Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (»Narodne novine«, broj 21/19)

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Fito ekologija d.o.o. O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE ULAGANJA U VINARIJE I MARKETING VINA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2023. GODINE, Članak 5. Članak 5. Postavljanje ovih uvjeta u provedbi mjere će znatno ograničiti korisnike, te zahtijevati od korisnika da nabave vrše na drugim tržištima kako bi izbjegli bilo kakvu povezanost podnositelja, ponuđača, podizvođača i ostalih sudionika. Naročito je točka 3. ograničavajuća, a što bi značilo da korisnik mora paziti da se idućih 5 godina ne dogode nikakve promjene koje bi utjecale na opisani sukob interesa. Osim toga ovim se stavlja u nepovoljan položaj povezane osobe sa korisnikom, koje bi vjerojatno kod nabave dale povoljnije uvjete i bržu realizaciju investicije a što bi utjecalo na manji iznos investicije. Dalje je važno naglasiti da ovakva ograničenja nisu potrebna jer Agencija i ovako ima bazu referentnih cijena temeljem kojih određuje maksimalan iznos za određenu nabavu. Također je potrebno naglasiti za potpora u ovoj mjeri je maksimalno 50% što znači da drugih 50 % financira sam korisnik i da je svakom korisniku u interesu da na tržištu za nabavljenu robu ili radove pronađe što povoljniju cijenu. Nije prihvaćen Obaveza je osigurati nepostojanje sukoba interesa korisnika i ponuditelja. Sustav kontrole sukoba interesa postojao je i u prijašnjim inačicama propisa o ulaganjima, međutim zbog jasnijeg postupanja i razumijevanja isto je potrebno riješiti ovakvom odredbom.
2 Fito ekologija d.o.o. O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE ULAGANJA U VINARIJE I MARKETING VINA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2023. GODINE, Članak 6. Članak 6. Jasna nam je intencija ubrzanja procesa obrade prijava ali ovakav prijedlog neće pomoći realizaciji projekta. Navedeno bi bilo učinkovitije kada bi se administrativna obrada kompletnosti izvršila odmah po zatvaranju natječaja, te nakon toga slala obavijest korisnicima da je ušao u daljnju fazu obrade a ako nije poslao dokumentaciju koja je obavezna dobiti odluku o odbijanju. Na taj način bi se izbjegla daljnja obrada predmeta za koje se već u startu zna da nisu prihvatljivi a samim time bi im se omogućila priprema za novi natječaj. Nije prihvaćen Kako je cilj ubrzanje obrade zahtjeva po utvrđivanju da prijava ne sadrži dokumentaciju koja mora biti dostavljena uz prijavu izdati će se odluka o odbijanju prijave. Smatramo da nema potrebe dodatno obavještavati podnositelje koji su dostavili potrebnu dokumentaciju da je ista dostavljena i da ulaze u daljnju fazu obrade to bi iziskivalo dodatno vrijeme i resurse i kočilo obradu zahtjeva.
3 Fito ekologija d.o.o. O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE ULAGANJA U VINARIJE I MARKETING VINA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2023. GODINE, Članak 8. Članak 8. Dodatno ograničenje, postavlja se pitanje kako će korisnik provjeravati registrirane djelatnosti ponuđača? Također se postavlja pitanje koji dokument će Agencija tražiti od korisnika da bi navedeno utvrdila i ako će tražiti koliko to zahtjeva dodatnog angažmana korisnika oko prijave Nije prihvaćen U projektnom postupku se mora od svih dionika projekta osigurati poštivanje svih propisa. Navedeno ograničenje bi svim ponuditeljima trebalo biti normalna provjera u redovnom poslovanju obzirom da je na snazi Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (NN 61/2011 i 66/2019). Uvidom u javno dostupne registre (Sudski registar, obrtni registar) može se utvrditi da li je ponuditelj registriran za djelatnost za koju je izdao ponudu. Agencija od korisnika neće tražiti dodatnu dokumentaciju za navedeno te stoga ista odredba ne zahtjeva poseban angažman od strane korisnika.
4 Fito ekologija d.o.o. O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE ULAGANJA U VINARIJE I MARKETING VINA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2023. GODINE, Članak 10. Članak 10. U članku 21 Pravilnika 21/2019 određen je rok za završetak projekta od godinu dana i za građenje. Navedeni rok je prekratak. Naime, vrlo često u periodu do dobivanja odluke izvođači od kojih je korisnik sakupio ponudu otkažu ponudu pa je korisnik prisiljen odmah po dobivanju odluke ići u izmjene projekta. Također kod promjene izvođača radova projekt ne može započeti a produženje roka izvođenja radova je moguće samo ako su radovi započeli. Prijedlog: produžiti rok kod građenja na minimalno dvije godine sa mogućnošću produženja roka. Treba uzeti u obzir da je i ovako svakom korisniku u interesu da projekt završi što ranije. Nije prihvaćen Nije prihvatljivo produljenje trajanja projekata gradnje na način da ti projekti u samom početku traju 2 godine te ako se na to doda i mogućnost još dodatnog produljenja (koje je omogućeno svim korisnicima pod uvjetom da su započeli sa provedbom aktivnosti, u slučaju više sile) bitno se produžuje tijek projekta. Nadalje, Pravilnikom je već i ranije omogućeno da podnositelji može započeti sa provedbom aktivnosti nakon podnošenja prijave na natječaj. Sve navedeno širi vremenski prostor za gradnju.