Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o promidžbenim aktivnostima i internetskoj stranici mirovinskog osiguravajućeg društva

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Pravila promidžbenih aktivnosti, Članak 2. Stavak 2. točka 7. Nejasno je tko je "korisnik usluge" iz ove točke? U Zakonu o mirovinskim osiguravajućim društvima ne postoje pojmovi "korisnik usulge" i „usluga isplate mirovine“. Predlaže se koristiti termine iz zakona u cijelom pravilniku. Dodatno, "korisnik usluge" ne paća troškove promidžbe. Sve naknade su već prethodno definirane Zakonom o mirovinskim osiguravajući društvima te visina mirovine nije u svezi s cijenom promidžbenog materijala. Aktuarski izračuni mirovine se ne dovode u vezu s promidžbenim aktivnostima. Predlaže se brisanje točke 7. Djelomično prihvaćen Ovo nema veze s troškovima promidžbenih aktivnosti, nego s troškovima koje korisnik ima vezano za odabir opcije... odredba je dorađena na sljedeći način: ...koje ispuštaju podatke o naknadama i troškovima koje plaća korisnik mirovine, kada se te informacije odnose na ponudu mirovinskih programa
2 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Pravila promidžbenih aktivnosti, Članak 2. Stavak 2. točka 6. Mirovinska osiguravajuća društva ne dostavljaju statut korisnicima mirovine, te statut Društva ne regulira bilo što vezao uz isplatu mirovine. Statut Društva razlikuje se od statuta fonda. Predlaže se brisanje riječi: "sa statutom". Nije prihvaćen Ovaj članak propisuje da nešto ne smije biti u suprotnosti sa statutom, ne i da se statut dostavlja korisniku.
3 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Promidžba kroz prikaz poslovanja mirovinskog osiguravajućeg društva, Članak 3. Odredba stavka 1. je u potpunosti neprimjenjiva za mirovinska osiguravajuća društva. Termini koji se koriste odgovaraju mirovinskim fondovima (visina mirovine je definirana ugovorom a ne prinosom, korisnici mirovina ne raspolažu udjelima, itd.) Predlaže se brisati stavke 1. 2. i 4. Djelomično prihvaćen Odredba je primjenjiva, treba prilagoditi terminologiju ulaganju tehničkih pričuva. Npr. što se tiče prinosa – MOD je kod garantiranih mirovina uvijek izložen riziku da povrat od ulaganja neće premašiti zagarantiranu kamatnu stopu te da neće moći ostvariti dobit za korisnike mirovina. U tom smislu MOD može u promidžbenim materijalima prikazivati podatku o prinosu koji je ostvaren. Samo bi brisala referencu na udjele. Prilagodba teksta bi mogla biti ovakva: (1) Rezultatom poslovanja mirovinskog osiguravajućeg društva smatraju se informacije o vrijednosti tehničkih pričuva, prinosu ulaganja, strukturi tehničkih pričuva i ukupnim troškovima, odnosno sve informacije kojima je cilj prikazati poslovanje mirovinskog osiguravajućeg društva. Stavci 2 i 4. bi ostali isti.
4 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Oglašavanje i usporedno oglašavanje pružanja usluga isplate mirovina, Članak 4. U članku se koriste termini "potrošač" i "usluga", te se predlaže koristiti termine iz Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima. U stavku 5. točka 6, nejasan zahtjev iz predzadnje alineje. (rangiranje usluga, obveze korisnika usluge i sl.) Sve naknade su već definirane Zakonom i ostalim pravilnicima. Nije prihvaćen Ovdje je propisan sadržaj web stranice, a ne nova vrsta naknade, nije jasno na što se misli kod ovog komentara – ako se uspoređuje jedan mirovinski program s drugim (npr. od dva MOD-), ovdje se navodi da se kod te usporedbe moraju na web-u uključiti i podaci o naknadama i troškovima oba takva mirovinska programa.
5 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Internetska stranica mirovinskog osiguravajućeg društva, Članak 6. Stavak 1. točka 3 i točka 12. se sadržajno ponavljaju. Predlaže se koristiti terminologiju iz Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima. Prihvaćen Prihvaćeno
6 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Dostavljanje obavijesti Hanfi, Članak 7. Pogrešno navedena društva za reosiguranje i Hrvatski ured za osiguranje koji nemaju veze s mirovinskim osiguravajućim društvima. Prihvaćen Prihvaćeno
7 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. Stupanje na snagu, Članak 9. Predlaže se ostaviti rok za usklađivanje od 6 mjeseci. Prihvaćen Prihvaćeno