Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Pravilnika o programu ispita o stjecanju osnovnog znanja o poučavanju učenika na naukovanju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Nina Bjeliš PRAVILNIK O PROGRAMU ISPITA O STJECANJU OSNOVNOG ZNANJA O POUČAVANJU UČENIKA NA NAUKOVANJU Smatram da svi ispiti moraju biti standardizirani odnosno da za sva zanimanja mora postojati katalog ispitnih pitanja. Primljeno na znanje Obveza izrade ispitnog kataloga utvrđena je odredbom članka 4. navedenog Pravilnika
2 Davorka Demo PRAVILNIK O PROGRAMU ISPITA O STJECANJU OSNOVNOG ZNANJA O POUČAVANJU UČENIKA NA NAUKOVANJU Smatram da je Pravilnik o programu ispita o stjecanju osnovnog znanja o poučavanju učenika na naukovanju dobro i jasno napisan a priloženi dokumenti (tablice) posebno one iz članka 3, stavka 3 su jasne i prilagođene suvremenom načinu planiranja kurikula, izvođenja učenja i poučavanja te vrednovanja učenika. Ono što se ovdje ne može točno vidjeti je tko bi to iz Hrvatske obrtničke komore sastavljao pitanja? Smatram da za svaki sektor kod sastavljanja kataloga ispitnih zadataka treba tražiti i suglasnost MZO tj. Sektorskog vijeća kojem zanimanje pripada. Nije prihvaćen Sukladno odredbama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru („Narodne novine“, broj 22/13, 41/16 i 64/18) na vrednovanje sektorskim vijećima upućuju se isključivo skupovi ishoda učenja, standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, odnosno kvalifikacije koje će biti upisane u Registar HKO-a.
3 Vladimir Bračko PRAVILNIK O PROGRAMU ISPITA O STJECANJU OSNOVNOG ZNANJA O POUČAVANJU UČENIKA NA NAUKOVANJU, III. POSEBNI DIO ISPITA Zaključujem da je Pravilnik o programu ispita o stjecanju osnovnog znanja o poučavanju učenika na naukovanju jednoznačno i jasno pripremljen , i prilagođen suvremenom načinu obrazovanja. Sami propisi su dobro zamišljeni jedino je pitanje koliko je to usuglašeno sa Hrvatskom obrtničkom komorom jer će ona biti navedena, a većinu tih obaveza obavlja alternativa. Primljeno na znanje Sve obveze koje temeljem ovog podzakonskog akta proizlaze za Hrvatsku obrtničku komoru utvrđene su odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu („Narodne novine“, broj 127/19). Također, Hrvatska obrtnička komora je bila aktivno uključena u izradu navedenog Zakona kao i ovog podzakonskog akta.