Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o obliku i sadržaju iskaznica i oznaka u vezi s korištenjem psa pomagača ili terapijskog psa

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga roditelja djece s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama u razvoju OKO MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU Smatramo da na kartici trebaju biti nacrtani piktogrami koji opisuju gdje je sve dozvoljen ulaz s psom pomagačem/terapijskim psom (piktogram aviona, broda, vlaka, restorana, hotela, javnih prostorija) kao što je na američkim i britanskim iskaznicama. Dodatno smatramo da na iskaznici trebaju biti podaci o psu tj. pasmina, ime i njegova fotografija jer ova iskaznica služi za omogućavanje pristupa psu a ne korisniku jer korisnik ionako ima pravo ući u te prostorije. Naročito je to važno kada je korisnik u nekoj instituciji (bolnici, školi i sl.) pa želi da mu dođe njegov pas pomagač/terapisjki pas. Ne vidimo potrebu za broj čipa jer je to na navedenim mjestima nemoguće provjeriti. Dovoljno je na iskaznici da bude registracijski broj iskaznice kao i podaci tko je izdao tu iskaznicu te pozivom prema toj udruzi/instituciji se lako provjere podaci o psu. Ti podaci mogu biti sadržani i u QR kodu na iskaznici. Od korisničkih podataka je dovoljno korisnikovo ime i prezime. Iskaznice takvog sadržaja postoje u europskim zemljama kao i u SAD-u. Potrebno je da na iskaznici stoji da je to iskaznica za EU tj. da postoji prevod na engleski jezik - Assistance dog EU Nije prihvaćen Iskaznica kao i oznake koje ima pas pomagač su izvori podataka o osobi koja sa psom pomagačem ili terapijskim psom ostvaruje pravo pristupačnosti priznato Zakonom o korištenju psa pomagača. Mišljenja smo da su pojašnjenja na poleđini svake pojedine iskaznice dovoljna u osiguravanju pristupačnosti jer obuhvaćaju sva mjesta propisana Zakonom o korištenju psa pomagača. Također, mišljenja smo da je opravdano da na iskaznici bude naznačen broj mikročipa kao jedinstvenog broja psa koji se koristi kao način obilježavanja, identificiranja i praćenja pasa u Republici Hrvatskoj ali i u inozemstvu. Navođenje samo broja iskaznice i podataka o izdavatelju nije dovoljno jer se na taj način ne može jamčiti 24h dostupnost tim podacima na temelju poziva izdavatelju iskaznice.
2 Udruga roditelja djece s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama u razvoju OKO Privremena radna iskaznica, Članak 4. čl. 4. st. 6 i st.7. nadopuniti s: "2. U slučaju nesreće nemojte razdvajati korisnika od njegovog psa pomagača/ terapijskog psa." 3. naziv, web adresa i tel. kontakt izdavatelja iskaznice. Nije prihvaćen Primjedba nije prihvaćena budući da obuhvaća širi krug nositelja privremene radne iskaznice a ne samo korisnika kako je to predloženo.
3 Udruga roditelja djece s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama u razvoju OKO Radna iskaznica, Članak 5. čl. 5. st. 6 i st.7. nadopuniti s: "2. U slučaju nesreće nemojte razdvajati korisnika od njegovog psa pomagača/ terapijskog psa." 3. naziv, web adresa i tel. kontakt izdavatelja iskaznice Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen i to u odnosu na članak 5. stavak 6. u kojem dijelu je odredba dopunjena.
4 Udruga roditelja djece s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama u razvoju OKO Radna iskaznica socijalizatora, Članak 6. čl. 6. st. 3. nadopuniti s: "2. U slučaju nesreće nemojte razdvajati korisnika od njegovog psa pomagača/ terapijskog psa." 3. naziv, web adresa i tel. kontakt izdavatelja iskaznice Nije prihvaćen Primjedba nije prihvaćena budući da se ne odnosi na adresate za koje je predložena dopuna.