Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za nuđenje mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA NUĐENJE MIROVINSKIH PROGRAMA DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG OSIGURANJA NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE , Članak 2. Predlaže se izmijeniti stavak 6. da glasi: „(6) Ako osoba koja obavlja poslove nuđenja mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja ujedno obavlja poslove ponude mirovinskih programa za mirovinsko osiguravajuće društvo sukladno zakonu kojim su uređena mirovinska osiguravajuća društva, ili za više mirovinskih društava istovremeno ili društva za osiguranje sukladno zakonu kojim se uređena društva za osiguranje, ta je osoba dužna o tome prethodno obavijestiti potencijalnog korisnika mirovine kako bi učinkovito mogla upravljati sukobima interesa koji proizlaze iz obavljanja tih poslova.“ Nema odgovora
2 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA NUĐENJE MIROVINSKIH PROGRAMA DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG OSIGURANJA NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE , Članak 5. Na kraju stavka 2. predlaže se dodati alineja: „informacije o mogućoj isplati mirovine putem mirovinskog osiguravajućeg društva i društva za osiguranje“ Nema odgovora