori odnosno pedijatri (a to kod nas nije slučaj). Neka dobiju informaciju što cjepivo sve sadrži i koje su moguće nuspojave. Onom koji oboli od cjepiva država treba dati odštetu. Ajmo napokon u Europu Primljeno na znanje Prima se na znanje komentar i prijedlog. Komentar i prijedlog nije sadržajno u vezi s zakonskim prijedlogom, jer se odnosi na usklađivanje sa propisima koji uređuju zaštitu prava pacijenata. Člankom 1. stavkom 2. Poslovnika o dopuni Poslovnika Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 61/15) propisana je iznimka na način da se omogućava predlaganje Vladi Republike Hrvatske donošenje zakona po hitnom postupku, između ostaloga, i zbog provedbe Nacionalnog programa reformi za tekuću godinu, a o čemu je u slučaju ovog zakonskog prijedloga riječ.
20 Ivan Buljan NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA skandalozno je što se vakcinacija ne smatra medicinskim zahvatom tj nije potraban pristanak pacijenta za provođenje istog. nadalje čemu hitno uvođenje prisilnih odredbi bez prave rasprave?! nemojte zaobilaziti temeljna ljudska prava (izbor liječenja i autonomnost vlastitog tijela te roditeljska odgovornost za djecu). isto tako mora se uvesti obavezno savjetovanje i pristanak odnosno nepristanak na svako liječenje pa tako i vakcinaciju. sramotno je šta smo preživili 2 totalitarna režima i i dalje ne stremimo ka slobodi već su na snazi totalitarni zakoni zaostali samo u istočnoj Europi Primljeno na znanje Prima se na znanje komentar i prijedlog. Komentar i prijedlog nije sadržajno u vezi s zakonskim prijedlogom, jer se odnosi na usklađivanje sa propisima koji uređuju zaštitu prava pacijenata.
21 Kristina Benić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, smatram da je nedopustivo da se izmjene ovakvog tipa uvode po hitnom postupku. Očito da se ovdje radi o tome da se sudjelovanje građana, te njihovi stavovi i mišljenja o istom svedu na minimum. Zakon bi se prvenstveno trebao uskladi sa Zakonom o zaštiti prava pacijenata, poštujući temeljna ljudska prava, među njima pravo na informirani pristanak, pravo na potpunu obaviještenost o rizicima i nuspojavama cjepiva, pravo na priziv savjesti kao i na odštetu zbog pretrpljenih neželjenih posljedica tog preventivnog zahvata. Bilo bi lijepo da dokažete kako je ovo uistinu demokratska zemlja, ne samo na papiru, već i na djelima. Prestanite nam nametati na silu Zakone i sa njima institute kao što je pretpostavljeni pristanak. U demokraciji se koristi informirani pristanak, jer u njoj svatko ima pravo na informaciju, pa tek onda da samostalno donese odluku, a ne da se nešto pretpostavlja suprotno željama građana i pacijenata! Primljeno na znanje Prima se na znanje komentar i prijedlog. Komentar i prijedlog nije sadržajno u vezi s zakonskim prijedlogom, jer se odnosi na usklađivanje sa propisima koji uređuju zaštitu prava pacijenata. Člankom 1. stavkom 2. Poslovnika o dopuni Poslovnika Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 61/15) propisana je iznimka na način da se omogućava predlaganje Vladi Republike Hrvatske donošenje zakona po hitnom postupku, između ostaloga, i zbog provedbe Nacionalnog programa reformi za tekuću godinu, a o čemu je u slučaju ovog zakonskog prijedloga riječ.
22 Željko Ključević NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Pozdravljam odluku Vlade RH o smanjenju prafiskalnih nameta!-no "naknada za edukacije o higijeni osoblja koje rade u neposrednom kontaktu s hranom i zdravstveni pregledi na kliconoštvo osoba koje trebaju biti pod zdravstvenim nadzorom", nisu nikakvi parafiskalni nameti. Ako se edukacije , pregledi liječnika specijalista, laboratorijski nalazi u vom slučaju parafuskalni namet onda to moraju biti i u drugim slučajevima, npr: pregledi za vozače, pregledi o radnoj sposobnosti, pregledi za zaštitare i sl. Primljeno na znanje Primljeno na znanje mišljenje zainteresirane javnosti na predloženo normativno rješenje iz zakonskog prijedloga.
23 Suzana Peša Vučković NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, Smatram da je sramotno da se i Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti iz 2007. kao i Zakon o izmjenama tog zakona donose po hitnom postupku. Razlog koji je naveden je irelevantan i smatram da se time želi izbjeći ili svjesti na najmanju moguću mjeru sudjelovanje građana u odlučivanju. Osim toga, e-savjetovanje još uvijek nije dostupno mnogim našim građanima te se i na taj način radi određena diskriminacija i smanjuje mogućnost ljudima da daju svoje prijedloge i primjedbe. Izmjene koje su predložene ne zahvaćaju problem obveze cijepljenja koja zadire u ljudska prava hrvatskih građana. Zahtijevam da se ZZPZB uskladi sa Zakonom o pravima pacijenata tj. da se poštuje pravo na informirani pristanak jer svaki pojedinac ima pravo odbiti bilo koji zahvat na svome tijelu, a ako se to ne poštuje, radi se o prisilnom medicinskom postupku. Tražim da se u Zakonu o ZPZB ukine obveza, a uvede snažna preporuka za cijepljenje prema programu. Prema europskim uzancama koje slijede Povelju o pravima pacijenata EU, pacijent prije bilo kojeg medicinskog zahvata mora dobiti sve relevantne informacije i dati svoj informirani pristanak. Želim da se ukine institucija pretpostavljenog pristanka, a uvede informirani pristanak, čime bi se pokazalo da je Hrvatska zaista demokratska zemlja. Primljeno na znanje Prima se na znanje komentar i prijedlog. Komentar i prijedlog nije sadržajno u vezi s zakonskim prijedlogom, jer se odnosi na usklađivanje sa propisima koji uređuju zaštitu prava pacijenata. Člankom 1. stavkom 2. Poslovnika o dopuni Poslovnika Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 61/15) propisana je iznimka na način da se omogućava predlaganje Vladi Republike Hrvatske donošenje zakona po hitnom postupku, između ostaloga, i zbog provedbe Nacionalnog programa reformi za tekuću godinu, a o čemu je u slučaju ovog zakonskog prijedloga riječ. Zbog važnosti ovog zakonskog prijedloga, pored e- Savjetovanja putem portala Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravlja je organiziralo i zasebnu javnu raspravu uz zakonski prijedlog koja je održana 15. lipnja 2015. godine, na koju se nije odazvao niti jedan predstavnika javnosti i zainteresirane javnosti.
24 HUZPP NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Nadopuniti s predloženim nadopunama: Uz članak 7 a: Članak 40. Imunizacija je obvezna: 1. protiv tuberkuloze, difterije, tetanusa, hripavca, dječje paralize, ospica, crvenke, zaušnjaka i virusne žutice tipa B i bolesti uzrokovanih s Haemophilus influenzae tip B – za sve osobe određene dobi, 2. protiv tetanusa ozlijeđenih osoba, 3. protiv virusne žutice tipa B – za osobe pod povećanim rizikom od zaraze, 4. protiv bjesnoće – za sve osobe koje su profesionalno izložene riziku od zaraze i koje ozlijedi bijesna životinja ili životinja za koju se sumnja da je bijesna, 5. protiv žute groznice – za osobe koje putuju u državu u kojoj postoji ta bolest ili u državu koja zahtijeva imunizaciju protiv te bolesti, 6. protiv kolere i drugih zaraznih bolesti – za osobe koje putuju u državu koja zahtijeva imunizaciju protiv tih bolesti ili u slučajevima kada za to postoji epidemiološka indikacija, 7. protiv trbušnog tifusa i drugih zaraznih bolesti za sve osobe za koje postoje epidemiološke indikacije. uz članak 7 b Članak 41. Imunizaciju obavlja doktor medicine nakon pregleda osobe koju treba imunizirati. Imunizaciju mogu obavljati i drugi zdravstveni radnici, ali samo pod nadzorom i uz odgovornost doktora medicine. Imunizacija protiv bolesti utvrđenih Programom obveznog cijepljenja djece školske i predškolske dobi mora se provoditi isključivo cjepivom određenim tim Programom. uz članak 7c Članak 42. Zaštita imunim serumom (seroprofilaksa) obvezna je za: 1) osobe koje je ozlijedila bijesna ili na bjesnoću sumnjiva životinja, 2) ozlijeđene osobe izložene zarazi od tetanusa, 3) osobe izložene zarazi od virusne žutice tipa A i B ako za to postoji klinička ili epidemiološka indikacija. uz članak 7 d Članak 43. Zaštita lijekovima (kemoprofilaksa) obvezna je za: 1) sve osobe koje su izložene zarazi od kolere, tuberkuloze ili malarije; 2) djecu, mladež i osobe zaposlene u školama i drugim ustanovama za djecu i mladež, pri epidemijskoj pojavi bacilarne dizenterije, streptokokne bolesti ili pojedinačnog slučaja meningokokne bolesti prema epidemiološkoj indikaciji, 3) osobe u kontaktu s necijepljenom djecom do 5 godina starosti prilikom pojave invazivne bolesti izazvane Hemofilusom influence tipa B. uz članak 7 e Članak 57. U slučaju zlouporabe biološkog agensa ili elementarnih nesreća (poplava, potres, požar, prometna nesreća, nesreća u rudniku ili na drugom radilištu i dr.), koje mogu dovesti do epidemije ili do oboljenja od zarazne bolesti velikog broja osoba, ministar može po potrebi odrediti i ove mjere radi sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti: mobilizaciju zdravstvenih radnika i drugih osoba, rekviziciju opreme, lijekova, medicinskih proizvoda, prijevoznih sredstava, privremenu uporabu poslovnih i drugih prostorija za pružanje zdravstvene zaštite, izolaciju i liječenje te određivanje posebnih zadataka pravnim osobama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatnim zdravstvenim radnicima. Uz članak 7 f Članak 77. Kada se obveza pridržavanja mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti odnosi na maloljetnu osobu, novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj roditelj, odnosno skrbnik, ako ne izvrši obvezu imunizacije protiv bolesti utvrđenih Programom obveznog cijepljenja djece školske i predškolske dobi. Primljeno na znanje Primaju se na znanje komentari i prijedlozi vezano uz članke 40. do 43., 57. i 77. važećeg Zakona o zaštiti pučanstva od zarazih bolesti, jer isti prijedlozi nisu sadržajno u vezi s zakonskim prijedlogom.
25 HUZPP OBRAZLOŽENJE, Uz članak 7. Obrazloženje predložene nadopune članka 7 (vidjeti ranije) U konačnoj redakciji brojeve članaka treba preobrojčiti. Uz članak 7.a Obrazloženje: člankom 40. postiže se ravnoteža između potreba zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i poštivanja ljudskih prava, jamčenjem slobode odlučivanja o prihvaćanju, ili ne prihvaćanju te dotične zdravstvene usluge. Otklonjen je nedostatak očitovan u nemogućnosti tvrdnje da je neko cjepivo potpuno sigurno, jer je svako makar i potencijalno štetno. Otklonjena je i mogućnost da se neželjeni ishodi proglašavaju izravnom odgovornosti onih koji su takvu uslugu preporučili na temelju stručnih pokazatelja. U tom kontekstu, u cijelosti je razriješen problem etičkih dvojbi i daje se prihvatljivo rješenje za podijeljenu odgovornost onih koji preporučuju i onih koji prihvaćaju zdravstvenu uslugu, čak i u slučaju neželjenih ishoda, a koji su uvijek mogući. Provedba posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, u ovom članaku se to odnosi na imunizaciju, temelji se na poštivanju ljudskih prava, edukaciji i informiranju stanovništva, a ne na prisli i represivnim mjerama. Postignuta je usklađenost demokratske razine unutar zemalja članica Europske unije i postignuta je razmjerna odgovornost svih dionika zdravstvenog sustava u provedbi zrvstvene zaštite. Uz članak 7.b Obrazloženje: sukladno obrazloženju za prethodni članak, članak 41. potiče razmjernu odgovornost dionika zdravstvenog sustava i omogućuje poštivanje ljudskih prava i sloboda. Uz članak 7.c Obrazloženje: sukladno obrazloženju uz članak 40., vidljiva je obveza društva sukladno Ustavu Republike Hrvatske da osigura dostupnu zdravstvenu zaštitu, a postignuta je podijeljena odgovornost za uvijek moguće neželjene ishode provedenih mjera zdravstvene zaštite. Uz članak 7.d Obrazloženje: u članku 43. se također u cijelosti pojavljuju isti argumenti kako je navedeno uz članak 40. i 42. Uz članak 7.e Obrazloženje: članak 57. razlikuje izvanredne opasnosti i redovne opasnosti od zaraznih bolesti i za samu populaciju, a ne samo za one koji provode takve izvanredne mjere. Time je jasno razgraničeno da se izvanredne mjere provode odvojeno od redovnih, da je moguće u točno određenim situacijama izvnarednog stanja ugroze od zaraznih bolesti, proglasiti obaveza provođenja posebnih mjera zaštite od zaraznih bolesti sukladno posebnom pravilniku o proglašavanju izvanredne ugroze od zaraznih bolesti. Otklonjena je mogućnost da se izvanredna situacija pretvori u redovni postupak zaštite pučanstva od zaraznih bolesti. To je važno stoga što se izvanrednim mjerama ograničavaju ljudske slobode radi jasne i izravne ugroze, ali to nije trajno, već jasno ograničeno, što je vidan napredak u uvođenju demokratskih principa u sustav zdravstva. Uz članak 7.f Obrazloženje: člankom 77. određene su kazne u odnosu na zakonsku obavezu provođenja posebnih mjera zaštite od zaraznih bolesti u izvanrednim situacijama. Postiže se zaštita ljudskih prava i sloboda izvan izvanrednih situacija ugroze od zaraznih bolesti te snaži odgovornost opće populacije za vrijeme izvanrednih situacija. Primljeno na znanje Primaju se na znanje komentari i prijedlozi vezano uz članke 40. do 43., 57. i 77. važećeg Zakona o zaštiti pučanstva od zarazih bolesti, jer isti prijedlozi nisu sadržajno u vezi s zakonskim prijedlogom.
26 HUZPP NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Postojećim odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti u člancima 40., 41., 42., 43., 57. i 77. izravno se krše međunarodni pravni akti kojih je Republika Hrvatska potpisnica, Ustav Republike Hrvatske te načelo zaštite prava pacijenata (iz članka 3. Zakona o zaštiti prava pacijenata) i načelo humanosti (iz članka 4. Zakona o zaštiti prava pacijenata). Stoga se predlažu Dopune Nacrta iz članka 7. a prije članka 8. ovoga Nacrta. U članku 40. reguliraju se obvezne mjere imunizacije za svu djecu, međutim svaki unos strane tvari može biti potencijalno opasan pa čak i smrtonosan. Deklaracije pojedinih cjepiva upućuju na određene nuspojave i moguće posljedice te nije moguće obvezati nikoga da bez valjanog informiranog pristanka bude podvrgnut imunizaciji. Upravo se taj nedostatak mogućnosti tvrdnje da neko cjepivo nije makar i potencijalno štetno, otklanja pružanjem slobode odlučivanja o prihvaćanju, ili ne te dotične zdravstvene usluge. Institut informiranog pristanka nije osmišljavan kao zaštita pacijenata, već kao suodgovornost pacijenata za neželjene ishode bilo koje zdravstvene usluge, koju se postiže time što su pacijenti detaljno upoznati i s mogućim neželjenim ishodima, ali prihvaćaju takve rizike. Time se otklonja mogućnost da se neželjeni ishodi proglase izravnom odgovornosti onih koji su takvu uslugu preporučili na temelju stručnih pokazatelja. S druge strane, stručni pokazatelji koji upućuju da je moguća šteta po pojedinca manja nego li rizik za zajednicu nije prihvaćeno obrazloženje od strane demokratskih zemalja, koje uvažavaju ljudska prava i slobode. S treće strane, preporuka medicinske struke koja se odnosi na interes zajednice a ne pojedinca, zapravo je obaveza za društvo, a ne liječnika. Takva obaveza pripada društvenom dogovoru, kojega osmišljava i provodi Vlada kao izvršno tijelo, odnosno resorno ministarstvo. U tom kontekstu, Vlada, odnosno resorno ministarstrvo, mora naći načina da osigura dostane količine i vrste cjepiva za sve koji pristaju prihvatiti predloženi način zaštite. U tom smislu prijedlog u cijelosti rješava etičke dvojbe i daje prihvatljivo rješenje za podijeljenu odgovornost onih koji preporučuju i onih koji prihvaćaju zdravstvenu uslugu čak i u slučaju neželjenih ishoda, a koji su evidentno mogući. Sukladno komentaru za prethodni članak, i u članku 41. postoji naziv Program obveznog cijepljenja te se svi komentari uz članak 40. odnose u tome smilsu i na članak 41., a prijedlog potiče podijeljenu odgovornost za moguće neželjene ishode poduzetih mjera zdravstvene zaštite. Sukladno komentaru uz članak 40., postoji obveza društva da osigura seroporfilaksu koja mora biti dostupna svima koji su nabrojeni člankom 42., a postiže se podijeljena odgovornost za uvijek moguće neželjene ishode provedenih mjera zdravstvene zaštite. U članku 43. se također u cijelosti pojavljuju isti argumenti kako je navedeno uz članak 40. i 42. Odredbe članka 57. odnose se na izvanredne situacije te je razvidno da je to mjesto na kojem treba regulirati i posebnosti poput: kada, koliko dugo, u kojem opsegu i pod kojim uvjetima je moguće uvesti izvanrednu mjeru zakonske obaveze provođenja bilo koje od posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti. Izloženim prijedlogom se upravo uklanjaju ti nedostaci postojećeg Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, a koje se sastoje u tome što se u redovnoj situaciji, kontinuirano, bez izravnog povoda, a time i bez opravdanih razloga, podvrgava ukupnu populaciju (članak 40.) ili njene dijelove (članak 42. i 43.) obvezi provođenja, za pojedinca potencijalno štetnih zdravstvenih mjera zaštite od zaraznih bolesti za čije neželjene posljedice praktično nitko ne snosi odgovornost, ali se šteta u cijelosti svaljuje na pojedinca. Izvanredni uvijeti moraju rezultirati izvanrednim mjerama u odnosu na populaciju, a ne samo za one koji provode mjere zdravstvene zaštite u izvanrednim uvjetima. U suprotnom, a tako jest sukladno sadašnjem obliku zakona kao i predloženim njegovim izmjenama od strane službenog predlagatelja, izvanredne mjere se provode poput redovnih. To ne odgovara stvarnosti, niti je sukladno ljudskim pravima te se predloženim izmjenama taj nedostatak otklanja u cijelosti. Člankom 77. određuju se kazne u odnosu na zakonsku obavezu provođenja posebnih mjera zaštite od zaraznih bolesti, no ista je opravdana samo u izvanrednim situacijama te je potrebno prilagoditi zakonski tekst, a što je učinjeno predloženim izmjenama. Iako nije upućeno u konvencije i uopće pravni okvir, sve više osoba propituje ispravnost obvezivanja građana da „moraju dopustiti” cijepiti svoje dijete zato što je sve veći broj informatički pismenih građana Republike Hrvatske koji su se informirali, imaju opravdane dvojbe, neodgovorene strahove, neotklonjene sumnje i nepružene odgovore. Upravo mladim roditeljima je dakle najveća dostupnost informacija i/ili dezinformacija koje mogu ukazivati i/ili izravno ukazuju na otvorena pitanja o ispravnosti pojedinih cjepiva, na sve jasnije evidentiranje sve većega broja nuspojava i trajnih posljedica, na nedostatne mjere opreza prilikom procjepljivanja ukupne populacije (ne provođenje testova kojima bi se utvrdilo postoji li preosjetljivost djeteta na neku od sastavnica cjepiva kojega mu se daje u iznimno osjetljivoj novorođenačkoj dobi, ali i kasnije kada postoje jasni pokazatelji da dijete jest imalo neki od oblika nuspojava cjepiva, nema dostatnih mjera opreza u prevelikom broju slučajeva) te se roditelji s pravom pitaju tko ima pravo njihovo dijete dovoditi u opasnost i iz kojega to razloga. Na njihove upite odgovor struke je jedinstven: „ne znamo, pitajte politiku”. Odgovor politike je jasan: „to je stručna preporuka”. Iz ovakvih odgovora jasno je samo kako je potpuno nejasno čija je preporuka da se obveza cijepljenja provodi i nakon što bolesti protiv kojih se cijepi nema, a posljedica i nuspojava cjepiva je sve više. Tako zbunjeni roditelji ne mogu i ne smiju biti neodgovorni prema svojem djetetu i dovoditi ga u opasnost te im je jedini izlaz da odbijaju cijepiti svoje dijete. Traženje jasnih odgovora, a sukladno navedenim uputama proizvođača cjepiva, uz nejasne i gore opisane načine odgovaranja, sasvim razumljivo prerasta u otpor prema cijepljenju kad odgovora nema. Institutom obvezatnoga cijepljenja država s jedne strana nameće pojedincu obvezu koja podrazumijeva određeni stupanj rizika u vidu neželjenih nuspojava, a s druge mu strane onemogućuje ikakvo sudjelovanje u pristanku na takav rizik, a što je neprihvatljivo sa stajališta načela i odredaba čl. 3., 14., 16. i 23. Ustava. Sankcioniranjem ponašanja roditelja koje nije prilagođeno spornom članku država se izravno zadire u njihova ovlaštenja u vršenju obiteljske skrbi (čl. 35., 62., 64. i 65. Ustava) i (ne)mogućnost njihove ocjene koji će zdravstveni postupci u pružanju medicinske skrbi njihovoj djeci biti nužni ili poželjni, te se na taj način dira i čl. 14. Ustava jer se polazi od pretpostavke da roditelji koji nemaju dovoljno formalnog medicinskog obrazovanja, ne mogu adekvatno skrbiti o svojoj djeci pa tu „uskače” kontrola države. Dodatne reperkusije koje povlači nepridržavanje sporne obvezatnosti jesu možebitne intervencija Centra za socijalnu skrb i preispitivanje sposobnosti roditelja za odgovarajuću skrb o svojoj djeci. Zatim se spornim Zakonom zadire u članak 40. Ustava kojim se jamči sloboda savjesti i vjeroispovijesti. Zbog sastava i načina proizvodnje cjepiva koje se kasnije ubrizgava direktno u krvotok, ako uvažavamo čl. 77., uskraćuje se mogućnost prigovora savjesti u skladu s vjerskim uvjerenjem. Potpuno je jasno da unatoč kogentnoj normi postoje izuzezci iz njene primjene jer pravila medicinske struke i medicinska etika koja je uvijek iznad zakona zabranjuju cijepljenje rizičnim kategorijama, a što je uostalom navedeno i na svakoj uputi o lijeku/cjepivu. Slijepo slijedeći slovo takvoga zakona, dolazimo do osuđujućih presuda za roditelje koji su trebali biti izuzeti od njegove primjene, jer po upozorenjima proizvođača njihovo dijete ne smije primiti takav lijek, što je pravno nedopustivo, ali isto tako, realizirano. Pored nabrojenoga, čl. 77. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti nije u suglasnosti s člankom 23. Ustava kojim je normirano da „Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima”. Ne postoje razlozi za ograničenje ovog osobnog prava prema čl. 16. Ustava jer ne postoji razmjernost u naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju iz toga članka pa se neutemeljeno krše prava pojedinca kao pacijenta koji su jamčeni kako posredno Ustavom, tako direktno Zakonom o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08). Stoga jamstvo prava na zdravstvenu zaštitu u skladu sa zakonom (čl. 35. Ustava) podrazumijeva i njegovu slobodu da da informirani pristanak na sve medicinske intervencije i to uvijek osim ako je fizički onemogućen za njegovo davanje. Pravo pacijenta na suodlučivanje je regulirano i na međunarodnoj razini kao i na nacionalnoj. Međunarodni ugovor koji regulira to pravo pacijenta je Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini koja je donesena u okviru Vijeća Europe u Oviedu 4. travnja 1997. godine . Na nacionalnoj razini je ista materija uređena Zakonom o zaštiti prava pacijenata , dok se na osobe s duševnim smetnjama odnosi Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama . Također je tu važan i Kodeks medicinske etike i deontologije kojeg je donijela Skupština Hrvatske liječničke komore. Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini (u okviru temeljnih odredbi) već u čl. 1. navodi da će štititi dostojanstvo svih ljudskih bića te jamčiti svakome poštovanje, bez diskriminacije, njihovog identiteta, ljudskih prava i temeljnih sloboda. U čl. 2. navodi da interesi i dobrobit ljudskog bića moraju prevagnuti nad interesima društva i znanosti. U daljnjim člancima Konvencija razrađuje pojedina prava pacijenata u skladu sa preambulom i temeljnim odredbama. Čl. 5. postavlja opće pravilo koje kaže da se medicinski zahvat može provesti samo nakon što je pacijent dao slobodan i informiran pristanak. Pojam informiranog pristanka se definira u istom članku koji navodi da pacijent mora biti obaviješten o svrsi i prirodi postupka kao i mogućim posljedicama i rizicima. Važno je napomenuti da osoba može u svakom trenutku povući svoj pristanak”. Naravno ovdje je riječ o pristanku na medicinske intervencije od strane zakonskih zastupnika maloljetnih osoba, ali su ista pravila o odbijanju takvih zahvata ukoliko su oni bespotrebni ili rizični pa čak i štetni za pacijenta. Nadalje, Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08) kao lex specialis po pitanju pojedinačnih prava pacijenata, ali ujedno i kao lex posterior, derogira spornu odredbu. Naime taj zakon propisuje: Pravo na suodlučivanje Članak 6. Pravo na suodlučivanje pacijenta obuhvaća pravo pacijenta na obaviještenost i pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinoga dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka. Iznimka od prava na suodlučivanje Članak 7. Pacijentovo pravo na suodlučivanje može se iznimno ograničiti samo kada je to opravdano njegovim zdravstvenim stanjem u slučajevima i na način posebno određenim ovim Zakonom. Članak 16. Pacijent ima pravo prihvatiti ili odbiti pojedini dijagnostički, odnosno terapijski postupak, osim u slučaju neodgodive medicinske intervencije čije bi nepoduzimanje ugrozilo život i zdravlje pacijenta ili izazvalo trajna oštećenja njegovoga zdravlja. Kad je riječ o maloljetnom pacijentu, o njegovim pravima proizašlim iz Zakona o zaštiti prava pacijenata odluku donosi zakonski zastupnik tj. u najvećem broju slučajeva roditelj. Za istaknuti je da u Zakonu o zaštiti prava pacijenata ne postoji iznimka iz njegovog članka 7. koja bi se mogla podvesti pod ograničavanje prava na samoodlučivanje kad je riječ o preventivnom cijepljenju protiv zaraznih bolesti. Stoga, sukladno spomenutim člancima Ustava Republike Hrvatske, odredbama Zakona o zaštiti prava pacijenata, kao i samonametnutoj vlastitoj zaštiti proizvođača lijekova koji u uputama o lijeku/cjepivu sami brane njihovu upotrebu u slučajevima postojanja potencijalnog rizika bez da je isti sa dovoljnim stupnjem sigurnosti isključen, ne postoji pravna mogućnost donošenja valjanog zakona s prijedlozima koji su u prvotnoj verziji dostavljeni javnosti na izjašnjavanje. Zbog ovoga, smatramo da je prilikom izmjena ovako važnog zakona dijalog ključan, te da je jedini ispravan način da se uklone nedostaci kakvi postoje u važećem zakonu, a za koje u predloženim izmjenama danima na savjetovanje s javnošću postoji tendencija i daljnjeg egzistiranja. Stoga se nadamo da će doći do uvažavanje dobronamjernog prijedloga građanske inicijative. Primljeno na znanje Primaju se na znanje komentari i prijedlozi vezano uz članke 40. do 43., 57. i 77. važećeg Zakona o zaštiti pučanstva od zarazih bolesti, jer isti prijedlozi nisu sadržajno u vezi s zakonskim prijedlogom.
27 HUZPP NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Uz naš prijedlog Dopune Zakona u Nacrtu: Materijalna ustavna osnova za prihvaćanje predložene Dopune Zakona u Nacrta: „Svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju“ (čl. 16. st. 2. Ustava) „Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima“ (čl. 23. st. 1. Ustava). „Svakomu se jamči štovanje i pravna zaštita njegova osobnoga i obiteljskoga života, dostojanstva, ugleda i časti“ (čl. 35. Ustava). „Jamči se sloboda savjesti i vjeroispovijesti i slobodno javno očitovanje vjere ili drugoga uvjerenja“ (čl. 40. Ustava) „Svakomu se jamči pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa zakonom“ (čl. 58. Ustava). „Obitelj je pod osobitom zaštitom države“ (čl. 61. st. 1. Ustava) „Roditelji su dužni odgajati, uzdržavati i školovati djecu te imaju pravo i slobodu da samostalno odlučuju o odgoju djece“ (čl. 63. st. 1. Ustava) „Dužnost je svih da štite djecu i nemoćne osobe“ (čl. 64. st. 1. Ustava) „Djeca … niti smiju biti prisiljavana na rad koji štetno utječe na njihovo zdravlje ili ćudoređe, niti im se takav rad smije dopustiti“ (čl. 64. st. 2. Ustava). „Svatko ima pravo na zdrav život“ (čl. 69. st. 1. Ustava). „Svatko je dužan, u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti, osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi…“ (čl. 69. st. 3. Ustava). Primljeno na znanje Prima se na znanje komentar vezano uz proširenje ustavne osnove za donošenje zakonskog prijedloga.
28 HUZPP NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU PREDLOŽENOG ZAKONA uz naš PRIJEDLOG nadopune izmjena nakon članka 7 i prije članka 8.: Predloženim izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ne očekuju se značajniji financijski učinci u smislu vidnije uštede poradi umanjenoga broja procijepljene djece, jer je praksa u drugim zemljama gdje je uvedena sloboda izbora ili odbijanja preporučenoga cijepljenja, pokazala da je taj učinak nakon početnoga umanjenja procijepljenosti od nekoliko postotaka nakon nekoliko godina u cijelosti vraćen na istu razinu na kojoj je procijepljenost bila i prije ukidanja zakonske obaveze cijepljenja. Međutim, mogu se očekivati značajne uštede sudskih troškova koji se u posljednjoj godini povećao povećanom represijom na osobe koje odbijaju cijepiti svoju djecu. Ti procesi uglavnom ne završavaju naplatom globe za roditelje te je očito da se zapravo nepotrebno troši na sudske troškove i odvjetnike. KOMENTAR:U Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, s konačnim prijedlogom zakona nije naveden bilo kakav trošak ni donošenja samoga zakona, ni njegove objave, ni upoznavanja javnosti s njegovim sadržajem, ni njegove provedbe. A to je nepošteno. Rubrika Ocjena sredstava potrebnih za provedbu predloženoga zakona nije predviđena za upućivanje kako se ništa ne će promijeniti u Državnom proračunu (iako je to u suprotnosti s onim što je Ministarstvo uvodno naznačilo, da se zakon donosi kako bi se namjenski prihodi od parafiskalnih nameta smanjili za 278 milijuna kuna godišnje). Naprotiv, ona je propisana saborskih poslovnikom, Zakonom o procjeni učinaka propisa i razrađena obrascem PFU kako bi se znalo i moglo pratiti koliko stoji provedba pojedine odredbe, mjere, reforme, prava, obveze ili slobode. Budući da je dosadašnje deklariranje bilo netransparento, predlaže se da se ono žurno reformira. Sa svoje strane, Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata procjenjuje da provedba dopuna koje se predlažu ne bi iziskivala nikakav trošak Državnoga proračuna nego samo suradnju mjerodavnih vlasti s udrugama i pojedincima građanskoga društva da zajednički i dobrovoljački, bez naknade, kao svoj dug zajedničkomu dobru, humanosti i zdravlju pučanstva daruju nešto slobodnoga vremena kao društveno koristan rad prosvjećivanja i obrazlaganja predloženih novosti. Primljeno na znanje Primaju se na znanje komentari vezano uz financijske učinke zakonskog prijedloga.
29 HUZPP NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 7. Nakon sadašnjega članka 7. dodaju se novi članci koje pri redakciji treba preobrojčiti. Članak 7.a U članku 40. rečenica „Imunizacija je obavezna:” zamjenjuje se rečenicom: „Imunizaciju protiv sljedećih bolesti je nadležni liječnik dužan preporučiti, a Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje osigurati u sklopu obvezatnoga zdravstvenoga osiguranja:“ Članak 7.b U članku 41. stavku 3. riječ „obveznog” zamjenjuje se riječju „preporučenoga”. Članak 7.c U članku 42. riječi; „obvezna je za” zamjenjuju se riječima: „mora biti osigurana u sklopu obvezatnoga zdravstvenoga osiguranja i odnosi se na”. Članak 7.d U članku 43. riječi: „Zaštita lijekovima (kemoprofilaksa) obvezna je za:” zamjenjuju se riječima: „Zaštitu lijekovima (kemoprofilaksa) obvezatno je osigurati u sklopu osnovnoga zdravstvenoga osiguranja za:”. Članak 7.e Članak 57. nadopunjuje se u stavku 1 iza riječi “...i suzbijanja zaraznih bolesti:”, a prije riječi “mobilizaciju zdravstvenih radnika” umetanjem: “uvesti obavezno provođenje posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti iz članaka 40. 42. i 43. ovoga Zakona” te novim stavkom 2 i 3 koji glase: “Posebnim pravilnikom će se odrediti proceduru proglašavanja izvnredne situacije, načine objave redovitih dnevnih procjena opsega i trajanja ugroze zdravlja te načine objave prestajanja trajanja izvanredne situacije opasnosti od zaraznih bolesti.” “Pravilnik o proglašavanju i prestanku trajanja izvanredne sitaucije opasnosti od zaraznih bolesti donosi ministar.” Članak 7.f Članak 77. mijenja se i glasi: „Kada se uspostave uvjeti za donošenje drugih potrebnih mjera u vidu uvođenja obaveze imunizacije protiv pojedinih bolesti, sukladno točki 8. iz čl. 49. ovoga Zakona, fizička osoba koja ne izvrši takvu obvezu imunizacije kaznit će se novčanom kaznom u iznosu 2.000,00 kn. Kada se obveza pridržavanja mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti iz stavka 1 odnosi na maloljetnu osobu, novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj roditelj, odnosno skrbnik, ako ne izvrši takvu obvezu imunizacije protiv bolesti .” V. Obrazloženje predloženih izmjena U konačnoj redakciji brojeve članaka treba preobrojčiti. Uz članak 7.a Obrazloženje: člankom 40. postiže se ravnoteža između potreba zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i poštivanja ljudskih prava, jamčenjem slobode odlučivanja o prihvaćanju, ili ne prihvaćanju te dotične zdravstvene usluge. Otklonjen je nedostatak očitovan u nemogućnosti tvrdnje da je neko cjepivo potpuno sigurno, jer je svako makar i potencijalno štetno. Otklonjena je i mogućnost da se neželjeni ishodi proglašavaju izravnom odgovornosti onih koji su takvu uslugu preporučili na temelju stručnih pokazatelja. U tom kontekstu, u cijelosti je razriješen problem etičkih dvojbi i daje se prihvatljivo rješenje za podijeljenu odgovornost onih koji preporučuju i onih koji prihvaćaju zdravstvenu uslugu, čak i u slučaju neželjenih ishoda, a koji su uvijek mogući. Provedba posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, u ovom članaku se to odnosi na imunizaciju, temelji se na poštivanju ljudskih prava, edukaciji i informiranju stanovništva, a ne na prisli i represivnim mjerama. Postignuta je usklađenost demokratske razine unutar zemalja članica Europske unije i postignuta je razmjerna odgovornost svih dionika zdravstvenog sustava u provedbi zrvstvene zaštite. Uz članak 7.b Obrazloženje: sukladno obrazloženju za prethodni članak, članak 41. potiče razmjernu odgovornost dionika zdravstvenog sustava i omogućuje poštivanje ljudskih prava i sloboda. Uz članak 7.c Obrazloženje: sukladno obrazloženju uz članak 40., vidljiva je obveza društva sukladno Ustavu Republike Hrvatske da osigura dostupnu zdravstvenu zaštitu, a postignuta je podijeljena odgovornost za uvijek moguće neželjene ishode provedenih mjera zdravstvene zaštite. Uz članak 7.d Obrazloženje: u članku 43. se također u cijelosti pojavljuju isti argumenti kako je navedeno uz članak 40. i 42. Uz članak 7.e Obrazloženje: članak 57. razlikuje izvanredne opasnosti i redovne opasnosti od zaraznih bolesti i za samu populaciju, a ne samo za one koji provode takve izvanredne mjere. Time je jasno razgraničeno da se izvanredne mjere provode odvojeno od redovnih, da je moguće u točno određenim situacijama izvnarednog stanja ugroze od zaraznih bolesti, proglasiti obaveza provođenja posebnih mjera zaštite od zaraznih bolesti sukladno posebnom pravilniku o proglašavanju izvanredne ugroze od zaraznih bolesti. Otklonjena je mogućnost da se izvanredna situacija pretvori u redovni postupak zaštite pučanstva od zaraznih bolesti. To je važno stoga što se izvanrednim mjerama ograničavaju ljudske slobode radi jasne i izravne ugroze, ali to nije trajno, već jasno ograničeno, što je vidan napredak u uvođenju demokratskih principa u sustav zdravstva. Uz članak 7.f Obrazloženje: člankom 77. određene su kazne u odnosu na zakonsku obavezu provođenja posebnih mjera zaštite od zaraznih bolesti u izvanrednim situacijama. Postiže se zaštita ljudskih prava i sloboda izvan izvanrednih situacija ugroze od zaraznih bolesti te snaži odgovornost opće populacije za vrijeme izvanrednih situacija. VI. Odredbe čija se izmjena predlaže Članak 40. Imunizacija je obvezna: 1. protiv tuberkuloze, difterije, tetanusa, hripavca, dječje paralize, ospica, crvenke, zaušnjaka i virusne žutice tipa B i bolesti uzrokovanih s Haemophilus influenzae tip B – za sve osobe određene dobi, 2. protiv tetanusa ozlijeđenih osoba, 3. protiv virusne žutice tipa B – za osobe pod povećanim rizikom od zaraze, 4. protiv bjesnoće – za sve osobe koje su profesionalno izložene riziku od zaraze i koje ozlijedi bijesna životinja ili životinja za koju se sumnja da je bijesna, 5. protiv žute groznice – za osobe koje putuju u državu u kojoj postoji ta bolest ili u državu koja zahtijeva imunizaciju protiv te bolesti, 6. protiv kolere i drugih zaraznih bolesti – za osobe koje putuju u državu koja zahtijeva imunizaciju protiv tih bolesti ili u slučajevima kada za to postoji epidemiološka indikacija, 7. protiv trbušnog tifusa i drugih zaraznih bolesti za sve osobe za koje postoje epidemiološke indikacije. Članak 41. Imunizaciju obavlja doktor medicine nakon pregleda osobe koju treba imunizirati. Imunizaciju mogu obavljati i drugi zdravstveni radnici, ali samo pod nadzorom i uz odgovornost doktora medicine. Imunizacija protiv bolesti utvrđenih Programom obveznog cijepljenja djece školske i predškolske dobi mora se provoditi isključivo cjepivom određenim tim Programom. Članak 42. Zaštita imunim serumom (seroprofilaksa) obvezna je za: 1) osobe koje je ozlijedila bijesna ili na bjesnoću sumnjiva životinja, 2) ozlijeđene osobe izložene zarazi od tetanusa, 3) osobe izložene zarazi od virusne žutice tipa A i B ako za to postoji klinička ili epidemiološka indikacija. Članak 43. Zaštita lijekovima (kemoprofilaksa) obvezna je za: 1) sve osobe koje su izložene zarazi od kolere, tuberkuloze ili malarije; 2) djecu, mladež i osobe zaposlene u školama i drugim ustanovama za djecu i mladež, pri epidemijskoj pojavi bacilarne dizenterije, streptokokne bolesti ili pojedinačnog slučaja meningokokne bolesti prema epidemiološkoj indikaciji, 3) osobe u kontaktu s necijepljenom djecom do 5 godina starosti prilikom pojave invazivne bolesti izazvane Hemofilusom influence tipa B. Članak 57. U slučaju zlouporabe biološkog agensa ili elementarnih nesreća (poplava, potres, požar, prometna nesreća, nesreća u rudniku ili na drugom radilištu i dr.), koje mogu dovesti do epidemije ili do oboljenja od zarazne bolesti velikog broja osoba, ministar može po potrebi odrediti i ove mjere radi sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti: mobilizaciju zdravstvenih radnika i drugih osoba, rekviziciju opreme, lijekova, medicinskih proizvoda, prijevoznih sredstava, privremenu uporabu poslovnih i drugih prostorija za pružanje zdravstvene zaštite, izolaciju i liječenje te određivanje posebnih zadataka pravnim osobama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatnim zdravstvenim radnicima. Članak 77. Kada se obveza pridržavanja mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti odnosi na maloljetnu osobu, novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj roditelj, odnosno skrbnik, ako ne izvrši obvezu imunizacije protiv bolesti utvrđenih Programom obveznog cijepljenja djece školske i predškolske dobi. Primljeno na znanje Primaju se na znanje komentari i prijedlozi vezano uz članke 40. do 43., 57. i 77. važećeg Zakona o zaštiti pučanstva od zarazih bolesti, jer isti prijedlozi nisu sadržajno u vezi s zakonskim prijedlogom.
30 Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 3. Podržava se da troškove zdravstvenih pregleda odlukom utvrđuje ministar. Primljeno na znanje Primljeno na znanje pozitivno mišljenje zainteresirane javnosti na predloženo normativno rješenje iz zakonskog prijedloga.
31 HUZPP NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU Dosadašnji postupak promjena Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti nije bio sukladan propisima. Izostala je povratna informacija o procjeni učinaka propisa i tezama prema kojima i zbog kojih se pristupa ovoj promjeni. Nije prihvatljivo da se materija zaštite pučanstva od zaraznih bolesti predlaže za hitnu proceduru zbog sljedećih razloga. 1. Od zatvaranja prethodne javne rasprave o promjenama toga zakona do sadašnjega prijedloga za hitni postupak prošlo je više od 15 mjeseci što potvrđuje da ne postoji opravdanje ni potreba žurnih postupaka. 2. Prethodna javna rasprava o promjeni istoga zakona bila je otvorena u veljači 2014. godine, ali je ostala jednosmjerna i do danas nije dovršena, jer nema izvješća o njoj, ni povratnih informacija o prijedlozima i primjedbama koje je javnost dala, a dio kojih, premda su bili vrlo konstruktivni i temeljito obrazloženi, Ministarstvo zdravstva iz nepoznatih razloga nije prihvatilo. Javna rasprava na kojoj smo sudjelovali sadržavala je i naše javljanje. Nakon što je ona održana u veljači 2014., prijedlog za izmjene Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti netragom je nestao, izvješće s javne rasprave nismo vidjeli, nitko nas ni o čemu nije obavijestio kao sudionike javne rasprave i zainteresirane javnosti... posljednje smo tražili telefonski informaciju o tom u kojoj je fazi nacrt promjena zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti početkom proljeća 2015. godine, kad je osoba zadužena za vođenje javne rasprave u veljači 2014. godine (vesna.lasinger-sojer@miz.hr) odgovorila da „ništa ne zna i da nema nikakvu informaciju o tom što se zbiva s tim prijedlogom izmjena zakona”. No, onda se 2. lipnja 2015. na e-Savjetovanju otvara savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, po hitnoj saborskoj proceduri. Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata drži da su od promjena Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti neosnovano izostavljene daljnje promjene nakon njegova članka 7., a prije opće odredbe u članku 8., prijelaznih odredaba u člancima 8.-11. i završne odredbe u članku 12. S obzirom na ukupnu situaciju (nepoštivanje procedure, ničim opravdana hitna procedura) smatramo da itekako ima prostora i mogućnosti ponovno raspraviti o proširenju zakonskih izmjena u kontekstu dolje obrazloženih dodatnih promjena u odnosu na one koje su stavljene na javnu raspravu putem e-savjetovanja. Primljeno na znanje Primaju se na znanje komentari vezanouz zakonski prijedlog koji je bio u javnom savjetovanju tijekom 2014.godine. Izvješće o javnom savjetovanju uz zakonski prijedlog iz 2014. javno je objavljeno i dostupno na mrežnim stranicama Ministarstva zdravlja http://www.zdravlje.hr/zakonodavstvo/savjetovanje_sa_zainteresiranom_javnoscu/arhiva/izvijesca_o_provedenim_javnim_raspravama/arhiva Zakonski prijedlog koji je upućen u javno savjetovanje 2. lipnja 2015. godine, prije svega ima za cilj osigurati provedbu Nacionalnog programa reformi u dijelu parafiskalnih davanja.
32 Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Zdravstveni pregledi i zdravstveni odgoj ovim zakonskim prijedlogom svrstani su u parafiskalne namete, čime su izjednačeni s raznim članarinama, prihodom od spomeničke rente i naknadom za ambalažu i ambalažni otpad. Doista je nevjerojatno, a možemo reći i opasno za javni interes, kategorizirati zdravstvene preglede i zdravstveni odgoj osoba koje rade s hranom ( kojim uslugama se sprječava odnosno smanjuje mogućnost nastanka i širenja zaraznih bolesti, a time i potencijalnih epidemija), u kategoriju parafiskalnih nameta! Parafiskalni nameti koji to doista jesu smanjuju se za 7 do 25%, dok se zdravstvene usluge koje niti po kojoj osnovi ne pripadaju ovoj kategoriji (za izvršenu uslugu primatelj usluge plaća cijenu po izvršenoj usluzi, a ne naknadu koju obveznik plaća iako za nju ne dobiva protuuslugu), smanjuju čak za 50%. Zdravstvene usluge treba izuzeti iz ove kategorije parafiskalnih nameta i povući iz rasprave zakonski prijedlog. Primljeno na znanje Zakonskim se prijedlogom provode mjere sadržane u Programu koje su usmjerene na smanjenje troškova poslovanja poduzetnika kroz smanjivanje parafiskalnih nameta čime će se osloboditi mogućnost reinvestiranja sredstava i potaknuti rast i razvoj privatnog sektora te se zakonskim prijedlogom u cijelosti osigurava provedba Odluke Vlade Republike Hrvatske o smanjenju parafiskalnih nameta u 2015. godini i ciljevima smanjenja u 2016. godini i osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe smanjenja parafiskalnih nameta.
33 Hrvatsko epidemiološko društvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 7. Podržavamo prijedlog zakona sadržan u čl. 7. Primljeno na znanje Primljeno na znanje pozitivno mišljenje zainteresirane javnosti na predloženo normativno rješenje iz zakonskog prijedloga.
34 Hrvatsko epidemiološko društvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 6. Podržavamo promjenu koja propisuje da ministar odlukom utvrđuje troškove stjecanja potrebnog predmetnog znanja za razinu RH. Primljeno na znanje Primljeno na znanje pozitivno mišljenje zainteresirane javnosti na predloženo normativno rješenje iz zakonskog prijedloga
35 Hrvatsko epidemiološko društvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 3. Podržavamo promjenu kojom ministar zdravlja svojom odlukom utvrđuje troškove zdravstvenih pregleda za cijelu RH. Primljeno na znanje Primljeno na znanje pozitivno mišljenje zainteresirane javnosti na predloženo normativno rješenje iz zakonskog prijedloga
36 Hrvatsko epidemiološko društvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI U četvrtom stavku ovog članka navodi se da su na popisu parafiskalnih nameta "naknada za edukacije o higijeni osoblja koje rade u neposrednom kontaktu s hranom" i "zdravstveni pregledi na kliconoštvo osoba koje trebaju biti pod zdravstvenim nadzorom". Smatramo kako je uvrštavanje navedene dvije zdravstvene/medicinske mjere među parafiskalne namete potpuno pogrešno iz nekoliko razloga. U obrazloženju Odluke o smanjenju parafiskalnih nameta u 2015. godini... Vlade RH navodi se kako je "temeljni cilj uspostave Registra utvrditi parafiskalne namete koji opterećuju poslovanje poduzetnika te poduzimati mjere u cilju njihovog smanjenja ili ukidanja kako bi se rasteretilo poslovanje poduzetnika, intenzivirala investicijska aktivnost i poboljšalo poslovno okruženje, a istovremeno ne bi utjecalo na izvršavanje temeljnih funkcija države, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima, trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države koji se financiraju iz tih nameta" što nikako ne odgovara istini jer će promjene koje se predlažu ovim prijedlogom dovesti do značajnog smanjenja prihoda zavoda za javno zdravstvo koji su istim sredstvima financirali brojne druge preventivne mjere i postupke iz svojeg područja rada, a što u slučaju donošenja ovakvog zakonskog rješenja više neće biti u mogućnosti. Dakle, u suprotnosti je sa navedenim obrazloženjem koje govori da "...ne bi utjecalo na izvršavanje temeljnih funkcija..." "...koji se financiraju iz tih nameta.". Kriteriji za klasificiranje parafiskalnih nameta u njih uvrštavaju namete koji "ne predstavljaju naknadu za izvršenu uslugu" što je potpuno netočno u slučaju navedene dvije zdravstvene usluge jer iza pregleda na kliconoštvo stoji specijalistički pregled doktora medicine specijaliste epidemiologa, kao i specijalistički mikrobiološki pregled uzorka stolice na određene vrste patogenih bakterija, te parazite, dok iza edukacije o higijeni osoba koje rukuju s hranom stoje predavanja stručnjaka poput doktora medicine specijaliste epidemiologa, doktora medicine specijaliste mikrobiologa, magistra sanitarnog inženjerstva/diplomiranih sanitarnih inženjera, kao i sanitarnih inspektora predstavnika Ministarstva zdravlja. Uz to, nakon održanih predavanja provodi se i usmeni ispit pred komisijom uz sačinjavanje zapisnika i izdavanje Uvjerenja o položenom ispitu. Smatramo kako obje zdravstvene mjere predstavljaju kvalitetno pruženu medicinsku preventivnu uslugu kojom se postiže prevencija širenja zaraznih bolesti i rano otkrivanje zaraznih bolesti sa visokim rizikom epidemijskog širenja u populaciji, te kao takve ne zaslužuju biti svrstane među parafiskalne namete. Nadalje se u obrazloženju navodi kako su to nameti koji "ne predstavljaju naknadu po osnovi ugovornog odnosa" što je još jedan razlog da se navedene dvije zdravstvene usluge ne svrstaju među parafiskalne namete jer zavodi za javno zdravstvo svoje poslove ugovaraju sa svojim kupcima usluga, dakle međusobni odnos je reguliran ugovorom. Smatramo kako je dobar prijedlog da se ministar zdravlja ovlasti da jedinstvenom odlukom propiše iznos naknade za obje usluge za cijelu RH. Smatramo kako je pogrešno donijeti odredbu kojom se propisuje "...da zdravstveni odgoj osoba provode i druge pravne osobe koje ishode odobrenje ministra zdravlja..." jer i u samoj odredbi se kaže da se radi o zdravstvenom odgoju za kojega smatramo da trebaju provoditi isključivo zavodi za javno zdravstvo/HZJZ baš zbog toga što se radi o preventivnoj zdravstvenoj usluzi za koju su tijekom svoje specijalizacije educirani upravo specijalisti epidemiolozi, te ne postoji niti jedno opravdano stručno obrazloženje da se takva zdravstvena usluga povjerava bilo kome drugom. Primljeno na znanje Zakonskim se prijedlogom provode mjere sadržane u Programu koje su usmjerene na smanjenje troškova poslovanja poduzetnika kroz smanjivanje parafiskalnih nameta čime će se osloboditi mogućnost reinvestiranja sredstava i potaknuti rast i razvoj privatnog sektora te se zakonskim prijedlogom u cijelosti osigurava provedba Odluke Vlade Republike Hrvatske o smanjenju parafiskalnih nameta u 2015. godini i ciljevima smanjenja u 2016. godini i osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe smanjenja parafiskalnih nameta.
37 Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 5. Podržavamo stav Hrvatskog epidemiološkog društva " U čl. 5. st. 1. riječi "...i druge pravne osobe koje imaju odobrenje za obavljanje tih poslova." treba brisati s istim obrazloženjem Nije prihvaćen Zakonskim prijedlogom se uvodi novina prema kojoj uz zdravstvene ustanove (do sada Hrvatski zavod za javno zdravstvo i zavode za javno zdravstvo u županijama i Gradu zagrebu) i pravne osobe koje ishode rješenje ministra zdravlja, nakon što se utvrdi ispunjavanje propisanih uvjeta, mogu obavljati zdravstveni odgoj. Predloženo normativno rješenje daje mogućnost da i druge pravne osobe (osim zdravstvenih ustanova) obavljaju zdravstveni odgoj nakon ispunjavanja propisanih uvjeta, na jednaki način i bez diskriminacije.
38 Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 2. Glavni razlog zašto se tražilo ukidanje nadzora nad mogućim kliconošama je bio da se otkriva vrlo mali broj kliconoša. Ukoliko se dinamika pregleda sa 6 mjeseci produži na 1 godinu a s 1 put godišnje na jedna put u dvije godine. onda će se otkrivati još manji broj kliconoša što će u konačnici voditi k tome da se ti pregledi ukinu u potpunosti. Smatramo da je to krivi način jer isto tako da se kojim slučajem predložilo da se osobe koje rade s hranom moraju pregledavati svaka tri mjeseca imali bi puno veći broj otkrivenih kliconoša!!! Svima je poznato da je uzročnika zaraznih bolesti jako teško otkriti i kod oboljelih osoba ( zato se uzimaju tri urinokulture npr. ) a pogotovo je teško "uhvatiti" uzročnika u osobe koja je samo kliconoša a nema znakova bolesti. A činjenica je da kliconoštva još uvijek imamo. Također je činjenica da je prilikom gotovo svake značajnije epidemije trovanja hranom nađen uzročnik u uzorku stolice nekog od osoblja koje je bilo u dodiru s tom hranom. Nije prihvaćen Zakonskim se prijedlogom redefinira dinamika obveze vezane uz stjecanje znanja o higijeni osoblja koje rade u neposrednom kontaktu s hranom kao i dinamika obveza obavljanja zdravstvenog pregleda na kliconoštvo, tj. smanjuje se učestalost same obveze, a samim tim i financijsko opterećenje poslovanja poduzetnika. Dodatno financijsko rasterećenje postići će se ujednačavanjem iznosa naknade za provedbu stjecanja znanja o higijeni osoblja koje rade u neposrednom kontaktu s hranom i cijenu zdravstvenog pregleda na kliconoštvo osoba koje trebaju biti pod zdravstvenim nadzorom za cijelu Republiku Hrvatsku,a koji će utvrditi ministar zdravlja jedinstvenom odlukom. Zakonskim prijedlogom propisano je da se zdravstveni pregledi osoba pod zdravstvenim nadzorom obavljaju i kada se zarazne bolesti pojave na radnom mjestu ili u njihovom kućanstvu te kada za to postoje epidemiološke indikacije, a na prijedlog nadležnog sanitarnog inspektora, doktora opće (obiteljske) medicine, odnosno doktora medicine specijalista epidemiologije, čime su pokrivene i sve moguće izvanredne situacije.
39 Marijana Mikas NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Bez obrazloženja razloga i ciljeva izmjena ovog prevažnog zakona smatram da se ovaj zakon ne smije mjenjati.Ukoliko se te razloge ne mora navoditi radi opravdanostihitne procedure onda je potrebno jasno obrazložiti po čemu je to "hitno" uskladiti se s direktivom EU starom 26 godina! Nije prihvaćen Predmetni prijedlog se ne odnosi na zakonski prijedlog koji je predmetom ovog e- Savjetovanja, već se odnosi na nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti
40 Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 2. Smanjenje učestalosti zdravstvenih pregleda za osobe koje obavljaju poslove u proizvodnji ili prometu hrane ili opskrbi pučanstva vodom za ljudsku potrošnju nema stručnog opravdanja (zdravstveni pregled jednom u dvije godine ili jednom godišnje nedostatni su za kvalitetan zdravstveni nadzor). Predlaže se dinamiku ovih pregleda ostaviti kao do sada odnosno utvrditi je sa stručnim timom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Smatramo da ima opravdanja isključiti iz obveze ovih pregleda zdravstvene djelatnike i nastavnike i profesore u školama. Nije prihvaćen Zakonskim se prijedlogom redefinira dinamika obveze vezane uz stjecanje znanja o higijeni osoblja koje rade u neposrednom kontaktu s hranom kao i dinamika obveza obavljanja zdravstvenog pregleda na kliconoštvo, tj. smanjuje se učestalost same obveze, a samim tim i financijsko opterećenje poslovanja poduzetnika. Dodatno financijsko rasterećenje postići će se ujednačavanjem iznosa naknade za provedbu stjecanja znanja o higijeni osoblja koje rade u neposrednom kontaktu s hranom i cijenu zdravstvenog pregleda na kliconoštvo osoba koje trebaju biti pod zdravstvenim nadzorom za cijelu Republiku Hrvatsku,a koji će utvrditi ministar zdravlja jedinstvenom odlukom. Zakonskim prijedlogom propisano je da se zdravstveni pregledi osoba pod zdravstvenim nadzorom obavljaju i kada se zarazne bolesti pojave na radnom mjestu ili u njihovom kućanstvu te kada za to postoje epidemiološke indikacije, a na prijedlog nadležnog sanitarnog inspektora, doktora opće (obiteljske) medicine, odnosno doktora medicine specijalista epidemiologije, čime su pokrivene i sve moguće izvanredne situacije.
41 Hrvatsko epidemiološko društvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 5. U čl. 5. st. 1. riječi "...i druge pravne osobe koje imaju odobrenje za obavljanje tih poslova." treba brisati. Objašnjenje: Smatramo da zdravstveni odgoj, što mu i samo ime kaže, trebaju provoditi zdravstvene ustanove, dakle zavodi za javno zdravstvo/HZJZ, a nikako bilo koje druge pravne osobe iz istih razloga koje smo već naveli pod poglavljem "Ocjena stanja i osnovna pitanja koja se uređuju predloženim zakonom te posljedice koje će donošenjem zakona proisteći." Kroz individualni rad tijekom edukacije i pregleda gradi se kontinuirani odnos povjerenja između zaposlenika koji radi u subjektu u poslovanju s hranom i specijaliste epidemiologa čime se smanjuje rizik pojave epidemije, a olakšava i protuepidemijsko djelovanje ukoliko bude potrebno. Nadzor je osiguran kroz teritorijalno dostupnu epidemiološku mrežu i neprekidan sustav pripravnosti integriran kroz nacionalnu razinu tako da svako grupiranje zaraznih bolesti epidemiolozi mogu pravodobno prepoznati i provesti učinkovitu intervenciju. Nigdje nije objavljeno da je u RH provedena temeljita analiza koliko je sustav HACCP-a implementiran u sve dijelove sektora koji rukuju hranom, za razliku od učinkovitog dosadašnjeg sustava zdravstvene edukacije koju provode zavodi za javno zdravstvo. Nije prihvaćen Zakonskim prijedlogom se uvodi novina prema kojoj uz zdravstvene ustanove (do sada Hrvatski zavod za javno zdravstvo i zavode za javno zdravstvo u županijama i Gradu zagrebu) i pravne osobe koje ishode rješenje ministra zdravlja, nakon što se utvrdi ispunjavanje propisanih uvjeta, mogu obavljati zdravstveni odgoj. Predloženo normativno rješenje daje mogućnost da i druge pravne osobe (osim zdravstvenih ustanova) obavljaju zdravstveni odgoj nakon ispunjavanja propisanih uvjeta, na jednaki način i bez diskriminacije.
42 Hrvatsko epidemiološko društvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 4. U čl. 4. riječi "...osim osoba koje su zaposlene kod subjekta u poslovanju s hranom koji obavlja djelatnost proizvodnje originalno zapakirane hrane, a isti ima više od 50 zaposlenih i uspostavljen sustav samokontrole primjenom svih načela sukladno odredbama posebnih propisa." treba brisati. Objašnjenje: Iz višegodišnjeg stručnog iskustva poznato nam je da pojedini poslodavci svoje zaposlenike preraspoređuju interno unutar subjekta u poslovanju s hranom na druga radna mjesta na kojima, u slučaju da se prijedlog usvoji, mogu doći u doticaj sa nezapakiranom hranom za koju ne bi tada bili educirani. Uz to, nejasna je odredba koja propisuje takav prijedlog samo za subjekte u poslovanju s hranom sa 50 i više zaposlenih, za što smatramo da ne postoji niti stručno, a niti znanstveno obrazloženje, već se taj broj arbitrarno odredio zbog čega bi neki mogli izvući određene zaključke o motivima predlagača. U stavku 2. ovog članka riječi: "...svakih 6 godina." treba zamijeniti riječima "...svake 4 godine". Objašnjenje: svi razlozi koje smo naveli u obrazloženju pod člankom 2. vrijede i ovdje. Sustav koji godinama dobro funkcionira iz potpuno nepotrebnih razloga se navedenim prijedlogom ovog Zakona dovodi u pitanje, te se narušava uhodana dinamika bez ijednog stručnog obrazloženja. Smatramo da je zbog pojava emergentnih i re-emergentnih zaraznih bolesti krajnji rok za obnavljanje predmetnog znanja rok od 4 godine, a nikako bilo koji duži. U st. 1. i st. 2. iza riječi "...moraju imati potrebna znanja o...", a ispred "...zdravstvenoj ispravnosti hrane..." treba ubaciti "sprječavanju nastanka zaraznih bolesti". Objašnjenje: Smatramo da svi koji rade sa hranom moraju imati znanja o tome kako nastaju i kako se šire zarazne bolesti koje se mogu prenijeti direktnim i/ili indirektnim kontaktom, te koji su postupci u sprječavanju nastanka, odnosno suzbijanju širenja zaraznih bolesti. Pozdravljamo prijedlog iz stavka 5. koji zdravstvenom edukacijom obuhvaća i "Osobe koje obavljaju poslove u proizvodnji i prometu sredstava za održavanje osobne higijene te fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost pružanja usluga njege ili uljepšavanja lica i tijela kao i osobe koje obavljaju poslove unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice...". Također, riječi "...svakih 6 godina" treba zamijeniti riječima "...svake 4 godine" uz isto objašnjenje od ranije. Nije prihvaćen Zakonskim se prijedlogom redefinira dinamika obveze vezane uz stjecanje znanja o higijeni osoblja koje rade u neposrednom kontaktu s hranom , tj. smanjuje se učestalost same obveze, a samim tim i financijsko opterećenje poslovanja poduzetnika. Dodatno financijsko rasterećenje postići će se ujednačavanjem iznosa naknade za provedbu stjecanja znanja o higijeni osoblja koje rade u neposrednom kontaktu s hranom za cijelu Republiku Hrvatsku,a koji će utvrditi ministar zdravlja jedinstvenom odlukom. Također, primljeno je na znanje pozitivno mišljenje zainteresirane javnosti na predloženo normativno rješenje iz zakonskog prijedloga kojim se zdravstvenom edukacijom obuhvaća i osobe koje obavljaju poslove u proizvodnji i prometu sredstava za održavanje osobne higijene te fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost pružanja usluga njege ili uljepšavanja lica i tijela kao i osobe koje obavljaju poslove unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice.
43 Hrvatsko epidemiološko društvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 2. U čl. 2. riječi "„Povremeni zdravstveni pregled tijekom radnog odnosa za osobe koje obavljaju poslove u proizvodnji ili prometu hrane ili opskrbi pučanstva vodom za ljudsku potrošnju iz članka 26. točke 1. ovoga Zakona, obavlja se na kliconoštvo jedanput godišnje, a ostali zdravstveni pregledi jedanput u dvije godine..." predlažemo da se zamijene riječima "„Povremeni zdravstveni pregled tijekom radnog odnosa za osobe koje obavljaju poslove u proizvodnji ili prometu hrane ili opskrbi pučanstva vodom za ljudsku potrošnju iz članka 26. točke 1. ovoga Zakona, obavlja se na kliconoštvo svakih šest mjeseci, a ostali zdravstveni pregledi jedanput godišnje..." Objašnjenje: Smatramo kako je posebno opasno po zdravlje i sigurnost građana RH, ali i stranih državljana koji dolaze u našu zemlju turistički te time značajno pune državni proračun, mijenjati dinamiku provođenja navedenih zdravstvenih pregleda jer je ona određena temeljem višegodišnjeg iskustva u provedbi preventivnih mjera i jer osigurava optimalni pristup u otkrivanju uzročnika zaraznih bolesti. Još uvijek, na žalost, postoje sredine sa nezadovoljavajućim sanitarno-higijenskim prilikama, osobito u pogledu odlaganja otpadni tvari, prisutne su migracije ljudi, intenzivan je međunarodni promet ljudi i roba, vladaju nepovoljni i ponekad ekstremni klimatski uvjeti što sve skupa zahtijeva neprekidan preventivni i protuepidemijski rad među kojima se posebno ističe nužnost što potpunije skrbi za sigurnost javne prehrane i javne vodoopskrbe. Znanstveno je dokazano da rizik od zaraznih bolesti izuzetno raste u ekonomskoj krizi, pa "prorjeđivanje" navedenih preventivnih pregleda koje predlagač predlaže zbog financijskih, a ne stručno-znanstvenih razloga, može biti upravo kontraproduktivan i dovesti do povećanja incidencije bolesti koje se prenose hranom, vodom ili direktnim kontaktom. Upozorenja i analizu takvog rizika objavile su i Svjetska zdravstvena organizacija i ECDC koje predlažu vladama da u takvim situacijama u kojima se RH sada nalazi, nužno jačaju epidemiološku službu i programe sprječavanja i suzbijanja zaraznih bolesti kako bi se ovaj rizik smanjio, te kako bi se moglo na vrijeme učinkovito protuepidemijski intervenirati. Predlagač ovim prijedlogom zakona radi upravo suprotno preporuci WHO-a i ECDC-a jer narušava dinamiku medicinskih poslova koje uspješno, već dugi niz godina, provodi epidemiološka služba, te time slabi i dovodi u pitanje epidemiološku učinkovitost, pa čak i opstojnost. Nije prihvaćen Zakonskim se prijedlogom redefinira dinamika obveze vezane uz stjecanje znanja o higijeni osoblja koje rade u neposrednom kontaktu s hranom kao i dinamika obveza obavljanja zdravstvenog pregleda na kliconoštvo, tj. smanjuje se učestalost same obveze, a samim tim i financijsko opterećenje poslovanja poduzetnika. Dodatno financijsko rasterećenje postići će se ujednačavanjem iznosa naknade za provedbu stjecanja znanja o higijeni osoblja koje rade u neposrednom kontaktu s hranom i cijenu zdravstvenog pregleda na kliconoštvo osoba koje trebaju biti pod zdravstvenim nadzorom za cijelu Republiku Hrvatsku,a koji će utvrditi ministar zdravlja jedinstvenom odlukom. Zakonskim prijedlogom propisano je da se zdravstveni pregledi osoba pod zdravstvenim nadzorom obavljaju i kada se zarazne bolesti pojave na radnom mjestu ili u njihovom kućanstvu te kada za to postoje epidemiološke indikacije, a na prijedlog nadležnog sanitarnog inspektora, doktora opće (obiteljske) medicine, odnosno doktora medicine specijalista epidemiologije, čime su pokrivene i sve moguće izvanredne situacije.
44 Hrvatsko epidemiološko društvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU Smatramo da se radi o vrlo osjetljivom zdravstvenom području sa vrlo važnim prijedlozima promjena predlagača, te kako veličina promjena zaslužuje temeljitu raspravu koja ne bi smjela ići po hitnom postupku, već u redovnoj proceduri. Nije prihvaćen Člankom 1. stavkom 2. Poslovnika o dopuni Poslovnika Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 61/15) propisana je iznimka na način da se omogućava predlaganje Vladi Republike Hrvatske donošenje zakona po hitnom postupku, između ostaloga, i zbog provedbe Nacionalnog programa reformi za tekuću godinu, a o čemu je u slučaju ovog zakonskog prijedloga riječ.