Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za prijedlog pravilnika o izmjenama pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu an moru okružujućom mrežom plivaricom srdelarom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor