Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 JASNA MATIĆ (Voditeljica Strukovnog razreda za medicinsko laboratorijsku djelatnost HKZR-a) PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI Članak 21 Izmjeniti stavak 3, tako da piše: (3) Radnici: 1 magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, 1 zdravstveno-laboratorijski tehničar / prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike / magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike. U općem medicinsko-biokemijskom laboratoriju mogu raditi i prvostupnici medicinsko-laboratorijske dijagnostike kao i magistri medicinsko-laboratorijske dijagnostike, treba dodati ta dva zanimanja kako bi se otvorilo tržište rada. Izmjeniti stavak 6, tako da piše: (6) Radnici: 1 specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine, 1 prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike / magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike, 1 zdravstveno-laboratorijski tehničar. Treba dodati magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike, kako bi se otvorilo tržište rada i za te stručnjake Članak 23 Izmjeniti stavak 5, tako da piše: (5) Radnici: 1 doktor medicine specijalist mikrobiologije/kliničke mikrobiologije, 1 prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike / magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike, 1 zdravstveno-laboratorijski tehničar. Treba dodati magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike, kako bi se otvorilo tržište rada i za te stručnjake Članak 24, Izmjeniti stavak 5, tako da piše: (5) Radnici u citološkim laboratorijima iz stavaka 1. i 3. ovoga članka: 1 doktor medicine specijalist kliničke citologije/patologije s akreditacijom iz područja citopatologije, 1 prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike-citotehnolog / magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike- citotehnolog, 1 zdravstveno-laboratorijski tehničar-citoskriner. Treba brisati riječ ''ili'' budući da radnici medicinsko-laboratorijske djelatnosti koji rade na citologiji moraju obavezno imati tečaj iz citologije što znači da moraju biti citotehnolozi ili citoskrineri. Treba dodati magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike, kako bi se otvorilo tržište rada i za te stručnjake Članak 25 Izmjeniti stavak 3, tako da piše: (3) Radnici: 1 doktor medicine specijalist patologije/patologije s akreditacijom iz područja histopatologije, 1 prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike / magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike, 1 zdravstveno-laboratorijski tehničar. U patološkom laboratoriju gdje je osnovan telemedicinski pristupni centar, odnosno osigurana dostupnost telemedicinskih usluga iz telemedicinskog specijalističkog centra u pogledu radnika potrebno je osigurati 1 prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike / magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Treba brisati riječ stručni kako bi ostala riječ prvostupnik koja obuhvaća i stručnog i sveučilišnog prostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Treba dodati magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike, kako bi se otvorilo tržište rada i za te stručnjake Članak 56 Izmjeniti stavak 5, tako da piše: (5) Radnici: 1 doktor medicine specijalist mikrobiologije/kliničke mikrobiologije, 1 prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike / magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike, 1 zdravstveno-laboratorijski tehničar. Treba dodati magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike, kako bi se otvorilo tržište rada i za te stručnjake Članak 57 Izmjeniti stavak 3, tako da piše: (3) Radnici: 1 doktor medicine specijalist kliničke citologije/patologije i citologije, 1 prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike-citotehnolog / magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike-citotehnolog, 1 zdravstveno-laboratorijski tehničar-citoskriner. Treba brisati riječ ''ili'' budući da radnici medicinsko-laboratorijske djelatnosti koji rade na citologiji moraju obavezno imati tečaj iz citologije što znači da moraju biti citotehnolozi ili citoskrineri. Treba dodati magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike, kako bi se otvorilo tržište rada i za te stručnjake Članak 58 Izmjeniti stavak 3, tako da piše: (3) Radnici: na svakih 5000 godišnje izdanih doza krvnih pripravaka ili lijekova iz krvi potreban je najmanje 1 doktor medicine specijalist transfuzijske medicine i 2 prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike / magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike i 1 prvostupnicu sestrinstva. Za potrebe 24 satnog dežurstva potrebno je dodatno osigurati: 2 prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike / magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike i 1 prvostupnicu sestrinstva. U predloženom tekstu piše 2 prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike / prvostupnice sestrinstva, to nije ispravno budući da prvostupnici medicinsko-laboratorijske dijagnostike i prvostupnice sestrinstva nemaju iste izlazne kompetencije. Za rad u laboratoriju kompetencije posjeduju samo prvostupnici medicinsko-laboratorijske dijagnostike, tako da ta dva zanimanja treba odvojiti. Treba dodati magistre medicinsko-laboratorijske dijagnostike, kako bi se otvorilo tržište rada i za te stručnjake. Članak 59 Izmjeniti stavak 5, tako da piše: (5) Radnici: 1 doktor medicine specijalist patologije/patologije i citologije, 2 prvostupnika medicinsko- laboratorijske dijagnostike / magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Treba dodati magistre medicinsko-laboratorijske dijagnostike, kako bi se otvorilo tržište rada i za te stručnjake. Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se dodavanje riječi: “magistar medicinsko-biokemijske dijagnostike” Zvanje magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike za sada nije regulirano zanimanje u RH djelomično se prihvaća na način da se briše riječ “ili” u čl.24. st.5. i čl. 57 st.3
2 MIROSLAV KUDLAČ PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju-HLZ Zagreb, Šubićeva 9 Zagreb, 27. veljače 2020. Prijedlog za e- savjetovanje u Nacrtu pravilnika o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti Izmjena postojećeg Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti za pedijatrijske ordinacije Poštovani, dostavljamo putem e-savjetovanja mišljenje i prijedlog UO Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju Trenutno važeći Pravilnik predviđa: – stol za previjanje dojenčadi, vagu za tjelesnu težinu za dojenčad s dužinometrom, vagu za veću djecu, visinometar, otoskop, oftalmoskop, stalak za infuzije, bebi sisteme, pribor za uzimanje uzoraka za medicinsko-biokemijske i mikrobiološke pretrage, platneni metar, negatoskop, prijenosni EKG uređaj s defibrilatorom i pisačem, pulsni oksimetar, prijenosni komplet za umjetnu ventilaciju i održavanje prohodnosti dišnih putova, maske i mijehove u različitim veličinama za umjetnu ventilaciju, orofaringealne tubuse u različitim veličinama, otvarač za usta, Magilova kliješta, aspirator, kateter za jednokratnu uporabu, bocu kisika s dozatorom i raspršivačem, pribor za punkciju, pribor za lokalnu anesteziju, pribor za ispiranje želuca i kirurške rukavice. Radnici: 1 doktor medicine specijalist pedijatrije i 1 medicinska sestra – medicinski tehničar specijalist u pedijatrijskoj djelatnosti ili 1 medicinska sestra opće njege za 8 sati radnog vremena. Predlažemo slijedeće izmjene: 1. Umjesto „vagu za tjelesnu težinu za dojenčad s dužinometrom“ staviti vagu i dužinometar za dojenčad Obrazloženje: duljina dojenčeta se ne mora (ali može) mjeriti na specijalnim vagama koje mjere tjelesnu masu i duljinu 2. Izbaciti „prijenosni EKG uređaj s defibrilatorom i pisačem“ Obrazloženje: Čl. 13. Pravilnika u opisu osnovne medicinsko-tehničke opreme liječničke ordinacije sadrži EKG uređaj s pisačem. Iz dosadašnje prakse nismo imali slučaj da je bilo potrebe za korištenjem defibrilatora u pedijatrijskim ordinacijama izvan bolničkih institucija. Riječ je o vrlo skupoj opremi čije je održavanje također vrlo skupo (zamjena baterija), a koja se u PZZ vrlo rijetko ili gotovo nikada ne koristi. U prilog navedenom govori činjenica da je kod male djece u više od 98% uzrok aresta respiratorno zatajenje tj. hiopksija te slijedom toga primarni ritam asistolija ( koja se ne defibrilira ). Čak i sam EKG uređaj je opcionalan budući da već sumnja na poremećaj srčanog ritma , kod prethodno zdravog djeteta koje je srčani bolesnik, zahtijeva hitno bolničko zbrinjavanje i liječenje u subspecijalističkim jedinicama. 3. Iza Magilovih kliješta dodati pedijatrijski laringoskop sa setom špatula različitih veličina Obrazloženje: očigledno je prema opisu opreme važećeg Pravilnika predviđeno da će se u pedijatrijskoj ordinaciji vršiti intubacija, struka ne preporuča intubiranje „na slijepo“ već pomoću laringoskopa. 4. Ukoloniti s popisa negatoskop Obrazloženje: radiološki nalazi se izdaju u obliku digitalnog zapisa (CD). 5. Ukloniti s popisa oftalmoskop, jer je potrebna dodatna edukacije i posebni uvjeti 6. Pribor za punkciju : U dokumentu nije definirano na koju se vrstu punkcije pribor odnosi. U koliko je riječ o lumbalnoj punkciji , nikako nema smisla s obzirom da laboratorij u PZZ ne mogu obraditi dobivene uzorke. Dijete je postpunkcijski potrebno pratiti te navedeni postupak nije rutina u PZZ. 7. Negatoskop : Isti je odavno van upotrebe budući da se svi radiološki nalazi danas pohranjuju u digitalnom obliku. 8. Čl. 13. Pravilnika u opisu osnovne medicinsko-tehničke opreme liječničke ordinacije sadrži popis lijekova koji je sasvim neprimjeren za pedijatrijske ordinacije: Adrenalin, Aminofilin, Amiodaron, Atropin, Biperiden, Deksametazon, Diazepam,Diklofenak, Furosemid, Glukoza 50%, Haloperidol, Hioscin butilbromid, Ketoprofen, Kloropiramin, Lidokain, Metildigoksin, Metamizol, Metilprednizolon, Metoklopramid, Morfin – klorid, Na-hidrogenkarbonat (8,4% + 4,2%), Nalokson, Oksitocin, Petidin, Promazin, Propafenon, Ranitidin, Tietilperazin, Tramadol, Urapidil, Verapamil, fiziološka i destilirana voda u ampulama za razrjeđivanje. – ostale lijekove: Acetilsalicilna kiselina tbl, Medicinski ugljen, Isosorbid dinitrat tbl., Gliceriltrinitrat sprej, Salbutamol sprej. Predlažemo da se osim točno definiranog sadržaja kompleta za liječenje anafilaksijskog šoka, u popis lijekova uvrsti slijedeće: adrenalin, kortikostroidi za parenteralnu primjenu, antihistaminik za parenteralnu primjenu, konakion, antipiretici/analgetici u obliku sirupa i supozitorija, salbutamol spray i spacer s maskama odgovarajućih veličina, diazepam mikroklizme, diazepam ampule, fiziološka i destilirana voda u ampulama za razrjeđivanje, oralna rehidracijska sol, infuzijske otopine (0,9% NaCl, 5% glukoza, 10% glukoza, GS), medicinski ugljen. Istovremeno je potrebno napisati napomenu da za pedijatrijsku ordinaciju ne vrijedi popis lijekova iz Članka 13. S poštovanjem, UO Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se 2. brisati „prijenosni EKG uređaj s defibrilatorom i pisačem. EKG uređaj s pisačem standard je liječničke ambulante 6. Brisati Pribor za punkciju Pribor za punkciju standard je liječničke ambulate 8. djelomično se prihvaća na način da se u u popis lijekova u čl. 13. dodaju: analgetici/antipiretici u obliku supozirorija, diazepam mikroklizme.
3 IVANA KOMUGOVIC PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju-HLZ Zagreb, Šubićeva 9 Zagreb, 27. veljače 2020. Prijedlog za e- savjetovanje : Izmjena postojećeg Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti za pedijatrijske ordinacije Poštovani, dostavljamo putem e-savjetovanja mišljenje i prijedlog UO Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju Trenutno važeći Pravilnik predviđa: – stol za previjanje dojenčadi, vagu za tjelesnu težinu za dojenčad s dužinometrom, vagu za veću djecu, visinometar, otoskop, oftalmoskop, stalak za infuzije, bebi sisteme, pribor za uzimanje uzoraka za medicinsko-biokemijske i mikrobiološke pretrage, platneni metar, negatoskop, prijenosni EKG uređaj s defibrilatorom i pisačem, pulsni oksimetar, prijenosni komplet za umjetnu ventilaciju i održavanje prohodnosti dišnih putova, maske i mijehove u različitim veličinama za umjetnu ventilaciju, orofaringealne tubuse u različitim veličinama, otvarač za usta, Magilova kliješta, aspirator, kateter za jednokratnu uporabu, bocu kisika s dozatorom i raspršivačem, pribor za punkciju, pribor za lokalnu anesteziju, pribor za ispiranje želuca i kirurške rukavice. Radnici: 1 doktor medicine specijalist pedijatrije i 1 medicinska sestra – medicinski tehničar specijalist u pedijatrijskoj djelatnosti ili 1 medicinska sestra opće njege za 8 sati radnog vremena. Predlažemo slijedeće izmjene: 1. Umjesto „vagu za tjelesnu težinu za dojenčad s dužinometrom“ staviti vagu i dužinometar za dojenčad Obrazloženje: duljina dojenčeta se ne mora (ali može) mjeriti na specijalnim vagama koje mjere tjelesnu masu i duljinu 2. Izbaciti „prijenosni EKG uređaj s defibrilatorom i pisačem“ Obrazloženje: Čl. 13. Pravilnika u opisu osnovne medicinsko-tehničke opreme liječničke ordinacije sadrži EKG uređaj s pisačem. Iz dosadašnje prakse nismo imali slučaj da je bilo potrebe za korištenjem defibrilatora u pedijatrijskim ordinacijama izvan bolničkih institucija. Riječ je o vrlo skupoj opremi čije je održavanje također vrlo skupo (zamjena baterija), a koja se u PZZ vrlo rijetko ili gotovo nikada ne koristi. U prilog navedenom govori činjenica da je kod male djece u više od 98% uzrok aresta respiratorno zatajenje tj. hiopksija te slijedom toga primarni ritam asistolija ( koja se ne defibrilira ). Čak i sam EKG uređaj je opcionalan budući da već sumnja na poremećaj srčanog ritma , kod prethodno zdravog djeteta koje je srčani bolesnik, zahtijeva hitno bolničko zbrinjavanje i liječenje u subspecijalističkim jedinicama. 3. Iza Magilovih kliješta dodati pedijatrijski laringoskop sa setom špatula različitih veličina Obrazloženje: očigledno je prema opisu opreme važećeg Pravilnika predviđeno da će se u pedijatrijskoj ordinaciji vršiti intubacija, struka ne preporuča intubiranje „na slijepo“ već pomoću laringoskopa. 4. Ukoloniti s popisa negatoskop Obrazloženje: radiološki nalazi se izdaju u obliku digitalnog zapisa (CD). 5. Ukloniti s popisa oftalmoskop, jer je potrebna dodatna edukacije i posebni uvjeti 6. Pribor za punkciju : U dokumentu nije definirano na koju se vrstu punkcije pribor odnosi. U koliko je riječ o lumbalnoj punkciji , nikako nema smisla s obzirom da laboratorij u PZZ ne mogu obraditi dobivene uzorke. Dijete je postpunkcijski potrebno pratiti te navedeni postupak nije rutina u PZZ. 7. Negatoskop : Isti je odavno van upotrebe budući da se svi radiološki nalazi danas pohranjuju u digitalnom obliku. 8. Čl. 13. Pravilnika u opisu osnovne medicinsko-tehničke opreme liječničke ordinacije sadrži popis lijekova koji je sasvim neprimjeren za pedijatrijske ordinacije: Adrenalin, Aminofilin, Amiodaron, Atropin, Biperiden, Deksametazon, Diazepam,Diklofenak, Furosemid, Glukoza 50%, Haloperidol, Hioscin butilbromid, Ketoprofen, Kloropiramin, Lidokain, Metildigoksin, Metamizol, Metilprednizolon, Metoklopramid, Morfin – klorid, Na- hidrogenkarbonat (8,4% + 4,2%), Nalokson, Oksitocin, Petidin, Promazin, Propafenon, Ranitidin, Tietilperazin, Tramadol, Urapidil, Verapamil, fiziološka i destilirana voda u ampulama za razrjeđivanje. – ostale lijekove: Acetilsalicilna kiselina tbl, Medicinski ugljen, Isosorbid dinitrat tbl., Gliceriltrinitrat sprej, Salbutamol sprej. Predlažemo da se osim točno definiranog sadržaja kompleta za liječenje anafilaksijskog šoka, u popis lijekova uvrsti slijedeće: adrenalin, kortikostroidi za parenteralnu primjenu, antihistaminik za parenteralnu primjenu, konakion, antipiretici/analgetici u obliku sirupa i supozitorija, salbutamol spray i spacer s maskama odgovarajućih veličina, diazepam mikroklizme, diazepam ampule, fiziološka i destilirana voda u ampulama za razrjeđivanje, oralna rehidracijska sol, infuzijske otopine (0,9% NaCl, 5% glukoza, 10% glukoza, GS), medicinski ugljen. Istovremeno je potrebno napisati napomenu da za pedijatrijsku ordinaciju ne vrijedi popis lijekova iz Članka 13. S poštovanjem, UO Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se 2. brisati „prijenosni EKG uređaj s defibrilatorom i pisačem. EKG uređaj s pisačem standard je liječničke ambulante 6. Brisati Pribor za punkciju Pribor za punkciju standard je liječničke ambulate 8. djelomično se prihvaća na način da se u u popis lijekova u čl. 13. dodaju: analgetici/antipiretici u obliku supozirorija, diazepam mikroklizme.
4 Privatna zdravstvena njega bolesnika Radmila Juras PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI Poštovani podržavam mišljenja i stavove Udruge medicinskih sestara zdravstvene njege u kući Radmila Juras Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 NENAD DEJANOVIĆ PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI Klinički psiholozi, prema novom Zakonu o zdravstvenoj djelatnosti, izrijekom jesu zdravstveni djelatnici koji obavljaju zdravstvenu djelatnost, prema šifrarniku HZZO-a definirane su šifre dijagnostičko-terapijskih postupaka (PL001 do PL022 koje psiholog/klinički psiholog koristi i kao djelatnost je klinička psihologija definirana i uvedena pod broj 2220000. Temeljem ovih navoda i definiranja kao i stvarnoga svijeta nelogično je "ne navesti" kliničku psihologiju u pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Prijedlog: u članku 16 dodati točku (koja bi slijedila, primjerice 24) - ordinacija djelatnosti kliničke psihologije Potrebno je osigurati osnovnu medicinsko-tehničku opremu u ordinaciji kliničkog psihologa računalo s pisačem, metalni ormar za pohranu osobnih zdravstvenih kartona s ključem ili kartoteka u elektroničkom obliku, radni stol i stolicu za kliničkog psihologa s podešavanjem visine i mogućnošću pokretanja, stolice za pacijente i pratnju, garderobne vješalice, telefon u sobi, ormar za pohranu radnog materijala, standardiziranog i psihodijagnostičkog instrumentarija s ključem, stol i stolicu za pacijenta (niski za djecu predškolske dobi i standardni za odrasle pacijente). Radnici: specijalist kliničke psihologije/klinički psiholog S poštovanjem Vesna Dejanović., dr. med., specijalist obiteljske medicine mr. Nenad Dejanović, specijalist kliničke psihologije Nije prihvaćen U skladu sa Zakonom o zdravstvepj zaštiti , čl. 46. u ordinaciji se može obavljati zdravstvena djelatnost obiteljske (opće) medicine, dentalne zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena, medicine rada / medicine rada i sporta te specijalističko-konzilijarna djelatnost. Odredbe koje se odnose na ordinacije odgovarajuće se primjenjuju na medicinsko-biokemijske laboratorije, privatne prakse za zdravstvenu njegu u kući, privatne prakse fizioterapeuta, privatne prakse primalja, privatne prakse dentalnih tehničara, privatne prakse sanitarnih inženjera, privatne prakse radnih terapeuta i ljekarne u kojoj se obavlja ljekarnička djelatnost kao privatna praksa.
6 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI Sekcija za kliničko inženjerstvo PRIJEDLOG Navesti 1) sve norme, a ne samo njih nekoliko, kojima moraju udovoljavati medicinski uređaji i oprema i 2) biomedicinske inženjere i medicinske fizičare kao zdravstvene radnike nezaobilazne za ispunjavanje tih normi te kvalitetno i sigurno provođenje različitih postupaka zdravstvene zaštite, u svim djelatnostima gdje su trenutno izostavljeni. OBRAZLOŽENJE Biomedicinsko inženjerstvo je inženjerstvo u biologiji i medicini, a kao takvo je krovni pojam inženjerstva i u hrvatskoj biomedicini i zdravstvu. Kliničko inženjerstvo je pak biomedicinsko inženjerstvo u kliničkom okružju. Biomedicinsko inženjerstvo nije samo dio suvremene medicine, već suvremena medicina ponajviše i napreduje upravo temeljem i pomoću biomedicinskog inženjerstva, pričem je kliničko inženjerstvo u zdravstvenim ustanovama jedna od glavnih djelatnosti koja zahtijeva specijaliste biomedicinskog inženjerstva [Službeni list Europske unije (2015.)]. Usprkos tome, u Pravilniku o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (dalje Pravilnik) se izrijekom spominju tek četiri norme (HRN EN ISO11197, HRN EN 60601-1-3, HRN EN 60601-2-1, HRN EN 60601-2-11), između nekoliko desetaka normi koje moraju zadovoljavati medicinski uređaji i oprema [Hrvatski zavod za norme (2020.)] razvrstani u nekoliko razreda prema stupnju rizika. U Pravilniku se nedovoljno spominju zdravstvene tehnologije, osobito medicinski uređaji i oprema te biomedicinsko inženjerstvo, iako u Republici Hrvatskoj ne postoje službeni sustav nomenklature medicinskih uređaja, popisivanja i održavanja medicinskih uređaja, sustavan ustroj upravljanja, osiguravanja i kontrole kvalitete medicinskih uređaja kao niti pripadajuća programska podrška i dr. [Svjetski atlas medicinskih uređaja Svjetske zdravstvene organizacije (2017.)]. Posljedično tome u Hrvatskoj se točno ne zna niti broj, niti stanje, niti načini upravljanja i uporabe medicinskih uređaja u javnom i privatnom sektoru zdravstva. U Hrvatskoj se trenutno, između ostalog, godišnje evidentira 50-ak tisuća slučajeva morbiditeta zbog vanjskih uzroka tj. slučajeva bolničkog pobola u stacionarnom dijelu bolnica [Hrvatski zavod za javno zdravstvo (2018.)]. Nadalje, medicinska pogreška treći je najčešći uzrok smrti u SAD-u, odnosno uzrok 1 od 10 smrti u SAD-u [British Medical Journal (2016.)]. Uz to, postoje na tisuće stručnih i znanstvenih radova u kojima se spominje pojam medicinska pogreška uz pojmove zdravstvena tehnologija ili medicinski uređaj [PubMed, itd. (2020.)]. Nedvojbeno je stoga kako su zdravstvene tehnologije, ključne suvremene sastavnice dobrobiti bolesnika, ujedno i značajne odrednice narušavanja zdravlja i gubitaka života bolesnika kroz neočekivane i neželjene događaje, a upravo je biomedicinsko inženjerstvo imanentno svakoj fazi životnog ciklusa tih i takvih tehnologija, osobito medicinskih uređaja (primjerice anestezioloških, kirurških ili ultrazvučnih uređaja, elektrokardiografa, defibrilatora, dijalizatora, inkubatora, respiratora, infuzora, oslikavajućih sustava i mnogih drugih važnih medicinskih uređaja). Biomedicinski inženjeri su zdravstveni radnici [Zakon o zdravstvenoj zaštiti (2018.), Nacionalna klasifikacija zanimanja (2010.)], a djelatnosti svih hrvatskih zdravstvenih radnika moraju biti regulirane zdravstvenim strukovnim zakonima. Biomedicinski inženjeri su stručnjaci 7. i 8. razine sveučilišnog obrazovanja iz područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili interdisciplinarnih znanost djelatni već desetljećima u području biomedicine i zdravstva kao klinički stručnjaci u najrazličitijim granama kliničke medicine te u poljima javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, veterinarske medicine, dentalne medicine i farmacije, izravno i aktivno sudjelujući u prevencijskim, dijagnostičkim, terapijskim, rehabilitacijskim i palijacijskim postupcima. Osim radikalnog unaprjeđenja zakonskog mjeriteljstva u zdravstvu koje moraju slijediti sve zdravstvene ustanove, zakonski valja propisati kako bolnice i neovisni ovlašteni stručni tehnički servisi moraju zapošljavati biomedicinske inženjere, kako klinički bolnički centri i kliničke bolnice moraju ustrojavati i odjele biomedicinskog inženjerstva te kako mora postojati specijalizacija iz biomedicinskog inženjerstva, analogno drugim zdravstvenim radnicima iste visokoškolske razine obrazovanja. Istovremeno se sudjelovanje biomedicinskih inženjera u provođenju niza postupaka zdravstvene zaštite mora regulirati, a njihov se rad stručno i vjerodostojno vrjednovati sukladno važnosti i stvarnoj složenosti njihovih poslova. Samo na gore obrazloženi bi se način postigla sigurnost, sljedivost, učinkovitost, djelotvornost te menadžment, osiguranje i kontrola kvalitete zdravstvene zaštite pučanstva primjerene 21. stoljeću te na najveću moguću dobrobit bolesnika i njihovih obitelji, bolničkog osoblja, kliničkih ustanova, zdravstvenog sustava i hrvatskog društva u cjelini. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
7 Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI Dopune Nacrta Pravilnika: 1.Smatramo da bi bilo potrebno uvrstiti i dodatni članak kao posebni članak u dio teksta gdje se spominju laboratoriji (čl. 19-24. ) „Laboratorij za molekularnu dijagnostiku“ kojim bi bili propisani minimalni normativi i standardi za Laboratorij za molekularnu dijagnostiku i to kako slijedi: „(1) Laboratorij za molekularnu dijagnostiku mora imati sljedeće prostorije: Najmanje 3 prostorije organizirane sa jednosmjernim protok uzoraka, laboratorijskog materijala, djelatnika i to: prostoriju za uzimanje uzoraka od najmanje 9 m2 , prostoriju za pripremu reagensa i pripremu uzoraka od najmanje 6 m2, prostoriju za amplifikaciju i analizu uzoraka od najmanje 6 m2. - spremište od najmanje 6 m² - prostoriju za voditelja laboratorija - garderobu za radnike - sanitarni čvor za radnike (2) Oprema: računalo sa pisačem,laboratorijski namještaj, jednokratni sterilni plastični pribor za molekularne pretrage, pipete, vortex, termoblok, preparativna centrifuga s hlađenjem, mala stolna brza centrifuga , spindown centrifuga, hladnjak na + 4°C, zamrzivač na -80°C, autoklav, obična i analitička vaga; (3) Oprema potrebna za provođenje PCR metode: mali stolni UV kabinet za pripremu uzoraka za PCR, PCR instrument, uređaji za elektroforezu i pripadajući izmjenjivači struje, UV transiluminator sa kamerom, ili Real Time PCR instrument sa pripadajućim programom za analizu rezultata (u slučaju korištenja samo Real-Time PCR instrumenta nije potreban uređaji za elektroforezu i pripadajući izmjenjivači struje i UV transiluminator sa kamerom); (4) Oprema potrebna za provođenje metode sekvenciranje nove generacije (NGS): uređaj za automatiziranu izolaciju nukleinskih kiselina, fluorometar za mjerenje koncentracije nukleinskih kiselina, bioanalizator (platforma za određivanje veličine i kvalitete nukleinskih kiselina), PCR instrument, uređaj za sekvenciranje nove generacije s pripadajućim programom. (5) Radnici: 1 biolog u zdravstvu (molekularni biolog ili eksperimentalni biolog) i 1 zdravstveno-laboratorijski tehničar.“ 2. Smatramo da bi se navedenim Pravilnikom trebalo propisati i minimalne normative i standarde u pogledu banaka tkiva, koje su nesporno dio zdravstvene djelatnosti te kao zasebne jedinice funkcioniraju u okviru KBC Zagreb i KBC Sestara milosrdnica, a o čemu u okviru djelatnosti bolnica nije ništa propisano. Smatramo da se treba dodati kao posebna nova točka djelatnosti pod točkom III. Nacrta Pravilnika: Banka tkiva ili navedenu djelatnost uvrstiti pod članak 58. Tranfuzijska djelatnost, a sve radi usklađenosti ovog Nacrta Pravilnika i Pravilnika o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete za obavljanje djelatnosti prikupljanja, uzimanja, testiranja, obrade, očuvanja, pohrane i raspodjele ljudskih tkiva i stanica (NN 80/2013). Primjerice, članak 29. Pravilnika (NN 80/2013) regulira da voditelj banke može biti ili liječnik specijalist transfuzijske medicine ili druge specijalizacije, odgovarajuće vrsti djelatnosti banke tkiva , pri čemu se ne navode biolozi u zdravstvu koji u praksi obavljaju navedene poslove. 3. Smatramo da bi navedenim Pravilnikom trebalo propisati normative i standarde u pogledu Laboratorija za citogenomiku (citogenetika)u okviru bolnica u tekstualnom dijelu Pravilnika iza točke 56. treba dodati: Djelatnost citogenomike (citogenetike) (1) Ako bolnica obavlja djelatnost citogenomike (citogenetike), laboratorij za citogenomiku (citogenetiku) koji obuhvaća klasičnu citogenetiku, molekularnu citogenetiku (fluorescentna hibridizacija in situ, FISH) i genetiku (metoda višestrukog umnažanja vezanih sondi (MLPA), metilacijski-specifična metoda višestrukog umnažanja vezanih sondi (MS MLPA), komparativna genomska hibridizacija na genskom čipu (aCGH), kvantitativna fluorescentna lančana reakcija polimerazom (QF PCR), metode sekvenciranja), mora ovisno o vrsti i opsegu djelatnosti koju obavlja, ispunjavati sljedeće uvjete u pogledu prostora: - sterilnu prostoriju za obradu donesenih citogenetičkih uzoraka od najmanje 6 m² - prostoriju za izolaciju DNA od najmanje 6 m² - prostoriju za pripremu i obradu uzoraka od najmanje 12 m² - prostoriju za mikroskopiranje, arhiviranje i administraciju od najmanje 9 m² (ako u istom prostoru radi više radnika, za svakog sljedećeg radnika potrebno je dodatnih 4 m²) - prostoriju za analitičku obradu uzoraka za molekularnu dijagnostiku, arhiviranje i administraciju od najmanje 9 m² (ako u istom prostoru radi više radnika, za svakog sljedećeg radnika potrebno je dodatnih 4 m²) - sanitarni čvor za radnike. (2) Oprema: inkubator, digestor, vertikalni laminarni kabinet, spin down centrifuga, centrifuga, mikrocentrifuga, invertni mikroskop, mikroskop s faznim kontrastom, svjetlosni mikroskop sa softverskim sustavom za kariotipizaciju, fluorescentni mikroskop sa softverskim sustavom za FISH analizu, fluorometar i/ili spektrofotometar uređaj za mjerenje koncentracije i čistoće nukleinskih kiselina, PCR instrument, jednokratni sterilni plastični pribor za molekularne pretrage, pipete, vorteks, termoblok, uređaj za kapilarnu elektroforezu, oprema za molekularnu kariotipizaciju, računala sa softverskim sustavom za analizu podataka dobivenih molekularnim metodama i pisačima, pribor i reagense za kulturu stanica i molekularnu dijagnostiku, predmetna stakalca i drugo laboratorijsko posuđe i pribor prema potrebi, analitička vaga, vodena kupelj, hladnjak, zamrzivač (-20ºC), laboratorijski namještaj, laboratorijski sat, metalni ormar za lako zapaljive tekućine, ormar za arhiviranje nalaza i kartoteku, ormar za arhiviranje preparata. Ukoliko specijalistički laboratorij obavlja samo dio specijalističkih pretraga potrebno je da laboratorij ima onu opremu koja će omogućiti područje rada tog laboratorija. (3) Radnici u laboratorijima za citogenomiku iz stavaka 1. ovoga članka: 1 biolog u zdravstvu, 1 prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, 2 zdravstveno-laboratorijska tehničara. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
8 Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI Poštovani, Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu stavlja sljedeće prigovore na nacrt Pravilnika o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (u daljnjem tekstu: Nacrt Pravilnika) kojim su propisani uvjeti u pogledu prostora, radnika i medicinsko- tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Hrvatsko društvo biologa smatra kako je predmetnim Nacrtom Pravilnika neopravdano izostavljena struka biologa u zdravstvu. Biolozi u zdravstvu u skladu s čl. 155. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18) jesu zdravstveni radnici koji obavljaju zdravstvenu djelatnost u procesu dijagnostike i liječenja. Prijedlozi Izmjena Nacrta Pravilnika slijede prema člancima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
9 Hrvatsko logopedsko društvo PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI Poštovani, ovo su primjedbe Hrvatskog logopedskog društva kako bi se što boljeg regulirala pitanja vezana uz provođenje logopedske djelatnosti (dijagnostike i terapije) te predlažemo nadopune Pravilnika o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti kako slijedi: U članku 16. iza točke 22) dodaje se točka 23) Ordinacija za logopedsku djelatnost i glasi: – osim uvjeta propisanih člankom 11. ovoga Pravilnika, logopedska djelatnost mora imati prostoriju za administratora ( umjesto medicinske sestre) Potrebno je osigurati osnovnu medicinsko-tehničku opremu logopedske ordinacije i to: - računalo s pisačem, metalni ormar za pohranu osobnih zdravstvenih kartona s ključem ili kartoteka u elektroničkom obliku, radni stol za logopeda, radni stol za administratora, stolicu za logopeda i administratora s podešavanjem visine i mogućnošću pokretanja, stolicu za korisnika logopedskih usluga u prostoriji administratora, garderobne vješalice u sobi administratora i magistra logopedije, telefon u sobi administratora i magistra logopedije, ormar za pohranu radnog materijala, standardiziranog i drugog logopedskog dijagnostičkog instrumentarija s ključem, stolicu za korisnika/pacijenta i stol (niski za djecu predškolske dobi i standardni za odrasle pacijente), stolicu za roditelja/pratitelja korisnika logopedske usluge i posude za ostali otpad, didaktički materijal, elektroakustičke uređaje i ostala dijagnostička i terapijska pomagala koje se koriste u procesu dijagnostike i rehabilitacije (elektroakustički uređaj za govornu terapiju, slušalice, mikrofon za magistra logopedije i za korisnika logopedskih usluga, računalni programi za analizu glasa, govora i slušnog procesiranja, štoperica, uređaji za procjenu aerodinamičkih vrijednosti, ogledalo, špatule (set različitih veličina) za pregled govornih organa, metronom, standardizirani logopedski dijagnostički testovi). Radnici:- magistar logopedije za 8 sati radnog vremena. U Nacrtu pravilnika članak 34. Određuje što je potrebno osigurati u specijalističkim ordinacijama ovisno o vrsti djelatnosti sukladno odredbama Pravilnika pa stoga napominjemo da logopedi u Poliklinikama u Republici Hrvatskoj logopedsku djelatnost (sada dodijeljena šifra 2230000) već desetljećima provode iako se prema HZZO-u upisivala a još se upisuje i pod šifrom za otorinolaringologiju (šifra 2160000). U Nacrtu pravilnika članak 35. Određuje što je potrebno osigurati u ustanovama koje imaju Dnevnu bolnicu kao oblik organizacije i pružanja dijagnostičko-terapijskih postupaka zdravstvene zaštite izvanbolničkih pacijenata ovisno o vrsti djelatnosti i sukladno odredbama Pravilnika pa stoga napominjemo da logopedi i u Specijalnim bolnicama provode logopedsku djelatnost već godinama u dnevnoj bolnici. U članku 43. iza točke 18) dodaje se točka (19) i glasi: 19) U dispanzeru u kojem se obavlja djelatnost logopedije potrebno je osigurati da ambulanta za obavljanje logopedske djelatnosti ispunjava uvjete u pogledu prostora propisane člankom 11. ovoga Pravilnika te je potrebno je osigurati osnovnu medicinsko-tehničku opremu logopedske ordinacije i to: - računalo s pisačem, metalni ormar za pohranu osobnih zdravstvenih kartona s ključem ili kartoteka u elektroničkom obliku, radni stol za logopeda, radni stol za administratora, stolicu za logopeda i administratora s podešavanjem visine i mogućnošću pokretanja, stolicu za korisnika logopedskih usluga u prostoriji administratora, garderobne vješalice u sobi administratora i magistra logopedije, telefon u sobi administratora i magistra logopedije, ormar za pohranu radnog materijala, standardiziranog i drugog logopedskog dijagnostičkog instrumentarija s ključem, stol i stolicu za korisnika/pacijenta (niski za djecu predškolske dobi i standardni za odrasle pacijente), stolicu za roditelja/pratitelja korisnika logopedske usluge i posude za ostali otpad, didaktički materijal, elektroakustičke uređaje i ostala dijagnostička i terapijska pomagala koje se koriste u procesu dijagnostike i rehabilitacije (elektroakustički uređaj za govornu terapiju, slušalice, mikrofon za magistra logopedije i za korisnika logopedskih usluga, računalni programi za analizu glasa, govora i slušnog procesiranja, štoperica, uređaji za procjenu aerodinamičkih vrijednosti, ogledalo, špatule (set različitih veličina) za pregled govornih organa, metronom, standardizirani logopedski dijagnostički testovi). Radnici: - magistar logopedije za 8 sati radnog vremena. Lječilište Potrebno je dodati u članku 48. Točka 3) Radnici: dodati 1 magistar logopedije na 50 pacijenata Bolnica Potrebno je dodati u članku 53. Točka 4) Odjel djelatnosti pedijatrije dodati: Radnici: 1 magistar logopedije na 50 djece Potrebno je dodati u članku 53. Točka 6) Odjel djelatnosti neurologije dodati: Radnici: dodati 1 magistar logopedije na 30 bolesnika. Potrebno je dodati u članku 53. Točka (8) Odjel djelatnosti dječje i adolescentne psihijatrije dodati: Radnici: dodati 1 magistar logopedije na 30 bolesnika. Potrebno je promijeniti u članku 53. Točka (9) Odjel djelatnosti otorinolaringologije : Radnici: dodati 1 magistar logopedije na 30 bolesnika. Napomena: U većini slučajeva klinički bolnički centri (KBC) i kliničke bolnice (KB) imaju subspecijalističke odjele kao što su fonijatrija i audiologija u kojima je veći broj logopeda provodio logopedsku dijagnostiku i terapiju pod šifrom 2160000, a sada se mogu organizirati logopedske ambulante u okviru logopedske djelatnosti pod šifrom 223 0000. Državni zdravstveni zavodi Potrebno je dodati u članku 62. U dijelu koji se odnosi na Hrvatski zavod za javno zdravstvo iza alineje 7 u točci (1) Za obavljanje djelatnosti iz svog djelokruga Hrvatski zavod za javno zdravstvo mora imati odgovarajući broj: - prostorija za rad djelatnosti logopedije na području rane intervencije u dobi od 0 do 7 godina Također, podržavamo stručnjake iz dječje i adolescentske psihijatre i komentare za potrebom uspostavljanja posebne ordinacije za dječju i adolescentsku psihijatriju u članku 16. U okviru iste ordinacije također bi trebao djelovati 1 magistar logopedije Nije prihvaćen Ne prihvaća utvrđivanje uvjeta za ordinaciju za logopedsku djelatnost. U skladu sa Zakonom o zdravstvepj zaštiti , čl. 46. u ordinaciji se može obavljati zdravstvena djelatnost obiteljske (opće) medicine, dentalne zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena, medicine rada / medicine rada i sporta te specijalističko-konzilijarna djelatnost. Odredbe koje se odnose na ordinacije odgovarajuće se primjenjuju na medicinsko-biokemijske laboratorije, privatne prakse za zdravstvenu njegu u kući, privatne prakse fizioterapeuta, privatne prakse primalja, privatne prakse dentalnih tehničara, privatne prakse sanitarnih inženjera, privatne prakse radnih terapeuta i ljekarne u kojoj se obavlja ljekarnička djelatnost kao privatna praksa.
10 Neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot Popovača PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U članku 53. stavku 3. točki 7. Odjel djelatnosti psihijatrije predlažem da se iza teksta: - vrata i prozori u zatvorenom traktu moraju biti osigurani metalnim rešetkama, dodat tekst: „ili sigurnosnim staklom“ - dvije nadzirane sobe opremljene suvremenim sistemom video nadzora na odjelu hitne psihijatrije, od najmanje 9 m2, doda tekst: „ili soba za izdvajanje“ - dodati pod točku koja glasi „- prostor za pušenje bolesnika s ventilacijom“ sukladno 25. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda. - prvostupnica sestrinstva doda tekst: „kategorizacija bolesnika prema potrebama za zdravstvenu njegu“. Prihvaćen Prihvaćen.
11 Jelena Mladenić PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI Želim istaknuti kako smatram da se dosadašnja praksa te uključenost kliničkih psihologa u rad većeg broja odjela (psihijatrije, internističkih i kirurških djelatnosti, ginekologije i opstetricije, pedijatrije, neurologije) pokazala vrlo korisnom jer sudjeluju u diferencijalnoj dijagnostici, savjetovanju i pružanju psihološke podrške tijekom (kroničkih) bolesti. Ne razumijem zašto isto nije obuhvaćeno Pravilnikom. Također, tko će provoditi psihologijske upitnike i neuropsihologijsko testiranje u Centrima za medicinu spavanja obzirom da (klinički) psiholozi nisu navedeni u popisu radnika? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
12 Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo i glavna sestra Kliničke bolnice Dubrava Zagreb, Sanja Piškor, dipl.med.techn. PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U potpunosti se slažem i podržavam sve komentare i napomene predložene od Hrvatske komore medicinskih sestara, kako načelne tako i one na pojedine članke. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
13 Hrvatski zbor fizioterapeuta PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI Zakon o fizioterapijskoj djelatnosti (nn 120/08) u članku 7. propisuje "Temeljno obrazovanje fizioterapeuti stječu završavanjem studija fizioterapije kojim se osigurava visoka razina obrazovanja sukladno propisima iz područja visokog obrazovanja." Nije precizirana kvalifikacija te je potrebno u svim člancima gdje stoji stručni prvostupnik fizioterapije, brisati riječ "stručni" (jer kvalifikacije koje su moguće su i stručne i sveučilišne). Fizioterapeutski tehničar je posebno zanimanje unutar fizioterapijske djelatnosti i niti u jednom slučaju ne može zamijeniti fizioterapeuta (jer se razlikuju opisi poslova, razina samostalnosti i odgovornosti). U svim člancima gdje je napisano fizioterapeutski tehničar/ stručni prvostupnik fizioterapije treba brisati "fizioterapeutski tehničar/ stručni". Prema pravilniku o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (NN 2/11) člankom 4. propisano je "b) da u stručnoj jedinici iz točke a) ovoga članka u punom radnom vremenu radi zdravstveni radnik s položenim stručnim ispitom i važećim odobrenjem za samostalan rad koji ima višu, a najmanje istu razinu završenog obrazovanja zdravstvenog usmjerenja te koji ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci". Sukladno Programu pripravničkog staža za fizioterapeute i fizioterapeutske tehničare, pripravnici su obvezni obaviti dio staža osim na neurološkom i kirurškom (traumatologija, ortopedija), obaviti i na internističkom odjelu (uključuje kardiološke, pulmološke i metaboličke bolesti). Logično je da postoje i radna mjesta na tim odjelima te je potrebno na internističkom odjelu previdjeti i fizioterapeuta. Prihvaćen Prihvaćen.
14 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI Člankom 5. jasno je propisano da građevine trebaju udovoljavati elementima pristupačnosti, tako je potrebno i da su instrumenti i oprema prilagođeni za pregled osoba s invaliditetom. Vezano za specifične preventivne preglede žena s invaliditetom, ginekološka oprema mora biti prilagođena za pregled žene s tjelesnim invaliditetom. Stoga smatramo kako je Pravilnikom o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti u člancima u kojima se kao oprema navodi ginekološki stol, potrebno jasno navesti i ginekološki stol koji je prilagođen za pregled žena s tjelesnim invaliditetom kao normativ i standard za obavljanje zdravstvene djelatnosti u odnosu na žene s invaliditetom (ordinacije djelatnosti dermatologije i venerologije i ordinacije ginekologije i opstreticije). Nacrtom Pravilnika propisan je standard opremanja odjela za palijativnu skrb sa antidekubitalnim madracima (antidekubitalnim madracima s kompresorom). Međutim, odjeli palijativne skrbi nisu jedini odjeli u kojima su smješteni dugoležeći pacijenti. Smatramo kako je na svim odjelima uključujući i JIL, potrebno propisati normativ i standard ove vrste opreme. Pravobraniteljica je uputila upitnik svim zdravstvenim ustanovama o pojavnosti dekubitusa u zdravstvenim ustanovama. Iz dobivenih podataka proizlazi kako je, usprkos činjenici kako veliki broj pacijenata već dolazi sa ranama, još uvijek veliki broj pacijenata koji razvijaju dekubitus u bolnicama. Kao jedan od razloga je i nedovoljna opremljenost zdravstvenih ustanova antidekubitalnom opremom dok je drugi razlog nedovoljni broj medicinskih sestara po odjelima (koje bi bile u mogućnosti okretati ležećeg bolesnika svaka dva sata) Slijedom navedenog, predlažemo kako je potrebno kao normativ i standard propisati antidekubitalnu opremu na svim odjelima gdje su ležeći pacijenti. Predlažemo povećati normativ vezano za broj medicinskih sestri koje su zaposlene u zdravstvenim ustanovama koje skrbe o pacijentima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
15 ustanova za zdravstvenu njegu u kući Ane Švarc PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI Poštovani U potpunosti podržavam iznesene prijedloge Udruge medicinskih sestara zdravstvene njege u kući .Ane Švarc Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
16 Hrvatska udruga patronažnih sestara PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI Hrvatska udruga patronažnih sestara (HUPS) Patronažna zdravstvena zaštita obuhvaća procjenu potreba zdravog ili bolesnog čovjeka te obitelji, edukacijom u svrhu očuvanja zdravlja, prevencije bolesti i komplikacija, postizanja oporavka ili mirne i dostojanstvene smrti. Rad s cjelokupnom populacijom zdravom i bolesnom iziskuje široki raspon znanja u svim njegovim oblicima. Polivalentnost sestrinske prakse u patronažnoj djelatnosti iziskuje stalnu nadogradnju edukacije i rad na vlastitoj osobnosti. Bogato generalno znanje te adaptacija na promjene koje donosi modernizacija, imperativ je za pružanje kvalitetnih sestrinskih intervencija. Provode se postupci: primarne prevencije-rad sa zdravom populacijom individualno i grupno, promoviranje zdravih stilova života, te sekundarne i tercijarne prevencije. Ciljna populacija; trudnice, rodilje, žene, novorođenčad, dojenčad, djeca u predškolskoj i školskoj dobi, odrasle i starije osobe bilo zdrave ili bolesne Edukacija bolesnika i obitelji, procjena, utvrđivanje potrebe i plana zdravstvene njege, provođenje dijagnostičko terapijskih postupaka individualno i u radu kroz male grupe, sudjelovanje u provođenju nacionalnih preventivnih programa temeljne su aktivnosti. Daljnje aktivnosti patronažne sestre orijentirane su na sudjelovanje u provođenju zdravstvenih preventivnih, promotivnih programa u zajednici koje se odvijaju kroz individualno i grupno zdravstveno preventivno savjetovanje, izradu i distribuciju zdravstveno-odgojnog materijala, sudjelovanje u provođenju zdravstveno preventivnih i zdravstveno promotivnih programa na lokalnoj razini, provođenje zdravstveno-odgojnih tečajeva, telefonskog savjetovanja, radionica i savjetovališta. Razvijanje suradnje na interdisciplinarnom i intersektorskom nivou što uključuje suradnju s drugim djelatnostima primarne, te sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite te suradnju s drugim sudionicima u zdravstvenoj zaštiti pojedinaca na lokalnoj razini iz sustava socijalne skrbi, pravosuđa, prosvjete, civilnih organizacija, udruga i ostalih organizacija, sastavni je dio sestrinskog rada. Patronažna sestra provodi postupke edukacije ostalih zdravstvenih radnika te surađuje kao mentor s visokoškolskim ustanovama s ciljem podizanja kvalitete rada i obrazovanja te aktivno sudjeluje u provođenju projekata usmjerenih na primarnu zdravstvenu zaštitu. Tako kompleksnu djelatnost koja je bila godinama sustavno zapostavljena teško može provoditi ako nema osnovne tehničko materijalne uvjete, priznatu visoku stručnu spremu kao u ostalim članicama EU i nije povezana s ostalim dionicima zdravstvenog sustava putem informatičkog sučelja. Visoko obrazovanje u sestrinstvu školuje sestre za edukatore, istraživački rad, management što patronažna sestra i provodi u svom svakodnevnom radu. Stoga predlažemo promjene Pravilnika u članku 43. stavak 4 u kojima se opisuju uvjeti za patronažne sestre u sljedeće: Za provođenje patronažne djelatnosti potrebno je osigurati: prostoriju za patronažnu sestru najmanje od 12 m2, prostoriju za provođenje rada u maloj grupi od najmanje 40 m2, čekaonicu za pacijente od najmanje 9m2, sanitarni čvor za radnike, sanitarni čvor za pacijente. Oprema prostorije za patronažnu sestru: radni stol, stolac, ormari za sestrinsku dokumentaciju, ormar za potrošni materijal ormar medicinske proizvode, garderobni ormar, garderobna vješalica, računalo / prijenosno računalo informatički program za patronažne sestre pisač dva stolca za pacijente, stol za previjanje djece stol za medicinski pribor s bubrežastom zdjelica posuda za vatu vaga s visinomjerom, (za odrasle) telefonski aparat, mobilni uređaj, plastična posuda za medicinski otpad, posude za ostali otpad, lavabo s toplom i hladnom vodom, posuda za sapun, stalak za papirnati ručnik, papirnati ručnici, prenosna vaga za djecu s torbom, sestrinska torba. Sestrinska torba sadrži: aparat za određivanje glukoze, jednokratne profesionalne lancete za vađenje GUK, jednokratne profesionalne lancete PQU, test trake za brzo određivanje promjena u urinu, tlakomjer, (manžeta za djecu i za odrasle) toplomjer (digitalni) otoskop/baterijska lampa (npr.pregled prohodnosti nosa, pregled testisa) pulsni oksimetar stetoskop, antiseptik, dezinficijens za ruke rukavice, (jednokratne i sterilne) maska, zaštitnu pregaču, nazuvke, sterilna kompresa (5x5, 8x5, 10x10) sterilna gaza 1/2m zavoj (5x5, 10x10) samoljepiva traka 2,5x9,1 lapis, vata, pinceta jednokratna škare, izdajalica za izdajanje majčinog mlijeka, centimetar platneni 2x (za novorođenče, i za odrasle) maramice za dezinfekciju, papirnati ručnik, promotivni materijal, posuda za medicinski otpad, sestrinska dokumentacija promotivni materijal, identifikacijska kartica, rokovnik, olovka Prostorija za provođenje rada u maloj grupi mora sadržavati: okrugli stol, stolce za pacijente najmanje 15 komada (konferencijske) daktilo stolac, LCD projektor, platno za projekciju vaga s visinomjerom, garderobni ormar, garderobne vješalice, pokazna lutka novorođenče, kadica za kupanje, stol za previjanje djece, strunjače ili spužvaste podloge za pod, tanjur i čaša za dijabetičare (pokazni), mentalne mape, ploča za pisanje stol za previjanje dojenčadi, posuda za medicinski otpad, posuda za komunalni otpad, garderobna vješalica, oglasne ploče, lavabo sa toplom i hladnom vodom, stalak za sapun, - stalak za papir za ruke. Radnici: prvostupnica sestrinstva, magistra sestrinstva ili diplomirana med. sestra S poštovanjem Suza Valenčak mag. med. techn. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća na način: Dodaje se i sadržaj torbe patronažne sestre i Radnici: prvostupnica sestrinstva/magistra sestrinstva Ne prihvaća se u čl.43.st.4 utvrđivanje prostornih uvjeta za čekaonicu za pacijente od najmanje 9m2, sanitarni čvor za radnike, sanitarni čvor za pacijente. Djelatnost patronažne zdravstvene zaštite integirani je dio doma zdravlja te nije potrebno utvrđivati dodatni prostor za čekaonicu niti sanitarni čvor za radnike i pacijente.
17 JADRANKA GOLUB PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI PREDMET: OSVRT NA PRAVILNIK O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA ,RADNIKA , MED.-TEH. OPREME ZDRAVSTVENIH DJELATNOSTI POŠTOVANI, MOLIMO VAS DA UZMETE U OBZIR NAŠU PRIMJEDBU KOJA SE ODNOSI NA DIO TESTA GDJE SE SPOMINJU RADNICI , MOLIMO DA SE DEFINIRA 2 MEDICINSKE SESTRE OPĆE NJEGE S POSEBNOM EDUKACIJOM IZ PALIJATIVNE SKRBI I 1 PRVOSTUPNICA S EDUKACIJOM IZ PALIJATIVNE SKRBI NA 6 BOLESNIKA. HVALA , Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
18 Mario Laganović u ime Hrvatskog društva za nefrologiju dijaliu i transplantaciju, Hrvatskog liječničkog zbora PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI OSVRT Upravnog odbora Hrvatskog društva za nefrologiju dijalizu i transplantaciju, Hrvatskog liječničkog zbora na PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI Članak 38 Centar za dijalizu Predlažemo slijedeće korekcije: (5) Aparati za hemodijalizu U bolničkim centrima osigurati 20% , a u izvanbolničkim 10 % rezervnih aparata za hemodijalizu, koji bi se, sukladno međunarodnim i nacionalnim smjernicama, mogli koristiti za kroničnu hemodijalizu bolesnika/ca inficiranih uzročnicima koji se mogu prenijeti preko dijaliznog aparata. (7) Radnici Liječnici - ujednačiti broj liječnika u Centrima za dijalizu u KBC-ovima i Općim bolnicama: 30 bolesnika/ca na kroničnoj dijalizi 1 liječnik s punim radnim vremenom u dijalizi - izvanbolnički Centri za dijalizu 40 bolesnika/ca na kroničnoj dijalizi 1 liječnik s punim radnim vremenom u dijalizi Medicinske sestre/tehničari - Centri za dijalizu u KBC-ovima i općim bolnicama 3 bolesnika/ca na kroničnoj dijalizi 1 prvostupnica sestrinstva specijalist u djelatnosti dijalize ili 1 medicinska sestra specijalist u djelatnosti dijalize 10 bolesnika/ca na peritonejskoj dijalizi 1 prvostupnica sestrinstva specijalist u djelatnosti dijalize - izvanbolnički Centri za dijalizu 4 bolesnika na kroničnoj dijalizi 1 prvostupnica sestrinstva specijalist u djelatnosti dijalize ili 1 medicinska sestra specijalist u djelatnosti dijalize. Prema Prema odluci Ministarstva zdravstva iz 2015. godine, svaki Centar za dijalizu mora imati medicinsku sestru-transplantacijskog koordinatora na pola radnog vremena. Zdravstveni djelatnici – liječnici i medicinske sestre/tehničari pri Centrima za dijalizu u KBC-ovim i Općim bolnicama osim postupaka kronične hemodijalize osiguravaju krvožilne pristupe (centralne venske katetere) za provođenje akutnih hemodijaliznih postupaka, provode kontinuirane-24 satne hemodijalize, kontinuirane-24 satne hemofiltracije, plazmafereze. Svi postupci mimo kronične hemodijalize i kronične peritonejske dijalize trebaju biti zasebno normirani i mišljenja samo da ih je potrebno unijeti u ovaj Pravilnik. Norme za dodatne postupke odnose se na vrijeme potrebno za njihovo provođenje u odnosu na radno vrijeme koje iznosi 8 sati dnevno. Taj parametar je Full Time Equivalent (FTE). Primjerice za postavljanje centralnog venskog katetera FTE liječnika je 0,15 FTE, a medicinske sestre/tehničara 0,25. Za akutnu dijalizu FTE liječnika je 0,15, a za medicinsku sestru/tehničara 0,5. Stoga je broj liječnika i medicinskih sestara u Centrima za dijalizu pri KBC-ovima i Općim bolnicama potrebno prilagoditi vrstama i opsegu programa postavljanja dijaliznih katetera, kontinuiranih dijaliznih postupaka i postupaka plazmafereze. (8) Doktor medicine iz stavka 7. ovoga članka treba biti specijalist nefrolog, iznimno specijalist interne medicine, odnosno specijalist pedijatrije s edukacijom za provođenje dijalize. Doc dr sc Mario Laganović v.d. predsjednika HDNDT Prihvaćen Prihvaćen.
19 Hrvatska komora medicinskih sestara PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI Načelne primjedbe: - Povećati broj medicinskih sestara na svim odjelima jer je ponegdje omjer medicinskih sestara i njegovatelja na broj pacijenta isti što nije realno, jer medicinske sestre procjenjuju potrebe pacijenta i planiraju zdravstvenu njegu. - Postavlja se pitanje što će raditi njegovatelji u djelatnosti za dermatologiju, oftalmologiju i sl. odjelima? - Potrebno je jasnije definirati broj medicinskih sestara na svim bolničkim odjelima, jer ovakva formulacija daje prostora za različita tumačenja – naime kad se govori o broju medicinskih sestara na određeni broj bolesnika, svakako bi trebalo dodati „za 8 sati“, koliko je propisano radno vrijeme za medicinske sestre. - Umjesto „ u dežurstvu“, za medicinske sestre na bolničkim odjelima koje takvu organizaciju rada nemaju, staviti „ za noćni rad, blagdan, subotu i nedjelju te omogućavanje tjednog odmora, osigurati najmanje 30% radnika redovite smjene“ - Predlaže se da naziv njegovatelj glasi: pomoćni djelatnik-bolničar Nije prihvaćen Navedeni Pravilnik regulira minimalni broj u smislu normative i standarde kadrova, tako da poslodavac može ako ima potrebu I mogućnost povećati broj kadrova.
20 Udruga medicinskih sestara zdravstvene njege u kući PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI UDRUGA MEDICINSKIH SESTARA ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI Članak 26 (2) Oprema: Predlažemo: iza riječi " metalne posude za sterilizaciju instrumenata " dodati " ukoliko se koriste instrumenti za višekratnu upotrebu" Obrazloženje: medicinske sestre/tehničari ne moraju nužno koristiti instrumente za višekratnu upotrebu pa u tom slučaju nemaju niti potrebe za korištenjem metalnih posuda za sterilizaciju, materijal za previjanje propisuje liječnik obiteljske medicine, temeljem prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Predlažemo: Brisati riječi "pribor za primjenu peroralne i lokalne terapije“. Obrazloženje: Medicinske sestre/tehničari provode postupke zdravstvene njege u kući ili stanu bolesnika, pribor za primjenu peroralne terapije jest čaša, šalica i žlica po potrebi (za usitnjavanje lijeka) što ima svaki bolesnik u svojoj kući. Ukoliko se kod bolesnika primjenjuje lokalna terapija (masti, kapi, prašci, losioni, kreme, ulja) propisuje ih osobno bolesniku liječnik obiteljske medicine temeljem prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja . Predlažemo: Brisati riječi „pribor za kateterizaciju mjehura i urinarni kateteri različitih promjera" Obrazloženje: Sav pribor za kateterizaciju mjehura i urinarne katetere bolesniku propisuje na doznaku liječnik obiteljske medicine. Predlažemo: Brisati riječi" test trake za brzo određivanje promjena u urinu" Obrazloženje: liječnik obiteljske medicine provodi postupak zbog efikasnosti i efektivnosti rezultata. Nema opravdane osnove za obveznim držanjem u prostoru za obavljanje djelatnosti. Predlažemo: iza riječi " plastična posuda brisati riječi "medicinski otpad" i dodati riječi "za male oštre infektivne predmete" (igle , lancete) Obrazloženje: medicinske sestre/tehničari obavezni su prema važećim zakonskim propisima na siguran način zbrinuti upotrijebljene male oštre predmete , no nisu obvezni ni ovlašteni odgovarati za medicinski niti komunalni otpad. Torba medicinske sestre mora sadržavati: Predlažemo: Brisati "sterilni set za vađenje konaca". Obrazloženje: medicinska sestra ne mora nužno imati u sestrinskoj torbi uvijek sterilni set za vađenje konaca . U dogovoru s liječnikom obiteljske medicine o provođenju postupka uzet će potreban sterilni set za vađenje konaca iz prostora za obavljanje djelatnosti . Predlažemo: Brisati " set za vađenje krvi " Obrazloženje: medicinska sestra ne mora nužno imati u sestrinskoj torbi uvijek prisutan set za vađenje krvi. Prema planu i programu rada na dnevnoj bazi, za potrebe ovog postupka medicinska sestra/tehničar uzet će potreban set iz prostora za obavljanje djelatnosti. Predlažemo: Brisati "sredstvo za zbrinjavanje kroničnih rana" . Obrazloženje: liječnik obiteljske medicine obavezan je napisati osobno bolesniku ili njegovoj obitelji recepte i doznake za pomagala za zbrinjavanje kroničnih rana. Medicinska sestra/ tehničar nisu obavezni imati sredstva za zbrinjavanje kroničnih rana u sestrinskoj torbi. Predlažemo: Brisati "instrumente i pribor za toaletu stome ". Obrazloženje: Liječnik obiteljske medicine je obvezan osigurati temeljem prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja instrumente i pribor za toaletu stome. Medicinske sestre/tehničar nisu obavezni imati instrumente i pribor za toaletu stome u sestrinskoj torbi. Predlažemo: iza riječi "posudu za odlaganje kontaminiranog pribora" dodati "ukoliko se koriste instrumenti za višekratnu upotrebu" . Obrazloženje: Medicinska sestra/tehničar danas najčešće koriste sterilne jednokratne instrumente. (3) Radnici: Predlažemo: 1 medicinska sestra / medicinska sestra opće njege/medicinska sestra s dodatnim usavršavanjem iz zdravstvene njege u kući / prvostupnica sestrinstva . Obrazloženje: Medicinske sestre/tehničari kroz nepunih tri desetljeća kontinuirano ulažu u svoje obrazovanje ,kompetencije ,kvalitetu i sigurnost bolesnika . Proces zdravstvene njege i kvalitetu usluga nemoguće je provoditi i osigurati bez visokoobrazovanih medicinskih sestara/tehničara, medicinskih sestara /tehničara sa završenim dodatnim usavršavanjem iz zdravstvene njege u kući i s dodatnom edukacijom. .Prvostupnica/k sestrinstva je jedina kompetentna planirati,provoditi i evaluirati proces zdravstvene njege. Medicinske sestre/tehničari su uspješno završili jednogodišnji program dodatnog usavršavanja zdravstvene njege u kući (stečenih 60 ECTS bodova) NN35/2018. Smatramo da je izuzetno važno i potrebno priznavanje visokoobrazovanih zdravstvenih djelatnika i unapređivanje sestrinske profesije u zdravstvenoj njezi u kući . Predsjednica Udruge Barica Hršak Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
21 Marin Repustić PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI HRVATSKO DRUŠTVO OPERACIJSKIH SESTARA. Članak 53, stavak 2. Odjel kirurških djelatnosti Operacijska dvorana od najmanje 40 m2 Predprostor za pranje ruku od najmanje 9 m2 Propusnik za radnike od najmanje 12 m2 Sobu za buđenje od 20m2 po operacijskoj dvorani Prostor za brzu sterilizaciju od najmanje 10 m2 Sobu za postavljanje i odstranjivanje imobilizacije u djelatnostima koje istu provode od najmanje 12 m2 Oprema: operacijski stol, operacijska lampa, elektrokauter , dva kompleta kirurških instrumenata i medicinsko tehničku opremu za osnovne zahvate sukladno specijalizaciji odnosno užoj specijalizaciji. Radnici: 1 doktor medicine specijalist opće kirurgije ili specijalist dječje kirurgije ili specijalist neurokirurgije ili specijalist maksilofacijalne kirurgije ili specijalist abdominalne kirurgije ili specijalist kardiotorakalne kirurgije ili specijalist plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije ili specijalist vaskularne kirurgije, Ispravno je navesti: 1 operacijska medicinska sestra instrumentarka/operacijski medicinski tehničar instrumentar, 1 operacijska medicinska sestra instrumentarka/operacijski medicinski tehničar instrumentar za asistenciju operacijskoj medicinskoj sestri instrumentarki u operacijskoj sali. U prijedlogu Pravilnika navedena je 1 medicinska sestra specijalist u operacijskoj djelatnosti. Takav profil medicinskih sestara (specijalista u operacijskoj djelatnosti) u Republici Hrvatskoj ne postoji. Za njih ne postoji formalna edukacija, ne postoji odgovarajuća licenca niti su od strane nadležnih tijela za takav profil medicinskih sestara propisane kompetencije. U Pravilnik je potrebno dodati naziv operacijska medicinska sestra instrumentarka. Za taj profil medicinskih sestara u Republici Hrvatskoj postoji formalna edukacija pri visokoškolskoj ustanovi. Ista edukacija odobrena je od Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje i izrađen je program teorijske i praktične nastave. Cilj programa edukacije je stjecanje znanja i vještina kao i kompetencija koje omogućuju samostalno obavljanje postupaka tijekom operacijskog zahvata, razumijevanje procesa rada u operacijskim dvoranama kao i daljnje profesionalno usavršavanje. Program edukacije podrazumijeva ukupno 600 sati nastave od toga 190 sati teoretske nastave i 410 sati praktične nastave. Edukacijom su propisani slijedeći kolegiji: Osnove anesteziologije, Osnove kirurgije, Zaštita od zračenja, Sestrinstvo u odjelu za sterilizaciju, Zdravstvena njega bolesnika u perioperacijskom okruženju, Zdravstvena njega bolesnika u sobi za buđenje, Psihologija i komunikacijske vještine za operacijske medicinske sestre instrumentarke, Organizacija i upravljanje u operacijskom sestrinstvu, Pravni aspekti sestrinske skrbi, Etika i deontologija u sestrinstvu, Informatika u operacijskom sestrinstvu, Zdravstvena njega zasnovana na dokazima i Praktična nastava- instrumentiranje. U Pravilniku je potrebno izmijeniti broj operacijskih medicinskih sestara instrumenatarki s 2 na 2,5 odnosno na dvije operacijske sale 5 operacijskih sestara instrumenatarki sukladno preporukama European Operating Room Nurses Association. Kao obaveznu opremu potrebno je dodati aparat za sukciju i aparat za evakuaciju kirurškog dima (sa svrhom zaštite i povišenja razine sigurnosti osoblja u operacijskoj sali ). U Pravilniku je potrebno izmijeniti naziv elektrokauter u Aparat za elektrokauterizaciju. Nije prihvaćen Ne prihvaća se povećenje standarda u smislu povećanja kadrova med.sestara jer Pravilnik propisuje minimalne uvjete.
22 HLZ PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI Poštovani, Hrvatsko društvo za mentalno zdravlje djece i adolescenata je isti proučilo, kroz prizmu elemenata u kojima se Nacrt odnosi ili bi se trebao odnositi na djelatnost dječje i adolescentne psihijatrije. Predsjednica društva je i predsjednica povjerenstva Ministarstva zdravstva za dječju i adolescentnu psihijatriju a prvi dopredsjednik član istog tijela. To Povjerenstvo podržava iste dopune i komentare na Pravilnik u konsenzusu da je riječ o grani koju treba snažiti. U tom smislu je i Povjerenstvo za dječju i adolescentnu psihijatriju MZ-a, uz strategiju dječje i adolescentne psihijatrije donijelo i još neke zaključke uključivo i prijedlog uvrštavanja djelatnosti s njenim specifičnostima kao posebne kategorije u Pravilnik. Isti je od 2012. kada je dječja i adolescentna psihijatrija odvojena kao specijalizacija dopunjavan najmanje jednom no dječja nije uvrštena. Na naše zadovoljstvo u ovom Nacrtu je to ipak ispravljeno ali samo djelomično pa je dodan i opis odjela dječje i adolescentne psihijatrije u čl. 53. st. 3. točka 8. No smatramo da to nije potpuno jer je Povjerenstvo za dječju i adolescentnu psihijatriju MZ-a donijelo širi prijedlog koji regulira po naravi stvari povezane elemente (ne samo odjel) poput ordinacije, dnevne bolnice... Stoga u ime Hrvatskog društva za mentalno zdravlje djece i adolescenata na predloženi nacrt predlažemo određene komentare i dopune Članak 12. Dodaje se: Dispanzer za mentalno zdravlje ili odjel za mentalno zdravlje u PZZ, ukoliko ne primjenjuju farmakoterapiju, parenteralnu dijagnostiku ili instrumente u prostoriji za preglede ne moraju imati: - tlakomjer s različitim širinama manžeta, autoklav/suhi sterilizator, ležaj za pregled bolesnika, paravan, ormar za instrumente i lijekove, stolić za instrumente, toplomjere (2 kom.), fonendoskop (slušalice), špatule za pregled ždrijela za jednokratnu uporabu, plahte za jednokratnu uporabu, rukavice za jednokratnu uporabu, plastičnu posudu za medicinski otpad – komplet lijekova za terapiju anafilaktičkog šoka i potrebnom opremom za održavanje vitalnih funkcija (praćenje srčane akcije i saturacije kisika, neinvazivno mjerenje tlaka), bocu s kisikom s dozimetrom i raspršivačem i ampulirane lijekove sukladno potrebama djelatnosti koji moraju biti smješteni u ordinaciji, lijekove koji sadrže droge koji se moraju čuvati u ormaru sef izvedbe uz vođenje evidencije, sukladno posebnim propisima. Članak 16. Predlaže se nakon 17) Ordinacija djelatnosti psihijatrije: Ubaciti 18) Ordinacija djelatnosti dječje i adolescentne psihijatrije Opremu sukladno članku 12. ovoga Pravilnika Radnici: 1 doktor medicine specijalist dječje i adolescentne psihijatrije ili subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije ili u iznimnim slučajevima specijalist psihijatrije i 1 medicinska sestra-medicinski tehničar specijalist u psihijatrijskoj djelatnosti ili 1 medicinska sestra opće njege za 8 sati radnog vremena. U ordinaciji gdje je osnovan telemedicinski pristupni centar ili osigurana dostupnost telemedicinskih usluga iz telemedicinskog specijalističkog centra u pogledu radnika potrebno je osigurati 1 medicinsku sestru-medicinskog tehničara prvostupnicu/ka s iskustvom u radu u psihijatrijskoj djelatnosti za 8 sati radnog vremena. Naime nacrt ovog pravilnika samo u članku 53. prepoznaje djelatnost dječje i adolescentne psihijatrije koja je od 2012. posebna i razdvojena (čak i bez zajeničkog debla) specijalizacija prema Pravilniku u specijalističkom usavršavanju doktora medicine. Kao takva imna svoje specifičnosti koje se odražavaju i kroz druge aspekte koje ovaj nacrt regulira a ne samo članak 53. Članak 34. Predlaže se dopuna točke 7 (7) Iznimno od stavka 4. i 5. ovoga članka djelatnosti infektologije, ginekologije i opstetricije, DJEČJE I ADOLESCENTNE PSIHIJATRIJE, te pedijatrije moraju imati zasebne ordinacije i čekaonice. Članak 35. prijedlozi glede dnevnih bolnica su pomalo neujednačeni i dok primjerice za Dnevne bolnice gdje se provode zahvati u anesteziji se specificiraju i kadrovi za druge to nije slučaj. Predlažemo Uvođenje kategorije dnevna bolnica u djelatnosti dječje i adolescentne psihijatrije. Radnici: Na 6 pacijenata 1 doktora medicine specijalista dječje i adolescentne psihijatrije ili subspecijalista dječje i adolescentne psihijatrije ili u iznimnim slučajevima specijalist psihijatrije; 1 medicinska sestra-medicinski tehničar prvostupnik/ca s iskustvom u radu u psihijatrijskoj djelatnosti; 1 medicinska sestra-medicinski tehničar specijalist u psihijatrijskoj djelatnosti ili 1 medicinska sestra opće njege; 1 klinički psiholog s iskustvom u radu s djecom, 1 radni terapeut s iskustvom u radu s djecom za 8 sati radnog vremena. Predlaže se dodatak koji prati napredak i promjene u razvoju kuhinjske tehnike. (10) Kuhinja iz stavka 9. ovoga članka mora imati sljedeću opremu: odgovarajući stol, električno ili plinsko kuhalo, hladnjak, posuđe, kuhinjsku vagu, ormar za spremanje posuđa i trodijelni sudoper za pranje, dezinfekciju i ispiranje te ocijednu površinu za sušenje posuđa ILI PERILICU POSUĐA. Članak 43. Predlažemo uklopiti slijedeće: Dom zdravlja/ZJZ Mentalno zdravlje djece i adolescenata Za obavljanje djelatnosti zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja djece i adolescenata potrebno je osigurati ordinacije ovisno o vrsti djelatnosti sukladno odredbama ovoga Pravilnika. Ordinacije mogu biti polivalentne tako da se u istoj ordinaciji obavlja rad najviše dvije specijalnosti u smjenskom radu, pod uvjetom, da su osigurane i specifične prostorije i oprema potrebne za rad pojedinih specijalnosti. Čekaonica za najviše tri polivalentne ordinacije može biti zajednička, a za svaku sljedeću polivalentnu ordinaciju čekaonica se povećava za 0,6 m². Potrebno je osigurati prostoriju od najmanje 20 m² za grupni rad. Radnici: 1 doktor medicine specijalist dječje i adolescentne psihijatrije ili subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije ili u iznimnim slučajevima specijalist psihijatrije/1 liječnik specijalist školske medicine, 1 psiholog s iskustvom u radu s djecom, 1 radni terapeut s iskustvom u radu s djecom, 1 medicinska sestra-medicinski tehničar prvostupnik/ca i 1 prvostupnica sestrinstva za rad izvan ustanove za 8 sati radnog vremena. U skladu s potrebama zajednice i 1 član tima iz područja socijalnog rada, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije i / ili logopedije za 8 sati radnog vremena. U ordinaciji gdje je osnovan telemedicinski pristupni centar ili osigurana dostupnost telemedicinskih usluga iz telemedicinskog specijalističkog centra u pogledu radnika potrebno je osigurati 1 medicinsku sestru-medicinskog tehničara prvostupnicu/ka s iskustvom u radu u psihijatrijskoj djelatnosti za 8 sati radnog vremena. Uvjereni smo da ćete uvažiti naše sugestije i prijedloge u sadržajnom dijelu. Sam oblik i nomotehničko uređivanje je izvan naše ekspertize a ovisit će i o konačno usvojenim prijedlozima svih zainteresiranih. S Poštovanjem Prof. dr. sc. Katarina Dodig Ćurković, Predsjednica Hrvatskog društva za mentalno zdravlje djece i adolescenata Doc. dr.sc. Tomislav Franić, Prvi dopredsjednik Hrvatskog društva za mentalno zdravlje djece i adolescenata Prihvaćen Prihvaća se na način da se u čl. 16. točka 17. mijenja i glasi : 17) psihijatrijske djelatnosti : – opremu sukladno članku 12. ovoga Pravilnika. Radnici: 1 doktor medicine specijalist psihijatrije/ doktor medicine specijalist dječje i adolescentne psihijatrije/ doktor medicine subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije i 1 medicinska sestra specijalist u psihijatrijskoj djelatnosti ili 1 medicinska sestra. U ordinaciji gdje je osnovan telemedicinski pristupni centar ili osigurana dostupnost telemedicinskih usluga iz telemedicinskog specijalističkog centra u pogledu radnika potrebno je osigurati 1 medicinsku sestru specijalista u psihijatrijskoj djelatnosti ili medicinsku sestru.
23 NEVENKA MEANDŽIJA PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI 17.2.2020. Odlukom stručnog vijeća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije smatramo da u ambulantama školske i adolescentne medicine za obavljanje djelatnosti nije potrebno imati opremu : jednokratne uro-katetere, pribor za ispiranje želuca. Od lijekova nije potrebno imati antidot terapiju ( flumazenil, nalokson), antipsihotike ( haloperidol, promazin), opijate ( morfin-klorid), opioidni analgetik ( tramadol). Nije prihvaćen Svaka ordinacija mora imati osnovni set opreme i lijekova.
24 Dimče Sertić PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI Prijedlog u svoje osobne ime i Sekcije ginekologa u PZZ U čl.16 st.4 .....ili ima odgovarajući dokaz o završenoj edukaciji u zemljama Europske unije. U čl.16 st. 5 pod 8) Radnici: 1 doktor medicine specijalista ginekologije i opstericije i 1 primalja ili medicinska sestra sa odobrenjem za samostalni rad. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća na način da se u čl. 16.st.5. pod točkom 8 tekst mijenja i glasi: Radnici:doktor medicine specijalist ginekologije i opstetricije i 1 primalja/primalja asistentica ili medicinska sestra. Ne prihvaća se izmjena u čl. 16.st.4.: Stručno društvo Hrvatskog liječničkog zbora nadležno za estetsku medicinu, jednako je tako nadležno i za razmatranje odgovarajućeg dokaza o završenoj edukaciji u država članica EU.
25 Privatna zdravstvena njega bolesnika Radmila Juras PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 1. Poštovani, podržavam prijedloge i stavove Udruge medicinskih sestara zdravstvene njege u kući Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
26 HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH BIOKEMIČARA PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 2. U stavku 4. predlaže se iza riječi „JIL-a“ staviti zarez, a iza teksta „hitne medicine“ dodati tekst „i medicinsko-biokemijskog laboratorija koji obavlja hitne analize“ Nije prihvaćen Odredba se odnosi na djelatnosti koje rade 24 sata.
27 Franjo Kroneisl u ime Hrvatskog društva za palijativnu medicinu HLZ PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 2. Dr. Đula Rušinović-Sunara, predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata, pojasnila je da postoji puno primjera kršenja prava pacijenata, ali najčešće je riječ o njihovoj potpunoj neinformiranosti. Ponekad se ne pozna ni razlika između pojmova osiguranik, pacijent i bolesnik. - U izgovoru, kada se kaže riječ pacijent, izravno se misli na bolesnika, misli se na bolesnu i nemoćnu osobu koja treba pomoć. Pacijent je korisnik zdravstvenih usluga a nije nužno i bolesnik, kazala je Dr. Đula Rušinović - Sunara. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
28 Franka Krajnović PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 2. Komentiram iz osobnog iskustva skrbi za dragu osobu koja je bila smještena u bolnici kao palijativni bolesnik. Bilo bi dobro kada se veće utvrđuju normativi za stacionarnu palijativnu skrb u domovima zdravlja, definirati da u bolesničkim sobama treba biti najviše dvije postelje, a uređenje sobe treba nalikovati prostorijama za stanovanja s priručnom kuhinjom i ležajem za noćni smještaj pacijentove obitelji. U stavku 3. članka 29. ovog Pravilnika u stacionaru doma zdravlja navodi se za djelatnost palijativne skrbi kako bolesnička soba treba imati najviše tri postelje i ne navodi se priručna kuhinja. Također, pod općim uvjetima za stacionar doma zdravlja navodi se kao opći uvjet priručna kuhinja od "minimalno od 20 m2", dovoljno bi bilo navesti samo priručna kuhinja te ostaviti mogućnost da taj prostor bude i manji tj. do 20 m2, ovisno o djelatnosti stacionara. Općenito jedna primjedba na normative radnika: nije jasno na koliko sati radnog vremena se utvrđuje normativ? Za 8 sati radnog vremena ili više? Također nije jasno što znači imati radnike "na raspolaganju" kako sada stoji u stavku 3. članka 29. Pravilnika. Pozdravljam i zahvaljujem na mogućnosti komentiranja. Djelomično prihvaćen Prihvaća se da se kod priručne kuhinje ne navodi površina, a ne prihvaća se prijedlog s najviše dvije postelje u stacionaru doma zdravlja, sukladno realnim uvjetima u većini stacionara domova zdravlja.
29 Karmen Lončarek PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 2. „Pacijent“ i „bolesnik“ nisu sinonimi, te je potrebno u dokumentu dosljedno koristiti izraz „pacijent“ kako to propisuje Čl.1. Zakona o zaštiti prava pacijenata: „Pacijentom u smislu ovoga Zakona smatra se svaka osoba, bolesna ili zdrava, koja zatraži ili kojoj se pruža određena mjera ili usluga u cilju očuvanja i unaprjeđenja zdravlja, sprječavanja bolesti, liječenja ili zdravstvene njege i rehabilitacije.“ Pacijent nije nužno i bolesnik, a primjer su zdrava beba koja prima cjepivo ili olimpijac koji prolazi sistematski pregled. Bolesnik se može liječiti sam i bez stručne pomoći, te nije ničiji pacijent. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
30 Alen Stojanović PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 4. Članak 4. stavak 5. a vezano za zaštitu od buke - nije definirano kakva akustička svojstva moraju zadovoljiti vrata. U praksi se buka iz čekaonice, ovisno o tipu i izvedbi ulaznih vrata u ordinaciju, gotovo nesmetano širi u ordinaciju, i zvukovi iz ordinacije u čekaonicu. Potrebno je zbog specifičnosti rada, osobito u uvjetima rada sa osobama slabijeg sluha, definirati zvučna svojstva i izvedbu vrata između čekaonice i ordinacije - zbog privatnosti razgovora s pacijentom koji slabije čuje a i zbog neometanog rada u smislu buke iz čekaonice koja je često vrlo jaka. Opisujem stanje u zgradi gdje je čekaonica zajednička za više ordinacija pa se u čekaonici nađe istodobno i puno ljudi koji se nadglasavaju u međusobnoj komunikaciji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
31 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 5. Prijedlog izmjene čl. 5. st. 2. Nacrta Pravilnika na način da se i dentalne laboratorije i djelatnosti zdravstvene njege u kući i djelatnost fizikalne terapije u kući bolesnika obveže da moraju udovoljavati uvjetima određenim posebnim propisom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti kao što je to navedeno u stavka 1.istog članka. Obrazloženje: Konvencija propisuje načelo univerzalnog dizajna koji označava oblikovanje proizvoda, okruženja, programa i usluga na način da ih mogu koristiti svi ljudi u najvećoj mogućoj mjeri, bez potrebe prilagođavanja ili posebnog oblikovanja. »Univerzalni dizajn« neće isključivati pomoćne naprave za određene skupine osoba s invaliditetom u onim slučajevima kada je to potrebno. Smatramo kako bi se načelo univerzalnog dizajna trebalo jednako primjenjivat na sve građevine, neovisno pružaju li određene građevine izravnu uslugu osobi s invaliditetom ili ne. Osim što osobe s invaliditetom jesu najčešće korisnici zdravstvenih usluga, moguće su situacije da se osobe s invaliditetom pojave i kao zaposlenici. Stoga, kako bi se izbjeglo naknadno prilagođavanje prostora, smatramo kako je okruženje potrebno već u početku oblikovati kako bi isti mogli koristiti svi ljudi u najvećoj mogućoj mjeri, bez potrebe naknadnog prilagođavanja ili posebnog oblikovanja. Nije prihvaćen Nije predmet ovog Pravilnika. Pravilnikom se utvrđuju standardi i normativi za obavljanje zdravstvene djelatnosti koji se odnose na osiguravanje minimalnih uvjeta za pacijante. Kod zapošljavanja osoba s invliditetom moraju se poštivati propisi koji reguliraju prava radnika.
32 Hrvatska komora dentalne medicine PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 5. U članku 5. stavak 1. Pravilnika predlažemo umjesto točke staviti zarez i tekst: „ u dijelu koji se odnosi na svladavanje visinskih razlika prostora kojim se kreću osobe smanjene pokretljivosti i u pogledu omogućavanja neovisnog življenja osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.“ Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
33 Alen Stojanović PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 7. Članak 7 stavak 2. - u slučaju da vlasnik prostora u kojem se obavlja zdravstvena djelatnost odlazi u mirovinu i gasi djelatnost - što može sa prostorom? Potrebno je definirati što se događa sa prostorom nakon što se zdravstvena djelatnost prekine zbog bilo kojeg razloga. Izvjesno je da bi ovaj članak mogao predstavljati problem prilikom raspolaganja nekretninom i u slučaju preseljenja djelatnosti ili prodaje i prenamjene prostora. Nije prihvaćen Nije predmet Pravilnika .
34 Marijo Parčina PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 8. Ja bi zamolio kolegice i kolege iz Hrvatska komora medicinskih biokemičara da unesu u svoje Članke, sukladno Članku 8. ovog Pravilnika, regulaciju lako zapaljivih kemikalija. Ista molbu imam za kolegicu ili kolegu koji je zadužen za Članak 24. i 25. (Patološki laboratorij) da se uvede isto, s naznakom da se radi o lako zapaljivim kemikalijama. Najbolje bi bilo sukladno za sve laboratorije da to bude određena jako mala prostorija: - u citološkom laboratoriju je to definirano kao prostor od 2,5 m2 - patološki laboratorij definira čuvanje kemikalija na 5 m2 - mikrobiolozi te iste stvari čuvaju na 4 m2 - u svim laboratorijima bi trebala stajati i alternativa prostoriji, a to bi bio specijalni protupožarni ormar za te svrhe s ugrađenom ventilacijom. Najrazumnije bi bilo iz sigurnosne perspektive da je to, jednako mala prostorija, jer masovno skladištenje ovakvih reagenasa se NE BI trebalo dodatno poticati kroz Pravilnike. Patolozi su ti koji bi eventualno imali veće zahtjeve, ali ne zboravite da ovim regulirate i privatni medicinski sektor koji obujmom posla je manji od javnih instituta. Uz kolegijalne pozdrave, Dr. Marijo Parčina - marijo@parcina.com Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
35 ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 11. U stavku (2) umjesto 9 m2 predlažemo da bude 5 m2. Nije prihvaćen Prostor od 5m2 nije dostatan za izolaciju.
36 Berislav Bulat PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 11. Ponovno se donose odredbe kojima se degradiraju standardi - čemu uvođenje polivalentnih ordinacija?? Pa odavno se radi na tome da se povećavaju kvadrature zdravstvenih ustanova, novoizgrađeni odjeli i ordinacije niču kao gljive iako neprestano upozoravamo na nedostatak zdravstvenog kadra koji će ih popuniti, a i populacija se osipa (negativan prirodni prirast, iseljavanje...). Kome se sada ovime treba pogodovati da ugura više djelatnosti u istu rupu? Oprostite na grubom izričaju, no ne mogu drugačije rastumačiti ovu odredbu nego da se u već ionako zapostavljenim sredinama želi omogućiti još više "pojednostavljivanja" tj. degradacije standarda kako bi se snizio trošak organizacije zdravstvene zaštite na mjestima u koja se ionako premalo ulaže. Zašto bi jedna ambulanta u npr. Vaškoj kraj Slatine imala dvije prostorije, posebno za zubnu ordinaciju, posebno za obiteljsku medicinu kad se može oboje ugurati u jednu prostoriju ili još bolje, u mobilnu ambulantu kako predviđa posljednja verzija Zakona o zdravstvenoj zaštiti? Istovremeno bolnica u susjednoj Virovitici dobiva stotine kvadrata novog prostora dnevne bolnice u koju se planira iseliti valjda i bolničku kapelicu jer se nema čime popuniti silna kvadratura... Čestitam! To je uistinu prava racionalizacija! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
37 HLZ PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 12. Članak 12. Dodaje se: Dispanzer za mentalno zdravlje ili odjel za mentalno zdravlje u PZZ, ukoliko ne primjenjuju farmakoterapiju, parenteralnu dijagnostiku ili instrumente u prostoriji za preglede ne moraju imati: - tlakomjer s različitim širinama manžeta, autoklav/suhi sterilizator, ležaj za pregled bolesnika, paravan, ormar za instrumente i lijekove, stolić za instrumente, toplomjere (2 kom.), fonendoskop (slušalice), špatule za pregled ždrijela za jednokratnu uporabu, plahte za jednokratnu uporabu, rukavice za jednokratnu uporabu, plastičnu posudu za medicinski otpad – komplet lijekova za terapiju anafilaktičkog šoka i potrebnom opremom za održavanje vitalnih funkcija (praćenje srčane akcije i saturacije kisika, neinvazivno mjerenje tlaka), bocu s kisikom s dozimetrom i raspršivačem i ampulirane lijekove sukladno potrebama djelatnosti koji moraju biti smješteni u ordinaciji, lijekove koji sadrže droge koji se moraju čuvati u ormaru sef izvedbe uz vođenje evidencije, sukladno posebnim propisima. Prof. dr. sc. Katarina Dodig Ćurković, Predsjednica Hrvatskog društva za mentalno zdravlje djece i adolescenata Doc. dr.sc. Tomislav Franić, Prvi dopredsjednik Hrvatskog društva za mentalno zdravlje djece i adolescenata Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
38 Tomislav Franić PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 12. Članak 12. Dodaje se:: Dispanzer za mentalno zdravlje ili odjel za mentalno zdravlje u PZZ, ukoliko ne primjenjuju farmakoterapiju, parenteralnu dijagnostiku ili instrumente u prostoriji za preglede ne moraju imati: - tlakomjer s različitim širinama manžeta, autoklav/suhi sterilizator, ležaj za pregled bolesnika, paravan, ormar za instrumente i lijekove, stolić za instrumente, toplomjere (2 kom.), fonendoskop (slušalice), špatule za pregled ždrijela za jednokratnu uporabu, plahte za jednokratnu uporabu, rukavice za jednokratnu uporabu, plastičnu posudu za medicinski otpad – komplet lijekova za terapiju anafilaktičkog šoka i potrebnom opremom za održavanje vitalnih funkcija (praćenje srčane akcije i saturacije kisika, neinvazivno mjerenje tlaka), bocu s kisikom s dozimetrom i raspršivačem i ampulirane lijekove sukladno potrebama djelatnosti koji moraju biti smješteni u ordinaciji, lijekove koji sadrže droge koji se moraju čuvati u ormaru sef izvedbe uz vođenje evidencije, sukladno posebnim propisima. Iako pisan osobno ovaj komentar ide i ispred Hrvatskog liječničkog Zbora - Hrvatskog društva za mentalno zdravlje djece i adolescenata Predsjednik: prof. dr. sc. Katarina Dodig Ćurković dr. med. Prvi dopredsjednik: doc. dr, sc. Tomislav Franić. dr. med a prema našim spoznajama podržava ga i donešen je od strane Povjerenstva za dječju i adolescentnu psihijatriju Ministarstva zdravstva kojeg smo članovi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
39 Alen Stojanović PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 12. čalank 12 stavak 1. - knjiga evidencije primanja i izdavanja lijekova koji sadrže droge - čini mi se da je ovo u suprotnosti sa nekim drugim pravilnikom budući da se u ordinaciji primarne zdravstvene zaštite propisivanje i izdavanje opijatnih lijekova vodi kroz naše programe. Prema očitovanju HZZO-a knjiga narkotika nije više neophodna. Osim ako se ne misli na neki drugi oblik opijatne terapije - npr. u opsegu djelatnosti anesteziologije - što bi trebalo jasno navesti. Nije prihvaćen Knjiga evidencije primanja i izdavanja lijekova koji sadrže droge potrebna je u fizičkom obliku u ordinacijama koje nisu spojene na CEZIH.
40 ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 13. Predlažemo maknuti riječi "EKG uređaj s pisačem", jer nije nužno da svaka ordinacija ima EKG uređaj već isti mora biti dostupan ordinaciji. U stavku (5) umjesto točke dodati "/prvostupnica sestrinstva.". Nije prihvaćen EKG uređaj s pisačem standard je liječničke ambulante.
41 Alen Stojanović PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 13. u stavku 1. - bubrežaste zdjelice koje se mogu sterilizirati - da imamo ih ali se ne koriste jer su i nepraktične i treba ih održavati. Industrija je smislila jednokratne bubrežaste zdjelice koje se već odavno koriste i po bolnicama. Čemu insistirati na opremi koja se neće koristiti. U stavku dva se opisuje torba koja moa biti "težine primjerene čestom prijenosu" a mora, između ostalog, sadržavati i 500-mililitarske boce ifuzija raznih tipova (ukupno 1500 + 20 ml infuzija) te prilično bogat ampularij. Jasna je namjera zakonodavca ali nije baš posve jasno kakvu je to torbu imao u vidu. Ovaj komentar možda zvuči neozbiljno ali nakon čitanja cijelog članka morate se zapitati. Predložio bih izradu standarda u obliku HRN norme koja bi točno opisala torbu i sadržaj te bi se kao takva mogla i nabaviti - kao što je kutija prve pomoći za vozila. U stavku 5. se opisuju radnici - s obzirom na srodne zakone koji definiraju rad u ordinaciji obiteljske medicine (liječnik može zaposliti još jednu medicinsku sestru i još jednog liječnika iste struke) potrebno je dodati riječ "barem". Osim toga nositelj djelatnosti ne može biti liječnik bez specijalizacije tako da bi stavak 5. trebao glasiti - Radnici: barem 1 doktor medicine specijalist obiteljske/opće medicine i barem 1 medicinska sestra/tehničar. Dodatno se komplicira ograničavanje zapošljavanja više medicinske sestre odnosno tehničara prvostupnika u ordinaciji obiteljske medicine. Zašto je to potrebno omogućiti - radi prakse medicinskih tehničara. Aktualno se praksa odvija samo na radilištima gdje radi tehničar prvostupnik tako da se buduće medicinske sestre i tehničari uopće ne upoznaju sa radom u primarnoj (cijelokupnoj primarnoj) zdravstvenoj zaštiti sve dok ne dođu prvi dan na radno mjesto, nakon mature i položenog državnog ispita. Nije li to malo apsurdno da zakonodavac propisuje da se kod nas u ordinaciji ne smije educirati naš budući djelatnik (govorim generalno)? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
42 Berislav Bulat PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 13. Nije li, s obzirom na obaveze preuzete pristupanjem RH u EU, predviđeno da radnik u djelatnosti obiteljske medicine mora biti specijalist ili eventualno doktor medicine sa stečenim pravima obavljanja djelatnosi liječnika u općoj/obiteljskoj medicini sukladno Čl 26. st 4. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija? Ne bi li se to trebalo naglasiti i u ovom Pravilniku? K tome, vrijedi li isto i za tek diplomirane dr. med. koji su studij za dr. med. upisali nakon datuma pristupa RH u EU s obzirom na članak 180. st 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti - da mogu raditi pod nadzorom do 24mjeseca (u javnoj raspravi/E savjetovanju o Pravilniku o načinu provođenja rada pod nadzorom doktora medicine predlagatelj je tumačio da se u širem smislu rad pod nadzorom smatra i rad nakon izdavanja mišljenja mentora /nakon najdulje 6mj rada pod nadzorom u užem smislu/ unutar navedenih 24mj s time da je tada mentor voditelj odjela odnosno djelatnosti što bi, po meni, značilo da npr u domu zdravlja dr. med. bez specijalizacije može raditi prvih 24 mjeseca nakon diplome; nameće se još i pitanje što s onima koji taj rad počnu prije 1.7.2020., teče li tih 24mj tek od tog datuma ili također od datuma njihovog stjecanja diplome? Ili pak datuma stjecanja odobrenja za samostalni rad? Tko je uopće nadležan da to kontrolira?) Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
43 Hrvatska komora dentalne medicine PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 14. Članak 14. stavak 6. S obzirom da je u članku 16. stavku 2. Nacrta Pravilnika propisano da specijalistička ordinacija dentalne medicine mora ispunjavati uvjete iz članka 14. (polivalentna ordinacija), predlažemo da se u stavku 6. članka 14. Nacrta ostavi mogućnost osnivanja polivalentnih i specijalističkih ordinacija u smjenskom radu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
44 Hrvatska komora medicinskih sestara PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 15. U ordinacijama u kojima se obavljaju dijagnostičke pretrage ortoreter, audiometrija, spirometrija, ergometrija te vrši edukacija radnika i športaša u okviru kompetencija uz dokaz o završenoj edukaciji za izvođenje dijagnostičke pretrage – prvostupnica sestrinstva Prihvaćen Prihvaćen.
45 NENAD DEJANOVIĆ PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 16. Klinički psiholozi, prema novom Zakonu o zdravstvenoj djelatnosti, izrijekom jesu zdravstveni djelatnici koji obavljaju zdravstvenu djelatnost, prema šifrarniku HZZO-a definirane su šifre dijagnostičko-terapijskih postupaka (PL001 do PL022 koje psiholog/klinički psiholog koristi i kao djelatnost je klinička psihologija definirana i uvedena pod broj 2220000. Temeljem ovih navoda i definiranja kao i stvarnoga svijeta nelogično je "ne navesti" kliničku psihologiju u pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Prijedlog: u članku 16 dodati točku (koja bi slijedila, primjerice 24) - ordinacija djelatnosti kliničke psihologije Potrebno je osigurati osnovnu medicinsko-tehničku opremu u ordinaciji kliničkog psihologa računalo s pisačem, metalni ormar za pohranu osobnih zdravstvenih kartona s ključem ili kartoteka u elektroničkom obliku, radni stol i stolicu za kliničkog psihologa s podešavanjem visine i mogućnošću pokretanja, stolice za pacijente i pratnju, garderobne vješalice, telefon u sobi, ormar za pohranu radnog materijala, standardiziranog i psihodijagnostičkog instrumentarija s ključem, stol i stolicu za pacijenta (niski za djecu predškolske dobi i standardni za odrasle pacijente). Radnici: specijalist kliničke psihologije/klinički psiholog S poštovanjem Vesna Dejanović., dr. med., specijalist obiteljske medicine mr. Nenad Dejanović, specijalist kliničke psihologije Nije prihvaćen U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti , čl. 46. u ordinaciji se može obavljati zdravstvena djelatnost obiteljske (opće) medicine, dentalne zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena, medicine rada / medicine rada i sporta te specijalističko-konzilijarna djelatnost. Odredbe koje se odnose na ordinacije odgovarajuće se primjenjuju na medicinsko-biokemijske laboratorije, privatne prakse za zdravstvenu njegu u kući, privatne prakse fizioterapeuta, privatne prakse primalja, privatne prakse dentalnih tehničara, privatne prakse sanitarnih inženjera, privatne prakse radnih terapeuta i ljekarne u kojoj se obavlja ljekarnička djelatnost kao privatna praksa.
46 Hrvatsko logopedsko društvo PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 16. U članku 16. iza točke 22) dodaje se točka (23) Ordinacija za logopedsku djelatnost: Ambulanta za obavljanje logopedske djelatnosti mora ispunjavati uvjete u pogledu prostora propisane člankom 11. ovoga Pravilnika i mora imati: Potrebno je osigurati osnovnu medicinsko-tehničku opremu logopedske ordinacije i to: - računalo s pisačem, metalni ormar za pohranu osobnih zdravstvenih kartona s ključem ili kartoteka u elektroničkom obliku, radni stol za logopeda, radni stol za administratora, stolicu za logopeda i administratora s podešavanjem visine i mogućnošću pokretanja, stolicu za korisnika logopedskih usluga u prostoriji administratora, garderobne vješalice u sobi administratora i magistra logopedije, telefon u sobi administratora i magistra logopedije, ormar za pohranu radnog materijala, standardiziranog i drugog logopedskog dijagnostičkog instrumentarija s ključem, stol i stolicu za korisnika/pacijenta (niski za djecu predškolske dobi i standardni za odrasle pacijente), stolicu za roditelja/pratitelja korisnika logopedske usluge i posude za ostali otpad, didaktički material, elektroakustičke uređaje i ostala dijagnostička i terapijska pomagala koje se koriste u procesu dijagnostike i rehabilitacije (elektroakustički uređaj za govornu terapiju, slušalice, mikrofon za magistra logopedije i za korisnika logopedskih usluga, računalni programi za analizu glasa, govora i slušnog procesiranja, štoperica, uređaji za procjenu aerodinamičkih vrijednosti, ogledalo, špatule (set različitih veličina) za pregled govornih organa, metronom, standardizirani logopedski dijagnostički testovi). Radnici:- magistar logopedije za 8 sati radnog vremena. Nije prihvaćen U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti , čl. 46. u ordinaciji se može obavljati zdravstvena djelatnost obiteljske (opće) medicine, dentalne zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena, medicine rada / medicine rada i sporta te specijalističko-konzilijarna djelatnost. Odredbe koje se odnose na ordinacije odgovarajuće se primjenjuju na medicinsko-biokemijske laboratorije, privatne prakse za zdravstvenu njegu u kući, privatne prakse fizioterapeuta, privatne prakse primalja, privatne prakse dentalnih tehničara, privatne prakse sanitarnih inženjera, privatne prakse radnih terapeuta i ljekarne u kojoj se obavlja ljekarnička djelatnost kao privatna praksa.
47 HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH BIOKEMIČARA PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 16. U stavku 5. 1) Ordinacija internističkih djelatnosti: predlaže se riječ „hematološke“ zamijeniti riječima „medicinsko-biokemijske“ Obrazloženje: Pojam „medicinsko-biokemijske pretrage“ je širi pojam i obuhvaća i hematološke pretrage. Taj pojam se koristi i u ostalim lancima Pravilnika. Prihvaćen Prihvaćen.
48 ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 16. U svim točkama uz riječi "medicinska sestra" dodati i riječi "/prvostupnica sestrinstva.". Nije prihvaćen Pravilnikom se utvrđuju minimalni uvjeti.
49 Nataša Šemnički PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 16. U Nacrtu Pravilnika, članku 16. stavku 5. pod točkom 22) "Ordinacija za liječenje boli", između ostalog navodi se jednokratni pribor za akupunkturu. Ova odredba jedina je odredba Nacrta pravilnika u kojoj je jednokratni pribor za akupunkturu naveden kao oprema koju ordinacija pojedinih specijalističkih djelatnosti mora imati. Znači li to da je korištenje jednokratnog pribora za akupunkturu, a time i bavljenje akupunkturom vezano za bol, sukladno Nacrtu pravilnika omogućeno samo liječnicima anesteziologije reanimatologije i intenzivne medicine, te uz njih specijalistima drugih specijalnosti s dodatnom edukacijom za liječenje boli s dokazom o završenoj edukaciji izdanoj od nadležnog stručnog društva, odnosno sekcije za bol Hrvatskog liječničkog zbora ili s odgovarajućim dokazom nadležnog stručnog društva, odnosno sekcije za bol Hrvatskog liječničkog zbora o međunarodno stečenoj edukaciji i 1 prvostupnica sestrinstva? Naime, u svom radu ginekologije i opstetricije gotovo 10g uspješno provodim tretmane akupunkturom. Završila sam edukaciju u Školi za akupunkturu Društva za medicinsku akupunkturu pri liječničkom zboru. Moji pacijenti pokazuju potrebu za provođenjem tretmana akupunkture i zadovoljstvo rezultatima primjene ove neinvazivne i učinkovite metode, što je i dokazano u recentnim znanstvenim radovima. S obzirom na navedeno, predlaže se promjena formulacije odgovarajućih odredbi Nacrta pravilnika na način da se set za akupunkturu može nalaziti u okviru djelatnosti ostalih specijalnosti, odnosno u okviru ambulanta za akupunkturu za specijaliste drugih specijalnosti koji su proveli minimalno 1 godinu edukacije Škole za akupunkturu Društva za medicinsku akupunkturu pri liječničkom zboru ili imaju certifikat Svjetskog društva za akupunkturu i srodnih tehnika (ICMART). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
50 HRVATSKO DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA - TEHNIČARA I PRIMALJA PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 16. Članak 16. st. 5. (2) Radnici: 1 doktor medicine specijalist pedijatrije i 1 medicinska sestra specijalist u pedijatrijskoj djelatnosti ili primalja ili primalja asistentica ili medicinska sestra (8) Ordinacija djelatnosti ginekologije i opstetricije: – ginekološki stol, izvor svjetla za preglede, ultrazvučni aparat s vaginalnom i abdominalnom sondom za bazičnu ultrazvučnu dijagnostiku (level I), urinarne katetere za jednokratnu uporabu raznih promjera, vaginalne spekulume, pribor za uzimanje vaginalnih i cervikalnih briseva, pribor za uzimanje, fiksaciju i slanje materijala na citološki pregled, pribor za uzimanje materijala za mikrobiološke i medicinsko-biokemijske pretrage, instrumente za male ginekološke zahvate samo u lokalnoj anesteziji, drvenu Pinardou slušalicu za slušanje otkucaja fetalnog srca ili druga oprema u iste svrhe, vagu, platneni metar, iglodržač, kirurške igle i konac, kirurške škare, skalpel, komprese, kliješta za biopsiju te pribor za slanje bioptičkog materijala u laboratorij, pribor za prvu opskrbu novorođenčeta kod zadesnih porođaja, rukavice. Radnici: 1 doktor medicine specijalist ginekologije i opstetricije i 1 primalja, primalja asistentica ili prvostupnica primaljstva. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća na način da čl. 16. st. 5. točka 8 glasi: Radnici: 1 doktor medicine specijalist ginekologije i opstetricije i 1 primalja/primalja asistentica ili medicinska sestra. Pravilnikom se utvrđuju minimalni uvjeti.
51 Hrvatska komora medicinskih sestara PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 16. U navedenim specijalističkim ordinacijama: 1) Ordinacija internističkih djelatnosti 2) Ordinacija djelatnosti pedijatrije 3) Ordinacija djelatnosti infektologije 4) Ordinacija djelatnosti anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja/anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine 5) Ordinacija kiruških djelatnosti 6) Ordinacija djelatnosti ortopedije/ortopedije i traumatologije 7) Ordinacija djelatnosti urologije 8) Ordinacija djelatnosti ginekologije i opstetricije 9) Ordinacija djelatnosti otorinolaringologije 10) Ordinacija djelatnosti neurologije 11) Ordinacija djelatnosti dermatologije i venerologije 12) Ordinacija djelatnosti psihijatrije 13) Ordinacija djelatnosti gerijatrije 14) Ordinacija djelatnosti školske i adolescentne medicine 15) Ordinacija sportske medicine 16) Ordinacija djelatnosti hiperbarične medicine 17) Ordinacija za liječenje boli u okviru svojih kompetencija uz dokaz o završenoj edukaciji za specifične postupke, pretrage i edukacija – prvostupnica sestrinstva Obrazloženje: Izvođenje gore navedenih dijagnostičkih postupaka nisu u kompetencijama MS/MT, već prvostupnice sestrinstva uz dodatnu edukaciju. Ujedno u medicinska sestra u specijalističkim ordinacijama (pedijatrija, medicina rada, školska medicina gdje se obavljaju sistematski/periodični pregledi provodi se edukacija pacijenata i prevencija što nije u kompetencijama MS/MT Nije prihvaćen Prijedlog poskupljuje zdravstveni sustav a medicinske sestre /medicinski tehničar opće njege je educiran za zdravstvenu njegu bolesnika koje je po Zakonu o sestrinstvu temeljno obrazovanje sestara.
52 Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za dječju oftalmologiju i strabizam, Suradni centar Svjetske zdravstvene organizacije za dječju oftalmologiju, KB Sveti Duh, Zagreb PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 16. Poštovani pod člankom 16., dio pod brojem 19) Ordinacija djelatnosti školske i adolescentne medicine predlažemo sljedeće: -unijeti naziv standardizirane tablice za ispitivanje oštrine vida na blizinu i na daljinu (standardizirani simboli za djecu) i standardizirane testove kolornog vida -dodati oftalmoskop -izbrisati ortoreter Navedeni odjeljak konačno bi trebao glasiti: 19) Ordinacija djelatnosti školske i adolescentne medicine: – opremu sukladno članku 13. ovoga Pravilnika, dinamometar, kaliper, spirometar, zaporni aparat, standardizirane tablice za ispitivanje oštrine vida na blizinu i na daljinu (standardizirani simboli za djecu) i standardizirani testovi kolornog vida, oftalmoskop, test-audiometar, vagu za mjerenje tjelesne mase, visinometar, platneni metar, glukometar, test trake za urin, alkotest aparat, set testova na droge i lijekove, pribor za uzimanje uzoraka za laboratorijske pretrage, dermatoskop (najmanje 1 u zavodu za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave i prikazivač plaka na površini zuba i gingive. Navedeno je nužno zbog standardizacije prilikom pregleda djece te mogućnosti usporedbe testiranja. Djelomično prihvaćen Navedeno je opravdano prihvatiti, osim po pitanju ortoretera koji treba biti i dalje naveden najmanje jedan u svakom zavodu za javno zdravstvo za potrebe djelatnosti školske i adolescentne medicine.
53 Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za dječju oftalmologiju i strabizam, Suradni centar Svjetske zdravstvene organizacije za dječju oftalmologiju, KB Sveti Duh, Zagreb PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 16. Poštovani pod člankom 16., dio pod brojem 10) Ordinacija djelatnosti oftalmologije/oftalmologije i optometrije predlaže se sljedeće: -unijeti naziv standardizirane tablice za ispitivanje oštrine vida na blizinu i na daljinu i standardizirane testove kolornog vida -procjepnu svjetiljku zamijeniti biomikroskopom -tonometar po Schiotzu zamijeniti priborom za aplanacijsku tonometriju -stavku kutiju sa stakalcima (dioptrijskim) zamijeniti kutijom sa stakalcima (dioptrijskim i prizmatskim) -izbrisati magnet za vađenje stranih tijela iz očiju -izbrisati povećalo -izbrisati keratometar -dodati lupe za pregled prednjeg i stražnjeg segmenta oka -dodati uređaj za kompjuteriziranu perimetriju -dodati OCT uređaj -dodati uređaj za pregled oka ultrazvučnom metodom s A i B sondom Navedeni odjeljak konačno bi trebao glasiti: 10) Ordinacija djelatnosti oftalmologije/oftalmologije i opometrije: -standardizirane tablice za ispitivanje oštrine vida na blizinu i na daljinu i standardizirane testove kolornog vida, kutiju sa stakalcima (dioptrijskim i prizmatskim), oftalmoskop, skijaskop, pribor za aplanacijsku tonometriju, biomikroskop, pribor za ispiranje očiju, staklene štapiće za oči, pribor za male kirurške okulističke zahvate samo u lokalnoj anesteziji, zamračeni prostor za pregled očne pozadine, lupe za pregled prednjeg i stražnjeg dijela oka, uređaj za komjuteriziranu perimetriju, OCT uređaj, uređaj za pregled oka ultrazvučnom metodom s A i B sondom Navedene promjene su nužne iz razloga dostupnosti današnje tehnologije prilikom pregleda pacijenta te korištenja te tehnologije u svrhu olakšanog dijagnosticiranja različite oftalmološke patologije. Brisane stavke zastarjela su tehnologija koja se u suvremenoj medicini više ne koristi. Prihvaćen Prihvaćen.
54 HLZ PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 16. Članak 16. Predlaže se nakon 17) Ordinacija djelatnosti psihijatrije: Ubaciti 18) Ordinacija djelatnosti dječje i adolescentne psihijatrije Opremu sukladno članku 12. ovoga Pravilnika Radnici: 1 doktor medicine specijalist dječje i adolescentne psihijatrije ili subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije ili u iznimnim slučajevima specijalist psihijatrije i 1 medicinska sestra-medicinski tehničar specijalist u psihijatrijskoj djelatnosti ili 1 medicinska sestra opće njege za 8 sati radnog vremena. U ordinaciji gdje je osnovan telemedicinski pristupni centar ili osigurana dostupnost telemedicinskih usluga iz telemedicinskog specijalističkog centra u pogledu radnika potrebno je osigurati 1 medicinsku sestru-medicinskog tehničara prvostupnicu/ka s iskustvom u radu u psihijatrijskoj djelatnosti za 8 sati radnog vremena. Naime nacrt ovog pravilnika samo u članku 53. prepoznaje djelatnost dječje i adolescentne psihijatrije koja je od 2012. posebna i razdvojena (čak i bez zajeničkog debla) specijalizacija prema Pravilniku u specijalističkom usavršavanju doktora medicine. Kao takva imna svoje specifičnosti koje se odražavaju i kroz druge aspekte koje ovaj nacrt regulira a ne samo članak 53. Prof. dr. sc. Katarina Dodig Ćurković, Predsjednica Hrvatskog društva za mentalno zdravlje djece i adolescenata Doc. dr.sc. Tomislav Franić, Prvi dopredsjednik Hrvatskog društva za mentalno zdravlje djece i adolescenata Prihvaćen Prihvaća se na način da se u čl. 16. točka 17. mijenja i glasi : 17) psihijatrijske djelatnosti : – opremu sukladno članku 12. ovoga Pravilnika. Radnici: 1 doktor medicine specijalist psihijatrije/ doktor medicine specijalist dječje i adolescentne psihijatrije/ doktor medicine subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije i 1 medicinska sestra specijalist u psihijatrijskoj djelatnosti ili 1 medicinska sestra. U ordinaciji gdje je osnovan telemedicinski pristupni centar ili osigurana dostupnost telemedicinskih usluga iz telemedicinskog specijalističkog centra u pogledu radnika potrebno je osigurati 1 medicinsku sestru specijalista u psihijatrijskoj djelatnosti ili medicinsku sestru.
55 HUUGO Hrvatska udruga ugovornih ordinacija PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 16. HUUGO ( HUKPZZ ) POd br 23 dodati : Djelatnost medicinske akupunkture Mora zadovoljavati osnovne uvjete za ordinaciju navedene u članku 12. postojećeg „Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti“ Djelatnost medicinske akupunkture može se obavljati u ambulantama opće medicine i specijalističkim ambulantama te ambulantama liječnika dentalne medicine. Osnovna oprema: Terapijski stol/krevet ili odgovarajući stolac s mogućnošću poluležećeg položaja za svakog pacijenta, paravan, kompjuter, pisaći stol, stolica, ormar za medicinski pribor s odgovarajućim priborom, ormar za pisanu dokumentaciju, posuda za odlaganje medicinskog otpada. Pribor: Jednokratni pribor za akupunkturu Radnici: 1 doktor medicine- opće medicine ili specijalist ili doktor dentalne medicine, s obvezatnom dodatnom edukacijom iz medicinske akupunkture koji je kompetencije stekao i ima dokaz o završenoj edukaciji izdan od nadležnog stručnog društva HLZ-a- Hrvatskog društva za akupunkturu ili ima odgovarajući dokaz nadležnog stručnog društva HLZ-a- Hrvatskog društva za akupunkturu o međunarodno stečenoj edukaciji. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća se ne način da se uvjeti za spec. ord. u kojoj se obavljaju postupci medicinske akupunkture utvrđueju čl. 16.
56 Ivan Zečević PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 16. Predlažem izmjenu nekoliko stavki: 2) Ordinacija djelatnosti pedijatrije Radnici: 1 doktor medicine specijalist pedijatrije i 1 medicinska sestra specijalist u pedijatrijskoj djelatnosti ili 1 medicinska sestra, i 1 psiholog ili klinički psiholog. S obzirom da pedijatrijske ordinacije u državnoj i privatnoj zdravstvenoj ustanovi obično imaju psihologe jer je učestalost psihopatologije kod pedijatrijskih pacijenata velika, kao i potreba na psihološkim tretmanima i intervencijama kod kroničnih nezaraznih ali i zaraznih oboljenja (npr astma, diabetes, encefalitis itd). Shodno tome, bilo bi važno uvrstiti psihologa kao obaveznog radnika u svakoj pedijatrijskoj ordinaciji. 11) Ordinacija za djelatnost neurologije Radnici: 1 doktor medicine specijalist neurologije, 1 medicinska sestra i 1 psiholog ili klinički psiholog. U izvanbolničkoj ordinaciji gdje je osnovan telemedicinski pristupni centar ili osigurana dostupnost telemedicinskih usluga iz telemedicinskog specijalističkog centra u pogledu radnika potrebno je osigurati 1 medicinsku sestru. S obzirom da je opće poznato da u neurološkoj populaciji pacijenata imamo učestalot anksioznih, afektivnih poremećaja, poremećaja spavanja, i drugih psihičkih oboljenja, kao i problema sa stresom i nošenjem sa kroničnom bolešću. Uz sve to neurološki pacijenti obično zahtjevaju psihoterapiju, psihološke tretmane boli, kognitivnu rehabilitaciju, kognitivni trening i druge tretmane psihologa. Ti tretmani su ujedno i predviđeni preko HZZOa, i zbog toga bilo bi važno uvrstiti kliničke psihologe kao potrebne radnike u okviru neurološke ordinacije. 17) Ordinacija djelatnosti psihijatrije Radnici: 1 doktor medicine specijalist psihijatrije i 1 medicinska sestra specijalist u psihijatrijskoj djelatnosti ili 1 medicinska sestra, i 1 psiholog ili klinički psiholog. U ordinaciji gdje je osnovan telemedicinski pristupni centar ili osigurana dostupnost telemedicinskih usluga iz telemedicinskog specijalističkog centra u pogledu radnika potrebno je osigurati 1 medicinsku sestru specijalista u psihijatrijskoj djelatnosti ili medicinsku sestru. Potrebno je uvrstiti psihologe ili kliničke psihologe kao obavezne radnike psihijatrijske ordinacije s obzirom da psiholozi pružaju jedinstvenu uslugu diferencijalne dijagnostike i psihodijagnostike, što pomaže psihijatrima u postavljanju dijagnoze, planiranja tretmana, i donošenja odluka. Uz sve to, psiholozi obično provode psihoterapiju i druge psihološke tretmane za koje su educirani, i koji su neophodni kod mnogih psihičkih oboljenja, a za koje psihijatri nemaju vremena zbog pretjeranosti obima posla ili needuciranosti u tom području. Bilo bi klinički neopravdano izbaciti psihologe iz psihijatrijskih ordinacija, naročito uz značaj koji donose kliničkoj praksi, ali i utjecaju i dijagnostičko-terapijskim procedurama koje pružaju pacijentima. 22) Ordinacija za liječenje boli Radnici: Radnici: 1 doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine ili specijalist drugih specijalnosti s dodatnom edukacijom za liječenje boli s dokazom o završenoj edukaciji izdanoj od nadležnog stručnog društva, odnosno sekcije za bol Hrvatskog liječničkog zbora ili s odgovarajućim dokazom nadležnog stručnog društva, odnosno sekcije za bol Hrvatskog liječničkog zbora o međunarodno stečenoj edukaciji i 1 prvostupnica sestrinstva, 1 psiholog ili kliničkih psiholog sa edukacijom za psihološko liječenje kroničnog i akutnog bola, kao i farmakorezistentnog bola. Psiholozi i klinički psiholozi završavaju posebne edukacije za psihološke tretmane kronične boli, akutne boli, ali i pripreme za teške medicinske zahvate i procedure. Shodno tome psiholozi bi trebali biti uključeni u rad svake ordinacije za liječenje boli, naročito imajući u vid značaj psiholoških tretmana boli kao dodatak ili supstitut za standradne farmakološke tretmane. Usluge psihologa u dijagnostici i tretmanu boli HZZO financira sa šiframa predviđenim za te dijagnostičko-terapijske procedure. Nadam se da ćete uvidjeti važnost uključivanja psihologa u navedene ordinacije, s obzirom na značaj usluga i dijagnostičko-terapijskih procedura koje oni pružaju. Uključivanjem psihologa u navedene ordinacije pobrinut ćete se za ostvarivanje sveobuhvatne i potpunije individualizirane skrbi za pacijente! Također, podržavam kolege dječje i adolescentske psihijatre i komentare za potrebom uspostavljanja posebne ordinacije za dječju i adolescentsku psihijatriju. U okviru iste ordinacije također bi trebao djelovati 1 psiholog ili kliničkih psiholog. S poštovanjem, Ivan Zečević Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
57 HUUGO Hrvatska udruga ugovornih ordinacija PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 16. HUUGO ( HUKPZZ ) st 4 ) ......ili ima odgovarajući dokaz o završenoj edukaciji propisanoj od strane društva HLZ nadležnog za estetsku medicinu ili Hrvatskog društva za akupunkturu , budući da je i medicinskom akupunkturom moguće provođenje istog Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
58 Tomislav Franić PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 16. Predlaže se nakon 17) Ordinacija djelatnosti psihijatrije: Ubaciti 18) Ordinacija djelatnosti dječje i adolescentne psihijatrije Opremu sukladno članku 12. ovoga Pravilnika Radnici: 1 doktor medicine specijalist dječje i adolescentne psihijatrije ili subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije ili u iznimnim slučajevima specijalist psihijatrije i 1 medicinska sestra-medicinski tehničar specijalist u psihijatrijskoj djelatnosti ili 1 medicinska sestra opće njege za 8 sati radnog vremena. U ordinaciji gdje je osnovan telemedicinski pristupni centar ili osigurana dostupnost telemedicinskih usluga iz telemedicinskog specijalističkog centra u pogledu radnika potrebno je osigurati 1 medicinsku sestru-medicinskog tehničara prvostupnicu/ka s iskustvom u radu u psihijatrijskoj djelatnosti za 8 sati radnog vremena. Naime nacrt ovog pravilnika samo u članku 53. prepoznaje djelatnost dječje i adolescentne psihijatrije koja je od 2012. posebna i razvojena (čak i bez zajeničkog debla) specijalizacija prema Pravilniku u specijalističkom usavršavanju doktora medicine. Kao takva imna svoje specifičnosti koje se odražavaju i kroz druge aspekte koje ovaj nacrt regulira a ne samo članak 53. Iako pisan osobno ovaj komentar ide i ispred Hrvatskog liječničkog Zbora - Hrvatskog društva za mentalno zdravlje djece i adolescenata Predsjednik: prof. dr. sc. Katarina Dodig Ćurković dr. med. Prvi dopredsjednik: doc. dr, sc. Tomislav Franić. dr. med a prema našim spoznajama podržava ga i donešen je od strane Povjerenstva za dječju i adolescentnu psihijatriju Ministarstva zdravstva kojeg smo članovi. Prihvaćen Prihvaća se na način da se u čl. 16. točka 17. mijenja i glasi : 17) psihijatrijske djelatnosti : – opremu sukladno članku 12. ovoga Pravilnika. Radnici: 1 doktor medicine specijalist psihijatrije/ doktor medicine specijalist dječje i adolescentne psihijatrije/ doktor medicine subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije i 1 medicinska sestra specijalist u psihijatrijskoj djelatnosti ili 1 medicinska sestra. U ordinaciji gdje je osnovan telemedicinski pristupni centar ili osigurana dostupnost telemedicinskih usluga iz telemedicinskog specijalističkog centra u pogledu radnika potrebno je osigurati 1 medicinsku sestru specijalista u psihijatrijskoj djelatnosti ili medicinsku sestru.
59 Hrvatska komora primalja PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 16. Članak 16. st. 5. (2) Radnici: 1 doktor medicine specijalist pedijatrije i 1 medicinska sestra specijalist u pedijatrijskoj djelatnosti ili 1 medicinska sestra ili primalja ili primalja asistentica (8) Ordinacija djelatnosti ginekologije i opstetricije: – ginekološki stol, izvor svjetla za preglede, ultrazvučni aparat s vaginalnom i abdominalnom sondom za bazičnu ultrazvučnu dijagnostiku (level I), urinarne katetere za jednokratnu uporabu raznih promjera, vaginalne spekulume, pribor za uzimanje vaginalnih i cervikalnih briseva, pribor za uzimanje, fiksaciju i slanje materijala na citološki pregled, pribor za uzimanje materijala za mikrobiološke i medicinsko-biokemijske pretrage, instrumente za male ginekološke zahvate samo u lokalnoj anesteziji, drvenu Pinardou slušalicu za slušanje otkucaja fetalnog srca ili druga oprema u iste svrhe, vagu, platneni metar, iglodržač, kirurške igle i konac, kirurške škare, skalpel, komprese, kliješta za biopsiju te pribor za slanje bioptičkog materijala u laboratorij, pribor za prvu opskrbu novorođenčeta kod zadesnih porođaja, rukavice. Radnici: 1 doktor medicine specijalist ginekologije i opstetricije i 1 primalja, primalja asistentica ili prvostupnica primaljstva. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća na način da čl. 16. st. 5. točka 8 glasi: Radnici: 1 doktor medicine specijalist ginekologije i opstetricije i 1 primalja/primalja asistentica ili medicinska sestra. Pravilnikom se utvrđuju minimalni uvjeti.
60 Hrvatska ljekarnička komora PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 17. U članku 17. stavku 1. predlaže se izmijeniti alineju 2. tako da ista sada glasi: - „laboratorij od najmanje 12 m2 odvojen od ostatka ljekarne vratima u kojem se treba osigurati prostor za pranje posuđa (sudoper ili sudoper i perilica posuđa)“ Obrazloženje: Ljekarna mora imati sudoper, nije dovoljno da ima samo perilicu posuđa. Slijedom navedenog, potrebno je propisati 2 mogućnosti (1) samo sudoper; ili (2) perilica i sudoper. Navedeno je definirano pravilima koje propisuje farmaceutska tehnologija, svjetskim i europskim smjernicama za izradu magistralnih i galenskih pripravaka. U članku 17. stavku 1. predlaže se izmijeniti alineju 4. tako da ista sada glasi: - „prostor za voditelja ljekarne od najmanje 6 m2“ Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća na način da se u čl. 17. St. 1 alineja 2. glasi: dodaje „laboratorij od najmanje 12 m2 odvojen od ostatka ljekarne vratima u kojem se treba osigurati prostor za pranje posuđa (sudoper ili sudoper i perilica posuđa)“ Ne prihvaća se utvrđivanje prostornih uvjeta za voditelja ljekarne jer isto nije nužno
61 Marijo Parčina PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 21. U današnje vrijeme laboratorij može djelovati u uskoj suradnji s liječnicima opće medicine, klinikama i poliklinikama, te isključivo u takvoj vrsti suradnje obavljati svoju djelatnost bez direktnog kontakta sa samim pacijentima. PRIJEDLOG NOVOG TEKSTA: (1) Svaki opći medicinsko-biokemijski laboratorij mora imati: - radni laboratorijski analitički prostor od najmanje 30 m² - spremište od najmanje 6 m² - prostor za pranje, sušenje i sterilizaciju posuđa od najmanje 6 m² ako laboratorij koristi višekratno laboratorijsko posuđe - prostoriju za radnike od najmanje 6 m² - garderobu za radnike - sanitarni čvor za radnike Ako opći medicinsko-biokemijski laboratorij radi izravno s pacijentima, mora imati: - čekaonicu od najmanje 9 m² - prostoriju za prijam bolesnika i materijala od najmanje 12 m² - sanitarni čvor za pacijente. __ Uz kolegijalne pozdrave, Dr. Marijo Parčina, dr. med. marijo@parcina.com Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
62 Marijo Parčina PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 21. Poštovane kolegice i kolege iz Komore medicinskih biokemičara: Ja osobno kao liječnik, klinički mikrobiolog s dodatnim intenzivnim trogodišnjim iskustvom rada na polju laboratorijske medicine u dva različita centralna (opća/ specijalistička) laboratorija sveučilišnih klinika (svaka s više od 1400 kreveta) stvarno ne vidim potrebu da se definira starost opreme! U području biokemijskih i imunoloških analizatora tehnološki pomaci su minimalni. Noviji uređaji imaju iste tehnološke osobine, iako možda različite elektromotorne dijelove i čipove osvisno o godini proizvodnje. Različiti elektromotori recimo ovise o promjenama EU regulativa o korištenju određenih metala/legura u njima. Toliko je na tržištu dobrih analizatora koji ako se dobro održavaju mogu dosegnuti starost od 10 ili više godina. Mislim da je totalno apsurdno i neprofesionalno stavljati bilo kakvo ograničenje na opremu ako se ista PODRŽAVA OD STRANE PROIZVOĐAČA, ako JE ISTU MOGUĆE REDOVITO SERVISIRATI I ISPITATI OD ZA TO CERTIFICIRANOG OSOBLJA bilo od strane proizvođača ili distributera opreme. Mislim da ste s prijedlogom ograničenja starosti opreme imali dobre namjere, ali u procesu razvijanja ideje nažalost "izgubili kompas". Ako se nalazimo u vremenu >>> dobre laboratorijske prakse <<< onda ovo nije ni mjesto ni način da putem starosnog ograničavanja opreme podižete kvalitetu laboratorijske usluge. Kao što znate i sami, kvaliteta laboratorijske usluge, bilo biokemijske, imunološke, mikrobiološke ili hematološke ovisi o pre-analitičkim i analitičkim procesima, a nivo istih se osigurava redovitim kalibracijama, komercijalnim kontrolama (poz.-neg. kontrola, visoka-niska ...), intra-laboratorijskim kontrolama i eksternim kontrolama kvalitete (npr. INSTAND, RFB...). Toliko je dobrih malih i velikih analizatora na tržištu koji funkcioniraju savršeno čak i duže od 10 godina, ako se redovito održavaju i ispravno primjenjuju. Pa uzimite samo primjer miniVIDAS-a koji ne samo da se može primijeniti u specijalnom već i općem kontekstu (CRP-a, d-dimera, prokalcitonina ...). Uzmite primjer jednog Siemens Dimension - aparat koji je odličan pogotovo u segmentu pedijatrijske dijagnostike jer radi s jako malim volumenima. Što na tom analizatoru može propasti unutar 5 ili 7 godina ako se dobro koristi i redovito prolazi godišnje preventivne preglede? Uzmite primjer jedne Alegria (Orgentec), analizatora koji je "state-of-the-art" u autoimunoj dijagnostici u segmentu malih i srednjih laboratorija, što će se desiti tom uređaju nakon 5 godina da nije više dobar prilikom otvaranja novog specijalističkog laboratorija? Zamislite jednu analitičku vagu i vaše petogodišnje ograničenje za nju, zar vam se to ne čini totalno promašeno? Uz kolegijalne pozdrave, Dr. Marijo Parčina, dr. med. marijo@parcina.com Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
63 JASNA MATIĆ (Voditeljica Strukovnog razreda za medicinsko laboratorijsku djelatnost HKZR-a) PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 21. Članak 21 Izmjeniti stavak 3, tako da piše: (3) Radnici: 1 magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, 1 zdravstveno-laboratorijski tehničar / prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike / magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike. U općem medicinsko-biokemijskom laboratoriju mogu raditi i prvostupnici medicinsko-laboratorijske dijagnostike kao i magistri medicinsko-laboratorijske dijagnostike, treba dodati ta dva zanimanja kako bi se otvorilo tržište rada. Izmjeniti stavak 6, tako da piše: (6) Radnici: 1 specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine, 1 prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike / magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike, 1 zdravstveno-laboratorijski tehničar. Treba dodati magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike, kako bi se otvorilo tržište rada i za te stručnjake Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se dodavanje riječi: “magistar magistar medicinsko-biokemijske dijagnostike” Zvanje magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike za sada nije regulirano zanimanje u RH.
64 Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 21. Članak 21. st. 6. propisuje tko su radnici u Medicinsko- biokemijskom laboratoriju s time da se ne navode biolozi u zdravstvu. U stavku 5 istog članka spominje se oprema u navedenom laboratoriju, a između ostalog i oprema za molekularnu dijagnostiku. Kako se radi o grani kojom se bave biolozi u zdravstvu trebalo bi kao radnike koji mogu obavljati djelatnost u navedenim laboratorijima dodati i biologa u zdravstvu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
65 HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH BIOKEMIČARA PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 21. Predlaže se izmijeniti članak 21. tako da glasi: (1) Opći medicinsko-biokemijski laboratorij mora imati: -čekaonicu od najmanje 9 m² -prostoriju za prijam bolesnika i materijala od najmanje 12 m² -radni laboratorijski analitički prostor od najmanje 40 m² -spremište od najmanje 3 m² -prostor za pranje, sušenje i sterilizaciju posuđa od najmanje 4 m² -prostoriju za voditelja laboratorija -prostor i garderobu za radnike -sanitarni čvor za radnike -sanitarni čvor za pacijente. (2) Oprema općeg medicinsko-biokemijskog laboratorija: računalo s pisačem, laboratorijski namještaj, stolac za bolesnika ili ležaj za uzimanje biološkog materijala, suhi sterilizator/ autoklav, laboratorijski informacijski sustav, najmanje dva hladnjaka s mogućnošću kontroliranja temperature (za odvojenu pohranu reagensa i bioloških uzoraka), deionizator, analitička vaga, centrifuga, svjetlosni mikroskop, hematološki brojač s petodijelnom DKS , biokemijski analizator – selektivni (minimalno 100 analiza/sat ), koagulometar (jednokanalni), analizator elektrolita (ako nije sastavni dio biokemijskog analizatora). Ako je osigurano uklanjanje biološkog otpada ugovornim odnosom s odgovarajućom ustanovom i nabava deionizirane vode iz drugog izvora, autoklav i deionizator nisu obvezni. U trenutku osnivanja općeg medicinsko-biokemijskog laboratorija analitička oprema ne smije imati više od 5 godina starosti od dana proizvodnje. (3) Radnici: 1 magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, 1 zdravstveno- laboratorijski tehničar (u punom radnom vremenu) (4) Specijalistički medicinsko-biokemijski laboratorij mora imati: - čekaonicu od najmanje 9 m² - prostoriju za prijam pacijenata i materijala od najmanje 12 m² - prostor radnog dijela laboratorija od najmanje 50 m² - spremište od najmanje 6 m² - prostor za zbrinjavanje biološkog otpada od najmanje 3 m2 - prostor za pranje, sušenje i sterilizaciju posuđa od najmanje 6 m² - prostoriju za voditelja laboratorija - prostor i garderobu za radnike - sanitarni čvor za radnike - sanitarni čvor za pacijente. (5) Oprema specijalističkog medicinsko-biokemijskog laboratorija: računalo s pisačem, laboratorijski informacijski sustav, najmanje dva hladnjaka s mogućnošću kontroliranja temperature (za odvojenu pohranu reagensa i bioloških uzoraka), zamrzivač (-20ºC), laboratorijski namještaj, stolac za pacijenta ili ležaj za uzimanje biološkog materijala, sterilizator, autoklav, termostat, deionizator, analitička vaga, centrifuga, stroj za pranje laboratorijskog posuđa, svjetlosni mikroskop, hematološki brojač s petodijelnom DKS, spektrofotometar (340-700 nm)- termostatiran, biokemijski analizator s elektrolitskom jedinicom, analizator za automatsko očitavanje urinskih traka, osmometar, uređaj za određivanje acido-bazične ravnoteže, atomski apsorpcijski spektrometar, uređaj za elektroforezu, nefelometar ili turbidimetar, imunokemijski analizator, laboratorijska oprema za ispitivanje hemostaze, viskozimetar, mikroskop s faznim kontrastom i UV, sustav za tankoslojnu kromatografiju, centrifuga s hlađenjem, oprema za molekularnu dijagnostiku. Ako je osigurano uklanjanje biološkog otpada ugovornim odnosom s odgovarajućom ustanovom i nabava deionizirane vode iz drugog izvora, autoklav i deionizator nisu obvezni. Ukoliko specijalistički laboratorij obavlja samo dio specijalističkih pretraga, potrebno je da laboratorij ima onu opremu koja će omogućiti područje rada tog laboratorija u skladu s katalogom pretraga. U trenutku osnivanja medicinsko-biokemijskog laboratorija analitička oprema ne smije imati više od 5 godina starosti od dana proizvodnje. (6) Radnici: 1 specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine, 1 prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, 1 zdravstveno-laboratorijski tehničar (u punom radnom vremenu). Obrazloženje: Prijedlog Komore u pogledu prostora, opreme i kadra medicinsko-biokemijskog laboratorija je u skladu s tehnološkim razvojem, te potrebama i načinom rada medicinsko-biokemijskog laboratorija i u skladu s pravilima dobre laboratorijske prakse. Poseban naglasak stavljamo na starost opreme i kadrovske normative u smislu punog radnog vremena je se u praksi pokazuje da se ti uvjeti često ne poštuju, pogotovo u medicinsko-biokemijskim laboratorijima koji su u sastavu poliklinika. Djelomično prihvaćen Ne prihvaćaju se prostorni uvjeti.
66 JASNA MATIĆ (Voditeljica Strukovnog razreda za medicinsko laboratorijsku djelatnost HKZR-a) PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 23. Članak 23 Izmjeniti stavak 5, tako da piše: (5) Radnici: 1 doktor medicine specijalist mikrobiologije/kliničke mikrobiologije, 1 prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike / magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike, 1 zdravstveno-laboratorijski tehničar. Treba dodati magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike, kako bi se otvorilo tržište rada i za te stručnjake Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se “magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike” Zvanje nije za sada regulirana profesija.
67 Marijo Parčina PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 23. Sukladno mom prijašnjem komentaru predlažem sljedeću izmjenu Čl. 23., točke (5) (5) Radnici: 1 doktor medicine specijalist mikrobiologije/kliničke mikrobiologije, 1 prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike ili dipl. ing./magistar biologije/kemije ili sanitarni inženjer, 1 zdravstveno-laboratorijski/sanitarni tehničar. Nije prihvaćen Pravilnikom se određuju minimalni uvijeti.
68 Marijo Parčina PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 23. U potpunosti se slažem sa stavom Hrvatskog društva biologa u zdravstvu. Mišljenja sam da uz specijalistu mikrobiologije/kliničke mikrobiologije ne treba strogo definirati ostale suradnike u mikrobiološkom laboratoriju kao isključivo: PRVOSTUPNIKA MED.-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE odnosno ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKOG TEHNIČARA. Ovisno o vrsti ŽELJENOG tima i uže usmjerenosti laboratorija, može tim izgledati i kao: specijalist mikrobiolog s diplomiranim inženjerom ili magistrom biologije ili kemije u kombinaciji sa zdravstveno-laboratorijskim tehničarem, ali isto tako i u kombinaciji sa sanitarnim tehničarem. Npr. laboratorij ili jedinica specijalizirana za molekularno-mikrobiološku dijagnostiku trebala bi imati opciju izbora pri zapošljavanju stručnog kadra koji bi po tehničko-analitičkoj stručnosti mogao tu namjenu laboratorija puno bolje podržati u odnosu na zanimanje "općeg" usmjerenja u medicinsko-laboratorijskoj dijagnostici. Uz kolegijalne pozdrave, Dr. Marijo Parčina - marijo@parcina.com Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
69 Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 23. Članak 23. st. 5. propisuje tko su radnici u Mikrobiološkom laboratoriju pri čemu su biolozi u zdravstvu neopravdano izostavljeni iako se radi o osobama sa završenim visokim obrazovanjem iz područja biologije i dugogodišnjim radom i iskustvom u zdravstvu, od kojih najveći broj biologa u zdravstvu imaju završen poslijediplomski sveučilišni studij (magistri i doktori znanosti) i rade na poslovima u navedenim laboratorijima. Mikrobiološki laboratoriji obavljaju djelatnost molekularne dijagnostike te bi svakako kao radnici trebali biti navedeni i biolozi u zdravstvu. Globalna epidemija novog koronavirusa COVID-19 tijekom koje je tim molekularnih biologa uspostavio molekularnu dijagnostiku navedene infekcije nedvojbeni dokaz da je struka biologa u zdravstvu neophodna za rad Mikrobioloških laboratorija. Nije prihvaćen Pravilnikom se određuju minimalni uvijeti.
70 Admir Dilberović PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 23. Stavki "(5) Radnici: 1 doktor medicine specijalist mikrobiologije/kliničke mikrobiologije, 1 prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, 1 zdravstveno-laboratorijski tehničar" umjesto 1, napisati 2 prvostupnika medicinsko laboratorijske dijagnostike i/ili magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Obrazloženje: MZ donosi plan zdravstvene zaštite koji obuhvaća visokodiferentne pretrage iz kliničke mikrobiologije i potreban je veći i stručniji minimalni kadar. S poštovanjem, Admir Dilberović, mag. med. lab. diag. Opća bolnica Dubrovnik, Odjel za transfuzijsku medicinu Nije prihvaćen Zvanje magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike” nije za sada regulirana profesija.Pravilnikom se određuju minimalni uvijeti.
71 Marijo Parčina PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 23. Sa strategijom kolegice Siser bi se složio samo djelomično. Ne smijemo zaboraviti da ovaj pravilnik ne definira samo javne, već i privatne ustanove. Ne bi trebala postojati pravila što treba imati neka kompleksa dijagnostička organizacija, već bi trebalo modularno definirati potrebe kao sam i naveo u svojim komentarima ispod. Kolegica Siser spominje liniju za razlijevanje podloga. Ja bi na to odgovorio: tko voli nek izvoli, ali definitivno razlijevanje podloga je arhaično i loše za kvalitetu u već dovoljno jadnoj hrvatskoj mikrobiologiji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
72 ŽELJKA SISER PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 23. Za definiranje standarda vezanih uz mikrobiološki laboratorij trebalo bi voditi računa o tome koliko stanovništva laboratorij pokriva i da li obavlja dijagnostiku i za lokalnu bolnicu, te je jasno da su potrebe, i u pogledu prostora i opreme, a i zaposlenika, različite, ovisno o navedenom. Sukladno tome, kvadrature prostorija za rad, kao i čekaonice za pacijente trebalo bi povećati za najmanje 3 kvadrata jer napredna tehnologija podrazumijeva dijagnostičke aparate, a sadašnja kvadratura ograničava dijagnostičke mogućnosti u smislu opreme. Također, linija za razlijevanje podloga trebala bi biti dio osnovne opreme mikrobiološkog laboratorija, sukladno i budućem normiranju za koje vjerujemo da će postati obavezno. Shemu tima od jednog liječnika specijaliste mikrobiologije/kliničke mikrobiologije, jednog prvostupnika medicinsko-lab. dijagnostike i jednog zdravstveno-lab. tehničara, trebalo bi proširiti dodavanjem još jednog zdravstveno-lab. tehničara obzirom na broj pretraga koji mikrobiološki laboratorij obavlja i broj stanovnika koji pokriva. Nije prihvaćen Pravilnikom se propisuju minimalni uvijeti.
73 Marijo Parčina PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 23. Članak 23. Svaki mikrobiološki laboratorij mora imati: 1. prostoriju za primanje uzoraka i izdavanje nalaza od 9 m² 2. laboratorijski prostor za obradu uzoraka s izolacijom uzročnika iz sigurnosne grupe II 15 m² 3. prostoriju za pohranu podloga i reagensa ili priručno skladište za gotove podloge (ili hladnu komoru) i nezapaljive reagense od najmanje 9 m² 4. prostoriju za pripremu mikrobioloških podloga i reagensa od najmanje 12 m² ako laboratorij pravi i razlijeva svoje medije 5. priručno skladište za lako zapaljivi materijal od najmanje 4 m² (odnosno odgovarajući ormar s ugrađenim odvodom na ventilaciju) 6. prostoriju za radnike 7. garderobu za radnike 8. prostoriju voditelja laboratorija od najmanje 9 m² 9. prostoriju za dekontaminaciju zaraznog materijala od najmanje 9 m² ako nema ugovornu ustanovu registriranu za obavljanje te vrste usluga 10. prostoriju za pranje i sterilizaciju posuđa od najmanje 9 m² ako laboratorij samostalno vrši sterilizaciju pribora 11. prostoriju za radnike 12. garderobu za radnike 13. sanitarni čvor s tušem za radnike Ako mikrobiološki laboratorij ujedno vrši i uzorkovanje pacijenata onda mora imati: 1. čekaonicu za ambulantne pacijente od najmanje 9 m² 2. prostoriju za uzimanje uzoraka spojenu sa sanitarnim čvorom s pretprostorijom za uzimanje uzoraka mokraće i stolice od najmanje 9 m² 3. sanitarni čvor za pacijente. Ako mikrobiološki laboratorij vrši dijagnostičke usluge vezane uz amplifikaciju nukleinskih kiselina potrebne su ovisno o tehnologiji i primjenjivanim tehnikama: 1. najmanje jednu dodatna od prostorija (amplifikacijska prostorija) od najmanje 3m2. Samo jedna dodatna prostorija je potrebna samo onda ako laboratorij obavlja dijagnostiku u tzv. zatvorenim molekularnim sistemima koji izravno iz uzorka vrše izolaciju, amplifikaciju i detekciju amplifikata. 2. Laboratorij mora posjedovati još jednu dodatnu prostoriju za pripremanje reagensa od najmanje 3 m2 ako vrsta primjenjivanih testova zahtjeva miješanje reagensa. 3. Laboratorij mora posjedovati još jednu dodatnu post amplifikacijsku (post-PCR) prostoriju od najmanje 3 m2 ako primjenjuje tehnike koje zahtijevaju otvaranje amplifikata (npr. reverzna hibridizacija ili detekcija amplifikata elektroforezom). Nije prihvaćen Pravilnikom se propisuju minimalni uvijeti.
74 Marijo Parčina PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 23. Poštovane kolege ja iman par primjedbi na opremu. Pisanje opreme treba biti općenito i kroz njega se ne smije sugerirati laboratoriju metoda koju bi trebao primjenjivati! - DISPENZER (DISPENNZOR) ZA ANTIBIOTIKE? Istom logikom stvari možemo napisati i dispenzer za e-testove, koje naravno dispenziramo visoko sofisticiranim pincetnim hvatom, a na isti način možemo i diskove dispenzirat. Ovdje se najvjerojatnije želi istaknuti da laboratorij mora imati komercijalne CE-IVD setove za provedbu testa osjetljivosti na antimikrobne lijekove (antimikotike i antibiotike) bilo: modificirane Kirby-Bauer disk-difuzijske metode, bujonske mikrodilucije ili sl. - PLAMENIK? Iskreno savjetujem da se plamenik makne iz ovog pravilnika jer rad s plamenikom NIJE u duhu sigurnosti na radu i kao takav se izbacuje iz europskih laboratorija koji vode do sigurnosti svog osoblja. Ako je potreban sterilan rad za to postoji laminar flow, ako se mora fiksirati preparat, za to postoji i topla ploča ili grijaći predmetnih stakalaca... - STERILIZATOR ZA SUHU STERILIZACIJU? molim vas da promislite što se to danas ne može sterilno kupiti? Odgovor je: apsolutno sve. Ja u svome laboratoriju imam 40 tehničara i jedan sterilizator koji ću izbaciti, jer potrošnja energije je puno veća nego što ću uštedjeti s pranjem i sterilizacijom metalnih pinceta. U 2020. g. ima proizvođača jednokratnih pinceta: hoćete li jednokratne od metala (jeftinije legure) ili plastike (od bio-razgradive do stabilne). - AUTOKAV? Ako laboratorij ne autoklavira mikrobiološke medije ili ne sterilizira tako određene materijale kao npr. dispenzere, onda ovo nije potrebno. Potrebno je bolnice i zavode podupirati da imaju centralnu sterilizaciju. Ako laboratoriji nemaju pristup centraliziranom uništavanju medicinskog ili zaraznog otpada (autoklaviranjem) onda trebaju imati uređaj. Svi laboratoriji koji rade s humanim materijalom bi trebali imati ili pristup centralnom uništavanju biološki-zaraznih materijala, vlastiti autoklav za tu namjenu ili ugovor s odgovarajućom uslužnom djelatnosti iz tog područja. Jako veliki sam protivnik pravljenja i razlijevanja mikrobioloških bujona i podloga u 2020. g. kad sve veće mikrobiološke firme nude gotove medije, vrhunske kvalitete i puno bolje kontrolirano nego što će to ijedan naš RH zavod, institut ili odjel napraviti. Pa na žalost mi držimo još konje, ovce i ostale životinje... sami defibriniziramo, kuhamo, razlijevamo u tehničko siromašnim uvjetima i zasigurno ne "produkcijski čisto". - LONCE ZA ANAEROBNI UZGOJ BAKTERIJA ILI ANAEROBNI TERMOSTAT? Dobar pokušaj definicije ali nije sveobuhvatan. Zato apeliram da se puno ne definira nego da se terminološki izrekne namjera opreme. U ovom slučaju bi to bilo: komercijalno dostupni sustavi za uzgoj anaerobnih bakterija. Hoće li to biti: lonci od stakla, hladno prešane plastike, toplo prešane plastike, posebni anaerobni inkubatori ili pak anaerobne plastične kese, to je potpuno svejedno. - OPREMA ZA SEROLOGIJU? Mišljenja sam da mali laboratoriji to ne trebaju imati. U RH trebamo racionalizirati stvari, a ne boriti se da si je svatko važan. Što će jednoj Požegi, Čakovcu, Virovitici ... oprema za serologiju ako se posebno ta vrsta dijagnostike može odlično centralizirati i tako postići puno bolji procesi, cijena/pretragu i naravno kvaliteta. -UREĐAJ ZA AUTOMATSKU OBRADU PRIMARNO STERILNIH UZORAKA? Ja mislim da se pod ovim nazivom smatraju uređaji za hemokulture? Mišljenja sam i tu da su hemokulture i ostali materijali koji su invazivni pripadaju bolničkoj mikrobiologiji. Pa bi ovo stavio pod opcionalno, tj. ako mikrobiološka dijagnostika vrši usluge za stacionarne bolesnike? Možda sam ovdje u krivu, ali ne vidim razloga zašto bi npr. Higijenski zavod u Splitu imao uređaj za hemokulture, a bolnica u Splitu ga već ima. U ovom slučaju će Zavod u Splitu imati uređaj radi kontrole sterilnosti (sanitarno, apotekarski, GMP) ali smatram ne primarno za primarno sterilne materijale (hemokulture, punktate, likvor ...). Bilo bi puno efikasnije da se ova vrsta dijagnostike stavi pod normalne mikrobiološke laboratorije kao opcionalna, a za bolničke kako obavezna. Rađe bi volio vidjeti da bolnice dobiju više kapaciteta za hemokulture, pa da imaju prilike napraviti i satelitske sisteme na drugim odjelima i tako poboljšati dijagnostiku septičnih pacijenata i napraviti je dostupnom 24/7. - Mikrobiološki laboratorij mora imati biosigurnosni kabinet tip II (BSL II). Spominjem u svom tekstu samo jer se kolegica Irena Franočić dotakla te teme. Mišljena sam da svi laboratoriji moraju imati sigurnosni kabinet levela 2. Sukladno ovome ću komentirati i bespotrebne prostore u mikrobiološkom laboratoriju! Uz kolegijalne pozdrave, Dr. Marijo Parčina - marijo@parcina.com Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
75 Irena Franolić PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 23. Svakako je potrebno urediti normative i standarde za obavljanje djelatnosti u zdravstvu. Da bi se postigli normativi potrebno je da vlasnik ustanove u kojoj se nalazi laboratorij uloži financijska sredstva u opremu. Stoga je potrebno najprije provesti analizu koliko pojedini laboratoriji rade odnosno koliko ima stanovnika ili odrađenih pretraga na njihovom području. Naime Hrvatska je mala zemlja, ponešto i gubi stanovništvo, struktura mu se mijenja a potrebno je poboljšati uslugu laboratorija osiguranicima.Jasno je da je klinička mikrobiologija konzultantska klinička struka, koja bi trebala biti locirana u bolnici, a posebno se to odnosi na manje sredine. Upravo u manjim sredinama ona je locirana u Zavodima za javno zdravstvo te je fizički odvojena od bolničkih biokemijskih laboratorija, a podvojenost laboratorijske medicine u maloj sredini pridonosi lošijoj organizaciji, raštrkanosti i trošenju sredstava umjesto uštedi. Stoga bi najprije trebalo kategorizirati Zavodske mikrobiološke laboratorije kako bi se znalo da li broj stanovnika, broj odrađenih pretraga odgovaraju mogućnostima ustanove da se ti standardi ispoštuju. Naime smjernice Hrvatskog društva za kliničku mikrobiologiju već sada primjenom pokazuju da se broj uzoraka za mikrobiološku dijagnostiku smanjuje, povećava se konzultantski rad, i visoko specijalizirane pretrage koje su vezane uz veće sredine. Stoga kategorizacija Zavodskih laboratorija može pokazati koji laboratoriji će u budućnosti moći odgovoriti na izazov napretka te tehnologije pa će moći primjeniti navedene standarde. U protivnom standardi ostaju mrtvo slovo na papiru. Nakon što se analizira koliko pretraga imamo u manjim sredinama moći ćemo doći do zaključka da je u manjim sredinama potrebno objediniti biokemijske, transfuziološke i mikrobiološke laboratorije, koji lakše dostižu standarde, a veći centri (NZZJZ) mogu odraditi visokospecijaliziranu dijagnostiku i opstati samostalno. Dakle potrebne su strukturne reforme u zdravstvenom sustavu, promjena zakona o medicinskoj biokemiji, uključivanje magistara med lab dijagnostike u sustav te potom standardi. Isto tako mreža laboratorija mora biti regionalno riješena, te se mora srediti sustav putovanja uzoraka u drugi laboratorij.Nakon toga ćemo znati kome je potreban zaštitni kabinet i hladna komora, jer ćemo znati koje je kategorije pojedini laboratorij. Nije prihvaćen Nije predmet Pravilnika .
76 JASNA MATIĆ (Voditeljica Strukovnog razreda za medicinsko laboratorijsku djelatnost HKZR-a) PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 24. Članak 24, Izmjeniti stavak 5, tako da piše: (5) Radnici u citološkim laboratorijima iz stavaka 1. i 3. ovoga članka: 1 doktor medicine specijalist kliničke citologije/patologije s akreditacijom iz područja citopatologije, 1 prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike-citotehnolog / magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike- citotehnolog, 1 zdravstveno-laboratorijski tehničar-citoskriner. Treba brisati riječ ''ili'' budući da radnici medicinsko-laboratorijske djelatnosti koji rade na citologiji moraju obavezno imati tečaj iz citologije što znači da moraju biti citotehnolozi ili citoskrineri. Treba dodati magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike, kako bi se otvorilo tržište rada i za te stručnjake Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća na način da se briše riječ “ili” Ne prihvaća se “magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike” Zvanje nije za sada regulirana profesija.
77 Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 24. Članak 24. st. 5. propisuje tko su radnici u Citološkom laboratoriju pri čemu su biolozi u zdravstvu neopravdano izostavljeni iako se radi o osobama sa završenim visokim obrazovanjem iz područja biologije i dugogodišnjim radom i iskustvom u zdravstvu, od kojih najveći broj biologa u zdravstvu imaju završen poslijediplomski sveučilišni studij (magistri i doktori znanosti). Upravo su biolozi u zdravstvu obrazovani za rad u citološkim laboratorijima, te dugi niz godina i rade na poslovima u navedenim laboratorijima, i na temelju visokog obrazovanja kako je to navedeno i uz primjedbe na točku 23. st.5. Nije prihvaćen Pravilnikom se propisuju minimalni uvjeti.
78 Admir Dilberović PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 24. U "Radnici" dodati 1 magistar medicinsko laboratorijske dijagnostike. Obrazloženje: Laboratorijski djelatnik samostalno vrši složene procedure obrađivanja, mikroskopiranja i pisanja nalaza koje završno pregleda liječnik specijalist citologije/patologije.S obzirom na manjak djelatnika med lab dijagnostike u citologiji koje ujedno treba slati na tečaj iz citoscreeninga koji bolnice košta vremena i novca, još jedan visokoobrazovani djelatnik sa kompetencijama iz citologije može pridonijeti većoj kvaliteti pružanja usluga i smanjenom vremenu čekanja na nalaze potencijalnih karcinoma koji se trenutno pre dugo čekaju u većini hrvatskih bolnica. S poštovanjem, Admir Dilberović, mag. med. lab. diag. Opća bolnica Dubrovnik, Odjel za transfuzijsku medicinu Nije prihvaćen Ne prihvaća se “magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike” Zvanje nije za sada regulirana profesija.
79 JASNA MATIĆ (Voditeljica Strukovnog razreda za medicinsko laboratorijsku djelatnost HKZR-a) PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 25. Članak 25 Izmjeniti stavak 3, tako da piše: (3) Radnici: 1 doktor medicine specijalist patologije/patologije s akreditacijom iz područja histopatologije, 1 prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike / magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike, 1 zdravstveno-laboratorijski tehničar. U patološkom laboratoriju gdje je osnovan telemedicinski pristupni centar, odnosno osigurana dostupnost telemedicinskih usluga iz telemedicinskog specijalističkog centra u pogledu radnika potrebno je osigurati 1 prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike / magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Treba brisati riječ stručni kako bi ostala riječ prvostupnik koja obuhvaća i stručnog i sveučilišnog prostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Treba dodati magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike, kako bi se otvorilo tržište rada i za te stručnjake Nije prihvaćen Ne prihvaća se “magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike” Zvanje nije za sada regulirana profesija.
80 Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 25. Članak 25. st. 5. propisuje tko su radnici u Patološkom laboratoriju pri čemu su biolozi u zdravstvu neopravdano izostavljeni iako se radi o osobama sa završenim visokim obrazovanjem iz područja biologije i dugogodišnjim radom i iskustvom u zdravstvu, od kojih najveći broj biologa u zdravstvu imaju završen poslijediplomski sveučilišni studij (magistri i doktori znanosti). Upravo su biolozi u zdravstvu obrazovani za rad u patološkim laboratorijima, te dugi niz godina i rade na poslovima u navedenim laboratorijima, i na temelju visokog obrazovanja kako je to navedeno i uz primjedbe na točku 23. st.5. U pojedinim bolnicama su osnovani Zavodi za patologiju i citologiju s laboratorijima u kojima rade molekularni biolozi kao zdravstveni radnici. Nije prihvaćen Pravilnikom se propisuju minimalni uvjeti.
81 Admir Dilberović PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 25. U stavku Radnici dodati još magistra medicinsko laboratorijske dijagnostike. Obrazloženje: planom zdravstvene zaštite u tim je uveden dipl.ing.mld/mag. koji radi visokodiferentne pretrage iz oblasti patologije te se kao takav mora naći u minimalnom kadru ovog članka. S poštovanjem, Admir Dilberović, mag. med. lab. diag. Opća bolnica Dubrovnik, Odjel za transfuzijsku medicinu Nije prihvaćen Ne prihvaća se “magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike” Zvanje nije za sada regulirana profesija.
82 Privatna zdravstvena njega bolesnika Radmila Juras PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 26. Poštovani podržavam prijedloge Istarskih Domova Zdravlja kao i stavove Hrvatske komore medicinskih sestara Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
83 ustanova za zdravstvenu njegu u kući Ane Švarc PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 26. Podržavam stavove HKMS Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
84 ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 26. U stavku (3) iza riječi "medicinska sestra" dodati riječi "/prvostupnica sestrinstva.". Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
85 Hrvatska komora medicinskih sestara PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 26. U stavku (2) Oprema: Predlažemo iza riječi: "metalne posude za sterilizaciju instrumenata " dodati " ukoliko se koriste instrumenti za višekratnu upotrebu" Obrazloženje: medicinske sestre/tehničari ne moraju nužno koristiti instrumente za višekratnu upotrebu , pa u tom slučaju nemaju ni potrebe za korištenjem metalnih posuda za sterilizaciju, materijal za previjanje propisuje liječnik obiteljske medicine temeljem prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Predlažemo brisati riječi: "pribor za primjenu peroralne i lokalne terapije“. Obrazloženje: Medicinske sestre/tehničari provode postupke zdravstvene njege u kući ili stanu bolesnika , pribor za primjenu peroralne terapije jest čaša, šalica i žlica po potrebi (za usitnjavanje lijeka) što ima svaki bolesnik u svojoj kući. Ukoliko se kod bolesnika primjenjuje lokalna terapija (masti, kapi, prašci, losioni, kreme ,ulja) propisuje ih osobno bolesniku liječnik obiteljske medicine temeljem prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Predlažemo brisati riječi: "pribor za kateterizaciju mjehura i urinarni kateteri različitih promjera" Obrazloženje: Sav pribor za kateterizaciju mjehura i urinarne katetere bolesniku propisuje na doznaku liječnik obiteljske medicine. Predlažemo brisati riječi: " test trake za brzo određivanje promjena u urinu " Obrazloženje : liječnik obiteljske medicine provodi postupak zbog efikasnosti i efektivnosti rezultata. Nema opravdane osnove za obveznim držanjem u prostoru za obavljanje djelatnosti. Predlažemo iza riječi: "plastična posuda“ brisati riječi: „medicinski otpad" i dodati riječi: "za male oštre infektivne predmete" ( igle , lancete) Obrazloženje : medicinske sestre/tehničari obvezni su prema važećim zakonskim propisima na siguran način zbrinuti upotrijebljene male oštre predmete, no nije obvezna ni ovlaštena odgovarati za medicinski niti komunalni otpad. Torba medicinske sestre mora sadržavati: Predlažemo brisati: "sterilni set za vađenje konaca". Obrazloženje : medicinska sestra ne mora nužno imati u sestrinskoj torbi uvijek sterilni set za vađenje konaca . U dogovoru sa liječnikom obiteljske medicine o provođenju postupka, uzet će potreban sterilni set za vađenje konaca iz prostora za obavljanje djelatnosti. Predlažemo brisati: " set za vađenje krvi " Obrazloženje: medicinska sestra ne mora nužno imati u sestrinskoj torbi uvijek prisutan set za vađenje krvi. Prema planu i programu rada na dnevnoj bazi, za potrebe ovog postupka medicinska sestra/tehničar uzet će potreban set iz prostora za obavljanje djelatnosti. Predlažemo brisati: " sredstvo za zbrinjavanje kroničnih rana" . Obrazloženje: liječnik obiteljske medicine obvezan je napisati osobno bolesniku ili njegovoj obitelji recepte i doznake za pomagala za zbrinjavanje kroničnih rana. Medicinska sestra/ tehničar nisu obavezni imati sredstva za zbrinjavanje kroničnih rana u sestrinskoj torbi. Predlažemo brisati: " instrumente i pribor za toaletu stome ". Obrazloženje: Liječnik obiteljske medicine je obvezan osigurati temeljem prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja instrumente i pribor za toaletu stome. Medicinske sestre/tehničar nisu obavezni imati instrumente i pribor za toaletu stome u sestrinskoj torbi. Predlažemo iza riječi: " posudu za odlaganje kontaminiranog pribora" dodati " ukoliko se koriste instrumenti za višekratnu upotrebu" . Obrazloženje: Medicinska sestra/tehničar danas najčešće koriste sterilne jednokratne instrumente. U stavku (3) iza riječi: "medicinska sestra" dodaju se riječi: "/medicinska setra opće njege/ medicinska sestra sa završenom dodatnom edukacijom za zdravstvenu njegu u kući i 1 prvostupnica sestrinstva" Obrazloženje: Proces zdravstvene njege i kvalitetu usluga nemoguće je provoditi i osigurati bez medicinskih sestara/tehničara i medicinskih sestara /tehničara sa završenom dodatnom edukacijom. Prvostupnica/k sestrinstva je kompetentna planirati, provoditi i evaluirati proces zdravstvene njege, što je u ovoj djelatnosi postalo nužno. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
86 Gordana Štirjan Marković PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 26. Članak 26 . nam daje kompetence medicinske sestre za obavljanje djelatnosti zdravstvene njege u kući - htjela bih znati da li u kompetence medicinske sestre zdravstvene njege u kući spada i davanje parenteralne terapije po nalogu/uputi liječnika ( periferna iv terapija - hidracija, centralna iv terapija - hidracija , prehrana , sc terapija - hidracija, analgezija...). Ukoliko to nije u kompetencijama medicinske sestre zdravstvene njege u kući molim odgovor tko je nadležan za provođenje istog oblika liječenja u kući bolesnika ? Ukoliko su navedeni postupci u domeni sestre prvostupnice molim da se isto promijeni/doda te se kroz opremu obavezno dodaju iv i sc kanile te setovi za njegu CVK , PICC katetera te PORT -ova. Apsurdno je da se navedeni postupci ne mogu izvršavati u kući bolesnika po nalogu liječnika opće medicine ili liječnika mobilnog palijativnog tima ili kao preporuka specijaliste već se bolesnici zbog navedenih postupaka moraju zbrinjavati kroz hitni bolnički prijem ili hospitalizirati. Gordana Štirjan Marković , spec. int. med. ( uža djelatnost palijativna medicina i onkologija ) Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
87 Antun Jurinić PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 27. U članku 27. u stavku 3. treba brisati "1 fizioterapeutski tehničar" i dodati kao u prijedlogu Hrvatskog zbora fizioterapeuta. Nije prihvaćen Pravilnikom se propisuju minimalni uvjeti.
88 Hrvatski zbor fizioterapeuta PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 27. U članku 27. predlažemo stavak 3 izmijeniti: "Radnici: 1 prvostupnik fizioterapije/ dilomirani fizioterapeut/ magistar fizioterapije" Nije prihvaćen Pravilnikom se propisuju minimalni uvjeti.
89 Hrvatska komora medicinskih sestara PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 28. Za obavljanje djelatnosti zdravstvene njege i rehabilitacije u stacionaru ustanove za zdravstvenu njegu potrebno je osigurati: 1 medicinska sestra na 15 bolesnika ,1 prvostupnica sestrinstva na 15 bolesnika, 1 njegovatelj na 15 bolesnika Naime, radi se o pacijentima koji su teško pokretni ili nepokretni uz primarne dijagnoze i komorbiditete, gdje je potrebno provođenje terapije iv, inf, specifični medicinsko-tehnički postupci te planiranje provođenje, evaluacija zdravstvene njege. Nije prihvaćen Pravilnikom se propisuju minimalni uvjeti.
90 Hrvatsko društvo medicinskih sestara u palijativnoj skrbi PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 29. IZMJENA: 4.Radnici: 2 medicinske sestre s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 8 bolesnika za 8 sati radnog vremena, 1 prvostupnicu sestrinstva s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 10 bolesnika za 8 sati radnog vremena, 1 njegovatelja na 10 bolesnika; na raspolaganju: 1 doktora medicine specijalistu s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 10 bolesnika, 1 stručnog prvostupnika fizioterapije s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 20 bolesnika , magistra socijalnog rada s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi, magistra psihologije s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi, radnog terapeuta s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog 1 njegovatelj na 10 bolesnika I djelomično se prihvaća prijedlog izmjene kadrovskog normative tako da glasi: 2 ms na 8 bolesnika s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi, od čega 30% prvostupnica sestrinstva...
91 ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 29. U stavku (1) alineja 11, dodati i riječi "i stroj za pranje i dezinfekciju noćnih posuda". Stavak (5) brisati, jer se navedenim člankom definiraju prostor i oprema, a ne stručni rad. Superviziju treba poticati, a ne uvjetovati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje .
92 Ružica Valent PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 29. "1 med. sestra na 15 bolesnika" ???? Preeestrašno. Radi se o teškobolesnim, nepokretnim i umirućim bolesnicima. Molim da autori ovog prijedloga na trenutak zamisle da su bolesnici ili da su osobe koje skrbe o bolesnicima (predpostavljam da vode računa da sestra ima samo dvije ruke ) Molim objašnjenje što znači 5% prvostupnica, 15 % prvostupnica. Kako to izračunati. Logično mi je da za 100% popunjenosti 8-satnog radnog vremena sestra radi na više radnih mjesta. !!!!! U cijelom pravilniku nigdje NEMA visokoobrazovane sestre magistre ili diplomirane med. sestre . ???? ZAŠTO? POSEBNA EDUKACIJA? podrazmjeva dodatno školovanje, kakva edukacija , koje razine, gdje.... Nije prihvaćen Navedeni postotak od 15% odnosi se na omjer medicinskih sestara SSS i prvostupnica sestrinstva 6:1, sukladno realnim uvjetima u većini stacionara domova zdravlja. Posebna edukacija definirana je u Nacionalnom programu razvoja palijativne skrbi u RH I Odluci o osnovama za ugovaranje HZZO-a. U Pravilniku se definiraju minimalni uvjeti.
93 Marinić Ružica PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 29. Sestra za palijativnu skrb i planirani otpust Poštovani, U čemu je problem s ovim pravilnikom kada se iz njega uporno izbacuje Visoka stručna sprema. Toliko truda, žrtvovanja, novaca, za što? Da se sestre i dalje gleda kao radnike pomoćnike. Nije li to sramota za Hrvatsku i Hrvatsko zdravstvo općenito. Članak 29. Gdje je priznavanje Visoke stručne spreme za koordinatore, kako se izračuna tih 5%-15%, zašto se ne spominje ekipa na terenu. Sestra s posebnim znanjem i edukacijom i palijativne skrbi, zašto se tu ne stavi i 1 sestra Visoke stručne spreme, plus prvostupnici sestrinstva, i SSS? Čemu, ako dobije posebne uvjete rada, manje od onih na hladnim odjelima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
94 Hrvatska komora medicinskih sestara PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 29. U stavku (2) broj "5%" mijenja se i glasi: "15%" Nije prihvaćen 5% odnosi se na opći stacionar doma zdravlja.
95 Franjo Kroneisl u ime Hrvatskog društva za palijativnu medicinu HLZ PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 29. stavak (3) umjesto "koje se mogu odijeliti paravanima....." treba stajati "koje se moraju odijeliti paravanima....." umjesto "noćni smještaj pacijentove obitelji" treba stajati "smještaj člana obitelji bolesnika." stavak (4) umjesto "2 medicinska sestra na 8 bolesnika (od čega 15% prvostupnica sestrinstva) s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi, 1 njegovatelj na 15 bolesnika;" treba stajati "2 medicinske sestre na 8 bolesnika u vremenskom periodu od po 8 radnih sati dnevno i 1 prvostupnica sestrinstva na pola radnog vremena s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi (u 1. i 2. smjeni), 2 njegovatelja na 8 bolesnika;" "magistra socijalnog rada s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi" DODATI "na pola radnog vremena" "doktora medicine specijalistu psihijatrije ili magistra psihologije s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi" DODATI "na pola radnog vremena" Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog koji se odnosi na paravane I prijedlog navoda za smještaj člana obitelji bolesnika. Djelomično se prihvaća izmjena kadrovskog normative tako da glasi: 2 ms na 8 bolesnika s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi, od čega 30% prvostupnica sestrinstva
96 Gordana Štirjan Marković PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 29. Članak 29. stavak 3: Broj postelja u bolesničkoj sobi stacionara doma zdravlja koji pruža djelatnost palijativne skrbi kao i u svim ostalim stacionarnim jedinicama ( bolničkim ili vanbolničkim koji pružaju djalatnost palijativne skrbi) ne bi smio po europskim standardima biti veći od 2 postelje. stavak 4: radnike je potrebno detaljnije opisati, broj medicinskih sestara se mora izraziti OBAVEZNO i na vremenski period a to znači 2 medicinske sestre na 8 bolesnika U VREMENSKOM PERIODU OD 8 RADNIH SATI DNEVNO, ukoliko se točno ne navede vremenski period dolazi do zabune sa poslodavcem ( pravnom službom) koji pravilnik tumači 2 medicinske sestre na 8 bolesnika u 24 sata što nikako nije prihvatljivo. MOLIM OBAVEZNO za med. sestre definirati vremenski period. Usluga stacionara je 24 sata / 7 dana . Ukoliko je broj postelja za provođenje palijativne skrbi manji od 8 ili 4 ili 10 što to znači po pitanju radnika ( medicinske sestre - liječnika - ostalih djalatnika ) ??? Posladovac ih ne mora ugovoriti ?? Ili ne može provoditi palijativnu skrb ako je broj postelja mani od 10 ili 8 ??? Također dolazi do niza zabuna, potrebno je precizirati minimalni broj kreveta za palijativnu skrb na obavezni minimalni broj djelatnika ( medicinske sestre i njegovateljice,) te definirati one djelatnike koji moraju biti na raspolaganju ( liječnik, psiholog/psihijatar, socijalni radnik, duhovnik, fizioterapeut, radni terapeut) i pod kojim uvjetima. Djelatnici koji pružaju palijativnu skrb a ona nije bila dio obaveznog edukativnog programa koji su završili i koji je službeno priznat u RH moraju imati završenu edukaciju iz palijativne medicine i skrbi priznatu od strane MZRH. Gordana Štirjan Marković , spec. int. med. ( uža djelatnost palijativna medicina i onkologija) Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se smanjenje broja palijativnih postelja s 3 na 2, sukladno realnim mogućnostima, a vezano uz prijedlog da se uz kadrovski normative navodi na 8 sati radnog vremena isti nije potrebno navoditi, jer se pravilnik odnosi na 8 satno radno vrijeme. Prihvaća se prijedlog obavezne edukacije iz palijativne skrbi za sve djelatnike u palijativnoj skrbi bilo na primarnoj ili bolničkoj razini.
97 Karmen Lončarek PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 29. „Posebna edukacija iz palijativne skrbi“ je posve neodređena formulacija, a k tome je ovaj uvjet i zastario, i zato tu formulaciju treba ukloniti iz cijelog teksta. Naime, od vremena prethodne verzije ovog propisa poučavanje palijativne skrbi uvedeno praktično na svim srednjim školama, veleučilištima i sveučilištima u Hrvatskoj. Nije prihvaćen Dodatna edukacija potrebna je radi stjecanja dodatnih znanja I vještina potrebnih u skrbi za palijativnog bolesnika.
98 HUUGO Hrvatska udruga ugovornih ordinacija PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 29. HUUGO ( HUKPZZ ) Čl 29 st 2) 1 dr med odgovarajuće specijalizacije na 10 pacijenata uz 1 medicinska sestra na 15 pacijenata te 3 njegovatelja na 15 pacijenata. Naime danas medicinske sestre veći radnog vremena odrađuju posao njegovatelja što ih stručno degradira te je stoga potrebno povećati broj njegovatelja. st 4 ) radnici: 1 medicinska sestra na 15 pacijenata i 3 njegovatelja na 15 pacijenata , isto obrazloženje kao i kod st 2 ) Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Stavak 2 odnosi se na opći stacionar, a stavak 4 na palijativnu skrb u stacionaru doma zdravlja te je prihvaćen prijedlog izmjene za njegovatelje kod oba oblika skrbi tako da glasi: 1 njegovatelj na 10 bolesnika.
99 Antun Jurinić PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 30. U članku 30. stavak 5. treba izmijeniti tako da glasi: "Radnici: 1 prvostupnik fizioterapije na 10 bolesnika, 1 diplomirani fizioterapeut/magistar fizioterapije na 20 bolesnika, 1 fizioterapeutski tehničar na 30 bolesnika." Slažem se s prijedlozima da treba minimalizirati prostorne uvjete kao i one koji se tiču opreme. Nije prihvaćen Piplomirani fizioteraoeut nije regulirana profesija.
100 Hrvatski zbor fizioterapeuta PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 30. U članku 30. smanjiti minimalnu površinu za fizioterapiju na 12m2. Stavak 1. Radna terapija je posebna djelatnost i standardi su definirani člankom 31. Nije ju potrebno spominjati u ovom članku. Nije potrebna prostorija za prijam bolesnika i medicinusku dokumentaciju od najmanje 6m2. Stavak 4. Kod opreme nisu nužne švedske ljestve i oprema za samozbrinjavanje. Stavak 5. izmijeniti u: "Radnici: 1 prvostupnik fizioterapije/diplomirani fizioterapeut/magistar fizioterapije na 10 bolesnika, 1 fizioterapeutski tehničar na 30 bolesnika." Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
101 Lječilište Bizovačke toplice PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 30. Poštovani, u stavku 5. pod radnici dodati: 1 magistar/diplomirani fizioterapeut na 50 bolesnika. u stavku 5. pod radnici zamijeniti riječi: “1 fizioterapeutski tehničar na 25 bolesnika” sa riječi “1 fizioterapeutski tehničar na 35 bolesnika” OBRAZLOŽNJE Vezano za kompetencije fizioterapeuta te visoko obrazovane fizioterapeute (magistre i diplomirane) neophodna je implementacija istih u zdravstvene ustanove koje provode fizikalnu terapiju. Također, impementacijom visoko obrazovanih fizioterapeuta (magistara i diplomiranih) u provođenje fizikalne terapije unutar ustanova, odnos magistara/diplomiranih fizioterapeuta u odnosu na stručne prvostupnike fizioterapije i fizioterapeutske tehničare (u prijedlogu smanjenje) zadržavamo isti omjer ukupnog broja djelatnika u odnosu na broj bolesnika. Nije prihvaćen Navedeni prijedlog poskupljuje zdravstvenu uslugu kao i to da magistri fizioterapije nisu regulirana profesija.
102 Sanjica Vlašić PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 30. (1) Za obavljanje djelatnosti fizikalne terapije potrebno je osigurati: - prostoriju za procjenu bolesnika i obavljanje fizikalne terapije od najmanje 12 m² - prostor za presvlačenje i odlaganje odjeće bolesnika - ako se uz fizikalnu terapiju obavlja i radna terapija, potrebno je osigurati posebnu prostoriju za radnu terapiju od najmanje 10 m² - čekaonicu od najmanje 9 m² - sanitarni čvor za radnike - sanitarni čvor za bolesnike. (4) Oprema: računalo s pisačem, radni stol i stolac, stolac za bolesnika, ležaj za bolesnika, pribor za medicinsku gimnastiku i fizioterapiju (strunjača, ogledalo, krevet za fizioterapiju, jastuci, kose plohe, gumene lopte, štapovi, trake), pribor i polivalentni uređaj za elektroterapiju, oprema za termoterapiju, terapijski ultrazvuk, pribor za fizioterapeutska mjerenje (dinamometar, metar, kutomjer). (5) Radnici: 1 magistar/diplomirani fizioterapeut na 10 bolesnika, 1 stručni prvostupnik fizioterapije na 10 bolesnika, 1 fizioterapeutski tehničar na 40 bolesnika, 1 stručni prvostupnik radne terapije na 20 bolesnika, ako se obavlja radna terapija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
103 HRVATSKO DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA - TEHNIČARA I PRIMALJA PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 32. Članak 32. (1) Za obavljanje djelatnosti primaljstva potrebno je osigurati: (3) Radnici: 1 prvostupnica primaljstva ili magistra primaljstva i 1 primalja ili primalja asistentica. Prihvaćen Prihvaćen.
104 Hrvatska komora primalja PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 32. Članak 32. (1) Za obavljanje djelatnosti primaljstva potrebno je osigurati:  prostoriju za pregled i obradu od najmanje 10 m²  prostoriju za primalju asistenticu od najmanje 5 m²  čekaonicu od najmanje 5 m²  sanitarni čvor za radnike  sanitarni čvor za pacijentice. (2) Oprema: ginekološki stol ili pregledni ležaj, reflektor, urinarni kateteri za jednokratnu uporabu raznih promjera, vaginalni spekulumi, pribor za uzimanje vaginalnih i cervikalnih briseva, pribor za fiksaciju i slanje materijala na citološki pregled, pribor za uzimanje materijala za mikrobiološke i medicinsko-biokemijske pretrage, drvenu Pinardovu slušalicu za slušanje otkucaja fetalnog srca ili druga oprema iste svrhe, vaga, platneni metar, komprese, pelvimetar, pribor za skidanje šavova i toaletu rane. (3) Radnici: 1 prvostupnica primaljstva ili magistra primaljstva i 1 primalja ili primalja asistentica. Djelomično prihvaćen Prostorne uvjete smo nije nužno smanjivati.
105 Hrvatska komora dentalne medicine PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 33. Članak 33. stavak 2. S obzirom da se u odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti koristi termin „Ordinacija“, predlažemo da se u tom kao i ostalim člancima Pravilnika koristi isti termin (bez termina „ambulanta“). Prihvaćen Prihvaćen.
106 HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH BIOKEMIČARA PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 34. U članku 34. stavak 2. predlaže se iza zadnje rečenice dodati rečenicu „Ako poliklinika u svom sastavu ima medicinsko-biokemijski laboratorij mora ispunjavati uvjete iz čl. 21. st. 4., 5. i 6.“. Obrazloženje: Prijedlog Komore je usklađivanje sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ( NN 100/18) koji navodi da poliklinike obavljaju specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i dijagnostiku. Specijalističko-konzilijarna djelatnost medicinske biokemije obavlja se u specijalističkom medicinsko-biokemijskom laboratoriju u skladu s normativima prostora, opreme i kadra kako ga propisuje ovaj Pravilnik. U praksi se pokazalo različito tumačenje ovog članka te znatan broj poliklinika koji u svom sastavu imaju medicinsko-biokemijski laboratorij nemaju stalno zaposlenog specijalistu medicinske biokemije i laboratorijske medicine iako rade pretrage iz područja specijalističkog medicinsko-biokemijskog laboratorija što ne doprinosi točnosti nalaza i sigurnosti pacijenata. Prihvaćen Prihvaćen.
107 Hrvatska komora dentalne medicine PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 34. U članku 34. stavak 8. Pravilnika predlažemo brisati točku i dodati tekst: „na sekundarnoj razini“. Prihvaćen Prihvaćen.
108 HLZ PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 34. Članak 34. Predlaže se dopuna točke 7 (7) Iznimno od stavka 4. i 5. ovoga članka djelatnosti infektologije, ginekologije i opstetricije, DJEČJE I ADOLESCENTNE PSIHIJATRIJE, te pedijatrije moraju imati zasebne ordinacije i čekaonice. Prof. dr. sc. Katarina Dodig Ćurković, Predsjednica Hrvatskog društva za mentalno zdravlje djece i adolescenata Doc. dr.sc. Tomislav Franić, Prvi dopredsjednik Hrvatskog društva za mentalno zdravlje djece i adolescenata Nije prihvaćen Dječja i adolescentena psihijatrija ovim Pravilnikom dio je psihijatrijskih djelatnosti za koju nisu utvrđivani posebni prostorni uvjeti.
109 Tomislav Franić PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 34. Predlaže se dopuna točke 7 (7) Iznimno od stavka 4. i 5. ovoga članka djelatnosti infektologije, ginekologije i opstetricije, DJEČJE I ADOLESCENTNE PSIHIJATRIJE, te pedijatrije moraju imati zasebne ordinacije i čekaonice. Iako pisan osobno ovaj komentar ide i ispred Hrvatskog liječničkog Zbora - Hrvatskog društva za mentalno zdravlje djece i adolescenata Predsjednik: prof. dr. sc. Katarina Dodig Ćurković dr. med. Prvi dopredsjednik: doc. dr, sc. Tomislav Franić. dr. med a prema našim spoznajama podržava ga i donešen je od strane Povjerenstva za dječju i adolescentnu psihijatriju Ministarstva zdravstva kojeg smo članovi. Nije prihvaćen Dječja i adolescentena psihijatrija ovim Pravilnikom dio je psihijatrijskih djelatnosti za koju nisu utvrđivani posebni prostorni uvjeti.
110 Hrvatska komora primalja PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 34. Članak 34. (6) Prostorija/prostor za medicinske sestre ili primalje za polivalentne ordinacije može biti zajednička. (7) Iznimno od stavaka 4. i 5. ovoga članka djelatnosti infektologije, ginekologije i opstetricije te pedijatrije moraju imati zasebne ordinacije i čekaonice, osim ako rade u suprotnim smjenama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
111 Hrvatski zbor fizioterapeuta PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 35. Dodati radnike u dnevnoj bolnici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Radnici: 1 liječnik specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije (1 dan u tjednu) za 10 bolesnika, 1 prvostupnik fizioterapije /diplomirani fizioterapeut /magistar fizioterapije za 3 bolesnika u 8 satnom radnom vremenu, 1 fizioterapeutski tehničar na 9 bolesnika u 8 satnom radnom vremenu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer prijedlog poskupljuje zdravstvenu uslugu .
112 Anita Klarić PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 35. Kako su već i drugi naveli prijedlozi glede dnevnih bolnica su pomalo neujednačeni i dok primjerice za Dnevne bolnice gdje se provode zahvati u anesteziji se specificiraju i kadrovi za druge to nije slučaj. Postoji niz Dnevnih bolnica u kojima se aplicira citostatska terapija kao na primjer intravezikalna imuno i citostatska terapija kod uroloških pacijenata, hematološke, neurološke dnevne bolnice i slično. Nužno je specificirati normative i standarde u pogledu kadrova i za navedene jedinice. Primljeno na znanje Primljeno na znanje .
113 HLZ PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 35. prijedlozi glede dnevnih bolnica su pomalo neujednačeni i dok primjerice za Dnevne bolnice gdje se provode zahvati u anesteziji se specificiraju i kadrovi za druge to nije slučaj. Predlažemo Uvođenje kategorije dnevna bolnica u djelatnosti dječje i adolescentne psihijatrije. Radnici: Na 6 pacijenata 1 doktora medicine specijalista dječje i adolescentne psihijatrije ili subspecijalista dječje i adolescentne psihijatrije ili u iznimnim slučajevima specijalist psihijatrije; 1 medicinska sestra-medicinski tehničar prvostupnik/ca s iskustvom u radu u psihijatrijskoj djelatnosti; 1 medicinska sestra-medicinski tehničar specijalist u psihijatrijskoj djelatnosti ili 1 medicinska sestra opće njege; 1 klinički psiholog s iskustvom u radu s djecom, 1 radni terapeut s iskustvom u radu s djecom za 8 sati radnog vremena. Predlaže se dodatak koji prati napredak i promjene u razvoju kuhinjske tehnike. (10) Kuhinja iz stavka 9. ovoga članka mora imati sljedeću opremu: odgovarajući stol, električno ili plinsko kuhalo, hladnjak, posuđe, kuhinjsku vagu, ormar za spremanje posuđa i trodijelni sudoper za pranje, dezinfekciju i ispiranje te ocijednu površinu za sušenje posuđa ILI PERILICU POSUĐA. Prof. dr. sc. Katarina Dodig Ćurković, Predsjednica Hrvatskog društva za mentalno zdravlje djece i adolescenata Doc. dr.sc. Tomislav Franić, Prvi dopredsjednik Hrvatskog društva za mentalno zdravlje djece i adolescenata Nije prihvaćen Zakon o zdravstvenoj zaštiti člankom 117. ("Narodne novine", br. 100/18 i 125/19) popisuje da bolničke ustanove moraju osigurati, a ne moraju imati.
114 Tomislav Franić PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 35. prijedlozi glede dnevnih bolnica su pomalo neujednačeni i dok primjerice za Dnevne bolnice gdjkese provode zavati u anasteziji se jadno specificiraju i kadrovi za druge to nije slučaj. Predlažemo Uvođenje kategorije dnevna bolnica u djelatnosti dječje i adolescentne psihijatrije. Radnici: Na 6 pacijenata 1 doktora medicine specijalista dječje i adolescentne psihijatrije ili subspecijalista dječje i adolescentne psihijatrije ili u iznimnim slučajevima specijalist psihijatrije; 1 medicinska sestra-medicinski tehničar prvostupnik/ca s iskustvom u radu u psihijatrijskoj djelatnosti; 1 medicinska sestra-medicinski tehničar specijalist u psihijatrijskoj djelatnosti ili 1 medicinska sestra opće njege; 1 klinički psiholog s iskustvom u radu s djecom, 1 radni terapeut s iskustvom u radu s djecom za 8 sati radnog vremena. Iako pisan osobno ovaj komentar ide i ispred Hrvatskog liječničkog Zbora - Hrvatskog društva za mentalno zdravlje djece i adolescenata Predsjednik: prof. dr. sc. Katarina Dodig Ćurković dr. med. Prvi dopredsjednik: doc. dr, sc. Tomislav Franić. dr. med a prema našim spoznajama podržava ga i donešen je od strane Povjerenstva za dječju i adolescentnu psihijatriju Ministarstva zdravstva kojeg smo članovi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
115 Tomislav Franić PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 35. Predlaže se dodatak koji prati napredak i promjene u razvoju kuhinjske tehnike. (10) Kuhinja iz stavka 9. ovoga članka mora imati sljedeću opremu: odgovarajući stol, električno ili plinsko kuhalo, hladnjak, posuđe, kuhinjsku vagu, ormar za spremanje posuđa i trodijelni sudoper za pranje, dezinfekciju i ispiranje te ocijednu površinu za sušenje posuđa ILI PERILICU POSUĐA. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
116 Alen Stojanović PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 35. Zakonodavac je posve zaboravio na potrebu osnivanja i vođenja dnevne bolnice na razini primarne zdravstvene zaštite. Pri domovima zdravlja bi se moglo organizirati dnevne bolnice radi infuzijske terapije, malih kirurških zahvata, polivalentne obrade uključujući i endoskopije. Organizacija takvih dnevnih bolnica bi se morala omogućiti i posebnim člankom u ovom istom zakonu opisati - tko je osnivač, organizator, voditelj, korisnik (mogu li se opremom i pod kojim uvjetima koristiti liječnici ne-zaposlenici doma zdravlja - npr. zaposlenici bolnica ili privatni zdravstveni djelatnici...). Ovime bi se izrazito rasteretio već prenapregnuti bolnički sustav jer za svakog pacijenta u dnevnoj bolnici treba fizički naći mjesto gdje će boraviti - sjedio ili ležao pacijent je prisutan na odjelu. Prilično sam uvjeren da je ambulantno liječenje i dio liječenja kroz dnevnu bolnicu posve moguće izmjestiti u druge, ne-bolničke prostore. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
117 HRVATSKO DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA - TEHNIČARA I PRIMALJA PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 37. Članak 37. (3) Radnici: 1 doktor medicine/doktor dentalne medicine specijalist kirurške djelatnosti, 1 doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja/anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, 1 prvostupnica sestrinstva specijalist u djelatnosti anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja/anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, 1 medicinska sestra specijalist u djelatnosti, anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja/anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, 1 medicinska sestra specijalist u operacijskoj djelatnosti, 1 medicinska sestra specijalist u kirurškoj djelatnosti ili 1 medicinska sestra 1 Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
118 Hrvatska komora primalja PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 37. Članak 37. (3) Radnici: 1 doktor medicine/doktor dentalne medicine specijalist kirurške djelatnosti, 1 doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja/anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, 1 prvostupnica sestrinstva specijalist u djelatnosti anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja/anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, 1 medicinska sestra specijalist u djelatnosti, anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja/anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, 1 medicinska sestra specijalist u operacijskoj djelatnosti, 1 medicinska sestra specijalist u kirurškoj djelatnosti ili 1 medicinska sestra ili primalja ili primalja asistentica. Nije prihvaćen Pravilnikom se propisuju minimalni uvjeti.
119 GORDANA NOVAkOVIĆ PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 38. Članak 38. Centar za dijalizu U stavku 2. navedeno je da mora postojati prostorija za akutne dijalize, plazmafereze i dodatne zahvate. Za dodatne zahvate smatram da treba postojati posebna prostorija jer se u njoj obavljaju zahvati postavljanja trajnih(tuneliranih) i privremenih (netuneliranih) centralnih venskih katetera za hemodijalizu, postavljanje peritonejskih katetera pomoću peritoneoskopa, kreiranja arterio-venske fistule koji zahtijevaju aseptične uvjete rada kao i potrebnu opremu (instrumente, aparate za monitoring bolesnika, poput sale za male kirurške zahvate). U stavku 7. o radnicima navedena je1 prvostupnica sestrinstva specijalist u djelatnosti dijalize ili 1 medicinska sestra specijalist u djelatnosti dijalize na najviše 4 bolesnika koje zbrinjava tijekom postupka dijalize u bolničkim centrima za dijalizu- potrebno je navesti da se to odnosi isključivo na kronični program hemodijalize. Isto tako potrebno je navesti da je za potrebe akutne dijalize potrebna je1 prvostupnica sestrinstva specijalist u djelatnosti dijalize ili 1 medicinska sestra specijalist u djelatnosti dijalize na 1 bolesnika kao i kod metoda plazmafereza i drugih afereza, kao i kod kontinuiranih metoda koje se rade u intenzivnim jedinicama ili dislociranim radilištima. Isto tako za hospitaliziranog peritonejskog bolesnika kod kojeg se provodi asistirana peritonejska dijaliza potrebna je 1 prvostupnica sestrinstva specijalist u djelatnosti dijalize. Potrebno je metode akutnih hemodijaliza, kontinuiranih hemodijaliza, plazmafereza i drugih afereza uvrstiti u sistematizaciju radnih mjesta u bolničkim centrima za dijalizu, s adekvatnim dodatkom na uvjete rada (kao za intenzivne jedinice kako je ranije i bilo), imati voditelje smjena sa adekvatnim dodatkom za voditelja. Prema odluci Ministarstva zdravlja od 2015 godine, svaki centar za dijalizu mora imati 1 prvostupnicu, diplomiranu ili magistru sestrinstva specijalista u djelatnosti dijalize kao transplantacijskog koordinatora na pola radnog vremena. Isto tako edukacija bolesnika je važan element u radu medicinskih sestara u centrima za dijalizu i nefrološkim dnevnim bolnicama; od preddijalzne edukacije, kontinuirane edukacije kroz razdoblje dijalize (hemodijaliza ili peritonejska ) sve do transplantacije i mora biti također obuhvaćen sistematizacijom radnih mjesta. Osim toga nefrološke dnevne bolnice trebaju sadržavati sve navedeno u članku 35.,36. i 37. ovog pravilnika. Nužno je provesti kategorizaciju bolesnika, jer zbog dostupnosti dijaliznih postupaka sve je starija populacija bolesnika s puno većim komorbitetima i potreba za zdravstvenom njegom i dijagnostičko terapijskim postupcima medicinskih sestara/tehničara je znatno veća. Potrebno je definirati Centar izvrsnosti za dijalizu u RH koji bi bio kompetentan educirati (formalno i neformalno) i certificirati prvostupnicu, diplomiranu ili magistru sestrinstva specijalista u djelatnosti dijalize. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
120 Brankica Ivičinec PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 38. u stavku 2 . -prostoriju za pripremu i sterilizaciju- brisati sterilizaciju u stavku 5. Centar za dijalizu mora imati: - neveden je i sterilizator,obzirom da je obavezno korištenje sterilnih jednokratnih setova, na odjelima više ne smiju biti sterilizatori -uz riječ hladnjak dodati za pohranu lijekova -dodati infuzomat u stavku 7. naveden je samo broj liječnika i medicinskih sestara koji skrbe o bolesnicima na hemodijalizi i perotonejskoj dijalizi. Osim ovih metoda u centrima za hemodijalizu provode se i druge metode- intermitentne i kontinuinane hemodijalize, hemofiltracije , hemodijafiltracije, plazmafereza, afereza.. stoga je u normativima postebno navesti i ove metode. Prema odluci Ministarstva zdravlja od 2015 godine, svaki cetar za dijalizu mora imati medicinsku sestru transplantacijskog koordinatora na pola radnog vremena Prihvaćen Prihvaćen.
121 Pavle Mamužić PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 39. U čl. 39 st. 5 između ostalog stoji: 'Dijagnostički postupci koji se provode u centru za medicinu spavanja uključuju:...provođenje psihologijskih upitnika, neuropsihologijsko testiranje i ostalo.' U prethodnom stavku istog članka, gdje se navode radnici, nigdje se ne spominje psiholog niti klinički psiholog. Tko bi, po vašem stručnom mišljenju, trebao provoditi postupke navedene u st. 5, provođenje psihologijskih upitnika i neuropsihologijsko testiranje? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
122 Ivan Zečević PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 39. Poštovani, u članku 39 u stavci (4) ne navodite magistra psihologije kao osobu koja je prema Zakonu o psihološkoj djelatnosti članci 3 i 4 jedina sposobna provoditi psihološka i neuropsihološka testiranja i procjenu, a s druge strane navodite u istom članku ovog pravilnika stavka 5 da centri za spavanje provodite psihološko i neuropsihološko ispitivanje. Napomenut ću vas da u RH neuropsihološko ispitivanje provode specijaliste kliničke psihologije ili magistri psihologije sa posebnom edukacijom iz neuropsihološke procjene. Na ovaj način nije jasno tko provodi obavezno neuropsihološko/psihološko testiranje u vašim centrima, ako vam nisu potrebni psiholozi kao obavezni radnici? U slučaju da to planirate za doktore medicine ili magistre sestrinstva, to je jasno kršenje Zakona o psihološkoj djelatnosti. Kako biste ispravili potencijalnu nezakonitu aktivnost ovog pravilnika predlažem uvođenje magistra psihologije u stavak 4 kao dio potrebnih radnika. U slučaju da ne želite svrstati psihologa kao potrebnog radnika, molim vas da uklonite navod da se u centrima provodi psihološka djelatnosti navedena iz čanaka 4. i 5 Zakona o psihološkoj djelatnosti. Predložena izmjena: (4) Radnici: 1 doktor medicine osposobljen za medicinu spavanja – somnolog sa završenim jednogodišnjim poslijediplomskim specijalističkim studijem Medicina spavanja na medicinskom fakultetu i 3 medicinske sestre (od čega 1 prvostupnik/ca sestrinstva) s dodatnim usavršavanjem iz medicine spavanja, 1 magistar psihologije sa završenom edukacijom iz psihološke dijagnostike i tretmana poremećaja spavanja ili 1 specijalista kliničke psihologije, za rad u centru za medicinu spavanja za djecu: 1 doktor medicine, specijalist pedijatrije osposobljen za medicinu spavanja – somnolog sa završenim jednogodišnjim poslijediplomskim specijalističkim studijem Medicina spavanja na medicinskom fakultetu i 3 medicinske sestre (od čega 1 prvostupnik/ca sestrinstva) s dodatnim usavršavanjem iz medicine spavanja, 1 magistar psihologije sa završenom edukacijom iz psihološke dijagnostike i tretmana poremećaja spavanja ili 1 specijalista kliničke psihologije S poštovanjem Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
123 Anita Kovačić PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 43. Područje rada patronažne djelatnosti propisano je Planom i programom mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 126/06 i 156/08). Tim planom vidljivo je da je rad patronažne djelatnosti obuhvaća rad s pojedincima, obiteljima, zajednicom na različitim preventivnim programima, promicanja zdravlja i zdravstvenog prosvjećivanja, ostalih mjera, zdravstvene njege bolesnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
124 Anita Kovačić PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 43. Stavak 4. izmijeniti Za patronažnu djelatnost mora se osigurati prostorija za patronažnu sestru najmanje od 12 m2, prostoriju za provođenje rada u maloj grupi od najmanje 40 m2, čekaonicu za pacijente od najmanje 9m2, sanitarni čvor za radnike, sanitarni čvor za pacijente. Oprema prostorije za patronažnu sestru: radni stol, stolac, ormari za sestrinsku dokumentaciju, ormar za potrošni materijal, ormar medicinske proizvode, garderobni ormar, garderobna vješalica, računalo / prijenosno računalo, informatički program za patronažne sestre, pisač, dva stolca za pacijente, stol za previjanje djece, stol za medicinski pribor, bubrežastom zdjelica, posuda za vatu, vaga s visinomjerom (za odrasle), telefonski aparat, mobilni uređaj, plastična posuda za medicinski otpad, posude za ostali otpad, umivaonik s toplom i hladnom vodom, dozator za sapun, stalak za papirnati ručnik, papirnati ručnici, prijenosna vaga za djecu s torbom, sestrinska torba. Sestrinska torba sadrži: aparat za određivanje glukoze, jednokratne profesionalne lancete za vađenje GUK, jednokratne profesionalne lancete PQU, test trake za brzo određivanje promjena u urinu, tlakomjer, (manžeta za djecu i za odrasle) toplomjer (digitalni), otoskop/baterijska lampa (npr.pregled prohodnosti nosa, pregled testisa), pulsni oksimetar, stetoskop, antiseptik, dezinficijensi za ruke, rukavice, (jednokratne i sterilne), maska, zaštitnu pregaču, nazuvke, sterilna kompresa (5x5, 8x5, 10x10), sterilna gaza 1/2m, zavoj (5x5, 10x10), samoljepiva traka 2,5x9,1, lapis, vata, pinceta jednokratna, škare, centimetar platneni 2x (za novorođenče, i za odrasle), maramice za dezinfekciju, posuda za medicinski otpad, sestrinska dokumentacija, promotivni materijal, identifikacijska kartica. Prostorija za provođenje rada u maloj grupi mora sadržavati: stol, stolice za pacijente, LCD projektor, platno za projekciju, vaga s visinomjerom, garderobni ormar, garderobne vješalice, pokazna lutka novorođenče, kadica za kupanje, stol za previjanje djece, strunjače ili spužvaste podloge za pod, tanjur i čaša za dijabetičare (pokazni), mentalne mape, ploča za pisanje, posuda za medicinski otpad, posuda za komunalni otpad, oglasne ploče, umivaonik sa toplom i hladnom vodom, dozator za sapun, stalak za papir za ruke. Patronažne sestre imaju pravo na korištenje službenog vozila ili osobnog vozila u službene svrhe sa pripadajućim zakonskim naknadama. Poslodavac je obavezan osigurati parkirne karte za vozila zbog ne ometanja procesa rada. Radnici:"Patronažnu djelatnost provode prvostupnici sestrinstva i diplomirane medicinske sestre ili magistre sestrinstva Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća na način: Dodaje se sadržaj torbe patronažne sestre i radnici: prvostupnica sestrinstva /magistra sestrinstva Ne prihvaća se u čl.43.st.4 dodavati čekaonicu za pacijente od najmanje 9m2, sanitarni čvor za radnike, sanitarni čvor za pacijente. Djelatnost patronažne zdravstvene zaštite integirani je dio doma zdravlja te nije potrebno utvrđivati dodatni prostor za čekaonicu niti sanitarni čvor za radnike i pacijente.
125 Zorica Kovač PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 43. Komentari i opaske ispred Društva patronažnih sestara HUMS-a Članak 43, stavka (4) U prijedlogu Nacrta stoji "Za patronažnu djelatnost mora se osigurati prostorija od najmanje 12 m², a za rad u maloj grupi prostorija od najmanje 40 m²." Jedna rečenica se odnosi na patronažnu djelatnost koju izvršavaju patronažne sestre pružajući patronažnu zdravstvenu skrb korisnicima?! Na temeljima javnozdravstvenog djelovanja primarno orjentiranog na preventivnu zdravstvenu skrb (koju je zagovarao dr. Andrija Štampar, u svijetu priznat kao utemeljitelj javnog zdravstva) za svakoga dostupnu bez obzira na dob, spol, socio-ekonomski status, mjesto življenja, tijekom prošlog stoljeća razvija se rad patronažne službe. Danas je organizirana po polivalentnom modelu u čemu i jeste njezina vrijednost i neprijeporni značaj u unaprjeđenju zdravlja od pojedinca do zajednice u cjelini. Patronažne sestre prvi su visokoobrazovani sestrinski kadar, kroz trogodišnji preddiplomski i petogodišnji diplomski studij stječu potrebna znanja, vještine i kompetencije za samostalan rad kako na terenu- u kući korisnika, tako i kroz javnozdravstveno prosvjećivanje i edukaciju za laike i zdr. djelatnike te povezujući različite stručnjake kako bi se složenija situacija/problem rješili na najbolji način za korisnika. Obzirom na navedeno treba dodati "Radnici za patronažnu djelatnost: prvostupnik/ca sestrinstva, magistar/a sestrinstva ili diplomirana med. sestra/tehničar" Normativ naveden za potreban prostor je u cijelosti nedovoljan i nedorečen. Potrebno je odrediti veličinu prostora za patronažne sestre(ambulanta ili prostorija patronažne službe)prema broju osoba koje koriste isti. Predloženih 12m2 bi odgovaralo da ga koriste 2 radnika, svaki za svojim radnim stolom i pripadajućom opremom (u više komentara detaljno opisanom). Normativ od 40m2 za provođenje rada s grupama je minimalno izražen, te nedostaje propisana oprema komponibilnih stolova koji se mogu slagati prema potrebi u različite formacije te pripadajućim brojem stolaca(30-40). Treba dodati također sanitarne čvorove te umivaonike s toplom i hladnom vodom. Patronažne sestre od 1993.godine osnivaju i vode/koordiniraju Grupe za podršku dojenju, u svijetu prepoznato kao Croatian experience, i nitko nema pravo osporavati ili umanjivati njihov značaj odgojno edukativnog djelovanja u podršci, zaštiti i promicanju dojenja. Velik dio grupnog rada izvodi se s trudnicama, majkama i djecom kad je potrebna veća prostorija i to posebno opremljena strunjačama ili primjerenim podnim oblogama. Potrebni su zidna ploča za pisanje, računalo i projektor. Za edukaciju o dojenju i njezi djeteta potrebna su dodatna pomagala – modeli dojki i lutke. Za potrebe prematanja djece potreban je stol za prematanje s kantom za odlaganje pelena i umivaonikom za pranje ruku s toplom vodom. Za terenski rad potrebno je osigurati službeni automobil te njegovo održavanje i higijeniziranje. Za potrebe parkiranja automobila koje koriste patronažne sestre u zonama naplate parkinga potrebno je osigurati parkirne karte. Patronažne sestre su svakodnevno izložene različitim situacijama na terenu, bez mogućnosti pomoći ili zaštite drugih kolega( kao npr.u ustanovama) ili zaštitara, sigurnosnih kamera, nerjetko i u vrlo zahtjevnim opasnim uvjetima te potrebno je priznati status službene osobe. KOMENTAR NA PRIMJEDBU Hrvatske komore primalja Patronažna zdravstvena skrb treba biti očuvana u sadašnjem obliku- jedna patronažna sestra na određenom geografskom području skrbi o svim ljudima koji tu žive- o kompletnoj obitelji kao nukleusu društva, kao i o specifičnim "grupama"(djeca predškolske dobi, djeca školske dobi, trudnice, dijabetičari, osobe sa stomom, žene operirane na dojci itd.) Nikako ne treba "cjepkati" patronažnu zdravstvenu skrb na više različitih radnika jer se gubi kvaliteta u komunikaciji, odnosu povjerenja, cjelovitost i sveobuhvatnost skrbi. U skladu s preporukama Povjerenstva za zaštitu i promicanje dojenja MZ RH a i preporukama SZO i Unicef-a uz sve ostale stručnjake u organiziranje trudničkih tečajeva treba uključiti i prvostupnicu primaljstva, po mogućnosti magistru primaljstva(kad se za to steknu uvjeti) za dio koji se odnosi na pripremu za porod. I da ne zaboravimo od 1997.godine kad je uspostavljeno djelovanje ustanova za zdr.njegu u kući, patronažne sestre procjenjuju potrebu za znjuk, te sukladno tome trebaju konačno dobiti ovlasti da i propisuju zdravstvenu njegu u kući. Liječnici obiteljske medicine su svakako preopterećeni velikim brojem obavljenih pregleda i drugim postupcima koji se odnose na dijagnozu i liječenje bolesti, tako da bi ih se značajno rasteretilo kad više ne bi morali propisivati zdravstvenu njegu u kući-što je svakako kompetencija i područje rada medicinske sestre- prvostupnice/magistre sestrinstva ili diplomirane medicinske sestre. Trebalo bi izmijeniti sustav izračuna plaće, prema svim aktivnostima koje određena patronažna sestra organizira i održava uz objektivan sustav vrednovanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
126 Roditelji u akciji - Roda PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 43. Članak 43, stavka (10) Trenutno glasi: “Radnici: dom zdravlja s rodilištem iz stavka 6. ovoga članka mora imati neprekidno na raspolaganju 1 doktora medicine specijalista ginekologije i opstetricije, 1 doktora medicine specijalista pedijatrije te 1 prvostupnicu primaljstva, odnosno 1 primalju asistenticu.” Predlažemo da glasi: “Radnici: dom zdravlja s rodilištem iz stavka 6. ovoga članka mora imati neprekidno na raspolaganju 1 doktora medicine specijalista ginekologije i opstetricije, 1 doktora medicine specijalista pedijatrije te 1 prvostupnicu ili magistru primaljstva.” Obrazloženje: dom zdravlja s rodilištem je po definiciji odvojen od bolničke ustanove. Primalje, koje rade u domu zdravlja s rodilištem bi trebale imati viši nivo obrazovanja jer se od njih očekuje veći obujam skrbi i više samostalnosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
127 Hrvatsko logopedsko društvo PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 43. U članku 43. iza točke 18) dodaje se točka (19) i glasi: 19) U dispanzeru u kojem se obavlja djelatnost logopedije potrebno je osigurati da ambulanta za obavljanje logopedske djelatnosti ispunjava uvjete u pogledu prostora propisane člankom 11. ovoga Pravilnika te je potrebno je osigurati osnovnu medicinsko-tehničku opremu logopedske ordinacije i to: (male izmjene od predloženog) - računalo s pisačem, metalni ormar za pohranu osobnih zdravstvenih kartona s ključem ili kartoteka u elektroničkom obliku, radni stol za logopeda,stolicu za logopeda s podešavanjem visine i mogućnošću pokretanja, garderobne vješalice u sobi magistra logopedije, telefon u sobi magistra logopedije, ormar za pohranu radnog materijala, standardiziranog i drugog logopedskog dijagnostičkog instrumentarija s ključem, stol i stolicu za korisnika/pacijenta (niski za djecu predškolske dobi i standardni za odrasle pacijente), stolicu za roditelja/pratitelja korisnika logopedske usluge i posude za ostali otpad, didaktički materijal, elektroakustičke uređaje i ostala dijagnostička i terapijska pomagala koje se koriste u procesu dijagnostike i rehabilitacije (elektroakustički uređaj za govornu terapiju, slušalice, mikrofon za magistra logopedije i za korisnika logopedskih usluga, računalni programi za analizu glasa, govora i slušnog procesiranja, štoperica, uređaji za procjenu aerodinamičkih vrijednosti, ogledalo, špatule (set različitih veličina) za pregled govornih organa, metronom, standardizirani logopedski dijagnostički testovi). Radnici: - magistar logopedije za 8 sati radnog vremena. Nije prihvaćen Niti jedna vrsta dispanzera ne razrađuje djelatnosti na predloženi način.
128 Hrvatska udruga patronažnih sestara PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 43. (4) dodati: „Radnici za patronažnu djelatnost: prvostupnice sestrinstva, magistre sestrinstva ili diplomirane med. sestre." - U RH se provodi polivalentna patronažna zaštita, a ne monovalentna tj. usmjerena na samo jednu grupaciju stanovništva. - Patronažna sestra radi sa cjelokupnom zajednicom u zajednici. Prepoznata je kao jedinstveni resurs u zdravstvenom sustavu koji može vidjeti širu sliku i prema tome pravilno procijeniti potrebe pojedinca i obitelji. Postepenim podizanjem i priznavanjem visokog obrazovanja u patronažnoj djelatnosti ulažete u kvalitetu zdravstvenog sustava, kvalitetu zdravstvene njege što za posljedicu ima smanjenje troškova liječenja. Prihvaćen Prihvaćen.
129 Hrvatska udruga patronažnih sestara PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 43. (4) dodati: „Radnici za patronažnu djelatnost: prvostupnice sestrinstva, magistre sestrinstva ili diplomirane med. sestre." Prihvaćen Prihvaćen.
130 Hrvatska udruga patronažnih sestara PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 43. Patronažna zdravstvena zaštita obuhvaća procjenu potreba zdravog ili bolesnog čovjeka te obitelji, edukacijom u svrhu očuvanja zdravlja, prevencije bolesti i komplikacija, postizanja oporavka ili mirne i dostojanstvene smrti. Rad s cjelokupnom populacijom zdravom i bolesnom iziskuje široki raspon znanja u svim njegovim oblicima. Polivalentnost sestrinske prakse u patronažnoj djelatnosti iziskuje stalnu nadogradnju edukacije i rad na vlastitoj osobnosti. Bogato generalno znanje te adaptacija na promjene koje donosi modernizacija, imperativ je za pružanje kvalitetnih sestrinskih intervencija. Provode se postupci: primarne prevencije-rad sa zdravom populacijom individualno i grupno, promoviranje zdravih stilova života, te sekundarne i tercijarne prevencije. Ciljna populacija; trudnice, rodilje, žene, novorođenčad, dojenčad, djeca u predškolskoj i školskoj dobi, odrasle i starije osobe bilo zdrave ili bolesne Edukacija bolesnika i obitelji, procjena, utvrđivanje potrebe i plana zdravstvene njege, provođenje dijagnostičko terapijskih postupaka individualno i u radu kroz male grupe, sudjelovanje u provođenju nacionalnih preventivnih programa temeljne su aktivnosti. Daljnje aktivnosti patronažne sestre orijentirane su na sudjelovanje u provođenju zdravstvenih preventivnih, promotivnih programa u zajednici koje se odvijaju kroz individualno i grupno zdravstveno preventivno savjetovanje, izradu i distribuciju zdravstveno-odgojnog materijala, sudjelovanje u provođenju zdravstveno preventivnih i zdravstveno promotivnih programa na lokalnoj razini, provođenje zdravstveno-odgojnih tečajeva, telefonskog savjetovanja, radionica i savjetovališta. Razvijanje suradnje na interdisciplinarnom i intersektorskom nivou što uključuje suradnju s drugim djelatnostima primarne, te sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite te suradnju s drugim sudionicima u zdravstvenoj zaštiti pojedinaca na lokalnoj razini iz sustava socijalne skrbi, pravosuđa, prosvjete, civilnih organizacija, udruga i ostalih organizacija, sastavni je dio sestrinskog rada. Patronažna sestra provodi postupke edukacije zdravstvenih radnika te surađuje kao mentor s visokoškolskim ustanovama s ciljem podizanja kvalitete rada i obrazovanja te aktivno sudjeluje u provođenju projekata usmjerenih na primarnu zdravstvenu zaštitu. Tako kompleksnu djelatnost koja je bila godinama sustavno zapostavljena teško može provoditi ako nema ujednačene osnovne tehničko materijalne uvjete, priznatu visoku stručnu spremu kao u ostalim članicama EU i nije povezana s ostalim dionicima zdravstvenog sustava putem informatičkog sučelja. Visoko obrazovanje školuje sestre za edukatore, istraživački rad, management što patronažna sestra i provodi u svom svakodnevnom radu. Stoga predlažemo promjene Pravilnika u članku 43. stavak 4 Prihvaćen Prihvaćen.
131 Hrvatska udruga patronažnih sestara PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 43. Za provođenje patronažne djelatnosti potrebno je osigurati: prostoriju za patronažnu sestru najmanje od 12 m2, prostoriju za provođenje rada u maloj grupi od najmanje 40 m2, čekaonicu za pacijente od najmanje 9m2, sanitarni čvor za radnike, sanitarni čvor za pacijente. Oprema prostorije za patronažnu sestru: radni stol, stolac, ormari za sestrinsku dokumentaciju, ormar za potrošni materijal ormar medicinske proizvode, garderobni ormar, garderobna vješalica, računalo / prijenosno računalo informatički program za patronažne sestre pisač dva stolca za pacijente, stol za previjanje djece stol za medicinski pribor s bubrežastom zdjelica posuda za vatu vaga s visinomjerom, (za odrasle) telefonski aparat, mobilni uređaj, plastična posuda za medicinski otpad, posude za ostali otpad, lavabo s toplom i hladnom vodom, posuda za sapun, stalak za papirnati ručnik, papirnati ručnici, prenosna vaga za djecu s torbom, sestrinska torba. Sestrinska torba sadrži: aparat za određivanje glukoze, jednokratne profesionalne lancete za vađenje GUK, jednokratne profesionalne lancete PQU, test trake za brzo određivanje promjena u urinu, tlakomjer, (manžeta za djecu i za odrasle) toplomjer (digitalni) otoskop/baterijska lampa (npr.pregled prohodnosti nosa, pregled testisa) pulsni oksimetar stetoskop, antiseptik, dezinficijens za ruke rukavice, (jednokratne i sterilne) maska, zaštitnu pregaču, nazuvke, sterilna kompresa (5x5, 8x5, 10x10) sterilna gaza 1/2m zavoj (5x5, 10x10) samoljepiva traka 2,5x9,1 lapis, vata, pinceta jednokratna škare, izdajalica za izdajanje majčinog mlijeka, centimetar platneni 2x (za novorođenče, i za odrasle) maramice za dezinfekciju, papirnati ručnik, promotivni materijal, posuda za medicinski otpad, sestrinska dokumentacija promotivni materijal, identifikacijska kartica, rokovnik, olovka Prostorija za provođenje rada u maloj grupi mora sadržavati: okrugli stol, stolce za pacijente najmanje 15 komada (konferencijske) daktilo stolac, LCD projektor, platno za projekciju vaga s visinomjerom, garderobni ormar, garderobne vješalice, pokazna lutka novorođenče, kadica za kupanje, stol za previjanje djece, strunjače ili spužvaste podloge za pod, tanjur i čaša za dijabetičare (pokazni), mentalne mape, ploča za pisanje stol za previjanje dojenčadi, posuda za medicinski otpad, posuda za komunalni otpad, garderobna vješalica, oglasne ploče, lavabo sa toplom i hladnom vodom, stalak za sapun, - stalak za papir za ruke. Patronažne sestre imaju pravo na korištenje službenog vozila ili osobnog vozila u službene svrhe sa pripadajućim zakonskim naknadama. Poslodavac je obavezan osigurati parkirne karte za vozila zbog ne ometanja procesa rada. Radnici:"Patronažnu djelatnost provode prvostupnici sestrinstva (50%) i diplomirane medicinske sestre ili magistre sestrinstva (50%).“ Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća na način: grupi prostorija od najmanje 40 m², Dodaje se sadržaj torbe patronažne sestre i radnici: prvostupnica sestrinstva/magistra sestrinstva Ne prihvaća se u čl.43.st.4 utvrđivanje prostornih uvjeta za čekaonicu za pacijente od najmanje 9m2, sanitarni čvor za radnike, sanitarni čvor za pacijente. Djelatnost patronažne zdravstvene zaštite integirani je dio doma zdravlja te nije potrebno utvrđivati dodatni prostor za čekaonicu niti sanitarni čvor za radnike i pacijente.
132 Anica Math PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 43. Članak 43, stavak (4): Potrebno je dodati: - sanitarni čvor za djelatnike i pacijente (odvojen) - čekaonica za pacijente - definirati koliko je kvadrata ambulante potrebno po jednoj patronažnoj sestri, ukoliko ih nekoliko dijeli ambulantu. - u ambulanti patronažne sestre potrebno je imati mokri čvor s toplom i hladnom vodom - oprema ambulante: kompletno računalo s pisačem, internet veza, radni stol, radni stolac za sestru - s naslonom, naslon za ruke, s podešavanjem visine i pokretan; stolac za pacijenta, stol za pacijenta, kartotečni ormar, ormar za materijal i pribor, telefon s linijom, garderobni ormar, vaga s visinomjerom, vaga za novorođenčad i dojenčad prenosiva s torbom, duljinomjer za novorođenčad i dojenčad, komoda i podloga za previjanje djece s dodacima, torba patronažne sestre, vješalica, stolac za dojenje, tlakomjer s mažetama različitih širina, plastična posuda za medicinski otpad i jedna za osztali otpad, plahte za jednokratnu uporabu, rukavice za jednokratnu uporabu, 2 metalne posudice s poklopcem, vata, 70% alkohol, NaCl otopina, Hidrogen 3%, betadine, - sadržaj torbe: tlakomjer prijenosni, stetoskop, toplomjer, glukometar s trakicama, lancete za profesionalnu uporabu, sredstvo za dezinfekciju ruku, pulsni oksimetar, dezinficijens za kožu i sluznice, Tyrothricinum prašak, jednokratne rukavice, jednokratne zaštitne pregače, jednokratni nazuvci, sterilne komprese i gaze različitih veličina, mikroporozna kirurška traka u roli, mala posuda za oštre predmete, zaštitna maska, škare, sterilna pinceta anatomska i kirurška, lapis, metar za mjerenje opsega, - potrebna oprema za dvoranu: računalo i pripadajuća oprema, lcd projektor, 25-30 stolaca i radni stol, stolac za predavača (s naslonom, pokretan), vješalica za kapute, ormar za materijale - osvrt na raspored radnog vremena !!!: predlaže se radno vrijeme od 7:30 -15:30 sati, 7:30-9 sati individualno savjetovanje pacijenata te zaprimanje kućnih posjeta, iza toga izlazak na teren i provođenje ostalih mjera iz zakona o zdravstvenoj zaštiti predviđenih za patronažnu djelatnost. Napominje se kako pacijenti nisu skloni da im se u ranim jutarnjim satima dolazi u kućne posjete. Nadalje predlaže se da jedan dan u tjednu se rad odvija u poslijepodnevnim satima kako bi bili dostupni radno aktivnom stanovništvu. Primljeno na znanje Prima se na znanje.
133 HRVATSKO DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA - TEHNIČARA I PRIMALJA PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 43. Članak 43. (4) dodati: „Radnici za patronažnu djelatnost: prvostupnice sestrinstva i prvostupnice i/ili magistre primaljstva u dijelu patronažne djelatnosti vezane za trudnoću i puerperij, te novorođenče.“ (10) Radnici: dom zdravlja s rodilištem iz stavka 6. ovoga članka mora imati neprekidno na raspolaganju 1 doktora medicine specijalista ginekologije i opstetricije, 1 doktora medicine specijalista pedijatrije te 1 prvostupnicu primaljstva ili magistru primaljstva, odnosno 1 primalju ili primalju asistenticu (19) Tečajeve za trudnice te savjetovanja za trudnice i u puerperiju može obavljati prvostupnica primaljstva i primalja u dijelu fiziologije trudnoće, porođaja i puerperija te dojenja. Nije prihvaćen Pravilnikom se propisuju minimalni uvjeti.
134 Franjo Kroneisl u ime Hrvatskog društva za palijativnu medicinu HLZ PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 43. Članak 43. u (1) " Ordinacije/ambulante koje djelatnost obavljaju u prostoru doma zdravlja trebaju u pogledu prostora ispunjavati uvjete iz članaka 11., 12., 13., 14., 16., 17., 21., 22., 26. i 45. ovoga Pravilnika." treba dodati "47." pa glasi: "(1) Ordinacije/ambulante koje djelatnost obavljaju u prostoru doma zdravlja trebaju u pogledu prostora ispunjavati uvjete iz članaka 11., 12., 13., 14., 16., 17., 21., 22., 26., 45. i 47. ovoga Pravilnika." U članak je potrebno interpolirati "Za rad koordinatora palijativne skrbi dom zdravlja mora osigurati prostoriju od najmanje 12 m². Za rad mobilnog palijativnog tima dom zdravlja mora osigurati prostoriju od najmanje 12 m², a za održavanje timskih sastanaka dostupnu prostoriju." Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
135 Hrvatska komora medicinskih sestara PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 43. Za obavljanje djelatnosti patronažne skrbi potrebno je u svakoj zdravstvenoj stanici osigurati patronažnu djelatnost, jer je sestrinska skrb u zajednici usmjerena na korisnike, a korisnik može biti i zajednica. Patronažna sestra pruža zdravstvenu skrb na mjestima gdje ljudi žive, rade, borave i trabala bi biti time što dostupnija, a poznato je da neki domovi zdravlja prostiru se na dosta velikom teritorijalnom području. Definiranjem sadržaja torbe patronažne sestre doveli bi da toga da sve patronažne sestre imaju isti sadržaj torbe, što bi uvelike olakšalo rad na terenu. Prijedlog torbe patronažne sestre: 1. tlakomjer, (manžeta za djecu i za odrasle) 2. toplomjer (oralni/rektalni) 3. glukometar, 4. otoskop/baterijska lampa ( npr.pregled prohodnosti nosa, pregled testisa) 5. stetoskop, 6. antibiotski prah, 7. antiseptik, 8. dezinficijens za ruke 9. kaljače, 10. rukavice, 11. maska, 12. sterilna kompresa (5x5 10x10) 13. sterilna gaza 1/2m 14. zavoj (5x5, 10x10) 15. micropore 2,5x9 16. lapis, (srebrni nitrat) 17. vata, 18. pinceta, 19. škare, 20. (zavojni materijal potreban je za prvi pregled kod ulcusa, dekubitusa ili sl.) 21. lancete, 22. izdajalica, 23. centimetar 2x (za novorođenče, i za odrasle) 24. vaga za djecu 25. maramice za dezinfekciju 26. papirnati ručnik za brisanje ruku u kući pacijenta, odlaganje torbe u spec. uvijetima 27. promotivni materijal, 28. zaštitna pregača, 29. vrećica za medicinski otpad, 30. sestrinska dokumentacija 31. tablice za izračun - BMI, procjena rana „mjerač rana“, preporučene dijete 32. mentalne mape, 33. sanitarna knjižica, 34. identifikacijska kartica, 35. mobitel, 36. notes/bilježnica za zabilješke, 37. olovka. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
136 Hrvatska komora medicinskih sestara PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 43. U stavku (4) iza točke dodaje se nova rečenica koja glasi: "Patronažnu djelatnost provode prvostupnici sestrinstva (50%) i diplomirane medicinske sestre ili magistre sestrinstva (50%).“ Nije prihvaćen Pravilnikom se propisuju minimalni uvjeti.
137 Danijela PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 43. Članak 43. (4) dodati: minimum opremljenosti prostorije patronažne djelatnosti (u kojima se održavaju i savjetovališta za dojilje, trudnice, dijabetičare, kronične bolesnike..), vozila kojim obavlja posjete, definirati tko snosi troškove higijene automobila, plaćanja karti za parkiranje u dijelovima grada gdje se naplaćuje. Također je u patronažnu skrb potrebno uvesti visokoobrazovane sestre, magistre sestrinstva, i regulirati njihov koeficijent jer je patronažna sestra samostalni djelatnik koji skrbi za osobu od začeća do njegove smrti. Ona skrbi za 5100 stanovnika na njenom terenu. Surađuje s ostalim zdravstvenim i nezdravstvenim djelatnicima. Visokoobrazovana sestra osposobljena za koordiniranje poslova iz područja zdravstvene njege a također i iz javnozdravstvenih aktivnosti u zajednici i sustavu zdravstvene i socijalne zaštite koja spada u domenu patronažne skrbi. Nije prihvaćen Nije predmet Pravilnika.
138 HLZ PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 43. Predlažemo uklopiti slijedeće: Dom zdravlja/ZJZ Mentalno zdravlje djece i adolescenata Za obavljanje djelatnosti zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja djece i adolescenata potrebno je osigurati ordinacije ovisno o vrsti djelatnosti sukladno odredbama ovoga Pravilnika. Ordinacije mogu biti polivalentne tako da se u istoj ordinaciji obavlja rad najviše dvije specijalnosti u smjenskom radu, pod uvjetom, da su osigurane i specifične prostorije i oprema potrebne za rad pojedinih specijalnosti. Čekaonica za najviše tri polivalentne ordinacije može biti zajednička, a za svaku sljedeću polivalentnu ordinaciju čekaonica se povećava za 0,6 m². Potrebno je osigurati prostoriju od najmanje 20 m² za grupni rad. Radnici: 1 doktor medicine specijalist dječje i adolescentne psihijatrije ili subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije ili u iznimnim slučajevima specijalist psihijatrije/1 liječnik specijalist školske medicine, 1 psiholog s iskustvom u radu s djecom, 1 radni terapeut s iskustvom u radu s djecom, 1 medicinska sestra-medicinski tehničar prvostupnik/ca i 1 prvostupnica sestrinstva za rad izvan ustanove za 8 sati radnog vremena. U skladu s potrebama zajednice i 1 član tima iz područja socijalnog rada, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije i / ili logopedije za 8 sati radnog vremena. U ordinaciji gdje je osnovan telemedicinski pristupni centar ili osigurana dostupnost telemedicinskih usluga iz telemedicinskog specijalističkog centra u pogledu radnika potrebno je osigurati 1 medicinsku sestru-medicinskog tehničara prvostupnicu/ka s iskustvom u radu u psihijatrijskoj djelatnosti za 8 sati radnog vremena. Uvjereni smo da ćete uvažiti naše sugestije i prijedloge u sadržajnom dijelu. Sam oblik i nomotehničko uređivanje je izvan naše ekspertize a ovisit će i o konačno usvojenim prijedlozima svih zainteresiranih. S Poštovanjem Prof. dr. sc. Katarina Dodig Ćurković, Predsjednica Hrvatskog društva za mentalno zdravlje djece i adolescenata Doc. dr.sc. Tomislav Franić, Prvi dopredsjednik Hrvatskog društva za mentalno zdravlje djece i adolescenata Nije prihvaćen Ovim Pravilnikom propisuju se minimalni uvijeti.
139 Gordana Štirjan Marković PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 43. članak 43. Dom zdravlja U sklopu doma zdravlja je predviđena i djelatnost palijativne skrbi te je bitno isto naglasiti i kroz ovaj članak - koordinator i mobilni palijativni tim te pod kojim uvjetima se mora / može ugovoriti stacionarna jedinica za provođenje palijativne skrbi. vezano na članak 29 i 47. Gordana Štirjan Marković spec. int. med. ( uža djelatnost palijativna medicina i onkologija) Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
140 Tomislav Franić PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 43. Predlažemo uklopiti slijedeće: Dom zdravlja/ZJZ Mentalno zdravlje djece i adolescenata Za obavljanje djelatnosti zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja djece i adolescenata potrebno je osigurati ordinacije ovisno o vrsti djelatnosti sukladno odredbama ovoga Pravilnika. Ordinacije mogu biti polivalentne tako da se u istoj ordinaciji obavlja rad najviše dvije specijalnosti u smjenskom radu, pod uvjetom, da su osigurane i specifične prostorije i oprema potrebne za rad pojedinih specijalnosti. Čekaonica za najviše tri polivalentne ordinacije može biti zajednička, a za svaku sljedeću polivalentnu ordinaciju čekaonica se povećava za 0,6 m². Potrebno je osigurati prostoriju od najmanje 20 m² za grupni rad. Radnici: 1 doktor medicine specijalist dječje i adolescentne psihijatrije ili subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije ili u iznimnim slučajevima specijalist psihijatrije/1 liječnik specijalist školske medicine, 1 psiholog s iskustvom u radu s djecom, 1 radni terapeut s iskustvom u radu s djecom, 1 medicinska sestra-medicinski tehničar prvostupnik/ca i 1 prvostupnica sestrinstva za rad izvan ustanove za 8 sati radnog vremena. U skladu s potrebama zajednice i 1 član tima iz područja socijalnog rada, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije i / ili logopedije za 8 sati radnog vremena. U ordinaciji gdje je osnovan telemedicinski pristupni centar ili osigurana dostupnost telemedicinskih usluga iz telemedicinskog specijalističkog centra u pogledu radnika potrebno je osigurati 1 medicinsku sestru-medicinskog tehničara prvostupnicu/ka s iskustvom u radu u psihijatrijskoj djelatnosti za 8 sati radnog vremena. Iako pisan osobno ovaj komentar ide i ispred Hrvatskog liječničkog Zbora - Hrvatskog društva za mentalno zdravlje djece i adolescenata Predsjednik: prof. dr. sc. Katarina Dodig Ćurković dr. med. Prvi dopredsjednik: doc. dr, sc. Tomislav Franić. dr. med a prema našim spoznajama podržava ga i donešen je od strane Povjerenstva za dječju i adolescentnu psihijatriju Ministarstva zdravstva kojeg smo članovi. Nije prihvaćen Ovim Pravilnikom propisuju se minimalni uvjeti.
141 Hrvatska komora primalja PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 43. Članak 43. (4) dodati: „Radnici za patronažnu djelatnost: prvostupnice sestrinstva i prvostupnice i/ili magistre primaljstva u dijelu patronažne djelatnosti vezane za trudnoću i puerperij, te novorođenče.“ (10) Radnici: dom zdravlja s rodilištem iz stavka 6. ovoga članka mora imati neprekidno na raspolaganju 1 doktora medicine specijalista ginekologije i opstetricije, 1 doktora medicine specijalista pedijatrije te 1 prvostupnicu primaljstva ili magistru primaljstva, odnosno 1 primalju asistenticu ili primalju. (19) Tečajeve za trudnice te savjetovanja za trudnice i u puerperiju može obavljati jedino prvostupnica primaljstva u dijelu fiziologije trudnoće, porođaja i puerperija te dojenja. Nije prihvaćen Ovim Pravilnikom propisuju se minimalni uvjeti.
142 Dom za starije osobe Trnje PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 45. Nastavno na članak 46. predlažemo da se u mobilni palijativni tim uvrsti socijalni radnik kao stručna osoba koja ima iskustvo u radu iz područja rada palijative lokalne zajednice. Nije prihvaćen Ovim Pravilnikom propisuju se minimalni uvjeti.
143 Hrvatsko društvo medicinskih sestara u palijativnoj skrbi PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 46. IZMJENA: 5. Radnici: 1 doktora medicine specijalistu s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 10 bolesnika, 1 prvostupnicu sestrinstva s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 10 bolesnika za 8 satno radno vrijeme, 2 medicinske sestre s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 8 bolesnika za 8 satno radno vrijeme, 1 stručnog prvostupnika fizioterapije s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 20 bolesnika, magistra socijalnog rada s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi, magistra psihologije s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi, radnog terapeuta s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na raspolaganju, 1 njegovatelja na 6 bolesnika. (6) Za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi u ustanovi za palijativnu skrb potrebno je osigurati obveznu supervizijsku potporu radnicima najmanje jednom mjesečno. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog za njegovatelje tako da glasi 1 njegovatelj na 10 bolesnika. Djelomično se prihvaća izmjena kadrovskog normativa tako da glasi: 2 ms na 8 bolesnika s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi, od čega 30% prvostupnica sestrinstva…
144 Ružica Valent PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 46. - Posebna edukacija ...kakva, na kojoj razini obrazovanja kakva edukacija, da li je ista za sve djelatnike koji skrbe o bolesniku ... - 15% prvostupnice .... kako to izračunati. GDJE su tu magistre/diplomirane sestra ili je svejedno jer će ionako takvi bolesnici uskoro umrijeti. PRESTRAŠNO kako predlagatelj pravilnika razmišlja 1 njegovatelj na 15 bolesnika .... molim malo milosti i za bolesnike i njegovatelje je r je to NEDOSTATNO. Radi sae o visokorizičnim bolesnicima, koji su potpuno ovisni o pomoći drugih osoba. Obitelj i skrb o obitelji se uopće ne spominje. Tri bolesničke postelje ...... predlažem dvije zbog težine zdr. stanja bolesnika, osiguravanja mira Djelomično prihvaćen Razina edukacije definirana je u Nacionalnom programu razvoja palijativne skrbi u RH i Odluci o osnovama za ugovaranje HZZO-a, a koju provode sveučilišta i veleučilišta, 15% prvostupnica znači na 6 ms: 1 prvostupnica sestrinstva. Djelomično se prihvaća prijedlog za njegovatelje tako da glasi 1 njegovatelj na 10 bolesnika. Ne prihvaća se smanjenje broja palijativnih postelja s 3 na 2, sukladno realnim mogućnostima.
145 Antun Jurinić PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 46. U članku 46. treba izmijeniti u stavku 5. dio koji se odnosi na fizioterapeute na slijedeći način: 1 prvostupnik fizioterapije s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 20 bolesnika, 1 diplomirani fizioterapeut/ magistar fizioterapije s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 30 bolesnika. Nije prihvaćen Pravilnik definira minimalne uvjete.
146 Hrvatski zbor fizioterapeuta PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 46. U članku 46. izmijeniti kod radnika u stavku 5: 1 prvostupnik fizioterapije / diplomirani fizioterapeut/ magistar fizioterapije s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 20 bolesnika. Nije prihvaćen Pravilnik definira minimalne uvjete.
147 Volonteri u palijativnoj skrbi La Verna PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 46. Članak 46. stavak (3) - koji govori o radnicima Na kraju stavka (3) dodati tekst: "Ustanova za palijativnu skrb može uključiti i osposobljene volontere" Članak 46. stavak (5) - koji govori o radnicima Na kraju stavka (3) dodati tekst: "Zdravstvena ustanova koja pruža usluge palijativne skrbi može uključiti i osposobljene volontere" Obrazloženje: Poznata je važnost i uloga volontera u pružanju cjelovite palijativne skrbi. Kod nas u propisima koji reguliraju rad zdravstvenih ustanova ne stoji mogućnost angažiranja volontera što je često razlog zbog kojeg volonteri nisu više prisutni u ustanovama takve vrste. Smatramo da bi dodavanjem ovakve odredbe olakšali i potaknuli ustanove za angažiranje volontera Primljeno na znanje Primljeno na znanje .
148 MATEJA PETRIČIĆ PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 46. Radnici: 1 doktor medicine specijalist s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi, na 10 bolesnika, 2 medicinske sestre s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 6 bolesnika za 8 satno radno vrijeme (od čega 50% prvostupnica sestrinstva), 1 stručni prvostupnik fizioterapije s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 20 bolesnika, magistar socijalnog rada s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi, doktor medicine specijalist psihijatrije ili magistar psihologije s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na 8 satno radno vrijeme, 1 njegovatelj na 6 medicinskih sestara, radni terapeut s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi na raspolaganju. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene kadrovskog normativa tako da glasi: 1 doktor medicine specijalist s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 10 bolesnika, 2 ms na 8 bolesnika s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi, od čega 30% prvostupnica sestrinstva, 1 stručni prvostupnik fizioterapije s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 20 bolesnika, magistar socijalnog rada s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi, doktor medicine specijalist psihijatrije ili magistar psihologije s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na 8 satno radno vrijeme,radni terapeut s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi na raspolaganju, 1 njegovatelj na 10 bolesnika
149 Hrvatska komora medicinskih sestara PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 46. U stavku 5. predlaže se da se riječi: „15% prvostupnica sestrinstva“ mijenjaju i glase: „30% prvostupnica sestrinstva, diplomiranih medicinskih sestara ili magistara sestrinstva“ Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća tako da glasi: 2 ms na 8 bolesnika s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi, od čega 30% prvostupnica sestrinstva…
150 Franjo Kroneisl u ime Hrvatskog društva za palijativnu medicinu HLZ PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 46. stavak (1) u redak "- ordinaciju od najmanje 12 m²" treba dodati "koja mora imati originalni ormar za pohranu lijekova - opijata" tako da glasi: "- ordinaciju od najmanje 12 m² koja mora imati originalni ormar za pohranu lijekova - opijata" Stavak (4) u 2. odjeljku umjesto "- bolesničke sobe, koje mogu imati najviše tri postelje, koje se mogu odijeliti paravanima" treba stajati "- bolesničke sobe, koje mogu imati najviše DVIJE postelje, koje se moraju odijeliti paravanima" (TRI POSTELJE NE DOLAZE U OBZIR ZBOG IZRAZITO TEŠKOG STANJA BOLESNIKA) na kraju drugog odjeljka brisati "noćni", dodati "člana", promijeniti "pacijentove obitelji" u "obitelji bolesnika" tako da glasi "za smještaj člana obitelji bolesnika" U 3. odjeljku umjesto "1 medicinska sestra" treba stajati "1 sestra magistra, dipl. sestra, prvostupnica - s posebnom edukacijom iz palijativne skrb, kao glavna sestra u ustanovi za palijativnu skrb" nadalje dodati: "1 srednja medinska sestra s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 3 bolesnika, 1 njegovatelj s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 3 bolesnika, 2 prvostupnice s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi za dvije smjene " "1 magistar socijalnog rada s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi," dodati "na pola radnog vremena" "1 doktor medicine specijalist psihijatrije ili magistar psihologije s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi," dodati "na puno radno vrijeme" "1 prvostupnik fizioterapije i radni terapeut s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi." dodati "na puno radno vrijeme" u 4. odjeljku umjesto "- bolesničke sobe, koje mogu imati najviše tri postelje, koje se mogu odijeliti paravanima i moraju biti opremljene sa antidekubitalnim madracima pri čemu je potrebno osigurati jedan kompresijski antidekubitalni madrac na svaka tri antidekubitalna madraca. Sobe moraju biti uređene na način da nalikuju prostorijama za stanovanje i moraju imati ležaj ili naslonjač za rasklapanje ili naslonjač i podložak za noge, za noćni smještaj pacijentove obitelji" treba stajati "- bolesničke sobe, koje mogu imati najviše DVIJE postelje, koje se MORAJU odijeliti paravanima i moraju biti opremljene sa antidekubitalnim madracima pri čemu je potrebno osigurati jedan kompresijski antidekubitalni madrac na DVA antidekubitalna madraca. Sobe moraju biti uređene na način da nalikuju prostorijama za stanovanje i moraju imati ležaj ili naslonjač za rasklapanje ili naslonjač i podložak za noge, za smještaj ČLANA obitelji BOLESNIKA" "- ordinaciju sukladno odredbi članka 11. ovoga Pravilnika" treba stajati "- ordinaciju sukladno odredbi članka 11. ovoga Pravilnika koja mora imati originalni ormar za pohranu lijekova - opijata" Stavak (5) nakon teksta "2 medicinske sestre s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 8 bolesnika" treba dodati "u vremenskom periodu od 8 radnih sati dnevno", u zagradi ispraviti i umjesto "(od čega 15% prvostupnica sestrinstva)" treba stajati "(od čega 50% prvostupnica sestrinstva U DVIJE SMJENE)"; na kraju umjesto "1 njegovatelj na 15 bolesnika." treba stajati "2 njegovatelja na 8 bolesnika." Čitav odjeljak glasi: "(5) ) Radnici: 1 doktor medicine specijalist s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 10 bolesnika, 2 medicinske sestre s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 8 bolesnika u vremenskom periodu od 8 radnih sati dnevno (od čega 50% prvostupnica sestrinstva U DVIJE SMJENE), 1 stručni prvostupnik fizioterapije s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 20 bolesnika, magistar socijalnog rada s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi, doktor medicine specijalist psihijatrije ili magistar psihologije s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi, radni terapeut s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi na raspolaganju, 2 njegovatelja na 8 bolesnika. " Stavak (6) umjesto "u stacionaru doma zdravlja" treba stajati "u ustanovi za palijativnu skrb i u stacionaru doma zdravlja" pa stavak (6) glasi: "(6) Za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi u ustanovi za palijativnu skrb i u stacionaru doma zdravlja potrebno je osigurati obveznu supervizijsku potporu radnicima najmanje jednom mjesečno. " Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog vezano uz paravane, smještaj člana obitelji, djelomično se prihvaća prijedlog za pohranu opijata, na način da je potrebno osigurati ormar s ključem uz kontrolu uzimanja. Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene kadrovskog normativa tako da glasi: 1 doktor medicine specijalist s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 10 bolesnika, 2 ms na 8 bolesnika s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi, od čega 30% prvostupnica sestrinstva, 1 stručni prvostupnik fizioterapije s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 20 bolesnika, magistar socijalnog rada s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi,doctor medicine specijalist psihijatrije ili magistar psihologije s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na 8 satno radno vrijeme,radni terapeut s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi na raspolaganju, 1 njegovatelj na 10 bolesnika.
151 Blaženka Horvat PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 46. HUMS - Društvo za hospicijsku i palijativnu zdravstvenu njegu, Blaženka Horvat KOMENTAR NA ČLANAK 46: Prema Nacionalnom programu razvoja palijativne zdravstvene skrbi za RH od 2017. -2020. (usvojen 18.10.2017.) Stacionarna palijativna skrb prvenstveno ima ulogu smještaja bolesnika u ustanovu s ciljem ublažavanja simptoma koji ne mogu biti zbrinuti u kući bolesnika, stabilizacije stanja koje je u pogoršanju te pružanja kratkotrajnog odmora za obitelj koja brine za bolesnika u njegovom domu. U stacionarnim službama palijativne skrbi multidisciplinarnim radom se osim zdravstvene skrbi osigurava psihosocijalna skrb i bolesniku, ali i članovima obitelji. Palijativne postelje (postelje u akutnim bolnicama koje omogućuju smještaj palijativnog bolesnika kojemu je potrebna stacionarna skrb, postelje u stacionarima domova zdravlja, postelje u ustanovama za zdravstvenu njegu). Profesionalci koji rade u stacionarnim kapacitetima za palijativnu skrb trebaju biti educirani u domeni specijalističke palijativne skrbi koja uključuje fizičku, psihosocijalnu i duhovnu skrb. Da bi se mogla pružiti takva cjelovita palijativna skrb potrebno je zadovoljiti minimalne uvjete vezane za osoblje definirano u palijativnoj skrbi; ne samo liječnike i sestre već socijalne radnike, psihologe, duhovnike i dr IZMJENE U ustanovi za palijativnu skrb potrebno je osigurati: - ordinaciju od najmanje 12 m² - prostoriju za medicinsku sestru, odnosno prostoriju za pripremu bolesnika i medicinsku dokumentaciju od najmanje 12 m² - prostoriju za dnevni boravak od najmanje 9 m² - prostoriju za vanjske suradnike od najmanje 9 m² - sanitarni čvor za radnike - sanitarni čvor za pacijente - prostoriju za prikupljanje medicinskog i drugog otpada   Zaposleni u stacionaru 1 doktor medicine specijalist s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 8 bolesnika, 2 medicinske sestre s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 8 bolesnika, (od čega 1 prvostupnica sestrinstva za 1. i 2. smjenu zbog kompetencija koje nisu kompetencije medicinske sestre opće njege /toaleta CVK, primjena intravenske terapije…..), Vanjski suradnici / ciljano određeni broj sati – ugovor o poslovnoj suradnji Na ovakav način postiže se kvaliteta skrbi, ali i određena ušteda. 1 stručni prvostupnik fizioterapije s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 20 bolesnika, magistar socijalnog rada s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi, doktor medicine specijalist psihijatrije ili magistar psihologije s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi, radni terapeut s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi na raspolaganju, 1 njegovatelj na 15 bolesnika. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene kadrovskog normativa tako da glasi: 1 doktor medicine specijalist s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 10 bolesnika, 2 ms na 8 bolesnika s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi, od čega 30% prvostupnica sestrinstva, 1 stručni prvostupnik fizioterapije s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 20 bolesnika, magistar socijalnog rada s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi,doktor specijalist psihijatrije ili magistar psihologije s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na 8 satno radno vrijeme,radni terapeut s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi na raspolaganju, 1 njegovatelj na 10 bolesnika.
152 Gordana Štirjan Marković PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 46. članak 46. stavak 1- potrebno je naglasiti da je ordinacija liječnička tj važan je detalj da MORA imati orginalni ormar u sef izvedbi za pohranu lijekova - opijata. stavak 4: Komentar na ovaj stavak je identičan komentaru članka 29. stavka 4 pa molim pogledati.! stavak 6: stacionar se odnosi na ustanovu za palijativnu skrb koje može i ne mora biti pri domu zdravlja!! Molim ispraviti. Gordana Štirjan Marković , spec. int. med. ( uža djelatnost palijativna medicina i onkologija) Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog za pohranu opijata, na način da je potrebno osigurati ormar s ključem uz kontrolu uzimanja. Ne prihvaća se smanjenje broja palijativnih postelja s 3 na 2, sukladno realnim mogućnostima.
153 HUUGO Hrvatska udruga ugovornih ordinacija PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 46. HUUGO ( HUKPZZ) st 4 ) napokon je prihvaćena nova uloga domova zdravlja u susutavu PZZ za koju se naša udruga godinama zalaže: Centar za palijativnu skrb, budući da spadamo među države s visokim postotkom stanovništva starijeg od 65 godina, domovi zdravlja građeni su sredstvima svih radno aktivnoh građana i takva skrb mora biti besplatna za obitelj. Veliki postotak korisnika palijativne skrbi čine dementne osobe ( 10% starijih od 65godina ) i u slijedećim godinama očekuje nas epidemija broja oboljelih koju moramo dočekati spremni. st 5 ) radnici: 1 doktor medicine specijalist , 1 medicinska sestra na 15 pacijenata i 3 njegovatelja na 15 pacijenata , budući da medicisnke sestre većinu radnog vremena odrađuju posao njegovatelja čime je direktno degradirana njihova struka Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog u dijelu njegovatelja tako da glasi 1 njegovatelj na 10 bolesnika.
154 Andrej Petranović PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 47. Andrej Petranović, dr.med. u MPT Dom zdravlja Zagrebačke Županije umjesto "(1) Koordinaciju djelatnosti palijativne skrbi na razini jedinice područne (regionalne) samouprave obavlja koordinator za palijativnu skrb." treba stajati (1) Palijativnu skrb na primarnoj razini zdravstvene zaštite provodi koordinator palijativne skrbi i mobilni palijativni tim u domu zdravlja." 3) Mobitelom se ne smije uvjetovati 24h pripravnost. Mobitel je jednostavno osnovno sredstvo rutinskog rada koordinatora. 24h pripravnost koordinatora nije potrebna, a nema ni smisla. Koji točno dio neodgodive palijativne skrbi koordinator može napraviti bez palijativnog tima?? Dodati vozilo radi velikih površina županija, otoka. 5) Dom zdravlja MORA (a ne – može) organizirati MPT uz koordinatora! I mora se definirati vremenski rok u kojem to mora učiniti nakon što ugovori koordinatora. Ukoliko liječnici obiteljske medicine žele preuzeti potpunu skrb za svoje osiguranike u vidu izlazaka u kućne posjete i provođenja palijativne skrbi u opsegu mobilnog palijativnog tima tada jedino mobilni palijativni tim nije potreban. 7) treba dodati: "mobilni UZV uređaj, pumpe za kontinuiranu analgeziju (PCA), aspirator, inhalator, prijenosni oksigenator," 8) Sadržaj torbe mobilnog palijativnog tima – Ampulirani lijekovi: dodati "hioscin butilbromid, midazolam, flumazenil, deksametazon" Neampulirani lijekovi: dodati: ostali nesteroidni antireumatici, tietilperazin, metilklopramid, opioidni naljepci jer opioidna terapija per os nije uvijek idealna/moguća za početnu terapiju jake boli. Dodati - set za abdominalnu punkciju. (9) Radnici MPT: dati mogućnost zapošljavanja i doktora medicine bez specijalizacije uz posebnu edukaciju iz palijativne skrbi te uz mentorstvo doktora specijaliste s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi. Osvrt na komentare drugih: Nema smisla ni potrebe da u palijativnom timu uz 1 liječnika budu 2 prvostupnice sestrinstva. Ne vidim na koji način bi tada skrb bila ostvariva u većem vremenskom opsegu, budući da, sestra u RH u samostalnom radu, dakle bez prisutnosti liječnika, nažalost ne vrijedi puno s obzirom da nema zakonske ovlasti ostvariti svoje stručne kompetencije. Pri tome ponajviše mislim na davanje terapije bez prisutnosti liječnika. Dakle, ako se zapošljavaju 2 prvostupnice sestrinstva, potreban je još 1 liječnik da bi ta sestra imala smisla i da bi se njen potencijal realizirao. Dakle, ugovoriti ili jedan tim od 1 liječnika i 1 sestre ili ugovoriti dva tima. Isto tako, pripravnost i skrb 24/7 nije nikako ostvariva ako na nekom području radi samo 1 tim. Taj tim bi tada radio 365 dana u godini. Od svih mogućih dodatnih djelatnika u timu, uz liječnika i sestru, najpotrebniji su psiholozi!! Kako pacijentima i njihovim obiteljima, tako i radnicima tima. Dodati psihologa kao radnika u timu, te socijalnog radnika (PSIHOLOG I SOCIJALNI RADNIK SU OBAVEZNI ČLANOVI MPT PREMA STANDARDIMA EAPC-a). S domom zdravlja u sklopu MPT mogu biti ugovoreni i ostali zdravstveni djelatnici – neurolog, fizijatar, kirurg, psihijatar, radni terapeut, stomatolog. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća vezano uz prijedlog navoda za mobitel, dostupnost vozila doma zdravlja, obaveze ugovaranja mobilnog palijativnog tima, umjesto mogućnosti, prihvaća se veći dio predloženih lijekova, set za ambdominalnu punkciju je već uvršten, a vezano uz kadrove, prihvaća se prijedlog jedne prvostupnice sestrinstva uz jednog doktora medicine, te socijalnoj radnika i psihologa na raspolaganju. Ne prihvaća se prijedlog dodavanja prve rečenice, jer se palijativna skrb osim na specijalističkoj razini koju provode koordinator palijativne skrbi I mobilni palijativni tim, provodi i na osnovnoj razini od obiteljskih liječnika, patronažne službe I zdravstvene njege u kući, te bi moglo doći do pogrešnog tumačenja.
155 IVANA MIKLIĆ PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 47. IZMJENA 1.Koordinaciju i vođenje djelatnosti palijativne skrbi na razini jedinice područne(regionalne) samouprave obavlja koordinator za palijativnu skrb. 3.Oprema: stol, stolica, kartoteka, računalo, bežična internetska veza, mobitel ( bez 24 satne pripravnosti ) , dostupno vozilo doma zdravlja 4.Radnici:Magistra sestrinstva/diplomirana med. sestra do kada se ne steknu uvjeti prvostupnica sestrinstva u skladu s Nacionalnim planom razvoja palijativne skrbi 2017.-2020. Prihvaćen Prihvaćen.
156 Hrvatsko društvo medicinskih sestara u palijativnoj skrbi PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 47. IZMJENA: 1.Koordinaciju i vođenje djelatnosti palijativne skrbi na razini jedinice područne(regionalne) samouprave obavlja koordinator za palijativnu skrb. Dom zdravlja, kojeg odredi jedinica područne (regionalne) samouprave, za rad koordinatora palijativne skrbi mora osigurati prostoriju od najmanje 12 m². Oprema: stol, stolica, kartoteka, računalo, bežična internetska veza, telefon/ mobitel, dostupno vozilo doma zdravlja Radnici: mag. sestrinstva/dipl.medicinska sestra/ prvostupnica sestrinstva s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi. 2. Mobilni palijativni tim provodi palijativnu skrb u kući bolesnika. Dom zdravlja za rad mobilnog palijativnog tima mora osigurati prostoriju od najmanje 12 m², a za održavanje timskih sastanaka dostupnu prostoriju. Radnici: 1 doktor medicine specijalist s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi i 2 prvostupnice sestrinstva s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi, dipl. socijalni radnik, psiholog. Za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi u domu zdravlja potrebno je osigurati obveznu supervizijsku potporu radnicima najmanje jednom mjesečno. Djelomično prihvaćen Prihvaća se dio koji se odnosi na opis posla koordinatora palijativne skrbi, opremu i kadrovski normativ. Djelomično se prihvaća prijedlog kadrovskog normativa za mobilni palijativni tim: 1 doktor medicine specijalist s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi, 1 prvostupnica sestrinstva s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi, dipl. socijalni radnik I psiholog na raspolaganju.
157 Renata Bermanec PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 47. IZMJENA: 1.Koordinaciju i vođenje djelatnosti palijativne skrbi na razini jedinice područne(regionalne) samouprave obavlja koordinator za palijativnu skrb. Dom zdravlja, kojeg odredi jedinica područne (regionalne) samouprave, za rad koordinatora palijativne skrbi mora osigurati prostoriju od najmanje 12 m². Oprema: stol, stolica, kartoteka, računalo, bežična internetska veza, telefon/ mobitel, dostupno vozilo doma zdravlja Radnici: mag. sestrinstva/dipl.medicinska sestra/ prvostupnica sestrinstva s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi. 2. Mobilni palijativni tim provodi palijativnu skrb u kući bolesnika. Dom zdravlja za rad mobilnog palijativnog tima mora osigurati prostoriju od najmanje 12 m², a za održavanje timskih sastanaka dostupnu prostoriju. Radnici: 1 doktor medicine specijalist s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi i 2 prvostupnice sestrinstva s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi, dipl. socijalni radnik, psiholog. Za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi u domu zdravlja potrebno je osigurati obveznu supervizijsku potporu radnicima najmanje jednom mjesečno. Djelomično prihvaćen Prihvaća se dio koji se odnosi na koji se na opis posla koordinatora palijativne skrbi, opremu, kadrovski normativ. Djelomično se prihvaća prijedlog kadrovskog normativa za mobilni palijativni tim: 1 doktor medicine specijalist s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi, 1 prvostupnica sestrinstva s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi, a dipl. socijalni radnik s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi I psiholog s posebnom edukacijom za pristup bolesniku iz palijativne skrbi na raspolaganju. Ne može se prihvati prijedlog dodatnog prostora za mobilni palijativni tim.
158 Dijana Rebić PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 47. Potrebna je izmjena čl. 47./ st. 4. Sukladno Nacionalnom planu i programu te Strategiji razvoja palijativne skrbi nužno je da djelatnik bude diplomirana med. sestra/magistra sestrinstva kako bi se sukladno stečenim kompetencijama podigao standard u skrbi za palijatvne bolesnike. Prihvaćen Prihvaćen.
159 BRANKA JANČIĆ PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 47. Članak 47 Izmjena Oprema:maknuti 24 satnu pripravnost(kako jedna osoba da bude pripravna ), dodati osobno vozilo zbog mobilnosti koordinatora po županiji (točka 3) Koordinaciju i vođenje djelatnosti palijativne skrbi na razini jedinice područne(regionalne) samouprave obavlja koordinator za palijativnu skrb. Radnici: magistra/diplomirana medicinska sestra, do kada se ne steknu uvjeti prvostupnica sestrinstva u skladu sa Nacionalnim planom razvoja palijativne skrbi 2017.-2020.,Planom i programom mjera zdravstvene zaštite 2020.-2022., Strateškim smjernicama razvoja sestrinstva u RH 2017.-2027.(točka 4) Prihvaćen Prihvaćen.
160 ANDREJA MAJIĆ PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 47. (2) Dom zdravlja, kojeg odredi jedinica područne (regionalne) samouprave za rad koordinatora mora osigurati prostoriju od najmanje 12 m2. Koordinator može biti organiziran samo u Domu zdravlja, nikako u Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući, budući da su oni privatne ustanove s ugovorom HZZO-a. (3) Oprema: radni stol, uredska stolica, ormari za dokumentaciju, računalo, pisač, internetska veza, fiksni telefon, pametni mobilni telefon, osobno vozilo ustupljeno na korištenje koordinatoru. (4) Radnici: 1 magistra sestrinstva/diplomirana medicinska sestra, a u slučaju nedostatka navedenog kadra, dok se ne steknu uvjeti, najmanje prvostupnica sestrinstva s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi. (5) Uz koordinatora za palijativnu skrb dom zdravlja mora organizirati mobilni palijativni tim u roku od 6 mjeseci. (6) Za održavanje timskih sastanaka mobilnog palijativnog tima potrebno je osigurati prostoriju od najmanje 30 m² (7) Oprema: namještaj za odlaganje zaštitne odjeće, obuće, torbe, ormari za odlaganje lijekova i potrošnih materijala, zaštitna odjeća i obuća, prijenosno računalo s mobilnim internetom, prijenosni pisač, pametni mobilni telefon, torba, osobno vozilo ustupljeno na korištenje mobilnom palijativnom timu. (8) Sadržaj torbe mobilnog palijativnog tima: • Ampulirani lijekovi : komplet anti-šok terapije (adrenalin, atropin, metilprednizolon (Solu-Medrol), aminofilin, kloropiramin (Synopen)), diazepam, haloperidol, promazin, biperidin, metoklopramid, tietilperazin, ketoprofen, tramadol, metamizol, morfin, furosemid, verapamil, propafenon, metildigoksin, ergomezitin, urapidil, glukoza 40%, nalokson, trospij, paracetamol, konakion i heparin • Infuzijske otopine: fiziološka otopina (100 ml, 500 ml), Glukoza 5% (100 ml, 500 ml), Manitol • Ne ampulirani lijekovi: analgetici (ibuprofen, naljepci), acetilsalicilna kiselina, gliceril – trinitrat, paracetamol, salbutamol • Popis lijekova s naznačenim količinom i rokom valjanosti • Dezinficijens za ruke • Stetoskop • Tlakomjer s različitim širinama manžeta • Toplomjer • Špatule za pregled ždrijela za jednokratnu upotrebu • Baterijska svjetiljka • Glukometar • Pulsni oksimetar • Alkohol • Nesterilne komprese 5x5 cm • Smotuljci vate • Elastična traka za vensku stazu • Intravenske kanile različitih veličina • Supkutane kanile • Infuzijski sistemi • Sistemi za supkutanu infuziju • Štrcaljke (2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 60 ml s kljunom, 60 ml s navojem) • Sterilne igle različitih veličina • Ljepljiva traka (leukoplast) različitih veličina • Jednokratne sterilne pincete • Jednokratni sterilni skalpeli • Sterilne komprese različitih veličina • Sterilne rukavice različitih veličina • Sterilni urinarni kateteri različitih veličina • Sterilni glicerin s lidokainom • Antiseptičko sredstvo za kožu i sluznice • Lidokain sprej • Nazogastrične sonde različitih veličina • Zavoji 5 cm, 10 cm, 15 cm • Elastični zavoji • Elastične mrežice • Jednokratne bubrežaste zdjelice • Plastična posuda za medicinski otpad • Kirurške maske za osobnu zaštitu • Jednokratne PVC pregače • Zaštitna navlaka za obuću • Nesterilne latex rukavice • Škare • Identifikacijska kartica Prema specijalistici liječnika u mobilnom timu, može se nadopuniti pribor (9) Radnici mobilnog palijativnog tima: 1 doktor medicine specijalist s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi i 1 prvostupnica sestrinstva s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi. Djelomično prihvaćen Prihvaća se dio vezano uz opis mjesta rada, opremu koordinatora palijativne skrbi I mobilnog palijativnog tima, kadrovski normativ. Ne može se prihvati prijedlog dodatnog prostora za mobilni palijativni tim.
161 GRAD ZAGREB PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 47. Poštovani/e, u članku 47, stavak 9. molimo u radnike/ice palijativnog tima dodati 1 magistra/icu socijalnog rada s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na puno radno vrijeme. Smatramo kako se odgovarajuća i potpuna palijativna skrb ne može pružiti ukoliko se u okviru mobilnih palijativnih timova ne osigura interdisciplinarni tim u kojem značajnu ulogu ima upravo socijalni radnik. Naime, svjesni činjenice kako veći dio palijativnih bolesnika gotovo većinu vremena svoje bolesti provede u svom domu i unutar obiteljskog okruženja, a za taj period, koji je vrlo stresan i zahtjevan kako za bolesnika tako i za njegove bližnje, potrebno je osigurati odgovarajuća prava i usluge koje će uključenima u skrb pomoći u organizaciji skrbi za bolesnika i olakšavanju njegova svakodnevnog života i života obitelji. Socijalni radnik u mobilnom palijativnom timu također bi omogućio jednostavnije umrežavanje s pružateljima usluga u sustavu socijalne skrbi čime bi se olakšalo rješavanje i organiziranje podrške u okviru sustava socijalne skrbi. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog kadrovskog normativa za mobilni palijativni tim, tako da glasi: 1 doktor medicine specijalist s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi, 1 prvostupnica sestrinstva s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi, a dipl. socijalni radnik s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi I psiholog s posebnom edukacijom za pristup bolesniku iz palijativne skrbi na raspolaganju.
162 Hrvatska komora socijalnih radnika PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 47. U čl. 47, st. 9. Molimo u radnike palijativnog tima dodati 1 magistar socijalnog rada s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 8 sati rada dnevno. Obrazloženja: Socijalni rad u palijativnoj skrbi nužan je radi postizanja biti palijativne skrbi -poboljšanje kvalitete života osoba koje trebaju palijativnu skrb, a što uključuje i pacijenta i članove obitelji i obitelj kao cjelinu pa i zajednicu , a kako je navedeno i u definiciji palijativne skrbi u Nacionalnom programu razvoja palijativne skrbi u RH 2017-2020 (dalje: Nacionalni program). Isto je usklađeno s definicijom palijativne skrbi Europskog udruženja palijativne skrbi (EAPC) i Svjetske zdravstvene organizacija (WHO). Dakle, bit palijativne skrbi nije samo pomoć u fizičkim simptomima i samo bolesniku. Jedinica skrbi je i obitelj. Uz to često su članovi obitelji pripadnici ranjivih skupina: starije osobe, maloljetna djeca, osobe s invaliditetom, samci, siromašni pa je i u tim situacijama neophodan kontinuiran i ozbiljan rad socijalnog radnika na specijalističkoj razini kao djela mobilnog palijativnog tima kako bi se primjereno odgovorilo na potrebe, a time doprinijelo ublažavanju patnje (kako fizičke tako i psihičke, socijalne i duhovne) i bolesnika i njegove obitelji. Tako bi se najbolje iskoristili i postojeći resursi u zajednici u konkretnom pružanju podrške i pomoći što jest intencija spomenutog nacionalnog programa. Važna uloga specijalističkog socijalnog rada unutar mobilnog palijativnog tima je doprinos u planiranju skrbi (posebno u izboru i realizaciji željenog i mogućeg mjesta skrbi/smrti) i podrška korisniku u provedbi tog plana u kući bolesnika i na vrijeme, a ne kada u terminalnom stadiju ili par tjedana ili dana završi na nekom bolničkom odjelu ili sam u kući. Isti ovaj pravilnik predviđa socijalnog radnika u ustanovi palijativne skrbi ali ne i u mobilnom timu. Iako je primarno mjesto skrbi bolesnika i obitelji upravo vlastiti dom premda to povremeno i u konačnici može biti bolnica ili neka druga ustanova. U Nacionalnom programu razvoja palijativne skrbi u RH 2017-2020 navedeno je „Uloga mobilnog palijativnog tima je da: • pruža specijalističku palijativnu skrb bolesnicima u njihovom domu: fizičku, psihosocijalnu i duhovnu skrb • pruža podršku članovima obitelji koji skrbe za bolesnika u samoj skrbi i žalovanju“ itd… Socijalni radnik u mobilnom timu može doprinijeti uključenosti volontera u palijativnoj skrbi, a što je prema EAPC alii Nacionalnom programu nužno. Zaključno: Socijalni radnik u mobilnom palijativnom timu DOPRINIJET ĆE: - Prevenciji stresa i kriznih stanja u kojima bolesnik i članovi obitelji ne mogu prepoznati što im je činiti niti koje prve korake poduzeti (očuvanje njihovog mentalnog zdravlja) - Spremnosti bolesnika i obitelji unaprijed na krizna stanja i opcije koje manje opterećuju obitelj (jer su planirane) ali I SUSTAV u smislu hitnosti ponavljanog pozivanja hitne službe i „zbrinjavanja“ na dan smrti ili dva, tri dana prije (planiranje mjesta skrbi/smrti i pomoć u provedbi plana u suradnji sa svim postojećim resursima u zajednici) - Snažniji osjećaj kompetentnosti obitelji (njegovatelja) za brigu o bolesniku kod kuće , manja potreba za hitnim intervencijama, bolničkim prijemima i manja smrtnost u bolnicama - Podršci i pomoći u slučajevima ranjivih skupina (samci, beskućnici, roditelji ili jednoroditeljske obitelji s maloljetnom djecom) - Boljoj iskorištenosti drugih kapaciteta u zajednici kao što su npr. volonteri ali i udruge koje se bave palijativnom skrbi ili druge udruge čiji članovi trebaju palijativnu skrb. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog kadrovskog normativa za mobilni palijativni tim, tako da glasi: 1 doktor medicine specijalist s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi, 1 prvostupnica sestrinstva s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi, a dipl. socijalni radnik s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi I psiholog s posebnom edukacijom za pristup bolesniku iz palijativne skrbi na raspolaganju.
163 ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 47. Stavak (10) brisati, jer se navedenim člankom definiraju prostor i oprema, a ne stručni rad. Superviziju treba poticati, a ne uvjetovati. Nije prihvaćen Supervizija je potrebna u osnaživanju djelatnika u provođenju palijativne skrbi.
164 Jelena Bilić PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 47. Članak 47. IZMJENA (3)Nije potrebna 24 pripravnost koordinatora( jer palijativna skrb nije hitna služba)Dodati vozilo radi velikih površina županija ili otoka. (4)Radnici:Magistra sestrinstva/dipl.med.sestra radi kompetencija i u skladu s Nacionalnim planom razvoja palijativne skrbi 2017.-2020. (5)Koordinator i tim usko surađuju pa je stoga logično da su na istom ishodištu(dom zdravlja mora organizirati mobilni palijativni tim) (9)Radnici mobilnog palijativnog tima 1 liječnik spec.,2 prvostupnice sestrinstva,1 psiholog(ili socijalni radnik ili duhovnih/teolog) Prihvaćen Prihvaćen.
165 Srđana Fredotović PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 47. Članak 47. (3) Treba uspostaviti jedinstveni informatički sustav za prikupljanje, praćenje i obradu podataka o palijativnoj skrbi. U sklopu informatičkog sustava potrebno je formiranje baze podataka palijativnih bolesnika u županiji. Koordinatoru palijativne skrbi treba omogućiti praćenje i evidenciju rada koja se u obliku izvještaja dostavlja Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Uloga koordinatora palijativne skrbi u županiji obuhvaća suradnju sa službama i organizaciju skrbi za bolesnika na području cjele županije za što je potrebno vozilo koje omogućuje mobilnost koordinatora. (4) U skladu s Nacionalnim programom razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj 2017. - 2020., koordinator za palijativnu skrb jest diplomirana medicinska sestra / magistra sestrinstva s dodatnom edukacijom iz palijativne skrbi, a u nedostatku navedenog kadra dok se ne steknu uvijeti najmanje prvostupnica sestrinstva s dodatnom edukacijom iz palijativne skrbi. Vođenje sustava palijativne skrbi iziskuje od koordinatora palijativne skrbi specifična znanja i kompetencije o fizičkom, ali i psihološkom, socijalnom i duhovnom aspektu skrbi za bolesnika i njegovu obitelj, ali i znanja o individualnom i skupnom radu s profesionalcima, službama, volonterima i građanima. Djelomično prihvaćen Prijedlog vezan uz informatički sustav nije predmet ovog Pravilnika. Prihvaća se prijedlog izmjena kadrovskih normativa za koordinatora.
166 Ružica Valent PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 47. Koordinaciju djelatnosti palijativne skrbi DODATI i za bolničke ustanove jer su oni kontakt osobe kada je nastavak zdravstvene skrbi kod kuće ili u nekoj drugoj zdravstvenoj ili socijalnoj ustanovi. Koordinator ili sestra za planiranje otpusta u bolnici treba imati visoku stručnu sptemu (magistra ili diplomirana medicinska sestra.) Djelomično prihvaćen Sestra za otpust potrebna je i postoji u bolničkom sustavu, ali nije organizacijski oblik rada, već funkcionalni.
167 Maja Antoljak PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 47. Članak 47. IZMJENA: Koordinaciju i vođenje djelatnosti palijativne skrbi na razini jedinice područne(regionalne) samouprave obavlja koordinator za palijativnu skrb. Radnici: magistra/diplomirana medicinska sestra, do kada se ne steknu uvjeti prvostupnica sestrinstva u skladu sa Nacionalnim planom razvoja palijativne skrbi 2017.-2020.,Planom i programom mjera zdravstvene zaštite 2020.-2022., Strateškim smjernicama razvoja sestrinstva u RH 2017.-2027.. A vezano na opis poslova koordinatora za palijativnu skrb i kompetencijama magistre/diplomirane medicinske sestre. Oprema: molim da se makne 24 satna pripravnost-kako jedna osoba može biti pripravna 365 dana u godini, a da se doda auto radi velikog područja rada koordinatora za palijativnu skrb-površine cijele županije, a i otoka. Prihvaćen Prihvaćen.
168 Volonteri u palijativnoj skrbi La Verna PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 47. U čl. 47, st. 9. Molimo u radnike palijativnog tima dodati 1 magistar socijalnog rada s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 8 sati rada dnevno. Obrazloženja: Socijalni rad u palijativnoj skrbi nužan je radi postizanja biti palijativne skrbi -poboljšanje kvalitete života osoba koje trebaju palijativnu skrb, a što uključuje i pacijenta i članove obitelji i obitelj kao cjelinu pa i zajednicu , a kako je navedeno i u definiciji palijativne skrbi u Nacionalnom programu razvoja palijativne skrbi u RH 2017-2020 (dalje: Nacionalni program). Isto je usklađeno s definicijom palijativne skrbi Europskog udruženja palijativne skrbi (EAPC) i Svjetske zdravstvene organizacija (WHO). Dakle, bit palijativne skrbi nije samo pomoć u fizičkim simptomima i samo bolesniku. Jedinica skrbi je i obitelj. Uz to često su članovi obitelji pripadnici ranjivih skupina: starije osobe, maloljetna djeca, osobe s invaliditetom, samci, siromašni pa je i u tim situacijama neophodan kontinuiran i ozbiljan rad socijalnog radnika na specijalističkoj razini kao djela mobilnog palijativnog tima kako bi se primjereno odgovorilo na potrebe, a time doprinijelo ublažavanju patnje (kako fizičke tako i psihičke, socijalne i duhovne) i bolesnika i njegove obitelji. Tako bi se najbolje iskoristili i postojeći resursi u zajednici u konkretnom pružanju podrške i pomoći što jest intencija spomenutog nacionalnog programa. Važna uloga specijalističkog socijalnog rada unutar mobilnog palijativnog tima je doprinos u planiranju skrbi (posebno u izboru i realizaciji željenog i mogućeg mjesta skrbi/smrti) i podrška korisniku u provedbi tog plana u kući bolesnika i na vrijeme, a ne kada u terminalnom stadiju ili par tjedana ili dana završi na nekom bolničkom odjelu ili sam u kući. Isti ovaj pravilnik predviđa socijalnog radnika u ustanovi palijativne skrbi ali ne i u mobilnom timu. Iako je primarno mjesto skrbi bolesnika i obitelji upravo vlastiti dom premda to povremeno i u konačnici može biti bolnica ili neka druga ustanova. U Nacionalnom programu razvoja palijativne skrbi u RH 2017-2020 navedeno je „Uloga mobilnog palijativnog tima je da: • pruža specijalističku palijativnu skrb bolesnicima u njihovom domu: fizičku, psihosocijalnu i duhovnu skrb • pruža podršku članovima obitelji koji skrbe za bolesnika u samoj skrbi i žalovanju“ itd… Socijalni radnik u mobilnom timu može doprinijeti uključenosti volontera u palijativnoj skrbi, a što je prema EAPC alii Nacionalnom programu nužno. Zaključno: Socijalni radnik u mobilnom palijativnom timu DOPRINIJET ĆE: - Prevenciji stresa i kriznih stanja u kojima bolesnik i članovi obitelji ne mogu prepoznati što im je činiti niti koje prve korake poduzeti (očuvanje njihovog mentalnog zdravlja) - Spremnosti bolesnika i obitelji unaprijed na krizna stanja i opcije koje manje opterećuju obitelj (jer su planirane) ali I SUSTAV u smislu hitnosti ponavljanog pozivanja hitne službe i „zbrinjavanja“ na dan smrti ili dva, tri dana prije (planiranje mjesta skrbi/smrti i pomoć u provedbi plana u suradnji sa svim postojećim resursima u zajednici) - Snažniji osjećaj kompetentnosti obitelji (njegovatelja) za brigu o bolesniku kod kuće , manja potreba za hitnim intervencijama, bolničkim prijemima i manja smrtnost u bolnicama - Podršci i pomoći u slučajevima ranjivih skupina (samci, beskućnici, roditelji ili jednoroditeljske obitelji s maloljetnom djecom) - Boljoj iskorištenosti drugih kapaciteta u zajednici kao što su npr. volonteri ali i udruge koje se bave palijativnom skrbi ili druge udruge čiji članovi trebaju palijativnu skrb. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog kadrovskog normativa za mobilni palijativni tim, tako da glasi: 1 doktor medicine specijalist s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi, 1 prvostupnica sestrinstva s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi, a dipl. socijalni radnik s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi I psiholog s posebnom edukacijom za pristup bolesniku iz palijativne skrbi na raspolaganju.
169 Kristina Pirija PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 47. Članak 47. IZMJENA: Koordinaciju i vođenje djelatnosti palijativne skrbi na razini jedinice područne(regionalne) samouprave obavlja koordinator za palijativnu skrb. Radnici: magistra/diplomirana medicinska sestra, do kada se ne steknu uvjeti prvostupnica sestrinstva u skladu sa Nacionalnim planom razvoja palijativne skrbi 2017.-2020.,Planom i programom mjera zdravstvene zaštite 2020.-2022., Strateškim smjernicama razvoja sestrinstva u RH 2017.-2027.. A vezano na opis poslova koordinatora za palijativnu skrb i kompetencijama magistre/diplomirane medicinske sestre. Oprema: molim da se makne 24 satna pripravnost-kako jedna osoba može biti pripravna 365 dana u godini, a da se doda auto radi velikog područja rada koordinatora za palijativnu skrb-površine cijele županije, a i otoka. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog kadrovskog normativa za mobilni palijativni tim, tako da glasi: 1 doktor medicine specijalist s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi, 1 prvostupnica sestrinstva s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi, a dipl. socijalni radnik s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi I psiholog s posebnom edukacijom za pristup bolesniku iz palijativne skrbi na raspolaganju.
170 MATEJA PETRIČIĆ PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 47. Članak 47. IZMJENA: Koordinaciju i vođenje djelatnosti palijativne skrbi na razini jedinice područne(regionalne) samouprave obavlja koordinator za palijativnu skrb. Radnici: magistra/diplomirana medicinska sestra, do kada se ne steknu uvjeti prvostupnica sestrinstva u skladu sa Nacionalnim planom razvoja palijativne skrbi 2017.-2020.,Planom i programom mjera zdravstvene zaštite 2020.-2022., Strateškim smjernicama razvoja sestrinstva u RH 2017.-2027.. A vezano na opis poslova koordinatora za palijativnu skrb i kompetencijama magistre/diplomirane medicinske sestre. Oprema: molim da se makne 24 satna pripravnost-kako jedna osoba može biti pripravna 365 dana u godini, a da se doda auto radi velikog područja rada koordinatora za palijativnu skrb-površine cijele županije, a i otoka. Prihvaćen Prihvaćen.
171 NATAŠA DUMBOVIĆ PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 47. Članak 47. IZMJENA: Koordinaciju i vođenje djelatnosti palijativne skrbi na razini jedinice područne(regionalne) samouprave obavlja koordinator za palijativnu skrb. Radnici: magistra/diplomirana medicinska sestra, do kada se ne steknu uvjeti prvostupnica sestrinstva u skladu sa Nacionalnim planom razvoja palijativne skrbi 2017.-2020.,Planom i programom mjera zdravstvene zaštite 2020.-2022., Strateškim smjernicama razvoja sestrinstva u RH 2017.-2027.. A vezano na opis poslova koordinatora za palijativnu skrb i kompetencijama magistre/diplomirane medicinske sestre. Oprema: molim da se makne 24 satna pripravnost-kako jedna osoba može biti pripravna 365 dana u godini, a da se doda auto radi velikog područja rada koordinatora za palijativnu skrb-površine cijele županije, a i otoka. Prihvaćen Prihvaćen.
172 Gabrijela Tenžera PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 47. IZMJENA članak 47 / točka 4. Radnici: 1 prvostupnica sestrinstva s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi?! U usvojenom Nacionalnom programu razvoja palijativne zdravstvene skrbi za RH od 2017. -2020. Koordinator za palijativnu skrb/Centar za koordinaciju palijativne skrbi povezuje sve dionike važne za razvoj i pružanje palijativne skrbi u županiji te kao takav koordinator za palijativnu skrb je diplomirana medicinska sestra/magistra sestrinstva, a u slučaju nedostatka navedenog kadra, dok se ne steknu uvjeti, najmanje prvostupnica sestrinstva s dodatnom edukacijom iz palijativne skrbi. Prema planu i programu mjera ZZ koordinator mora biti VSS medicinska sestra (magistra/dipl.med.techn) – zbog kompetencija koje je stekla završetkom diplomskog studija sestrinstva. Koordinator za palijativnu skrb je samostalan u svom radu i predstavlja samostalnu organizacijsku jedinicu, stoga treba biti iz visoko obrazovnog kadra, sa svim svojim izlaznim kompetencijama. Prihvaćen Prihvaćen.
173 Hrvatska komora medicinskih sestara PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 47. U stavku 4. predlaže se umjesto riječi: „prvostupnica sestrinstva“ navesti riječi: „diplomirana medicinska sestra ili magistra sestrinstva“ . Naime, ukoliko ostane prvostupnica sestrinstva, isto nije sukladno Nacionalnom planu i programu te Strategiji razvoja palijativne skrbi. Prihvaćen Prihvaćen.
174 Franjo Kroneisl u ime Hrvatskog društva za palijativnu medicinu HLZ PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 47. Članak 47. umjesto "(1) Koordinaciju djelatnosti palijativne skrbi na razini jedinice područne (regionalne) samouprave obavlja koordinator za palijativnu skrb." treba stajati "(1) Palijativnu skrb na primarnoj razini zdravstvene zaštite provodi koordinator palijativne skrbi i mobilni palijativni tim u domu zdravlja." (2) treba izmijeniti tako da glasi "(2)Dom zdravlja, kojeg odredi jedinica područne (regionalne) samouprave, za rad koordinatora palijativne skrbi mora osigurati prostoriju od najmanje 12 m²." (3) treba dodati tekst tako da glasi "(3)Oprema za koordinatora palijativne skrbi: stol, stolica, kartoteka, prijenosno računalo, bežična internetska veza, fiksni telefon, mobitel, vozilo doma zdravlja." (4) treba dodati tekst tako da glasi "(4) Radnici- koordinator palijativne skrbi: 1 medicinska sestra – magistrica sestrinstva ili diplomirana sestra ili prvostupnica sestrinstva s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi." (5) treba izmijeniti tako da glasi "(5) Uz koordinatora za palijativnu skrb dom zdravlja provodi palijativnu skrb kroz organizaciju rada mobilnih palijativnih timova." (6) treba izmijeniti tako da glasi "(6) Dom zdravlja za rad mobilnog palijativnog tima mora osigurati prostoriju od najmanje 12 m², a za održavanje timskih sastanaka dostupnu prostoriju. (7) nakon "špatule za pregled ždrijela za jednokratnu uporabu,", a prije "plahte za jednokratnu uporabu", treba ubaciti: "mobilni UZV uređaj, pumpe za kontinuiranu analgeziju (PCA), aspirator, inhalator, prijenosni oksigenator," i na kraju iza "dostupno osobno vozilo" dodati "doma zdravlja". Korigirano (7) glasi: (7) Oprema: prijenosno računalo s mobilnim internetom, prijenosni pisač, pametni mobilni telefon, tlakomjer s različitim širinama manžeta, toplomjer, fonendoskop (slušalice), špatule za pregled ždrijela za jednokratnu uporabu, mobilni UZV uređaj, pumpe za kontinuiranu analgeziju (PCA), aspirator, inhalator, prijenosni oksigenator, plahte za jednokratnu uporabu, rukavice za jednokratnu uporabu, plastičnu posudu za medicinski otpad i posude za ostali otpad, komplet lijekova za terapiju anafilaktičkog šoka i potrebnom opremom za održavanje vitalnih funkcija sukladno članku 13. ovog Pravilnika, EKG uređaj s pisačem, zaporni sat, glukometar, test trake za urin, pribor za uzimanje uzoraka za medicinsko-biokemijske i mikrobiološke pretrage, set za postavljanje intravenskih i supkutanih infuzija, set za punkciju ascitesa, set za postavljanje urinarnog katetera, set za postavljanje nazogastrične sonde, pribor za previjanje i njegu dekubitusa, dostupno osobno vozilo doma zdravlja. (8) u odjeljak "- drugi lijekovi - ampulirani:" dodati "buscopan, midazolam, anexate, dexamethason," u odjeljak "- drugi lijekovi - neampulirani:" iza "ibuprofen" dodati "ili drugi nesteroidni antireumatici"; iza "salbutamol" dodati "torecan, reglan, opioidni naljepci" Nakon dodavanja - "Lijekovi" izgledaju ovako: - Lijekovi: - komplet anti - šok terapije: adrenalin, atropin, lidokain, metilprednizolon (Solu-Medrol), hidrokortizon, aminofilin, kardiotonik, kloropiramin (Synopen) - drugi lijekovi - ampulirani: diazepam, buscopan, midazolam, anexate, dexamethason, haloperidol, promazin, biperidin, metoklopramid, tietilperazin, ketoprofen, tramadol, metamizol, morfin, furosemid, verapamil, propafenon, metildigoksin, lidokain, glukagon, ergomeztrin, uradipil, glukoza, nalokson, trospij, paracetamol, konakion i heparin - infuzijske otopine (Natrii chloridi infundibile 500 ml, Glukoza 5% 500 ml, Manitol) - drugi lijekovi - neampulirani: acetilsalicilna kiselina, ibuprofen ili drugi nesteroidni antireumatici, gliceril-trinitrat, paracetamol, madicinski ugljen, salbutamol , torecan, reglan, opioidni naljepci - Lidokain spray, glicerol - popis lijekova s naznačenom količinom i rokom valjanosti lijeka sastavni su dio torbe. "Oprema": u "- sterilni kateteri za kateterizaciju (Ch 14,16, 18, 20)," dodati "22" nakon izmjene: "- sterilni kateteri za kateterizaciju (Ch 14, 16, 18, 20, 22)," nakon "- setovi za kateterizaciju", a prije "- set za klizmu" dodati: "- setovi za njegu CVK, PICC i PORT-ova - set za abdominalnu punkciju" nakon "- štrcaljke s kljunom 50 ml" dodati "- infuzomati" (I DANAS SE MOGU DOBITI IZ DONACIJE, TE JE STOGA POTREBNO DODATI GA U OPREMU PREMDA SMO SVJESNI DA GA DZ NE MOŽE KUPITI) (9) " (9) Radnici mobilnog palijativnog tima: 1 doktor medicine specijalist s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi i 1 prvostupnica sestrinstva s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi. " treba izmijeniti tako da stoji: "(9) Radnici mobilnog palijativnog tima: 1 doktor medicine specijalist s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi i 2 magistre sestrinstva/diplomirane medicinske sestre/prvostupnice sestrinstva s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi, u vremenskom periodu od po 8 radnih sati dnevno (7-21h radnim danom, pripravnost vikendom i blagdanima), psiholog, socijalni radnik (PSIHOLOG I SOCIJALNI RADNIK SU OBAVEZNI ČLANOVI MPT PREMA STANDARDIMA EAPC-a), duhovnik (potreban i timu za superviziju i pacijentima i obitelji), te ostali zdravstveni djelatnici s obzirom na potrebe palijativnih bolesnika na određenom području – neurolog, fizijatar, radni terapeut, stomatolog (mogu biti ugovoreni s domom zdravlja) " Djelomično prihvaćen Prihvaća se dio vezano uz opremu koordinatora i mobilnog palijativnog tima i kadrovski normativ koordinatora. Djelomično se prihvaća prijedlog kadrovskog normativa za mobilni palijativni tim tako da glasi: 1 doktor medicine specijalist s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi, 1 prvostupnica sestrinstva s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi, a dipl. socijalni radnik s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi I psiholog s posebnom edukacijom za pristup bolesniku iz palijativne skrbi na raspolaganju. Ne prihvaća se prijedlog dodavanja prve rečenice, jer se palijativna skrb osim na specijalističkoj razini koju provode koordinator palijativne skrbi I mobilni palijativni tim, provodi i na osnovnoj razini od obiteljskih liječnika, patronažne službe I zdravstvene njege u kući, te bi moglo doći do pogrešnog tumačenja.
175 Željana Tomić PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 47. Željana Tomić voditeljica Odjela patronažne zdravstvene zaštite, palijativne skrbi bolesnika i zdravstvene njege u kući bolesnika Doma zdravlja Splitsko-dalatinske županije IZMJENA Članak 47./ točka 4. Koordinator: Radnici: 1 prvostupnica sestrinstva ??? (neprihvatljivo) Kod svih sastanaka u Ministarstvu, HKMS kao i usvojenom, (2017.g.), Nacionalnom programu za razvoj palijativne zdravstvene skrbi u RH (2017.-2020.) koordinator palijativne skrbi je diplomirana medicinska sestra/magistra sestrinstva, a tek u slučaju nedostatka navedenog kadra, najmanje prvostupnica sestrinstva Zašto vss (magistra/dipl.med.techn.): zbog kompetencija koje se stječu završetkom diplomskog studija sestrinstva kao i zbog razine samostalnosti i odgovornosti, koje proizlaze iz razine obrazovanja Prihvaćen Prihvaćen.
176 Blaženka Horvat PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 47. HUMS - Društvo za hospicijsku i palijativnu zdravstvenu njegu, Blaženka Horvat IZMJENE 47 / točka 4. Radnici: 1 prvostupnica sestrinstva s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi. ????? U usvojenom Nacionalnom programu razvoja palijativne zdravstvene skrbi za RH od 2017. -2020. (usvojen 18.10.2017.) Cit; Koordinator za palijativnu skrb/Centar za koordinaciju palijativne skrbi povezuje sve dionike važne za razvoj i pružanje palijativne skrbi u županiji. Koordinator za palijativnu skrb je diplomirana medicinska sestra/magistra sestrinstva, a u slučaju nedostatka navedenog kadra, dok se ne steknu uvjeti, najmanje prvostupnica sestrinstva s dodatnom edukacijom iz palijativne skrbi koja se prema Mreži javne zdravstvene službe ugovara s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Prema planu i programu mjera ZZ koji je također prošao savjetovanje upravo zbog određenih zadaća koordinator mora biti VSS medicinska sestra (magistra/dipl.med.techn) ZAŠTO magistra sestrinstva – zbog izlaznih kompetencija koje je stekla završetkom diplomskog studija sestrinstva – edukacija, znanstveno istraživački radovi, EU projekti koji su još uvijek važan element u razvoju palijativne skrbi u RH a svojim školovanjem prvostupnici nemaju znanja i vještine kao magistri sestrinstva (razlika u izlaznim kompetencijama) Organiziranje edukacija medicinskih sestara iz palijativne skrbi Promocija palijativne skrbi Evaluacija rada palijativne skrbi Edukaciju za volontere u palijativnoj skrbi Organizira rad volontera ; nadzire i prati njihov rad Provodi znanstvene istraživačke radove u području palijativne skrbi s ciljem podizanja kvalitete sudjeluje u izradi EU projekata za poboljšanje pružanja palijativne skrbi na primarnoj razini zdravstvene zaštite Edukacija i promocija palijativne skrbi kroz istraživačke radove temeljene na dokazima. IZMJENE /točka 9. U usvojenom Nacionalnom programu razvoja palijativne zdravstvene skrbi za RH od 2017. -2020. (usvojen 18.10.2017.) Mobilni palijativni tim čine doktor medicine specijalist s dodatnom edukacijom iz palijativne skrbi ili doktor medicine s dodatnom edukacijom iz palijativne skrbi ili s odgovarajućim radnim iskustvom u palijativnoj skrbi odnosno, za doktore medicine koji nemaju radnog iskustva u palijativnoj skrbi, uz osiguranu stručnu podršku doktora medicine specijalista iz zdravstvene ustanove koja obavlja djelatnost palijativne skrbi i dvije prvostupnice sestrinstva s dodatnom edukacijom iz palijativne skrbi, za rad u 1. i 2. smjeni ( uz uvjet prethodnog rada s teškim bolesnicima ili osiguranu stručnu podršku od strane medicinske sestre za medicinske sestre bez radnog iskustva u trajanju od šest mjeseci). Prema planu i programu mjera ZZ koji je također prošao savjetovanje mobilni tim čine: Mobilni palijativni tim Liječnik spec. sa završenim edukacijama iz palijativne medicine na CEPAMET –u i dvije završene medicinske sestre prvostupnice sa edukacijama iz palijativne medicine na CEPAMET -u Ovi dokumenti temelje se na načelima palijativne skrbi u cijelom svijetu a to je cit; Palijativna skrb mora biti dostupna 24 sata dnevno i svih sedam dana u tjednu (tzv. model 24/7). Ne može se organizirati ako je tim liječnik i medicinska sestra prvostupnica (ovim prijedlogom pravilnika imamo palijativnu skrb 8 sati radnog vremena) Vanjski suradnici / ciljano određeni broj sati – ugovor o poslovnoj suradnji Nedostaju u timu - psiholog, duhovnik (potreban i timu za superviziju i pacijentima i obitelji)- te ostali zdravstveni djelatnici s obzirom na potrebe palijativnih bolesnika na određenom području – neurolog, fizijatar, radni terapeut, stomatolog….. Mobilnom timu nedostaje pripravnost (vikendima i blagdanima) SKRB JE 24/7. Djelomično prihvaćen Prihvaća se priejdlog kadrovskog normative za koordinatora. Djelomično se prihvaća prijedlog kadrovskog normativa za mobilni palijativni tim tako da glasi: 1 doktor medicine specijalist s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi, 1 prvostupnica sestrinstva s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi, a dipl. socijalni radnik s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi I psiholog s posebnom edukacijom za pristup bolesniku iz palijativne skrbi na raspolaganju.
177 Gordana Štirjan Marković PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 47. članak 47 stavak 5: Svaki dom zdravlja MORA organizirati mobilni palijativni tim , minimalmo jedan ili OBAVEZNO DVIJE SESTRE (PRVOSTUPNICE) PO TIMU , kako bi se palijativna skrb mogla provoditi nasmetano 24/ 7 putem redovnog rada i pripravnosti. Kordinator ne treba biti pripravan ???? Mobilni palijativni tim mora biti OBAVEZNO povezan sa koordinatorom koji ukoliko postoji više domova zdravlja na jednoj manjoj regiji može biti i u nekom drugom domu zdravlja ili centru za njegu. Bitno je da koordinator nije puki administrator koji postoji samo zbog forme već da povezuje dionike u palijativnoj skrbi i osigurava nesmetan maksimalno moguć opseg skrbi. Ukoliko liječnici obiteljske medicine žele preuzeti potpunu skrb za svoje osiguranike u vidu izlazaka u kućne posjete i provođenja palijativne skrbi u opsegu mobilnog palijativnog tima kao što je slučaj u nekim europskim sustavima tada jedino mobilni palijativni tim nije potreban. stavak7: Dio opreme bi trebao biti i mobilni UZV uređaj, pumpe za kontinuiranu analgeziju ( PCA) , aspirator, inhalator, prijenosni oksigenator. stavak8: Lijekovi : u lijekove se mora dodati obavezno buscopan amp., midazolam amp. anexate amp., daxamethason amp. a u opremu set za abdominalnu punkciju. Gordana Štirjan Marković , spec. int. med. ( uža djelatnost palijativna medicina i onkologija) Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća prijedlog kadrovskog normativa za mobilni palijativni tim tako da glasi: 1 doktor medicine specijalist s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi, 1 prvostupnica sestrinstva s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi, dipl. socijalni rad s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi I psiholog s posebnom edukacijom za pristup bolesniku iz palijativne skrbi na raspolaganju. Ne prihvaća se prijedlog za dodavanje mobilnog UZV uređaja, jer nije minimalni uvjet, a I uvjet je dodatno educirani zdravstveni radnik. Prihvaća se prijedlog dodavanja pumpe za kontinuiranu analgeziju I prijenosni oksigenator , a ne prihvaća se inhalator koji bolesnici mogu dobiti na doznaku. Ne prihvaća se prijedlog seta za abdominalnu punkciju zbog sigurnosti pacijenta u kućnim uvjetima. Prihvaća se prijedlog dodanih lijekova.
178 Karmen Lončarek PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 47. U sadržaju torbe potrebni su još i opioidni naljepci jer morfin nije uvijek idealan za počimanje terapije teške boli. Nije prihvaćen Opioidni naljepci se izdaju na recept.
179 Karmen Lončarek PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 47. Mobitel se ne smije uvjetovati 24-satnom pripravnošću, mobitel je naprosto osnovno sredstvo rutinskog rada koordinatora. K tome, posao koordinatora ne zahtijeva 24-satnu pripravnost. Prihvaćen Prihvaćen.
180 Alen Stojanović PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 47. stavak 5. - umjesto izraza "može orrganizirati mobilni palijativni tim" treba pisati "mora organizirati barem jedan mobilni palijativni tim" - uz koordinatora. Čini se da zakonodavac nije razumio točno što je napisao jer se iz sadašnjeg teksta može zaključiti da je koordinator tek puki činovnik i da se od palijativne skrbi (u okviru doma zdravlja) ne očekuje aktivno sudjelovanje u skrbi i liječenju. Palijativna skrb bez aktivnog sudjelovanja u skrbi i liječenju bi se mogla svesti na puko administriranje i vođenje statistike. Koordinator MORA imati tim i opremu za rad i intervencije prema potrebi. Jasno je da palijativna skrb, izabrani liječnik i njega u kući surađuju te da svatko ima svoje ingerencije, nitko ne preuzima posao nekog drugoga. Prihvaćen Prihvaćen.
181 Hrvatsko logopedsko društvo PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 48. Potrebno je dodati u članku 48. Točka 3) Radnici: dodati 1 magistar logopedije na 50 pacijenata Primljeno na znanje Primljeno na znanje .
182 Hrvatski zbor fizioterapeuta PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 48. Slažemo se s prijedlozima iz Bizovačkih toplica uz brisanje riječi "stručni" sukladno našim općim komentarima. Prihvaćen Prihvaćen.
183 Lječilište Bizovačke toplice PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 48. Poštovani, u stavku 1. Lječilište za obavljanje svoje djelatnosti u pogledu prostora mora imati, dodati alineju 3 i riječi: “prostoriju za obavljanje fizikalne terapije od najmanje 20 m²” u stavku 1. Lječilište za obavljanje svoje djelatnosti u pogledu prostora mora imati, dodati alineju 4. i riječi: ” Ako se obavlja hidroterapija potrebna je posebna prostorija s odgovarajućim instalacijama tople i hladne vode, površine najmanje 20 m², s najmanje jednom kadom i pokretnom dizalicom za teže pokretne bolesnike. U hidroterapiji potrebno je izvesti i odmagljivanje zraka” u stavku 2. oprema: dodati alineju 3. i riječi: “Računalo s pisačem, radni stol i stolac u prostorijama u kojima se provodi fizioterapija, stolac za bolesnika, ležaj za bolesnika, pribor za medicinsku gimnastiku i fizioterapiju (strunjača, švedske ljestve, ogledalo, oprema za samozbrinjavanje, krevet za fizioterapiju, jastuci, kose plohe, gumene lopte, trake), pribor i uređaji za elektroterapiju (polivalentni uređaj za elektroterapiju), oprema za termoterapiju, terapijski ultrazvuk, pribor za mjerenje za rad fizioterapeuta (dinamometar, metar, kutomjer). u stavku 3. radnici, dodati: 1 magistar/diplomirani fizioterapeut na 50 bolesnika, u stavku 3. radnici, zamjeniti riječi: “1 stručni prvostupnik fizioterapije na 30 bolesnika” sa riječi: “1 stručni prvostupnik na 10 bolesnika” u stavku 3. radnici, zamijeniti riječi “1 fizioterapeutski tehničar na 20 bolesnika” sa riječi “1 fizioterapeutski tehničar na 35 bolesnika”. OBRAZLOŽENJE: Obzirom da se u Lječilištima uz primjenu prirodnih ljekovitih činitelja pruža i fizikalna terapije neophodno je da u pogledu prostora i oprema moraju biti zadovoljeni i normativi sukalano usluzi koja se pruža, odnosno prostoru za fizioterapiju. Vezano za kompetencije fizioterapeuta te visoko obrazovane fizioterapeute (diplomirane i magistre) neophodna je implementacija istih u zdravstevene ustanove koje provode fizikalnu terapiju. Također, vezano za broj stručnih prvostupnika fizioterapije na broj pacijenata u predloženom savjetovanju koji je 1 na 30 bolesnika, neprihvatljivo je imati dvostruka mjerila obzirom da se ista razina fizikalne terapije pruža u ambulanti, bolnici i bolnčkom odjelu gdje je omjer 1 stručni prvostupnik na 10 bolesnika. Sukladno navedenom prijedlogu sa naše strane tražimo da se ujednači broj u Lječilištima sa svim ostalim dionicima pružateljima fizikalne terapije: 1 stručni prvostupnik na 10 bolesnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
184 Sanjica Vlašić PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 48. (3) Radnici: 1 doktor medicine odgovarajuće specijalnosti na 50 bolesnika, 1 medicinska sestra na 15 bolesnika (od čega 5% prvostupnica sestrinstva), 1 magistar/diplomirani fizioterapeut na 50 bolesnika, 1 stručni prvostupnik fizioterapije na 20 bolesnika, 1 fizioterapeutski tehničar na 30 bolesnika, 1 stručni prvostupnik radne terapije na 50 bolesnika. Nije prihvaćen Magistri /dipl. fizioterapije nisu regulirana profesija.
185 Hrvatsko društvo medicinskih sestara u palijativnoj skrbi PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 53. IZMJENA 17. Odjel djelatnosti palijativne skrbi: Radnici: 1 doktor medicine specijalist s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 10 bolesnika, 2 medicinske sestre s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 8 bolesnikaza 8 satno radno vrijeme(od čega 50 % prvostupnica sestrinstva), 1 stručni prvostupnik fizioterapije s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 20 bolesnikaza 8 satno radno vrijeme, magistar socijalnog rada s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbiza 8 satno radno vrijeme , magistar psihologije s posebnom edukacijom za pristup bolesnikuza 8 satno radno vrijeme, 1 njegovatelj na 6 bolesnika, radni terapeut s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi na raspolaganju. Za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi u bolnici potrebno je osigurati obveznu supervizijsku potporu radnicima najmanje jednom mjesečno. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
186 Hrvatsko logopedsko društvo PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 53. Potrebno je dodati u članku 53. Točka 4) Odjel djelatnosti pedijatrije dodati: Radnici: 1 magistar logopedije na 50 djece Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
187 Roditelji u akciji - Roda PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 53. Članak 53, stavka (3), podstavak (4) Trenutno piše: 4) Odjel djelatnosti pedijatrije: ... Radnici: 1 doktor medicine specijalist pedijatrije na 6 djece, 1,4 medicinske sestre specijalistice u pedijatrijskoj djelatnosti ili 1,4 medicinske sestre na jedno dijete do 7 god. starosti (od čega 50% prvostupnica sestrinstva specijalistica u pedijatrijskoj djelatnosti ili prvostupnica sestrinstva), 1,2 medicinske sestre specijalistice u pedijatrijskoj djelatnosti ili 1,2 medicinske sestre na jedno dijete od 7 – 15 godina starosti (od čega 35% prvostupnica sestrinstva specijalistica u pedijatrijskoj djelatnosti ili prvostupnica sestrinstva), a za dežurstvo osigurati najmanje 30% radnika redovite smjene. Predlažemo da se doda “... 1,4 medicinskih sestara - tehničara specijalista u pedijatrijskoj djelatnosti ili 1,4 medicinske sestre - tehničara na jedno dijete do 7 god. starosti, od kojih 30% savjetnica za dojenje (IBCLC))…“ Obrazloženje: Predlažemo da se osigura određen postotak medicinskih sestara - tehničara koji su savjetnici za dojenje (IBCLC) - iz razloga što je stručna pomoć u dojenju na neonatologiji, ali i na pedijatriji (kad se radi o dojenčadi i maloj djeci) iznimno važno za zdravlje i dobrobit prijevremeno rođene i bolesne djece, jedan od ciljeva Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja za razdoblje od 2018. do 2020., u kojem ciljevi 7 i 8 glase: “7. Osigurati uvjete za provođenje “10 koraka do uspješnog dojenja” na dječjim bolničkim odjelima” te “8. Provoditi promicanje dojenje u jedinicama intenzivnog neonatolognog liječenja i njege” (https://www.komora-primalja.hr/datoteke/Nacionalni%20program%20za%20zatitu%20i%20promicanje%20dojenja%20za%20razdoblje%20od%202018.pdf). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
188 Roditelji u akciji - Roda PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 53. U ovom podstavku, gdje god se spominje ginekološki stol, predlažemo da se dodaju riječi “koji je prilagođen za pregled žena s invaliditetom” Tekst općenito nije ujednačen, odnosno nije jasna raspodjela po različitim odjelima u djelatnosti za ginekologiju i opstetriciju, stoga predlažemo da se tekst ujednači na idući način: Trenutno piše: „3) Odjel djelatnosti ginekologije i opstetricije Radnici odjela ginekologije i opstetricije: 1 doktor medicine specijalist ginekologije i opstetricije na 6 bolesnica, 1 medicinska sestra i 1 primalja asistentica na 8 bolesnica (od čega 15% prvostupnica sestrinstva/primaljstva), 1 njegovatelj na 8 bolesnica, a za dežurstvo osigurati barem 30% radnika redovite smjene.“ Predlažemo da se odvoji dio za djelatnost opstetricije (porode) od onoga za ginekologiju. Dio za opstetriciju (porode) bi glasilo: Za djelatnost opstetricije (rađaonica i rodilište): ... 1 primalja na 28 poroda godišnje (od čega 30% prvostupnica ili magistra primaljstva, te 30% savjetnica za dojenje (IBCLC)). Obrazloženje: Omjeri koji su iskazani u trenutnom tekstu nisu točno opisani, s obzirom na to da se opisuje veći broj liječnika od primalja. Trenutni standardi za zapošljavanje primalja u drugim zemljama Europe poput Ujedinjenog kraljevstva i Njemačke (uz napomenu da se UK standard koristi i u Irskoj) definiraju broj primalja kao omjer na ukupan broj porođaja godišnje u određenoj ustanovi. Takva je definicija u skladu s međunarodnim normama, ali je i transparentnije i jednostavnije provjeravati ima li ustanova dovoljno kadrova. Konkretno, za broj primalja, trenutni standardi u Britaniji nalože da je omjer 1 primalja na 28 poroda godišnje (za patologiju trudnoće, rađaonicu, rodilište) dovoljna za ustanove koje bi u Hrvatskom sustavu bile bolnice II i III razine, dok je omjer 1 primalja na 25 poroda omjer za bolnice I razine. Trenutne mogućnosti nalažu da je prikadni omjer 1 primalja na 28 poroda (Vidi 4.1.13, https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/wprsaferchildbirthreport2007.pdf; ovo je u skladu s alatom BirthRate+, koji je odobren od strane National Institutes for Clinical Excellence, https://www.birthrateplus.co.uk/). U Njemačkoj se isti standard kalkulira isključivo za odjel rađaonice i iznosi 1 primalja na 89 poroda godišnje (https://www.iges.com/kunden/gesundheit/forschungsergebnisse/2020/hebammen/index_ger.html?fbclid=IwAR3AIqNn7n9J7c6kd9sUicZsr00tXscoG2p1VyrlEWlUjG2uyzAEuM3TQ5c https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/087-001l_S1_Perinatologische_Versorgung_2015-05.pdf?fbclid=IwAR0x_LjDQpGhOCy5GuF92cHY7qWnDlvEXkwu99ufraUUDkLO1UFuFHbAKVc). Izvještaj Njemačkog parlamenta iz 2017. opisuje omjer primalja na broj primalja u Francuskoj od 1:40, a u Norveškoj od 1:33 (https://www.bundestag.de/resource/blob/498952/e6d987867d45ea04396edc12a38aa6d3/WD-9-079-16-pdf-data.pdf?fbclid=IwAR2vDoSKMkZKYlQlGbKE2RpYOjWdKCGLiN6amCzVspfifdELRuGQp-eKCjQ). Ovi standardi bi omogućili da rodilišta lakše zadovolje standarde za titulu Rodilište prijatelj majki i djece. Odlomak koji trenutno glasi „Jedna soba za porode s opremom dovoljno je za 500 poroda godišnje“ Predlažemo da glasi: „Dvije sobe za porode s opremom dovoljno je za 500 poroda godišnje“ Obrazloženje: Inicijativa Rodilište prijatelj majki podrazumijeva pravo rodilje na pratnju kroz čitav tijek poroda, što trenutno nije moguće ako nije u zasebnoj sobi za rađanje. Osim toga, inicijativa Rodilište prijatelji djece podrazumijeva da rodilja ostaje uz dijete i pratnju minimalno sat vremena nakon poroda, što je trenutno moguće samo ako je u zasebnoj sobi. Stoga je neophodno da rodilište s cca 500 poroda godišnje ima minimalno dvije sobe za porode, odnosno da rodilišta imaju minimalno dvije sobe za porode za svakih 500 poroda godišnje. Predlažemo da se naš prethodni prijedlog za članak 53., stavka (3), podstavak (3) ovog teksta usvoji; odnosno ako se odluči ostati pri istom tekstu, da se odlomci urede kako slijedi: Odlomak „Rađaonica mora imati“ Trenutno piše: „Radnici: 1 doktor medicine specijalist ginekologije i opstetricije, 1 doktor medicine specijalist pedijatrije s užom specijalizacijom iz neonatologije, 1 doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja/specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, 1 prvostupnica primaljstva, 1 primalja asistentica, radnici operacijske dvorane (1 medicinska sestra specijalist u operacijskoj djelatnosti na jedan operacijski stol, 1 medicinska sestra za asistenciju sestri u operacijskoj djelatnosti, 1 medicinska sestra specijalist u djelatnosti anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine), a za dežurstvo osigurati barem 30% radnika redovite smjene.“ Predlažemo da se na početku stavka bolje definira dio “Radnici u jednoj redovnoj smjeni:” Te da se popis radnika izmjeni tako da dio o primaljama glasi: „… 1 prvostupnica po ili magistara primaljstva, 1 primalja asistentica (od kojih 25% savjetnica za dojenje (IBCLC))…“ Obrazloženje: Ukoliko se odluči ostati pri ovakvoj definiciji radnika, predlažemo da se izmjene prema prijedlogu. Naime, 2019. je u Hrvatskoj otvoren prvi magistarski studij primaljstva i po prvi puta ćemo u Hrvatskoj imati magistre primaljstva, pa je njih potrebno uključiti u definiciju. Po drugoj točki, predlažemo da se osigura određen postotak primalja koje su certificirane savjetnice za dojenje (IBCLC) - iz razloga što stručna pomoć u dojenju u rađaonici izravno utječe na uspješnost dojenja, odnosno na stopu i dužinu dojenja - indikatori u Nacionalnom programu za zaštitu i promicanje dojenja za razdoblje od 2018 do 2020. (https://www.komora-primalja.hr/datoteke/Nacionalni%20program%20za%20zatitu%20i%20promicanje%20dojenja%20za%20razdoblje%20od%202018.pdf). Odlomak „Odjel rodilišta mora imati“ Predlažemo da se naš prethodni prijedlog na početku ovog teksta usvoji; odnosno ako se odluči ostati pri istom, da se tekst o radnicima uredi (s obzirom na to da prijedlog Pravilnika u ovom dijelu nema dio koji propisuje koje bi certifikate djelatnici u rodilištu trebali posjedovati), prema sljedećem prijedlogu: „...1 prvostupnica ili magistra primaljstva, 1 primalja asistentica (od kojih 50% savjetnica za dojenje (IBCLC))…“ Predlažemo da se osigura određen postotak primalja koje su certificirane savjetnice za dojenje (IBCLC) jer je stručna pomoć u dojenju, pružana u rodilištu, izravno utječe na uspješnost dojenja, odnosno na stopu i dužinu dojenja - indikatori u Nacionalnom programu za zaštitu i promicanje dojenja za razdoblje od 2018 do 2020. (https://www.komora-primalja.hr/datoteke/Nacionalni%20program%20za%20zatitu%20i%20promicanje%20dojenja%20za%20razdoblje%20od%202018.pdf). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
189 Antun Jurinić PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 53. U cjelosti se slažem s prijedlozima o potrebnom broju fizioterapeuta na pojedinom odjelu u bolnici. Mislim da to nisu radna mjesta za fizioterapeutske tehničare već fizioterapeute na 6. i 7. razini Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Posebno je potrebno vratiti fizioterapeuta u jedinice intenzivnog liječenja (u pravilnicima prije 20-tak godina ih je bilo). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
190 Hrvatski zbor fizioterapeuta PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 53. 1) Odjel internističkih djelatnosti: Treba dodati u stavku Radnici: 1 magistar/diplomirani fizioterapeut na 10 bolesnika, 1 prvostupnik fizioterapije na 20 bolesnika U bolničkim odjelima u kojim je osnovan telemedicinski pristupni centar, odnosno osigurana dostupnost telemedicinskih usluga iz telemedicinskog specijalističkog centra u pogledu radnika potrebno je osigurati ... 1 magistar/diplomirani fizioterapeut 2) Odjel kirurških djelatnosti: Radnici: 1 magistar/diplomirani fizioterapeut na 10 bolesnika, 1 stručni prvostupnik fizioterapije na 20 bolesnika, 3) Odjel djelatnosti ginekologije i opstetricije: U radnici treba dodati: 1 magistar/diplomirani fizioterapeut 6) Odjel djelatnosti neurologije: U Radnici treba izmjeniti: magistar/diplomirani fizioterapeut na 10 bolesnika, 1 prvostupnik fizioterapije na 20 bolesnika. U bolničkim odjelima gdje je osnovan telemedicinski pristupni centar, odnosno osigurana dostupnost telemedicinskih usluga iz telemedicinskog specijalističkog centra u pogledu radnika potrebno je osigurati: ..... 1 magistar/diplomirani fizioterapeut na 10 bolesnika 11) Odjel djelatnosti ortopedije/ortopedije i traumatologije: U Radnici treba izmjeniti: 1 magistar/diplomirani fizioterapeut na 10 bolesnika, 1 prvostupnik fizioterapije na 20 bolesnika 14) Odjel djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije: Radnici izmjeniti: 1 magistar/diplomirani fizioterapeut na 10 bolesnika, 1 prvostupnik fizioterapije na 10 bolesnika 15) Odjel djelatnosti anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja/anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine: U Radnici treba dodati: 1 magistar/diplomirani fizioterapeut s posebnom edukacijom iz intenzivnog liječenja, 1 prvostupnik fizioterapije s posebnom edukacijom iz intenzivnog liječenja. Nije prihvaćen Magistri /dipl. fizioterapije nisu regulirana profesija.
191 HRVATSKO DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA - TEHNIČARA I PRIMALJA PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 53. Članak 53. st 3. 3) Odjel djelatnosti ginekologije i opstetricije koji podrazumijeva planiranje obitelji, ginekologiju, ginekološku operacionu salu, rađaonicu, patologiju trudnoće/fetomateralnu medicinu, odjel babinjača, rodilište, odjel za novorođenčad, te odjel intenzivne skrbi za novorođenče: Radnici odjela ginekologije i opstetricije: 1 doktor medicine specijalist ginekologije i opstetricije na 6 bolesnica, 1 primalja ili 1 primaljska asistentica na 8 bolesnica (od čega 15% prvostupnica primaljstva), i 1 njegovatelj , a za dežurstvo osigurati barem 30% radnika redovite smjene. Rađaonica mora imati:  propusnik za osoblje odvojen po spolu, od najmanje 12 m²,  sobu za porode 20 m²,  sobu za porode infektivnih rodilja, od najmanje 9 m²,  prostoriju za pripremu rodilja sa sanitarnim čvorom, od najmanje 9 m²,  prostoriju za nedonoščad, priključak za kisik i komprimirani zrak po inkubatoru uz održavanje temperature najmanje 24 ºC zimi i najviše 30 ºC ljeti,  posebnu prostoriju za izolaciju bolesne novorođenčadi, od najmanje 9 m²,  jedinicu intenzivnoga neonatalnog liječenja s odgovarajućom opremom za rodilišta preko 1500 poroda godišnje,  grijanu površinu, odnosno reanimacijski stol,  sobu za smještaj rodilje i novorođenčeta od najmanje 16 m², uz dodatnih 8 m² za dodatnu postelju i krevetić novorođenčeta. Rađaonica mora imati: instrumentarij za ginekološki pregled trudnica, ultrazvučni uređaj, amnioskop, instrumente za male ginekološke zahvate, pribor za normalni vaginalni porod, instrumentarij za operacijsko dovršenje patoloških poroda, vakuum aspirator, opremu za reanimaciju i opskrbu novorođenčadi, instrumentarij za laparatomiju i za veće vaginalne operacije, uređaj za anesteziju, kisik (najmanje u bocama) u rađaonici, operacijskoj sali i prostorijama za reanimaciju i postoperacijsku njegu, kardiotokograf i drvenu Pinardovu slušalicu za slušanje otkucaja fetalnog srca. Jedna soba za porode s opremom dovoljna je za 500 poroda godišnje. 1 prvostupnica primaljstva potrebna je za rad u rađaonici na 175 porođaja godišnje. Radnici: 1 doktor medicine specijalist ginekologije i opstetricije, 1 doktor medicine specijalist pedijatrije s užom specijalizacijom iz neonatologije, 1 doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja/specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, 1 prvostupnica primaljstva ili 1 primalja, radnici operacijske dvorane (1 medicinska sestra specijalist u operacijskoj djelatnosti ili prvostupnica primaljstva ili primalja na jedan operacijski stol, 1 medicinska sestra ili primalja asistentica/primalja za asistenciju sestri/primalji u operacijskoj djelatnosti, 1 medicinska sestra specijalist u djelatnosti anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine), a za dežurstvo osigurati barem 30% radnika redovite smjene. Odjel rodilišta mora imati:  sobu za smještaj rodilje i novorođenčeta od najmanje 16 m², uz dodatnih 8 m² za dodatnu postelju i krevetić za novorođenče  u jednoj sobi mogu biti najviše tri postelje s pripadajućim krevetićima za novorođenčad  u svakoj sobi za rodilje mora postojati barem jedna kadica za kupanje i stol za previjanje novorođenčadi. Radnici: 1 doktor medicine specijalist ginekologije i opstetricije, prvostupnice primaljstva, primalje, primalje asistentice. Tečajeve za trudnice u sklopu rodilišta u dijelu fiziologije trudnoće, porođaja i puerperija vode prvostupnice primaljstva i primalje dok drugi zdravstveni djelatnici sudjeluju u istom prema potrebi. Voditelji tima primaljske skrbi su prvostupnice/magistre primaljstva Primalje koje su stekle stručnu spremu primaljskog usmjerenja prema propisima koji su važili prije stupanja na snagu Zakona o primaljstvu, mogu voditi porod i pružati primaljsku/zdravstvenu skrb prema kompetencijama koje su imale do izglasavanja Zakona o primaljstvu, sukladno zatečenom stanju odnosno temeljem stečenih prava u Republici Hrvatskoj. 4) Odjel djelatnosti pedijatrije:  prostoriju za pripremu i podjelu hrane (mliječna kuhinja) s praonicom, sterilizacijom posuđa, pripremom i pohranom gotove hrane  prostoriju za majke – dojilje, od najmanje 9 m²  sobu za igru i dnevni boravak djece od najmanje 2 m² po bolesničkoj postelji. Radnici: 1 doktor medicine specijalist pedijatrije na 6 djece, 2 medicinske sestre specijalistice u pedijatrijskoj djelatnosti ili prvostupnica primaljstva ili 2 medicinske sestre ili primalje/primaljske asistentice na jedno dijete do 7 god. starosti (od čega 50% prvostupnica sestrinstva/primaljstva specijalistica u pedijatrijskoj djelatnosti ili prvostupnica sestrinstva/primaljstva), 2 medicinske sestre specijalistice u pedijatrijskoj djelatnosti ili 2 medicinske sestre na jedno dijete od 7 – 15 godina starosti (od čega 35% prvostupnica sestrinstva specijalistica u pedijatrijskoj djelatnosti ili prvostupnica sestrinstva), a za dežurstvo osigurati najmanje 30% radnika redovite smjene. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
192 Hrvatska komora medicinskih sestara PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 53. U stavku 3. 1) Odjel internističkih djelatnosti Predlaže se da se riječi: „15% prvostupnica sestrinstva“ mijenjaju i glase: „30% prvostupnica sestrinstva, diplomiranih medicinskih sestara ili magistara sestrinstva“ Predlaže se da se riječi: „10 bolesnika“ mijenjaju i glase: „8 bolesnika“ 2) Odjel kirurških djelatnosti: Predlaže se da se riječi: „15% prvostupnica sestrinstva“ mijenjaju i glase: „30% prvostupnica sestrinstva, diplomiranih medicinskih sestara ili magistara sestrinstva“ 3) Odjel djelatnosti ginekologije i opstetricije: Predlaže se da se riječi: „15% prvostupnica sestrinstva“ mijenjaju i glase: „30% prvostupnica sestrinstva, diplomiranih medicinskih sestara ili magistara sestrinstva“ 5) Odjel djelatnosti infektologije: Predlaže se da se riječi: „15% prvostupnica sestrinstva“ mijenjaju i glase: „30% prvostupnica sestrinstva, diplomiranih medicinskih sestara ili magistara sestrinstva“ 6) Odjel djelatnosti neurologije: Predlaže se da se riječi: „15% prvostupnica sestrinstva“ mijenjaju i glase: „30% prvostupnica sestrinstva, diplomiranih medicinskih sestara ili magistara sestrinstva“ 7) Odjel djelatnosti psihijatrije: Predlaže se da se riječi: „15% prvostupnica sestrinstva“ mijenjaju i glase: „30% prvostupnica sestrinstva, diplomiranih medicinskih sestara ili magistara sestrinstva“ 9) Odjel djelatnosti otorinolaringologije: Predlaže se da se riječi: „15% prvostupnica sestrinstva“ mijenjaju i glase: „30% prvostupnica sestrinstva, diplomiranih medicinskih sestara ili magistara sestrinstva“ 10) Odjel djelatnosti oftalmologije/oftalmologije i optometrije: Predlaže se da se riječi: „15% prvostupnica sestrinstva“ mijenjaju i glase: „30% prvostupnica sestrinstva, diplomiranih medicinskih sestara ili magistara sestrinstva“ 11) Odjel djelatnosti ortopedije/ortopedije i traumatologije: Predlaže se da se riječi: „15% prvostupnica sestrinstva“ mijenjaju i glase: „30% prvostupnica sestrinstva, diplomiranih medicinskih sestara ili magistara sestrinstva“ 12) Odjel djelatnosti dermatologije i venerologije: Predlaže se da se riječi: „15% prvostupnica sestrinstva“ mijenjaju i glase: „30% prvostupnica sestrinstva, diplomiranih medicinskih sestara ili magistara sestrinstva“ 14) Odjel djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije: Predlaže se da se riječi: „15% prvostupnica sestrinstva“ mijenjaju i glase: „30% prvostupnica sestrinstva, diplomiranih medicinskih sestara ili magistara sestrinstva“ 15) Odjel djelatnosti anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja/anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine Predlaže se da se riječi: "2 medicinske sestre specijalistice anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja/nesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja specijalista u djelatnosti anestezije u sobi za buđenje (PACU)…“ mijenjaju i glase: "2 prvostupnice specijalistice anesteziologije, reanimatologije, intenzivnog liječenja i terapije boli /anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja i terapije boli u sobi za buđenje (PACU)“ 17) Odjel djelatnosti palijativne skrbi: Predlaže se da se riječi: „15% prvostupnica sestrinstva“ mijenjaju i glase: „30% prvostupnica sestrinstva, diplomiranih medicinskih sestara ili magistara sestrinstva“ Nije prihvaćen Nacrt Pravilnika propisuje minimalne standarde i normative a radna mjesta diplomiranih /magistara sestrinstva regulira Uredba o nazivima radnih mjesta.
193 Franjo Kroneisl u ime Hrvatskog društva za palijativnu medicinu HLZ PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 53. Članak 53. - Stavak 3 17) Odjel djelatnosti palijativne skrbi: u odjeljku "bolesničke sobe moraju biti opremljene posteljama sa antidekubitalnim madracima i koje se mogu odijeliti paravanima te imati sanitarni čvor (jedan na dvije sobe)" umjesto riječi "mogu" treba stajati "moraju" u zagradi treba dodati "najmanje" cijeli drugi odjeljak ispravljen glasi: "bolesničke sobe moraju biti opremljene posteljama sa antidekubitalnim madracima i koje se moraju odijeliti paravanima te imati sanitarni čvor (najmanje jedan na dvije sobe). Sobe moraju biti uređene na način da nalikuju prostorijama za stanovanje i moraju imati ležaj ili naslonjač za rasklapanje ili naslonjač i podložak za noge, za noćni smještaj pacijentove obitelji" u odjeljku "-prostoriju koja osigurava privatnost (tzv. "tiha soba")" DODATI "za priopćavanje loših vijesti i izraze sućuti" "Radnici: 1 doktor medicine specijalist s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi, na 10 bolesnika, 2 medicinske sestre s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 6 bolesnika (od čega 15% prvostupnica sestrinstva), 1 stručni prvostupnik fizioterapije s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 20 bolesnika, magistar socijalnog rada s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi, doktor medicine specijalist psihijatrije ili magistar psihologije s posebnom edukacijom za pristup bolesniku, 1 njegovatelj na 6 bolesnika, radni terapeut s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi na raspolaganju." iza "2 medicinske sestre s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 6 bolesnika" treba dodati "od po 8 radnih sati dnevno", a u zagradi (od čega 15% prvostupnica sestrinstva) ispraviti postotak "50" iza "magistar socijalnog rada s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi" DODATI "na puno radno vrijeme", iza "doktor medicine specijalist psihijatrije ili magistar psihologije s posebnom edukacijom za pristup bolesniku" DODATI "na puno radno vrijeme", UMJESTO "1 njegovatelj na 6 bolesnika," STAVITI "1-2 njegovatelja na 6 bolesnika" UMJESTO "radni terapeut s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi na raspolaganju." STAVITI "radni terapeut s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi NA POLA RADNOG VREMENA." nakon korekcije: "Radnici: 1 doktor medicine specijalist s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi, na 10 bolesnika, 2 medicinske sestre s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 6 bolesnika od po 8 radnih sati dnevno (od čega najmanje 50% prvostupnica sestrinstva), 1 stručni prvostupnik fizioterapije s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 20 bolesnika, magistar socijalnog rada s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi na puno radno vrijeme, doktor medicine specijalist psihijatrije ili magistar psihologije s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na puno radno vrijeme, 1 - njegovatelja na 6 bolesnika, radni terapeut s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi na pola radnog vremena." Odjeljak "U bolnici koja za djelatnost palijativne skrbi ima postelje integrirane na drugim odjelima, soba za palijativnu skrb može imati najviše 3 postelje opremljene s antidekubitalnim madracima, pri čemu je potrebno osigurati jedan kompresijski antidekubitalni madrac na svaka tri antidekubitalna madraca koje se mogu odijeliti paravanima. Sobe trebaju biti uređene na način da nalikuju prostorijama za stanovanje." treba promijeniti tako da glasi "U bolnici koja za djelatnost palijativne skrbi ima postelje integrirane na drugim odjelima, soba za palijativnu skrb može imati najviše 2 postelje opremljene s antidekubitalnim madracima, pri čemu je potrebno osigurati jedan kompresijski antidekubitalni madrac na svaka dva antidekubitalna madraca koji se moraju odijeliti paravanima. Sobe trebaju biti uređene na način da nalikuju prostorijama za stanovanje." U rečenici "Za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi u domu zdravlja potrebno je osigurati obveznu supervizijsku potporu radnicima najmanje jednom mjesečno." izvršiti ispravak tako da rečenica glasi: "Za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi u bolnici potrebno je osigurati obveznu supervizijsku potporu radnicima najmanje jednom mjesečno." Nakon ove rečenice dodati: "U bolničkom sustavu koji nema osiguranu palijativnu skrb u vidu bolničkog odjela, a ima potrebu za time, mora imati osiguranu palijativnu skrb kroz bolnički palijativni tim (liječnik, sestra, socijalni radnik, psiholog – svi s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi)." OVA REČENICE JE POSEBNO BITNA JER JE BOLNIČKI PALIJATIVNI TIM VRLO VAŽAN ZA PALIJATIVNOG BOLESNIKA U BOLNICI. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
194 Sanjica Vlašić PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 53. 1) Odjel internističkih djelatnosti: Treba dodati u stavku Radnici: 1 magistar/diplomirani fizioterapeut na 10 bolesnika, 1 stručni prvostupnik fizioterapije na 20 bolesnika U bolničkim odjelima u kojim je osnovan telemedicinski pristupni centar, odnosno osigurana dostupnost telemedicinskih usluga iz telemedicinskog specijalističkog centra u pogledu radnika potrebno je osigurati ... 1 magistar/diplomirani fizioterapeut 2) Odjel kirurških djelatnosti: Radnici: 1 magistar/diplomirani fizioterapeut na 10 bolesnika, 1 stručni prvostupnik fizioterapije na 20 bolesnika, 3) Odjel djelatnosti ginekologije i opstetricije: U radnici treba dodati: 1 magistar/diplomirani fizioterapeut 6) Odjel djelatnosti neurologije: U Radnici treba izmjeniti: magistar/diplomirani fizioterapeut na 10 bolesnika, 1 stručni prvostupnik fizioterapije na 20 bolesnika. U bolničkim odjelima gdje je osnovan telemedicinski pristupni centar, odnosno osigurana dostupnost telemedicinskih usluga iz telemedicinskog specijalističkog centra u pogledu radnika potrebno je osigurati: ..... 1 magistar/diplomirani fizioterapeut na 10 bolesnika 11) Odjel djelatnosti ortopedije/ortopedije i traumatologije: U Radnici treba izmjeniti: 1 magistar/diplomirani fizioterapeut na 10 bolesnika, 1 stručni prvostupnik fizioterapije na 20 bolesnika Općenito na odjelima nisu potrebni fizioterapeutski tehničari osima na odjelu... 14) Odjel djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije: Radnici izmjeniti: 1 magistar/diplomirani fizioterapeut na 10 bolesnika, 1 stručni prvostupnik fizioterapije na 10 bolesnika, 1 fizioterapeutski tehničar na 30 bolesnika 15) Odjel djelatnosti anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja/anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine: U Radnici treba dodati: 1 magistar/diplomirani fizioterapeut specijalist u djelatnosti intenzivnog liječenja, 1 stručni prvostupnik fizioterapije specijalizirani za djelatnost intenzivnog liječenja. Nije prihvaćen Poskupljuje sustav i magistri fizioterapije nisu regulirani.
195 Gordana Štirjan Marković PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 53. Članak 53: stavak 3 podstavak 17: Odjel djelatnosti palijativne skrbi Pogledati komentar članka 29. stavka 4: Bolesnička soba bi trebala imati najviše 2 postelje ( poštivanje europskih standarda) . radnici: OBAVEZNO ZA MEDICINSKE SESTRE NAVESTI VREMENSKI PERIOD RADA , 2 MEDICINSKE SESTRE NA 6 BOLESNIKA NA 8 SATI RADA!! Postelje integrirane na drugim odjelima se ne mogu zvati postelje za palijativnu skrb već postelje za praćenje ( u praksi europskih zemalja su to postelje za terminalne umiruće bolesnike koje bi trebale osiguravati maksimalnu njegu ,simptomatsku i suportivnu terapiju te mogućnost boravka obitelji 24 sata - ZATO JE BITNO DA BUDU JEDNOKREVETNE ). Ponovno se spominje supervizija i dom zdravlja, molim ispraviti , za obavljenje djelatnosti palijativne skrbi u bolnici obavezno osigurati supervizijsku potporu 1x mjesečno. U bolničkom sustavu koji nema osiguranu palijativnu skrb u vidu bolničkog odjela a ima za tim potrebu MORAO BI IMATI osiguranu palijativnu skrb kroz bolnički palijativni tim ( liječnik, sestra, socijalni radnik, psiholog). Gordana Štirjan Marković spec. int. med. ( uža djelatnost palijativna medicina i onkologija) Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
196 Hrvatska komora primalja PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 53. Članak 53. st 3. 3) Odjel djelatnosti ginekologije i opstetricije koji podrazumijeva planiranje obitelji, ginekologiju, ginekološku operacionu salu, rađaonicu, patologiju trudnoće/fetomateralnu medicinu, odjel babinjača, rodilište, odjel za novorođenčad, te odjel intenzivne skrbi za novorođenče: Radnici odjela ginekologije i opstetricije: 1 doktor medicine specijalist ginekologije i opstetricije na 6 bolesnica, 1 primalja ili 1 primalja asistentica na 8 bolesnica (od čega 15% prvostupnica primaljstva), 1 njegovatelj na 8 bolesnica, a za dežurstvo osigurati barem 30% radnika redovite smjene. Rađaonica mora imati:  propusnik za osoblje odvojen po spolu, od najmanje 12 m²,  sobu za porode 20 m²,  sobu za porode infektivnih rodilja, od najmanje 9 m²,  prostoriju za pripremu rodilja sa sanitarnim čvorom, od najmanje 9 m²,  prostoriju za nedonoščad, priključak za kisik i komprimirani zrak po inkubatoru uz održavanje temperature najmanje 24 ºC zimi i najviše 30 ºC ljeti,  posebnu prostoriju za izolaciju bolesne novorođenčadi, od najmanje 9 m²,  jedinicu intenzivnoga neonatalnog liječenja s odgovarajućom opremom za rodilišta preko 1500 poroda godišnje,  grijanu površinu, odnosno reanimacijski stol,  sobu za smještaj rodilje i novorođenčeta od najmanje 16 m², uz dodatnih 8 m² za dodatnu postelju i krevetić novorođenčeta. Rađaonica mora imati: instrumentarij za ginekološki pregled trudnica, ultrazvučni uređaj, amnioskop, instrumente za male ginekološke zahvate, pribor za normalni vaginalni porod, instrumentarij za operacijsko dovršenje patoloških poroda, vakuum aspirator, opremu za reanimaciju i opskrbu novorođenčadi, instrumentarij za laparatomiju i za veće vaginalne operacije, uređaj za anesteziju, kisik (najmanje u bocama) u rađaonici, operacijskoj sali i prostorijama za reanimaciju i postoperacijsku njegu, kardiotokograf i drvenu Pinardovu slušalicu za slušanje otkucaja fetalnog srca. Jedna soba za porode s opremom dovoljna je za 500 poroda godišnje. 1 prvostupnica primaljstva potrebna je za rad u rađaonici na 175 porođaja godišnje. Radnici: 1 doktor medicine specijalist ginekologije i opstetricije, 1 doktor medicine specijalist pedijatrije s užom specijalizacijom iz neonatologije, 1 doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja/specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, 1 prvostupnica primaljstva, 1 primalja asistentica ili primalja, radnici operacijske dvorane (1 medicinska sestra specijalist u operacijskoj djelatnosti ili prvostupnica primaljstva na jedan operacijski stol, 1 medicinska sestra ili primalja asistentica/primalja za asistenciju sestri/primalji u operacijskoj djelatnosti, 1 medicinska sestra specijalist u djelatnosti anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine), a za dežurstvo osigurati barem 30% radnika redovite smjene. Odjel rodilišta mora imati:  sobu za smještaj rodilje i novorođenčeta od najmanje 16 m², uz dodatnih 8 m² za dodatnu postelju i krevetić za novorođenče  u jednoj sobi mogu biti najviše tri postelje s pripadajućim krevetićima za novorođenčad  u svakoj sobi za rodilje mora postojati barem jedna kadica za kupanje i stol za previjanje novorođenčadi. Radnici: 1 doktor medicine specijalist ginekologije i opstetricije, prvostupnice primaljstva, primalje, primalje asistentice. Tečajeve za trudnice u sklopu rodilišta u dijelu fiziologije trudnoće, porođaja i puerperija vode prvostupnice primaljstva, dok drugi zdravstveni djelatnici sudjeluju u istom prema potrebi. Voditelji tima primaljske skrbi su prvostupnice/magistre primaljstva. Primalje koje su stekle stručnu spremu primaljskog usmjerenja prema propisima koji su važili prije stupanja na snagu Zakona o primaljstvu i dalje mogu pružati primaljsku/zdravstvenu skrb koju su i do tada pružale sukladno zatečenom stanju odnosno temeljem stečenih prava u Republici Hrvatskoj. 4) Odjel djelatnosti pedijatrije:  prostoriju za pripremu i podjelu hrane (mliječna kuhinja) s praonicom, sterilizacijom posuđa, pripremom i pohranom gotove hrane  prostoriju za majke – dojilje, od najmanje 9 m²  sobu za igru i dnevni boravak djece od najmanje 2 m² po bolesničkoj postelji. Radnici: 1 doktor medicine specijalist pedijatrije na 6 djece, 1,4 medicinske sestre specijalistice u pedijatrijskoj djelatnosti ili prvostupnica primaljstva ili 1,4 medicinske sestre ili primalje/primaljske asistentice na jedno dijete do 7 god. starosti (od čega 50% prvostupnica sestrinstva/primaljstva specijalistica u pedijatrijskoj djelatnosti ili prvostupnica sestrinstva/primaljstva), 1,2 medicinske sestre specijalistice u pedijatrijskoj djelatnosti ili 1,2 medicinske sestre na jedno dijete od 7 – 15 godina starosti (od čega 35% prvostupnica sestrinstva specijalistica u pedijatrijskoj djelatnosti ili prvostupnica sestrinstva), a za dežurstvo osigurati najmanje 30% radnika redovite smjene. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
197 Sanja Roje PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 54. Poštovani. slažem se da se bolnička ljekarna mora bolje kadrovski ekipirati obzirom na složenost poslova i važnost pri nadzoru farmakoterapije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
198 MARIJETA DUKARIĆ KURTIĆ PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 54. Poštovani, u potpunosti podržavam sve prijedloge Hrvatske ljekarničke komore. Navodim prijedloge HLJK-e od iznimne važnosti: Svakako je potrebito u stavku 5, podstavku 1. umjesto rečenice: „– računalo s pisačem, priključak na Internet, odgovarajuću opremu namijenjenu ljekarni za smještaj i čuvanje lijekova, medicinskih proizvoda i ljekovitih tvari u prostoriji za izdavanje lijekova, laboratoriju i skladišnom prostoru,“ staviti: „računalo s pisačem i skenerom, priključak na Internet, odgovarajući program za ljekarničko poslovanje integriran u bolnički informacijski sustav (BIS) koji omogućuje cjelovito praćenje puta lijeka, program za provjeru interakcija lijekova, oprema potrebna za serijalizaciju lijekova, odgovarajuću opremu namijenjenu ljekarni za izrađivanje, smještaj i čuvanje lijekova, ljekovitih tvari, potrošnog medicinskog materijala i medicinskih proizvoda u prostorima ljekarne,“ Obrazloženje: Dodan je zahtjev za skenerom, odgovarajućim programom za ljekarničko poslovanje integriran u bolnički informacijski sustav (BIS) koji omogućuje cjelovito praćenje puta lijeka, program za provjeru interakcija lijekova, oprema potrebna za serijalizaciju lijekova, te da mora postojati odgovarajuća oprema za izrađivanje, smještaj i čuvanje kako za lijekove tako i za ljekovite tvari, potrošni medicinski materijali i medicinske proizvode. Predlaže se u stavku 11 “Ako bolnička ljekarna obavlja dodatne djelatnosti moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti u pogledu radnika:“ dodati podstavak V. I. Za izradu infuzijskih i injekcijskih otopina: - 1 magistar farmacije – specijalist farmaceutske tehnologije/specijalist ispitivanja i kontrole lijekova - 2 farmaceutska tehničara. II. Za sustav raspodjele jedinične terapije – na svakih 50 bolničkih postelja: - 1 magistar farmacije specijalist iz kliničke farmacije – bolničko ljekarništvo - 2 farmaceutska tehničara. III. Za izradu totalne parenteralne prehrane do 40 pripravaka dnevno: – 1 magistar farmacije – specijalist farmaceutske tehnologije/specijalist ispitivanja i kontrole lijekova - 2 farmaceutska tehničara. IV. Za pripremu antineoplastičnih lijekova do 40 pripravaka dnevno: – 1 magistar farmacije – specijalist farmaceutske tehnologije/specijalist ispitivanja i kontrole lijekova - 2 farmaceutskih tehničara. V. Za pripremu ostale parenteralne terapije na svakih 50 pripravaka – 1 magistar farmacije – specijalist farmaceutske tehnologije/specijalist ispitivanja i kontrole lijekova, 1 magistar farmacije - 2 farmaceutska tehničara. VI. Provodi nadzor nad propisanom farmakoterapijom koji uključuje usklađivanje farmakoterapije, pregled terapijskih lista, farmakoterapijsko savjetovanje, edukacija pacijenta o farmakoterapijskom planu, transfer zdravstvene skrbi - 2 magistra farmacije specijalist iz kliničke farmacije – bolničko ljekarništvo VIII. Izdavanje lijekova pacijentima kod otpusta uključujući i farmakoterapijsko savjetovanje - 2 magistra farmacije specijalista kliničke farmacije – bolničko ljekarništvo za 8 sati radnog vremena - 2 farmaceutska tehničara za 8 sati radnog vremena. VII. Sudjeluje u timu za palijativnu skrb - 1 magistar farmacije s najmanje 5 godina iskustva na tim poslovima, - 1 farmaceutski tehničar. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
199 Anita Šimić PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 54. Poštovani, Podržavam prijedloge Hrvatske ljekarničke komore te izmjenu članka 54. st. 11. t. IV. – “Ako bolnička ljekarna obavlja elektivne djelatnosti moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti u pogledu radnika: IV. Za pripremu antineoplastičnih lijekova do 40 pripravaka dnevno: • 1 magistar farmacije – specijalist kliničke farmacije-bolničko ljekarništvo s iskustvom u onkologiji • 1 magistar farmacije - specijalist farmaceutske tehnologije/specijalist ispitivanja i kontrole lijekova • 2 farmaceutska tehničara“ Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
200 Hrvatska ljekarnička komora PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 54. Poštovani, Nastavno na prijedlog Povjerenstva za onkološku farmaciju HLJK i Sekcije za onkološko ljekarništvo Hrvatskog farmaceutskog društva (HFD) u suradnji s kolegama iz Povjerenstva za bolničko ljekarništvo Hrvatske ljekarničke komore (HLJK), HLJK predlaže izmjenu članka 54. st. 11. t. IV. – “Ako bolnička ljekarna obavlja elektivne djelatnosti moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti u pogledu radnika: IV. Za pripremu antineoplastičnih lijekova do 40 pripravaka dnevno: • 1 magistar farmacije – specijalist kliničke farmacije-bolničko ljekarništvo s iskustvom na području onkološkog ljekarništva • 1 magistar farmacije - specijalist farmaceutske tehnologije • 2 farmaceutska tehničara“ Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
201 Iva Matkovic PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 54. Poštovani, U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19) navedeno je da se na tercijarnoj razini zdravstvene zaštite (u kliničkim ustanovama): - uz obavljanje zdravstvene djelatnosti iz članka 32. ovoga Zakona obavljaju najsloženiji oblici zdravstvene zaštite iz neke specijalističko-konzilijarne djelatnosti te se izvodi nastava visokih učilišta i provodi znanstveni rad za djelatnost za koju je osnovana, - organizira nastava za studente visokih učilišta te preddiplomska, diplomska i poslijediplomska nastava, - one su ovlaštene i obvezne organizirati i provoditi specijalističko usavršavanje i usavršavanje iz područja užih specijalnosti zdravstvenih radnika. U skladu s tim zahtjevima potrebno je na jednakoj razini osigurati i djelatnosti bolničke ljekarne. Bolničke ljekarne u kliničkim ustanovama sudjeluju u svim aktivnostima kliničke ustanove, između ostalog mag.pharm.spec. sudjeluju i u provođenju preddiplomske, diplomske i poslijediplomske nastave, nastave za studente visokih učilišta, prisutni su na odjelima kliničke ustanove, mag.pharm. su direktno uključeni i u rješavanje kriznih situacija koje su vezane za njihove specijalističke djelatnosti čime se opseg posla povećava... Ovo su također razlozi zbog kojih je neophodno da se broj magistara farmacije i specijalista u bolničkim ljekarnama povećava sukladno kategoriji bolnice. U potpunosti podupirem prijedlog Hrvatske ljekarničke komore vezano za stavak 11. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
202 Ivana Marinović PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 54. Iako trenutačno pojedine bolničke ljekarne nemaju dovoljan broj magistara farmacije i specijalista, kvota magistara farmacije i specijalista u dogledno vrijeme mora se povećavati u skladu s kategorijom bolnice i provođenjem elektivnih djelatnosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
203 Ivana Marinović PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 54. Poštovani, slažemo se kako su definirane elektivne djelatnosti u stavku 11. Ali isto tako smatramo da je za elektivne djelatnosti ( izrada infuzijskih/injekcijskih otopina, izrada totalne parenteralne prehrane, i priprema ostale parenteralne terapije) potrebno definirati prostor i opremu sukladno PIC/S smjernicama. Stoga u ime bolničke ljekarne KBD predlažemo: Primjedba 1. Stavak (2), podstavak 11, kao i stavak (3), podstavak 8 glasi: „- poseban izdvojen prostor za elektivne djelatnosti koji udovoljava pravilima dobre ljekarničke prakse, pravilima dobre proizvođačke prakse za galenski laboratorij (ako bolnička ljekarna izrađuje parenteralne otopine, priprema totalnu parenteralnu prehranu, vrši raspodjelu jedinične terapije, priprema antineoplastične lijekove) te pravilima dobre laboratorijske prakse” Opaska: Dokument pravila dobre proizvođačke prakse za galenski laboratorij ne postoji. Prema tome treba se pozvati na PIC/S smjernice i načela dobre prakse za pripremu lijekova u ustanovama zdravstvene skrbi koje objavljuju Farmaceutska inspekcijska konvekcija-kooperacijska shema farmaceutske inspekcije i koje se neprestano revidiraju u skladu s promjenama/napretkom. Ispraviti: „priprema totalne parenteralne prehrane“ u „izrada totalne parenteralne prehrane“. Izbaciti „vrši raspodjelu jedinične terapije“ jer za ovu elektivnu djelatnost nisu potrebni navedeni uvjeti jer se ne provodi u galesnkom laboratoriju. „(8) Ako bolnička ljekarna obavlja elektivne djelatnosti mora imati opremu određenu prema pravilima dobre ljekarničke prakse, pravilima dobre prakse za galenske laboratorije, pravilima dobre proizvođačke prakse i pravilima dobre laboratorijske prakse: - za izradu infuzijskih i injekcijskih otopina - za raspodjelu jedinične terapije - za pripremu totalne parenteralne prehrane - za pripremu antineoplastičnih lijekova.” Opaska: Dokument pravila dobre proizvođačke prakse za galenski laboratorij ne postoji. Prema tome treba se pozvati na PIC/S smjernice i načela dobre prakse za pripremu lijekova u ustanovama zdravstvene skrbi koje objavljuju Farmaceutska inspekcijska konvekcija-kooperacijska shema farmaceutske inspekcije i koje se neprestano revidiraju u skladu s promjenama/napretkom. Primjedba 2. u stavku (2), podstavak 2 i u stavku (3), postavku 2 navodi se „- laboratorij od najmanje 35 m²”, odnosno „- laboratorij od najmanje 20 m² „. Nije jasno kakav je to laboratorij niti je definirana svrha tog prostora. Da li se može ta kvadratura prenamijeniti za prostoriju za analize tvari, i prostoriju za izradu galenskih i magistralnih pripravaka u stavku (3) u bolničkama ljekarnama bolnica III i IV kategorije, gdje ti prostori nisu predviđeni, a po svim pravilima bi trebali biti. Također, prema Zakonu o ljekarništvu, ljekarne su obvezne napraviti identifikaciju tvari. Primjedba 3. Stavak (3) za bolnice kategorije III i IV nije predvidio prostoriju za izradu farmaceutskih pripravaka, pa onda niti prostor za analizu tvari, zakonu o ljekarništvu takve organizacijske jedinice klasificira kao depo lijekova, a ne ljekarnom. Dakle, i tu se treba predvidjeti prostorija za analize tvari, kao i prostoriju za izradu galenskih i magistralnih pripravaka, ili takve organizacije unutar bolnica (p)ostaju depoi. Primjedba 4. U stavku (4) koji glasi: „(4) Ako bolnička ljekarna izrađuje antineoplastične lijekove mora imati izdvojeni prostor od najmanje...” treba navesti i ostale srodne elektivne djelatnosti za koje je nužan izdvojeni prostor s adekvatnom opremom, dakle potrebno je u stavku (4) nakon : „(4) Ako bolnička ljekarna izrađuje antineoplastične lijekove“ dodati: „, ili izrađuje infuzijske/injekcijske otopine, ili izrađuje totalnu parenteralnu prehranu ili priprema ostale parenteralnu terapiju“ U stavku (4) dodati podstavak: „- aseptični prostor za pripravu parenteralnih otopina, ili pripremu totalne parenteralne prehrane od najmanje 20 m² s najmanje jednom LAF komorom ili izolatorom, a za svaku dodatnu LAF komoru ili izolator, potrebno je osigurati dodatnih 5 m²” Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
204 Maja Beser PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 54. Poštovani, podržavam prijedlog Hrvatske ljekarničke komore i slažem se sa ranije navedenim komentarima kolega o važnosti povećanja normativa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
205 Alen Friščić PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 54. Poštovani, slažem se i podržavam prijedlog HLJK, a dodatno bi htio istaknuti problematiku da 1 magistar farmacije nije dovoljan da bi se osigurao neprekidan i kvalitetan rad bolničke ljekarne a samim time i bolničkih zdravstvenih ustanova. Prema zakonima i pravilnicima iz domene zdravstva (Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o lijekovima, Zakon o ljekarništvu, Zakon o provedbi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/161 оd 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu) magistar farmacije je odgovorna osoba za izdavanje, osiguranje uvjeta čuvanja, pravilne primjene lijeka, sprječavanje pojave krivotvorina, optimizaciju farmakoterapije, itd. Pritom, u zakonima se spominju i novčane kazne za odgovornu osobu u slučaju kršenja zakonskih odredbi. Stoga se postavlja pitanje, tko je odgovorna osoba ukoliko je jedini magistar farmacije na bolovanju, godišnjem odmoru ili iz drugog razloga odsutan s radnog mjesta? Također tko mijenja liječnika na odjelu ili u ambulanti za vrijeme njegove odsutnosti? Čak ga ne može zamijeniti ni liječnik druge specijalnosti... Analogno tome mijenja li liječnik medicinsku sestru/tehničara kad je ona/on odsutan. Stoga je jedino razumno rješenje izmijeniti odredbu pravilnika, te kao minimalne uvjete staviti 2 magistra farmacije specijalista ili 2 magistra farmacije i 2 farmaceutska tehničara za 8 satno radno vrijeme da se osigura kontinuitet dostupnosti barem jednog magistra farmacije u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
206 Dina Šincek PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 54. Poštovani podržavam u potpunosti prijedloge Hrvatske ljekarničke komore i kolega ljekarnika Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
207 Ana Raguž PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 54. Slažem se sa svim prijedlozima Hrvatske ljekarničke komore i kolega i nadam se prihvaćanju istih u izradi ovog Pravilnika. Ističem iz prijedloga HLJK: Predlaže se u stavku 10. Radnici podstavak 1. umjesto rečenice:“ –u bolničkoj ljekarni u bolnicama 0., I. i II.kategorije:1 magistar farmacije specijalist ili 1 magistar farmacije i 2 farmaceutska tehničara“ staviti “ –u bolničkoj ljekarni u bolnicama svih kategorija: - potrebno je najmanje 2 magistara farmacije specijalista ili 2 magistra farmacije za 8 sati radnog vremena i 2 farmaceutska tehničara za 8 sati radnog vremena“ Obrazloženje: 2 magistra farmacije specijalista ili 2 magistra farmacije za 8 sati radnog vremena i 2 farmaceutska tehničara za 8 sati radnog vremena su minimalni uvjeti potrebni i za provedbu obveze trajne edukacije zdravstvenih djelatnika, prava na godišnji odmor te eventualno bolovanje kako odjel ne bi ostao bez odgovorne osobe i još bih naglasila da broj magistara farmacije specijalista ili magistara farmacije treba biti proporcionalan veličini ustanove zbog obima posla koji dolazi s većim brojem pacijenata. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
208 Tea Tkalčić Jambrešić PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 54. Poštovani podržavam u potpunosti prijedloge Hrvatske ljekarničke komore i kolega ljekarnika Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
209 Maja Bajsić PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 54. Poštovani podržavam u potpunosti prijedloge Hrvatske ljekarničke komore i kolega ljekarnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
210 Zvjezdana Migač PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 54. Poštovani podržavam u potpunosti prijedloge Hrvatske ljekarničke komore i kolega ljekarnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
211 Anamarija Husnjak PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 54. Poštovani podržavam u potpunosti prijedloge Hrvatske ljekarničke komore i kolega ljekarnika Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
212 Nikolina Beatović PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 54. Poštovani podržavam u potpunosti prijedloge Hrvatske ljekarničke komore i kolega ljekarnika Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
213 Maja Koroman PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 54. Podržavam prijedloge Hrvatske ljekarničke komore i kolega. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
214 Goran Perković PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 54. Poštovani, podržavam u potpunosti prijedloge Hrvatske ljekarničke komore i kolega ljekarnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
215 Martina Prusac PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 54. Poštovani podržavam u potpunosti prijedloge Hrvatske ljekarničke komore i kolega ljekarnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
216 Slaven Falamić PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 54. Poštovani podržavam u potpunosti prijedloge Hrvatske ljekarničke komore i kolega ljekarnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
217 Katarina Vilić PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 54. Podržavam prijedloge Hrvatske ljekarničke komore i kolega. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
218 Marija Mikulčić PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 54. Slažem se sa svim komentarima Hrvatske ljekarničke komore (HLJK) i smatram da su za 8 satno radno vrijeme zaista minimum minimuma 2 farmaceuta i 2 farmaceutska tehničara u bolnici bilo koje kategorije za osnovno funkcioniranje bolničke ljekarne. Svaka dodatna usluga naravno za sobom provlači i veći broj zaposlenih. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
219 Darija Kuruc Poje PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 54. Slažem se sa SVIM prijedlozima Hrvatske ljekarničke komore (HLJK) i kolega vezano uz normative obzirom na nova vremena koja nam nameću i nove i dodatne uloge koje nisu samo farmakoekonomske, administrativne već i kliničke zbog čega osobito podržavam prijedlog vezan uz elektivne djelatnosti za koje su neophodne specijalizacije koje omogućuju značajnu racionalizaciju farmakoterapije i troškova bez štetnih ishoda (npr. antibiotici rezerve; https://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13104-019-4572-x). Ponovno navodim prijedlog HLJK: Predlaže se u stavku 11 – “Ako bolnička ljekarna obavlja elektivne djelatnosti moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti u pogledu radnika:“ dodati podstavak V. I. Za izradu infuzijskih i injekcijskih otopina: - 1 magistar farmacije – specijalist farmaceutske tehnologije/specijalist ispitivanja i kontrole lijekova - 2 farmaceutska tehničara. II. Za sustav raspodjele jedinične terapije – na svakih 50 bolničkih postelja: - 1 magistar farmacije specijalist iz kliničke farmacije – bolničko ljekarništvo - 2 farmaceutska tehničara. III. Za izradu totalne parenteralne prehrane do 40 pripravaka dnevno: – 1 magistar farmacije – specijalist farmaceutske tehnologije/specijalist ispitivanja i kontrole lijekova - 2 farmaceutska tehničara. IV. Za pripremu antineoplastičnih lijekova do 40 pripravaka dnevno: – 1 magistar farmacije – specijalist farmaceutske tehnologije/specijalist ispitivanja i kontrole lijekova - 2 farmaceutskih tehničara. V. Za pripremu ostale parenteralne terapije na svakih 50 pripravaka – 1 magistar farmacije – specijalist farmaceutske tehnologije/specijalist ispitivanja i kontrole lijekova, 1 magistar faramcije - 2 farmaceutska tehničara. VI. Provodi nadzor nad propisanom farmakoterapijom koji uključuje usklađivanje farmakoterapije, preged terapijskih lista, farmakoterapijsko savjetovanje, edukacija pacijenta o farmakoterapijskom planu, transfer zdravstvene skbi - 2 magistra farmacije specijalist iz kliničke farmacije – bolničko ljekarništvo VIII. Izdavanje lijekova pacijentima kod otpusta uključujući i farmakoterapijsko savjetovanje - 2 magistar farmacije specijalist iz kliničke farmacije – bolničko ljekarništvo za 8 sati radnog vremena - 2 farmaceutska tehničara za 8 sati radnog vremena. VII. Sudjeluje u timu za palijativnu skrb - 1 magistar farmacije s najmanje 5 godina iskustva na tim poslovima, - 1 farmaceutski tehničar. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
220 Vedrana Vidić PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 54. Podržavam prijedloge Hrvatske ljekarničke komore i molim da se u potpunosti prihvate. Ovo su minimalni normativi bez kojih je nemoguće organizirati rad po zakonu. Minimalno 2 magistra farmacije, ljekarna ne može za vrijeme bolovanja, godišnjih, edukacija biti bez nadzora odgovorne osobe. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
221 Mateja Klarić PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 54. Apsolutno podržavam te naglašavam da je ovo minimum minimumam kojibi trebalo ne propisati zakonom vec i provesti u djelo. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
222 Luka Markulin PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 54. Podržavam prijedloge Hrvatske ljekarničke komore i molim da se u potpunosti prihvate u izradi ovog Pravilnika. Također, ponavljam i ističem iz prijedloga HLJK: Predlaže se u stavku 10. Radnici podstavak 1. umjesto rečenice:“ –u bolničkoj ljekarni u bolnicama 0., I. i II.kategorije:1 magistar farmacije specijalist ili 1 magistar farmacije i 2 farmaceutska tehničara“ staviti “ –u bolničkoj ljekarni u bolnicama svih kategorija: - potrebno je najmanje 2 magistara farmacije specijalista ili 2 magistra farmacije za 8 sati radnog vremena i 2 farmaceutska tehničara za 8 sati radnog vremena“ Obrazloženje: Naglašavam kako je nemoguće organizirati kvalitetan rad i dostupnost ljekarničkih usluga bez najmanje 2 magistra farmacije specijalista ili 2 magistra farmacije za 8 sati radnog vremena i 2 farmaceutska tehničara za 8 sati radnog vremena. Obujam i složenost poslova u bolničkoj ljekarni enormno se povećao zadnjih godina te je neizvedivo raditi u dosadašnjim normativima u pogledu radnika. Osim toga, 2 magistra farmacije specijalista ili 2 magistra farmacije za 8 sati radnog vremena i 2 farmaceutska tehničara za 8 sati radnog vremena su minimum minimuma potreban i za provedbu obveze trajne edukacije zdravstvenih djelatnika, prava na godišnji odmor te eventualno bolovanje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
223 Hrvatska ljekarnička komora PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 54. 1. Predlaže se u stavku 5. umjesto rečenice:“ Bolnička ljekarna u bolnicama 0., I. i II. kategorije mora imati sljedeću opremu:“ staviti: “Bolničke u ljekarne u svim kategorijama bolnica moraju imati slijedeću opremu:” Obrazloženje: Radi sažetosti teksta, navedene su samo iznimke i uvjetovanost za određene specifičnosti ukoliko ih ima. 2. Predlaže se u stavku 5, podstavku 1. umjesto rečenice: „– računalo s pisačem, priključak na Internet, odgovarajuću opremu namijenjenu ljekarni za smještaj i čuvanje lijekova, medicinskih proizvoda i ljekovitih tvari u prostoriji za izdavanje lijekova, laboratoriju i skladišnom prostoru,“ staviti: „računalo s pisačem i skenerom, priključak na Internet, odgovarajući program za ljekarničko poslovanje integriran u bolnički informacijski sustav (BIS) koji omogućuje cjelovito praćenje puta lijeka, program za provjeru interakcija lijekova, oprema potrebna za serijalizaciju lijekova, odgovarajuću opremu namijenjenu ljekarni za izrađivanje, smještaj i čuvanje lijekova, ljekovitih tvari, potrošnog medicinskog materijala i medicinskih proizvoda u prostorima ljekarne,“ Obrazloženje: Dodan je zahtjev za skenerom, odgovarajućim programom za ljekarničko poslovanje integriran u bolnički informacijski sustav (BIS) koji omogućuje cjelovito praćenje puta lijeka, program za provjeru interakcija lijekova, oprema potrebna za serijalizaciju lijekova, te da mora postojati odgovarajuća oprema za izrađivanje, smještaj i čuvanje kako za lijekove tako i za ljekovite tvari, potrošni medicinski materijali i medicinske proizvode. 3. Predlaže se u stavku 5, podstavku 2, 3, 4 i 5 koji govore o opremi za provjeru identiteta tvari i izradu farmaceutskih pripravaka, navedeni su uređaji kao „alkoholmetar“ koji nije dio analitičkih uređaja u EP, već se taj uređaj zove densitometar, također nije naveden pH metar, bez kojeg je nemoguće napraviti pufer, stoga radi konciznosti predlažemo da se navedeni podstavci zamjene sa slijedećim podstavcima: „- odgovarajuću opremu namijenjenu izradi i osiguranju kvalitete izrađenih farmaceutskih pripravaka koja udovoljava zahtjevima PIC/S smjernicama i načelima dobre prakse za pripremu lijekova u ustanovama zdravstvene skrbi koju objavljuje Farmaceutska inspekcijska konvekcija-kooperacijska shema farmaceutske inspekcije – analitičke uređaje potrebne za provođenje identifikacije tvari koje se koriste za izradu farmaceutskih pripravaka prema relevantnim monografijama važeće Hrvatske farmakopeje – oprema za rad u čistom prostoru za pripravu aseptičkih i sterilnih pripravaka mora biti redovito validirana“ 4. Predlaže se BRISATI stavak 6. odnosno “ – u bolničkoj ljekarni u bolnicama III. i IV.kategorije i ostalim moraju imati slijedeću opremu: - računalo s pisačem, priključak na Internet, odgovarajuću opremu namijenjenu ljekarni za smještaj i čuvanje lijekova, medicinskih proizvoda u prostoriji za izdavanje lijekova i skladištu - odgovarajući metalni ormar sef izvedbe za čuvanje droga i lijekova koji sadrže droge - hladnjak za lijekove za koje je propisano čuvanje na temperaturi od 2-8 °C - hladnjak ili klimatizirani prostor za lijekove, za koje je propisano čuvanje na temperaturi od 8-15 °C.“ Obrazloženje: Nije potrebno jer je već navedeno u prethodnom stavku. 5. Predlaže se u stavku 10. Radnici podstavak 1. umjesto rečenice:“ –u bolničkoj ljekarni u bolnicama 0., I. i II.kategorije:1 magistar farmacije specijalist ili 1 magistar farmacije i 2 farmaceutska tehničara“ staviti “ –u bolničkoj ljekarni u bolnicama svih kategorija: - potrebno je najmanje 2 magistara farmacije specijalista ili 2 magistra farmacije za 8 sati radnog vremena i 2 farmaceutska tehničara za 8 sati radnog vremena“ Obrazloženje: Obim poslova magistara farmacije i farmaceutskih tehničara se znatno povećao u posljednjih nekoliko godina, a osobito nakon uvođenja Direktive o krivotvorenim lijekovima (FMD 2011/62/EU i Delegirane uredbe (EU 2016/161), ali i nakon spajanja bolničkog informacijskog sustava (BISa) s ljekarničkim sustavom uz ostale osnovne poslove izrade izvještaja o financijskim potrošnjama, naručivanju, izdavanju i sudjelovanja u izradi natječaja javne nabave lijekova i potrošnog medicinskog materijala, farmaterapijskog savjetovanja,itd. 6. Predlaže se u stavku 10. Radnici podstavak 2. umjesto rečenice:“-u slučaju 24-satnog dežurstva gornji se normativ za magistra farmacije specijalistu množi s faktorom 1,5.“staviti: “-u slučaju 24-satnog dežurstva broj radnika se povećava, a treba biti najmanje 8 magistara farmacije“ Obrazloženje: Obim poslova magistara farmacije i farmaceutskih tehničara se znatno povećao u posljednjih nekoliko godina, a osobito nakon uvođenja Direktive o krivotvorenim lijekovima (FMD 2011/62/EU i Delegirane uredbe (EU 2016/161), ali i nakon spajanja bolničkog informacijskog sustava (BISa) s ljekarničkim sustavom uz ostale osnovne poslove izrade izvještaja o financijskim potrošnjama, naručivanju, izdavanju i sudjelovanja u izradi natječaja javne nabave lijekova i potrošnog medicinskog materijala, farmaterapijskog savjetovanja,itd. 7. Predlaže se u stavku 10. Radnici BRISATI podstavak 3. odnosno “ –u bolničkoj ljekarni u bolnicama III. i IV.kategorije i ostalim:1 magistar farmacije specijalist ili 1 magistar farmacije i 1 farmaceutska tehničara za 8 sati radnog vremena.“ Obrazloženje: Nije potrebno jer je već navedeno u prethodnim stavcima. 8. Predlaže se u stavku 11 – “Ako bolnička ljekarna obavlja elektivne djelatnosti moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti u pogledu radnika:“ dodati podstavak V. I. Za izradu infuzijskih i injekcijskih otopina: - 1 magistar farmacije – specijalist farmaceutske tehnologije/specijalist ispitivanja i kontrole lijekova - 2 farmaceutska tehničara. II. Za sustav raspodjele jedinične terapije – na svakih 50 bolničkih postelja: - 1 magistar farmacije specijalist iz kliničke farmacije – bolničko ljekarništvo - 2 farmaceutska tehničara. III. Za izradu totalne parenteralne prehrane do 40 pripravaka dnevno: – 1 magistar farmacije – specijalist farmaceutske tehnologije/specijalist ispitivanja i kontrole lijekova - 2 farmaceutska tehničara. IV. Za pripremu antineoplastičnih lijekova do 40 pripravaka dnevno: – 1 magistar farmacije – specijalist farmaceutske tehnologije/specijalist ispitivanja i kontrole lijekova - 2 farmaceutskih tehničara. V. Za pripremu ostale parenteralne terapije na svakih 50 pripravaka – 1 magistar farmacije – specijalist farmaceutske tehnologije/specijalist ispitivanja i kontrole lijekova, 1 magistar faramcije - 2 farmaceutska tehničara. VI. Provodi nadzor nad propisanom farmakoterapijom koji uključuje usklađivanje farmakoterapije, preged terapijskih lista, farmakoterapijsko savjetovanje, edukacija pacijenta o farmakoterapijskom planu, transfer zdravstvene skbi - 2 magistra farmacije specijalist iz kliničke farmacije – bolničko ljekarništvo VIII. Izdavanje lijekova pacijentima kod otpusta uključujući i farmakoterapijsko savjetovanje - 2 magistar farmacije specijalist iz kliničke farmacije – bolničko ljekarništvo za 8 sati radnog vremena - 2 farmaceutska tehničara za 8 sati radnog vremena. VII. Sudjeluje u timu za palijativnu skrb - 1 magistar farmacije s najmanje 5 godina iskustva na tim poslovima, - 1 farmaceutski tehničar. Obrazloženje: Obim poslova se osobito ubrzano razvija u grani kliničke farmacije u kojoj su klinički farmaceuti specijalisti dokazali svoju vrijednost, doprinos na racionalizaciju i optimizaciju farmakoterapije uz financijske uštede. Djelomično prihvaćen Prihvaca se u dijelu komenatara koji se odnosi na opremu, a u dijelu koji se odnosi na radnike se prima na znanje.
224 Hrvatska komora medicinskih sestara PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 55. Predlaže se naziv Sterilizacija zamijeniti nazivom Ponovna obrada medicinski instrumenata i pribora. Obrazloženje: Obzirom kako proces sterilizacije predstavlja samo jednu od važnih faza ponovne obrade medicinskih instrumenata i pribora naziv je potrebno izmijeniti kao u prijedlogu. Predlaže se izmjena stavka (1) na način da glasi: Ponovnu obradu medicinskih instrumenata i pribora potrebno je osigurati u odjelima i ordinacijama/ambulantama koje koriste višekratne medicinske instrumente i pribor. Obrazloženje: Sterilizacija je dio postupka ponovne obrade medicinskih instrumenata i pribora. Na njezinu učinkovitost utječu prethodne radnje poput čišćenja, pranja, dezinfekcije, provjere funkcionalnosti i pakiranja, a očuvanje sterilnosti materijala do njegove ponovne uporabe ovisi o načinu njegova transporta i skladištenja. Stoga smatramo kako je potrebno riječ „sterilizacija“ zamijeniti riječima „ponovna obrada medicinskih instrumenata i pribora“. Riječi „instrumente koje je potrebno sterilizirati“ zamijeniti riječima „višekratne medicinske instrumente i pribor“. Instrumenti mogu biti jednokratni, namijenjeni za uporabu jedan put i na jednom pacijentu i višekratni namijenjeni za ponovnu uporabu. Predlaže se izmjena stavka (2) na način da glasi: Za prostor Jedinice za ponovnu obradu medicinskih instrumenata i pribora, podijeljen u tri dijela, potrebno je osigurati: - propusnik za radnike od najmanje 3m² - prostoriju za prihvat i pranje instrumenata i pribora od najmanje 6m² - prostoriju za dezinfekciju instrumenata i pribora od najmanje 9m² - prostoriju za pripremu instrumenata i pribora za sterilizaciju od najmanje 9m² - prostoriju za pripremu tekstila za sterilizaciju od najmanje 5m² - prostoriju za sterilizaciju od najmanje 12m² - prostoriju za spremanje sterilnog materijala od najmanje 6m² - prostoriju za izdavanje sterilnog materijala od najmanje 6m² - prostoriju za radnike od najmanje 9m² - sanitarni čvor za radnike - prostoriju za skladištenje materijala neophodnog za radne procese od najmanje 5m² - prostoriju za pohranu pribora za čišćenje od najmanje 4m² - prostoriju za administraciju od najmanje 6m² - prostoriju za pripremu rukavica od najmanje 3m² - BRISATI Obrazloženje: Riječi „središnja sterilizacija“ zamijeniti riječima „jedinica za ponovnu obradu medicinskih instrumenata i pribora“. Obrazloženo u st.1. U dijelu zdravstvenih ustanova u zemljama EU i šire za „središnju sterilizaciju“ koristi se naziv Reprocessing Unit for Medical Device. Dodati „podijeljen u tri dijela“ kako bi se onemogućilo doticanje (križanje) nečistog, čistog i sterilnog materijala. Iza riječi „instrumenata“ dodati riječi „i pribora“ jer se u cilju sprječavanja infekcija i sigurnosti pacijenta i osoblja ponovnoj obradi ne izlažu samo instrumenti već i različiti pribor. Prostoriju za pripremu tekstila (rublja) i instrumenata za sterilizaciju potrebno je odvojiti u dvije zasebne prostorije. Tekstil stvara velike količine tekstilne prašine koja ostaje na površini i ulazi u instrumente s lumenom. Osim što ih oštećuje ona predstavlja i veliki rizik za pacijenta osobito ako se zadrži na površini implantata. Dodati prostorije za skladištenje, pohranu čistaćeg pribora i administraciju koje su neophodne za nesmetano funkcioniranje Jedinice. Brisati „prostor za pripremu rukavica“ obzirom kako se rukavice više ne obrađuju već se koriste jednokratne. U stavku (3) predlaže se riječ „sterilizaciju“ zamijeniti riječima „ponovnu obradu medicinskih instrumenata i pribora“. U stavku (4) predlaže se riječi „postupcima sterilizacije“ zamijeniti riječima „postupcima ponovne obrade medicinskih instrumenata i pribora“. Obrazloženje: U postupke sterilizacije ubrajaju se postupci sterilizacije suhim vrućim zrakom, vodenom parom pod tlakom, vodikovim peroksidom, plinovima te ionizirajućim zračenjem. Ne ubrajaju se postupci čišćenja, pranja i dezinfekcije koji prethode postupku sterilizacije i o kojima ovisi učinkovitost same sterilizacije. Stoga je izraz potrebno promijeniti kao u prijedlogu obzirom da se u postupcima ponove obrade medicinskih proizvoda koriste i dezinfektori i sterilizatori normirani zajedničkim europskim standardom odnosno kapacitetom izraženim u smislu broja sterilizacijskih jedinica (JST) koje dezinfektor i sterilizator sadrže. U stavku (5) predlaže se iza riječi „prvostupnica“ dodati „ili diplomirana medicinska sestra odnosno magistra sestrinstva“ Obrazloženje: Složenost i zahtjevnost obrade medicinskih instrumenata i pribora zahtijeva prisutnost i visokoobrazovanog kadra. Primjedba: Nije definiran vremenski period za 50 JST. Da li je to 8 sati, 24 sata, mjesec ili godina? U EU definiran je standard 2 200 – 3 000 JST/ godinu po zaposleniku, ovisno o procesima ponovne obrade koji se provode u Jedinicama za ponovnu obradu medicinskih instrumenata i pribora. Nije prihvaćen Poskupljuje sustav a radna mjesta diplomirane/magistre sestrinatva regulira Uredba o nazivima rdnih mjesta a nacrt Pravilnika regulira minimalne uvjete.
225 Hrvatska komora primalja PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 55. Članak 55. (5) Radnici: 1 prvostupnica sestrinstva/primaljstva posebno educirana za poslove sterilizacije i dvije medicinske sestre/primalje/primalje-asistentice na svakih 50 JST. Nije prihvaćen Radna mjesta primalja nisu regulirana Zakonom o primaljstvu u sustavu sterilizacije.
226 Marijo Parčina PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 56. Definitivno moje je dugogodišnje iskustvo potvrdilo da u mikrobiološkim laboratorijima ne mora raditi samo osoblje koje nosi ispred naziva "ZDRAVSTVENO". Jednako dobar posao tehnički mogu obavljati i sanitarni tehničari kao i zdravstveni- laboratorijski ili veterinarski tehničari (naravno svaki uz svoje limitacije). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
227 Blaženka Slavulj PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 56. Svakako uvrstiti zvanje magistra medicinsko laboratorijske dijagnostike. Kompetencije stečene nakon petogodišnjeg studija zadovoljavaju rad u mikrobiološkim i transfuzijskim laboratorijima, laboratorijima molekularne dijagnostike, imunohematološke i serološke dijagnostike, citološkim i dr. laboratorijima...s obzirom da je velik broj školovanog kadra za te laboratorije, kako magistara tako i prvostupnika medicinsko laboratorijske dijagnostike, smatram da je neadekvatno zapošljavati prvostupnike sestrinstva koji nisu kompetentni za tu vrstu posla ("priučeni") što je daleko od pravila dobre laboratorijske prakse. Isto tako, nema potrebe zapošljavati nezdravstveno osoblje i dodavati mu riječ "zdravstveni" zato što osoba sa potrebitim kompetencijama ima više nego dovoljno ali ne mogu raditi posao jer Zakon dopušta osobama raznih profila rad u strogo specijaliziranim laboratorijima. Nije prihvaćen "magistar magistar medicinsko-biokemijske dijagnostike” Zvanje magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike za sada nije regulirano zanimanje u RH.
228 JASNA MATIĆ (Voditeljica Strukovnog razreda za medicinsko laboratorijsku djelatnost HKZR-a) PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 56. Članak 56 Izmjeniti stavak 5, tako da piše: (5) Radnici: 1 doktor medicine specijalist mikrobiologije/kliničke mikrobiologije, 1 prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike / magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike, 1 zdravstveno-laboratorijski tehničar. Treba dodati magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike, kako bi se otvorilo tržište rada i za te stručnjake Nije prihvaćen Ne prihvaća se dodavanje riječi: “magistar magistar medicinsko-biokemijske dijagnostike” Zvanje magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike za sada nije regulirano zanimanje u RH.
229 Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 56. Članak 56. st. 5. propisuje tko su radnici u Mikrobiološkom laboratoriju u bolnici pri čemu su biolozi u zdravstvu neopravdano izostavljeni iako se radi o osobama sa završenim visokim obrazovanjem iz područja biologije i dugogodišnjim radom i iskustvom u zdravstvu, od kojih najveći broj biologa u zdravstvu imaju završen poslijediplomski sveučilišni studij (magistri i doktori znanosti). Mikrobiološki laboratoriji obavljaju u djelatnost molekularne dijagnostike te bi svakako kao radnici trebali biti navedeni i biolozi u zdravstvu. Globalna epidemija novog koronavirusa COVID-19 tijekom koje je tim molekularnih biologa uspostavio molekularnu dijagnostiku navedene infekcije nedvojbeni dokaz da je struka biologa u zdravstvu neophodna za rad Mikrobioloških laboratorija. Nije prihvaćen Pravilnikom se propisuju minimalni uvjeti.
230 Renata Nemet-Gužvić PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 56. nedostaje od opreme : -skladište za tekući i kruti biološki otpad (do zbrinjavanja), -Zaštićeni ormarić za pohranu zapaljivih i hlapljivih kemikalija, - mikrovalna pećnica za zagrijavanje i otapanje liofiliziranih reagensa - UV lampe niskog pritiska visokog efekta - povezivi BIS program za elektronsku distribuciju gotovih nalaza Nije prihvaćen Pravilnikom se propisuju minimalni uvjeti.
231 Renata Nemet-Gužvić PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 56. Kolega Parćina, podržavam. Nije prihvaćen Pravilnikom se propisuju minimalni uvjeti.
232 Marijo Parčina PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 56. Poštovane kolege ja iman par primjedbi na opremu. Pisanje opreme treba biti općenito i kroz njega se ne smije sugerirati laboratoriju metoda koju bi trebao primjenjivati! kao što sam naveo u svome komentriranju Članka 23. - DISPENZER (DISPENNZOR) ZA ANTIBIOTIKE? Istom logikom stvari možemo napisati i dispenzer za e-testove, koje naravno dispenziramo visoko sofisticiranim pincetnim hvatom, a na isti način možemo i diskove dispenzirat. Ovdje se najvjerojatnije želi istaknuti da laboratorij mora imati komercijalne CE-IVD setove za provedbu testa osjetljivosti na antimikrobne lijekove (antimikotike i antibiotike) bilo: modificirane Kirby-Bauer disk-difuzijske metode, bujonske mikrodilucije ili sl. Ovo vrijedi za samostalne laboratorije i bolničke laboratorije. - PLAMENIK? Iskreno savjetujem da se plamenik makne iz ovog pravilnika jer rad s plamenikom NIJE u duhu sigurnosti na radu i kao takav se izbacuje iz europskih laboratorija koji vode do sigurnosti svog osoblja. Ako je potreban sterilan rad za to postoji laminar flow, ako se mora fiksirati preparat, za to postoji i topla ploča ili grijaći predmetnih stakalaca... - STERILIZATOR ZA SUHU STERILIZACIJU? je potreban samo ako mikrobiološki laboratorij vrši samostalno usluge sterilizacije. Potreba za sterilizacijom se u jednoj bolnici mogu centralizirati u obliku centralne sterilizacije koja u tom slučaju može imati dio za sterilizaciju laboratorijskog stakla, instrumenata i sl. - AUTOKAV? Ako laboratorij ne autoklavira mikrobiološke medije ili ne sterilizira tako određene materijale kao npr. dispenzere, onda ovo nije potrebno. Potrebno je bolnice i zavode podupirati da imaju centralnu sterilizaciju. Ako laboratoriji nemaju pristup centraliziranom uništavanju medicinskog ili zaraznog otpada (autoklaviranjem) onda trebaju imati uređaj. Svi laboratoriji koji rade s humanim materijalom bi trebali imati ili pristup centralnom uništavanju biološki-zaraznih materijala, vlastiti autoklav za tu namjenu ili ugovor s odgovarajućom uslužnom djelatnosti iz tog područja. Jako veliki sam protivnik pravljenja i razlijevanja mikrobioloških bujona i podloga u 2020. g. kad sve veće mikrobiološke firme nude gotove medije, vrhunske kvalitete i puno bolje kontrolirano nego što će to ijedan naš RH zavod, institut ili odjel napraviti. Pa na žalost mi držimo još konje, ovce i ostale životinje... sami defibriniziramo, kuhamo, razlijevamo u tehničko siromašnim uvjetima i zasigurno ne "produkcijski čisto". - LONCE ZA ANAEROBNI UZGOJ BAKTERIJA ILI ANAEROBNI TERMOSTAT? Dobar pokušaj definicije ali nije sveobuhvatan. Zato apeliram da se puno ne definira nego da se terminološki izrekne namjera opreme. U ovom slučaju bi to bilo: komercijalno dostupni sustavi za uzgoj anaerobnih bakterija. Hoće li to biti: lonci od stakla, hladno prešane plastike, toplo prešane plastike, posebni anaerobni inkubatori ili pak anaerobne plastične kese, to je potpuno svejedno. - OPREMA ZA SEROLOGIJU? Mišljenja sam da mali laboratoriji to ne trebaju imati. U RH trebamo racionalizirati stvari, a ne boriti se da si je svatko važan. Što će jednoj Požegi, Čakovcu, Virovitici ... oprema za serologiju ako se posebno ta vrsta dijagnostike može odlično centralizirati i tako postići puno bolji procesi, cijena/pretragu i naravno kvaliteta. -UREĐAJ ZA AUTOMATSKU OBRADU PRIMARNO STERILNIH UZORAKA? Ja mislim da se pod ovim nazivom smatraju uređaji za hemokulture? Mišljenja sam i tu da su hemokulture i ostali materijali koji su invazivni pripadaju bolničkoj mikrobiologiji. Pa bi ovo stavio pod opcionalno, tj. ako mikrobiološka dijagnostika vrši usluge za stacionarne bolesnike? Možda sam ovdje u krivu, ali ne vidim razloga zašto bi npr. Higijenski zavod u Splitu imao uređaj za hemokulture, a bolnica u Splitu ga već ima. U ovom slučaju će Zavod u Splitu imati uređaj radi kontrole sterilnosti (sanitarno, apotekarski, GMP) ali smatram ne primarno za primarno sterilne materijale (hemokulture, punktate, likvor ...). Bilo bi puno efikasnije da se ova vrsta dijagnostike stavi pod normalne mikrobiološke laboratorije kao opcionalna, a za bolničke kako obavezna. Rađe bi volio vidjeti da bolnice dobiju više kapaciteta za hemokulture, pa da imaju prilike napraviti i satelitske sisteme na drugim odjelima i tako poboljšati dijagnostiku septičnih pacijenata i napraviti je dostupnom 24/7. - Mikrobiološki laboratorij mora imati biosigurnosni kabinet tip II (BSL II). Spominjem u svom tekstu samo jer se kolegica Irena Franočić dotakla te teme prilikom komentiranja Članka 23. Mišljena sam da svi laboratoriji moraju imati sigurnosni kabinet levela 2. Sukladno ovome ću komentirati i bespotrebne prostore u mikrobiološkom laboratoriju! U kolegijalne pozdrave, Marijo Parčina - marijo@parcina.com Nije prihvaćen Pravilnikom se propisuju minimalni uvjeti.
233 Marijo Parčina PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 56. Ja bi volio da mi se razjasni zašto mikrobiološkom laboratoriju smještenom u bolnici je potrebna čekaonica i sva ostala infrastruktura (WC za pacijente s predsobom ...) za polikliničke pacijente? Neka mi netko od kolega objasni jedan slučaj u mikrobiologiji u kojem samo mikrobiolog može uzorkovati nešto u svojoj polikliničkoj ambulanti, a da to ne mogu uzorkovati ostale kolege u svojim ambulantama. Svaka bolnica ima dovoljno kliničkih ambulanti da se može uzorkovati sve u njima: - brisevu uretre se mogu uzorkovati u urološkim ambulantama - strugotine nokta se mogu raditi u dermatološkim ambulantama - brisevi u djece u pedijatrijskim ambulantama - punkcije likvora na odjelima infektologije, neurokirurgije, neurologije i pedijatrije. Uz kolegijalne pozdrava, Marijo Parčina marijo@parcina.com Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
234 JASNA MATIĆ (Voditeljica Strukovnog razreda za medicinsko laboratorijsku djelatnost HKZR-a) PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 57. Članak 57 Izmjeniti stavak 3, tako da piše: (3) Radnici: 1 doktor medicine specijalist kliničke citologije/patologije i citologije, 1 prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike-citotehnolog / magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike-citotehnolog, 1 zdravstveno-laboratorijski tehničar-citoskriner. Treba brisati riječ ''ili'' budući da radnici medicinsko-laboratorijske djelatnosti koji rade na citologiji moraju obavezno imati tečaj iz citologije što znači da moraju biti citotehnolozi ili citoskrineri. Treba dodati magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike, kako bi se otvorilo tržište rada i za te stručnjake Nije prihvaćen "magistar magistar medicinsko-biokemijske dijagnostike” Zvanje magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike za sada nije regulirano zanimanje u RH.
235 Blaženka Slavulj PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 58. čl-58(3) Potrebno je isključiti opciju postavljanja prvostupnika sestrinstva na ovakve laboratorijske procese.l Za laboratorijske tehnike, i općenito domenu laboratorijske dijagnostike , prvostupnici sestrinstva nisu prema svom edukacijskom programu obučeni niti kompetentni za za laboratorijski rad- Prema zatečenom stanju; oni koji trenutno rade su priučeni za izvršavanje procesne dijagnostike, što je ograničavajuće za primjenu metoda i tehnologije zahtjevne moderne laboratorijske dijagnostike..Naš obrazovni sustav proteklih 30-ak godina producira dovoljno stručnih profila za laboratorijsku dijagnostiku, te nije nužno preklapati struke, čega je posljedica manja zapošljivost medicinsko laboratorijskog kadra. čl-58 (4) .Ovdje se provode laboratorijsko dijagnostički postupci, za koje su propisanom edukacijom kompetentni isključivo djelatnici profila medicinko- laboratorijske dijagnostike, te treba isključiti opciju prvostupnici sestrinstva. - "- za molekularno testiranje potreban je i 1 doktor medicine specijalist transfuzijske medicine i 1 prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike" Molekularna dijgnostika se širi i povećava se broj usluga. Ovakvi timovi bi trebali imati minimalno 2 medicinsko laboratorijska operatera, osim liječnika specijalista odnosno prilika za profil: magistar medicinsko laboratorijske dijagnostike- koji je tijekom petogodišnjeg studija kroz desetak kolegija educiran za molekularna testiranja , nažalost još uvijek neuvršteni u Zakon. Nije prihvaćen "magistar magistar medicinsko-biokemijske dijagnostike” Zvanje magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike za sada nije regulirano zanimanje u RH.
236 JASNA MATIĆ (Voditeljica Strukovnog razreda za medicinsko laboratorijsku djelatnost HKZR-a) PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 58. Članak 58 Izmjeniti stavak 3, tako da piše: (3) Radnici: na svakih 5000 godišnje izdanih doza krvnih pripravaka ili lijekova iz krvi potreban je najmanje 1 doktor medicine specijalist transfuzijske medicine i 2 prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike / magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike i 1 prvostupnicu sestrinstva. Za potrebe 24 satnog dežurstva potrebno je dodatno osigurati: 2 prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike / magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike i 1 prvostupnicu sestrinstva. U predloženom tekstu piše 2 prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike / prvostupnice sestrinstva, to nije ispravno budući da prvostupnici medicinsko-laboratorijske dijagnostike i prvostupnice sestrinstva nemaju iste izlazne kompetencije. Za rad u laboratoriju kompetencije posjeduju samo prvostupnici medicinsko-laboratorijske dijagnostike, tako da ta dva zanimanja treba odvojiti. Treba dodati magistre medicinsko-laboratorijske dijagnostike, kako bi se otvorilo tržište rada i za te stručnjake. Nije prihvaćen Mag medicinsko-laboratorijske dijagnostike nisu regulirani u RH.
237 Hrvatsko društvo biologa u zdravstvu PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 58. Članak 58. st. 3. propisuje kvotu radnika u transfuzijskoj djelatnosti gdje se ne spominju biolozi u zdravstvu, a u čl. 58. st. 4. propisani su uvjeti u pogledu radnika pa se tako navodi da je za HLA ispitivanja potreban 1 doktor medicine specijalist transfuzijske medicine i 1 prvostupnik medicinsko- laboratorijske dijagnostike, pri čemu su biolozi u zdravstvu bezrazložno izostavljeni, iako su neophodni u radu laboratorija za tipizaciju tkiva i dugi niz godina rade navedene poslove. U čl. 58. stavku 4. podtočki 5. navodi se da je za rad u EFI akreditiranom HLA laboratoriju potreban 1 doktor medicine specijalist transfuzijske medicine te 1 prvostupnik medicinsko- laboratorijske dijagnostike, a neopravdano su izostavljeni biolozi u zdravstvu. EFI akreditirani laboratorij mora imati osoblje u skladu s EFI standardima a koji propisuju da voditelj laboratorija mora imati kvalifikacije u skladu s EFI standardima) i imati određeno iskustvo propisano navedenom standardima. U čl. 58. stavku 4. podtočki 6. navodi se da je za molekularno testiranje potreban 1 doktor medicine specijalist transfuzijske medicine te 1 prvostupnik medicinsko- laboratorijske dijagnostike, a neopravdano su izostavljeni biolozi u zdravstvu. Stoga je naš prijedlog da se tekst izmijeni na sljedeći način: „- za HLA ispitivanja potreban je i 1 doktor medicine specijalist transfuzijske medicine ili 1 biolog u zdravstvu i 1 prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike - za rad u EFI akreditiranom HLA laboratoriju s organiziranom pripravnošću potrebni su djelatnici koji stručnom spremom i svim zadanim kriterijima zadovoljavaju EFI standarde (ili potreban je 1 doktor medicine specijalist transfuzijske medicine ili 1 biolog u zdravstvu i 1 prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike ) - za molekularno testiranje potreban je 1 doktor medicine specijalist transfuzijske medicine ili 1 biolog u zdravstvu i 1 prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike“ Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
238 HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH BIOKEMIČARA PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 58. U članku 58. predlaže se izmijeniti stavak 3. tako da glasi: „(3) Radnici: na svakih 5000 godišnje izdanih doza krvnih pripravaka ili lijekova iz krvi potreban je najmanje 1 doktor medicine specijalist transfuzijske medicine, 1 magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist i 1 prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike i 1 prvostupnica sestrinstva. Za potrebe 24 satnog dežurstva potrebno je dodatno osigurati: 1 prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike i 1 prvostupnicu sestrinstva.“ Obrazloženje: Prijedlog Komore je u skladu s opremom, pa time i vrstama pretraga, koje se prema ovom Pravilniku, rade u bolnici koja ima transfuzijsku jedinicu. S obzirom da se transfuzijska medicina s laboratorijskim tehnologijama provodi na razini bolnica, tj. spada u specijalističko-konzilijarnu razinu zdravstvene zaštite magistar medicinske biokemije koji radi u transfuzijskoj djelatnosti mora imati specijalizaciju iz područja medicinske biokemije i laboratorijske medicine. S obzirom edukaciju provedenu tijekom studija potrebno je razlikovati kompetencije prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike i prvostupnicu sestrinstva. Tijekom svoga školovanja prvostupnica sestrinstva stječe sljedeće kompetencije: priprema osobu za uzimanje krvi za transfuziju, uzima uzorke za laboratorijske i transfuzijske pretrage, priprema krv za siguran transport i pohranjuje krv i krvne pripravke po nalogu. Uvažavajući i cijeneći kompetencije prvostupnica sestrinstva moramo naglasiti da rad na analitičkoj opremi nije u skladu s njihovim kompetencijama već spada u djelokrug rada i kompetencije stečene tijekom školovanja prvostupniku medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Iz izraza „prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike/prvostupnica sestrinstva“ tumači se da ta dva zanimanja mogu raditi istovrsne poslove što nikako nije točno. Kako bi s izbjegla pogrešna tumačenja kompetencija Komora predlaže izmjene u st. 3. „2 prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike i 1 prvostupnica sestrinstva“ s time da Komora ne predlaže konačni omjer tih zanimanja već to mora urediti sama transfuzijska struka ovisno o svojim potrebama. U članku 58. predlaže se izmijeniti stavak 4. podstavke 1, 2, 4, 7 i 8 tako da isti glase: - za ispitivanje biljega na krvlju prenosivih zaraznih bolesti bolesnika i trudnica potreban je i 1 doktor medicine specijalist medicinske mikrobiologije ili magistar medicinske biokemije i 1 magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist i 1 prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike i 1 prvostupnica sestrinstva - za imunohematološko ispitivanje bolesnika i trudnica potreban je i 1 doktor medicine specijalist transfuzijske medicine i 1 prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike i 1 prvostupnica sestrinstva na svakih 24 000 obrađenih uzoraka godišnje - za ispitivanje hemostaze potreban je i 1 doktor medicine specijalist transfuzijske medicine, 1 magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist i 1 prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike i 1 prvostupnica sestrinstva - za ispitivanje trombocita i leukocita potreban je i 1 doktor medicine specijalist transfuzijske medicine i 1 prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike i 1 prvostupnica sestrinstva - za molekularno testiranje potreban je i 1 doktor medicine specijalist transfuzijske medicine, 1 magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist i 1 prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike Obrazloženje: Prijedlog Komore je u skladu s opremom, pa time i vrstama pretraga, koje se prema ovom Pravilniku, rade u bolnici koja ima transfuzijsku jedinicu. S obzirom da se transfuzijska medicina s laboratorijskim tehnologijama provodi na razini bolnica, tj. spada u specijalističko-konzilijarnu razinu zdravstvene zaštite magistar medicinske biokemije koji radi u transfuzijskoj djelatnosti mora imati specijalizaciju iz područja medicinske biokemije i laboratorijske medicine. S obzirom edukaciju provedenu tijekom studija potrebno je razlikovati kompetencije prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike i prvostupnicu sestrinstva. Tijekom svoga školovanja prvostupnica sestrinstva stječe sljedeće kompetencije: priprema osobu za uzimanje krvi za transfuziju, uzima uzorke za laboratorijske i transfuzijske pretrage, priprema krv za siguran transport i pohranjuje krv i krvne pripravke po nalogu. Uvažavajući i cijeneći kompetencije prvostupnica sestrinstva moramo naglasiti da rad na analitičkoj opremi nije u skladu s njihovim kompetencijama već spada u djelokrug rada i kompetencije stečene tijekom školovanja prvostupniku medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Iz izraza „prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike/prvostupnica sestrinstva“ tumači se da ta dva zanimanja mogu raditi istovrsne poslove što nikako nije točno. Kako bi s izbjegla pogrešna tumačenja kompetencija Komora predlaže izmjene u st. 3. „2 prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike i 1 prvostupnica sestrinstva“ s time da Komora ne predlaže konačni omjer tih zanimanja već to mora urediti sama transfuzijska struka ovisno o svojim potrebama. Uz to Komora svoj prijedlog nadopune uvjeta radnika i uvrštavanja specijaliste medicinske-biokemije i laboratorijske medicine obrazlaže kompetencijama koje specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine stječe tijekom školovanja i četverogodišnje specijalizacije iz područja hemostaze i molekularne dijagnostike, te to prema Zakonu o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti spada u njegov djelokrug rada. Potrebno je uskladiti nazivlje s: - Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu – Senat Sveučilišta u Zagrebu, na svojoj 16. redovitoj sjednici održanoj dana 08. srpnja 2014. godine, jednoglasno prihvatio prijedlog Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za promjenu akademskog naziva „magistar/magistra medicinske biokemije“ u „magistar/magistra medicinske biokemije i laboratorijske medicine“, pa bi, sukladno tome, trebalo koristiti važeći akademski naziv „magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine“ umjesto „magistar medicinske biokemije“, odnosno „mag. med. biochem.“), i - Pravilnikom o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije (NN 73/08) – magistri medicinske biokemije i laboratorijske medicine mogu se stručno usavršavati u obliku specijalizacije s nazivom Medicinska biokemija i laboratorijska medicina. Prema tome, trebalo bi koristiti točan naziv specijalizacije, tj. „specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine“, a ne „specijalist medicinske biokemije“.). Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća u dijelu koji se odnosi na naziv stečenog zvanja magistar /magistra medicinske biokemije I laboratorijske medicine.
239 Admir Dilberović PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 58. U Radnici dodati magistra medicinsko laboratorijske dijagnostike. Obrazloženje: Odjeli transfuzijske medicine u RH između ostalog provode pretrage koagulacije i serologije DDK i bolničkih i izvanbolničkih pacijenata. Prijeko su potrebni profili djelatnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike koji mogu samostalno izvoditi cijeli postupak,održavati svakodnevnu kontrolu kvalitete na lokalnom i republičkom nivou te su za isti obrazovani. Sadašnja sistematizacija koja osim transfuziologa obuhvaća magistra medicinske biokemije je uglavnom upražnjena u većini bolnica zato što isti kadar radi na odjelu za laboratorijsku/biokemijsku dijagnostiku te ne žele 5 godina specijalizirati biokemiju i raditi na transfuziji. Također je važno skrenuti pažnju da je broj liječnika transfuziologa izvan KBC-ova toliko mali da ne zadovoljavaju ni minimalne uvjete za obavljanje transfuzijske djelatnosti, kamoli pokrivanja drugih laboratorijskih segmenata transfuzije. Mjesto visokoobrazovanog laboratorijskog djelatnika na odjelima transfuzije stoga predlazem popuniti školovanim kadrom magistara medicinsko laboratorijske dijagnostike. S poštovanjem, Admir Dilberović, mag. med. lab. diag. Opća bolnica Dubrovnik, Odjel za transfuzijsku medicinu Nije prihvaćen Mag medicinsko-laboratorijske dijagnostike nisu regulirani u RH.
240 Renata Nemet-Gužvić PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 58. čl-58 (4) .Ovdje se provode laboratorijsko dijagnostički postupci, za koje su propisanom edukacijom kompetentni isključivo djelatnici profila medicinko- laboratorijske dijagnostike, te treba isključiti opciju prvostupnici sestrinstva. - "- za molekularno testiranje potreban je i 1 doktor medicine specijalist transfuzijske medicine i 1 prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike" Molekularna dijgnostika se širi i povećava se broj usluga. Ovakvi timovi bi trebali imati minimalno 2 medicinslo laboratorijska operatera, osim liječnika specijalista odnosno prilika za profil: magistar mdicinsko laboratorijske dijagnostike- koji je tijekom petogodišnjeg studija kroz desetak kolegija educiran za molekularna testiranja , nažalost još uvijek neuvršteni u Zakon. Nije prihvaćen Mag medicinsko-laboratorijske dijagnostike nisu regulirani u RH.
241 Renata Nemet-Gužvić PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 58. čl-58 (3) Potrebno je isključiti opciju postavljanja prvostupnika sestrinstva na ovakve laboratorijske procese.l Za laboratorijske tehnike, i općenito domenu laboratorijske dijagnostike , prvostupnici sestrinstva nisu prema svom edukacijskom programu obučeni niti kompetentni za za laboratorijski rad- Prema zatečenom stanju; oni koji trenutno rade su priučeni za izvršavanje procesne dijagnostike, što je ograničavajuće za primjenu metoda i tehnologije zahtjevne moderne laboratorijske dijagnostike..Naš obrazovni sustav proteklih 30-ak godina producira dovoljno stručnih profila za laboratorijsku dijagnostiku, te nije nužno preklapati struke, čega je posljedica manja zapošljivost medicinko laboratorijskog kadra- Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
242 JASNA MATIĆ (Voditeljica Strukovnog razreda za medicinsko laboratorijsku djelatnost HKZR-a) PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 59. Članak 59 Izmjeniti stavak 5, tako da piše: (5) Radnici: 1 doktor medicine specijalist patologije/patologije i citologije, 2 prvostupnika medicinsko- laboratorijske dijagnostike / magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Treba dodati magistre medicinsko-laboratorijske dijagnostike, kako bi se otvorilo tržište rada i za te stručnjake. Nije prihvaćen Mag. medicinsko-laboratorijske dijagnostike nisu regulirani u RH.
243 HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH BIOKEMIČARA PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 60. Predlaže se izmijeniti članak 60. tako da glasi: (1) Specijalistički medicinsko-biokemijski laboratorij u bolnici mora u pogledu prostora imati: - čekaonicu od najmanje 20 m² - prostoriju za prijam pacijenata i materijala od najmanje 12 m² - prostor radnog dijela laboratorija (površine 0,5 m² po bolesničkoj postelji ili u poliklinici površine 10 m² po jednoj specijalističkoj ordinaciji), a minimalno 100 m2 - spremište od najmanje 8 m² u poliklinici ili 0,05 m² po bolesničkoj postelji u bolnici - prostoriju za pranje, sušenje i sterilizaciju posuđa i demineralizaciju vode od najmanje 8 m² - prostoriju za administrativne poslove od najmanje 18 m² - prostor za zbrinjavanje biološkog otpada o najmanje 3m2 - prostoriju za voditelja laboratorija - prostoriju za magistra medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalistu - prostoriju za radnike - garderobu za radnike - prostor za odmor dežurnog osoblja - sanitarni čvor za pacijente - sanitarni čvor za radnike. (2) Oprema specijalističkog medicinsko-biokemijskog laboratorija: računalo s pisačem, laboratorijski informacijski sustav, najmanje dva hladnjaka s mogućnošću kontroliranja temperature (za odvojenu pohranu reagensa i bioloških uzoraka), hladnjak (-70ºC), laboratorijski namještaj, stolac za pacijenta ili ležaj za uzimanje biološkog materijala, sterilizator, autoklav, termostat, deionizator, analitička vaga, centrifuga, stroj za pranje laboratorijskog posuđa, svjetlosni mikroskop, hematološki brojač s petodijelnom DKS, spektrofotometar (340-700 nm)- termostatiran, biokemijski analizator s elektrolitskom jedinicom, analizator za automatsko očitavanje urinskih traka, osmometar, uređaj za određivanje acido-bazične ravnoteže, atomski apsorpcijski spektrometar, uređaj za elektroforezu, nefelometar ili turbidimetar, imunokemijski analizator, laboratorijska oprema za ispitivanje hemostaze, viskozimetar, mikroskop s faznim kontrastom i UV, sustav za tankoslojnu kromatografiju, centrifuga s hlađenjem, oprema za molekularnu dijagnostiku. Ako je osigurano uklanjanje biološkog otpada ugovornim odnosom s odgovarajućom ustanovom i nabava deionizirane vode iz drugog izvora, autoklav i deionizator nisu obvezni. Ukoliko specijalistički laboratorij obavlja samo dio specijalističkih pretraga, potrebno je da laboratorij ima onu opremu koja će omogućiti područje rada tog laboratorija u skladu s katalogom pretraga. U trenutku osnivanja medicinsko-biokemijskog laboratorija analitička oprema ne smije imati više od 5 godina starosti od dana proizvodnje. (3) Radnici: 1 specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine, 1 prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, 4 zdravstveno-laboratorijska tehničara. (4) Specijalistički medicinsko-biokemijski laboratorij u bolnici mora osigurati potrebnu hitnu laboratorijsku dijagnostiku, kao i nadzor nad POCT uređajima ukoliko takvi postoje. Obrazloženje: Prijedlog Komore u pogledu prostora, opreme i kadra medicinsko-biokemijskog laboratorija je u skladu s tehnološkim razvojem, te potrebama i načinom rada medicinsko-biokemijskog laboratorija i u skladu s pravilima dobre laboratorijske prakse. Poseban naglasak stavljamo na starost opreme i kadrovske normative u smislu punog radnog vremena je se u praksi pokazuje da se ti uvjeti često ne poštuju. Potrebno je uskladiti nazivlje s: - Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu – Senat Sveučilišta u Zagrebu, na svojoj 16. redovitoj sjednici održanoj dana 08. srpnja 2014. godine, jednoglasno prihvatio prijedlog Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za promjenu akademskog naziva „magistar/magistra medicinske biokemije“ u „magistar/magistra medicinske biokemije i laboratorijske medicine“, pa bi, sukladno tome, trebalo koristiti važeći akademski naziv „magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine“ umjesto „magistar medicinske biokemije“, odnosno „mag. med. biochem.“), i - Pravilnikom o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije (NN 73/08) – magistri medicinske biokemije i laboratorijske medicine mogu se stručno usavršavati u obliku specijalizacije s nazivom Medicinska biokemija i laboratorijska medicina. Prema tome, trebalo bi koristiti točan naziv specijalizacije, tj. „specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine“, a ne „specijalist medicinske biokemije“.). Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća u dijelu koji se odnosi na naziv stečenog zvanja magistar /magistra medicinske biokemije i laboratorijske medicine.
244 Hrvatsko logopedsko društvo PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 62. Potrebno je dodati u članku 62. U dijelu koji se odnosi na Hrvatski zavod za javno zdravstvo iza alineje 7 u točci (1) Za obavljanje djelatnosti iz svog djelokruga Hrvatski zavod za javno zdravstvo mora imati odgovarajući broj: - prostorija za rad djelatnosti logopedije na području rane intervencije u dobi od 0 do 7 godina Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, logopedija nije djelatnost HZJZ-a.
245 NZJZ "Dr. Andrija Štampar" PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 63. Predlaže se novi članak 63. koji glasi: Za obavljanje djelatnosti iz svog djelokruga zavod za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave mora imati odgovarajući broj: - prostorija za rad djelatnosti epidemiologije karantenskih i drugih zaraznih bolesti - prostorija za rad djelatnosti epidemiologije kroničnih nezaraznih bolesti - prostorija za rad djelatnosti javnog zdravstva - prostorija za rad djelatnosti promicanja zdravlja - prostorija za rad djelatnosti zdravstvene ekologije - prostorija za rad djelatnosti mikrobiologije - prostorija za rad djelatnosti školske i adolescentne medicine - prostorija za rad djelatnosti mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti. Pored uvjeta iz prethodnog stavka zavod za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave mora ispuniti slijedeće zahtjeve: Za djelatnost epidemiologije zaraznih bolesti te kroničnih nezaraznih bolesti: Radnici: 1 doktor medicine specijalist javnog zdravstva/epidemiologije, 1 prvostupnik sanitarnog inženjerstva, 1 sanitarni tehničar Za djelatnost dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije zavod za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave mora udovoljavati uvjetima o zaposlenicima, prostoru i opremi koje propisuje pravilnik o uvjetima za pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti Za djelatnost javnog zdravstva, promicanja zdravlja: Radnici: 1 doktor medicine specijalist javnog zdravstva/epidemiologije, 1 prvostupnik sestrinstva Za djelatnost zdravstvene ekologije mora imati uz navedene prostorije i laboratorije opremljene odgovarajućom medicinsko-tehničkom opremom (mikrobiološki, kemijski), za praćenje, analizu, nadzor zdravstvenog stanja stanovništva, zdravstvene ispravnosti hrane za ljude i predmeta opće uporabe, uzroka pojava i širenja zaraznih i nezaraznih bolesti te utjecaja ekoloških faktora na zdravlje sukladno posebnim propisima za pojedino područje. Radnici: 1 doktor medicine specijalist javnog zdravstva/epidemiologije s užom specijalizacijom iz zdravstvene ekologije ili liječnika specijalista javnog zdravstva/epidemiologije, jedan radnik sanitanog smjera (minimalno sanitarni tehničar) Za djelatnost mikrobiologije zavod za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave mora osigurati odgovarajući prostor, medicinsko tehničku opremu i radnike iz članka 56. ovog Pravilnika razmjerno opsegu svog djelovanja. Radnici: 1 doktor medicine specijalist mikrobiologije/kliničke mikrobiologije, 1 prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, 1 zdravstveno-laboratorijski tehničar. Za djelatnost mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti zavod za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave mora osim uvjeta propisanih člankom 11. ovoga Pravilnika, osigurati medicinsko-tehničku opremu i radnike sukladno ovom Pravilniku te dodatnu opremu prema stručnim zahtjevima kao i potreban broj radnika, odnosno stručnih timova ovisno o vrsti pojedinih djelatnosti te razmjerno opsegu svog djelovanja Radnici: 1 doktor medicine specijalist psihijatar, 1 klinički psiholog/psiholog, 1 medicinska sestra/tehničar . Za djelatnost školske i adolescentne medicine: – osim uvjeta propisanih člankom 11. ovoga Pravilnika, djelatnost školske i adolescentne medicine mora imati prostor za pripremu sistematskih pregleda površine najmanje 6 m² i prostor za savjetovalište i grupni rad od najmanje 12 m², – opremu sukladno članku 13. ovoga Pravilnika, dinamometar, kaliper, spirometar, zaporni aparat, tablice za ispitivanje oštrine vida i raspoznavanje boja (Ischihara tablice), test-audiometar, vagu za mjerenje tjelesne mase, visinometar, platneni metar, ortoreter, glukometar, test trake za urin, alkotest aparat, set testova na droge i lijekove, pribor za uzimanje uzoraka za laboratorijske pretrage, dermatoskop (najmanje 1 u zavodu za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave i prikazivač plaka na površini zuba i gingive. Radnici: 1 doktor medicine specijalist školske medicine/doktor medicine specijalist školske i adolescentne medicine i 1 prvostupnik sestrinstva. Djelomično prihvaćen Ovi prijedlozi se prihvaćaju u kompilaciji s prijedlozima HZJZ-a i korekcije prema prijedlogu iz točke 52.
246 Senka Gabud Gjurčević PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 63. Sukladno gore navedenom članku definirati da li liječničke ordinacije u Službi za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti unutar Zavoda za javno zdravstvo (i u kojima rade psihijatri) pripadaju djelatnosti psihijatrije. Ukoliko pripadaju tko definira minimum ampuliranih lijekove sukladno potrebama djelatnosti, a sukladno članku 12. Senka Gabud Gjurčević, dr.med., spec. psihijatrije i Ana Kolovrat, dr.med., spec.psihijatrije Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
247 Alen Stojanović PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 63. Upada u oči koliko općenito i široko su opisane obveze u smislu prostora, kadrova i opreme za ZZJZ. S obzirom na opseg djelatnosti koji obuhvaća i preglede i rad sa infektivnim materijalom, edukacije ciljanih skupina te javnodzravstvene djelatnosti na terenu - potrebno bi bilo na neki način standardizirati barem minimalne uvjete za kvalitetan rad. Naši kolege iz ZZJZ često rade u veoma neadekvatnim prostorima koji su više "kulturno-spomenička baština" nego poslovno-zdravstveni prostori. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
248 HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH BIOKEMIČARA PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 64. U članku 64. predlaže se izmijeniti stavak 2. tako da isti glasi: „Radnici: doktor medicine specijalist transfuzijske medicine, magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine, specijalist, doktor medicine specijalist mikrobiologije i parazitologije, doktor medicine, magistar molekularne biologije, prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, prvostupnica sestrinstva, medicinska sestra, zdravstveno-laboratorijski tehničar.“ Obrazloženje: Potrebno je uskladiti nazivlje s: - Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu – Senat Sveučilišta u Zagrebu, na svojoj 16. redovitoj sjednici održanoj dana 08. srpnja 2014. godine, jednoglasno prihvatio prijedlog Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za promjenu akademskog naziva „magistar/magistra medicinske biokemije“ u „magistar/magistra medicinske biokemije i laboratorijske medicine“, pa bi, sukladno tome, trebalo koristiti važeći akademski naziv „magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine“ umjesto „magistar medicinske biokemije“, odnosno „mag. med. biochem.“), i - Pravilnikom o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije (NN 73/08) – magistri medicinske biokemije i laboratorijske medicine mogu se stručno usavršavati u obliku specijalizacije s nazivom Medicinska biokemija i laboratorijska medicina. Prema tome, trebalo bi koristiti točan naziv specijalizacije, tj. „specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine“, a ne „specijalist medicinske biokemije“.). Osim toga, predloženom izmjenom izostavlja se magistar medicinske biokemije bez specijalizacije, jer su za obavljanje poslova iz djelokruga rada Hrvatskog zavod za transfuzijsku medicinu potrebne kompetencije specijaliste medicinske biokemije i laboratorijske medicine. Djelomično prihvaćen Djelomićno se prihvaća u dijelu koji se odnosi na naziv stečenog zvanja magistar /magistra medicinske biokemije i laboratorijske medicine.