Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedloga pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor