Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Neformalna mreža udruga iz prevencije i suzbijanja ovisnosti PRIJEDLOG UREDBE O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE KORISNIKA I NAČINU RASPODJELE DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2020. GODINU Komentare Mreže udruga iz područja prevencije i suzbijanja ovisnosti koje upućujemo u ovo javno savjetovanje u ovom trenutku podržava 20 OCD-a. Kao opći stav, smatramo kako je vrijeme predviđeno za javno savjetovanje o Uredbi, od svega 6 radnih dana, prekratko za provedbu kvalitetne procedure te će rezultat toga vjerovatno biti značajno manji odaziv dionika. Također, iz godine u godinu vidimo sve veći udio financiranja javnih ustanova iz lutrijskih sredstava pa se tako za 2020. godinu tim sredstvima planiraju financirati administrativne i upravljačke potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Koliko je nama poznato zavodi za javno zdravstvo su javnozdravstvene ustanove, a Čl.8. Zakona o igrama na sreću kaže kako Vlada RH uredbom određuje kriterije za utvrđivanje korisnika i način raspodjele prihoda od igara na sreću za financiranje programa organizacija. Ne znamo kada su pojmovi organizacija i ustanova postali sinonimi, osim u tumačenju ovog zakona. Zakon uz pojam organizacije navodi financiranje programa pa nas zanima koji se to programi provode na administrativnoj i upravljačkoj razini zavoda za javno zdravstvo? Nadamo se i vjerujemo kako se ne radi o planiranju financiranja redovitog rada tih ustanova. Primljeno na znanje Financijska sredstva koja se izdvajaju iz sredstava od igara na sreću, a usmjeravaju se na aktivnosti prevencije u području ovisnosti primarno provode županijski zavodi za javno zdravstvo. Ovim sredstvima ne pokriva se financiranje aktivnosti koje se ugovaraju između zavoda za javno zdravstvo i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Ulaganja u dodatne aktivnosti koje provode zavodi za javno zdravstvo u suradnji s udrugama sukladno potrebama osiguravaju stručni i kontinuirani pristup preventivnim aktivnostima, dodanu koordinaciju s udrugama, osiguranje edukativnih programa i specijalizacije za zdravstvene djelatnike i specifične potrebe preventivnih programa na pojedinim područjima.
2 HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH PRIJEDLOG UREDBE O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE KORISNIKA I NAČINU RASPODJELE DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2020. GODINU, Članak 2. Hrvatski savez gluhih i nagluhih (HSGN) u potpunosti se slaže sa stavom i mišljenjem kojeg je u svom komentaru dala Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske SOIH, a čiji je HSGN član: "Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske i trinaest članica zajedno sa partnerskim Hrvatskim savezom slijepih razmatrajući prijedlog Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu zahtjeva da se kriteriji za raspodjelu ne mijenjaju gotovo svake godine iz razloga što dijelom prihoda od igara na sreću i izdvajanjem za organizacije nema se na umu primjena Konvencije o pravima osoba s invaliditetom koja izričito kroz nekoliko članka naglašava potrebu financiranja udruga osoba invaliditetom vezano za zagovarački rad. Također od udruga osoba s invaliditetom u RH traži se i provođenje brojnih socijalnih usluga koje su još uvijek na projektnoj razini i zahtijevaju sustav podrške odnosno održivu osnovnu djelatnost. Stoga u predloženoj raspodjeli pod točkom 4. smatramo da je nužno zadržati postotak 19,1, a pod točkom 8. postotak 11,27 kao što je bilo i u 2019. godini. Time se barem donekle garantira održivost. Unatoč tome što se ne radi o smanjenju ukupnog iznosa inzistiramo na zadržavanju postotaka i iz razloga što se projekti ocjenjuju sa zakašnjenjem većim od šest mjeseci, pa se gubi jedna kalendarska godina financiranja, a kod europskih projekata zakašnjenja prelaze i više od godinu i pol te se gube dvije godine." Nije prihvaćen Izdvajanje za programsko područje “Problemi i zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom” u iznosu od 17,74% predviđeno je sukladno natječajima koji se planiraju provesti u 2020. godini, pri čemu je udovoljeno zahtjevima za financijskim sredstvima utvrđenim u apsolutnim iznosima iz sektorskih analiza nadležnih tijela. Gledajući apsolutno radi se o povećanju u odnosu na planirano u 2019. godini i to za 5,7 milijuna kuna. Vezano uz izdvajanja za programsko područje “Razvoj civilnoga društva” iako se relativno gledajući radi o smanjenju postotnog izdvajanja u odnosu na 2019. godinu, apsolutno gledajući izdvajanja za ovo programsko područje povećavaju se za 4,5 milijuna kuna. Ističemo kako se prijedlog raspodjele i visina udjela pojedinih programskih aktivnosti u ukupnom dijelu prihoda od igara na sreću, osim na temelju provedenih analiza prioritetnih sektorskih problema koji se u 2020. godini planiraju rješavati u suradnji s udrugama/organizacijama civilnog društva, dostavljenih zahtjeva, utvrđuje I ovisno o visini financiranja istih i sličnih programa/aktivnosti/projekata iz izvora financiranja opći prihodi i drugih vlastitih i namjenskih izvora sa pozicija tijela državne uprave koji su istodobno i korisnici prihoda od igara na sreću.
3 ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE - SOIH PRIJEDLOG UREDBE O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE KORISNIKA I NAČINU RASPODJELE DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2020. GODINU, Članak 2. Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske i trinaest članica zajedno sa partnerskim Hrvatskim savezom slijepih razmatrajući prijedlog Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu zahtjeva da se kriteriji za raspodjelu ne mijenjaju gotovo svake godine iz razloga što dijelom prihoda od igara na sreću i izdvajanjem za organizacije nema se na umu primjena Konvencije o pravima osoba s invaliditetom koja izričito kroz nekoliko članka naglašava potrebu financiranja udruga osoba invaliditetom vezano za zagovarački rad. Također od udruga osoba s invaliditetom u RH traži se i provođenje brojnih socijalnih usluga koje su još uvijek na projektnoj razini i zahtijevaju sustav podrške odnosno održivu osnovnu djelatnost. Stoga u predloženoj raspodjeli pod točkom 4. smatramo da je nužno zadržati postotak 19,1, a pod točkom 8. postotak 11,27 kao što je bilo i u 2019. godini. Time se barem donekle garantira održivost. Unatoč tome što se ne radi o smanjenju ukupnog iznosa inzistiramo na zadržavanju postotaka i iz razloga što se projekti ocjenjuju sa zakašnjenjem većim od šest mjeseci, pa se gubi jedna kalendarska godina financiranja, a kod europskih projekata zakašnjenja prelaze i više od godinu i pol te se gube dvije godine. Nije prihvaćen Izdvajanje za programsko područje “Problemi i zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom” u iznosu od 17,74% predviđeno je sukladno natječajima koji se planiraju provesti u 2020. godini, pri čemu je udovoljeno zahtjevima za financijskim sredstvima utvrđenim u apsolutnim iznosima iz sektorskih analiza nadležnih tijela. Gledajući apsolutno radi se o povećanju u odnosu na planirano u 2019. godini i to za 5,7 milijuna kuna. Vezano uz izdvajanja za programsko područje “Razvoj civilnoga društva” iako se relativno gledajući radi o smanjenju postotnog izdvajanja u odnosu na 2019. godinu, apsolutno gledajući izdvajanja za ovo programsko područje povećavaju se za 4,5 milijuna kuna. Ističemo kako se prijedlog raspodjele i visina udjela pojedinih programskih aktivnosti u ukupnom dijelu prihoda od igara na sreću, osim na temelju provedenih analiza prioritetnih sektorskih problema koji se u 2020. godini planiraju rješavati u suradnji s udrugama/organizacijama civilnog društva, dostavljenih zahtjeva, utvrđuje i ovisno o visini financiranja istih i sličnih programa/aktivnosti/projekata iz izvora financiranja opći prihodi i drugih vlastitih i namjenskih izvora sa pozicija tijela državne uprave koji su istodobno i korisnici prihoda od igara na sreću.
4 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara PRIJEDLOG UREDBE O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE KORISNIKA I NAČINU RASPODJELE DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2020. GODINU, Članak 2. Smatramo da se kriteriji ne smiju bazirati na pretpostavci da će se prihodi od igara na sreću povećati za 14,3 % u odnosu na plan od 2019. Radi se o tome da se iz ovih sredstava financiraju socijalne usluge za najranjivije skupine u društvu - osobna asistencija i drugi programi. Stoga tražimo da se postotak za stavku 4. iz 2019. godine zadrži. Nije prihvaćen Izdvajanje za programsko područje “Problemi i zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom” u iznosu od 17,74% predviđeno je sukladno natječajima koji se planiraju provesti u 2020. godini, pri čemu je udovoljeno zahtjevima za financijskim sredstvima utvrđenim u apsolutnim iznosima iz sektorskih analiza nadležnih tijela. Gledajući apsolutno radi se o povećanju u odnosu na planirano u 2019. godini i to za 5,7 milijuna kuna.
5 Neformalna mreža udruga iz prevencije i suzbijanja ovisnosti PRIJEDLOG UREDBE O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE KORISNIKA I NAČINU RASPODJELE DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2020. GODINU, Članak 2. U Čl. 2., St.2., točka 2. prijedloga Uredbe navodi se povećanje postotka onima koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti. S obzirom da je u 2019. godini po prvi puta raspisan natječaj za trogodišnje programe OCD-a iz ovog područja, koji je pri kraju sa zaključivanjem i poznat je apsolutni iznos sredstava koji će se dodjeliti OCD-ima, znači li da će ovo povećanje postotka biti raspodjeljeno javnim ustanovama? Ako promatramo u apsolutnim brojkama OCD-ima se natječajem za trogodišnje programe u 2019. dodjeljuje 10.600.000,00 kn, od čega 6.200.000,00 za programe smanjenja štete. Kako je u obrazloženju prijedloga Uredbe za 2020. godinu vidljivo, za ovo područje se kalkulira s apsolutnim iznosom od 26.000.000,00 kn. Dakle, ukoliko bi se u 2020. godini financiranje programa OCD-a zadržalo na ukupnom iznosu definiranom natječajem iz 2019. tada bi za programe OCD-a bilo izdvojeno samo 40% ukupnih sredstava po Čl.2., St.2., točka 2. i Čl.3. St.2. Napominjemo kako je proteklih 7 godina (od 2012. do 2019.) postotak iz uredbe za one koji pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti kontinuirano bio smanjivan (osim 2019. godine) čime su se OCD-i koji djeluju na ovom planu, iz godine u godinu, bivali u sve nepovoljnijem položaju. Istovremeno su zahtjevi države u odnosu na stručne timove, standarde kvalitete i učinkovitost intervencija koje se provode u OCD-ima postajali sve veći. Nesrazmjer između zahtjeva države i spremnosti iste da kvalitetno prati rad OCD-a proteklih godina je stalno rastao. Stoga, s obzirom da ovim prijedlogom uredbe, prvi put nakon niza godina značajnije povećavate postotak sredstava za svrhu spriječavanja i suzbijanja svih oblika ovisnosti predlažemo vam sljedeće: 1. povećanje asolutnog iznosa sredstava za provedbu druge godine programa OCD-a ugovorenih na natječaju za trogodišnje programe u 2019. Predlažući vam ovo polazimo od pretpostavke kako je povećanje apsolutnog iznosa za trogodišnje programe, a u skladu s povećanjem postotka u uredbi, moguće na jednak način na koji su 2016. iznosi za provedbu programa ugovoreni sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva bili prepolovljeni. 2. Planiranje natječaja za jednogodišnje projekte za područje spriječavanja i suzbijanja ovisnosti. 3. Planiranje jednokratnih podrški za isto područje Primljeno na znanje Izdvajanja za programsko područje“ Borba protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti“ utvrđena su uzevši u obzir natječaje koji se planiraju provesti u 2020. godini te je važno istaknuti da se gledajući apsolutno izdvajanje za ovo područje u odnosu na planirano u 2019. godini povećava za 6 milijuna kuna. Ističemo kako se prijedlog raspodjele i visina udjela pojedinih programskih aktivnosti u ukupnom dijelu prihoda od igara na sreću, osim na temelju provedenih analiza prioritetnih sektorskih problema koji se u 2020. godini planiraju rješavati u suradnji s udrugama/organizacijama civilnog društva, dostavljenih zahtjeva, utvrđuje i ovisno o visini financiranja istih i sličnih programa/aktivnosti/projekata iz izvora financiranja opći prihodi i drugih vlastitih i namjenskih izvora sa pozicija tijela državne uprave koji su istodobno i korisnici prihoda od igara na sreću.
6 Udruga Dar PRIJEDLOG UREDBE O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE KORISNIKA I NAČINU RASPODJELE DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2020. GODINU, Članak 2. PRIJEDLOG UREDBE O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE KORISNIKA I NAČINU RASPODJELE DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2020. GODINU : Raspodjelom dijela prihoda od igara na sreću predlaže se izdvajanje za organizacije, i to: - u kunama Red.br. KORISNICI koji: Stopa izdvajanja u 2020. Plan sredstava za 2020. 1. Promiču razvoj sporta 36,49% 201.812.613,00 HRK 🤣😂😍 2. pridonose borbi protiv droga i svih drugih oblika ovisnosti 4,75% 26.270.020 3. se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću 11,43% 63.207.166 4. se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom 17,74% 98.111.580 5. se bave tehničkom kulturom 3,38% 18.710.589 6. se bave kulturom 13,00% 71.902.501 7. se bave izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih 2,53% 14.000.000,00 HRK 8. pridonose razvoju civilnoga društva 10,68% 59.041.499 UKUPNO 100,00 553.055.968,00 HRK Smatramo da je 14 mil HRK / godišnje premalo izdvajanja za izvaninstitucionalnu naobrazbu i odgoj djece i mladih u RH. Nije prihvaćen Izdvajanje za programsko područje “ Izvaninstitucionalna naobrazba i odgoj djece i mladih” predviđeno je sukladno natječajima koji se planiraju provesti u 2020. godini, pri čemu je udovoljeno zahtjevima za financijskim sredstvima utvrđenim u apsolutnim iznosima iz sektorske analize nadležnog tijela. Gledajući apsolutno radi se o povećanju u odnosu na planirano u 2019. godini i to za 4,5 milijuna kuna.
7 WWF Adria PRIJEDLOG UREDBE O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE KORISNIKA I NAČINU RASPODJELE DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2020. GODINU, Članak 2. U čl. 2. nije izdvojen sektor zaštite prirode i očuvanja okoliša, unatoč informacijama i podatcima koje je civilni sektor poslao za sektorsku analizu MZOE-a. Nije prihvaćen Područje djelovanja organizacija kojima se raspodjeljuje dio prihoda od igara na sreću ne propisuje se Uredbom već je isto propisano člankom 8. Zakona o igrama na sreću. Uredba ne može izlaziti iz okvira utvrđenog Zakonom.
8 HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR PRIJEDLOG UREDBE O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE KORISNIKA I NAČINU RASPODJELE DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2020. GODINU, Članak 3. Hrvatski paraolimpijski odbor smatra potrebnim istaknuti kako je 2020. godina izuzetno važna godina u sportskom ciklusu s obzirom na činjenicu da je to godina finalnih priprema i nastupa na ljetnim paraolimpijskim i olimpijskim igrama. Posljedično tome, potrebno je osigurati adekvatno financiranje Programa javnih potreba koje provode krovne sportske organizacije (HPO, HOO, HSSG, HAS, HŠSS) s naglaskom na potrebno povećanje sredstava za financiranje Paraolimpijskih programa, uključujući i nastupe na Paraolimpijskim igrama. Stoga, uvođenje tri nove aktivnosti (članak 3.) u nadležnosti SDUŠ-a, može izazvati nedovoljno i nepravovremeno financiranje programa krvnih sportskih organizacija, što je neprimjeren pristup u godini nastupa na Paraolimpijskom i Olimpijskim igrama. Hrvatski paraolimpijski odbor predlaže da se aktivnosti: A916017 – Velike športske manifestacije, aktivnost A916006 Poticanje lokalnog športa i športskih natjecanja i aktivnost A916026 Hrvatska pliva izostave s popisa aktivnosti koje se financiraju sredstvima iz ove Uredbe i prebace na financiranje iz izvora 11. (radi se o dodatku sredstava za te programe. u Državnom proračunu za 2020. godinu), a s ciljem kako bi se omogućilo povećanje sredstava za financiranje Programa javnih potreba koje provode krovne sportske organizacije. Nije prihvaćen Uzevši u obzir da je 2020. godina izuzetno važna godina u sportskom ciklusu postotna izdvajanja za programsko područje „Razvoj sporta“ povećana su sa 35,00 % na 36,49% u odnosu na 2019. godinu. Apsolutno gledajući radi se o povećanju od 32,5 milijuna kuna. Od navedenog povećanja 26,3 milijuna kuna odnosi se na A916002 - Programi javnih potreba u sportu na državnoj razini koje provode HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS što je znatno povećanje u odnosu na prethodne godine.
9 Neformalna mreža udruga iz prevencije i suzbijanja ovisnosti PRIJEDLOG UREDBE O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE KORISNIKA I NAČINU RASPODJELE DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2020. GODINU, Članak 3. U Čl.3., St.2. navodite način raspodjele 4,75% sredstava onima koji doprinose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti iz članka 2. stavka 2. točke 2., te pri tom u razdjelu 096 Ministarstvo zdravstva, između ostalog, navodite Glavi 09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva, RKP-u 26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo, za aktivnost A884001 – Administracija i upravljanje – 10,66%. RKP 26346 se po prvi puta spominje u uredbi o raspodjeli lutrijskih sredstava stoga vas molimo jasno objašnjenje za koju točno svrhu se predviđaju ta sredstva. Primljeno na znanje I prošlih godina izdvajala su se financijska sredstva za Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Financijska sredstva koja se izdvajaju iz sredstava od igara na sreću, a usmjeravaju se na aktivnosti prevencije u području ovisnosti primarno provode županijski zavodi za javno zdravstvo. Ovim sredstvima ne pokriva se financiranje aktivnosti koje se ugovaraju između zavoda za javno zdravstvo i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Ulaganja u dodatne aktivnosti koje provode zavodi za javno zdravstvo u suradnji s udrugama sukladno potrebama osiguravaju stručni i kontinuirani pristup preventivnim aktivnostima, dodanu koordinaciju s udrugama, osiguranje edukativnih programa i specijalizacije za zdravstvene djelatnike i specifične potrebe preventivnih programa na pojedinim područjima.
10 Hrvatski olimpijski odbor PRIJEDLOG UREDBE O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE KORISNIKA I NAČINU RASPODJELE DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2020. GODINU, Članak 3. Hrvatski olimpijski odbor analizom Uredbe za 2019. i predložene Uredbe za 2020, kao i Državnog proračuna za 2020. u području sporta smatra potrebnim istaknuti da predložena Uredba za 2020. pokazuje povećanje postotka za Razvoj sporta za 1,49, ali i smanjenje postotka za Programe javnih potreba koji provode krovne udruge (HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS) u odnosu na postotak za krovne udruge u 2019., što je neprimjereno i neprihvatljivo za realizaciju programa sporta za 2020. u kojoj se realiziraju Ljetne olimpijske igre kao i Paraolimpijske igre. • Program javnih potreba sporta koje provode krovne udruge za razvoj sporta povećan je za samo 0,45 u 2020. u odnosu na 2019. • U financiranje sredstvima od igara na sreću su uvedene tri nove aktivnosti (članak 3.) u nadležnosti SDUŠ-a što nije u usvojenom Državnom proračunu RH za 2020. godinu. Navedene aktivnosti se financiraju iz izvora 11. Radi se o dodatku sredstava za te programe. U Državnom proračunu za 2020. godinu planirani iznos za krovne udruge je 201.553.448 kuna, a u prijedlogu Uredbe za 2020. je za 9,2 mil. kuna manje. • Ovakav način financiranja razvoja sporta, prije svega u nadležnosti HOO-a za razdoblje kada su kvalifikacije za Olimpijske igre, pripreme i natjecanja hrvatskih sportaša za Olimpijske igre u Tokiju neprihvatljivo je, jer ovakav pristup osiguranju financijskih sredstava izazvati će zastoje i nemogućnost realizacije potrebnih programa za sportaše olimpijce, jer uvijek olimpijska godina zahtijeva povećane troškove realizacije programa koje ovakav način raspodjele neće osigurati, s obzirom na okolnost da članak 3. Uredbe kako je navedeno, uvodi nove programe i dodatna nova financijska izdvajanja za njih od strane SDUŠ-a. HOO je dostavio Program javnih potreba sporta državne razine za 2020. za koji je nadležan temeljem Zakona o sportu, za čiju realizaciju će u slučaju prihvaćanja ovakve raspodjele iz predložene Uredbe za 2020. će nedostajati preko 30 milijuna kuna. Za 2020. godinu prenesena sredstva iz 2019. bi trebala biti oko 40 mil. kuna, kako bi programi krovnih udruga bili prihvaćeni i realizirani. Vjerojatnost da se prenese toliko sredstava je niska. • Nadalje, HOO i ostale krovne sportske udruge izgubili su izvor 11 Državnog proračuna 2019. godine čime je umanjen iznos za financiranje programa u nadležnosti HOO-a za oko 5 mil. kuna za 2019. Sukladno navedenom za 2020. godinu bi moglo biti veće umanjenje planiranog proračuna za 2020. i problemi u realizaciji programa u vrijeme Olimpijskih igara. Sukladno navedenom predlaže se iz financiranja izostaviti navedene nove aktivnosti i povećati postotak na min. 38 za udruge koje promiču razvoj sporta. Od toga 98,06% za Programe javnih potreba sporta koji provode krovne udruge-nivo 2019. ili na drugi odgovarajući način u olimpijskoj godini planirati sredstva za kvalifikacije, pripreme i sudjelovanje hrvatskih sportaša za OI u Tokiju 2020. Nije prihvaćen Uzevši u obzir da je 2020. godina izuzetno važna godina u sportskom ciklusu postotna izdvajanja za programsko područje „Razvoj sporta“ povećana su sa 35,00 % na 36,49% u odnosu na 2019. godinu. Apsolutno gledajući radi se o povećanju od 32,5 milijuna kuna. Od navedenog povećanja 26,3 milijuna kuna odnosi se na A916002 - Programi javnih potreba u sportu na državnoj razini koje provode HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS što je znatno povećanje u odnosu na prethodne godine.