Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o postupku naplate i visini naknade prijepisa tonske snimke ročišta

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Nada Badurina PRAVILNIKO POSTUPKU NAPLATE I VISINI NAKNADE PRIJEPISA TONSKE SNIMKE ROČIŠTA, Članak 4. Jedna stranica formata A4 nije dovoljno precizno utvrđeno što to znači za tonski zapis. Koji će prored i font slova službenik koristiti prilikom prijepisa? Postojeći zapisnici, presude su različite veličine slova i proreda, ne postoji neki standard pa ga u ovom slučaju treba jasnije utvrditi. Nije prihvaćen Način na koji se pišu sudske odluke i ostala pismena (pismo, veličina, papir i ostalo) propisan je člankom 62. Sudskog poslovnika.