Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o ribičkom i ribočuvarskom ispitu u slatkovodnom ribarstvu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Balković PRAVILNIK , Članak 8. U stavak 1., članka 8. treba dodati i mogućnost da bez polaganja ispita Uvjerenje dobiju osobe koje su na bilo kojem studiju (dakle imaju VŠS ili VSS ili više) doktorirale, magistrirale ili diplomirale iz područja ekologije slatkih voda (ne nužno ribarstva jer ako im tema i nije bila usko vezana uz ribe, sigurno znaju više o problematici od onih koji Uvjerenje stječu polaganjem ispita). Npr., završen smjer opće biologije, diplomski rad izrađen s temom ihtiofaune, ekologije vodenih beskralježnjaka ili slično. Povjerenstvo bi o svakom ovakvom kandidatu trebalo odlučivati ponaosob uz dostavu doktorskog, magistarskog, diplomskog, završnog ili sličnog rada. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Temeljem odredbe članka 19. stavka 1. točke 5. Zakona o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, broj 63/19) kao i temeljem odredbe članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika, (kao i članka 18. u slučaju ribočuvarskog ispita) uvjerenje o položenom ribičkom ispitu ili ribočuvarskom ispitu bez obveze polaganja ispita izdaje Hrvatski športsko ribolovni savez, bez prethodne odluke Povjerenstva za ribičke ispite ili Povjerenstva za ribočuvarske ispite. Nadalje, članovi Povjerenstva za ribički ili ribočuvarski ispit nisu kvalificirani niti ovlašteni odlučivati o sadržaju završnih, diplomskih, magistarskih ili doktorskih radova osoba koje su podnijele zahtjev za izdavanje uvjerenja o položenom ribičkom ili ribočuvarskom ispitu bez obveze polaganja ispita. Smatramo da su uvjeti za izdavanje uvjerenja koji su navedeni u Zakonu i pravilniku uključili sve struke koje pokrivaju područje ribarstva, pa tako i ekologije slatkih voda, koja je u sklopu programa biološke struke, bez obzira na fakultet ili Sveučilište. Formulacija u članku 8. Pravilnika ne navodi isključivo i nužno ribarstvo niti usku povezanost teme uz ribe.
2 Ivan Balković PRAVILNIK , Članak 18. Treba dodati i mogućnost da bez polaganja ispita Uvjerenje dobiju osobe koje su na bilo kojem studiju (dakle imaju VŠS ili VSS ili više) doktorirale, magistrirale ili diplomirale iz područja ekologije slatkih voda. Npr., završen smjer opće biologije, diplomski rad izrađen s temom ihtiofaune, ekologije vodenih beskralježnjaka ili slično uz polaganje dijela ispita iz članka 12., stavka 1., točke1. i točke 6. (ovaj dio ispita bi trebali polagati svi koji Uvjerenje stječu na navedeni način jer to su uglavnom poglavlja koja nisu dijelovi programa navedenih studija, a bitna su za obavljanje ribočuvarskog posla i trebalo bi propisati njihovo obavezno polaganje). Povjerenstvo bi o svakom ovakvom kandidatu trebalo odlučivati ponaosob uz dostavu doktorskog, magistarskog, diplomskog, završnog ili sličnog rada. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Temeljem odredbe članka 19. stavka 1. točke 5. Zakona o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, broj 63/19) kao i temeljem odredbe članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika (kao i članak 8. ovoga Pravilnika u slučaju ribičkog ispita), uvjerenje o položenom ribičkom ispitu ili ribočuvarskom ispitu bez obveze polaganja ispita izdaje Hrvatski športsko ribolovni savez, bez odluke Povjerenstva za ribičke ispite ili Povjerenstva za ribočuvarske ispite. Nadalje, članovi Povjerenstva za ribički ili ribočuvarski ispit nisu kvalificirani niti ovlašteni odlučivati o sadržaju završnih, diplomskih, magistarskih ili doktorskih radova osoba koje su podnijele zahtjev za izdavanje uvjerenja o položenom ribičkom ili ribočuvarskom ispitu bez obveze polaganja ispita. Smatramo da su uvjeti za izdavanje uvjerenja koji su navedeni u Zakonu i pravilniku uključili sve struke koje pokrivaju područje ribarstva, pa tako i ekologije slatkih voda, koja je u sklopu programa biološke struke, bez obzira na fakultet ili Sveučilište. Formulacija u članku 8. Pravilnika ne navodi isključivo i nužno ribarstvo niti usku povezanost teme uz ribe.
3 Ivan Balković PRAVILNIK , Članak 18. (1) Uvjerenje iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika, bez obveze polaganja ispita, izdaje se osobi koja je: – na temelju prijašnjih propisa položila ribočuvarski ispit ili – koja je stekla strukovnu kvalifikaciju u obrazovnoj ustanovi koja izvodi preddiplomski ili diplomski sveučilišni ili stručni studij ribarstva ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ribarske, veterinarske, biološke, poljoprivredne ili slične struke koja uključuje područje ribarstva uz polaganje dijela ispita iz članka 12., stavka 1., točke1. i točke 6. "Ovo su uglavnom poglavlja koja nisu dijelovi programa navedenih studija, a bitna su za obavljanje ribočuvarskog posla i trebalo bi propisati njihovo obavezno polaganje." Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ovim Pravilnikom nije moguće derogirati odredbe članka 35. Zakona o slatkovodnom ribarstvu kojima su određeni uvjeti za izdavanje uvjerenja o položenom ribočuvarskom ispitu osobama bez obveze polaganja te ovim Pravilnikom nije moguće propisati obvezu polaganja osobama koje zadovoljavaju uvjete određene člankom 35. Zakona o slatkovodnom ribarstvu. Poglavlja obuhvaćena Programom za polaganje ribočuvarskog ispita sadrže većinu poglavlja obuhvaćenih Programom za polaganje ribičkog ispita, uz razliku koja se odnosi na ovlasti i postupanja ribočuvara. Osim što su te ovlasti propisane člancima 33., 34. i 36. Zakona o slatkovodnom ribarstvu, detaljnije će biti propisani Pravilnikom o sportskom ribolovu, koji je u pripremi. Završno, osobama koje dobiju takvo uvjerenje, bit će dostupni, osim navedenog Pravilnika u dijelu ovlasti i postupanja ribočuvara, također i online priručnik za polaganje ribočuvarskog ispita, tako da ne sumnjamo u stručnost i spremnost tih osoba za obavljanje ribočuvarske službe na terenu.