Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o prijedlogu Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji svinja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska veterinarska komora II. OZNAČAVANJE SVINJA, Uvjeti za ovlaštenje označavatelja Predlažemo da stavak 1. članka 8. glasi: (1) Svinje se moraju označiti najkasnije do 60. dana starosti. Ukoliko se svinje stavljaju u promet prije navedene dobi, moraju se označiti prije otpreme s gospodarstva. Obrazloženje: Pojam iz stavka 1. ovog članka "čim prije" je u najmanju ruku u koliziji s odredbom "a najkasnije prije otpreme s gospodarstva" - svinje koje se ne otpremaju s gospodarstva ne moraju se označiti. Definiranje egzaktnog roka u kojem svinje moraju biti označene posjednike stavlja u poziciju da do propisanog roka moraju označiti svoje svinje. U slučaju da to ne naprave, nadležna inspekcija može utvrđivati činjenice te poduzimati propisane mjere. U praksi najveći broj nelegalno stavljenih svinja u promet dešava se kod posjednika koji imaju svega nekoliko krmača. Oni neoznačene svinje prodaju na crno drugim posjednicima te bi definiranje roka za označavanje svinja, uz propisanu mjeru registracije odlaska i dolaska značajno pomoglo u rješavanju nelegalnog prometa svinja. Nije prihvaćen Prijedlog je bio iznesen na sjednici Povjerenstva za izradu nacrta Pravilnika te isti nije bio usvojen od strane Povjerenstva. Povjerenstvo je donijelo Odluku da se preuzeme tekst kako je naveden u Direktivi Vijeća 2008/71/EZ od 15. srpnja 2008. o identifikaciji i registraciji svinja (SL L 213/31, 8. 8. 2008.)