Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga PRAVILNIKA O ORGANIZACIJSKIM UVJETIMA I DOKUMENTACIJI ZA IZDVAJANJE POSLOVA I FUNKCIJA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Uvjeti i ograničenja za izdvajanje poslova ili funkcija, Članak 3. Predlaže se ispraviti nabrajanje stavaka. Stavak 2 se ponavlja. Prihvaćen Ispravljeno
2 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Zahtjev za izdavanje odobrenja za izdvajanje poslova ili funkcija, Članak 6. Ispraviti nabrajanje stavaka. Nejasna točka 12. stavka 2. Ako je mirovinsko osiguravajuće društvo izdvojilo poslove pružanja usluge za IT, koje obavlja npr. banka, može li HNB kao nadzorno tijelo dati mišljenje toj banci o tome može li banka pružiti IT usluge na način kojim bi se zadovoljio uvjet iz ove točke? I može li se takvo nadzorno tijelo obvezati na davanje mišljenja ako je isto propisano u ovom podzakonskom aktu u kojem drugo nadzorno tijelo ne mora sudjelovati. Budući je obveza pribavljanja mišljenja je na mirovinskom osiguravajućem društvu a ne postoji obveza davanja mišljenja nadzornog tijela, upitna je operativna izvedivost ove točke. Predlaže se brisanje ove točke obzirom na svoju nefunkcionalnost. Podredno, ako ista odredba mora ostati, predlaže se da točka 12. glasi: "Ako je pružatelj usluge subjekt nadzora nadležnog tijela druge države članice, mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je pribaviti i dostaviti Hanfi mišljenje tog nadležnog tijela o pružatelju usluge i pružanju usluge." Također, predlaže se izmjena stavka 2. na način da glasi: "Ako pružatelj usluge iz druge države članice nije pod nadzorom nadležnog nadzornog tijela, Društvo je dužno Hanfi dostaviti dokaz da je pružatelj usluge ovlašten pružati predmetne usluge." Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ako društvo izdvaja usluge na primjerice banku, ono s bankom sklapa ugovor, te će od banke tražiti da pribavi mišljenje svog nadležnog tijela (u ovom slučaju HNB-a) da nema prepreke za pružanje usluge od strane banke, što će banka onda dostaviti društvu (a društvo priložiti svom zahtjevu).
3 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Nadzor, Članak 9. U stavku 1. umjesto riječi "kontinuirani nadzor" predlaže se koristiti termin "kontinuirano praćenje" ili "neprekidno praćenje", kako bi se terminološki uskladilo s čl. 63. Zakona o mirovniskim osiguravajućim društvima. Obzirom da se u istom članku pod nazivom "Nadzor" navodi i nadzor regulatornog tijela i nazdor mirovinskog osiguravajućeg društva isto je potrebno rasčlaniti kako ne bi dolazilo do brkanja pojmova. Predlaže se da stavak 1. glasi: "Društvo je dužno osigurati neprekidno praćenje nad obavljanjem izdvojenih poslova ili funkcija, u koju svrhu će najmanje jednom godišnje izraditi izvještaj o izvršavanju obveza iz ugovora o izdvajanju usluga, te ga na zahtjev dostaviti Hanfi." Prihvaćen Prihvaća se.
4 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Ugovorni odnos Društva i pružatelja usluga, Članak 10. Neispravno nabrajanje točaka Prihvaćen Ispravljeno
5 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Izvještavanje Hanfe, Članak 13. Predlaže se produljenje roka iz stavka 2 na najmanje 6 mjeseci Prihvaćen Prihvaćeno