Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Pravilnika o dopuni Pravilnika o središnjem registru državne mature

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Krunoslav Kovačević PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE MATURE Poštovani, mislim da je prijedlog o nacrtu Pravilnika o dopuni pravilnika o središnjem registru državne mature koristan, jer omogućuje uvid u rezultate državne mature školskim ustanovama kroz e-Maticu.Na taj način će školske ustanove i djelatnici imati uvid te će na temelju toga moći poboljšati znanja i kompetencije učenika u određenim predmetima. Prihvaćen Zahvaljujemo na mišljenju.
2 Ljiljana Bajac Nikolić PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE MATURE Poštovani, smatram da je nacrt pravilnika o dopuni pravilnika o središnjem registru državne mature gdje je Carnet obvezan omogućiti uvid u rezultate državne mature školskim ustanovama kroz e-Maticu veoma koristan jer će školska ustanova i njeni djelatnici imati to na uvid i tako zaključiti treba li i u kojim područjima podići znanja i vještine učenika. Također, mišljenja sam da će ova promjena omogućiti podizanje kvalitete rada određenih profesora čiji predmeti odnosno ocjene iz njihovih predmeta nisu ispunili očekivane rezultate tijekom provjere na maturi kao i kvalitete pripreme učenika za državnu maturu i transparentnosti obrazovnog sustava. Prihvaćen Zahvaljujemo na mišljenju.
3 Valentina Martinček PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE MATURE Poštovani, slažem se s dodatkom članku 7., stavku 4. u Pravilniku o središnjem registru državne mature. Smatram da će ova promjena omogućiti podizanje kvalitete pripreme učenika za državnu maturu i transparentnosti obrazovnog sustava. Prihvaćen Zahvaljujemo na mišljenju.
4 Danijel Kovačević PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE MATURE Poštovani, slažem se sa nacrtom pravilnika o dopuni pravilnika o središnjem registru državne mature gdje je Carnet obvezan omogućiti uvid u rezultate državne mature školskim ustanovama kroz e-Maticu. Školska ustanova i njeni djelatnici će time vidjeti treba li i u kojim područjima podići znanja i vještine učenika. Prihvaćen Zahvaljujemo na mišljenju.
5 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE MATURE Poštovani, u nastavku Vam šaljem prijedloge za poboljšanje pravilnika o dopuni Pravilnika o Središnjem registru državne mature. I. Predlažem da se u članku 1. ovoga Pravilnika riječ »CARNET-a« zamijeni riječi »CARNET«. II. Predlažem da se u članku 1. ovoga Pravilnika iza riječi: »u članku 7.« dodaju riječi: »iza stavka 3.«. III.a Predlažem da se u cijelom članku 7. Pravilnika o Središnjem registru državne mature (»Narodne novine«, broj 53/11) riječ »CARNet« zamijeni riječi »CARNET«. III.b Predlažem da se naslov ovoga Pravilnika mijenja tako da glasi: »Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o Središnjem registru državne mature«. Obrazloženje: I. Smatram da se naziv ustanove u ovom kontekstu treba nalaziti u nominativu, a ne u genitivu. II. Smatram da treba posebno naglasiti kamo se stavlja novi stavak, posebno i zbog toga što stavci u cijelom Pravilniku o Središnjem registru državne mature (»Narodne novine«, broj 53/11) nisu napisani brojčano, već samo prelaskom u novi red. III.a Člankom 5. stavkom 3. Statuta Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNET-a propisano je da je skraćeni naziv ustanove: »CARNET«. Budući da se već pristupa mijenjanju Pravilnika o Središnjem registru državne mature (»Narodne novine«, broj 53/11), smatram da ga je potrebno i uskladiti s ispravnim nazivom ustanove. III.b Prihvati li se prijedlog III.a, smatram da bi bilo dobro promijeniti i naziv ovoga Pravilnika jer se više ne radi samo o dopuni, nego i o izmjenama. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
6 Gordana Popović PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE MATURE Poštovani, mišljenja sam kako je dostupnost uvida u rezultate državne mature u školskim ustanovama kroz e-maticu iznimno važna kako bi se unutar škole mogla podići kvaliteta rada. Prihvaćen Zahvaljujemo na mišljenju.
7 Dijana Toljanić PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE MATURE Poštovani lijepi pozdrav. Svakako smatram dostupnost uvida u rezultate državne mature školskim ustanovama kroz e-maticu korisnim i poticajnim. Dobrobit navedenog vidim u prilici odgojno-obrazovnih ustanova i njenih djelatnika za promišljanje o mogućnostima i načinima poboljšanja znanja i vještina te praćenje napretka u postizanju ključnih obrazovnih ciljeva novih generacija maturanata. Prihvaćen Zahvaljujemo na mišljenju.
8 Mira Linjaković PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE MATURE Zajednički upisnik je koristan i praktičan način objedinjavanja podataka potrebnih za nastavak školovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na mišljenju.
9 Diana Vlahović PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE MATURE Poštovani, Slažem se s dodatkom stavka 4. u članku 7. u Pravilniku o Središnjem registru državne mature, doprinijeti će većoj transparentnosti u sustavu obrazovanja Prihvaćen Zahvaljujemo na mišljenju.
10 JASNA BULJAN PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE MATURE Poštovani, u članku 7, stavku 4 potrebno je precizirati u koje će se svrhe rezultati državne mature smjeti koristiti s obzirom da to nije izrijekom rečeno ni u ovom Pravilniku o Središnjem registru državne mature ni u Pravilniku o zajedničkom upisniku školskih ustanova u elektroničkom obliku -e - Matici. Prihvaćen Primljeno na znanje.
11 Mirjana Cvetković-Kižlin PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE MATURE Poštovani, mislim da je prijedlog dopune Pravilnika o središnjem registru državne mature koristan, jer omogučuje uvid u rezultate državne mature školskim ustanovama kroz e-Maticu. Prihvaćen Zahvaljujemo na mišljenju.
12 Sunčica Sabljak PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE MATURE Poštovani, pravilnik o dopuni pravilnika o središnjem registru državne mature svakako doprinosi transparentnosti državne mature, pogotovo u dijelu gdje se obvezuje Carnet da omogući uvid školama u DM kroz e-maticu. Prihvaćen Zahvaljujemo na mišljenju.
13 ALDINA BURIĆ PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE MATURE Poštovani, mislim da je prijedlog dopune Pravilnika vrlo koristan jer školama omogućava cjeloviti uvid o školovanju, pogotovo za učenike gimnazija kojima je državna matura uvjet za završetak srednje škole. Predlažem da se u budućnosti razmisli o mogućnosti izdavanju duplikata svjedodžbe o polaganju državne mature, odnosno potvrde o položenim ispitima državne mature elektroničkim putem. Prihvaćen Zahvaljujemo na mišljenju.
14 ANITA KRAJAČ PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE MATURE Poštovani, slažem se sa dodanim člankom 7. stavak 4. gdje je Carnet obvezan omogućiti uvid u rezultate državne mature školskim ustanovama kroz e-Maticu. Prihvaćen Zahvaljujemo na mišljenju.
15 Julijana Šijić PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE MATURE Molim omogućite pregledavanje dokumenta na android uređajima bez preuzimanja, kako bi mogli pročitati dokument i dati svoje mišljenje. Hvala. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
16 ŽELJKO MILNOVIĆ PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE MATURE, Članak 1. U potpunosti se slažem sa kolegom Vedranom Šulentićem što se tiče prijedloga da se uvid u rezultate ne omogući samo školskim ustanovama, već da se pristup omogući i javnosti kao i obvezno uvođenje javne objave na web stranicama nadležnog Ministarstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na mišljenju.
17 Renato Dudic PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE MATURE, Članak 1. Poštovani, Slažem se sa nadopunom članka 7. dodavanjem stavka 4. koji obvezuje CARNET da uvid u rezultate državne mature omogući kroz e-matice. Mislim da dodani stavak 4. pobija ili je kontradiktoran sa stavkom 5. ovoga članka. Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
18 Vedran Šulentić PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE MATURE, Članak 1. Predlažem da se uvid u rezultate ne omogući samo školskim ustanovama, već da se pristup omogući i javnosti. Predlažem obvezno uvođenje javne objave na web stranicama nadležnog Ministarstva, kao i uvođenje obveze Zavodu za statistiku da analizira rezultate po godinama. Ukoliko podaci već postoje, a nisu već objavljeni jer su proglašeni tajnom(zašto ne vidim razlog), predlažem da se Zavod za statistiku obveže da to učini retroaktvno. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
19 JASNA BULJAN PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE MATURE, Članak 1. Poštovani, potrebno je precizirati članak 7. stavak 4 tj. precizirati odnosno nadodati koje ovlasti školske ustanove imaju vezano uz rezultate državne mature u sustavu e-Matica,definirati koji djelatnici školske ustanove će imati pristup i u koju svrhu Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
20 Jasminka Belščak PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE MATURE, Članak 1. Pohvaljujem inicijativu za uvid u rezultate državne mature kroz e-Maticu. Ujedno, iako ovdje nije baš mjesto za to, predlažem da se promijeni pravilnik koji propisuje upis na fakultete. Naime, upis se vrši automatski nakon objave rezultata državne mature. No činjenica je da možda neki student koji je ostvario pravo na upis neće doći na upis te je zauzeo mjesto onome koji je možda prvi ispod liste. Potrebno bi bilo automatizacijom omogućiti tada ovom studentu koji je prvi ispod crte upis na željeni studij, a studentu koji nije došao na upis zaračunati troškove studija. Prihvaćen Zahvaljujemo na mišljenju.
21 Svjetlana Bebić PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE MATURE, Članak 1. Slažem se. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
22 Romeo Lakoš PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE MATURE, Članak 1. Ako sam dobro shvatio to bi u konačnici trebalo izgledati ovako Članak 7. U nadležnosti su Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet (u daljnjemu tekstu: CARNet) poslovi računalne i komunikacijske infrastrukture koja osigurava redovno funkcioniranje Registra. Poslovi redovnoga funkcioniranja uključuju tehničku potporu sustavu, sigurnost sustava, raspoloživost sustava te pohranu podataka, a sve sukladno važećim zakonskim propisima i pravilima struke. CARNET-a je obvezan omogućiti uvid u rezultate državne mature školskim ustanovama kroz sustav zajedničkog upisnika školskih ustanova u elektroničkom obliku (e-Matica) CARNet nije ovlašten davati osobne podatke na korištenje drugim korisnicima niti raspolagati istima, osim na način na koji je ovlašten ovim Pravilnikom ili posebnom odlukom Centra. CARNet ne odgovara za točnost osobnih podataka koji su sadržani u Registru. Mišljenja sam da bi dodanu stavku trebalo precizirati jer meni, kao laiku izgleda kontradiktorno s petom stavkom Romeo Lakoš profesor BK Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
23 Irena Orlić Salaj PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE MATURE, Članak 2. Podržavam prijedlog o dopuni Pravilnika jer ako su u eMatici prisutni podaci od početka obrazovanja učenika ne vidim razlog zašto se u njoj ne bi nalazio i podatak o rezultatima na državnoj maturi. Prihvaćen Zahvaljujemo na mišljenju.
24 Nataša Strugar PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE MATURE, Članak 2. Poštovani, u potpunosti se slažem da bi se matičnim školama trebao omogućiti uvid u rezultate državne mature. Kako sam od prve mature sudjelovala u tom procesu, uvjerila sam se da je povratna informacija, o dobrim ili lošim rezultatima, poticaj radu i mijenjanju ili poboljšanju istoga. Srdačan pozdrav. Nataša Strugar Prihvaćen Zahvaljujemo na mišljenju.