Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra izvlaštenih nekretnina

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Miroslav Mađarić PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA IZVLAŠTENIH NEKRETNINA Ustroj NOVOGA registra nije optimalno rješenje: budući da se pojedinačno izvlaštenje odnosi na katastar, stručno informatički smatram da se ne treba uspostavljati POSEBNI registar, već da se izvlaštenja trebaju staviti kao posebna tablica u bazu podataka katastra. Time se osigurava integracija, koja će se posebnim registrom definitivno izgubiti, npr. kod cijepanja ili objedinjavanja čestica. Naravno, to može biti i u bazi ZKU-ova, iako bi zapravo katastar i gruntovnicu trebalo ujediniti i tako unaprijediti evidenciju o nekretninama. Nije prihvaćen Člankom 44. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (Narodne novine, broj 74/14) propisano je da Ministarstvo pravosuđa vodi Registar izvlaštenih nekretnina koji će sadržavati podatke o načinu utvrđivanja interesa Republike Hrvatske, svrsi izvlaštenja, vrsti izvlaštenja, katastarskim česticama, katastarskim općinama u kojima se nalaze nekretnine, obliku i visini naknade i podatke o strankama. Slijedom prethodnog citiranog članka, zakonska je obveza ministra nadležnog za poslove pravosuđa za donošenjem Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra izvlaštenih nekretnina. Ujedno je potrebno istaknuti kao je u tijeku projekt Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) kojeg je Ministarstvo pravosuđa provelo u suradnji s Državnom geodetskom upravom. Cilj projekta IPA 2008 Razvoj 'One Stop Shop' podsustava za ZIS aplikaciju je potpora jačanju pravne države u Hrvatskoj putem učinkovite uspostave ZIS-a u skladu s nacionalnom strategijom za IT ‘e-Hrvatska’, u okviru reforme pravosuđa i međuagencijske suradnje. OSS će pružiti bolji, brži i jednostavniji uvid u podatke zemljišne knjige i katastra, što će dovesti do podizanja razine kvalitete i brzine pružanja usluga, odnosno ubrzanja procesa registracije promjena na nekretninama kao rezultat većeg uključivanja vanjskih ključnih korisnika te olakšati pristup podacima koji će biti dostupni na jednom mjestu.