Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o zajedničkom upisniku školskih ustanova u elektroničkom obliku - e-Matici

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Nada Kegalj PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKOM UPISNIKU ŠKOLSKIH USTANOVA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU –e-MATICI Je li ikako moguće eMaticu spojiti s e Građaninom (s nekim vremenskim odmakom od završetka školovanja), tako da ubuduće osnovnoškolske i srednjoškolske svjedodžbe građani mogu sami isprintati? Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
2 ANDRIJANA POLJAK PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKOM UPISNIKU ŠKOLSKIH USTANOVA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU –e-MATICI Poštovani, Smatram da je da je prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o e-Matici koristan jer bi se objedinili podaci, te bi dobili uvid u cjelokupno obrazovanje učenika. Nadalje, olašalo bi korištenje tim podacima u nastavku školovanja. Također, znatno bi olakšalo rad odgojno obrazovnim djelatnicima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
3 ANTONIO VRBATOVIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKOM UPISNIKU ŠKOLSKIH USTANOVA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU –e-MATICI Poštovani, Pravilnik o zajedničkom upisniku školskih ustanova u elektroničkom obliku u e-Matici pojednostavnio je administrativni rad nastavnika, učitelja i svih ostalih dionika sustava koji se njime služe . Dopune koje se predlažu u potpunosti podržavam i gledam ih u svjetlu daljnjih poboljšanja sustava e-matice. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
4 Kristijan Ovčarić PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKOM UPISNIKU ŠKOLSKIH USTANOVA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU –e-MATICI Prijedlog Pravilnika trebao bi biti praktičan i koristan svima, jer će dati uvid u rad učenika po vertikali njegovog obrazovanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
5 Višnja Šuperba PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKOM UPISNIKU ŠKOLSKIH USTANOVA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU –e-MATICI Poštovani, prijedlog Pravilnika o izmjenama je iznimno koristan jer će na taj način upisi o školovanju pojedinca biti objedinjeni, te će biti olakšan pristup svim podatcima u svrhu daljeg školovanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
6 Gordana Popović PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKOM UPISNIKU ŠKOLSKIH USTANOVA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU –e-MATICI Poštovani, suglasna sam s prijedlogom Pravilnika o izmjenama Pravilnika o e-Matici jer važan i gimnazijama i četverogodišnjim strukovnim školama budući da većina učenika izlazi na ispite državne mature te želi nastaviti obrazovanje, pa je jako dobro da na jednom mjestu možemo pronaći sve podatke o njima.Osim toga slažem se i sa prijedlogom da se padajući popis kod učenika s teškoćama usuglasi s Pravilnikom o učenicima s teškoćama. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
7 Mirjana Laginja PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKOM UPISNIKU ŠKOLSKIH USTANOVA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU –e-MATICI Poštovani! Pravilnik o zajedničkom upisniku školskih ustanova u elektroničkom obliku u e-Matici pridonio je kvalitetnom objedinjavanju podataka o školovanju i njihovoj dostupnosti . Dopune koje se predlažu su nužne za sve učenike pristupnike ispitima državne mature. Iako Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi jasno (čl.39. stavak 3.) definira da ostale evidencije, u što ulazi i podatak o položenim ispitima državne mature, upisuju školske ustanove najkasnije do 30. rujna tekuće godine, podržavam prijedloge za definiranjem obveze unošenja konkretnog podatka ( tajnik/e-administrator/razrednik) i promišljanje načina preveniranja preopterećenosti sustava u vrijeme neposredno nakon ispita. Trebalo bi unaprijediti mogućnost dostupnosti podataka ustanovama u kojima učenici nastavljaju obrazovanje kako bi se pojednostavile upisne aktivnosti na prijelazu iz srednje škole na visokoškolske institucije, što je i svrha digitalizacije sustava. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
8 Gorana Babić PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKOM UPISNIKU ŠKOLSKIH USTANOVA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU –e-MATICI Poštovani, od iznimne je važnosti i nužno je objediniti sve podatke na jednom mjestu radi lakšeg korištenja tim podatcima u nastavku školovanja kako bi na jednom mjestu postojao prikaz cjelovitog školovanja učenika, a samim time lako dostupan školskim ustanovama. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
9 Mira Linjaković PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKOM UPISNIKU ŠKOLSKIH USTANOVA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU –e-MATICI Poštovani, mislim da je korisno objediniti sve podatke na jednom mjestu kako bi se olakšalo dalje korištenje tim podatcima u nastavku školovanja, pogotovo za učenike gimnazija, ali i strukovnih zanimanja kod kojih se već unosi podatak o završnom radu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
10 JASNA BULJAN PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKOM UPISNIKU ŠKOLSKIH USTANOVA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU –e-MATICI Poštovani, u Pravilniku o zajedničkom upisniku školski ustanova u elektroničkom obliku e-Matici čl. 3 i predloženom stavku 3 potrebno je nadodati tko će evidentirati rezultate o položenim ispitima državne mature odnosno na koji način. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
11 Emica Pišonić PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKOM UPISNIKU ŠKOLSKIH USTANOVA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU –e-MATICI Poštovani, za pohvalu je Zajednički upisnik školskih ustanova u elektroničkom obliku e-Matici jer je sveobuhvatan za odgojno-obrazovne djelatnike,a podaci u istom se lako dostupni školskim ustanovama. Smatram da bi trebalo regulirati upisivanje podataka krajem nastavne godine kada je sustav preopterećen. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
12 Mate Sabol PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKOM UPISNIKU ŠKOLSKIH USTANOVA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU –e-MATICI Poštovani, mišljenja sam da je prijedlog dopune Pravilnika o zajedničkom upisniku školskih ustanova u elektroničkom obliku-e-matici vrlo koristan jer školama omogućava cjeloviti uvid o školovanju, što uvelike pomaže obrazovnim djelatnicima u radu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
13 Jadranka Vreš Rebernjak PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKOM UPISNIKU ŠKOLSKIH USTANOVA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU –e-MATICI Poštovani, prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o e-Matici je važan i četverogodišnjim strukovnim školama, jer većina učenika polaže ispite državne mature i nastavlja školovanje, pa je dobro da na jednom mjestu budu svi podaci o njihovom školovanju Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
14 Sunčica Sabljak PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKOM UPISNIKU ŠKOLSKIH USTANOVA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU –e-MATICI Poštovani, pravilnik o izmjenama Pravilnika o e-matici svakako je dobrodošao i hvalevrijedan poduhvat, budući da je važno adekvatno prilagođavati, nadopunjavati i poboljšavati pravilnike da bi što bolje pratili stanje na terenu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
15 Sandra Balde PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKOM UPISNIKU ŠKOLSKIH USTANOVA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU –e-MATICI Poštovani, prijedlog Pravilnika o izmjenama je dobrodošao kako bi na jednom mjestu postojao prikaz cjelovitog školovanja učenika. Svakako, koristan je i za četverogodišnje strukovne škole čiji učenici u velikom broju polažu ispite državne mature. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
16 ALDINA BURIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKOM UPISNIKU ŠKOLSKIH USTANOVA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU –e-MATICI Poštovani, mislim da je prijedlog dopune Pravilnika vrlo koristan jer školama omogućava cjeloviti uvid o školovanju, pogotovo za učenike gimnazija kojima je državna matura uvjet za završetak srednje škole. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
17 Nikolina Vugdelija PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKOM UPISNIKU ŠKOLSKIH USTANOVA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU –e-MATICI Mogućnost unošenja podataka u e-maticu treba biti usuglašena s pravilnicima i zakonom koji ju prati. Primjerice, kod unošenja primjerenog oblika obrazovanja za učenike s teškoćama u e-maticu, u padajućem izborniku Orijentacijske liste teškoća učenika, nisu navedene sve teškoće Orijentacijske liste kojom se Povjerenstvo vodi pri donošenju odluke o primjerenom obliku obrazovanja za učenika.. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
18 Krunoslav Kovačević PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKOM UPISNIKU ŠKOLSKIH USTANOVA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU –e-MATICI, Članak 1. Poštovani, Pravilnik o zajedničkom upisniku školskih ustanova u elektroničkom obliku u e-Matici olakšao je administrativni rad nastavnika kao i svih ostalih dionika sustava koji se njime služe . Izmjene koje se predlažu u potpunosti podržavam i suglasan sam s izmjenama koje će poboljšati cijeli sustav e-matice.Objedinjenost podataka je svakako dobro došla. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
19 Ljiljana Bajac Nikolić PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKOM UPISNIKU ŠKOLSKIH USTANOVA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU –e-MATICI, Članak 1. Poštovani, suglasna sam s prijedlogom Pravilnika o izmjenama Pravilnika o e-Matici jer je važan za učenike koje izlaze na ispite državne mature i nastavljaju obrazovanje. Time se omogućava da da na jednom mjestu imamo dostupno sve o školovanju nekog učenika. Kako su se prilikom upisa u srednju školu već pojednostavile upisne aktivnosti, s ovim bi se to trebalo dogoditi i na prijelazu iz srednje na fakultet. Svakako je nužno da se definira tko će evidentirati rezultate o položenim ispitima državne mature i na koji način te promisliti o načinima preveniranja preopterećenosti sustava u vrijeme neposredno nakon ispita. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
20 ŽELJKO MILNOVIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKOM UPISNIKU ŠKOLSKIH USTANOVA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU –e-MATICI, Članak 1. U potpunosti se slažem sa kolegicom Mirjanom Cvetković-Kižlin što se tiče podataka o stečenoj diplomi koje bi trebalo uvrstiti u e-Maticu kako bi podaci o stečenoj kvalifikaciji bili na jednom mjestu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
21 MIRJANA BERNAT-RUŽIČKA PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKOM UPISNIKU ŠKOLSKIH USTANOVA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU –e-MATICI, Članak 1. Nadam se da će ova nova evidencija, za koju smatram da je veoma korisna, biti omogućena prijenosom (uvozom) podataka iz baze NiSpvu, te da neće biti dodatan administrativni teret za razrednike ili administratore e-matice. Iz prijedloga Pravilnika se ne vidi tko će i na koji način evidentirati rezultate u e-matici? Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
22 Gorana Babić PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKOM UPISNIKU ŠKOLSKIH USTANOVA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU –e-MATICI, Članak 1. Poštovani, ovaj prijedlog je odličan, no predlažem i sljedeće: 1. podatci o stečenoj diplomi također trebaju biti uvršteni u e-Maticu tako da se nakon završenog studiranja i to evidentira. Na taj bi se način izvršila automatska provjera stečenih kvalifikacija tj. provjera diploma pa ustanove i tvrtke ne bi gubile vrijeme na postupke provjere vjerodostojnosti diploma. 2. Kao što je već kolegica Bebić predložila, uvrstiti i podatke iz učeničkog portfolija koji bi sadržavao učeničke dodatne aktivnosti, stečene vještine i kompetencije na raznim natjecanjima i sudjelovanjima na različitim projektima, što je od osobite važnosti kada ti isti učenici po završetku školovanja traže posao ( dokazi za diferenciranost na tržištu rada). Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
23 Elvira Špelić Vidović PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKOM UPISNIKU ŠKOLSKIH USTANOVA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU –e-MATICI, Članak 1. Ovaj prijedlog Pravilnika o zajedničkom upisniku školskih ustanova u elektroničkom obliku - e-matici biti će vrlo koristan i upotrebljiv školama jer će tako omogućiti uvide u školovanja i učiteljima pomoći u daljnjem školovanju pristiglih učenika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
24 Diana Vlahović PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKOM UPISNIKU ŠKOLSKIH USTANOVA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU –e-MATICI, Članak 1. Poštovani, Dodatak stavka 3. u članku 3. u Pravilniku o zajedničkom upisniku školskih ustanova u elektroničkom obliku -e-matici doprinijeti će cjelovitosti podataka o obrazovanju učenika, stoga ovaj Pravilnik o izmjenama Pravilnika u potpunosti podržavam. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
25 Mirjana Cvetković-Kižlin PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKOM UPISNIKU ŠKOLSKIH USTANOVA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU –e-MATICI, Članak 1. Poštovani, prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o e-Matici je dobrodošao kako bi na jednom mjestu postojao prikaz cjelovitog školovanja učenika. Također mislim da bi i podatke o stečenoj diplomi trebalo također uvrstiti u e-Maticu kako bi podaci o stečenoj kvalifikaciji bili na jednom mjestu . Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
26 Jasminka Belščak PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKOM UPISNIKU ŠKOLSKIH USTANOVA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU –e-MATICI, Članak 1. Ovo je jako dobra promjena. Smatram da je važno da rezultati o državnoj maturi isto budu evidentirani u e-Matici. Ujedno, predlažem da se podatci o stečenoj diplomi također uvrste e-Maticu na način da se nakon završenog studiranja i to evidentira. To bi posebno bilo važno kod novog zapošljavanja jer bi na taj način bila automatska provjera stečenih kvalifikacija tj. provjera diploma. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
27 Svjetlana Bebić PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKOM UPISNIKU ŠKOLSKIH USTANOVA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU –e-MATICI, Članak 1. Trebalo bi također imati rubriku učeničkog portfolija kako bi postale smislene sve učeničke dodatne aktivnosti, stečene vještine i kompetencije na raznim natjecanjima i sudjelovanjima na različitim projektima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.