Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona, s konačnim prijedlogom Zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 dr.sc.Boris Sotošek PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PREKRŠAJNOG ZAKONA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Izmijeniti odredbe o nadležnosti policije da izdaje obvezni prekršajni nalog za prometne nesreće jer su stranke neuke i često se proglašavaju krivima za nesreće koje uopće nisu uzrokovale, a što ima utjecaj kasnije na plaćanje štete u iznosima koji nisu ograničeni za prekršajnu odgovornost. Najčešće se krivnja može dokazati samo vještačenjem, a izdavanjem prekršajnog naloga to nije omogućeno. enjem, a što se izdavanjem obveznog prekršajnog naloga ne omogućava.. Nije prihvaćen Na temelju članka 109. stavka 1. Prekršajnog zakona ovlašteni tužitelji su državni odvjetnik, tijelo državne uprave, pravna osoba s javnim ovlastima i oštećenik. Prema tome je policija odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, kao tijelo državne uprave, ovlašteni tužitelj u prekršajnom postupku. . Ovlašteni tužitelji (osim oštećenika) prije pokretanja prekršajnog postupka protiv počinitelja prekršaja obvezno će izdati prekršajni nalog (obavezni prekršajni nalog) za prekršaj propisan zakonom za koji je kao kazna propisana samo novčana kazna do 5.000,00 kuna za fizičku osobu. Ako je pod tim uvjetima ovlašteni tužitelj umjesto prekršajnog naloga podnio optužni prijedlog, sud će taj 0optužni prijedlog odbaciti. Protiv prekršajnog naloga okrivljenik može u roku od osam dana izdavatelju podnijeti prigovor i to zbog poricanja prekršaja i/ili zbog izrečene odnosno primijenjene prekršajnopravne sankcije, oduzete imovinske koristi, oduzimanja predmeta prekršaja ili određenih troškova u povodu izdavanja prekršajnog naloga. O prigovoru će odlučiti prekršajni sud. Pri tome se neće odlučivati o prometnoj nesreći odnosno o tome što je dovelo i u kojoj mjeri je pridonijelo nastanku prometne nesreće, nego o (eventualnom) kršenju pravila o sigurnosti prometa na cestama koje je zakonom opisano kao određeni prekršaj i za koji je propisana određena kazna.