Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Pravilnika o dopuni pravilnika o polaganju državne mature

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 LIDIJA PEJDO PRAVILNIK Poštovani, smatram da se ispiti državne mature trebaju provoditi nakon završetka nastavne godine zbog kvalitetnije pripreme učenika, ali i ne ometane provedbe redovne nastave. Primljeno na znanje Prijedlogom izmjena Pravilnika daje se mogućnost ministru da u izvanrednim situacijama koje se nisu mogle predvidjeti ipak omogući polaganje dijelova ispita obveznog dijela te ispita izbornoga dijela i prije završetka nastavne godine.
2 Debora Radolović PRAVILNIK Poštovani, treba omogućiti učenicima iz škola nacionalnih manjina pravo na žalbu ocjena na kraju nastavne godine. Aktualni kalendar DM to ne dozvoljava, jer će nastava najvjerojatnije završiti 29. svibnja 2020. te prvi ispit je u kalendaru već 1. i 2. lipnja 2020. Pišem prvenstveno za talijansku nacionalnu manjinu i znam da smo imali već izvanredne situacije i izmjene kalendara u tijeku pisanja ispita DM i odlično smo se dogovorili i koordinirali novi datum pisanja ispita, sve u suradnji s Nacionalnim centrom. Dakle, nemoguće je predvidjeti sve izvanredne situacije ali dogovor s partnerima je sigurno poželjan. Primljeno na znanje Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi omogućuje svim učenicima pravo na žalbu na zaključnu ocjenu pa tako i učenicima pripadnicima nacionalnih manjina. Točni datumi održavanja ispita državne mature predmet su Kalendara polaganja ispita državne mature te će se pri izmjenama istoga razmotriti i ovaj komentar.
3 Milvana Pavletić PRAVILNIK Poštovani, Mišljenja sam da bi sve ispite trebalo provoditi nakon završetka nastavne godine za maturante. U slučaju dopune Pravilnka potrebno je definirati izvanredne situacije i rok do kojeg može doći do promjene rasporeda polaganja ispita. Nije prihvaćen Namjera je izmjene Pravilnika ostaviti mogućnost da se u izvanrednim situacijama koje nije bilo moguće predvidjeti ipak neki ispiti ili dijelovi ispita mogu polagati i prije završetka nastavne godine. Što se tiče definicije izvanredne situacije te potrebe da se navede rok do kojega se može mijenjati raspored polaganja ispita, naglašavamo da upravo iz razloga što se ne mogu predvidjeti koje su to sve moguće izvanredne situacije niti vrijeme njihova događanja (to je razlog zašto se i zovu “izvanredne situacije”) nije ih moguće pobrojati te staviti rok do kojega se Kalendar može mijenjati.
4 Alta Pavin Banović PRAVILNIK Polaganje ispita državne mature moguće je svake godine prilagođavati kako bi se učenike rasteretilo i omogućilo kvalitetu polaganja ispita. Svakako je potrebno razmotriti koje bi vrijeme za polaganje izbornih ispita državne mature bilo najadekvatnije za učenike. Pisanje eseja iz hrvatskoga jezika i književnosti, kao i sve druge oblike eseja bilo kojeg predmeta, može se realizirati dok još traje nastavna godina, kako bi se olakšalo učenicima i dežurnim nastavnicima. Smatram da se ne moraju čekati izvanredne situacije bilo kojeg oblika da se donese odluka o polaganju ispita državne mature prije završetka nastavne godine. Primljeno na znanje Mišljenja smo da je trenutačno poželjno, zbog organizacije nastavne godine i učenika završnih razreda, ali i ostalih učenika, omogućiti polaganje nekih ispita prije završetka nastavne godine samo u izvanrednim situacijama.
5 Đani Žufić PRAVILNIK Poštovani, smatram da se ove godine iznimno pojedini ispiti DM mogu provesti i prije kraja nastavne godine. Naime, kako će se nastavna godina i za nezavršne razrede produljiti, u većini škola (koje rade i u dvije smjene) u nemogućnosti bi bilo na vrijeme provesti sve ispite. Međutim treba precizirati koje su to iznimne situacije. Pozdrav Nije prihvaćen Upravo iz razloga što se ne mogu predvidjeti koje su to sve moguće izvanredne situacije niti vrijeme njihova događanja (to je i razlog zašto se zovu “izvanredne situacije”) nije ih moguće pobrojati.
6 Anita Pavlek PRAVILNIK Poštovani, smatram da bi trebalo precizno definirati izvanredne situacije. Obvezne ispite trebalo bi pisati nakon završetka nastavne godine za sve razrede jer moge škole imaju problem s organizacijom zbog premalo prostora ako je paralelno obvezni dio ispita i redovna nastava za učenike koji nisu maturanti. Isto tako trebalo bi biti jasno misli li se na završetak nastavne godine za maturante ili završetak nastavne godine za sve razrede. Nije prihvaćen Upravo iz razloga što se ne mogu predvidjeti koje su to sve moguće izvanredne situacije niti vrijeme njihova događanja (to je i razlog zašto se zovu “izvanredne situacije”) nije ih moguće pobrojati. Također, mišljenja smo da je iz čl. 16. st. 1. razvidno da se radi o završetku nastavne godine za učenike završnih razreda te da ovdje nije potrebno to posebno naglašavati.
7 Sonja Keserac PRAVILNIK Poštovani, smatram da polaganje ispita državne mature prije završetka nastavne godine nije dobra odluka. Učenicima je samo polaganje ispita državne mature vrlo stresno i zahtjevno te ukoliko se održavaju u vrijeme redovne nastave može biti kontraproduktivno - istovremeno pripremanje i polaganje ispita državne mature i polaganje završnih ispita redovne nastave je preveliko opterećenje za učenike te može polučiti loše rezultate. Također upitno je mogu li se osigurati kvalitetni uvjeti za polaganje ispita državne mature (adekvatan mir u školi, organizacijski i kadrovski zahtjevi). Primljeno na znanje Namjera izmjene Pravilnika nije omogućiti da se svi ispiti polažu prije završetka nastavne godine već da se isto omogući samo u izvanrednim situacijama i to za dijelove ispita obveznoga dijela te ispite izbornoga dijela.
8 Davorka Gavranić PRAVILNIK Poštovani, smatram da je zbog rada pojedinih strukovnih škola u dvije smjene gotovo nemoguće provesti polaganje izbornih ispita državne mature i dijelova obaveznih ispita državne mature prije završetka nastavne godine osobito jer učenici strukovnih škola imaju tijekom nastavne godine organiziranu stručnu praksu, odnosno praktičnu nastavu koja je unaprijed određena s određenim danom u tjednu (npr. subote ili određeni radni dan) kao i u ne nastavne dane (subote ili dani zimskog i proljetnog odmora učenika). Potrebno je precizno definirati pojam izvanredne situacije. Nije prihvaćen Upravo iz razloga što se ne mogu predvidjeti koje su to sve moguće izvanredne situacije niti vrijeme njihova događanja (to je i razlog zašto se zovu “izvanredne situacije”) nije ih moguće pobrojati. Napominjemo da se ovdje ne radi o redovnim već izvanrednim situacijama. Prilikom izmjena Kalendara imat će se na umu organizacijske mogućnosti škola.
9 Dubravka Lisjak PRAVILNIK Potrebno je jasnije definirati izraz- nastavna godina. Odnosi li se to i na maturante? Dopuna u potpunosti ignorira organizacijske mogućnosti škola koje rade u dvije smjene. Opet će se otežati rad s prvim, drugim i trećim razredima. Kraj školske godine je ionako dovoljno stresan svima . Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Mišljenja smo da je iz čl. 16. st. 1. razvidno da se radi o završetku nastavne godine za učenike završnih razreda te da ovdje nije potrebno to posebno naglašavati. Prilikom izmjena Kalendara imat će se na umu organizacijske mogućnosti škola.
10 Jasna Marijančević-Dubinović PRAVILNIK Poštovani, slažem se sa mišljenjem svojih kolega da treba jasnije definirati koje su to izvanredne situacije ( članak 16a). Mišljenja sam i da polaganje ispita Državne mature prije završetka nastavne godine nije najsretnije rješenje zbog organizacijskih problema vezanih za istovremenu ogranizaciju nastave i ispita, a i praksa je pokazala da su maturanti dosta izostajali sa nastave prije pisanja ispita državne mature Nije prihvaćen Upravo iz razloga što se ne mogu predvidjeti koje su to sve moguće izvanredne situacije niti vrijeme njihova događanja (to je i razlog zašto se zovu “izvanredne situacije”) nije ih moguće pobrojati.
11 Andreja lucić PRAVILNIK U potpunosti se slažem s mišljenjem većine kako je održavanje ispita državne mature iz izbornih predmeta i pisanje eseja neprimjereno organizirati u vrijeme trajanja nastavne godine iz više razloga: nemogućnosti kvalitetne pripreme učenika, izostajanja s redovite nastave i organizacijskih problema samih škola koje u većini slučajeva rade dvosmjenski. Primljeno na znanje Namjera izmjene Pravilnika nije omogućiti da se svi ispiti polažu prije završetka nastavne godine već da se isto omogući samo u izvanrednim situacijama kada je to potrebno i to samo za pojedine ispite.
12 Jagoda Đurović PRAVILNIK Poštovani, Mišljenja sam da treba jasnije i preciznije definirati koje su to izvanredne situacije, a koje se spominju u stavku 1. članku 16a. Isto tako, polaganje izbornih predmeta DM tijekom 2. polugodišta za vrijeme trajanja nastave je bilo prisutno u prvim godinama provođenja DM i kao takvo se nije pokazalo dobrim. Činjenice koje govore u prilog tome su izostanci maturanata uoči i na dan polaganja ispita, otežana organizacija dežurstava nastavnika, te ovisno o uvjetima škole više ili manje otežana organizacija nastave za ostale maturante i učenike prvih, drugih i trećih razreda. Kod polaganja dijelova obveznih ispita DM prije završetka nastavne godine, treba se voditi računa da bi taj dan učenici maturanti izostali u velikom broju s nastave, iako bi ona bila organizirana, te se taj dan ne bi mogao voditi kao nastavni dan. Nije prihvaćen Upravo iz razloga što se ne mogu predvidjeti koje su to sve moguće izvanredne situacije niti vrijeme njihova događanja (to je i razlog zašto se zovu “izvanredne situacije”) nije ih moguće pobrojati.
13 Martina Sesar PRAVILNIK Kod stavka 1. članka 16a potrebno je voditi računa o mogućnostima provedbe državne mature prije završetka nastavne godine zbog materijalnih i ostalih uvjeta koji po pravilniku moraju biti zadovoljeni i potrebno ih se pridržavati.U vrijeme održavanja nastave svih ostalih nezavršnih razreda i pisanje mature u isto vrijeme narušava odredbe pravilnika o načinu izvođenje iste,a posebice pisanje obveznih ispita državne mature koje polaže veliki broj učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
14 Ljiljana Vidmar PRAVILNIK S obzirom da radim u gimnaziji i da smo već kod prve generacije koja je polagala državnu maturu, a i nacionalne ispite,imali priliku vidjeti da to sasvim dobro funkcionira u školama, ne vidim razloga zašto to ne bismo mogli napraviti i u izvanrednoj situaciji kao što je ove godine bio štrajk. Isto tako predlažem da se članovima Školskoga ispitnoga povjerenstva omogući da budu dežurni na ispitima jer u konkretnim situacijama se dogodi da nemamo dovoljno nastavnika za dežurstvo, a u isto vrijeme 4 razrednika i još dva člana Povjerenstva nisu u učionici dežurni. Što se ove školske godine tiče, podržavam pisanje i eseja i izbornih predmeta prije kraja nastavne godine. Učenici što prije trebaju dobiti informaciju o terminima! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru i prijedlogu te će se navedeno razmotriti prilikom eventualnih budućih izmjena Pravilnika.
15 Martina Budimir PRAVILNIK Kao što iznimno u izvanrednim situacijama ministar može donijeti odluku o polaganju ispita državne mature prije završetka nastavne godine, slično bi trebalo moći učiniti i s brojem propisanih nastavnih dana, tj. trebalo bi iskoristiti tu zakonsku mogućnost. Polaganje ispita državne mature prije završetka nastavne godine u praksi je teško izvedivo ako se radi o školi u kojoj se nastava odvija u više smjena. Postoje škole u kojima se nastava još uvijek organizira i subotom i nisu sve škole u mogućnosti organizirati jednosmjensku nastavu. Ukoliko ispiti državne mature budu organizirani prije završetka nastavne godine, neke će škole zbog prostornog i kadrovskog deficita ionako te dane gubiti kao nastavne dane. Što će se točno time postići? Primljeno na znanje Prilikom izmjene Kalendara imat će se na umu organizacijske mogućnosti škola.
16 JASNA BULJAN PRAVILNIK Poštovani, u čl. 16(a) (1) potrebno je izrijekom navesti koje su to izvanredne situacije u kojima ministar može donijeti odluku koja bi omogućavala polaganje izbornih ispita državne mature i dijelova obveznih ispita državne matura prije završetka nastavne godine. Nastavna godina za učenike 4.razreda ima 160 radnih dana, a za ostale učenike 175 radnih dana pa je nužno precizirati i na koga se točno izraz nastavna godina odnosi. Smatram da polaganje ispita državne mature prije završetka nastavne godine kontraproduktivno te utječe na slabiji uspjeh učenika na ispitima državne mature. Loša povratna informacija s ljetnih rokova provedenih ispita državne mature su to i dokazala pa je tako i princip polaganja ispita u svibnju tj.vrijeme trajanja nastavne godine za maturante i napušten odnosno pomaknut na lipanj. Isto tako, organizacijski gledano je teško izvedivo, posebno u školma u kojim se nastava odvija u dvije smjene. Nastavnici koji su dužni dežurati na ispitima državne mature ne mogu istovremeno održavati i nastavu. Nije prihvaćen Upravo iz razloga što se ne mogu predvidjeti koje su to sve moguće izvanredne situacije niti vrijeme njihova događanja (to je i razlog zašto se zovu “izvanredne situacije”) nije ih moguće pobrojati. Također, mišljenja smo da je iz čl. 16. st. 1. razvidno da se radi o završetku nastavne godine za učenike završnih razreda te da ovdje nije potrebno to posebno naglašavati. Prilikom izmjene Kalendara imat će se na umu organizacijske mogućnosti škola.
17 Saša Peričak PRAVILNIK Poštovani, Potrebno je jasnije definirati "izvanredne situacije". Nije jasno odnosi li se završetak nastavne godine samo na maturante ili na sve ostale učenike. Smatram potpuno neprihvatljivim da se bilo koji ispiti pišu prije nego maturantima završi nastavna godina. Također, zbog tehničkih uvjeta u kojima neke škole rade, smatram da će pisanje dijelova obveznih ispita moguće značajno omesti nastavni proces učenicima ostalih razreda (u nekim školama). Zbog toga bi učenici škola koje rade u dvije ili tri smjene, odnosno imaju problem s brojem i kapacitetom učionica mogli biti dovedeni u neravnopravan položaj. Nije prihvaćen Upravo iz razloga što se ne mogu predvidjeti koje su to sve moguće izvanredne situacije niti vrijeme njihova događanja (to je i razlog zašto se zovu “izvanredne situacije”) nije ih moguće pobrojati. Također, mišljenja smo da je iz čl. 16. st. 1. razvidno da se radi o završetku nastavne godine za učenike završnih razreda te da ovdje nije potrebno to posebno naglašavati. Prilikom izmjene Kalendara imat će se na umu organizacijske mogućnosti škola.
18 Renata Mihaljević PRAVILNIK Poštovani, slažem se u potpunosti s kolegama da bi trebalo definirati koje su to moguće izvanredne situacije. Osim toga, iskustvo nam je pokazalo da polaganje ispita državne mature za vrijeme nastave nije dobro, pa se zbog toga i odustalo od tog modela. Pogotovo ako se radi o obveznim ispitima, jer je u većini škola to organizacijski prezahtjevno tj. ne može se odvijati nastava za ostale razrede. Ni izborni predmeti se ne bi trebali pisati za vrijeme nastave jer je to kraj školske godine i već je sama ta situacija učenicima dovoljno stresna. Pripremaju se za zadnje testove, odgovore, a istovremeno i za maturu. Rezultat je toga da učenici prestanu pohađati nastavu i dolaze samo ciljano kada im to odgovara. Roditelji im pravdaju sve izostanke, što je potpuno razumljivo. Nije prihvaćen Upravo iz razloga što se ne mogu predvidjeti koje su to sve moguće izvanredne situacije niti vrijeme njihova događanja (to je i razlog zašto se zovu “izvanredne situacije”) nije ih moguće pobrojati. Prilikom izmjene Kalendara imat će se na umu organizacijske mogućnosti škola.
19 Ksenija Škorić PRAVILNIK Smatram da je potrebno detaljnije definirati izvanredne situacije. Nadalje, u vrijeme nastave bi eventualno bilo dobro provesti ispite iz izbornih predmeta, i to ako je u određenoj godini to stvarno potrebno. Ispite iz obveznih predmeta trebalo bi provoditi po završetku nastave za sve razrede, jer je u velikom broju škola organizacijski zahtjevno te ispite provoditi dok traje nastava za niže razrede zbog rada u smjenama. Nije prihvaćen Upravo iz razloga što se ne mogu predvidjeti koje su to sve moguće izvanredne situacije niti vrijeme njihova događanja (to je i razlog zašto se zovu “izvanredne situacije”) nije ih moguće pobrojati. Prilikom izmjene Kalendara imat će se na umu organizacijske mogućnosti škola.
20 Milana Kovačević Miškić PRAVILNIK Mišljenja sam da se ispiti državne mature ni u kom slučaju ne bi trebali pisati prije završetka nastavne godine. Primljeno na znanje Izmjenama Pravilnika želi se omogućiti polaganje nekih ispita prije završetka nastavne godine isključivo u izvanrednim situacijama
21 Irena Orlić Salaj PRAVILNIK Poštovani, svakako bi trebalo precizno definirati pojam izvanredne situacije. Nadalje, model polaganja izbornih predmeta DM-a za vrijeme trajanja nastavne godine već je isproban i kao loš napušten jer su maturanti pojačano izostajali dane uoči ispita. Uzevši u obzir raznovrsnost izbornih predmeta kao i raznovrsnost interesa maturanata, dolazi se do zaključka da bi kvaliteta redovne nastave izuzetno patila. Maturanti bi ponovo izostajali s nastave u dane uoči ispita i na sam dan ispita, skraćivanjem sati bili bi zakinuti svi, a organizacija dežurstava bi u takvim okolnostima bila izuzetno teška. Nije prihvaćen Upravo iz razloga što se ne mogu predvidjeti koje su to sve moguće izvanredne situacije niti vrijeme njihova događanja (to je i razlog zašto se zovu “izvanredne situacije”) nije ih moguće pobrojati. Izmjenama Pravilnika želi se omogućiti polaganje nekih ispita prije završetka nastavne godine isključivo u izvanrednim situacijama.
22 Sunčana Kapov PRAVILNIK Poštovani, nije točno da je savjetovanje otvoreno 15 dana jer je upućeno u petak, 6.12.2019. Nije precizirano što je izvanredna situacija. Dopuna ne uzima u obzir organizacijske mogućnosti svih škola, prije svega onih koje rade u dvije smjene, što će (kao što prethodna iskustva pokazuju) izazvati kaos u završetku nastavne godine za 1., 2. i 3. razrede jer će nastavni sati morati biti skraćeni. Prijedlog: 1. odbaciti u potpunosti ovu dopunu pravilnika. 2. prebaciti obavezne ispite na period nakon završetka nastavne godine za sve razrede, vodeći računa o rokovima za žalbe na završnu ocjenu 3. uzeti u obzir i broj profesora koji će potencijalno biti zauzeti dopunskim radom pa neće moći čuvati ispite državne mature 4. smanjiti broj članova školskog ispitnog povjerenstva kako bi se osigurao dovoljan broj profesora u učionicama u kojima će se pisati ispiti imajući u vidu sve veći broj prilagodbi Nije prihvaćen Upravo iz razloga što se ne mogu predvidjeti koje su to sve moguće izvanredne situacije niti vrijeme njihova događanja (to je i razlog zašto se zovu “izvanredne situacije”) nije ih moguće pobrojati. Prilikom izmjene Kalendara imat će se na umu organizacijske mogućnosti škola. Što se tiče prijedloga o smanjenju broja članova ispitnog povjerenstva, navedeno će se razmotriti prilikom eventualne buduće izmjene Pravilnika.
23 Maja Kralj Stančec PRAVILNIK Poštovani, .u stavku 1 članka 16.a važno je navesti koje situacije se definiraju kao izvanredne, a stavak 2 je potrebno uskladiti s člankom 76. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dakle: "...što uključuje i pristupnike koji su nakon odobrenog zahtjeva ocjenjeni pozitivnom ocjenom nakon polaganja ispita pred povjerenstvom." "Članak 76. (NN 152/14, 68/18) (1) Učenik ili roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev učiteljskom/nastavničkom vijeću radi polaganja ispita pred povjerenstvom. (2) Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva dana od dana podnošenja zahtjeva." Nije prihvaćen Upravo iz razloga što se ne mogu predvidjeti koje su to sve moguće izvanredne situacije niti vrijeme njihova događanja (to je i razlog zašto se zovu “izvanredne situacije”) nije ih moguće pobrojati. Nadalje, odredba “…kojima je pozitivno riješen prigovor na zaključenu negativnu ocjenu.” i do sada je bila dio ovoga Pravilnika te podrazumijeva da je na kraju cijele procedure preispitivanja zaključne ocjene, što uključuje i polaganje ispita pred povjerenstvom, učeniku pozitivno riješen prigovor.
24 Sanja Skrabic PRAVILNIK Poštovani,smatram da bi trebalo navesti koje su to izvanredne situacije. S poštovanjem Nije prihvaćen Upravo iz razloga što se ne mogu predvidjeti koje su to sve moguće izvanredne situacije niti vrijeme njihova događanja (to je i razlog zašto se zovu “izvanredne situacije”) nije ih moguće pobrojati.
25 Gordana Popović PRAVILNIK Navesti konkretno koje su to "izvanredne situacije". Nije prihvaćen Upravo iz razloga što se ne mogu predvidjeti koje su to sve moguće izvanredne situacije niti vrijeme njihova događanja (to je i razlog zašto se zovu “izvanredne situacije”) nije ih moguće pobrojati.
26 Antonela Dragobratović PRAVILNIK Navesti situacije koje obuhvaćaju izvanredne uvjete i postaviti nadnevak do kojeg se može mijenjati predviđeni kalendar. Nije prihvaćen Upravo iz razloga što se ne mogu predvidjeti koje su to sve moguće izvanredne situacije niti vrijeme njihova događanja (to je i razlog zašto se zovu “izvanredne situacije”) nije ih moguće pobrojati niti odrediti rok do kojega se u takvim situacijama Kalendar može mijenjati.
27 Mirjana Krpan PRAVILNIK Svako bi trebalo navesti na što se to odnose izvanredne situacije. Nije prihvaćen Upravo iz razloga što se ne mogu predvidjeti koje su to sve moguće izvanredne situacije niti vrijeme njihova događanja (to je i razlog zašto se zovu “izvanredne situacije”) nije ih moguće pobrojati.
28 Ivanka Matešić PRAVILNIK Mislim da bi trebalo napisati rok u kojem se može mijenjati već doneseni kalendar, odnosno primijeniti članak 16.a. Nije prihvaćen Upravo iz razloga što se ne mogu predvidjeti koje su to sve moguće izvanredne situacije niti vrijeme njihova događanja (to je i razlog zašto se zovu “izvanredne situacije”) nije ih moguće pobrojati niti donijeti rok do kojega se Kalendar u takvim situacijama može mijenjati.
29 Mirjana Bernat-Ružička PRAVILNIK Bilo bi možda dobro definirati pojam "u izvanrednim situacijama". Nije prihvaćen Upravo iz razloga što se ne mogu predvidjeti koje su to sve moguće izvanredne situacije niti vrijeme njihova događanja (to je i razlog zašto se zovu “izvanredne situacije”) nije ih moguće pobrojati.
30 Zvonko Miškić PRAVILNIK, Članak 1. Smatram da će svaka izvanredna situacija ili prolongirati rokove ispita državne mature ili promijeniti kalendar nastavne godine. Bilo kakvo polaganje ispita prije završetka nastavne godine je stvaranje nepotrebnih troškova kako ispita tako i nepotrebnih dežurstava nastavnika, školskih ispitnih povjerenstava i ostalih sudionika koji omogućuju da se provede ispit državne mature. Primljeno na znanje Namjera je izmjena Pravilnika da se provođenje ispita prije završetka nastavne godine može dogoditi isključivo u izvanrednim situacijama
31 Iva Kovačević PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, Smatram da bi pisanje izbornih ispita državne mature, prije završetka nastavne godine za maturante, maturantima izazvao dodatan stres u vrijeme završnih ispitivanja i zaključivanja ocjena. Također smatram da obavezne ispite treba pisati nakon završetka nastavne godine zbog organizacijskih razloga. Primljeno na znanje Prilikom izmjene Kalendara imat će se na umu organizacijske mogućnosti škola.
32 Vesna Vujasin Ilić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, Smatram da bi trebalo definirati izvanredne situacije, kao i rok do kojeg može doći do promjene rasporeda polaganja ispita državne mature. Obvezne ispite trebalo bi pisati nakon završetka nastavne godine. Nije prihvaćen Upravo iz razloga što se ne mogu predvidjeti koje su to sve moguće izvanredne situacije niti vrijeme njihova događanja (to je i razlog zašto se zovu “izvanredne situacije”) nije ih moguće pobrojati niti donijeti rok do kojega se Kalendar u takvim situacijama može mijenjati.
33 Tatjana Plantak PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, mislim da nije dobro da maturanti pišu ispite državne mature dok im nije završila nastavna godina. Istovremeni završetak nastavne godine (to je vrijeme pojačanog ispitivanja i zaključivanja ocjena) i pisanje ispita državne mature samo bi izazvalo još veći stres, a ne bi bilo dobrobiti. Isto tako smatram da bi bilo dobro da se svi obavezni ispiti pišu nakon završetka nastavne godine ostalih učenika, zbog jednostavnosti organizacije ispita (jer obavezne ispite piše veliki broj učenika). Ako baš bi nastupile izvanredne situacije i ispiti bi se pisali za vrijeme nastavne godine maturanata, treba u pravilniku točno navesti koje su to izvanredne situacije - ja ne vidim kakva bi to uopće izvanredna situacija pomicala ispite na raniji datum pisanja, puno logičnije bi bilo definirati situacije u kojima bi se ispiti pisali kasnije od predviđenog vremenika (npr. produljenje nastavne godine za maturante) - u tom slučaju moglo bi se u pravilnik staviti da se neki izborni ispiti koje piše mali broj maturanata mogu pisati po tri isti dan (u 9:00, 12:00 i 15:00). Nije prihvaćen Upravo iz razloga što se ne mogu predvidjeti koje su to sve moguće izvanredne situacije niti vrijeme njihova događanja (to je i razlog zašto se zovu “izvanredne situacije”) nije ih moguće pobrojati.
34 Miroslav Smuđ PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, Završetak nastavne godine za maturante ne podudara se sa završetkom nastavne godine za ostale učenike. Stoga se ovaj prijedlog odnosi na slučaj da maturanti ispite pišu prije završetka svoje nastavne godine (22. svibnja). Učenici koji ove godine, a i idućih u kojim će biti izvanrednih situacija, završavaju srednju školu biti u poziciji da imaju manje praznika, zgusnuti raspored sati i obveza. Ne preporučam da učenici pišu ispite državne mature prije završetka svoje nastave zbog mnogobrojnih problema u organizaciji svojeg učenja i obveza u redovnoj nastavi. Nikako ne podržavam pisanje obveznog ispita prije završetka nastavne godine. Smatram da učenike koji će polagati obavezne ispite, koji su im ionako vrlo stresni, nije korektno izlagati dodatnom stresu. Ukoliko pogledamo kalendar polaganja ispita manja će šteta biti da učenici ostalih razreda taj dan kad se piše obavezni ispit imaju skraćenu nastavu nego da se ispit piše za vrijeme nastave maturanata ( opet se gubi nastavni dan). Imamo nekoliko izbornih ispita koje polaže mali broj učenika (pitanje je, treba li organizirati ispite koji na razini države prijavljuje manje od 200 - 300 kandidata Čl.7. st.2.), pa ukoliko zbog izvanredne situacije treba neke izborne ispite pisati prije završetka nastavne godine maturanata neka to budu ispiti koji će zahtijevati najmanje prostora, dežurnih nastavnika i škola uključenih u provedbu , te će na taj način najmanje remetiti redovnu nastavu. Takav odabir utjecat će samo na nekoliko učenika i nekoliko škola, dok će obvezni ispit utjecati na oko 30 000 učenika i ostalih pristupnika (pa i onih iz inozemstva) koji polažu ispite i još najmanje trostruko učenika koji pohađaju nastavu. I broj dežurnih nastavnika na obveznom ispitu mnogo je veći od broja nastavnika dežurnih na „malim“ ispitima. Ukoliko je nužno da se izborni predmeti pišu prije završetka nastavne godine maturanata predlažem da se takvi ispiti održavaju s početkom u 14 sati, a nikako u 9 sati. Zaključak: Izvanrednu situaciju treba definirati kao situaciju u kojoj se maturantima ( učenicima završnih razreda) treba produžiti nastavna godina. Slažem se da se u izvanrednim situacijama za vrijeme nastavne godine mogu organizirati izborni ispiti s malim brojem pristupnika. Ne slažem se s prijedlogom pisanja obveznih ispita prije završetka nastavne godine, smatram da je bolja opcija zbog izvanrednih situacija za koji dan pomaknuti objavu rezultata i upise na fakultete. Primljeno na znanje Prilikom izmjene Kalendara imat će se na umu organizacijske mogućnosti škola.
35 Jasminka Belščak PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, mislim da bi bilo dobro definirati koje su to izvanredne situacije. Također, smatram kako nije dobro omogućiti polaganje niti izbornih ispita, a niti dijelova obveznih ispita državne mature prije završetka nastavne godine. Nije prihvaćen Upravo iz razloga što se ne mogu predvidjeti koje su to sve moguće izvanredne situacije niti vrijeme njihova događanja (to je i razlog zašto se zovu “izvanredne situacije”) nije ih moguće pobrojati.
36 Mirjana Kurtović PRAVILNIK, Članak 1. Člankom 15. stavak 4. Pravilnika o polaganju državne mature već je propisano da ravnatelj Centra može uz suglasnost ministra promijeniti Kalendar zbog izvanrednih situacija. Izvanredna situacija je prije svega produžetak nastavne godine (iz različitih razloga - rata, elementarnih nepogoda, štrajka …). Predlažem dopunu Pravilnika Članka 15., ne i Članka 16. Članak 15. (a) mogao bi samo definirati kako ravnatelj Centra uz suglasnost ministra, u slučaju izvanrednih okolnosti koje su proglašene na lokalnoj ili državnoj razini, može donijeti odluku kojom se ispiti državne mature odgađaju za onoliko dana za koliko je nastavna godina produžena. Ni jedan ispit državne mature ne bi se smio provoditi tijekom nastavne godine, jer organizacija ispita državne mature tijekom redovite nastave ostalih TRI ČETVRTINE UČENIKA ŠKOLE, neminovno remeti njihovu redovitu nastavu i to baš na kraju nastavne godine koju bi trebalo mirno i staloženo privesti kraju bez promjena u rasporedu, skraćivanja trajanja školskih sati ili neodržavanja nastave u danu kad se ispit državne mature provodi (primjer: u našoj školi kad se održava ispit iz biologije koji je već godinama u vrijeme nastavne godine, 7 prvih razreda uopće ne može imati nastavu jer od 160-170 naših maturanata koji pristupaju ispitima državne mature, njih 120-140 polaže biologiju, za što je potrebno 8 ili 9 učionica, 22 nastavnika i 7 članova Ispitnog povjerenstva). Sigurno nismo jedini koji imaju sličnu situaciju s brojem učionica, smjena, broja nastavnika i sl. Osim toga, ranije održavanje ispita sigurno će pomaknuti i vrijeme ispravljanja testova. Npr. ispravljanje eseja iz hrvatskog jezika traje nekoliko dana. Koji nastavnik će od ravnatelja dobiti suglasnost da sudjeluje u ispravljanju testova dok traje nastava? Upisi na fakultete, obzirom na početak njihove nastave, nisu i ne smiju biti razlogom da se ispiti državne mature održavaju tijekom nastavne godine. Upisni rokovi na fakultete su jako loš izgovor, kako bi se ispiti državne mature morali održavati tijekom redovite nastave, ponavljam za tri četvrtine učenika jedne škole. U ovogodišnjem Kalendaru za ljetni ispitni rok je predviđeno 19 ispita državne mature u vrijeme nastavne godine, a samo 6 nakon završetka nastavne godine !!! Nije prihvaćen Naime, u čl. 15. radi se o tome da su lokalno ili na razini države proglašene određene izvanredne situacije te se time misli na stanja nužde tj. stanja opasnosti kao što to primjerice mogu biti elementarne nepogode i sl., što primjerice štrajk prosvjetnih djelatnika koji se odvijao ove godine svakako nije. Nadalje, prilikom izmjene Kalendara imat će se na umu organizacijske mogućnosti škola.
37 Sanja Martinko PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, slažem se da je potrebno navesti na koje se to izvanredne situacije odnosi tekst članka. Time bi se izbjegle eventualne nejasnoće. Srdačan pozdrav Sanja Martinko Nije prihvaćen Upravo iz razloga što se ne mogu predvidjeti koje su to sve moguće izvanredne situacije niti vrijeme njihova događanja (to je i razlog zašto se zovu “izvanredne situacije”) nije ih moguće pobrojati.
38 Karolina Brleković PRAVILNIK, Članak 1. Definirati izvanrednu situaciju Nije prihvaćen Upravo iz razloga što se ne mogu predvidjeti koje su to sve moguće izvanredne situacije niti vrijeme njihova događanja (to je i razlog zašto se zovu “izvanredne situacije”) nije ih moguće pobrojati.
39 Robert Gortan PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, potrebno je definirati do kojeg roka se može promijeniti donešeni raspored polaganja ispita državne mature, odnosno primijeniti predloženi članak 16.a ovog Pravilnika. Nije prihvaćen Upravo iz razloga što se ne mogu predvidjeti koje su to sve moguće izvanredne situacije niti vrijeme njihova događanja (to je i razlog zašto se zovu “izvanredne situacije”) nije ih moguće pobrojati niti navesti rok do kojega se Kalendar može mijenjati.
40 Elizabeta Trepotec Marić PRAVILNIK, Članak 1. Članak 16. a Iznimno od članka 16. ovog Pravilnika, u izvanrednim situacijama, na razini cijele države ili samo u pojedinim područjima, ministar može donijeti odluku kojom se učenicima odnosno pristupnicima omogućuje polaganje izbornih ispita državne mature i dijelova obveznih ispita državne mature prije završetka nastavne godine. Izvanredna situacija može biti i lokalnog karaktera npr. potres ili poplava. Nije prihvaćen Naime, u čl. 15. radi se o tome da su lokalno ili na razini države proglašene određene izvanredne situacije te se time misli na stanja nužde tj. stanja opasnosti kao što to primjerice mogu biti elementarne nepogode i sl., što primjerice štrajk prosvjetnih djelatnika koji se odvijao ove godine svakako nije, stoga je ovdje nužno propisati ostale izvanredne situacije i proceduru potrebnu da bi se pojedini ispiti državne mature mogli polagati i prije završetka nastavne godine.
41 Nives Vadlja Šimunić PRAVILNIK, Članak 2. Slažem se s navedenim prijedlogom. Prethodnih godina se također tako polagala državna matura pa nije bilo štetnih posljedica. Definirati izvanredne situacije? Nije prihvaćen Upravo iz razloga što se ne mogu predvidjeti koje su to sve moguće izvanredne situacije niti vrijeme njihova događanja (to je i razlog zašto se zovu “izvanredne situacije”) nije ih moguće pobrojati.
42 Tatjana Gajger PRAVILNIK, Članak 2. Slažem se s ovom dopunom Pravilnika o polaganju državne mture i mislim da bi bilo dobro pomaknuti kemiju na 19.lipanj ako se taj dan oslobodi ranijim pisanjem eseja iz predmeta Hrvatski jezik. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
43 Šeherzada Šaini Talić PRAVILNIK, Članak 2. Mislim da svakako treba definirati "izvanredne situacije". Nije prihvaćen Upravo iz razloga što se ne mogu predvidjeti koje su to sve moguće izvanredne situacije niti vrijeme njihova događanja (to je i razlog zašto se zovu “izvanredne situacije”) nije ih moguće pobrojati.