Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o dopuni PRIJEDLOGA PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI ZA 2020. GODINU

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 IGOR BARLEK   Poštovani, U okviru javnog savjetovanja o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/EconReport?EntityId=11230, na komentar i prijedlog da se unutar tog Pravilnika odrede i nedvojbeni rokovi zadržavanja pedagoške dokumentacije, sukladno svrhama za koje se osobni podaci u njima prikupljaju, u skladu s odredbama iz članka 5. Opće uredbe o zaštiti podataka, pri čemu je potrebno posebnu pozornost voditi i o dosjeima učenika s teškoćama, pedagoškim mjerama, nalazima sociometrije, te bilješkama fizičkih i zdravstvenih podataka učenika o visini, težini i motoričkim sposobnostima učenika, Ministarstvo je odgovorilo,, citiram: "U tijeku su konzultacije s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi tema koje ste istaknuli, odnosno revidiranja cijelog Pravilnika." Isti ovakav upit postavio sam 31.10.2019. na istoimeno savjetovanje, međutim, propustio sam vidjeti odgovor. Pitanje je slijedeće: Postoji li plan da se unutar zakonodavnih akivnosti u planirane izmjene ili dopune propisa od strane MZO unesu što prije i spomenuti rokovi zadržavanje pedagoške dokumentacije, u svrhu usklađivanja propisa s Općom uredbom o zaštiti podataka, molim vas? Primljeno na znanje Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti predstavlja popis zakona koji se planiraju donijeti u 2020. godini. Vezano uz sadržaj pojedinog zakona pozivamo Vas da se javite na savjetovanje o nacrtu prijedloga pojedinog zakona.
2 Natalija Stjepanek  , Stručni nositelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Poštovani, u sustavu napredovanja zaposlenika u odgojno-obrazovnom sustavu uz postojeća zvanja mentora i savjetnika uvodi i treći stupanj napredovanja – izvrstan savjetnik – koji će zaposlenicima s tim zvanjem donijeti i veću plaću. Treba li odrediti koeficijent vezan uz to zvanje? Primljeno na znanje Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti predstavlja popis zakona koji se planiraju donijeti u 2020. godini. Vezano uz sadržaj pojedinog zakona pozivamo Vas da se javite na savjetovanje o nacrtu prijedloga pojedinog zakona.
3 RIT Croatia   RIT Croatia I dalje smatramo da se u prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti svakako trebaju uključiti izmjene Zakona o obavljanju studentskih poslova kojim je u potpunosti onemogućen rad i obavljanje stručne prakse svim redovitim studentima na hrvatskih visokim učilištima, a koji nisu građani EU. Ovaj zakon ukida mogućnost izdavanja studentskih ugovora stranim studentima koji nisu građani EU, čime se stavljaju u izrazito nepovoljnu situaciju. Zakon je u suprotnosti za člankom 73. stavak 3 Zakona o stancima koji je predvidio rad studenata - državljana trećih zemalja u trajanju kraćem od 20 sati tjedno bez izdavanja dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijave rada za redovite studente koji imaju reguliran privremeni boravak u Republici Hrvatskoj. Nadalje, navedeni Zakon je u potpunoj suprotnosti sa Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije, jer je upravo internacionalizacija visokog obrazovanja i jačea integracija istog u europski i svjetski visokoobrazovni prostor jedan od važnih ciljeva Strategije. Ovaj zakon ni u kom slučaju ne podupire ideju internacionalizacije visokog obrazovanja i privlačenja većeg broja stranih studenata. S obzirom na demografsku sliku Hrvatske, a pozivajući se na Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije, Zakon je potrebno hitno izmijeniti Primljeno na znanje Primljeno na znanje.