Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2020. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Davor Stanic PROGRAM DRŽAVNE POTPORE ZA IZNIMNO OSJETLJIVE SEKTORE U POLJOPRIVREDI ZA 2020. GODINU Zaštićene vrste , šta se konkretno misli poduzeti u vezi pčelarstva jedino je ono izdvojeno od standarnih vrsta potpora po komadu po pcelinjoj zajednici, uvedite bar 50kn poticaja po pč. Zajednici do 65kosnica tj do 65 pcelinjih zajednica. Sektor pčelarstva apolutno je izoliran od standarnih vrsta potpora, imaju poticaji na krave,ovce,koze,sljive,jabuke , livade ,sume ali ne postoji poticaj na pčele kroz standardni sustav poticaja. Nema sustava inspekcijske uvoza lažnog meda, nikakve kontrole uvoza ogranicenja meda kojim se zasicuje trziste i radi damping ,ne lojalna konkurencija iz kine s laznim pekarskim medom i ruši cijelo tržište, s cime se direktno uništava sektor pcelarstva i pčela zasticene vrste Primljeno na znanje Nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2020. do 2022. različitim mjerama već podupire pčelarsku proizvodnju.
2 Hrvatski pčelarski savez PROGRAM DRŽAVNE POTPORE ZA IZNIMNO OSJETLJIVE SEKTORE U POLJOPRIVREDI ZA 2020. GODINU, 1. UVOD Slijedom prijedloga Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2020. godinu, Hrvatski pčelarski savez kao krovna organizacija pčelara u Republici Hrvatskoj ovim putem ističe nužnost programskog uvrštenja potpore po pčelinjoj zajednici s ciljem očuvanja populacije medonosne pčele. Prioritetna uloga pčele je očuvanje bioraznolikosti kroz svoju oprašivačku djelatnost. Isto je od osobite važnosti upravo za RH s obzirom na iznimno veliki broj biljnih vrsta koje za svoj opstanak trebaju oprašivače, bilo da se radi o gospodarskom ili samoniklom bilju. Nadalje, nužnost očuvanja pčelinjeg fonda očituje se i u nepobitnoj činjenici da 75% hrane koju danas čovječanstvo koristi u prehrani treba pčelu kako oprašivača. Pčelarski sektor iznimno je pogođen klimatskim promjenama, intenzivnom konvencionalnom poljoprivredom i sječom šuma. Sama poljoprivredna djelatnost dovela je do uništavanja prirodnih livada kao izvora nektara i peludi, tretiranje poljoprivrednih površina vrši se pesticidima koji imaju dokazano izrazito pogubno djelovanje na pčelinje zajednice, a sječom šuma i selektivnim pošumljavanjem gubi se na biološkoj raznolikosti dok je medonosni potencijal nepovratno izgubljen. Držimo da je za učinkovitu provedbu svih programski zadanih ciljeva (unapređenje uzgoja u sektoru mliječnog govedarstva, sektoru svinjogojstva, proizvodnji duhana, proizvodnji maslinovog ulja te očuvanju izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja), neprocjenjiva oprašivačka uloga pčele i održanje pčelarstva kao iznimno osjetljivog poljoprivrednog sektora ne umanjujući vrijednost naprijed navedenih osjetljivih sektora. Slijedom navedenog, važno je u predmetni program uvrstiti unapređenje pčelarskog sektora s ciljem očuvanja populacije medonosne pčele. Primljeno na znanje Navedeni sektori prepoznati su kao osjetljivi u RH. Nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2020. do 2022. različitim mjerama već podupire pčelarsku proizvodnju.
3 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' PROGRAM DRŽAVNE POTPORE ZA IZNIMNO OSJETLJIVE SEKTORE U POLJOPRIVREDI ZA 2020. GODINU, 1. UVOD Kao iznimno osjetljiv sektor agrumarstva - proizvodnja mandarina u Program je potrebno uključiti mjere koje bi rasteretile tržište primarnog proizvoda, plod mandarine. Kao jedna od mjera koju pedlažemo je potpora za preradu ploda mandarine u 100%-tni sok od mandarine isključivo od mandarine proizvedene u Hrvatskoj ili dolini Neretve. Primljeno na znanje Unaprjeđenje proizvodnje mandarina s adekvatnim mjerama može biti predmet posebnog Programa.
4 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' PROGRAM DRŽAVNE POTPORE ZA IZNIMNO OSJETLJIVE SEKTORE U POLJOPRIVREDI ZA 2020. GODINU, 2. CILJEVI PROGRAMA Predlažemo u Program uvesti unaprjeđenje proizvodnje mandarine. Primljeno na znanje Unaprjeđenje proizvodnje mandarina s adekvatnim mjerama može biti predmet posebnog Programa.
5 Martina Peršić PROGRAM DRŽAVNE POTPORE ZA IZNIMNO OSJETLJIVE SEKTORE U POLJOPRIVREDI ZA 2020. GODINU, 2. CILJEVI PROGRAMA Poštovani, kojim načinima i tehnikama, te na temelju kojih podataka su definirane "iznimno osjetljivi" sektori poljoprivrede i ciljevi programa? Dajem prijedlog da se u ciljeve programa umjesto "unaprjeđenje proizvodnje maslinovog ulja" cilj proširi na voćarstvo i preradu, što obuhvaća maslinarstvo, proizvodnju maslinovog ulja, ali i ostale (u ovom programu - zanemarene) voćne vrste. Hrvatska je jedna od najnerazvijenijih voćarskih zemlja u Europi, što je direktna posljedica loše ago-politike. Primljeno na znanje Od 2017. godine provedba mjera potpore za iznimno osjetljive sektore usklađena je s odredbama odgovarajućih uredbi Europske unije. Dodjela potpore za iznimno osjetljive sektore: mliječne krave, rasplodne krmače, duhan, maslinovo ulje) kao i mjere državne potpore za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja nastavlja se i u 2020. godini. U program potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi nije moguće uvrstiti sve sektore poljoprivredne proizvodnje. Uvršteni su najosjetljiviji sektor mljekarstva, sektori za koje nije moguće ostvariti izravna plaćanja u sklopu Zajedničke poljoprivredne politike (rasplodne krmače, duhan, maslinovo ulje) te potpora za IZVK u smislu očuvanja genetskog potencijala.
6 UHPD "KRUPAN LIST" PROGRAM DRŽAVNE POTPORE ZA IZNIMNO OSJETLJIVE SEKTORE U POLJOPRIVREDI ZA 2020. GODINU, 3. MJERE PROGRAMA Pod 3. Potpora za UZGOJ duhana. Djelomično prihvaćen Dodati će se izričaj proizvodnja - potpora za proizvodnju duhana.
7 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' PROGRAM DRŽAVNE POTPORE ZA IZNIMNO OSJETLJIVE SEKTORE U POLJOPRIVREDI ZA 2020. GODINU, 3. MJERE PROGRAMA U Program dodati mjeru: Potpora za 100% sok od mandarine. Primljeno na znanje Unaprjeđenje proizvodnje mandarina s adekvatnim mjerama može biti predmet posebnog Programa.
8 Poljoprivredna zadruga branitelja Zlatni vrtovi-Virovitica PROGRAM DRŽAVNE POTPORE ZA IZNIMNO OSJETLJIVE SEKTORE U POLJOPRIVREDI ZA 2020. GODINU, 3. MJERE PROGRAMA Mislim da bi svakako trebalo obuhvatiti i proizvodnju povrća koja je svake godine izložena sve većim zahtjevima, poglavito u vezi korištenja zaštitnih sredstava radi zdravstvene zaštite potrošača, dok je istovremeno izložena konkurenciji uvoza čak i iz zemalja gdje takvih strogih zahtjeva nema. Primljeno na znanje Za površine pod povrtnim kulturama moguće je ostvariti potporu za proizvodno vezana plaćanja. Eventualne dodatne mjere u sektoru povrćarstva razmotrit će se u okviru drugih mehanizama.
9 Hrvatski duhani d.d. 4. OPIS MJERE I UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 4.3. Potpora za duhan Smatramo da se Prijedlog državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2020. godinu, odnosno dosadašnji model potpore za duhan za prve četiri otkupne klase duhana tipa Viržinija i Burley pokazao iznimno uspješnim te isti podržavamo u cijelosti. Model potpore za prve četiri otkupne klase osigurava održivost proizvodnje duhana općenito, kao i brigu o profitabilnosti proizvođača duhana u lošijim proizvodnim godinama (berbama), a na taj se način ujedno kontrolira tok i promet duhana. Stoga ističemo važnost zadrzavanja postojeceg modela poticaja za I., II., III. i IV. klasu. Svako isključivanje jedne od klasa, predstavlja opasnost da duhan završi na ilegalnom tržištu što je u RH sve veći problem. Obzirom da V. i VI. otkupna klasa čine manji postotak proizvedenih količina duhana, smatramo da bi potpore za sve proizvedene količine duhana također pozitivno utjecale na održivost i profitablinost proizvodnje duhana. Primljeno na znanje Potporu za otkupljeni duhan sorte Burley dobiva se u skladu s tablicom 1 za prve 4 klase, dok se za sortu Viržinija potpora dodjeljuje za sušenje.
10 UHPD "KRUPAN LIST" 4. OPIS MJERE I UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 4.3. Potpora za duhan U drugom stavku nadopuniti isti riječima ... I to tip Virginija od 1-3 klase , te tip Burley od 1-4 klase. Obrazloženje: Nedopustivo je da se potiču sve količine otkupljenog duhana , jer 5 i 6 klasa nije dio sustava potpora za duhan , te uvrštavanjem svega otkupljenog duhana pa tako 5 i 6 klase , bila bi nova potpora , što je po pravilima ZPP nedopustivo. Tako da je bitno napomenuti točno što to moraju dostaviti obrađivači duhana. Poticanje duhana tipa Virginija u prve tri klase , puno je bolji model za proizvođače duhana , jer je bolje iskorištenje potpora , te osjetan rast ukupne cijene kvalitetnih duhana , što cijenovno pozitivno utječe na proizvodnju , jer proizvođači duhana u RH imaju najmanju otkupnu cijenu u EU i okruženju . Izdašnije potpora za prve tri klase pozitivno utječe i na sivo tržište duhana , jer na sivo tržište plasiraju se kvalitetni duhani unutar prve tri klase , ne IV , V , VI klasa . Tako da izdašnije potpore u prve tri klase , potiču proizvođače da kvalitetan duhan predaju na obradu . Primljeno na znanje Potporu za otkupljeni duhan sorte Burley nije moguće dobiti za 5 i 6 skladu.Tablica 1 pokazuje usklađivanje visine potpore po klasama. Izračun potpore za sorte Burley i Viržinija nije istovjetan. Plaćanja za sortu Burley dodjeljuju se za proizvedene i isporučene, bez prethodne prerade u obliku sušenja, količine te je u tom slučaju postoje različite klase kvalitete. Međutim, sorta Virginija je u sklopu potpore za iznimno osjetljivi sektor prihvatljiva temeljem Uredbe 1407/2013, odnosno, potpore se dodjeljuju korisnicima koji djeluju u sektoru prerade, u slučaju duhana sorte Viržinija za sušenje te u tom slučaju je iznos potpore isti za sve klase.
11 Hrvoje Bokan 4. OPIS MJERE I UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 4.3. Potpora za duhan Da nema državnih trošarinskih prihoda od duhanskih proizvoda, Ministarstvo zdravstva bilo bi u još većim dugovima, a državni proračun u još većem deficitu. Ironično je, ali "nezdravi" duhan financira zdravlje. Hrvoje Bokan, proizvođač duhana koji u lancu prodaje dobije najmanje i koji ovisi o ovoj potpori! Primljeno na znanje Proizvodnja duhana prihvatljiva je poljoprivredna kultura, a sektor proizvodnje duhana prepoznat je kao osjetljiv.
12 Kanaan d.o.o. 4. OPIS MJERE I UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 4.3. Potpora za duhan Potpore uzgoju duhana su suprotne nastojanju Ministarstva zdravstva da se smanji broj pušača i upotreba duhanskih proizvoda, jer su izrazito štetni za zdravlje. Ovom potporom povećavamo deficit državnog proračuna na stavkama zdravstva. Primljeno na znanje Proizvodnja duhana prihvatljiva je poljoprivredna kultura, a sektor proizvodnje duhana prepoznat je kao osjetljiv.
13 UHPD "KRUPAN LIST" PROGRAM DRŽAVNE POTPORE ZA IZNIMNO OSJETLJIVE SEKTORE U POLJOPRIVREDI ZA 2020. GODINU, 5. IZNOS POTPORE U tablici pod poljem maksimalni jedinični iznos , kod tipa duhana Virginija... zamjeniti na 7,00 . Obrazloženje: Za opstanak i razvoj proizvodnje duhana u RH , bitno je poticati kvalitetne duhane , jedino takvi duhani , daju garanciju održivosti proizvodnje , te tržišnu održivost. Primljeno na znanje Predloženi iznos od 7 kn/kg predstavljao bi povećanje od čak 33% u odnosu na 5,25 kn/kg, nema argumentacije kako se došlo do tog iznosa s obzirom da se nadoknađuju troškovi sušenja. Osim toga, omotnica je usklađena s mogućnostima državnog proračuna.
14 UHPD "KRUPAN LIST" PROGRAM DRŽAVNE POTPORE ZA IZNIMNO OSJETLJIVE SEKTORE U POLJOPRIVREDI ZA 2020. GODINU, 7. PRORAČUN ZA PROVEDBU PROGRAMA Iznos sretstava 128.000.000,00 kuna . Potpora za duhan 45.000.000,00 Smanjivanje omotnice , nije riješenje u osijetljivim sektorima. Primljeno na znanje Ukupni iznos raspoloživih sredstava je određen državnim proračunom i omotnica se ne može povećavati. Stoga, dodatno povećanje maksimalnog iznosa omotnice za duhan također nije moguće s obzirom na potrebna sredstva za provedbu mjera u drugim sektorima.