Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote za plavoperajnu tunu za 2020. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 IVAN HORŽIĆ PRAVILNIK O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I RASPODJELI DRŽAVNE KVOTE U 2020. GODINI ZA RIBOLOV PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus) 2019 podjela kvote po plovilima za udicarski alat 73499.00kg. Ne iskorištena kvota jednogodišnjeg broda s povlasticom, ove 2020 godine jos 16.5t više kvote bez upisa Novih plovila. Molim odgovarajuće institucije na objašnjavanje istog te MOLIM odgovarajuće odgovor u svezi prošlosti ne tako davne s 500kg kvote za bolju budućnost podijele kvote udičarskim alatom narednih godina jer Hrvatska ima NAJMANJE upisanih plovila od svih članica EU. (upis novih plovila zbog povećane kvote za plavoperajne tune gospodarski ribolov alat udičarenje. ) Pozivam se na Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 19. stavak 2., članak 21. stavak 2. i članke 114., 168., 169. i 197.(DISKRIMINACIJA) S poštovanjem Ivan Horžić Nije prihvaćen Poštovani, Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodijelu individulane udičarske kvote (Narodne novine br. 20/19 i 77/19) uveo je mehanizam umanjenja i povećaja individualne kvote plovilima kojima je ista dodijeljena ovisno o postotku iskorištenja. Također, ovim je propisom predviđen i mehanizam uvođenja novih plovila na temelju javnog natječaja vodeći računa o odredbama koje reguliraju maksimalni kapacitet flote. U ovoj godini, upravo zbog početka primjene novog, gore opisanog sustava predviđeno je zadržavanje postojećeg kapaciteta kako bismo na kraju ribolovne sezone mogli preispitati učinak novog mehanizma. Ovisno o rezultatima ovog sustava korekcije individualnih kvota i ukupnom iskorištenju dodijeljene kvote, mogućnost povećanja kapaciteta flote kroz uvođenje novih plovila razmotriti će se za nadolazeću 2021. godinu.
2 Milan Maleš VREMENSKA OGRANIČENJA, Članak 6. Ponavljam prošlogodišnji komentar: Izjednačiti dozvoljeni period lova tune udičarskim alatima u gospodarskom i rekreacijskom ribolovu. Nije prihvaćen Poštovani, Razdoblje rekreacijskog ribolova trofejnih primjeraka započinje 1. svibnja obzirom da istom prethodi postupak objave javnog natječaja, instalacija VMS-a na plovila i potpisivanje Ugovora.
3 Milan Maleš PRAVILNIK O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I RASPODJELI DRŽAVNE KVOTE U 2020. GODINI ZA RIBOLOV PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus), Prilog 1. Dodijeliti negospodarskom ribolovu veći dio od ukupne kvote (po prijedlogu je ispod 2%) što bi omogućilo razvoj rekreativnog ribolova i sportskoribolovnog turizma, aktivnosti korisnih hrvatskom proračunu. Nije prihvaćen Poštovani, prijedlog alokacije za negospodarske kategorije ribolova u 2020. godini proizlazi iz nastojanja da se osigura stabilnost za ovaj segment te ga smatramo uravnoteženim uzme li se u obzir prošlogodišnja alokacija i stupanj iskorištenosti ovog dijela kvote.