Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.2.1 "Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima"

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 DARIO ŽINIĆ   Kod pregleda nacrta natječaja uvidio smo da mali proizvođači koji bi pokrenuli novi posao prerade, marketinga ili razvoja poljoprivrednih proizvoda imaju male mogućnosti zadovoljavanja bodovnog praga kod ekonomskih kriterija bodovanja i nisu u mogućnosti proći na natječaju. Zato Vas molim da napravite novi model bodovanja ekonomskih kriterija kako bi proizvođači koji ulaze u taj posao imali šansu plasiranja svojih proizvoda na tržište. Ovim načinom se sprječavaju mali proizvođači da svoje ideje i proizvode plasiraju na tržište. Mali proizvođači bez sufinanciranja kroz EU fondove teško krenu, a kasnije i opstanu na današnjem tržištu. Svi koji ozbiljno ulaze u takav rizik imaju neki vremenski plan vračanja uloženih sredstava, a pomoć od EU fondova je velika stavka samo da se opuste u taj posao. Ovim putem Vas još jednom molim da razmotrite ekonomske kriterije bodovanja i prilagodite svima kako bi imali jednake šanse kod prijave. Djelomično prihvaćen Ekonomski kriteriji definirani su na način da budu odabrani projekti koji su ekonomski održivi. Mali korisnici ostvaruju najveći broj bodova po kriteriju veličina gospodarstva. U Natječaju će biti odvojena alokacija za korisnike početnike.
2 Istarska županija - Regione Istriana   Ovim putem želimo iznijeti mišljenje Istarske županije na nacrt Natječaja za Tip operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima objavljen na e-Savjetovanju dana 06.12.2019. godine. Iako su tvrtke koje su tek započele ili imaju namjeru započeti s gospodarskom aktivnošću uvršteni u prihvatljive korisnike, smatramo kako sukladno kriterijima rangiranja, u istoj kategoriji sa mikro, malim i srednjim poduzetnicima, početnici imaju relativno male ili nikakve šanse za prolazak na Natječaju, pogotovo ako su preradu proizvoda odlučili smjestiti u „razvijenijim“ područjima RH. Većinom ekonomskih kriterija poput ekonomske veličine gospodarstva, stvaranje novih radnih mjesta, duljine poslovanja korisnika, uspješnost poslovanja, pokrivenost ulaganja prihodima, početnici ne mogu konkurirati korisnicima koji na tržištu posluju dulji niz godina, te smatramo kako su diskriminatorno oštećeni sukladno trenutnoj bodovnoj listi. Postavlja se pitanje mogu li početnici sukladno trenutnoj rang listi uopće skupiti minimalni broj bodova za prolazak na Natječaju. Trenutna bodovna lista ne ostavlja puno šanse za prolazak početnika, a s druge strane ni ne potiče otvaranje novih poduzetničkih inicijativa u sektoru prerade. Napominjemo da je na području Istarske županije uložen značajni napor u razvoj prepoznatljivosti finalnih autohtonih proizvoda. Istarski pršut – koji je zaštićen oznakom izvor na nivou EU, a u proceduri zaštite su meso Istarskog goveda, istarska kobasica, kosnica, ombolo i potrbušina od svinjskog mesa. Stoga Vam skrećemo pozornost na nepravedno zapostavljanje malih proizvođača i početnika te novoosnovanih tvrtki koji predstavljaju veliki potencijal razvoja proizvodnje navedenih autohtonih proizvoda. Predlažemo da se u kategoriju Prihvatljivih korisnika, osim mikro, malih i srednjih poduzeća i velikih korisnika uvrsti i treća kategorija korisnika, početnika, kojima će se odrediti posebna dodatna alokacija sredstava, te da se za početnike kreiraju zasebni kriteriji odabira, kao što je to slučaj kod mikro/mali i srednji/veliki poduzetnici te na taj natječaj omogući pokretanje novih poduzetničkih inicijativa u sektoru prerade. Djelomično prihvaćen Ekonomski kriteriji definirani su na način da budu odabrani projekti koji su ekonomski održivi. Mali korisnici ostvaruju najveći broj bodova po kriteriju veličina gospodarstva. Kriterij Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja) jedno je od načela kriterija odabira iz Programa ruralnog razvoja. U Natječaju će biti odvojena alokacija za korisnike početnike.
3 HGK  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA KOMENTARI SE ODNOSE NA KRITERIJE ODABIRA (uz prethodno date primjedbe kroz Odbor za praćenje PRR) A EKONOMSKI KRITERIJI S obzirom na važnost, Ekonomskim kriterijima potrebno je povećati ponder kako bi se odabrali kvalitetniji projekti. Predlaže se 55 bodova umjesto 40. Istovremeno se predlaže smanjenje bodova kod Sektorskih kriterija s 35 na 20. Koliko je moguće, ponderiranje je potrebno uskladiti za kriterije odabira kod SME i velikih korisnika. Također, prag za prolaz kod ekonomskih kriterija potrebno je redefinirati s obzirom da je predložen veći ponder za iste. 1. Veličina gospodarstva/broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije S obzirom da se natječaji provode zasebno za skupine SME (mikro, mali i srednji korisnici) i velike korisnike, načelo iz PRR koje govori o potrebi davanja prednosti SME je zadovoljen u slučaju da se veća omotnica sredstava daje SME kategoriji (što je slučaj u praksi). S obzirom da kod SME predloženi razredi nemaju utemeljenje u PRR (niti logično opravdanje), predlažemo davanje bodova isključivo proizvođačkim organizacijama (kako je i predviđeno PRR) i to 5 bodova. 3. Ulaganje doprinosi stvaranju novih radnih mjesta Predlaže se ista logika definiranja razreda za SME i velike korisnike te ukupno 10 bodova za ovaj kriterij: očuvanje postojećih radnih mjesta (2 boda); 1 novozaposlena osoba (4 boda); 2 novozaposlene osobe (8 bodova); 3 i više novozaposlenih (10 bodova). Ovdje naglašavamo potrebu kontrole ovog kriterija tijekom čitavog trajanja projekta (5 godina). 6. Pokrivenost ulaganja prihodima S obzirom na važnost ovog kriterija (održivost ulaganja) predlažemo povisiti ponder na 10 bodova te redizajnirati i proširiti razrede: >2 (10 bodova); 1,5-2 (7 bodova); 1-1,5 (4 boda); 0,75-1 (2 boda). B SEKTORSKI KRITERIJI Vidjeti komentar uz Ekonomske kriterije - smanjenje bodova za sektorske kriterije; predlaže se redizajn: prerada mesa ili mlijeka 20 bodova; prerada voća/povrća 17 bodova; ostali sektori 12 bodova. Nije prihvaćen Primjedbe zaprimljene tijekom savjetovanja sa članovima Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja su prihvaćene i uvrštene u nacrt kriterija odabira. U sklopu ovoga Natječaja osim ekonomskih kriterija odabira najvažniji su sektorski kriteriji jer se upravo njima odabiru korisnici iz sektora koji su definirani kao prioritetni u sklopu Programa ruralnog razvoja.
4 Istarska županija - Regione Istriana  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Ovim putem želimo iznijeti mišljenje Istarske županije na nacrt Natječaja za Tip operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima objavljen na e-Savjetovanju dana 06.12.2019. godine. Iako su tvrtke koje su tek započele ili imaju namjeru započeti s gospodarskom aktivnošću uvršteni u prihvatljive korisnike, smatramo kako sukladno kriterijima rangiranja, u istoj kategoriji sa mikro, malim i srednjim poduzetnicima, početnici imaju relativno male ili nikakve šanse za prolazak na Natječaju, pogotovo ako su preradu proizvoda odlučili smjestiti u „razvijenijim“ područjima RH. Većinom ekonomskih kriterija poput ekonomske veličine gospodarstva, stvaranje novih radnih mjesta, duljine poslovanja korisnika, uspješnost poslovanja, pokrivenost ulaganja prihodima, početnici ne mogu konkurirati korisnicima koji na tržištu posluju dulji niz godina, te smatramo kako su diskriminatorno oštećeni sukladno trenutnoj bodovnoj listi. Postavlja se pitanje mogu li početnici sukladno trenutnoj rang listi uopće skupiti minimalni broj bodova za prolazak na Natječaju. Trenutna bodovna lista ne ostavlja puno šanse za prolazak početnika, a s druge strane ni ne potiče otvaranje novih poduzetničkih inicijativa u sektoru prerade. Napominjemo da je na području Istarske županije uložen značajni napor u razvoj prepoznatljivosti finalnih autohtonih proizvoda. Istarski pršut – koji je zaštićen oznakom izvor na nivou EU, a u proceduri zaštite su meso Istarskog goveda, istarska kobasica, kosnica, ombolo i potrbušina od svinjskog mesa. Stoga Vam skrećemo pozornost na nepravedno zapostavljanje malih proizvođača i početnika te novoosnovanih tvrtki koji predstavljaju veliki potencijal razvoja proizvodnje navedenih autohtonih proizvoda. Predlažemo da se u kategoriju Prihvatljivih korisnika, osim mikro, malih i srednjih poduzeća i velikih korisnika uvrsti i treća kategorija korisnika, početnika, kojima će se odrediti posebna dodatna alokacija sredstava, te da se za početnike kreiraju zasebni kriteriji odabira, kao što je to slučaj kod mikro/mali i srednji/veliki poduzetnici te na taj natječaj omogući pokretanje novih poduzetničkih inicijativa u sektoru prerade. Djelomično prihvaćen Ekonomski kriteriji definirani su na način da budu odabrani projekti koji su ekonomski održivi. Mali korisnici ostvaruju najveći broj bodova po kriteriju veličina gospodarstva. Kriterij Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja) jedno je od načela kriterija odabira iz Programa ruralnog razvoja. U Natječaju će biti odvojena alokacija za korisnike početnike.
5 Apsolon  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Smatramo da je navedeni iznos od 120.000.000,00 HRK raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju za velike korisnike pre nizak u odnosu na visinu javne potpore po projektu. Naime, iznos je dostatan da najviše 3 velika korisnika u sektoru prerade mesa i mlijeka ostvare maksimalan iznos potpore od 5.000.000,00 EUR. Predlažemo da se ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po natječaju namijenjen za velike korisnike udvostruči. Nije prihvaćen Raspoloživa alokacija za Natječaj određena je u skladu s raspoložim sredstvima iz Programa ruralnog razvoja.
6 PROIZVOĐAČKA ORGANIZACIJA "PO DBU"  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Kao prihvatljivi korisnici Natječaja u članku 1. pod c) navedene su Proizvođačke organizacije. Ovim putem podnosimo prijedlog da se iste kod određivanja kategorije korisnika za visinu javne potpore uzme u obzir ukupan broj zaposlenih radnika svih članova Proizvođačke organizacije. Što bi značilo da ukoliko članovi Proizvođačke organizacije imaju kumulativno više od 250 zaposlenih isti bi prema kriterijima iz natječaja bili priznati kao veliki korisnici. Nije prihvaćen Veličina proizvođačke organizacije određuje se prema broju članova
7 Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o.  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Skrećemo vam pozornost na diskriminaciju i zapostavljanje malih proizvođača i početnika prema trenutnoj bodovnoj listi. Samo s područja Sisačko-moslavačke županije imamo spremna tri projekta postojećih poljoprivrednika koji planiraju pokrenuti proizvodnju mesnih prerađevina – s naglaskom na kulen koji se neće moći prijaviti na natječaj jer neće imati dovoljno bodova prema ekonomskim kriterijima. Naime, malim proizvođačima, kao i početnicima je izuzetno teško, skoro nemoguće zadovoljiti minimalni broj bodova po ekonomskim kriterijima, kako su trenutno postavljeni. Napominjem da se radi o razrađenim projektima koji već imaju osigurana sredstva za vlastito sufinanciranje. Bilo bi dobro ponovo razmotriti ekonomske kriterije bodovanja jer kako su trenutno postavljeni, ovaj natječaj neće omogućiti pokretanje novih poduzetničkih inicijativa u sektoru prerade. Djelomično prihvaćen Ekonomski kriteriji definirani su na način da budu odabrani projekti koji su ekonomski održivi. Mali korisnici ostvaruju najveći broj bodova po kriteriju veličina gospodarstva. U Natječaju će biti odvojena alokacija za korisnike početnike.
8 MARIO BRATULIĆ  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA KOMENTAR ZA KRITERIJ LOKACIJE ULAGANJA: Kao zadnja stavka predloženih kriterija odabira naveden je Kriterij lokacije ulaganja. Je li stvarno ispravno umanjivati mogućnost dobivanja potpore, ili u krajnosti, isključivati potencijalne korisnike koji imaju tu nesreću pa su svoje poslovanje gradili na području koje je prema nacionalnom zakonodavstvu „razvijeno“, a nerijetko su i sami doprinijeli razvoju tog područja svojim djelovanjem- zapošljavanjem i plaćanjem davanja prema jedinicama lokalne samouprave? Mišljenja sam da će se svi koji su uključeni u provedbu EU projekata složiti da je ovo pitanje jedno od najčešće postavljanih kada je riječ o mogućnostima sufinanciranja projekata prijavitelja čije je sjedište u „razvijenijim“ područjima Hrvatske. Poučeni dosadašnjim iskustvom i kriterijima bodovanja na prijašnjim natječajima, u velikom slučaju je upravo ovo isključujući faktor za veliki broj potencijalnih korisnika bespovratnih sredstava te se isto nastavlja i kroz ovaj natječaj. Svakako je potrebno dodatno razvijati manje gospodarski razvijena područja, ali za navedeno bi trebali biti dostupni drugi mehanizmi, a ne natječaji za bespovratna sredstva koji bi trebali osigurati jednake polazne mogućnosti svim potencijalnim korisnicima. Primjerice, u Istarskoj županiji su značajni napori uloženi u razvoj prepoznatljivosti finalnih proizvoda mesne i mliječne proizvodnje (nekoliko međunarodnih sajmova fokusiranih na mesne prerađevine, prepoznati brandovi mliječnih proizvoda, uključivanje domaćih poljoprivrednih proizvoda u turističku ponudu kroz kušaonice, velik broj zaštićenih proizvoda na nivou EU koji se mogu proizvoditi samu u Istri…). U teoriji, logičan slijed bi bio da se proizvođače poziva na povećanje proizvodnih kapaciteta kroz poticanje novih investicija koje će omogućiti stvaranje dodane vrijednosti poljoprivrednih proizvoda te u konačnici omogućiti povezivanje poljoprivredne djelatnosti sa turizmom. U praksi, na malom geografskom području koje se smatra razvijenim, postoji ozbiljan broj malih proizvođača koji su zainteresirani za povećanje proizvodnih kapaciteta, ali su primorani investicije financirati vlastitim sredstvima ili kreditima banke iz razloga što su im značajno umanjenje mogućnosti korištenja bespovratnih sredstava. Konkretno, prema ovom Natječaju, bodovno najvažnije mjerilo kvalitete njihovih projekata je Kriterij lokacije ulaganja. Nitko ne promatra i boduje komercijalnu održivost projekta, kao niti financijske pokazatelje projekta. Stoga, predlažemo smanjenje utjecaja Kriterija Lokacija ulaganja kroz smanjenje broja bodova koji se mogu ostvariti na temelju lokacije ulaganja i uvrštenje dodatnih kriterija vezanih za komercijalnu održivost projekta i financijskih pokazatelja projekta (npr. rast prihoda). Nije prihvaćen Kriterij Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja) jedno je od načela kriterija odabira iz Programa ruralnog razvoja.
9 MARIO BRATULIĆ  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA KOMENTAR ZA PODUZETNIKE POČETNIKE: Prema nacrt natječaja, natječaj je namijenjen uhodanim subjektima koji posluju na tržištu duži niz godina, imaju stabilno poslovanje i u prethodnoj godini su ostvarili razinu prihoda na razini planirane investicije. Iako natječaj poznaje kategoriju poduzetnika početnika, prema predloženim kriterijima odabira, isti nemaju izgledne šanse za financiranje na ovom natječaju, pogotovo ako su preradu proizvoda odlučili smjestiti u „razvijenijim“ područjima RH. Stoga, prijedlog je da se uvrstiti dodatna alokacija koja će biti namijenjena poduzetnicima početnicima koji pokreću, odnosno u prethodne 3 godine su pokrenuli djelatnost prerade poljoprivrednih proizvoda te da se za početnike kreiraju zasebni kriteriji odabira, kao što je slučaj kod kategorija mikro, mali i srednji/ veliki poduzetnici. Nije prihvaćen Ekonomski kriteriji definirani su na način da budu odabrani projekti koji su ekonomski održivi. Mali korisnici ostvaruju najveći broj bodova po kriteriju veličina gospodarstva. Kriterij Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja) jedno je od načela kriterija odabira iz Programa ruralnog razvoja. U Natječaju će biti odvojena alokacija za korisnike početnike.
10 Apsolon 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA, 1.3. Pitanja i odgovori Stavak (2): Predlažemo navođenje roka za dostavu odgovora na pitanja od strane Upravljačkog tijela. Smatramo da bi rok za odgovore trebao biti 5 dana od zaprimanja upita jer u suprotnom neće biti dovoljno vremena da se postupi sukladno odgovoru Upravljačkog tijela prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za potporu. Nije prihvaćen U skladu s člankom 19. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/19) Upravljačko tijelo i Agencija za plaćanja kroz odgovore na pitanja ne mogu davati svoje mišljenje o prihvatljivosti pojedinog potencijalnog korisnika, prihvatljivosti projekata odnosno pojedine vrste ulaganja i troškova i samim time utjecati na podnošenje zahtjeva za potporu pojedinog korisnika na predmetni Natječaj.
11 Apsolon 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.1. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore Stavak (1): Nastavno na Prilog 1 ovog Natječaja, točku br. 31 kojom se definiraju Uvjeti prihvatljivosti projekta, molimo da definirate status podnošenja zahtjeva za potporu za povezana ili partnerska poduzeća, kao što je to navedeno u Natječaju za provedbu operacije 4.1.1. U Prilogu 1. Natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1. u točki br. 33. navedeno je: „Isti (jedan) korisnik i/ili njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti jedan zahtjev za potporu unutar ovoga Natječaja. Povezano ili partnersko poduzeće može podnijeti zahtjev za potporu na sljedećem natječaju unutar istog tipa operacije neovisno o statusu provedbe odobrenog projekta drugih povezanih ili partnerskih poduzeća na prethodnim natječajima“ dok je u Prilogu 1 Natječaja za provedbu tipa operacija 4.2.1. u točki br. 31 navedeno samo: „Isti (jedan) korisnik i/ili njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti jedan zahtjev za potporu unutar ovoga Natječaja.“ Iz navedenog nije jasno može li povezano ili partnersko poduzeće i na ovom natječaju podnijeti novi zahtjev za potporu u slučaju da drugo povezano ili partnersko poduzeće na istoj operaciji ima nedovršen projekt. Prihvaćen U Prilog 1 Natječaja, u red 31. iza teksta: „Isti (jedan) korisnik i/ili njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti jedan zahtjev za potporu unutar ovoga Natječaja.” dodaje se: „Povezano ili partnersko poduzeće može podnijeti zahtjev za potporu na sljedećem natječaju unutar istog tipa operacije neovisno o statusu provedbe odobrenog projekta drugih povezanih ili partnerskih poduzeća na prethodnim natječajima
12 Fito ekologija d.o.o. 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.1. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore Red 35. Kriterij odabira - Veličina gospodarstva/broj članova zadruge - korisnik ne smije smanjiti veličinu gospodarstva ispod donjeg praga zadanog za razred/veličinu gospodarstva za koju je ostvario bodove. Ova odredba bi se mogla odnositi samo na zadruge i proizvođačke organizacije. Veličina gospodarstva (mikro, mali, srednji i veliki) bi mogla stvarati probleme, te se postavlja pitanje koji su to razredi? Nije prihvaćen Korisnici su definirani u skladu s definicijom mikro, malih i srednjih poduzeća iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velikih poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe).
13 Našička razvojna agencija NARA 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.2. Uvjeti prihvatljivosti projekta u postupku dodjele potpore Poštovani, prilogom 1. Uvjeti prihvatljivosti natječaja, točkom 1a. definirano je kako su korisnici fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga 1. Ugovora u trenutku objave natječaja na e savjetovanju i to: a) mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu 1. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 b) te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste uredbe uključujući početnike. Pitanje odnosno komentar: Nije jasno rečeno znači li to da oni subjekti koji su već registrirani za preradu ne moraju biti godinu dana prije objave natječaja u Upisniku poljoprivrednika ili i za njih vrijedi odredba o Upisu u upisnik poljoprivrednika koja je naznačena od točke 1b-1d? Primljeno na znanje Prilogom 1 ovoga Natječaja definirani su uvjeti prihvatljivosti korisnika. Uvjet prihvatljivosti broj 1 ne primjenjuje se kumulativno, odnosno korisnici koji su registrirani za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju ne moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika
14 Apsolon 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.3. Uvjeti prihvatljivosti troškova Stavak (7) točka b: Smatramo da je prihvatljiv iznos troškova pripreme dokumentacije od 75.000,00 kn u odnosu na visinu potpore koja može iznositi do 5.000.000,00 eura izrazito nizak apsolutni iznos prihvatljivih troškova. Predlažemo da se ukine ograničenje u obliku apsolutnog iznosa od 75.000,00 kn te da prihvatljiv trošak pripreme dokumentacije iznosi 3% ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova zbog tržišnih cijena usluge pripremne dokumentacije. Nije prihvaćen Trošak izrade projektne dokumentacije ne mora nužno biti u korelaciji sa vrijednošću projekta. U slučaju da je trošak izrade poslovnog plana veći od 37.500 kuna korisnik ima mogućnost vlastitim sredstvima platiti razliku.
15 Apsolon 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.3. Uvjeti prihvatljivosti troškova Stavak (7) točka a: Smatramo da je prihvatljiv iznos troškova pripreme poslovnog plana od 37.000,00 kn u odnosu na visinu potpore koja može iznositi do 5.000.000,00 eura izrazito nizak apsolutni iznos prihvatljivih troškova. Predlažemo da se ukine ograničenje u obliku apsolutnog iznosa od 37.500,00 kn te da prihvatljiv trošak poslovnog plana iznosi 2% ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova zbog tržišnih cijena usluge pripreme poslovnog plana. Nije prihvaćen Trošak izrade projektne dokumentacije ne mora nužno biti u korelaciji sa vrijednošću projekta. U slučaju da je trošak izrade projektne dokumentacije veći od 75.000 kuna korisnik ima mogućnost vlastitim sredstvima platiti razliku.
16 Luneta d.o.o. 2.4. Postupci nabave prije podnošenja zahtjeva za potporu, 2.4.2. Postupci nabave za neobveznike javne nabave te obveznike javne nabave kada provode jednostavnu nabavu Točka (5), gdje je korisnik obvezan prikupiti najmanje dvije ponude, u praksi (pogotovo kod većih projekata) je teško izvediva. Korisnik ne može nekoga prisiliti da mu izradi ponudu. Može postojati obaveza da korisnik obavijesti neki najmanji broj ponuditelja da je objavljen Poziv na prikupljanje ponuda, ali korisnik ne može utjecati na ponuditelje da pošalju ponudu. Djelomično prihvaćen Da bi trošak bio prihvatljiv, korisnik je obvezan prikupiti najmanje dvije ponude koje ispunjavaju sve uvjete iz tražene tehničke specifikacije i Poziva za dostavu ponuda što je u skladu s člankom 28., stavak (8) Pravilnika. U slučaju specifičnosti troška te da na tržištu ne postoji drugi proizvođač predmeta nabave iste ili slične namjene, prihvatljiva je jedna ponuda prikupljena preko mrežnih stranica Agencije za plaćanja uz detaljno obrazloženje potkrijepljeno dokazima. Navedeno obrazloženje sa dokazima potrebno je učitati prilikom podnošenja zahtjeva za potporu. Tehničke specifikacije pišu sami korisnici i definiraju potrebne i bitne karakteristike predmeta nabave. Korisnik koji se pridržava navedenog u Prilogu IV. Pravilnika te svojim tehničkim specifikacijama i uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda ne pogoduje ni jednom proizvođaču/ponuđaču ne bi trebao imati problema s prikupljanjem više ponuda. U slučaju nemogućnosti prikupljanja više od jedne ponude korisnik isto mora opravdati. Ako se radi o specifičnoj jedinstvenoj opremi, korisnik je obavezan dostaviti izjavu i obrazloženje tehnologa, proizvođača opreme od kojeg je prikupljena jedna ponuda i dokaze o istraživanju tržišta.
17 Apsolon 2.4. Postupci nabave prije podnošenja zahtjeva za potporu, 2.4.2. Postupci nabave za neobveznike javne nabave te obveznike javne nabave kada provode jednostavnu nabavu Stavak (15): Potrebno je navesti koja je dokumentacija potrebna za dokazivanje vlasničke strukture? Da li je nužan izvod iz javnog registra ili to može biti ovjerena izjava dobavljača? Nadalje, molimo vas da navedete u kojim ćete slučajevima tražiti izvode u vlasničkoj strukturi jer je u stavku (15) članka 2.6.2. navedeno da Agencija tijekom administrativne kontrole može zatražiti izvode o vlasničkoj strukturi ponuditelja ukoliko se radi o ponuditelju iz inozemstva. Djelomično prihvaćen Sukladno stavku (15) podtočke 2.6.2. Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole može zatražiti izvode o vlasničkoj strukturi ponuditelja ukoliko se radi o ponuditelju iz inozemstva. Navedeno nije obavezna dokumentacija te će Agencija za plaćanja po potrebi iste tražiti od korisnika. Navedena dokumentacija isključivo se odnosi na izvode iz javno dostupnih registara.
18 Apsolon 2.4. Postupci nabave prije podnošenja zahtjeva za potporu, 2.4.2. Postupci nabave za neobveznike javne nabave te obveznike javne nabave kada provode jednostavnu nabavu Stavak (6): Potrebno je dodatno pojasniti uvjete i kriterije određivanja specifičnosti troška i dokazivanja da ne postoji drugi proizvođač za predmetnu nabavu te propisati dokumentaciju kojom to dokazujemo (Izjava ili nešto slično). Primljeno na znanje Specifičnost troška bio bi primjerice dio linije proizvodnje/prerade koji mora biti kompatibilan s postojećim dijelom jer se radi o nadogradnji te da se navedeni trošak koji se nabavlja od drugog proizvođača ne bi bio kompatibilan sa strojem/opremom na koju se nadograđuje. Potrebno je dostaviti detaljno obrazloženje potkrijepljeno dokazima, ovisno o situaciji te vrsti i specifičnosti ulaganja kojima će se dokazati navedene informacije, a Agencija za plaćanja će sve dostavljeno provjeriti. U slučaju nabave opreme koja je specifična za određenu vrstu proizvodnje/prerade primjerice dio linije koji mora biti komplementaran s ostatkom opreme u pogonu, korisnik nemogućnost prikupljanja više od jedne ponude mora opravdati izjavom i obrazloženjem tehnologa, proizvođača opreme od kojeg je prikupljena ponuda i dokazima o istraživanju tržišta
19 Apsolon 2.4. Postupci nabave prije podnošenja zahtjeva za potporu, 2.4.2. Postupci nabave za neobveznike javne nabave te obveznike javne nabave kada provode jednostavnu nabavu Stavak (5): Smatramo da korisnik nije u mogućnosti garantirati da će prikupiti dvije ponude koje ispunjavaju sve uvjete iz tražene tehničke specifikacije i Poziva na dostavu ponuda. Korisnik je u mogućnosti poslati obavijest o objavljenom Pozivu, no isključivo dobavljač je odgovoran za dostavljanje ponude i za ispunjenje svih uvjeta iz Poziva za dostavu ponuda i tehničkih specifikacija. Također, u Pravilniku o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja navedeno je da je korisnik dužan obavijestiti najmanje 3 gospodarska subjekta putem elektroničke pošte da je objavio Poziv te na taj način aktivno sudjeluje u istraživanju tržišta za prikupljanje više ponuda različitih ponuditelja i proizvođača. Smatramo da je obveza obavještavanja 3 gospodarska subjekta transparentan način istraživanja tržišta te da će obaviješteni gospodarski subjekti dostaviti ponude ukoliko imaju mogućnosti isporučiti robu/usluge sukladno traženim specifikacijama te da stoga nema potrebe na inzistiranju dostavljanja dvije ponude, pogotovo iz razloga što je pronalazak i obavještavanje 3 različita gospodarska subjekta dovoljno administrativno opterećenje za korisnika. Nadalje, članak (13) točke 2.6.2 nacrta Natječaja navodi da će Agencija za plaćanja provjeravati opravdanost visine troškova usporedbom s referentnim cijenama. Dostavljanje dvaju ponuda je dodatno i nepotrebno opterećenje i za korisnike i za Agenciju za plaćanja iz razloga što usporedba s referentnim cijenama i inzistiranje na dostavljanju minimalno dvaju ponuda imaju istu svrhu, a to je provjera tržišnih cijena ulaganja. Nije prihvaćen Tehničke specifikacije pišu sami korisnici i definiraju potrebne i bitne karakteristike predmeta nabave. Korisnik koji se pridržava navedenog u Prilogu IV. Pravilnika te svojim tehničkim specifikacijama i uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda ne pogoduje ni jednom proizvođaču/ponuđaču ne bi trebao imati problema s prikupljanjem više ponuda. Analiza tržišta definira maksimalnu cijenu koju smo spremni platiti za pojedini trošak i ima izravni utjecaj na odabir ponuda. Javna objava Poziva preko mrežnih stranica Agencije za plaćanja korisniku služi kao jedan od alata istraživanja tržišta, a korisnik je dužan obavijestiti najmanje 3 gospodarska subjekta putem elektroničke pošte da je objavio Poziv te na taj način aktivno sudjeluje u istraživanju tržišta kako bi prikupio više ponuda različitih ponuditelja i proizvođača. Na taj način korisnik je zadovoljio načela ekonomičnosti, djelotvornosti i učinkovitosti i u konačnici dobio najbolju vrijednost za novac. Člankom 28. Pravilnika propisano je da Agencija za plaćanja može za pojedine troškove odrediti maksimalne iznose financiranja ili natječajem propisati sustav prikupljanja više ponuda za pojedine troškove, tipove operacija ili mjere. U slučaju nemogućnosti prikupljanja više od jedne ponude korisnik isto mora opravdati. Ako se radi o specifičnoj jedinstvenoj opremi, korisnik je obavezan dostaviti izjavu i obrazloženje tehnologa, proizvođača opreme od kojeg je prikupljena jedna ponuda i dokaze o istraživanju tržišta.
20 Fito ekologija d.o.o. 2.4. Postupci nabave prije podnošenja zahtjeva za potporu, 2.4.2. Postupci nabave za neobveznike javne nabave te obveznike javne nabave kada provode jednostavnu nabavu Stavak (5): Nije usklađeno sa Prilogom IV Pravilnika, gdje se ne spominju minimalno dvije ponude nego samo da korisnik mora obavijestiti minimalno 3 gospodarska subjekta. Portal ponuda je javan i svaki ponuđač određene robe se može javiti ako zadovoljava tehničke specifikacije, pa se postavlja pitanje potrebe obavještavanja 3 gospodarska subjekta. Odredba obaveze prikupljanja minimalno dvije ponude koje moraju ispuniti sve uvjete iz tražene tehničke specifikacije zahtjeva puno veći angažman korisnika oko prikupljanja ponuda a samim time i dulji vremenski period za ovakvu vrstu aktivnosti. To bi značilo da korisnik mora jako dobro poznavati tržište tj. trošiti vrijeme za istraživanje tržišta. Osim toga , korisnik ne može prisiliti ponuđača da mu ponudi robu ako on to ne želi. U navedenom slučaju bi morao odustati od troška za koji ne može dobiti dvije ponude. Potrebno je naglasiti da je na hrvatskom tržištu sve veći problem pronaći izvođača radova i sakupiti i jednu ponudu. Također u mjeri 4.1.1. je dozvoljena samo jedna ponuda. Djelomično prihvaćen U članku 28., stavak (8) Pravilnika propisano je da „Agencija za plaćanja može za pojedine troškove/tipove operacija/mjere propisati natječajem sustav prikupljanja više ponuda“. Iz navedenog proizlazi obveza prikupljanja najmanje dvije ponude koja je u potpunosti u skladu s Pravilnikom. Obveza prikupljanja najmanje ponude podrazumijeva da je korisnik obavijestio najmanje 3 gospodarska subjekta. Posljedica neispunjavanja gore propisanog uvjeta/kriterija je da trošak neće biti prihvatljiv za sufinanciranje, a definirano je Prilogom 1 Natječaja „Korisnik je obvezan prikupiti minimalno dvije ponude – korisnici neobveznici javne nabave te obveznici javne nabave kada provode jednostavnu nabavu. U slučaju specifičnosti troška te u slučajevima kada na tržištu ne postoji drugi proizvođač predmeta nabave iste ili slične namjene prihvatljiva je jedna ponuda prikupljena preko mrežnih stranica Agencije za plaćanja uz detaljno obrazloženje potkrijepljeno dokazima. Navedeno obrazloženje sa dokazima potrebno je učitati prilikom podnošenja zahtjeva za potporu.“ Tehničke specifikacije pišu sami korisnici i definiraju potrebne i bitne karakteristike predmeta nabave. Korisnik koji se pridržava navedenog u Prilogu IV. Pravilnika te svojim tehničkim specifikacijama i uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda ne pogoduje ni jednom proizvođaču/ponuđaču ne bi trebao imati problema s prikupljanjem više ponuda. Prilog IV Pravilnika je uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupka jednostavne nabave, a Natječajem se propisuju specifični uvjeti i kriteriji za svaki tip operacije koji se mogu razlikovati. U slučaju nemogućnosti prikupljanja više od jedne ponude korisnik isto mora opravdati. Ako se radi o specifičnoj jedinstvenoj opremi korisnik je obavezan dostaviti izjavu i obrazloženje tehnologa, proizvođača opreme od kojeg je prikupljena jedna ponuda i dokaze o istraživanju tržišta.
21 Finesa Grupa d.o.o. 2.4. Postupci nabave prije podnošenja zahtjeva za potporu, 2.4.2. Postupci nabave za neobveznike javne nabave te obveznike javne nabave kada provode jednostavnu nabavu Poštovani, Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je kreirala Portal ponuda za korisnike EU fondova ruralnog razvoja s namjerom da sva prikupljanja ponuda budu kvalitetna, transparentna, da omogućuju svim ponuditeljima dostavu ponuda, a korisniku izbor najpovoljnije ponude na temelju najboljeg omjera cijene i kvalitete. Točkom (5) navodi se kako je Korisnik obavezan prikupiti najmanje dvije ponude koje ispunjavaju sve uvjete iz tražene tehničke specifikacije i Poziva na dostavu ponuda za svaki prihvatljivi trošak preko mrežnih stranica Agencije za plaćanje. Smatramo kako Korisnik ne može utjecati na broj prikupljenih ponuda niti ikoga prisiliti na dostavu ponuda, bez obzira na provedeno istraživanje tržišta. Djelomično prihvaćen U članku 28., stavak (8) Pravilnika propisano je da „Agencija za plaćanja može za pojedine troškove/tipove operacija/mjere propisati natječajem sustav prikupljanja više ponuda“. Iz navedenog proizlazi obveza prikupljanja najmanje dvije ponude koja je u potpunosti u skladu s Pravilnikom. Obveza prikupljanja najmanje ponude podrazumijeva da je korisnik obavijestio najmanje 3 gospodarska subjekta. Posljedica neispunjavanja gore propisanog uvjeta/kriterija je da trošak neće biti prihvatljiv za sufinanciranje, a definirano je Prilogom 1 Natječaja „Korisnik je obvezan prikupiti minimalno dvije ponude – korisnici neobveznici javne nabave te obveznici javne nabave kada provode jednostavnu nabavu. U slučaju specifičnosti troška te u slučaju kada na tržištu ne postoji drugi proizvođač predmeta nabave iste ili slične namjene prihvatljiva je jedna ponuda prikupljena preko mrežnih stranica Agencije za plaćanja uz detaljno obrazloženje potkrijepljeno dokazima. Navedeno obrazloženje sa dokazima potrebno je učitati prilikom podnošenja zahtjeva za potporu.“ Tehničke specifikacije pišu sami korisnici i definiraju potrebne i bitne karakteristike predmeta nabave. Korisnik koji se pridržava navedenog u Prilogu IV. Pravilnika te svojim tehničkim specifikacijama i uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda ne pogoduje ni jednom proizvođaču/ponuđaču ne bi trebao imati problema s prikupljanjem više ponuda. U slučaju nemogućnosti prikupljanja više od jedne ponude korisnik isto mora opravdati. Ako se radi o specifičnoj jedinstvenoj opremi, korisnik je obavezan dostaviti izjavu i obrazloženje tehnologa, proizvođača opreme od kojeg je prikupljena jedna ponuda i dokaze o istraživanju tržišta.
22 Apsolon 2.6. Provedba postupka dodjele potpore, 2.6.1. Podnošenje, zaprimanje i rangiranje zahtjeva za potporu Stavak (8): Predlažemo da svakog korisnika obavijestite o rang-listi po traženim bodovima putem e-maila kako bi se korisnik mogao orijentirati i odlučiti hoće li započeti s provođenjem investicije. Djelomično prihvaćen Korisnik će biti obaviješten o statusu zahtjeva za potporu objavom akta u AGRONET-u nakon završene administrativne kontrole zahtjeva za potporu.
23 Apsolon 2.6. Provedba postupka dodjele potpore, 2.6.2. Administrativna kontrola zahtjeva za potporu Stavak (13): Smatramo da je opravdanost visine troškova usporedbom s referentnim cijenama realna kontrola visine troškova te da se prikupljanjem ponuda iz dva izvora stvara dodatno administrativno opterećenje za Agenciju i za korisnike. Djelomično prihvaćen Agencija za plaćanja provjerava opravdanost visine troškova usporedbom s referentnim cijenama ili cijenama iz drugih dostupnih izvora i usporedbom različitih ponuda, osim za opće troškove i ulaganja koja se odnose na kupnju zemljišta i objekata.
24 Apsolon 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.7. Dopuna/obrazloženje Stavak (1): U prilozima 4a i 4b navedeno je koja je obvezna dokumentacija za koju nije moguća dopuna. Za koju dokumentaciju APPRRR može tražiti obrazloženje, odnosno, znači li to da je obrazloženje moguće čak i za one dokumente za koje je u spomenutim prilozima natječaja 4a i 4b navedeno da nije moguća dopuna? Djelomično prihvaćen Za dokument koji je naznačen u Prilozima 4a i 4b kao obavezna dokumentacija za koju nema mogućnosti dopune, a koji nije dostavljen u zahtjevu za potporu, nije moguće tražiti obrazloženje. Ako je dokument sukladno Prilogu 4a i 4b dostavljen, a postoje određene nejasnoće ili neusklađenosti u navodima/dokumentima/izračunima moguće je od korisnika tražiti obrazloženje nejasnoća ili neusklađenosti u navodima/dokumentima/izračunima.
25 Apsolon 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.8. Izdavanje akata nakon završenog postupka dodjele potpore Stavak (9): Predlažemo da se promjena lokacije ne ograničava samo na JLS nego da promjena lokacije ulaganja bude moguća na cijelom teritoriju RH uz prethodno odobrenje Agencije za plaćanja. U tom slučaju predlažemo da se navede da ukoliko se promjenom lokacije ulaganja promjene uvjeti po kojima je korisnik ostvario bodove po kriterijima odabira i to dovede do toga da takav projekt ne bi bio odobren da će Zahtjev za promjenu lokacije biti odbijen. Nije prihvaćen Promjena lokacije ulaganja dozvoljena je unutar iste jedinice lokalne samouprave u slučajevima izvanrednih okolnosti koje nisu bile predvidive u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.
26 Apsolon 3. POSTUPAK PROVEDBE PROJEKTA, 3.5. Uvjeti podnošenja zahtjeva za isplatu Stavak (6): Potrebno dodatno pojasniti. Ako je smisao ovog uvjeta da ukoliko korisnik zatraži povrat za neodobreni ili neprihvatljivi trošak da će se isti oduzeti od ukupnog prihvatljivog iznosa ulaganja te da u sljedećim ratama neće moći tražiti taj dio potpore iako je proveo prihvatljivi dio ulaganja, smatramo da je takvo postupanje izrazito opasno i štetno po korisnike, a dovest će i do problema u odnosu odobrenih (rezerviranih) sredstava i stvarno isplaćenih što će za rezultat imati lošiji rezultat iskorištenosti fonda. Stoga predlažemo da se navedeni uvjet izbaci iz natječaja. Djelomično prihvaćen Agencija za plaćanja može umanjiti iznos za isplatu u skladu s člankom 63. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014. Naime, ako korisnik u zahtjevu za isplatu potražuje iznos koji je viši od prihvatljivog iznosa potpore iz ugovora o financiranju te nakon administrativne obrade zahtjeva za isplatu omjer prihvatljivih i neprihvatljivih troškova bude veći od 10 %, Agencija za plaćanja može primijeniti administrativnu kaznu. Administrativna kazna se primjenjuje u iznosu zatraženog neprihvatljivog troška. U skladu s člankom 63. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014 administrativna kazna se ne primjenjuje ako korisnik može dokazati Agenciji za plaćanja da nije kriv za uključivanje neprihvatljivog iznosa ili ako se Agencija za plaćanja na drugi način uvjeri da korisnik nije kriv. Očite omaške ili greške će se uz pojašnjenje korisnika prihvatiti.
27 Apsolon 3. POSTUPAK PROVEDBE PROJEKTA, 3.5. Uvjeti podnošenja zahtjeva za isplatu Stavak (5): Uvjet da korisnik ne može zatražiti iznos potpore koji je veći od iznosa navedenog u ugovoru o financiranju potrebno preformulirati kako bi bio u skladu s člankom 28. stavak (3) Pravilnika u kojem stoji da Agencija za plaćanje ne može dodijeliti iznos potpore veći od navedenog u ugovoru o financiranju. U suprotnom bi trebalo propisati sankcije za korisnike koji zatraže iznos potpore veći od iznosa navedenog u Ugovoru o financiranju. Nije prihvaćen Članak 28. stavak 3. Pravilnika se odnosi na postupak dodjele potpore. U postupku provedbe projekta korisnik je upoznat sa odobrenim iznosima po pojedinom trošku kao i podatkom što je od pojedinih troškova realizirano te sukladno tome podnosi zahtjev za isplatu. Agencija za plaćanja može umanjiti iznos za isplatu u skladu s člankom 63. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014. Naime, ako korisnik u zahtjevu za isplatu potražuje iznos koji je viši od prihvatljivog iznosa potpore iz ugovora o financiranju te nakon administrativne obrade zahtjeva za isplatu omjer prihvatljivih i neprihvatljivih troškova bude veći od 10 %, Agencija za plaćanja može primijeniti administrativnu kaznu. Administrativna kazna se primjenjuje u iznosu zatraženog neprihvatljivog troška. U skladu s člankom 63. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014 administrativna kazna se ne primjenjuje ako korisnik može dokazati Agenciji za plaćanja da nije kriv za uključivanje neprihvatljivog iznosa ili ako se Agencija za plaćanja na drugi način uvjeri da korisnik nije kriv.
28 Fito ekologija d.o.o. 3. POSTUPAK PROVEDBE PROJEKTA, 3.6. Administrativna kontrola zahtjeva za isplatu Stavak (3): Prilikom popunjavanja zahtjeva za isplatu aplikacija ne generira podatak o e-mail adresi konzultanta, što može predstavljati problem kod slanja zahtjeva za dopunu. Predlažem da se navede i e-mail adresa osobe za kontakt koja je navedena u Zahtjevu za potporu. Stavak (10): Pogrešna referenca. Prijedlog da se ova rečenica preformulira kako bi krajnjem korisniku bilo vidljivo da će mu se prije konačne isplate izvršiti posjeta lokaciji ulaganja ili kontrola na terenu. Osim toga kontrola na terenu je moguća i prije isplate u ratama. Prihvaćen Prilikom programiranja Natječaja dodati će se podatak o podacima kontakt osobe. U stavku (10) izbrisana je riječ “konačne”, ostale odredbe vezane za kontrolu na terenu su opisane u dijelu 3.9. Kontrola na terenu.
29 Fito ekologija d.o.o.  , 16. PRIKAZ POSTUPKA DODJELE I ISPLATE POTPORE Postupak isplate potpore naveden je dva puta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
30 Luneta d.o.o.  , 17. POPIS PRILOGA Prilog 4a: Kod dokaza o postojanju vlastitih sredstava ili vanjskog izvora financiranja, korisnik realno nema potrebe za osiguranjem 100% iznosa financiranja kad se Zahtjev za isplatu može tražiti kroz više rata. Ako se traži npr. Ugovor o kreditu sa bankom na 100% iznos investicije, naknada za obradu se plaća na puni iznos (nepotrebno), a i sam kredit nije potreban u 100% iznosu da se zatvori financijska konstrukcija, samo donosi dodatne troškove korisniku. Dokazivanje vlastitih sredstava ili vanjskog izvora financiranja trebalo bi biti potrebno osigurati u visini investicije umanjene za iznos potpore (možda uvećati potrebna sredstva u nekom postotku, npr. 20% - da se osigura likvidnost). Djelomično prihvaćen Zavisno o izvorima financiranja ulaganja planiranim u poslovnom planu, korisnik je u obvezi dostaviti odgovarajuće dokaze postojanja istih. Vlastito učešće u financiranju ulaganja mora biti potkrijepljeno odgovarajućim dokazima (npr. stanje sredstava na računu, potvrda o depozitu i sl.) u 100% iznosu. Planira li se dio troška ulaganja financirati predujmom ili kreditnim sredstvima, korisnik je u obvezi dostaviti izjavu/pismo namjere kreditne institucije/ugovor o kreditu s jasno naznačenim sljedećim podacima: naziv klijenta i projekta, iznos financiranja, raspon kamatnih stopa i naknada za obradu, počekom i dinamikom otplate kredita. Priloženi dokument mora pokriti ukupni iznos planiranih vanjskih izvora financiranja.
31 Luneta d.o.o.  , 17. POPIS PRILOGA Prilog 4a: Obaveza prilaganja pravomoćne građevinske dozvole kod podnošenja Zahtjeva za potporu iziskuje od potencijalnih korisnika potpore znatna financijska sredstva (plaćanje komunalnog doprinosa, vodnog doprinosa i dr.), dovodi potencijalne korisnike u nelikvidnost zbog dugotrajne obrade Zahtjeva za potporu, te u slučaju neodobravanja Zahtjeva za potporu dolazi do mogućeg odustajanja korisnika od projekta te traženja povrata komunalnog doprinosa što predstavlja problem kod JLS-a. Prijedlog je da se pravomoćna građevinska dozvola traži u drugoj fazi kao što je bio slučaj do sada (nakon administrativne kontrole), odnosno da korisnik nema značajnih dodatnih troškova (govorimo o stotinama tisuća kuna) kada nije siguran da će Zahtjev za potporu biti odobren. Nije prihvaćen Sukladno Prilogu 1, projekt mora imati izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo. Također, ovisno o vrsti ulaganja pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi akt kojim se odobrava građenje/uporaba građevine/odgovarajući dokument kojim se dokazuje uporabljivost/legalnost postojeće građevine, izdan od strane središnjeg ili upravnog tijela nadležnog za upravne poslove graditeljstva i prostornog uređenja korisnik mora dostaviti prilikom podnošenja zahtjeva za potporu (može se nadopuniti).
32 Apsolon  , 17. POPIS PRILOGA Prilog 4b: Molimo pojašnjenje horizontalnog kriterija 8a. Novi/inovativni proizvod/tehničko-tehnološki proces. Nije jasno navedeno da li uvođenje tehničko-tehnološkog procesa podrazumijeva novi proizvod u strukturi proizvodnje? Djelomično prihvaćen Za ostvarivanje bodova na kriteriju odabira “Novi/inovativni proizvod/tehničko-tehnološki proces” u pojašnjenju kriterija odabira jasno je navedeno da uvođenje novog/unaprijeđenog tehnološkog procesa predstavljaju aktivnosti kojima se postojeći tehnološki proces automatizira, informatizira (čime se isključuje kupnja osobnih računala i printera za redovito poslovanje te računalnih programa namijenjenih svakodnevnom uredskom poslovanju) ili unaprjeđuje na način da utječe na povećanu produktivnost, smanjenje utroška energije, očuvanje okoliša i sl. Kupnja gospodarskih vozila ni u kom slučaju ne može se smatrati unaprjeđenjem tehnološkog procesa. Uvođenje novog tehnološkog procesa ne mora nužno dovesti do uvođenje novog proizvoda. U slučaju ostvarivanja bodova za uvođenje novog proizvoda, novi proizvod je svaki proizvod koji je nastao kao posljedica ulaganja te ga je moguće prepoznati u tablici „Struktura i dinamika EPFRR proizvodnje“ na način da stvara novu dodanu vrijednost.
33 Apsolon  , 17. POPIS PRILOGA Prilog 1: Molimo pojašnjenje točke 72. Priloga 1a. Iz točke 72. nije razvidno treba li korisnik imati promet veći od 200.000 EUR i priložiti obvezujuće pismo namjere banke kako bi ostvario potporu veću od 200.000 EUR ili korisnik može imati promet manji od 200.000 EUR ali uz obvezujuće pismo namjere banke može ostvariti potporu veću od 200.000 EUR? Nije prihvaćen Sukladno odredbi pod točkom 72. Priloga 1, uvećanje vrijednosti potpore temeljem obvezujućeg pisma namjere banke primjenjuje se za korisnike koji posjeduju financijsku dokumentaciju, a čiji je zbroj vrijednosti prometa ostvarenog kroz najviše tri godine veći od 200.000 EUR. Korisnik mora imati promet veći od 200.000 EUR kako bi uz obvezujuće pismo namjere banke koje se odnosi na cijeli projekt ostvario potporu veću od 200.000 EUR.