Izvješće o provedenom savjetovanju - PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Međimurje plin d.o.o. REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec Vezano na članak 18. Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina iz prosinca 2019. godine koji je dio Prijelaznih i završnih odredbi, a prema kojem bi se raspodjela skladišnih kapaciteta za razdoblje od 01. travnja 2020. godine do 31. ožujka 2021. godine provodila za potrebe opskrbe krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom, smatramo da bi se raspodjela skladišnih kapaciteta trebala provoditi ne s osnovne opskrbe plinom krajnjih kupaca kućanstvo koji koriste javnu uslugu, već s osnova opskrbe krajnjih kupaca kućanstvo kao zaštićenih kupaca sukladno zakonu i podzakonskim aktima koji reguliraju isto područje. Navedeno znači da bi izmjenama postojećeg Zakona o tržištu plina (Narodne novoine br. 18/18.) trebalo regulirati raspodjelu skladišnih kapaciteta na način da se ista provodi s osnova opskrbe plinom kućanstva kao zaštićenih kupaca prema kriteriju za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom, bez obzira koristi li kućanstvo tržišnu opskrbu plinom ili javnu uslugu opskrbe plinom. Glavni smisao sustava skladišta plina i skladišnih kapaciteta je sigurnost opskrbe koja je vezana na kućanstvo kao zaštićene kupce. Primljeno na znanje Primljeno na znanje