Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o obavljanju studentskih poslova, s Konačnim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Valentina Đelagić PRILOG 1. Izmjena zakona o obavljanju studentskih poslova izravno je utjecala na rad studentske udruge IAESTE koja se bavi razmjenom plaćenih stručnih praksi u inozemstvu. Onemogućila je dolazak stranih studenata na praksu u hrvatske firme i time također onemogućila i hrvatskim studentima odlazak na stručnu praksu u inozemstvo putem IAESTE-a budući da se prakse izmjenjuju na temelju reciprociteta. Studenti koji dođu u Hrvatsku na praksu bilo da su iz EU ili ne, ne mogu raditi u Hrvatskoj posredstvom Studentskog centra budući da po ovome zakonu nemaju na to pravo. Prema zakonu studenti koji dolaze iz EU mogu raditi u Hrvatskoj ukoliko postoji neka vrsta sporazuma između dva sveučilišta i time se automatski eliminiraju studenti koji dolaze raditi u firme jer nije moguće priložiti odgovarajuću potvrdu koja se po ovome zakonu traži, a onemogućeno je studentima koji nisu iz država EU dolazak u Hrvatsku na praksu. Ovime su oštećeni i hrvatski studenti jer ne mogu otići na plaćenu stručnu praksu putem IAESTE-a budući da mi ne možemo omogućiti dolazak stranih studenata u Hrvatsku i time ograničavamo ovu vrstu mobilnosti studenata. Prijedlog proširenja definicije za studenta- Student je i osoba koja u RH dolazi na razmjenu ili u vidu obavljanja stručne prakse povodom uspješnog završetka redovnog studija, a koji je u trenutku obavljanja razmjene ili stručne prakse redovno studira na studiju u RH, Europi ili svijetu te za to posjeduje potvrdu matičnog Sveučilišta ili Sveučilišne sastavnice. Primljeno na znanje Iz predložene izmjene pojma student jasno proizlazi intencija zakonodavca da se svim studentima koji pohađaju studij na visokim učilištima u RH, pa tako i državljanima trećih zemalja, omogući obavljanje studentskih poslova u skladu sa odredbama predmetnog Zakona: „Student je osoba koja pohađa preddiplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj…“ . Definicija pojma u dijelu koji se odnosi na studente na razmjeni također predmnijeva obavljanje studentskih poslova studenata na razmjeni na visokim učilištima u RH neovisno o državljanstvu. Pri tome razmjena mora biti regulirana sporazumom između visokih učilišta. Upravo je činjenica da se iz definicije pojma „student“ u članku 2. važećeg Zakona, između ostaloga, ne prepoznaje student iz neke od trećih zemalja, jedan od razloga pokretanja procedure donošenja izmjena Zakona.
2 Mladen Cestar PRILOG 1. Prema trenutnoj definiciji studenta osobe koje bi u RH trebale doći na studentsku razmjenu u vidu obavljanja stručne prakse zapravo to više ne mogu učiniti. Postoji čitav niz udruga za razmjenu studenata u svrhu obavljanja stručne prakse koje su godinama normalno obavljale svoju djelatnost, a prema ovom Zakonu to više nisu u mogućnosti raditi. Osobno sam prošle godine bio u Poljskoj na stručnoj praksi 2 mjeseca, i trenutno sam u Češkoj na praksi posljednja 3 mjeseca, a otišao sam preko IAESTE programa za razmjenu studenata. U ostalim državama EU studenti iz čitavog svijeta mogu bez većih problema dolaziti obavljati stručnu praksu stoga smatram da bi se definicija studenta trebala proširiti da udruge koje dugo vremena rade mogu i dalje nastavit kao i do sad. S obzirom da konkretno IAESTE razmjena funkcionira na principu reciprociteta, ukoliko se zbog ovog Zakona spriječi rad navedene udruge studenti iz područja prirodnih i tehničkih znanosti biti će zakinuti jer im jedan dugogodišnji program razmjene više neće biti dostupan. Uostalom, i Erasmus+ razmjena omogućuje obavljanje stručne prakse, kako na sveučilištima, tako i u privatnim tvrtkama, što se također onemogućava trenutnom definicijom studenta pa mislim da se time i krši ugovor potpisan s EU. Prijedlog proširenja definicije za studenta- Student je i osoba koja u RH dolazi na razmjenu ili u vidu obavljanja stručne prakse povodom uspješnog završetka redovnog studija, a koji je u trenutku obavljanja razmjene ili stručne prakse redovno studira na studiju u RH, Europi ili svijetu te za to posjeduje potvrdu matičnog Sveučilišta ili Sveučilišne sastavnice. Primljeno na znanje Iz predložene izmjene pojma student jasno proizlazi intencija zakonodavca da se svim studentima koji pohađaju studij na visokim učilištima u RH, pa tako i državljanima trećih zemalja, omogući obavljanje studentskih poslova u skladu sa odredbama predmetnog Zakona: „Student je osoba koja pohađa preddiplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj…“ . Definicija pojma u dijelu koji se odnosi na studente na razmjeni također predmnijeva obavljanje studentskih poslova studenata na razmjeni na visokim učilištima u RH neovisno o državljanstvu. Pri tome razmjena mora biti regulirana sporazumom između visokih učilišta. Upravo je činjenica da se iz definicije pojma „student“ u članku 2. važećeg Zakona, između ostaloga, ne prepoznaje student iz neke od trećih zemalja, jedan od razloga pokretanja procedure donošenja izmjena Zakona.
3 Dominik Stankovic PRILOG 1. Po mom mišljenju iznimno je važno omogućiti i podupirati nevladine, nepolitičke i neovisne, neprofitne međunarodne organizacije koje svoje djelovanje temelje na odlasku hrvatskih studenata na stručnu praksu u inozemstvo te dolasku stranih studenata na stručnu praksu u Hrvatsku. Trenutni zakon limitira mogućnosti rada inozemnih studenata na području RH i koči doprinos kvalificiranih i motiviranih studenata domaćim poslodavcima, a isto tako i širenje razumijevanja i dobre volje među studentima, akademskim institucijama i tvrtkama, bez obzira na državljanstvo, rasu i spol. Prijedlog proširenja definicije za studenta- Student je i osoba koja u RH dolazi na razmjenu ili u vidu obavljanja stručne prakse povodom uspješnog završetka redovnog studija, a koji je u trenutku obavljanja razmjene ili stručne prakse redovno studira na studiju u RH, Europi ili svijetu te za to posjeduje potvrdu matičnog Sveučilišta ili Sveučilišne sastavnice. Primljeno na znanje Iz predložene izmjene pojma student jasno proizlazi intencija zakonodavca da se svim studentima koji pohađaju studij na visokim učilištima u RH, pa tako i državljanima trećih zemalja, omogući obavljanje studentskih poslova u skladu sa odredbama predmetnog Zakona: „Student je osoba koja pohađa preddiplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj…“ . Definicija pojma u dijelu koji se odnosi na studente na razmjeni također predmnijeva obavljanje studentskih poslova studenata na razmjeni na visokim učilištima u RH neovisno o državljanstvu. Pri tome razmjena mora biti regulirana sporazumom između visokih učilišta. Upravo je činjenica da se iz definicije pojma „student“ u članku 2. važećeg Zakona, između ostaloga, ne prepoznaje student iz neke od trećih zemalja, jedan od razloga pokretanja procedure donošenja izmjena Zakona.
4 Maja Sučić PRILOG 1. Sadašnji zakon o obavljanju studentskih poslova onemogućuje rad Hrvatske udruge za međunarodnu razmjenu studenata prirodnih i tehničkih znanosti IAESTE Croatia. IAESTE udruga radi sa studentima koji u RH dolaze na plaćenu stručnu praksu u sklopu studiranja. Bitno je navesti da za svakog studenta koji dođe u RH jedan student iz RH može otići na plaćenu stručnu praksu u bilo koju zemlju u kojoj postoji IAESTE (više od 80 država). Kako ovaj zakon onemogućuje rad stranih studenata ni naši studenti nemaju priliku otići na stručnu praksu niti steći znanje koji bi kasnije mogli primijeniti u Hrvatskoj. Prijedlog proširenja definicije za studenta- Student je i osoba koja u RH dolazi na razmjenu ili u vidu obavljanja stručne prakse povodom uspješnog završetka redovnog studija, a koji je u trenutku obavljanja razmjene ili stručne prakse redovno studira na studiju u RH, Europi ili svijetu te za to posjeduje potvrdu matičnog Sveučilišta ili Sveučilišne sastavnice. Primljeno na znanje Iz predložene izmjene pojma student jasno proizlazi intencija zakonodavca da se svim studentima koji pohađaju studij na visokim učilištima u RH, pa tako i državljanima trećih zemalja, omogući obavljanje studentskih poslova u skladu sa odredbama predmetnog Zakona: „Student je osoba koja pohađa preddiplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj…“ . Definicija pojma u dijelu koji se odnosi na studente na razmjeni također predmnijeva obavljanje studentskih poslova studenata na razmjeni na visokim učilištima u RH neovisno o državljanstvu. Pri tome razmjena mora biti regulirana sporazumom između visokih učilišta. Upravo je činjenica da se iz definicije pojma „student“ u članku 2. važećeg Zakona, između ostaloga, ne prepoznaje student iz neke od trećih zemalja, jedan od razloga pokretanja procedure donošenja izmjena Zakona.
5 Anamarija Oršolić PRILOG 1. U Zakonu definicija studenta nije potpuna. Naime, puno udruga na području RH djeluje na području obavljanja studentske stručne prakse. IAESTE udruga na području RH postoji od 50-ih godina prošlog stoljeća te radimo sa studentima koji u RH dolaze na plaćenu stručnu praksu u sklopu studiranja. Svaki dolazni student u RH omogućuje i jednog studenta RH na plaćenoj stručnoj praksi izvan zemlje (razmjena je recipročna- jedan dolazni student=jedan odlazni student). Budući kako nas prethodna izmjena Zakona nije obuhvatila, rad udruge nailazi na nemogućnost navedene vrste razmjene i na nemogućnost usavršavanja naših studenata koji će po povratku i završetku studija biti kompetentniji na tržištu rada RH. Rad IAESTE udruge je u cijelosti onemogućen nakon dugog niza godina tijekom kojih je preko 3500 studenata iz RH dobilo mogućnost stručnog usavršavanja tijekom studiranja. Neki od naših studenata su imali priliku praksu obavljati u NATO-u, GOOGLE-u ili na CERN-u, ali sada to više nije moguće. Prethodne godine smo probali pronaći rješenje u suradnji s Ministarstvom do kojega nije došlo. Student u ovom Zakonu treba biti i opširnije definiran kako bi se nastavila duga i tradicionalna razmjena studenata ne samo na području Sveučilišne semestarske razmjene nego i na području praktičnog rada na Sveučilištima i tvrtkama spremnim na suradnju, a koje provodi nekoliko studentskih neprofitnih udruga u RH. Studenti koji dolaze u RH na stručnu praksu povodom studiranja ne mogu dobiti od Sveučilišta u RH potvrdu da su studenti u RH kako bi obavili stručnu praksu jer oni nisu studenti na našem Sveučilištu nego su praktikanti u RH, a studenti u svojoj zemlji na priznatim Sveučilištima. Prijedlog proširenja definicije za studenta- Student je i osoba koja u RH dolazi na razmjenu ili u vidu obavljanja stručne prakse povodom uspješnog završetka redovnog studija, a koji je u trenutku obavljanja razmjene ili stručne prakse redovno studira na studiju u RH, Europi ili svijetu te za to posjeduje potvrdu matičnog Sveučilišta ili Sveučilišne sastavnice. Više se treba obratiti pozornost na studente na razmjeni i stručnoj praksi koja je bitna za razvoj studentskog društva i za kojom postoji sva veća potreba, ali nažalost se onemogućuje rad. Ovakvu izmjenu treba usvojiti ukoliko želimo da i dalje naši studenti imaju mogućnost ostvarivanja stručne prakse i usavršavanja svoga znanja na poznatim sveučilištima, institucijama ili tvrtkama diljem svijeta. Primljeno na znanje Iz predložene izmjene pojma student jasno proizlazi intencija zakonodavca da se svim studentima koji pohađaju studij na visokim učilištima u RH, pa tako i državljanima trećih zemalja, omogući obavljanje studentskih poslova u skladu sa odredbama predmetnog Zakona: „Student je osoba koja pohađa preddiplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj…“ . Definicija pojma u dijelu koji se odnosi na studente na razmjeni također predmnijeva obavljanje studentskih poslova studenata na razmjeni na visokim učilištima u RH neovisno o državljanstvu. Pri tome razmjena mora biti regulirana sporazumom između visokih učilišta. Upravo je činjenica da se iz definicije pojma „student“ u članku 2. važećeg Zakona, između ostaloga, ne prepoznaje student iz neke od trećih zemalja, jedan od razloga pokretanja procedure donošenja izmjena Zakona.
6 Diana Vlahović PRILOG 1. Obrazac prethodne procjene za nacrt prijedloga zakona o izmjeni zakona o obavljanju studentskih poslova, s konačnim prijedlogom zakona podržavam budući da doprinosi izjednačavanju prava redovnih i izvanrednih studenata, što do nedavno, na štetu izvanrednih studenata, nije bio slučaj. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
7 Tomislav Dvorski PRILOG 1. Zakon o obavljanju studentskih poslova nužno je uskladiti s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije (2016/C 202/01), konkretno s Čl.106.st.1., odnosno Čl.101.st.1. Čl.12.st.1.t.3. i t.4. Zakona o obavljanju studentskih poslova sadrži odredbu koja je nespojiva s unutarnjim tržištem i neposredno utvrđuje kupovne/prodajne cijene i trgovinske uvjete, odnosno uvjete pružanja usluge posrednika Temeljem Čl.106. UFEU ovakav zakon ne može biti donesen Manje restriktivna je odredba o maksimalnoj naknadi koja bi zadovoljavala načelo proporcionalnosti iz Čl.15.st.3. Direktive 2006/123/EZ Primljeno na znanje Nije predmet izmjene Zakona.
8 Siniša Kekić PRILOG 1. Zar zaista ne vidite ništa sporno u tome što student može biti samo državljanin RH ili EU/EGP/CH? Riječ je o besramnoj diskriminaciji svih studenata državljana trećih zemalja kojima se ovime poručuje da ni ne pokušavaju studirati u RH jer ih ovdje ne želimo. Kako očekujete da netko iz primjerice Konga živi ovdje, plaća studij, smještaj, nesubvencioniranu prehranu i još k tome uspješno studira? Mislim da bi ovo moglo završiti i na Europskom sudu za ljudska prava i osobno ću se zauzeti za to da ukažem na ovakvu razinu izravne diskriminacije. Također, nigdje niste definirali mora li student na razmjeni biti državljanin EU/EGP/CH. Ovakvim zakonom namjerno kršite osnovna ljudska prava protivno zakonima EU, a ova odredba Article 17 of Directive 2004/114/EC to i dokazuje: ''Outside their study time and as from their second year of residence, Non-EU students must be allowed to work for a minimum of 10 hours per week, or the equivalent in days or months per year. Non-EU nationals who fulfill the conditions for long-term residence acquire the right to be treated in principle exactly the same as local students.'' Primljeno na znanje Iz predložene izmjene pojma student jasno proizlazi intencija zakonodavca da se svim studentima koji pohađaju studij na visokim učilištima u RH, pa tako i državljanima trećih zemalja, omogući obavljanje studentskih poslova u skladu sa odredbama predmetnog Zakona: „Student je osoba koja pohađa preddiplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj…“ . Definicija pojma u dijelu koji se odnosi na studente na razmjeni na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, također predmnijeva obavljanje studentskih poslova studenata na razmjeni na visokim učilištima u RH neovisno o državljanstvu, dok se obavljanje studentskih poslova iznimno omogućava i osobama koje studiraju izvan RH, ali su državljani Republike Hrvatske, državljani zemlje članice Europske unije, Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Upravo je činjenica da se iz definicije pojma „student“ u članku 2. važećeg Zakona, između ostaloga, ne prepoznaje student iz neke od trećih zemalja, jedan od razloga pokretanja procedure donošenja izmjena Zakona.
9 Tomislav Dvorski PRILOG 1. Zakon o obavljanju studentskih poslova nužno je uskladiti s Direktivom 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu, konkretno s Čl.15.st.2. Čl.12.st.1.t.3. Zakona o obavljanju studentskih poslova određuje fiksne tarife s kojima se pružatelj usluge mora uskladiti, a ne zadovoljava uvjet nužnosti i proporcionalnosti iz Čl.15.st.3. Direktive 2006/123/EZ Proporcionalnija bi bila odredba o *maksimalnim netoiznosima naknada izvođaču, a zadovoljila bi odredbe i načela slobodnog formiranja tržišnih cijena Primljeno na znanje Nije predmet izmjene Zakona.
10 Tomislav Dvorski PRILOG 1. Čl.11.st.7. Zakona o obavljanju studentskih poslova propisuje nepotreban teret ugovornim stranama određujući minimalno trajanje ugovora od mjesec dana Znam da nije namjera zakonodavca, ali u praksi posrednici odbijaju ugovore koji su sklopljeni na razdoblje od 2 tjedna jer ne slijede ovu odredbu, koju predlažem ukinuti jer nije jasna svrha Primljeno na znanje Nije predmet izmjene Zakona.
11 Tomislav Dvorski PRILOG 1. Čl.10.st.6. Zakona o obavljanju studentskih poslova trebalo bi uskladiti s načelom "samo jednom" (Once-Only Policy) iz Akcijskog plana EU-a za e-upravu 2016.-2020. (COM(2016), 179 final, Bruxelles, 19. travnja 2016., na način da je jasno definirana obveza posrednika da provjeri status studenta u ISVU i ISSP, budući da tu obvezu trenutačno nose studenti po tumačenju posrednika Isto bi trebalo biti primijenjeno i u čl.10.st.8 za druge osobe, sustavom eDnevnika ili već srednjoškolskog ekvivalenta ISVU/ISSP Dobar primjer je čl.10.st.9. gdje je obveza posrednika provjeriti radni status uvidom u podatke nadležne službe za mirovinsko osiguranje Načelo "samo jednom" može biti primijenjeno i u čl.10.st.10. gdje je obveza na studentu ili drugoj osobi dokazati, što bi posrednik mogao slično st.9. uvidom u podatke nadležne službe za zdravstveno osiguranje Primljeno na znanje Nije predmet izmjene Zakona.
12 Tomislav Dvorski PRILOG 1. Zakon o obavljanju studentskih poslova nužno je uskladiti s Direktivom 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu, konkretno s Čl.15.st.2. Čl.7.st.10. Zakona o obavljanju studentskih poslova određuje kvantitativna i teritorijalna ograničenja, a ne zadovoljavaju uvjete nužnosti i proporcionalnosti iz Čl.15.st.3. Direktive 2006/123/EZ Primljeno na znanje Nije predmet izmjene Zakona.
13 Sunčica Sabljak PRILOG 1. Obrazac prethodne procjene za nacrt prijedloga zakona o izmjeni zakona o obavljanju studentskih poslova, s konačnim prijedlogom zakona mi se čini korektan u smislu da ujednačava prava studenata bez obzira na to bili oni redovni, ivanredni ili studenti na razmjeni. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
14 Romeo Lakoš PRILOG 1. Poštovani, u članku 2 spomenutog zakona se navodi "u Republici Hrvatskoj i građanin je Republike Hrvatske i građanin Europske unije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji studira na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske ili STUDENTI NA RAZMJENI za vrijeme studiranja u Republici Hrvatskoj, a koji nema zasnovan radni odnos i/ili ne obavlja samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva. Mislim da da navod u Zakonu "student na razmjeni" pokriva sve studente te kategorije pa tako i studente trećih zemalja. Nemam ništa protiv i slažem se s Zakonodavcem da se i studenti koji nisu na razmjeni, a dolaze iz zemalja koje nisu navedene u prijašnjem Zakonu, uvrste u pojam studenta jer to oni svakako jesu. Pozdrav Primljeno na znanje Upravo je činjenica da se iz definicije pojma „student“ u članku 2. važećeg Zakona, između ostaloga, ne prepoznaje student iz neke od trećih zemalja, jedan od razloga pokretanja procedure donošenja izmjena Zakona.
15 Auto SL 91 d.o.o. Pula PRILOG 1. Svakako bi izjednačavanje prava treba podržati, no isto tako potrebno je propisima ili preko podzakonskih akata urediti na mogući nepovoljan položaj određene skupine redovnih studenata tako npr. studentu koji 3. puta upisuje prvu godinu iste razine, a radi se o studentu osobi s invaliditetom onemogućen je ugovorni rad u obavljanju studentskih poslova, Nadalje, potrebno je uzeti u obzir činjenicu da izvanredni studenti građani i sa prebivalištem u RH nemaju ograničenja kod obavljanja poslova putem Ugovora o radu prema ZORu, u punom ili nepunom radnom vremenu na određeno ili neodređeno vrijeme, dakle postoji opcija izbora za razliku od statusa redovitih studenata. Slažem se kako je liberalizacija uspostave nekog od oblika radnog odnosa u interesu i povoljnije za poslodavce i time je povećana mogućnost odnosno pojednostavljeni ulazak u svijet rada za izvanredne studente kao posloprimce za privremeno i povremeno obavljanje poslova. Niti jedna od skupina poslodavaca ili posloprimaca ne bi se smjela naći u nepovoljnom položaju, a posebno ne redovni studenti u odnosu na izvanredne kojima se time prava u načelu racionalno proširuju. Rad i obavljanje studentskih poslova izvanrednih studenata ne bi smio imati negativan utjecaj na sklapanje redovitih ugovora o radu posebno ne one koji se sklapaju zbog potrebe stalne potrebe rada u punom ili nepunom radnom vremenu sa posebnom pažnjom kako isti ne bi postali zamjenski poslovi kao oblik nelojalne konkurencije i troškova rada u odnosu na prijavljene tražitelje posla koji su uredno registrirani pri zavoda za zapošljavanje a koji istovremeno ne ostvaruju prava ne neku od naknada ili im je primanje takve naknade u isteku. Nužno je procijeniti da li će taj propis rezulitrati inflacijom ili hiper inflacijom fiktivnih ugovora o izvanrednom studiranju, odnosno kako povećana potražnja za izvanrednim studijiem ne bi u konačnici dovela do povećanih školarina i naknada za upis. Pozitivna strana prijedloga je otvaranje izbora za dio redovitih studenata koji se prema ovom prijedlogu mogu odluče prebaciti sa redovitog na izvanredni studij uz zadržavanje prava obavljanja studentskih poslova. Hvala na pažnji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
16 Ljiljana Vidmar PRILOG 1. Poštovani! U potpunosti se slažem s novim prijedlogom zakona, posebice zbog toga što će biti izjednačeni redovni i izvanredni studenti te studenti na razmjeni. Ishodi koje ste predložili u novom Zakonu izjednačiti će status studenata , omogućiti većem broju mladih ljudi da popravi svoj ekonomski status, da se prije osamostale, nauče odgovornosti te na taj način podignu svoje samopouzdanje i samopoštovanje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
17 Ivanka Tomić PRILOG 1. Smatram da je obrazac Prethodne procjene za nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o obavljanju studentskih poslova, s konačnim prijedlogom Zakona vrlo dobar jer izjednačava sve studente koji studiraju u Republici Hrvatskoj u njihovim pravima i obvezama neovisno o državljanstvu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
18 SILVANA KOPAJTIĆ-ZURAK PRILOG 1. Smatram da je obrazac prethodne procjene za nacrt prijedloga zakona o izmjeni zakona o obavljanju studentskih poslova, s konačnim prijedlogom zakona u potpunosti korektan, ispravno definira pojam studenta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.