Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.2.2 "Korištenje obnovljivih izvora energije"

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA KOMENTARI SE ODNOSE NA KRITERIJE ODABIRA (uz prethodno date komentare kroz Odbor za praćenje PRR) A EKONOMSKI KRITERIJI Predlaže se veći ponder za Ekonomske kriterije - 40 umjesto 30, a istovremeno manji ponder za C Kriterij lokacije ulaganja - 10 bodova umjesto 20 (usklađivanje bodovanja s 4.2.1.). 1. Veličina gospodarstva/broj članova zadruge Kod definiranja razreda potrebno je poštivati načela propisana PRR, a koja kažu da se prioritet mora dati SME. Predlažu se stoga 2 razreda: SME 20 bodova i veliki korisnici 15 bodova. 3. Proizvodnja energije Predlaže se manji ponder za ovaj kriterij - 20 umjesto 30 bodova te razredi: iz nusproizvoda preradbenog procesa (20 bodova); sunce (15 bodova). 4. Udio OIE u ukupnoj potrošnji na kraju ulaganja Potrebno je preispitati postavljene razrede - ljestvica je vrlo visoko i nerealno postavljena (80% udio energije iz OIE). Predlaže se utvrđivanje razreda sukladno dosadašnjoj praksi (ugovoreni projekti). Predlaže se veći ponder za ovaj kriterij - 30 bodova umjesto 20 bodova. C KRITERIJ LOKACIJE ULAGANJA Vidjeti komentar uz Ekonomske kriterije - smanjenje bodova za kriterij lokacije ulaganja s 20 na 10 bodova. Nije prihvaćen S obzirom na broj kriterija odabira za tip operacije 4.2.2 nije moguće ujednačiti ponder sa istim kriterijem odabira za tip operacije 4.2.1. Na ovaj način bodovanja, potiče se i mikro i male korisnike na korištenje obnovljivih izvora energije. Kriterij odabira „Proizvodnja energije“ uz kriterij „Veličina gospodarstva/broj članova zadruge“ je najvažniji kriterij u sklopu kriterija odabira i mora imati najveći ponder. Svrha Natječaja je povećanje učinkovitog korištenja energije odnosno zamjena postojećih energenata u što većoj mjeri obnovljivim izvorima energije.