Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o stečaju potrošača

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Miro Kovačević Stečajni razlog, Članak 4. (3) Smatrat će se da je potrošač insolventan ako najmanje 180 dana uzastopno ne može ispuniti jednu ili više dospjelih novčanih obveza. Nije prihvaćen S obzirom na to da se postupak stečaja potrošača pokreće na prijedlog potrošača, o njemu ovisi kad će predložiti pokretanje stečajnoga postupka. Presumpcija prema kojoj je potrošač insolventan ako najmanje 90 dana uzastopno ne može ispuniti jednu ili više dospjelih novčanih obveza u ukupnom iznosu većem od 30.000,00 kuna predložena je kako bi potrošač mogao pravovremeno predložiti pokretanje postupka stečaja potrošača.
2 Miro Kovačević Troškovi izvansudskog postupka, Članak 12. (2) Predujam uplaćuje podnositelj zahtjeva u iznosu od 0,00 kuna. Nije prihvaćen S obzirom na to da se troškovi izvansudskog postupka namiruju iz položenog predujma, predujam ne može iznositi 0,00 kuna. Međutim, stavkom 3. ovoga članka predložena je mogućnost da se podnositelj zahtjeva, ako se radi o potrošaču, može osloboditi obveze uplate predujma na način i uz pretpostavke propisane posebnim propisom kojim se uređuje besplatna pravna pomoć.
3 Suzana Rapljenovic Troškovi postupka, Članak 30. Ako sam dužnik podnosi prijedlog za pokretanjem stečajnog postupka, treabo bi u konačnici biti oslobođen snošenja troškova stečajnog postupka, odnosno maksimalno uplatiti do 100,00 kn. Pogotovo ako se uzme u obzir paralela sa Stečajnim zakonom prema kojem zakonski zastupnici dužnika, za razliku od vjerovnika, prilikom podnošenja prijedloga za otvaranjem stečajna nad dužnikom nisu obvezni predujmiti troškove postupka. Nije prihvaćen Situacije u kojima potrošač nije u mogućnosti predujmiti troškove postupka propisane su stavcima 2. i 3.članka 30. Stavkom 2. ovoga članka propisano je da, ako potrošač nije u mogućnosti predujmiti troškove postupka, a ima imovine, sud može odlučiti da se troškovi postupka predujme iz proračunskih sredstava, a predujmljeni troškovi postupka naknade prioritetno iz unovčene imovine potrošača. Stavkom 3. ovoga članka propisano je da potrošača, ako nije u mogućnosti predujmiti troškove postupka, a nema imovine, sud može osloboditi od obveze predujmljivanja troškova postupka uz odgovarajuću primjenu posebnog propisa kojim se uređuje besplatna pravna pomoć. Sukladno tome, potrošač će predujmiti troškove samo kada je u mogućnosti.