Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Odluke o donošenju programa stjecanja osnovnog znanja o poučavanju učenika za mentore u gospodarstvu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marijan Horvat PROGRAM STJECANJA OSNOVNOG ZNANJA O POUČAVANJU UČENIKA ZA MENTORE U GOSPODARSTVU, 3. OBRAZOVNI MODULI Poštovani, predlažem promjenu imena modula PEDAGOŠKE OSNOVE OBRAZOVANJA UČENIKA u PEDAGOŠKO-PSIHOLOČKE OSNOVE OBRAZOVANJA UČENIKA i dodavanje novih ishoda vezanih uz psihološke kompetencije uz povećanje satnice svih modula. Obrazloženje: Sukladno Odluci, mentori mogu biti osobe koje su stekle određenu kvalifikaciju unutar različitih sektora obrazovne razine, 4.1, 4.2, 5, 6 i 7 prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru , većina osoba sa završenom obrazovnom razinom 4.1. pa i 4.2. nisu tokom obrazovanja imale mogućnosti stjecanja psiholoških kompetencija koje su bitne u radu sa učenicima, posebno adolescentima. Nadalje, smatram da broj predloženih ishoda svih modula zahtjeva određeno povećanje satnice čitavog programa s ciljem kvalitetnije realizacije predloženih ishoda. Nema odgovora
2 DUBRAVKA HRŽICA 3. OBRAZOVNI MODULI, 3. MODUL: PLANIRANJE, PROGRAMIRANJE I IZVOĐENJE UČENJA I POUČAVANJA U RADNOM OKRUŽENJU Kako se planira uskladiti radno vrijeme i redovite radne obaveze mentora sa navedenim poslovima. Da li će poslodavac mijenjati opis poslova i odgovornosti za radna mjesta na kojima sad rade kao izvršitelji budući mentori ili će se formirati nova radna mjesta Nema odgovora
3 DUBRAVKA HRŽICA 1. OPĆI DIO, 1.6. Ciljevi Programa Lijepo su posložene odgovornosti mentora u procesu učenja temeljenog na radu. Da li će za njega netko drugi pripremiti liste procjene postignuća učenika, pripremiti metode vrednovanja i praćenja učenika ili će to mentor raditi sam u okviru svojeg radnog vremena? Nema odgovora
4 DUBRAVKA HRŽICA 1. OPĆI DIO, 1.5. Opravdanost donošenja Programa Podržavam ovakav Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i mislim da treba razvijati poučavanje na radnom mjestu. Izbacivanje stručne prakse za određena četverogodišnja strukovna zanimanja štetilo je učenicima. Nema odgovora
5 Davorka Demo ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA STJECANJA OSNOVNOG ZNANJA O POUČAVANJU UČENIKA ZA MENTORE U GOSPODARSTVU Ovaj program je sveobuhvatan i prilagođen novim kurikulima dualnog obrazovanja gdje je potrebna veća uključenost mentora kod poslodavaca. Smatram da će po završetku ovog programa mentori u gospodarstvu značajno bolje surađivati sa školama i nastavnicima praktične nastave te će bolje komunicirati s učenicima. Nakon završetka ovog programa mentori u gospodarstvu će biti još više uključeni u kreiranje praktične nastave i moći će primijeniti različite metode rada kako bi učenici postigli zadane ishode. Ovakav program smo dugo čekali. Veliko hvala svima koji su sudjelovali u njegovom nastanku. Primljeno na znanje Načelni komentar/Primljeno na znanje