Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Izmjena i dopuna Sudskog poslovnika

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Upravni sud u Rijeci IZMJENE I DOPUNE SUDSKOG POSLOVNIKA Predlažemo da se ovo noveliranje Sudskog poslovnika iskoristi za usklađenje očito nesvrhovite, nekonzistentne, nelogične, provedbeno nepraktične i nepotrebne intervencije u čl. 177. st. 1. Poslovnika učinjene Izmjenama i dopunama Sudskog poslovnika (NN 81/19), vezane uz odbacivanje tužbe. Tom je izmjenom, naime, određeno da se predmet u kojem je tužba odbačena dovršenim smatra tek po pravomoćnosti rješenja o odbacivanju tužbe, za razliku od npr. rješenja o obustavi, prekidu odnosno zastoju postupka. Korisnim smatramo u tom pogledu vratiti raniju regulaciju. Primljeno na znanje Primjedba se prima na znanje i razmotrit će se kod sljedećih izmjena Sudskog poslovnika. S obzirom na odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske u predmetu ocjene suglasnosti članka 26.a Zakona o sudovima ("Narodne novine", broj 67/18) s Ustavom Republike Hrvatske prema kojoj Visoki kazneni sud Republike Hrvatske neće početi s radom 1. siječnja 2020., Sudski poslovnik mijenja se isključivo u opsegu utvrđenom prijedlogom koji je bio u savjetovanju u razdoblju od 27. rujna do 12. listopada 2019.