Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA UDRUGA BANAKA Članak 6., Članak 122.i Uočili smo da je novim člankom 122.i. Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza (dalje: „Pravilnik“), propisano oslobođenje od obveze podnošenja informacija o prekograničnim aranžmanima za odvjetnike i porezne savjetnike. Pretpostavljamo da je cilj zakonodavca bio da se navedene osobe oslobode obveze izvještavanja jer je ista u koliziji s njihovom drugom obvezom, čuvanjem profesionalne tajne u odnosu na njihove klijente. Podsjećamo da su i kreditne institucije u svom poslovanju vezane posebnom vrstom profesionalne tajne, bankovnom tajnom, te stoga smatramo da je u tekst nacrta izmjena Pravilnika potrebno unijeti i kreditne institucije kao posebnu kategoriju osoba oslobođenih od izvještavanja. Njihovo izostavljanje iz Pravilnika bi predstavljalo neopravdanu diskriminaciju kreditnih institucija. Nije prihvaćen Člankom 35.h Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza propisano je da je posrednik osobođen obveze podnošenja informacija o prekograničnom aranžmanu ako bi se obvezom izvješćivanja prekršila obveza čuvanja profesionalne tajne, u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje profesionalna tajna. Polazeći od posebnih propisa kojima se uređuje profesionalna tajna, navedena odredba detaljnije je propisana člankom 122.i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza u skladu s odredbom o uskrati obavijesti, odnosno u skladu s člankom 84. stavkom 3. Općeg poreznog zakona, kojim je propisano da odvjetnici, javni bilježnici, porezni savjetnici, revizori, liječnici, ljekarnici, i primalje mogu uskratiti obavijest o činjenicama bitnim za oporezivanje poreznog obveznika, o onome što im je povjereno ili što su doznali u tom svojstvu. Vezano za pitanje oslobođenja od izvješćivanja u odnosu na kreditne insitucije obveza kreditne institucije da čuva bankovnu tajnu ne odnosi se, između ostalog, ako su povjerljivi podaci potrebni poreznim tijelima (Poreznoj i Carinskoj upravi) u postupku koji ona provode u okviru svojih zakonskih ovlasti, a priopćavaju se na pisani zahtjev ili ako je propisano drugim zakonima. Primjerice, postupci dubinske analize klijenata i izvješćivanja o financijskim računima.