Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Izmjenama i dopunama Programa energetske obnove obiteljskih kuća 2014-2020

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 BERNARDICA HOLJEVAC NACRT - Posebnu pozornost potrebno je posvetiti dokazima legalnosti. Imamo slučajeva gdje se odbija izdati uporabna dozvola za kuće izgrađene u sklopu obnove ratom porušenih kuća ( koje su izgrađene bez fasada i takve predane ljudima na korištenje i useljene) jer nemaju fasadu. Ako kuće nemaju fasadu naravno da su ljudi zainteresirani da ju dobiju uz subvenciju . Dolazimo do začaranog kruga. Ista situacija je i s darovnicama APNa gdje je država darovala kuće koje nemaju fasadu.Treća situacija je darovanje građevinskog materijala za izgradnju kuće na darovanom zemljištu ( npr, Donji Kukuruzari, Unčani i dr.) Što učiniti u takvim slučajevima? Koji je dokaz legalnosti za takve objekte? Imamo situacija gdje su zemljišno knjižne knjige uništene ( npr. Plaški) u Domovinskom ratu. Mišljenja sam da su to situacije za koje građani objektivno nisu odgovorni i na koje ne mogu utjecati, no isto tako smatram da zbog toga ne smiju biti diskriminirani. Iz dostavljenog nacrta zaključuje se kako obnova treba biti cjelovita. Za vanjsku ovojnicu i krov ( bilo koja opcija krova) prilično je malo 60 000 kuna. Krov bi trebalo staviti kao posebnu mjeru koja se može koristiti uz vanjsku ovojnicu i dodati bar 30 000 kuna. Podržavam u cijelosti prijedlog da se postotak subvencije korigira prema indexu razvijenosti, jer nije jednako živjeti, raditi, zarađivati u Zagrebu, Splitu, Dubrovniku ili u Plaškom, Kostajnici ili Dvoru. Za prve tri skupine Prema Odluci Vlade RH o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti ( NN 132/17) postotak subvencije mora biti veći. Bit ovakvih programa jest energetska učinkovitost, ali bi trebala biti i ravnomjeran razvoj Republike Hrvatske u svakom, pa i u tom pogledu. Prihvaćen Programom se ne definira dokumentacija za prijavu na javni poziv, već daje osnovne kriterije prihvatljivosti projekata energetske obnove. Legalnost je svakako jedan od osnovnih kriterija koje zahtjeva Program. Javnim pozivima će biti detaljno raspisani svi dokumenti koji će biti prihvatljivi kao dokazi legalnosti za obiteljske kuće koji su predmet ovog Programa.
2 BERNARDICA HOLJEVAC NACRT - Pretpostavljam da je intencija MGIPU da se energetska obnova provede na cijelom području RH, uključujući i ruralna područja a ne samo urbane cjeline, stoga je potrebno veliku pozornost posvetiti prijavi na Javni poziv FZOEU. Naime, mnogi građani nemaju internet, ne služe se računalom i ne znaju predati elektronskim putem bilo kakvu prijavu. Mišljenja sam da MGIPU i FZOEU trebaju prihvatiti neovjerenu punomoć ceritfikatoru za predaju dokumentacije na Javni poziv (uključujući i odredbe GDPR) a ne iznzistirati na potpisu prijavnog obrasca. Time olakšavate prijavu građanima, ne ostaje "gorak okus" da su platili certifikatora a nisu prošli, te u konačnici i FZOEU kao provedbeno tijelo ima sugovornika koji razumije u cijelosti napisano. Drugim riječima, prilagodite se da ima života, a time i želje i potrebe i izvan urbanih cjelina. Prihvaćen Građani će imati mogućnost odabrati energetskog certifikatora koji će obaviti energetski pregled obiteljske kuće. Uslugu izrade energetskog certifikata građani plaćaju sami međutim građani i dalje mogu korisiti pomoć certifikatora kao tehničku pomoć oko prijave na javni poziv. Trošak tehničke pomoći certifikatora se građanima refundira od strane Fonda, u 100%-tnom iznosu. Usluga certifikatora je stručna pomoć za prijavu, a ne jamstvo prolaska na natječaju. Energetski certifikat vrijedi 10 godina pa se prijavitelj može sa istim prijaviti na svaki sljedeći javni poziv.
3 ŽARKO ČALIĆ NACRT - Dakle, više se ne sufinancira ugradnja novih plinskih kondenzacijskih kotlova, a sve u cilju dekarbonizacije zgrada. Ne znam da li je netko javio to mnogim gradovima koji su zadnjih godina kopali kilometre i kilometre plinovoda da bi doveli ljudima prirodni plin do kuća... Da li je netko javio tim gradonačelnicima da nije potrebno da svečano otvaraju prve priključke na plin, naravno uz fotografije i snimke novinara koji su pozvani da ovjekovječe taj trenutak? Da li im je netko javio da je u tijeku dekarbonizacija kojom se više ne želi prirodni plin, a oni kopaju kilometre plinovoda i troše novac poreznih obveznika na nešto što ovo ministarstvo više ne želi? Da li smatrate da novi kondenzacijski plinski bojler pogonjen prirodnim plinom ne bi trošio manje energije i manje zagađivao okoliš od moje peći na lož ulje stare 20tak godina? Onda imamo i ograničenje da se ne može zamijeniti vanjsku stolariju ukoliko ne promijenite sve prozore i sad ukoliko je netko ranije već promijenio 1 vrata i 4 prozora u aluminijske, a možda ne udovoljavaju u potpunosti propisanom koeficijentu prolaska topline, neće moći aplicirati na javni poziv. Naravno može skinuti i baciti alu stolariju u obližnju šumu kao mnogi drugi, ali kad se uzme u obzir da će ih ponovo morati platiti, te kad se uzme u obzir da će prodavatelji stolarije vjerojatno dignuti cijene na račun ovog natječaja, u tom slučaju to sve skupa postane neisplativo. Zar ne smatrate da bi, čak i u slučaju ostavljanja postojeće alu stolarije, sufinancirana zamjena novih 8 prozora, 3 ulazna vrata i 5 balkonskih vrata koji udovoljavaju tehničkom pravilniku, ostvarila značajno veću uštedu energije od postojeće dotrajale 50tak godina stare drvene stolarije? Na kraju imamo i ugradnju fotonaponske elektrane za koju je pak postavljen uvjet da se ne možete prijaviti ukoliko se ne prijavite i za neku mjeru vanjske ovojnice i tu opet dođemo do tih nekoliko postojećih prozora koji onemogućavaju prijavu za stolariju pa na kraju i fotonaponska elektrana padne u vodu. Zar ne smatrate da netko s prijavom na tri mjere, vanjsku stolariju, fotonaponski sustav i ugradnju kondenzacijskog plinskog bojlera, ne bi ostvario značajno bolju energetsku učinkovitost nego netko s jednom mjerom? Predlažem da se ukinu ta ograničenja kod stolarije i elektrane i vratiti sufinanciranje plinskog kotla, a umjesto toga se može primjerice uvesti neki jedinstveni uvjet u obliku obaveznog pomaka na bolje u energetskom razredu ili u određenom Q iznosu, znači odrediti za koliko minimalno treba biti poboljšan energetski certifikat. Ovako inače sve to izgleda kao objavljivanje natječaja sa željom da se što manje ljudi prijavi s obzirom na besmislena ograničenja koja su postavljena. Na prošlom javnom pozivu smo imali i sufinanciranje certifikatora za sve, a ne samo za dio građana. S obzirom da je ipak bolje izgledao javni poziv koji je objavilo ministarstvo 2014-2015, nažalost neće nam preostati ništa drugo nego na nadolazećim parlamentarnim izborima vratiti na vlast to prethodno ministarstvo i nadati se boljem natječaju, jer ionako ne očekujem mnogo od ovog e-savjetovanja s obzirom da sam vidio kod mnogih prijašnjih savjetovanja da se u pravilu sva ova mišljenja i prijedlozi redom odbijaju, često uz identične copy-paste odgovore. Nije prihvaćen Donošenjem Izmjena i dopuna Programa energetske obnove obiteljskih kuća ne zabranjuje se upotreba kondenzacijskih kotlova na plin ali ih se više ne sufinancira. Zbog globalnih klimatsko energetskih ciljeva politika grijanja i hlađenja prostora u kojima živimo transformira se prema čistim i obnovljivim izvorima energije. Iz tog razloga više se ne sufinanciraju sustavi grijanja na plin već se potiče postupno uvođenje sustava na obnovljive izvore energije. Mjera zamjene sustava grijanja na lož ulja plinskim sustavima planirana je do 2020. godine, a sufinancirana je od 2012. godine. Ista je realizirana i stoga završena. Građani su slobodni i dalje ugrađivati kondenzacijske kotlove jer su isti visokoučinkoviti sustavi, ali o svom trošku. U javnim pozivima koje raspisuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirati će se sustavi koji koriste obnovljive izvore energije u obiteljskim kućama, zbog cilja dekarbonizacije nacionalnog fonda zgrada.
4 Petar Matijević NACRT - smatram da bi trebalo u Program uvrstiti: - zamjenu energenta za grijanje (umjesto fosilnih goriva i/ili el. energije - korištenje solarne energije) - zamjenu energenta za PTV (umjesto fosilnih goriva i/ili el. energije - korištenje solarne energije) Prihvaćen Mjera ugradnje OIE je već uvrštena u Program.
5 DANIJEL HORVATIN NACRT - Poštovani, pohvaljujem natječaj te smatram da ide u dobrom smjeru. Jedino imam primjedbu na to da ne uključuje novije već dokazane tehnologije koje su neophodne za kompletnu energetsku učinkovitost. Prvenstveno mislim na Rekuperatore - ventilacija sa rekuperacijom tj. povratom topline. Ovi uređaji su neophodni kod dobro izoliranih prostorija jer kod njih većinom dobijete vakum prostor te korisnici nakon svega otvaraju prozore za svjež zrak te gube svu sačuvanu toplinu ili ljeti hladan zrak. Takvi proizvodi se u ostalim zemljama subvencioniraju i sa preko 20 %. npr. u Sloveniji: https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/sistemi-za-prezracevanje-z-vracanjem-toplote-rekuperacija Nadam se da ćete uzeti u obzir te staviti i ovakve uređaje u sustav za poticanje ugradnje istih. Hvala Djelomično prihvaćen Javnim pozivom će biti sufinancirana mjera poboljšanja termotehničkog sustava te će u sklopu iste biti opravdan i trošak ugradnje ovakvih mjera automatizacije i upravljanja i „smart“ tehnologija. Stopa sufinanciranja ugradnje OIE koju predlaže ovaj Program je 60%. Stoga, ukoliko se mijenja sustav grijanja, ugradnja rekuperatora je prihvatljiv trošak za sufinanciranje, u sklopu mjere zamjene sustava grijanja. Međutim, ugradnja rekuperatora kao pojedinačne mjere se ne sufinancira.
6 Anita Potrebić NACRT - Poštovani, zašto se nije išlo u prijedlogu za enegetsku obnovu po dohodovnom cenzusu. Gdje je skupina samohranih roditelja koji sami školuju djecu ne koriste rupe u sustavu socijalne skrbi, sama pripadam toj grupi ljudi. Suprug mi je preminuo i sama se borim. Znači ovako, kuća mi je bez fasade, grijemo se na drva, energetski razred žnj, kuća je legalna. Socijali ćete obnavljati kuće za 0 kuna, a što mi drugi? Nije u redu to što činite. Zašto se šalju JOPPd obrasci i ne znam što sve ne ako Vi niste u stanju utvrditi dohodovni cenzus neke obitelji. Umjesto da se pomogne nekome prije nego upadne u probleme vi sve radite kontra! Nije prihvaćen Ovakva mjera za suzbijanje energetskog siromaštva je po prvi puta uvedena u RH kao pilot projekt. Ovim javnim pozivom pokušava se obuhvatiti najugroženije skupine građana tj. realizirati integralnu obnovu oko 100 domaćinstava ugroženih energetskim siromaštvom. Zbog ograničenih sredstava koja su dodijeljena za ovu mjeru u 2020. godini, javni poziv u 2020. godini obuhvatio bi najprije najugroženije građane. Budući već postoji uspostavljen sustav, koji je u nadležnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a u sklopu kojega su registrirani korisnici koji nemaju sredstva za uzdržavanje u visini propisanoj u članku 30. stavku 1. i 2. Zakona o socijalnoj skrbi, isti je bio temeljno polazište za dobivanje prvih kandidata sa kojima će se započeti ovaj novi obuhvat programa. Prvi potencijalni kandidati će biti najugroženija skupina građana, građani čiji je socijalni status potvrđen rješenjem kojim se priznaje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu. U budućem periodu planirat će se i javni pozivi i javni natječaji čiji će se kriteriji modificirati i proširivati.
7 Ivana Brajković NACRT - Poštovani, Smatram da će biti velikih problema prilikom davanja detaljnih ponuda izvođača ako će se davati samo na temelju mjera energetske efikasnosti koje su određene u Izvješću o energetskom pregledu s obzirom da iste nisu dovoljno detaljne. Mislim da bi u sklopu obavezne dokumentacije za prijavu trebao biti barem troškovnik ako ne i Projekt energetske obnove u sklopu kojeg bi trebao biti troškovnik, te da se na temelju istog može dati DETALJNA ponuda izvođača! Nadam se da ćete razmotriti i uzeti u obzir ovaj problem. S poštovanjem! Nije prihvaćen Detaljna ponuda opreme i radova obavezna je dokumentacija za prijavu kao popratni dokument energetskog certifikata ili glavnog projekta. Detaljna ponuda opreme i radova za provedbu mjera energetske obnove mora biti u skladu s preporukama koje su specificirane u izvješću o energetskom pregledu. Sredstva se isplaćuju isključivo ako je energetska obnova izvedena u skladu s ovom dokumentacijom za prijavu. Detaljan sadržaj dokumentacije za prijavu propisuje se u javnom pozivu, sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.
8 Ivanica Galijot NACRT - Poštovani, zašto je za energetsku obnovu kuća potrebna uporabna dozvola, kada postoji građevinska dozvola, glavni projekt i svi komunalni priključci.?Zašto smo mi koji smo radili sve po zakonu i izdvojili ogromna sredstva za projekte, komunalne i vodne doprinose, građani drugog reda pa ne možemo sudjelovati u natječaju za energetsku obnovu obiteljskih kuća, a onima koji su izgradili kuću ilegalno, njima se pogodovalo da su za male novce iste legalizirali, a sad im se opet pogoduje da im država sufinancira energetsku obnovu? Da li smo mi po zakonima ove naše države svi ravnopravni, ili su oni koji isti krše uvijek ravnopravniji? Kada će mo mi, koji poštivamo zakone ove države doći na red i imati neke koristi od države, ili smo predodređeni da samo dajemo? Nije prihvaćen Programom nije propisana dokumentacija kojom se dokazuje legalnost zgrade već se Programom daju osnovni kriteriji prihvatljivosti projekata energetske obnove, a javni poziv će detaljno raspisati dokumentaciju koja će biti potrebna za prijavu. U dosadašnjim javnim pozivima Fonda za dokaz zakonitosti (legalnosti) prilagao se akti za građenje ili akt za uporabu ili akt za ozakonjenje (legalizaciju) ili akt kojima se nezakonito izgrađena građevina izjednačava sa zakonito izgrađenom zgradom. Napominjemo da će detaljan popis mogućih dokaza zakonitosti obiteljske kuće biti objavljen u javnom pozivu.
9 Željko Tonković NACRT - Poštovani, u Nacrtu izmjena i dopuna programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020.g. u Tablici 6-1 Maksimalni iznosi opravdanih troškova i bespovratnih sredstava po mjerama pod stavkom Toplinska izolacija vanjske ovojnice nije navedena podstavka "strop" sa maksimalno dozvoljenom jediničnom cijenom kn/m2. Moram također primijetiti da je kao i uvijek kod nas; "nisi na vrijeme koristio energetsku obnovu", jer se sada i mijenjaju uvjeti za PPDS iz 80% na 60%, iako se i danas tamo teško živi i građani su slabog imovnog stanja, za razliku primjerice u Dalmaciji. Nije prihvaćen Povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora tj. energetska obnova vanjskog zida, stropa, poda i krova biti će detaljno propisano javnim pozivom. U tablici 6-1 navedene su maksimalno dozvoljene jedinične cijene za toplinsku izolaciju vanjske ovojnice (vanjski zid, ravni krov, kosi krov, pod) te maksimalni iznos opravdanog troška od 100.000,00 kn, Napominjemo da se u tekstu Programa detaljno ne raspisuju detaljno prihvatljivi troškovi u okviru pojedine mjere već će se isto precizno definirati u javnom pozivu. Ministarstvo je u lipnju 2017. godine naručilo izradu studije „Analiza preporučene stope sufinanciranja energetske obnove stambenih zgrada (višestambenih zgrada i obiteljskih kuća)“ koja je poslana Europskoj komisiji. Studija preporučuje jedinstvenu stopu sufinanciranja od 60%, kako za kontinentalno tako i za primorsko područje RH. Stoga je u ovom programu preuzeta preporučena stopa sufinanciranja od 60% za cijeli teritorij RH uz fokusiranje na zgrade s najlošijim energetskim svojstvima.
10 mato rošić NACRT - Podržao bih ovo što je napisao g Nikola Bistrović za energetske razrede C i D. I dodao Cilj programa energetske obnove bi trebao biti povećanje energetske učinkovitosti na razini cijele Hrvatske. Demantirajte me brojkama ali ja smatram da neka kuća u kontinentalnom dijelu Hrvatske sa razredom C troši više energije (ukupne a kad bi gledali grijanje razlika je i veća) od iste takve kuće s razredom D u primorju. Što znači da ako hoćemo smanjiti emisiju CO2 na nivou cijele Hrvatske) onda bi bilo logičnije da ste stimulirali obnovu kuća iz kontinentalne Hrvatske uključujući razred C ( jer one i više troše pa će se i više CO2 smanjiti) odnosno od razreda D iz primorske Hrvatske. Osim ako cjelokupni program nije u svrhu daljnjeg razvoja turizma na obali (manji troškovi za klimatizaciju ljeti) ,ali onda se ne može zvati program za en. obnovu. Prijedlog : staviti da je prihvatljiv energetski razred C za cijelu Hrvatsku. Druga pitanje se odnosi na mjeru Poticanja zamjene sustava grijanja (zamjena starih peći kondenzacijskim bojlerima) koja je bila u prošlom Programu obnove kuća(onom iz 2015 godine) . To je mjera koja je po vašim proračunima trebala dovesti do veće uštede energije nego sve ostale mjere zajedno (OIE, fasade, stolarija). Ovo je također jedna od mjera koja bi bila dobrodošla posebice u Slavoniji gdje ima puno starih peći (drva loža plin) i gdje bi se relativno brzo lako i jeftino za pojedinca a time i državu moglo doći do ušteda energije. I to bi na neki način bila demografska mjera koja bi se mogla i dodatno poticati a ne ju ukidati. Dana je alternativa u sunčanim toplinskih kolektorima od kojih nema baš neke velike koristi u Slavoniji, dok se na primorju ugradnje tih istih kolektora vrlo brzo isplati i bez poticaja pa se i iz ovog nameće pitanje. jel to program za tuizam ili z aenergetsku obnovu. Prijedlog : vratiti mjeru PROGRAM POTICANJA ZAMJENE SUSTAVA GRIJANJA (ugradnja kondenzacijskih bojlera). Nije prihvaćen S obzirom da je alokacija ograničena Program se fokusira na zgrade sa najlošijim energetskim svojstvima čijom obnovom se postiže najveća ušteda. Potporni instrument Europske Komisije, JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions), za RH u financijskom periodu 2014-2020, zahtjeva da kriteriji moraju dati prednost projektima koji imaju najveću tehničku opravdanost. Tehnička opravdanost se očituje u ostvarenim uštedama energije. Zaključno, računajući krajnju potrošnju energije u zgradama (bazirano na energetskim certifikatima), Jaspers studija zahtjeva energetsku obnovu za obiteljske kuće koje troše više od 225 kWh/m² godišnje u kontinentalnoj Hrvatskoj i 175 kWh/m² godišnje u primorskoj Hrvatskoj. Nadalje, Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ (OPKK) daje vodeća načela za odabir projekata tj. glavni kriteriji za prioritete pri odabiru ulaganja u energetsku obnovu obiteljskih kuća će se odnositi na razinu planirane uštede, pri čemu će prioritet biti cjelovita obnova koja dovodi do značajnih energetskih ušteda (obično od oko 30 % do 60 %). Uz to, prioritet za smanjenje potrošnje energije su zgrade energetskog razreda D ili nižeg, izgrađenih prije 1987. Bez obzira što će se javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća sufinancirati nacionalnim sredstvima gore navedeni principi su primijenjeni i u ovom pozivu. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je ovu mjeru kontinuirano sufinancirao nekoliko uzastopnih godina te je mjera uspješno implementirana. Građani mogu i dalje ugrađivati ovakav sustav grijanja, ali ga se više ne sufinancira već će ubuduće poticati sustave na obnovljive izvore energije zbog uvođenja obavezne gradnje zgrada prema standardu gotovo nulte energije (nZEB) i politike dekarbonizacije stambenog fonda zgrada.
11 Nikola Bistrović NACRT - Poštovani, želim se očitovati na odluku kako će se na javni poziv moći prijaviti obiteljske kuće iz kontinentalne Hrvatske energetskog razreda D ili niže, odnosno obiteljske kuće iz primorske Hrvatske energetskog razreda C ili niže. Smatram da u ovome slučaju nije riječ o jednakome pravu, budući da bi trebao biti jednak uvjet za sve koji imaju namjeru aplicirat na navedeni javni poziv. Energetski razred C u kontinentalnoj Hrvatskoj još uvijek u velikoj mjeri znači da se gubi velika količina energije, stoga bi to svakako trebalo biti u pozivu promijenjeno i navedeno da mogu aplicirati i korisnici kontinentalne Hrvatske čije obiteljske kuće imaju energetski certifikat C ili niže. Ovo je očiti primjer da se radi o neravnopravnosti i diskriminaciji korisnika koju su u samome startu u izgradnji kuće krenuli u skuplju investiciju po pitanju energetske učinkovitosti kako bi dostigli barem energetski certifitat C (između 50 i 100 kWh/m2), a sada su još zakinuti za pravo javljanja na poziv kako bi povećali samu energetsku učinkovitost obiteljske kuće. Nije prihvaćen Ne potiče se energetsku obnovu kuća sa dobrim energetskim svojstvima jer to nije troškovno optimalno. Ovim Programom država sufinancira mjere poboljšanja energetske učinkovitosti energetski neučinkovitih kuća kako bi se nakon obnove približile standardu novogradnje. Studija Europske Komisije JASPERS zahtjeva da kriteriji moraju dati prednost projektima koji imaju najveću tehničku opravdanost. Tehnička opravdanost se očituje u ostvarenim uštedama energije. Zaključno, računajući krajnju potrošnju energije u zgradama (bazirano na energetskim certifikatima), Jaspers studija zahtjeva energetsku obnovu za obiteljske kuće koje troše više od 225 kWh/m² godišnje u kontinentalnoj Hrvatskoj i 175 kWh/m² godišnje u primorskoj Hrvatskoj. Nadalje, Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ (OPKK) preporuča da se glavni kriteriji za prioritete pri odabiru ulaganja u energetsku obnovu obiteljskih kuća odnose na razinu planirane uštede. Prioritet je smanjenje potrošnje energije u zgradama energetskog razreda D ili nižeg, izgrađenih prije 1987. Stoga su fokus i ovog Programa zgrade s najlošijim energetskim svojstvima.
12 Davor Koleno NACRT - Isto tako trebali bi nekako u Javnom pozivu za energetsku obnovu obiteljskih kuća definirati cijenu fasadnog sustava koji zadovoljava uvjete da bi se izbjeglo da građevinske tvrtke nakon objavljenog poziva podignu cijenu postavljanja fasadnog sustava na maksimum po m2. Naime kada je prošli Javni poziv objavljen, odnosno 2015. godine cijena postavljanja fasadnog sustava po m2 prije objavljivanja Javnog poziva je koštao od 160 do 200 kn po m2. Nakon objavljivanja Javnog poziva, građevinske tvrtke u mojem mjestu i okolici su se dogovorili i podigli na maksimum cijenu koliko može biti plaćen od vas za postavljanje fasadnog sustava od 260 m2. Drugim tvrtkama je bilo daleko da dođu raditi fasadu pa sam odustao jer mi nije bilo isto da mi se prizna 40 % na cijenu od 160 do 200 kn ili na 260 kn po m2. Tako da su taj poziv jedino iskoristili mjesta koja su bila od posebne državne skrbi jer je njima bilo priznato 80 % iznos. Kada se pogleda svrha prošlog Javnog poziva, ispada da su najviše profitirali građevinske tvrtke. Sada sam malo pratio cijene prije objavljivanja Javnog poziva, ima pojedinih građevinskih tvrtki koji sada nude fasadni sustav stiropor od 12 cm koji bi zadovoljio uvjete Javnog poziva koji iznosi oko 200 kn po m2 što bi trebala biti i maksimalna cijena kada pogledamo trenutačno da se nude fasadni sustavi komplet sa svim materijalom i stiroporom od 12 cm od 82 do 100 kn po m2, ovisno o kvaliteti što znači da građevinske tvrtke dobiju za postavljanje (njihov rad) fasadnog sustava sa stiroporom od 12 cm po m2 duplo, ako ne i više ako je cijena sveukupno 200 kn po m2. Slijedom navedenog sve iznad 200 kn po m2 je čista pljačka što bi trebali nekako spriječiti u ovom novom Javnom pozivu, da li da imaju prednost zahtjevi sa najnižom cijenom fasadnog sustava po m2 koji ispunjava uvjete Javnog poziva kako bi se sprečilo dizanje cijene od strane građevinskih firmi na maksimum koji bi odredili u ovom Javnom pozivu da se opet ne isplati ni sa 40 % ili 60 % postavljati fasadu ili na neki drugi način. Nije prihvaćen Ministarstvo je u svibnju 2019. godine naručilo izradu studije „Preliminarna analiza obiteljskih kuća i cijena energetske obnove obiteljskih kuća“. Ista je, analizom podataka državnog zavoda za statistiku, utvrdila povećanje cijena građevnog materijala i usluga za 40% u odnosu na 2014. godinu te je u skladu s analizom definirala jedinične cijene građevinskih materijala i radova za provedbu programa.
13 DUBRAVKA ŠKURLA NACRT - Poštovani, Moj prijedlog je da se u ovom krugu pristupi i povećanju Energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u zaštićenim kulturnim cjelinama građana koji su ostali živjeti u istim, a zbog više razloga: - 90% novih prozora je aluminij i plastika 'nakaradno' i protivno smjernicama KO - novoadaptirani krovovi nakon rata od strane Zavoda nemaju nikakve toplinske izolacije i vrlo su lose napravljeni, - količina buke zbog masovnog turizma je prevelika i to tjera građane da iseljavaju i onda se takvi gradovi pretvaraju u apartmane - potrošnja energije je ogromna zbog restorana i kafića pa dolazi do preopterećenja trafostanica i čestih požara u zaštićenim cjelinama PRIMJENOM ENERGETSKE OBNOVE obiteljskih kuća u zaštićenim cjelinama dobila bi se: - smanjena potrošnja električne energije u kućanstvima u već preopterećenim cjelinama zbog restorana i kafića - smanjenja količina buke i opće zadovoljstvo građana koji žive u turističkim sredinama - vizualno rješenje s drvenim otvorima uz enormne uštede samo na staklima jer su zidovi ionako 60/80 cm - smanjenje broja vanjskih jedinica za hlađenje i grijanje koje narušavaju vizualni identitet starih Gradova i mjesta - 50% smanjenje troškova života jer se mi svi grijemo na struju Sufinanciranjem svega navedenoga, ovih malo preostalih građana koji su ostali živjeti u zaštićenim cjelinama se neće odlučiti na prodaju svojih nekretnina jer danas ići sam renovirati košta od 1500 eur do 2000 eur po m2 sa krovom (bar u Gradu Dubrovniku), a cijena Ariš prozora je 3 puta veća od alu i plastičnih itd da sad ne nabrajam... Ovim sufinanciranjem i dodjelom bespovratnih sredstava postiglo bi se dosta da se olakša život navedenim a i cijeloj lokalnoj zajednici. Ovo je aspekt koji je potpuno zanemaren u svim Natječajima koji se provode i trebali biste ih uvesti u ovaj i u nove moderne smjernice Konzervatorskih odjela (nasi su od prije 100 godina) jer ove mjere energetske učinkovitosti ničim ne mogu narušiti očuvanje starina već doprinijeti njihovom očuvanju i dužem vijeku. Zahvaljujem se na prilici da se očitujemo i mi građani koji imamo velike probleme prvo financijski jer je sve preskupo a drugo kad i radiš nešto sve je problem jer su smjernice prahistorijske a ustvari na štetu svih nas. Hvala! Prihvaćen Izmjene i dopune Programa energetske obnove obiteljskih kuća obuhvaćene su i kuće u zaštićenim kulturnim cjelinama. U javnom pozivu definirat će se potrebna dokumentacija za prijavu skupine građana za energetsku obnovu obiteljskih kuća u zaštićenim kulturnim cjelinama. Također, ovo Ministarstvo, u suradnji s Ministarstvom kulture, priprema i Program energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje 2021-2030. godine, koji je u visokoj fazi gotovosti.
14 Dragan Kukuruzović NACRT - Poštovani, na početku zahvaljujem svima koji rade na ovom Programu energetske obnove obiteljskih kuća. To je Program hvale vrijedan i izuzetno koristan kako pojedincima koji te mjere iz Programa koriste, tako i državi Hrvatskoj u cjelini. Ono što nije dobro u ovom Programu jest činjenica nepostojanja ili ukidanje dosadašnje diversifikacije između razvijenih, manje razvijenih i nerazvijenih područja RH ili još važnije, kada govorimo npr. o grijanju obiteljskih kuće (nadalje, OK), nepostojanja svjesnosti o činjenici stvarnih troškova grijanja, a s tim u svezi i bitno većeg onečišćenja okoliša zbog veće potrošnje energenata u gorskim krajevima RH (a najčešće su to drva kao ponajveći zagađivači atmosfere u tom smislu) od onih u „običnim“ kontinentalnim ili onim primorsko-mediteranskim krajevima. Dakle, ovdje je od izuzetne važnosti Gorsku Hrvatsku, znači ona područja RH koja se uzdižu iznad 500 metara n/v (uglavnom je to područje Like i Gorskog kotara i ponegdje još koje naselje unutar neke druge regije a koji su ujedno i najnerazvijeniji dijelovi RH ili područje poznatija kao PPDS, te područja RH kojima prijeti demografski slom – osim Gorske Hrvatske to su i dijelovi Slavonije), izdvojiti kao područja kojima se treba sufinancirati i do 80% stvarnih troškova. Ovakvim pristupom, vodilo bi se računa i o demografskim problemima koje ta područja imaju. Budimo realni, troškovi grijanja OK u Gorskoj Hrvatskoj kudikamo su veći od troškova grijanja u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku ili njihovoj široj okolini (iako i tu postoje razlike). Ti troškovi uvjetovani su sezonom grijanja koja traje gotovo punih 9 mjeseci a intenzitet grijanja u zimskom razdoblju je dvostruko veći iz svima nam poznatih klimatskih razloga. Zadržati ljude, naročito mlade da ostanu živjeti na ovim prostorima je pravo umijeće ali i izazov za državu i lokalnu zajednicu a ova mjera (80% sufinanciranja energetske obnove obiteljskih kuća, op.a.) bi svakako pripomogla tomu. Znači korisnost ovakvog pristupa je dvostruka pa nije shvatljivo kao se, u Nacrtu programa, došlo do slijedećeg zaključka: Cit.:“ Analizom je utvrđeno da financijski jaz (potreba za sufinanciranjem) u projektima energetske obnove OK u kojima se postiže smanjenje potrebne energije za grijanje/hlađenje od najmanje 50% Q H,nd iznosi prosječno 60% te da je opravdano primijeniti tu jedinstvenu stopu sufinanciranja na sve OK, tj. neovisno o tome nalaze li se u kontinentalnoj ili primorskoj Hrvatskoj i neovisno o stupnju razvijenosti ili posebnom statusu područja na kojemu se OK nalazi.“ Isto tako, u Nacrtu programa ovom rečenicom: Cit.:“ Ovakav pristup već se primijenio u Programu energetske obnove višestambenih zgrada te se pokazao vrlo djelotvornim i prihvatljivim za korisnike“, pokazuje se predlagateljeva loša osviještenost vezano za troškove grijanja višestambenih zgrada s jedne strane i obiteljskih kuća s druge strane kao zasebnih jedinica i izračuna koeficijenta gubitka topline kod jednih i kod drugih i sl., što svakako nije usporedivo. Osim toga, svaki ovlašteni arhitekt u svom Izvješću o provedenom energetskom pregledu dužan je (makar je bio do sad) u izračunu i prikazu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite, u odgovarajućoj tablici navesti i zonu globalnog sunčevog zračenja sa srednjom mjesečnom temperaturom vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji samog objekta, što je samo po sebi izuzetno važno a u kontekstu gore spomenute razlike između Gorske Hrvatske i ostalih područje RH. Pojednostavljeno: Potrebno je izmijeniti točku 3.2.2. Stopa sufinanciranja, na način da se doda termin Gorska Hrvatska i naselja iznad 500 metara nadmorske visine te stopa sufinanciranja 80% ili 80.000,00 kuna (jer npr. ako je u Gorskoj Hrvatskoj propisana debljina izolacijskog materijala na vanjskoj ovojnici minimalno 14 cm, onda je to u Dubrovniku ili drugdje u južnoj Dalmaciji upola manje, a time i bitno manji troškovi materijala što stanovnike Gorske Hrvatske dovodi u diskriminacijski položaj a što je netko nesmotrenošću ili grubom nepažnjom učinio. To po meni nije cilj ovog Programa). Tako bi se ovo sufinanciranje podijelilo u 3 kategorije (socijalno ugroženi, Gorska Hrvatska i ostali) koje bi po svojoj naravi bile ravnopravn(ij)e u raspodjeli sredstava za sufinanciranje energetske obnove OK. Na kraju, važno je napomenuti da udio stanovnika Gorske Hrvatske u ukupnom broju stanovnika Republike Hrvatske čini svega oko 2% i čak je ispod razine statističke pogreške (nasuprot višestruko veće površine), što znači da poticanje sufinanciranja FZOEU-a stanovnika Gorske Hrvatske s nešto većim postotkom ne bi umanjilo šanse stanovnicima ostalih dijelova RH. Stoga molim, omogućite sufinanciranje na područjima Gorske Hrvatske KOJE ĆE BITI VEĆE u relativnom i apsolutnom smislu pri tome ne umanjujući drugima maksimalne predviđene iznose od 60%. Hvala! Nije prihvaćen Dosadašnja praksa je pokazala da takav pristup nije uzimao u obzir stvarnu isplativost projekata te da veće stope sufinanciranja nisu bile dodjeljivane za projekte (kriterij isplativosti) ili korisnike kojima je to stvarno potrebno (socijalni kriterij). Stoga je Ministarstvo u lipnju 2017. godine naručilo izradu studije „Analiza preporučene stope sufinanciranja energetske obnove stambenih zgrada (višestambenih zgrada i obiteljskih kuća)“ koja je poslana Europskoj komisiji. Studija preporučuje stopu sufinanciranja od 60% kako za kontinentalno tako i za primorsko područje RH te daje preporuku o uvođenju 100%-tnog sufinanciranja energetski ranjivih skupina, a u cilju povećanja isplativosti projekata. Republika Hrvatska je u ovisnosti o srednjoj mjesečnoj temperaturi vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade podijeljena na dvije klimatske zone: Kontinentalnu Hrvatsku - gradovi i mjesta kod kojih je srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade ≤ 3 °C; Primorsku Hrvatsku - gradovi i mjesta kod kojih je srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade > 3 °C, nastavno, broj stupanj dana grijanja utvrđuje se uz uvjet da je unutarnja temperatura u zgradi 20°C i da sezona grijanja započinje s padom vanjske temperature u tri uzastopna dana ispod 12°C te da sezona grijanja završava s porastom vanjske temperature u tri uzastopna dana iznad 12°C. U kontinentalnoj, a posebice gorskoj Hrvatskoj, načelno su veće energetske potrebe zgrada, ali nužno ne i sama cijena grijanja tj. niže su cijene energenta npr. drva koji se koristi u gorskoj Hrvatskoj za razliku od Zagreba gdje je plin kao energent skuplji. Nastavno, ona kućanstva koja imaju veće energetske potrebe, energetska obnova, bilo pojedinačnim bilo integralnim pristupom, osigurava ekonomske beneficije; kraći povratni period investicije te rast troškovne isplativosti u duljem razdoblju kalkulacije u korištenju zgrada u kontinentalnoj Hrvatskoj.
15 Čedomir Tatalović NACRT - Prema ranijim aktima nije bilo jasno razrađeno što sa stolarijom. Netko može imati instalirane vakuumske prozore iz prošlog stoljeća, potpuno funkcionalne koji kod nove obnove ne bi bile priznate. U ratom pogođenim područjima, nakon 1995. pristupilo se obnovi kuća. Kuće su bile obnovljene do određene faze, što je uključivalo novu stolariju. Mnogi zainteresirani bi htjeli znati moraju li mijenjati prozore koje su ugradili prije 20 godina ili ne, prije nego li uopće odluče prijaviti se na natječaj za dodjelu subvencije. Prateći sve opisano, stječe se dojam da se radi o skupom projektu, obzirom na sve propisane uvjete i kontrole, isplativo jedino uz subvenciju. Mora postojati sigurnost građana, koji su redom neupućeni u ovu tematiku, da neće na kraju proći skuplje nego obnovom u vlastitom aranžmanu, bez pomoći državnih institucija. Prihvaćen Energetski certifikator će prilikom energetskog pregleda kuće utvrditi postojeće stanje i U koeficijente postojećih prozora. Građani koji su već ugradili dio prozora ne moraju ih zamijeniti ukoliko certifikator utvrdi da isti udovoljavaju zahtjevima koji su propisani Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama. Razina isplativosti i rizik investicije sastavni je dio svakog tržišnog nadmetanja, koji građani kao investitori preuzimaju na sebe, uzimajući pritom u obzirom da je postotak subvencije i nepovratnih sredstava koju osiguravamo ovim Pozivom čak 60% te se očekuje interes velikog broja prijavitelja.
16 BERNARDICA HOLJEVAC NACRT - U točki 4.2.2. Programa za energetsku obnovu obiteljskih kuća navedene su dužnosti energetskog certifikatora za bruto naknadu od 10 000 kuna. Kao osnovni uvjet navedena je provjera legalnosti i drugih formalnih uvjeta. Može se dogoditi ( događa se i onima koji nisu ranjiva skupina) da imaju neurednu dokumentaciju, a certifikator je već izašao na teren. Bilo bi potrebno uvrstiti svojevrsnu naknadu za izlazak certifikatora na teren i rješavanje dokumentacije oko formalnih uvjeta. Dakle, podjeliti naknadu na dvije etape obzirom da se radi o osjetljivoj skupini koja nije u potpunosti upoznata o važnosti dokumentacije o legalnosti i ostalog. Nije prihvaćen Program propisuje dužnosti certifikatora kao tehničke pomoći i naknadu za te dužnosti. Građanima koji ne spadaju u ranjivu skupinu građana energetskih certifikati pomoći će u prijavi na javni poziv. Taj troška je opravdan trošak i financira se od strane Fonda, u cijelosti. Međutim energetski pregled i energetski certifikat građani podmiruju samostalno. Dakle, certifikat prije i nakon energetske obnove građani plaćaju sami, a trošak za pomoć koju certifikator pruža građanima oko prijave na javni poziv refundirat će Fond u cijelosti, u maksimalnom iznosu kojega propisuje javni poziv.
17 Biljana Crevar NACRT - Nadam se da će i postojeće obiteljske kuće koje čekaju rekonstrukciju/nadogradnju i koje imaju građevinsku dozvolu moći aplicirati jer nema smisla da one koje se grade u 2020. ne mogu koristiti sredstva a po novom zakon bi trebale biti skoro pa samoodržive. Hvala. Nije prihvaćen Država ne sufinancira energetsku obnovu novih kuća koje su još u izgradnji jer su iste projektirane i izgrađene tako da udovoljavaju standardima energetske učinkovitosti propisanim Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama. Ovim Programom država sufinancira mjere poboljšanja energetske učinkovitosti isključivo energetski neučinkovitih kuća kako bi se nakon obnove približile ili dosegle standard novogradnje.
18 Mladen Rogina NACRT - Poštovani, u ovom natječaju iz istog fonda predviđa se sufinanciranje fotonaponskih elektrana u iznosu 60 %, a upravo je završen natječaj kojim se te iste elektrane sufinanciraju s 40%. Ljudi su ulagali u glavne projekte i smatram prilično nepravednim da će se po istoj osnovi u praktički istom terminu (rok izvođenja radova je 1 godina) činiti ovolika razlika. Ispada da je povoljnije odustati od prvog natječaja i pričekati drugi. Predlažem izjednačenje sufinanciranja, bilo izmjenom tj povišenjem dosadašnjeg sufinanciranja fotonaponskih panela/elektrana s 40 % na 60 % ili smanjenjem predstojećeg sufinanciranja s 60% na 40%. Nije prihvaćen Kroz ovaj Program, mjera ugradnje PV sufinancira se isključivo uz jednu mjeru na ovojnici jer je Program usklađen sa zahtjevima koje propisuje EU Direktiva o energetskim svojstvima zgrada, a odnosi se na poticanje država članica na cjelovitu energetsku obnovu. Međutim, građani i dalje imaju mogućnost prijave za sufinanciranjem samostalne mjere ugradnje PV jer Fond kontinuirano potiče ovu mjeru otvorenim javnim natječajem. Program propisuje veće poticaje za odabir mjere cjelovite obnove u odnosu na poticaje pojedinačnih mjera obnove.
19 Dejan Lovric NACRT - Ovaj omjer od samo 20% sredstava za socijalno ugrozene mi se jednostavno cini premal i neposten. Smatram da bi to trebalo biti u najmanju ruku 40 %. Neznam stabse sve odnosi pod pojam socijalni status ? Da li ste time mislilo na posebnu drzavnu skrb? Sta je kriterij...regionalni index razvijenosti ili ? Al svakako mislim da je ideja odrziva ako bude kontinuiranog pristupa i za sljedece godine a ne samo izborne. Pozdrav svima 🙂 Prihvaćen Ova mjera je po prvi puta uvedena u RH kao svojevrstan pilot projekt kojim se želi realizirati cjelovita obnova oko 115 kuća u kojima su domaćinstava pogođena energetskim siromaštvom. Ovakva mjera u kojoj je predviđeno 100% sufinanciranje cjelovite obnove zgrada je među najnaprednijim pristupima u EU. Mjera počinje s primjenom na najsiromašnijoj skupini građana, odnosno mogu je koristiti građani koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu. S obzirom na ograničena sredstva budžeta koji je na raspolaganju za ovu godinu jasno je da se velike potrebe svih građana ne mogu pokriti jednim javnim pozivom. U budućem periodu planira se nastavak mjere s postepenim širenjem kriterija za utvrđivanje energetskog siromaštva, kako bi se obuhvatile i skupine građana koje možda ne spadaju u skupinu socijalno ugroženih ali spadaju u skupinu ugroženih od energetskog siromaštva.
20 Filip Margan NACRT - Postovani, Ovaj natjecaj je najavljivan vec duze vrijeme, a kasni najmanje dvije godine. Javnost se nada da ce ovog puta zapisani rok biti ispostovan. U osnovi je program dobar i pohvalno je da se radi na ovakvi programima. Zahvala svim ukljucenim u realizaciju ovog i inih subvencija. Postoci nepovratnih sredstava su zaista visoki na europskom nivou, sto je za svaku pohvalu. Medjutim ovaj natjecaj je tehnoloski zastario. Naime, osim navedenih (doduse jako efektivnih) mjera, danas poznajemo i mnogo druge koje doprinose smanjenju koristenja energije i ocuvanju okolisa. Navodim samo dio nekih kao primjer: ventilacijski sustav s rekuperacijom, automatizirano upravljanje zgradom (prvenstveno potrosacima), drugaciji izvori OIE, ugradnja IoT uredjaja razlicitih namjena i dr. Ukoliko jos nije, ukljucite strucnjake iz tih podrucja da upotpune ovaj program. U ovom tekstu nisu vidljivi nikakvi tehnicki detalji sustava za koje dajete subvenciju, a potrebni su (detalji o izolaciji, iskoristivosti dizalica toplina, FN panela,...). Vjerujem da ce biti u dijelu samog natjecaja. Nadalje, maksimalno dozvoljena jedinicna cijena koju navodite, najveci je nedostatak ovog programa. Vi naime, tom stavkom ogranicavate izbor materijala/sustava na one jeftinije, a samim time i manje efektivne sustave. 350kn/m2 za fasadu je absolutno premalo. isto tako i za druge stavke. Vanjska stolarija po 2500kn/m2? Cijena dobrih ulaznih vrata je 20.000kn+, prozora po 5.000kn/m2. 20cm fasade kamene vune kosta 500kn/m2+. Dio investitora zeli ugraditi takve materijale. Svakako da najveci iznos opravdanog troska mora biti naveden, ali izbacite maksimalne dozvoljene jedinicne cijene jer time uvjetujete ugradnju manje kvalitetnih materijala i opreme. Suncani toplinski sustavi su stara tehnologija, koja se sve vise izbjegava. Male FN elektrane u kombinaciji s dizalicama topline mogu biti samodostatne za potpuno besplatno grijanje/hladjenje kucanstava tijekom cijele godine. Takve i slicne kombinacije bi trebale biti najvise poticane, jer u biti i dovode do najvecih dugorocnih usteda. Prihvaćen Javnim pozivom će se sufinancirati mjera poboljšanja termotehničkog sustava te će u sklopu iste biti opravdan i trošak ugradnje ovakvih mjera automatizacije i upravljanja i smart tehnologija. Napominjemo kako građani i dalje imaju mogućnost prijave za sufinanciranjem samostalnih mjera ugradnje različitih sustava koje Fond kontinuirano potiče svojim otvorenim javnim natječajem.
21 Davor Koleno NACRT - Moj prijedlog je da napokon financirate sa 80 % sredstava kao područje državne skrbi tako i ne razvijene gradove i općine sukladno Razvrstavanju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti. Ovako nama koji živimo u ne razvijenim gradovima i općinama npr. Slavonija plaća nam se iznos od 60 % kao i u Zagrebu, Istri, Dalmaciji i Međimurju, a puno su razvijeniji i imaju veći standard nego mi koji živimo u Slavoniji. Iznos od 60 % nam je ne dovoljan kako bi se mogli prijaviti na natječaj da energetski obnovimo kuće što nam je i prijeko potrebno zbog klime, odnosno hladne zime u Slavoniji. Nije prihvaćen Dosadašnja praksa je pokazala da takav pristup nije uzimao u obzir stvarnu isplativost projekata te da veće stope sufinanciranja nisu bile dodjeljivane za projekte (kriterij isplativosti) ili korisnike kojima je to stvarno potrebno (socijalni kriterij). Stoga je Ministarstvo u lipnju 2017. godine naručilo izradu studije „Analiza preporučene stope sufinanciranja energetske obnove stambenih zgrada (višestambenih zgrada i obiteljskih kuća)“ koja je poslana Europskoj komisiji. Studija preporučuje stopu sufinanciranja od 60% kako za kontinentalno tako i za primorsko područje RH u cilju povećanja isplativosti projekata. Slijedom toga, bespovratno sufinanciranje za Slavoniju će također iznositi 60% ukupne investicije.
22 BERNARDICA HOLJEVAC NACRT - U točki 3.2.2. Izmjena i dopuna navedeno je da ukoliko OK imaju važeći energetski certifikat ne stariji od 13.11.2012. nije potrebno izrađivati novi EC ukoliko nisu rađene mjere energetske obnove. Pitanje glasi - ukoliko u važećem energetskom certifikatu nema preporučenih mjera predviđenih za sufinanciranje po novom pozivu ili su predviđene mjere u EC koje investitor ne želi provesti nego samo jednu mjeru (npr . toplinsku izolaciju vanjske ovojnice) na koji način bi se planirane mjere trebale prikazati, odnosno da li je potrebno raditi prilog certifikatu na kojem će planirane mjere biti prikazane ? Slijedeće, predlažem da FZOEU što prije objavi prijavne obrasce koje bi vlasnici / investitori potpisivali i popunjavali prilikom prvog energetskog pregleda kako bi se uštedjelo vrijeme za obradu i kompletiranje prijave ili da prihvati punomoći certifikatoru (slično kako je odrađivano u postupku legalizacije bespravne gradnje) Slijedeće, u prošlom pozivu uočena je poteškoća u komunikaciji FZOEU- investitor- certifikator. Naime, certifikator nije imao informaciju da li je FZOEU odobrio sredstva, a to će se u ovom Pozivu posebno vidjeti u segmentu ranjivih skupina. Mišljenja sam da bi FZOEU trebao priznati potpisanu Punomoć za prihvat pošte od strane vlasnika/investitora datu certifikatoru obzirom na rok od 12 mjeseci ili bi tu opciju trebao uvrstiti u prijavni obrazac pod rubrikom "adresa za preuzimanje pošte". Prihvaćen Pregled postojećeg stvarnog energetskog stanja kuće utvrđuje energetski certifikator energetskim pregledom kuće. Energetski certifikat mora sadržavati prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti i energetska obnova ima smisla i opravdanost sukladno tim preporukama. Ukoliko postojeći energetski certifikat kuće nema prijedlog mjera poboljšanja energetske učinkovitosti, vjerojatno nema financijske isplativosti i ekonomske isplativosti za poboljšavanjem dobrih energetskih svojstva kuće da bi se učinili još malo boljima.. Energetski certifikat je pokazatelj energetskog stanja kuće i vrijedi 10 godina. Međutim, vlasnik može i prije isteka roka naručiti novi energetski certifikat ukoliko to želi. Posebice iz razloga što je do 2018. godine certifikat iskazivao U vrijednosti, a nakon 2018. godine certifikati dodatno prikazuju i faktor primarne energije, što je puno detaljniji pokazatelj energetskih svojstava. Stoga je vjerojatno da će izrada novog certifikata, koji obuhvaća primarnu energiju, pokazati veći opseg mjera poboljšanja energetske učinkovitosti koje je potrebno napraviti u vašem slučaju. Novoizrađeni certifikat je tada važeći i time poništava valjanost prethodnog certifikata.
23 Josip Markić NACRT - Prvi razlog energetske obnove obiteljskih kuća bi trebao biti ušteda energije za članove kućanstva. Zbog toga po mojem mišljenu ne bi trebao biti isti prioritet (i postotak sufinanciranja) obnove npr. kuće od 300m2 sa 2 člana kućanstva i kuće od 150m2 sa 6 članova. Na dnu programa je kao mjera uspješnosti navedena ušteda CO2 koja bi u slučaju prve kuće bila možda i duplo veća ako se mjeri po m2 izolacije no u stvarnosti vjerojatno ta 2 člana kućanstva izu prvog primjera griju samo jednu etažu (ili dio kuće) dok u drugom primjeru se grije svih 150m2 i to vjerojatno na veću temperaturu ako postoje i mala djeca u kućanstvu. Zbog toga bih predložio uvođenje dodatka na postotak sufinanciranja prema broju članova kućanstva prijavljenih na navedenu adresu. Također jedna od mjera uspješnosti provođenja obnove bi trebao biti broj članova kućanstava obuhvaćenih ovim programom. Nije prihvaćen Energetska ušteda računa se prema projektiranim vrijednostima potrošnje energije, a energetske potrebe zgrade proračunavaju se na način da je pretpostavljena temperatura u svim stambenim dijelovima 22°C. S druge strane broj ukućana je promjenjiva kategorija u odnosu na životni vijek zgrade, te se ne uzima kako kriterij za uštede.
24 TIHOMIR ANTUNOVIĆ NACRT - Poštovani, Nisam uspio pronaći logiku zbog čega u Programu ne mogu sudjelovati objekti s valjanom građevinskom dozvolom u fazi izgradnje, već samo postojeće obiteljske kuće. Pokušao sam dobiti odgovor od Fonda za energetsku učinkovitost i oduševio sam se brzinom odgovora - odgovor je stigao istog dana. Međutim, sadržaj odgovora je bio poražavajuće neinventivan za Fond - netko, nepotpisan, kopirao je uvod u Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti. Stvarno poražavajuće. Stoga koristim priliku na ovom mjestu postaviti pitanje - ima li logike izostaviti iz programa obiteljske kuće s važećim građevinskim dozvolama, u fazi izgradnje? Posebno imajući u vidu kako je zakonskim izmjenama koje su na snazi od 1.1.2020. obveza svakog objekta imati bar 30% energije iz obnovljivih izvora. S uvjerenjem kako ćete u Program uključiti i obiteljske kuće u izgradnji, S poštovanjem Vas pozdravljam! Nije prihvaćen Program energetske obnove odnosi se na postojeće kuće koje imaju velike energetske gubitke i troškove grijanja te bi se provedbom mjera koje preporuča Program ti gubitci smanjili. Nadalje, novoizgrađene kuće i kuće u izgradnji već su projektirane na način da zadovoljavaju visoka energetska svojstva propisana Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama te time za iste nema potrebe provoditi mjere poboljšanja energetske učinkovitosti koje predlaže ovaj Program. Postojeće kuće niskih energetskih svojstava, koje su predmet ovog Programa, će se tek energetskom obnovom približiti energetskim svojstvima novih. Također, ovim Programom ne potiču se mjere koje su zakonska obveza već se potiču mjere kojima se postiže bolji standard od onoga koji propisuje regulativa što je u skladu s EU direktivama, nacionalnim zakonodavstvom i propisima koji reguliraju rad Fonda.
25 HRVOJE PUPAČIĆ NACRT - Poštovani, ako kuća ima građevnisku dozvolu ali ne uporabnu jer se još uvijek dio radova odvija da li se takva nekretnina može prijaviti na ovaj natječaj? Lp, Hrvoje Pupačić, Split Nije prihvaćen Kuća koja ima građevinsku dozvolu mora sukladno istoj završiti sve radove u skladu s glavnim projektom. Tek po završetku svih stavki iz projekta, pa tako i fasade, može se ishoditi uporabna dozvola. Vlasnik dobivanjem građevinske dozvole ima zakonsku obvezu u propisanom roku dovršiti gradnju prema glavnom projektu. Država ne može sufinancirati dovršetak gradnje vlasnicima koji ne ispunjavaju zakonsku obvezu. Program energetske obnove odnosi se na postojeće kuće koje imaju velike energetske gubitke i troškove grijanja te bi se provedbom mjera koje preporuča Program ti gubitci smanjili. Kako su novoizgrađene kuće već projektirane na način da zadovoljavaju energetska svojstva koja su propisana kroz Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama tako za iste nema potrebe provoditi mjere poboljšanja energetske učinkovitosti koje predlaže ovaj Program. Kuće koje su predmet ovog Programa će se tek energetskom obnovom približiti energetskim svojstvima novih kuća.
26 HRVOJE PUPAČIĆ NACRT - Poštovani, zašto je uvjet da osoba koja ima dvije nekretnine u kojima više obitelji imaju prebivalište ne može tražiti poticaje za obje nekretnine? U našem slučaju vlasnica kuće ima boravište na jednoj adresi, a na drugoj njezin sin i kćer. Obje nekretnine su energetski neefikasne te po uvjetu ovog natječaja vlasnik nekretnina ima pravo prijaviti samo jednu nekretninu. Na prijašnjem natječaju sin je dobio odbijenicu kada je zatražio poticaje za kupnju peći na pelete jer nije vlasnik nekretnine tj. stvarni vlasnik nije prijavljen na toj adresi. Što ako vlasnik obje nekretnine ima ugovor o uzdržavanju kojim sin/kćer postaju vlasnici tek prilikom smrti primatelja uzdržavanja? Lp, Hrvoje Pupačić, Split Nije prihvaćen Izmjene i dopune Programa ne sadrže navedenu odredbu. Detaljni uvjeti i potrebna dokumentacija za prijavu na javni poziv nisu predmet Programa već javnog poziva. Program definira da se svaki vlasnik obiteljske kuće, s prebivalištem na toj istoj adresi, ukoliko udovoljava kriterijima poziva, može javiti na poziv.
27 ZRINKA GRŽAN NACRT -, 1.U Programu energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine (Narodne novine, broj 43/14 i 36/15), naslov se mijenja da glasi: „Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine i detaljnim planom za razdoblje od 2019. do 2020. godine“. Ako sam dobro razumijela, neće biti potrebno izraditi glavni projekt? Prihvaćen Sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima za primjenu mjera energetske obnove zgrada nije potreban glavni projekt. Izuzetak je slučaj kada se prijavljuje i mjera ugradnje fotonapona, tada je potrebna izrada glavnog projekta za tu mjeru.
28 Andrija Lesar „6. Detaljni plan za razdoblje od 2019. do 2020. godine, 2.2.Plan provedbe programa za razdoblje od 2019. do 2020. godine Iza teksta •Obavezna dokumentacija za prijavu minimalno uključujedodati - Projekt (proračun) i troškovnik kojeg je izradio i ovjerio ovlašteni inženjer G / A - Završno izvješće nadzornog inženjera. 3. Završni energetski certifikat Potpuno je nestručno temeljem ponude izvođača odobriti sufinanciranje energetske obnove. Najmanje bi bilo potrebno priložiti troškovnik radova kojeg je izradio i ovjerio ovlašteni inženjer G ili A. Na taj način se osigurava stručnost i nepristranost jer ovlašteni inženjer odgovara svojim ovlaštenjem (i za to ima policu profresionalne odgovornosti) za iskazane količine, opisanu tehnologiju ugradnje, protupožarne zahtjeve, statiku i td. dok neki npr. fasaderski obrt ili j.d.o.o. sa 10 kn kapitala apsulutno ničim ne odgovara za stručnost i preciznost troškovnika tj. ponude, niti ne može dokazati svoju kompetentnost. Nadalje ako nema nadzora kako certifikator može utvrditi da su korišteni adekvatni materijali, da su materijali adekvatno i propisno ugrađeni i da je izvedeno u skladu sa ponudom tj. troškovnik? Tko će u cijelom tom postupku neovisno, stručno i nepristrano potvrditi da su iskazane količine stvarno i izvedene? Izvođač, sam sebi? Nije prihvaćen Programom je propisana dokumentacija za prijavu na javni poziv sukladnu Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Ministarstvo pozdravlja želju investitora da se izradi glavni projekta i ugovori stručni nadzor građenja, međutim taj dio se kroz ovaj Program ne sufinancira budući da navedeno nije zakonska obaveza, a raspoloživa sredstva po javnom pozivu za 2020. godinu su ograničena.
29 Luka Predragović „6. Detaljni plan za razdoblje od 2019. do 2020. godine, 2.2.Plan provedbe programa za razdoblje od 2019. do 2020. godine Iza teksta : •Obavezna dokumentacija za prijavu minimalno uključuje... Neka ostane kao u Pravilniku (NN 43/14) 1. Projekt 2. Završno izvješće nadzornog inženjera. 3.Energetski certifikat ako je potreban Obrazloženje: Nije dobro spustiti odabir tehnologije, kvalitete i troškova radova na nivo trgovaca i izvođača. Ipak, radi se o postojećim građevinama i uvijetima zaštite od požara, statici građevine, optimalnom izboru građevinske opreme i materijala, te na koncu odgovornosti za trošenje javnog novca i novca investitora koji je suodgovoran. Projekat i projektantski troškovnik je osnova. Iza njega po odgovornosti trebaju stati izvođač i nadzorni inženjer. Energetski certifikat ako je potreban treba pokazati rezultate projekta u upotrebi i potvrditi ili aktivirati garancije projektanta, izvođača i nadzornog inženjera.Energetski certifikat za prijavu nije potreban jer postojeće i projektirano stanje mora se utvrditi projektom i proračunima. Iza teksta "Nije dobro spustiti odabir tehnologije, kvalitete i troškova radova na nivo trgovaca i izvođača. Ipak, radi se o postojećim građevinama i uvijetima zaštite od požara, statici građevine, optimalnom izboru građevinske opreme i materijala, te na koncu odgovornosti za trošenje javnog novca i novca investitora koji je suodgovoran. Projekat i projektantski troškovnik je osnova. Iza njega po odgovornosti trebaju stati izvođač i nadzorni inženjer. Energetski certifikat ako je potreban treba pokazati rezultate projekta u upotrebi i potvrditi ili aktivirati garancije projektanta, izvođača i nadzornog inženjera. Energetski certifikat za prijavu nije potreban jer postojeće i projektirano stanje mora se utvrditi projektom i proračunima. Iza teksta:oFotodokumentaciju postojećeg stanja; Dodati: Polica osiguranja za garanciju ispunjenja projektiranih rezultata Nije prihvaćen Programom je propisana dokumentacija za prijavu na javni poziv sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Ministarstvo pozdravlja želju investitora da se izradi glavni projekta i ugovori stručni nadzor građenja, međutim taj dio se kroz ovaj Program ne sufinancira budući da navedeno nije zakonska obaveza, a raspoloživa sredstva po javnom pozivu za 2020. godinu su ograničena. Građani su, kao investitori na svojoj nekretnini, slobodni ugovoriti i policu osiguranja kao dodatno osiguranje. Međutim, ovim Programom se ta aktivnost ne sufinancira, kao niti polica osiguranja od požara ili potresa.
30 Jasmina Čiković 2.2.Plan provedbe programa za razdoblje od 2019. do 2020. godine, 2.1.1.Temeljne odrednice Programa Poštovani, molim da se u situaciji gdje postoji više suvlasnika od kojih je većina raseljena po RH ili po inozemstvu, te u kojoj samo jedan od njih doista živi u nekretnini za koju želi aplicirati za energetsku obnovu, (ujedno je u ovom slučaju i penzioner s malom mirovinom), a potrebna mu je suglasnost svih ostalih suvlasnika, razmotri prijedlog da se ukine potreba za suglasnosti svih suvlasnika. Naime, evidentno je da se ulaganjem neće narušiti vrijednost nekretnine, već bi se ista trebala i povećati, čime u konačnici ne oštećuje nijednog suvlasnika. Također je samo prikupljanje suglasnosti problematično, pitanje da li bi se uspjela pribaviti u potrebnom roku (ne možete utjecati na nekog da vam šalje hitno i da ta ista suglasnost kruži među ostalim suvlasnicima). Najbitnije od svega jest da se takvom suvlasniku koji živi u toj nekretnini poveća i kvaliteta života i smanje troškovi, čime ga se na ovaj način sprečava, a ova mjera bi bila itekako značajna. Također smatram da su pojedine stavke po kvadratu preniske, npr. ulazna vrata su daleko skuplja od 2.500 kn. Majka je aplicirala na program u 2015. godini, mijenjala je samo stolariju jer fasadu nije mogla financirati u tom periodu. Ako se ne varam, energetski razred je podignut sa D na C. Molim da razmotrite prijedlog da se i obiteljske kuće s C razredom mogu prijaviti za npr. stavljanje termofasade, uz priznavanje ranije zamijenjene vanjske stolarije. Hvala. Djelomično prihvaćen Energetska obnova je propisana Zakonom o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18) i Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), a vlasništvo Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14). Program energetske obnove ne zadire u vlasničke odnose. Iznos od 2.500 kn nije maksimalna jedinična cijena po komadu već maksimalna jedinična cijena po m². Stoga, maksimalni iznos za sufinanciranje zamjene prozora i vrata iznosi 60.000 kn tj. 60% vrijednosti ulaganja. Mjere poboljšanja energetske učinkovitosti isplative su za postojeće kuće u kontinentalnoj Hrvatskoj energetskog razreda D i niže ili postojeće kuće u primorskoj Hrvatskoj energetskog razreda C i niže. Predmet ovog Programa su obiteljske kuće s najlošijim energetskim svojstvima čijom obnovom se postižu i najveće energetske uštede.
31 Ivana Španić 2.2.Plan provedbe programa za razdoblje od 2019. do 2020. godine, 2.1.1.Temeljne odrednice Programa Predlažem da se u Okvir 2 – Organizacija provedbe Programa za ranjive skupine građane, osim skupina koje posjeduju Rješenje o ostvarivanju prava na ZJMN, razmislite i o proširenju navedenog na još neke od skupina, predlažem na osobe s invaliditetom, tj.domaćinstva u kojima ima osoba s invaliditetom s velim stupnjem oštećenja. Oni vrlo često žive s malim primanjima, ne mogu samostalno zaraditi novac kojom bi obnovili kuću, a da ne govorimo o mogućnost financiranja energetske obnove. Takve osobne često žive u kućama u kojima je energetska učinkovitost nikakva, tj. takve osobe vrlo često žive u kućama u kojima su prozori vrlo loši, a vanjske ovojnice najčešće nema ili je vrlo slaba. Nije prihvaćen Kategorija i pojam energetsko siromaštvo uvela je Europska komisija u Izmjene direktive o energetskim svojstvima zgrada. Energetsko siromaštvo je trenutno u fokusu EK te se potiču sve države članice da u osmišljavanju mjera politike za energetsku učinkovitost stambenog fonda iste prioritetno provedu među energetski siromašnim građanima. Pojam energetsko siromaštvo nije istovjetan pojmu socijalno siromaštvo. Kategorije invalidnosti nisu nužno povezane s kategorijom energetsko siromaštvo te se stoga ne može uzeti kao kriterij prihvatljivosti kroz ovaj Program. Ovaj Program je po prvi puta obuhvatio kategoriju energetski siromašnih građana. Zbog ograničenih raspoloživih sredstava za provedbu Programa u 2020. godini predloženo je obuhvatiti najprije najsiromašnije građane, a to su građani koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu. U budućem periodu planira se nastavak mjere s postepenim širenjem kriterija za utvrđivanje energetskog siromaštva, kako bi se obuhvatile i skupine građana koje možda ne spadaju u skupinu socijalno ugroženih ali spadaju u skupinu ugroženih od energetskog siromaštva.
32 Vedran Šulentić 2.2.Plan provedbe programa za razdoblje od 2019. do 2020. godine, 2.1.1.Temeljne odrednice Programa Predlažem se iz uvjeta izbaci mjera kako samo vlasnik može sudjelovati u Programu. Potrebno je ugraditi mogućnost sudjelovanja Korisnika građevine (podstanara i sl.). Naravno, ostaje potreba dobivanja pisane suglasnosti Vlasnika nekretnine. Nije prihvaćen Energetska obnova je propisana Zakonom o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18), a vlasništvo Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14). Program energetske obnove obiteljskih kuća ne zadire u vlasničke odnose.
33 Martina Peršić 2.2.Plan provedbe programa za razdoblje od 2019. do 2020. godine, 2.1.1.Temeljne odrednice Programa Poštovani, iako ispunjavam sve uvjete iz "obavezne dokumentacije za prijavu", zbog neriješenih imovinskih odnosa na česticama na kojima je kuća izgrađena nisam u mogućnosti prijaviti se na natječaj. Ukratko, obiteljska kuća koju bi prijavila na natječaj za energetsku obnovu izgrađena je na četiri čestice, legalizirana je i dobila je Rješenje o izvedbenom stanju. Ja sam jedini suvlasnik prijavljen na adresi kuće. Problem je sljedeći; suvlasnik sam na 3 od 4 čestice na kojima je kuća izgrađena. Na četvrtoj čestici ima više od 20 suvlasnika za koje je gotovo nemoguće dobiti suglasnost za prijavu za energetsku obnovu. Razlog tome je što je više od polovica tih suvlasnika u Kanadi, Australiji, SAD i nepoznatog statusa i adrese. Jedna od tri čestice na kojoj je kuća izgrađena i na kojoj sam suvlasnik je u katastru upisana kao dvorište ali realno predstavlja seoski put i na njoj je upisano još 30 suvlasnika, uključujući i mog pokojnog oca čiji sam jedini zakonski nasljednik (k.č. 250/3, k.o. Kršan, p.u. Labin). Molila bi Vas da se razmotri uvjet suglasnosti svih suvlasnika ili da se preformulira na način koji bi u ovakvim slučajevima omogućio prijavu. Npr. da ja uvjet suglasnost suvlasnika prijavljenih na adresi ili slično. Unaprijed hvala. Martina Peršić Nije prihvaćen Dokazi o legalnost kuće i vlasništvu kuće obavezna su dokumentacija za prijavu na poziv. Međutim u tekstu Izmjena i dopuna Programa energetske obnove obiteljskih kuća ne navode se uvjeti za čestice na kojima je obiteljska kuća prijavljena. Detaljni uvjeti za prijavu će biti propisani u javnom pozivu.
34 IVO jOZINOVIĆ 2.2.Plan provedbe programa za razdoblje od 2019. do 2020. godine, 2.1.1.Temeljne odrednice Programa "Izvješće o energetskom pregledu i energetski certifikat i detaljnu ponudu izvođača radova za provedbu mjera specificiranih u izvješću o energetskom pregledu – ovim dokumentima mora se potvrditi zadovoljavanje tehničkih uvjeta propisanih u javnom pozivu;o Fotodokumentaciju postojećeg stanja; Moj komentar: U nacrtu Programa nije definirano u gore citiranom dijelu obvezne dokumentacije da li se na natječaj dostavlja 1.Izvješće o prvom enegetskom pregledu ili energetski certifikat postojećeg stanja građevine prije nego se izvrši obnova po programu. Neobično bi bilo da se izdaje dva puta energetski certifikat, jer to košta, prvi puta prije obnove kao prilog dokumentaciji i opet poslije obnove kao završni enegetski cetifikat koji dokazuje da je izvršena energetska obnova. Građanin na taj način mora duplo platiti inženjeru enegetski certifikat jer se to traži u prijedlogu i to je "udar na đep građanina a samo stavljanje novca u đep inženjerima". Nije prihvaćen Energetski certifikat je dokument koji je potreban za prijavu i zadovoljavajuća je zamjena, u ovom smislu, za glavni projekt čija je cijena izrade znatno veća. Tom odlukom se građanima, u financijskom smislu, procedura znatno olakšala. Izvješće o energetskom pregledu i energetski certifikat su jedna cjelina. Energetski certifikat sa Izvješćem je potrebno izraditi i prije i nakon energetske obnove kuće jer je prvi certifikat pokazatelj postojećeg stanja, sadrži preporučene mjere energetske obnove, a također i iskazuje uvjet prihvatljivosti (energetskog razreda D ili niže za kontinentalnu Hrvatsku te energetski razreda C ili niže za primorsku Hrvatsku). Energetski certifikat sa Izvješćem nakon obnove je dokaz da su se izvele prijavljene mjere poboljšanja energetske učinkovitosti, a koji su opravdani trošak za sufinanciranje i kao takve osnova za donošenje Odluke o isplati bespovratnih sredstava. Cijenu izrade energetskih certifikata ne može odrediti Ministarstvo definirati ( niti u minimalnom niti u maksimalnom iznosu koštanja,) već se cijena formira na tržištu. Ukoliko građanin smatra da nema računicu obnoviti kuću po modelu kojega predlaže Program, jer isti nije obaveza već mogućnost za građane, obnovu može obaviti i u vlastitom angažmanu ako to smatra isplativijim. Cijena ulaganja u energetske certifikate je srazmjerno mala u odnosu na ukupan iznos sufinanciranja koje se može bespovratno dobiti po jednoj kući. Također, energetski certifikat vrijedi 10 godina pa je time valjan za prijavu na svaki sljedeći javni poziv.
35 Damir Buntić 2.2.Plan provedbe programa za razdoblje od 2019. do 2020. godine, 2.1.1.Temeljne odrednice Programa Poštovani, Pod uvjetima (dva navedena), zbog čega najviše 3 stambene jedinice, da li je to dio pronatalitetne politike da obitelji koje imaju više djece i stanuju u istom objektu NE MOGU ostvariti potporu iz ovoga Programa, a oni koji imaju 600 m2 i žive sami (njih dvoje) u dvorcu ili slično mogu ostvariti potporu, gdje vam je logika i pomoć onima koji trebaju. Ima objekata od 200-300m2 koji imaju 4 ili 5 jedinica, obiteljske kuće gdje žive i djeca sa roditeljima, gdje takvi mogu ostvariti potporu i da li ste takve igdje u vašim planovima stavili, jer ne mogu ni ovdje a niti u program stambenih zgrada. Ako ste stavili obiteljske kuće i limit od 600m2 (ne znam za koga), zbog čega ima limit na maksimalno 3 stambene jedinice!? Hvala Prihvaćen Ovakav uvjet morao se postaviti kako bi se mogla povući granica koje zgrade spadaju u obiteljske kuće a koje u višestambene zgrade. Bit će razmotren problem onih zgrada koje nisu uspjele pripasti niti jednoj kategoriji te ih uvrstiti u budući program. Programom energetske obnove obiteljskih kuća obuhvaćene su zgrade koje zadovoljavaju dva uvjeta: ili imaju građevinsku bruto površinu do 600 m2 ili imaju najviše 3 stambene jedinice. Zgrade koje imaju više od tri stambene jedinice su predmet Programa energetske obnove višestambenih zgrada. Sukladno navedenom zgrada od 200 -300 m2 građevinske bruto površine i 5 stambenih jedinica spada u obiteljsku kuću te je prihvatljiva za prijavu na javni poziv. Zgrade koje imaju više od tri stambene jedinice i građevinsku bruto površinu jednaku ili veću od 600 m2 su predmet Programa energetske obnove višestambenih zgrada.
36 Katarina Drezga 2.2.Plan provedbe programa za razdoblje od 2019. do 2020. godine, 2.1.1.Temeljne odrednice Programa Poštovani, ne vidim razumnog razloga zašto se u program ne bi mogle prijaviti obiteljske kuće u izgradnji ili rekonstrukciji s pravomoćnom građevinskom dozvolom uz prijedlog da se uključivanje kuća u izgradnji u program opravda zadavanjem razumnog roka da vlasnik kuće i njegovi ukućani prebace privalište na adresu kuće koja je u izgradnji. Srdačan pozdrav, Katarina Drezga Nije prihvaćen Kuća koja ima građevinsku dozvolu mora sukladno istoj završiti sve radove u skladu s glavnim projektom. Tek po završetku svih stavki iz projekta, može se ishoditi uporabna dozvola. Vlasnik dobivanjem građevinske dozvole ima zakonsku obvezu u propisanom roku dovršiti gradnju sukladno glavnom projektu. Država ne može sufinancirati dovršetak gradnje vlasnicima koji ne ispunjavaju zakonsku obvezu. Program energetske obnove odnosi se na postojeće kuće koje imaju velike energetske gubitke i troškove grijanja te bi se provedbom mjera koje preporuča Program ti gubitci smanjili. Kako su novoizgrađene kuće već projektirane na način da zadovoljavaju visoka energetska svojstva, koja su propisana kroz Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, tako za iste nema potrebe provoditi mjere poboljšanja energetske učinkovitosti koje predlaže ovaj Program. Kuće koje su predmet ovog Programa će se tek energetskom obnovom približiti energetskim svojstvima novih.
37 DANKO MARCIUŠ 2.2.Plan provedbe programa za razdoblje od 2019. do 2020. godine, 2.1.1.Temeljne odrednice Programa Lijep pozdrav. Može li se u izmjene i dopune ubaciti prihvaćanje već izvedenih radova do 6 mjeseci starosti uz predočenje računa -konkretno zamjena vanjske stolarije koja je bila izvedena prije 2 mjeseca za obiteljsku kuću koja je legalna,posjeduje sve dozvole i certifikate,izgrađena 1967. godine koja je prije zamjene imala energetski certifikat "F" ,pa ovim putem molim na razmatranje. Hvala Nije prihvaćen Već izvedene pojedinačne mjere energetske obnove ne mogu se retrogradno sufinancirati. Međutim, već izvedene pojedinačne mjere nisu prepreka za prijavu i ostalih mjera poboljšanja energetske obnove, uz stopu sufinanciranja od 60%, kako bi se u konačnici postigla cjelovita obnova. Uvjet koji morate zadovoljiti za prijavu na javni poziv je energetski razreda D ili niže za kontinentalnu Hrvatsku te energetski razred C ili niže za primorsku Hrvatsku.
38 Luka Predragović 3.3.Mjere energetske obnove zgrada, 3.1.1.Pregled mjera/aktivnosti koje se sufinanciraju u razdoblju 2019.-2020. Iza OK.2. Dodati: Uvođenje infracrvenog grijanja na električnu energiju (zračenja klase C 3,0 do 100 µm) Obrazloženje: Istraživanja su pokazala da grijanje infracrvenim grijačima imaju visoki stupanj ukupne iskoristivosti. Triputa je energetski učinkovitije od centralnog grijanja plinskim kotlom (ForschungberichtIR (http://www-user.rhrk.uni-kl.de/~kosack/menu1/1.shtm)., ali i najniže investicijske troškove investicije. Učinkovitost infracrvenog grijanja izravno utječe na smanjenje energije, troškova grijanja i smanjenje emisija. Osnovni efekt infracrvenog grijača je da električnom strujom proizvode infracrvene zrake frekvencije slične onima od Sunca. Zrake ne griju zrak već predmete i ovojnicu prostorije u kojima akumuliraju toplinu koja tada grije zrak u prostoriji. Na zidovima i stropu ne skuplja se vlaga, zidovi se suše, a time se gube uvijeti za stvaranje pljesni, a povećava se toplinski koeficient ovojnice. IRC zračenje djeluje pozitivno na zdravlje ukućana. Potrošak električne energije ovisi o kvaliteti izolacije ovojnice i prozora, a kreće se od 15 do 150 kWh/m2/god . Postavljaju se na najhladniji zid ili strop prostorije. Instalacija je jedostavna, najčešće priključkom na postojeću utičnicu. Snaga panela je 50 do 120 W/m2 prostorije, što je ovisno o izolaciji ovojnice prostorije. Upravljaju se sobnim termostatom koji održava zadanu temperaturu. Cijena grijačeg panela se kreće od 40 do 200 €/kom zajedno s termostatom i montažnim priborom. Godišnji potrošak električne energije iz javne mreže može se umanjiti proizvodnjom iz male sunčane elektrane za prosječno kućanstvo snage 2,4 do 3,6 kW, besplatnom energijom, koja u novoj tehnologiji izvedbe s mikro-izmjenjivačem ima tehničke, ekološke i ekonomske prednosti u iskoristivosti, sigurnosti i jednostavnosti ugradnje, (cijene SE trenutno se kreću od 18.000,00 do 40.000,00 kuna ovisno o snazi). U cijeni je uračunato 25% PDV-a i 10% HEP ODS-u za dvosmjerno brojilo energije u zamjenu postojećeg. Kupacu ono treba za mjerenje vlastite obnovljive energije za smjer isporuke u mrežu. To se može izvesti jeftinije jednim običnim brojilom kakvo već ima, platio ga je i predao njima u vlasništvo. Zamjena se zahtjeva digitalnim dvosmjernim brojilom s daljinskim očitanjem, jer njima donosi manje toškove očitanja i olakšava obračun, iako mjesečna naknada za mjerno mjesto i dalje ostaje ista. Pitanje je, dali kupac treba platiti novo brojilo u punoj cijeni (2.600 do 3.300 kn s PDV-om), a možda bi se i Vlada odrekla dijela PDV-a? •Dodati 2.2. Digitalizacija proizvodnje i potrošnje energije u OK sa ciljem povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja emisija Obrazloženje: Proizvedena energija u SE (sunčana elektrana) namjenjena za vlastitu potrošnju u kućanstvu ne mjeri se. Viškovi energije i potrošnja iz mreže mjere se u obračunskom periodu na OMM u nadlžnosti HEP ODS-a. Podatke koriste kupac, opskrbljivač i ODS radi obračuna i naplate. Obnovljivu energiju koja je stvarno proizvedena i utrošena u vlastitoj potrošnji nitko ne mjeri i ne evidentira. Sada, na početku uvođenja SE u kućanstva treba nešto poduzeti. Poznat je podatak da u strukturi potrošnje električne energije kućanstva ostvaruju najveću potrošnju 34% ,a industrija je tek na trećem mjestu sa 18%. Podaci o energiji koja je obnovljiva su važni, mogu se ostvariti jamstva ili za Hrvatsku energetiku mogu biti izgubljeni iako je za to uložen javni novac. Instaliranje Smart Metra i opreme za upravljanje potrošnjom povećava se energetska učinkovitost i održivost projekta, ali povećavaju se troškovi investicije koje bi trebalo u većoj mjeri sufinancirati. Primljeno na znanje Izmjenama i dopunama program predviđeno je sufinanciranje mjera ugradnje sustava OIE u koje infracrveno grijanje na električnu energiju ne spada. Javnim pozivom će biti sufinancirana mjera poboljšanja termotehničkog sustava u sklopu koje je opravdan trošak i ugradnje sustava automatizacije i upravljanja zgradom te ugradnja rekuperatora.
39 IVAN JANKOVIĆ 3.3.Mjere energetske obnove zgrada, 3.1.1.Pregled mjera/aktivnosti koje se sufinanciraju u razdoblju 2019.-2020. Poštovani, kako je navedeno za ugradnju sustava za korištenje OIE, u ovom slučaju postavljanje fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju mora obavezno biti ''u kombinaciji s barem jednom mjerom na vanjskoj ovojnici''. Što ako kuća ima postavljenu novu vanjsku stolariju, novi krov te novu toplinsku izolaciju(stiropor 12 cm i završna fasada). Po tome takva OK nema pravo na prijavu na ovaj javni poziv?? Nije prihvaćen U opisanom slučaju izvedenim mjerama već su postignuta poboljšana energetskog svojstva zgrade te takva kuća nije kandidat za prijavu na ovaj Program koji potiče cjelovitu energetsku obnovu već je kandidat za prijavu na javne pozive koji sufinanciraju pojedinačne mjere ugradnje OIE, a koje Fond periodički raspisuje.
40 ALEN RENDULIĆ 3.3.Mjere energetske obnove zgrada, 3.1.1.Pregled mjera/aktivnosti koje se sufinanciraju u razdoblju 2019.-2020. Poštovani, ljubazno molim da jasno definirate pojam KROVA, budući da mnogim građanima nije jasno kada je moguće dobiti sufinanciranje, a s obzirom na iskustva s prethodnog natječaja. Potrebno je navesti da se sufinanciranje može dobiti SAMO ukoliko se radi o "kosom ili ravnom krov koji se nalazi iznad grijanog prostora" (člankom 4., točka 11. Tehničkog propisa jasno je definirano značenje grijanog prostora). Ukoliko se radi o PROVJETRAVANOM TAVANU, NE radi se o grijanom prostoru, te nije moguće dobiti sufinanciranje za izvedbu radova na krovu. Nije prihvaćen Ovakvi detalji nisu predmet Programa već se isti definiraju kroz javni poziv nije predmet ove javne rasprave.
41 Josip Blažek 3.3.Mjere energetske obnove zgrada, 3.2.2.Stopa sufinanciranja S obzirom kako svakodnevno slušamo da je potrebno za donošenjem više demografskih mjera kojima bi se olakšalo obiteljima sa više djece, u ovome Programu moguće je ugraditi takve mjere. Npr. na osnovnu stopu sufinanciranja od 60% OK moguće je dodati određeni postotak sufinanciranja više prema broju djece (jedno dijete 1%, dva djeteta 2%, tri djeteta 4% itd.). Na taj način obiteljima sa više djece dodatno bi se olakšalo ulaganje u OK te kvalitetniji život te djece. Nije prihvaćen Ovaj Program nije direktna mjera demografske politike već mjera energetske i okolišne politike kojom se želi postići dekarbonizacija postojećeg fonda zgrada u RH. Iako, provedba mjera koje su predložene Programom indirektno daju doprinos demografskoj politici, povećanju standarda stanovanja i kvaliteti života svih članova kućanstva obnovljenih zgrada.
42 Danijel Klasiček 3.3.Mjere energetske obnove zgrada, 3.2.2.Stopa sufinanciranja Poštovani, troškove provedbe energetskog pregleda, izrade izvješća i energetskog certifikata prije i nakon obnove OK trebao bi snositi FZOEU kao što je to bilo u prethodnim pozivima Nije prihvaćen Zbog ograničenih sredstava prijavitelj snosi trošak izrade certifikata. Ulaganje u energetski certifikat je srazmjerno malo u odnosu na ukupni iznos bespovratnih sredstava koji se može ostvariti za obnovu jedne kuće. Jednom izrađeni energetski certifikat važeći je 10 godina pa je stoga važeći za svaki budući javni poziv.
43 ALEN RENDULIĆ 3.3.Mjere energetske obnove zgrada, 3.2.2.Stopa sufinanciranja PRIJEDLOG: sukladno "Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti N.N. 132/2017"; III. dio, Jedinice lokalne samouprave se prema indeksu razvijenosti razvrstavaju u 6 (šest) skupina, pa sukladno tome je potrebno definirati 6 razreda sufinanciranja: I. skupina jedinica lokalne samouprave = 80% sufinanciranja II. skupina jedinica lokalne samouprave = 75% sufinanciranja III. skupina jedinica lokalne samouprave = 70% sufinanciranja IV. skupina jedinica lokalne samouprave = 60% sufinanciranja V. skupina jedinica lokalne samouprave = 55% sufinanciranja VI. skupina jedinica lokalne samouprave = 50% sufinanciranja VII. skupina jedinica lokalne samouprave = 45% sufinanciranja VIII skupina jedinica lokalne samouprave = 40% sufinanciranja OBRAZLOŽENJE: Budući da niti su prosječne plaće iste na razini cijele Hrvatske, ne može se staviti jedinstvena stopa sufinanciranja od 60%, a radi se o tome da 40% preostalih sredstava koji bi trebali osigurati vlasnici obiteljskih kuća, ne predstavlja jednaku težinu (opterečenje) u svim dijelovima Hrvatske. Nije prihvaćen Dosadašnja praksa je pokazala da takav pristup nije uzimao u obzir stvarnu isplativost projekata te da veće stope sufinanciranja nisu bile dodjeljivane za projekte (kriterij isplativosti) ili korisnike kojima je to stvarno potrebno (socijalni kriterij). Stoga je Ministarstvo u lipnju 2017. godine naručilo izradu studije „Analiza preporučene stope sufinanciranja energetske obnove stambenih zgrada (višestambenih zgrada i obiteljskih kuća)“ koja je poslana Europskoj komisiji. Studija preporučuje stopu sufinanciranja od 60% kako za kontinentalno tako i za primorsko područje RH u cilju povećanja isplativosti projekata.
44 Josip Markić 3.3.Mjere energetske obnove zgrada, 3.2.2.Stopa sufinanciranja Koji je razlog da troškove provedbe energetskog pregleda, izrade izvješća i energetskog certifikata prije i nakon obnove OK snose građani dok se u energetskoj obnovi višestambenih zgrada i za to dobije sufinanciranje 85% ? Nije prihvaćen Energetska obnova višestambenih zgrada se sufinancira iz EU fondova gdje je izrada energetskog certifikata opravdan trošak za sufinanciranje isto kao i izrada glavnog projekta te usluga nadzornog inženjera. U javnim pozivima za sufinanciranje EU sredstvima za višestambene zgrade nije moguće primijeniti pojedinačne mjere energetske obnove jer je osnovni uvjet da se nakon energetske obnove mora ostvariti minimalno 50% uštede godišnje toplinske energije, zbog čega je riječ o velikim investicijama s visokim troškovima kako pripreme tako i izvođenja projekta. U javnim poziva i natječajima koji se sufinanciraju iz nacionalnih sredstava nema ovakvog zahtjeva pa je moguće implementirati pojedinačne mjere energetske obnove što zahtjeva i manji financijski izdatak za građane. Nadalje građanima se ne sufinancira energetski certifikat zbog ograničenih sredstava po jednom javnom pozivu. Cijena ulaganja u energetski certifikat je srazmjerno mala u odnosu na ukupan iznos sufinanciranja po jednoj kući. Također, energetski certifikat vrijedi 10 godina pa je time valjan za prijavu na svaki sljedeći javni poziv.
45 Stjepan Radolović 3.3.Mjere energetske obnove zgrada, 3.3.3.Maksimalni iznosi opravdanih troškova i bespovratnih sredstava po mjerama Poštovani, Prema članku 3.1.1. iz "Nacrta o Izmjeni i dopuni Programa energetske obnove obiteljskih kuća" navedeno je sljedeće: "Ovim izmjenama Programa za razdoblje 2019.-2020. predviđa se poticanje sljedećih aktivnosti: - povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora: energetska obnova vanjskog zida, stropa, poda, krova (sva potrebna oprema i radovi vezani uz povećanje toplinske zaštite, uključujući npr. hidroizolaciju, zamjenu konstrukcijskih elemenata krova i dr. – detalji se propisuju u javnom pozivu)" Na temelju toga, ja zaključujem da se subvencionira kompletna sanacija postojećeg krova, odnosno demontaža postojećeg pokrova krova, drvenih greda ili neke druge nosive konstrukcije, daščane oplate, itd., te postavljanje nove hidro izolacije, novih elemenata konstrukcije krova, oplate, toplinske izolacije i crijepova. Ukoliko se subvencionira sve navedeno maksimalno dozvoljena jedinična cijena za energetsku obnovu kosog krova navedena u tablici 6.1. je izuzetno niska i nerealna. Svakako smatram da ju treba značajno povisiti. Radi pojašnjenja navedenog dajem konkretan primjer, obiteljska kuća tlocrtne površine 120 m2 ima cca. 150 m2 kosog krova, te Vi u ovom "Nacrtu Izmjena i dopuna Programa energetske obnove obiteljskih kuća" predviđate iznosi od 140 kn/m2, što bi značilo da kompletna sanacija postojećeg, odnosno izgradnja novog krova ne vrijedi više od 150 m2 × 140 kn/m2 = 21.000,00 kn. Na temelju dobivenih ponuda od izvođača, procijenjena vrijednost ovakvog zahvata je otprilike 5 puta veća od navednog iznosa, odnosno iznosi 100.000,00 kn. Ovim putem Vas molim da uvažite tu činjenicu i povećate iznos maksimalno dozvoljene jedinične cijene za subvencioniranje energetske obnove kosog krova. Unaprijed se zahvaljujem, S poštovanjem, Stjepan Radolović, mag.ing.mech. Djelomično prihvaćen U tekstu Izmjena i dopuna Programa korigirana je jedinična cijena po kvadratu koja se odnosi na energetsku obnovu kosog krova, i to sa 150 kn /m2 na 500 kn/m2. Napominjemo da se u tekstu Programa detaljno ne raspisuju prihvatljivi troškovi u okviru pojedine mjere već će se isto precizno definirati u javnom pozivu.
46 ALEN RENDULIĆ 3.3.Mjere energetske obnove zgrada, 3.3.3.Maksimalni iznosi opravdanih troškova i bespovratnih sredstava po mjerama Poštovani, nije mi jasno zašto se NE koristi Terminologija koja je jasno definirana u: Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama („Narodne novine“ broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18), koji je temeljni Propis, a u kojem su sukladno Tablici 1., definirane "Najveće dopuštene vrijednosti koeficijenta prolaska topline": A) za vanjsku ovojnicu: 1. Vanjski zidovi, zidovi prema garaži, zidovi prema provjetravanom tavanu 4. Ravni i kosi krovovi iznad grijanog prostora, stropovi prema provjetravanom tavanu 5. Stropovi iznad vanjskog zraka, stropovi iznad garaže 6. Zidovi i stropovi prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubištu temperature više od 0 °C 7. Zidovi prema tlu, podovi na tlu B) za stolariju: 2. Prozori, balkonska vrata, krovni prozori, ostali prozirni elementi ovojnice zgrade, 3. Ostakljeni dio prozora, balkonskih vrata, krovnih prozora, prozirnih elemenata ovojnice zgrade (Ug) 8. Vanjska vrata, vrata prema negrijanom stubištu, s neprozirnim vratnim krilom i ostakljene pregrade prema negrijanom ili provjetravanom prostoru Pojam "POD" koji je naveden u Tablci 6.1 podrazumijevao bi radove kompletnog dizanja svih podnih obloga, pa samim time i potrebom za rezanjem svih vratiju u postojećoj obiteljskoj kući. Zbog toga je potrebno JASNO definirati: a) "POD prema negrijanom prostoru (Podrumu)" - pa je mjera energetske obnove - Toplinska izolacija STROPA podruma, b) "POD prema tlu" što bi značilo kompletni radovi zamjene podnih obloga (toplinska izolacija,estrih, podna obloga -parket, pločice)+ rezanje svih postojećih vratiju zbog podizanja visine podnih obolga uslijed nove toplinske izolacije. Ljubazno Vas molim da izmjenite Tablicu 6.1 i JASNO i jednoznačno definirate što će se sufinancirati! Nije prihvaćen Tehnički detalji se ne definiraju u tekstu strateškog dokumenta kojeg donosi Vlada RH, poput ovog Programa. Svi tehnički zahtjevi i prihvatljivi troškovi po mjerama biti će precizno raspisani u javnom pozivu koji će biti objavljen nakon donošenja Izmjena i dopuna Programa.
47 DANKO MARCIUŠ 3.3.Mjere energetske obnove zgrada, 3.3.3.Maksimalni iznosi opravdanih troškova i bespovratnih sredstava po mjerama Poštovani, molim da se uvede u razmatranje razdvajanje stavki kosi i ravni krov od fasade jer samo fasada dođe za 220m2 fasade oko 80000 kn,stoga smatram da bi kosi i ravni krov bila stavka za sebe ,jer činjenično mnogo obiteljskih kuća uz lošu stolariju i fasadu ima krov koji je vrlo loš,odnosno prokišnjava , toplinska izolacija istoga bez zdrave konstrukcije i hidroizolacije je besmislena. Isto tako jedinična cijena za kosi krov 140 kn /m2 je preniska jer ako želim izolirati kosi krov moram prvo konstrukciju i hidroizolaciju krova popraviti. Hvala na razumijevanju. Prihvaćen U tekstu Izmjena i dopuna Programa korigirana je jedinična cijena po kvadratu koja se odnosi na energetsku obnovu kosog krova, i to sa 150 kn /m2 na 500 kn/m2. Tehnički uvjeti i prihvatljivi troškovi po mjerama biti će detaljno raspisani u javnom pozivu.
48 Tomislav Knežević 3.3.Mjere energetske obnove zgrada, 3.3.3.Maksimalni iznosi opravdanih troškova i bespovratnih sredstava po mjerama Postovani, u nastavku dajem nekoliko prijedloga za koje smatram da bi poboljšali sami naječaj. S obzirom da je sam natječaj sastavljen od dva okvira, od kojih je drugi namjenjen socijalno ugroženima, ne vidim smisao u ograničavanju cijena u okviru 1. Navedene cijene nisu realne, i takvim ograničavanjem cilja se na ugradnju jeftinijih materijala, odnosno sužava se tržište što i nije u načelu sa zakonodavstvom RH i EU. Navedena cijena od 140,00 kn/m2 za kosi krov je sasvim nerealna s obzirom da malo bolji crijep ili lim sami koštaju toliko. Razumijem da je potrebno odrediti maksimalni iznos potpore koji je moguće ostvariti, ali smatram da je to dovoljno postaviti po objektu, a ne ulaziti u to koliko iznosa je mnoguće sufinancirati po pojedinom elementu (toplinska ovojnica, stolarija...). Primarni cilj mjere je smanjenje energije potrebne za određeni objekt. U tome smislu najveći doprinos daju kvalitetna izolacija svih površina (pod, zid, krov), te kvalitena stolarija. Energent tu doprinosi u manjem postotku, a cilj bi trebala biti manja potrošnja bilo kojeg energenta. Također, cijena navedena za stolariju ne prati tržišne trendove, niti trendove u građevinarstvu koje se vraća prirodnim materijalima. u prvensveno ciljam na drvo-alu stolariju koja se pokazuje superiorna u odnosu na pvc, te na RAL ugradnju iste. Način na koji je predložen ovaj natječaj za posljedicu će imati i dalje provođenje mjera koje nisu u skladu sa suvremenim rendovima u EU, odnosno i dalje ćemo ugrađivati materijale koji su klasa ispod današnjih standarda (striropor fasada, PVC stolarija). Također, nigdje ne vidim prijedlog za financiranje ventilacijskih rekuperatora zraka koji se pokazuju sve potrebnijima u toplinski dobro izoliranim objektima. Energetski A razred bez istih je rekao bih i nemoguće postići s obzirom da su na toj razini izolacije primarni gubitci oni od provjetravanja. Prihvaćen U tekstu Izmjena i dopuna Programa korigirana je jedinična cijena po kvadratu koja se odnosi na energetsku obnovu kosog krova, i to sa 150 kn /m2 na 500 kn/m2. Ostale jedinične cijene definirane su u studiji „Preliminarna analiza obiteljskih kuća i cijena energetske obnove obiteljskih kuća“ čiju je izradu Ministarstvo naručilo u svibnju 2019. godine. Ista je, analizom podataka državnog zavoda za statistiku, utvrdila povećanje cijena građevnog materijala i usluga za 40% u odnosu na 2014. godinu te je u skladu s analizom definirala jedinične cijene građevinskih materijala i radova za provedbu ovog Programa. Javnim pozivom će biti sufinancirana mjera poboljšanja termotehničkog sustava te će u sklopu iste biti opravdan i trošak ugradnje sustava automatizacije i upravljanja zgradom kao i ventilacijskih rekuperatora zraka. Stoga, ukoliko se mijenja sustav grijanja, ugradnja rekuperatora je prihvatljiv trošak za sufinanciranje, u sklopu mjere zamjene sustava grijanja. Međutim, ugradnja rekuperatora kao pojedinačne mjere se ne sufinancira.
49 Filip Margan 3.3.Mjere energetske obnove zgrada, 3.3.3.Maksimalni iznosi opravdanih troškova i bespovratnih sredstava po mjerama Postovani, Ovaj natjecaj je najavljivan vec duze vrijeme, a kasni najmanje dvije godine. Javnost se nada da ce ovog puta zapisani rok biti ispostovan. U osnovi je program dobar i pohvalno je da se radi na ovakvi programima. Zahvala svim ukljucenim u realizaciju ovog i inih subvencija. Postoci nepovratnih sredstava su zaista visoki na europskom nivou, sto je za svaku pohvalu. Medjutim ovaj natjecaj je tehnoloski zastario. Naime, osim navedenih (doduse jako efektivnih) mjera, danas poznajemo i mnogo druge koje doprinose smanjenju koristenja energije i ocuvanju okolisa. Navodim samo dio nekih kao primjer: ventilacijski sustav s rekuperacijom, automatizirano upravljanje zgradom (prvenstveno potrosacima), drugaciji izvori OIE, ugradnja IoT uredjaja razlicitih namjena i dr. Ukoliko jos nije, ukljucite strucnjake iz tih podrucja da upotpune ovaj program. U ovom tekstu nisu vidljivi nikakvi tehnicki detalji sustava za koje dajete subvenciju, a potrebni su (detalji o izolaciji, iskoristivosti dizalica toplina, FN panela,...). Vjerujem da ce biti u dijelu samog natjecaja. Nadalje, maksimalno dozvoljena jedinicna cijena koju navodite, najveci je nedostatak ovog programa. Vi naime, tom stavkom ogranicavate izbor materijala/sustava na one jeftinije, a samim time i manje efektivne sustave. 350kn/m2 za fasadu je absolutno premalo. isto tako i za druge stavke. Vanjska stolarija po 2500kn/m2? Cijena dobrih ulaznih vrata je 20.000kn+, prozora po 5.000kn/m2. 20cm fasade kamene vune kosta 500kn/m2+. Dio investitora zeli ugraditi takve materijale. Svakako da najveci iznos opravdanog troska mora biti naveden, ali izbacite maksimalne dozvoljene jedinicne cijene jer time uvjetujete ugradnju manje kvalitetnih materijala i opreme. Suncani toplinski sustavi su stara tehnologija, koja se sve vise izbjegava. Male FN elektrane u kombinaciji s dizalicama topline mogu biti samodostatne za potpuno besplatno grijanje/hladjenje kucanstava tijekom cijele godine. Takve i slicne kombinacije bi trebale biti najvise poticane, jer u biti i dovode do najvecih dugorocnih usteda. Prihvaćen Javnim pozivom će se sufinancirati mjera poboljšanja termotehničkog sustava te će u sklopu iste biti opravdan i trošak ugradnje ovakvih mjera automatizacije i upravljanja i smart tehnologija. Napominjemo kako građani i dalje imaju mogućnost prijave za sufinanciranjem samostalnih mjera ugradnje različitih sustava koje Fond kontinuirano potiče svojim otvorenim javnim natječajem.
50 MATIJA MATUS 3.3.Mjere energetske obnove zgrada, 3.3.3.Maksimalni iznosi opravdanih troškova i bespovratnih sredstava po mjerama Maksimalna dozvoljena jedinična cijena od 140 kn/m2 za kosi krov nije ni približno dovoljna jer se realna cijena ugradnje kosog krova kreće od oko 500 kn/m2 na više. Molim Vas da revidirate ovu cijenu. Prihvaćen U tekstu Izmjena i dopuna Programa korigirana je jedinična cijena po kvadratu koja se odnosi na energetsku obnovu kosog krova, i to sa 150 kn /m2 na 500 kn/m2.
51 Josip Markić 3.3.Mjere energetske obnove zgrada, 3.3.3.Maksimalni iznosi opravdanih troškova i bespovratnih sredstava po mjerama Za toplinsku izolaciju vanjske ovojnice maksimalni iznos opravdanog troška od 100 000kn nije dovoljan niti za vanjski zid(fasadu) prosječne kuće (cca 300m2 zida) pa predlažem barem 120 000kn. Nije prihvaćen Jedinične cijene definirane su u studiji „Preliminarna analiza obiteljskih kuća i cijena energetske obnove obiteljskih kuća“ čiju je izradu Ministarstvo naručilo u svibnju 2019. godine. Ista je, analizom podataka državnog zavoda za statistiku, utvrdila povećanje cijena građevnog materijala i usluga za 40% u odnosu na 2014. godinu te je u skladu s analizom definirala jedinične cijene građevinskih materijala i radova za provedbu ovog Programa. S obzirom da su financijska sredstva subvencija za ovaj poziv ograničena određeni su maksimalni iznosi subvencije koju građani mogu ostvariti po pojedinoj mjeri.
52 Luka Predragović „6. Detaljni plan za razdoblje od 2019. do 2020. godine, 4.4.Program za ranjive skupine građana Najbolje i dugotrajno rješenje je ono koje daje trajno rješenje izlaska iz energetskog ropstva predloženim mjerama koje će najviše umanjiti račune za energiju grijanja i PTO. Jedno od takovih je investicija u najnužnije zahvate u ovojnicu, SE za samoopskrbu besplatnom energijom i infracrveno grijanje. Djelomično prihvaćen Mjera za ublažavanje energetskog siromaštva po prvi puta se uvodi u RH kao svojevrstan pilot projekt kojim se želi realizirati cjelovita obnova oko 115 kuća u kojima su domaćinstava pogođena energetskim siromaštvom. Ovakva mjera u kojoj je predviđeno 100% sufinanciranje cjelovite obnove zgrada je među najnaprednijim pristupima u EU. Predviđeno je 100%-tno sufinanciranje energetskih pregleda i energetskih certifikata, energetske obnove ovojnice, zamjene stolarije te ugradnja jednog sustava OIE uz besplatnu tehničku pomoć energetskog certifikatora.
53 Ivan Lordan 4.4.Program za ranjive skupine građana, 4.2.2.Stopa sufinanciranja i maksimalni iznosi sufinanciranja za ranjive skupine građana ugrožene energetskim siromaštvom Trebalo bi definirati minimalni iznos naknade za izradu energetskih certifikata i za skupinu 1.svi građani te također sufinacirati sa 100% (ili barem u visini subvencije ostalih radova). Ovako kada nije ništa definirano pojedini certifikatori radit će i za par stotina kuna te će se elaborati izrađivati "brzinom munje" što dovodi u pitanje njihovu točnost i realnost. A sad malo s ljudske stranje. Ispada da samo treba pomoć ljudima koji su ranjive skupine građana (siromašni) što je vrlo neozbiljno i omalovažavajuće. Radite razliku između ljudi koji imaju i namaju novaca. Sramota. Nije prihvaćen Cijena izrade energetskih certifikata ne može definirati Ministarstvo već se formira na tržištu u skladu s EU regulativom i politici o slobodnom tržištu. Uspostava mjera za suzbijanje energetskog siromaštvo u državama članica EU u skladu je sa Direktivom EU 2018/844 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada i Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti, zatim Direktivom EU 2018/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 1. prosinca 2018. o izmjeni Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti te Uredba EU 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime. Energetsko siromaštvo je trenutno u fokusu Europske Unije te se potiču sve države članice na definiranje i realizaciju mjera smanjenja energetskog siromaštva. Sukladno Izmjenama i dopunama Programa 80% alokacije javnog poziva odnosno 113,6 milijuna kuna namijenjeno je svim građanima RH dok je 20% odnosno 28,4 milijuna kuna namijenjeno ranjivim skupinama građana ugroženim od energetskog siromaštva.